Bios Paslaptys

BIOS programėlių, skirtų procesokomriui su kitais kompiuterio elementais bendrauti, rinkinys. BIOS saugoma pagrindinės plokštės pastoviojoje atmintinėje (dažniausiai “Flash” tipo). Ji pradeda veikti tik įjungus kompiuterį .Tinkamai pakeitus sistemos parametrus (Settings), programa “BIOS Setup” arba “CMOS Setup” galima pagerinti kompiuterio duomenis ir visos sistemos stabilumą. Ekrane pasirodžius kvietimui “Hit DEL, if you want to run SETUP” ar “Press F2 to enter SETUP” ir paspaudus nurodytą klavišą atsiranda BIOS meniu arba pirmoji (pagrindinė) parametrų lentelė su meniu ir paaiškinimais, kaip keisti parametrus. Užžrašas “Enabled” reiškia įjungta, “Disabled” išjungta režimą.
CMOS Setup Utility
Standard CMOS Setup Advanced BIOS Features SetupAdvanced Chipset FeatureCPU Setup Load Fail-Default Settings Set PasswordSave & ExitQuit ithout Saving
Esc : Quit F10 : Save & Quit

BIOS parametrus keiskite tik po vieną! Būtinai patikrinkite pakeitimo įtaką kompiuterio darbui. Jei dėl to pablogėjo kompiuterio darbas, išjunkite kompiuterį, vėl įjunkite BIOS ir grąžinkite prieš tai buvusio parametro reikšmę arba gamintojo nustatytas parametrų reikšmes (“Default”).
Standartiniai CMOS parametrai (Standard CMOS Setup)
Date ir Time: skirti sistemos datai irr laikui nustatyti.

IDE (Primary, secondary) Master/Slave: leidžia nurodyti kompiuteryje esančių diskų tipus; tai galima padaryti automatiškai arba rankiniu būdu. Automatinis būdas patogesnis, tačiau ne visada optimalus.

Drive A, Drive B: skirti kompiuterio diskelių kaupiklių tipams nustatyti.
Video: skirti vaizdo sistemos tipui nustatyti; re

eikia nurodyti EGA/VGA, nes CGA išnyko 1990 metais.
Halt On: leidžia nurodyti, kokiai klaidai esant įkrovos procesas neturėtų tęstis (esant bet kokiai klaidai; esant bet kokiai klaidai, išskyrus klaviatūros klaidas; esant bet kokiai klaidai, išskyrus diskelio skaitymo ir klaviatūros klaidas; nekreipti dėmesio į klaidas).
BIOS Features Setup
BIOS parametrų nustatymas
Virus Warning/Anti-Virus Protection: leidžia įjungti režim., pranešantį apie viruso pavojų arba apsaugantų kompiuterio įkrovos (Boot) sektorių ir diskinio kaupiklio rinkmenų išd.stymo lentelę (FAT) nuo nesankcionuoto duomenų įrašymo ir virusų. Jei norite patikimiau apsaugoti kompiutero nuo virusų, įjunkit

Quick Power On Self Test: gali sutrumpinti valdymą įjungiant kompiuterį. Kai kompiuteris veikia patikimai, išjungtas režimas keliomis sekundėmis sutrumpinsite jo įkrovos trukmę.

Boot Sequence: skirtas nustatyti, kokia tvarka kompiuteris turi ieškoti kaupikliuose įjungimo programos (pavyzdžiui, diskelyje, diskiniame ar CD-ROM kaupiklyje).

Swap Flloppy Drive: kompiuteriuose su dviem diskelių įtaisais leidžia pakeisti jų skaitymo eilę.

Boot Up Floppy Seek: įjungia režimą, patikrinantį, ar gerai veikia kompiuterio diskelis. Norint sumažinti kompiuterio įkrovos trukmę ir triukšmą, šį. režimą reikia išjungti.

Boot Up NumLock Status: leidžia įjungti mažąją skaitmeninę klaviatūrą (paspausti klavišą. “Num Lock”).
IDE HDD Block Mode: leidžia padidinti ne senesnių kaip dvejų metų diskinių kaupiklių pajėgumą, nes per pertrauktį (Interrupt) vietoj 512 baitų perduoda 64 KB informacijos. Šį režimą reikėtų įjungti. Jei dirbate su “Windows NT4.0”, būkite atsargūs, nes įjungę šį režimą ga
alite prarasti kai kuriuos duomenis.

32-bit Disk Access: paspartina įvairių kompiuterio įtaisų ir diskinio kaupiklio informacinius mainus.
Typematic Rate Setting: leidžia nurodyti klaviatūros veikimo spartą (spausdinamų simbolių skaičių per sekundę).
Typematic Rate Delay (Msec): leidžia nustatyti, kokia sparta paspaudus klavišą spausdinti vienodus simbolius.
PCI/VGA Palette Snoop: leidžia keisti spalvų paletę
Assign IRQ For VGA: skirtas senos konstrukcijos grafinės plokštės IRQ nustatyti.
OS Select For DRAM > 64 MB: leidžia nustatyti, kokia operacijų sistema naudojama (OS2 ar Non-OS2).

HDD S.M.A.R.T. Capability: skirtas duomenų praradimo pavojui sumažinti, kylančiam dėvintis diskiniam kaupikliui. šis režimas gali būti tinkle dirbančio kompiuterio atsitiktinio persikrovimo priežastis.

CPU Level 1 Cache: ir CPU Level 2 Cache: skirtas procesoriaus pirmojo (L1) bei antrojo (L2) lygmens spartinančiajai atmintinei įjungti ir išjungti. Kai atmintinė prijungta, kompiuteris dirba sparčiau. Išorinė atmintinė L2 kartais gali trukdyti bandant padidinti procesoriaus darbo dažnį (Overclocking).
CPU L2 Cache ECC Checking: skirtas klaidų paieškai ir taisymui antrojo lygmens spartinančiojoje atmintinėje. Padidinus procesoriaus darbo dažnį, padidėja atmintinės veikimo stabilumas. Ją reikia įjungti, jei numatytas toks procesoriaus darbo režimas.

Video BIOS Shadow: leidžia nukopijuoti į kompiuterio RAM grafinės plokštės BIOS, užimančios ne daugiau kaip 32 KB. Dėl to gali paspartėti grafinės plokštės veikimas. Šiuolaikinėms grafinėms plokštėms to nereikia, nes jų BIOS užima daugiau negu 32 KB, be to, veikia gana sparti operatyvioji atmintinė. Norint pe
erkelti didesn´ negu 32 KB BIOS, reikia nurodyti, kur ją dėti. Įjungus režimą “Shadowing Address Ranges”, nurodomi adresai C800-CBFF. Shadowing Address Ranges (XXXX-XXXX)
Advanced Chipset Feature
(sudėtingesni valdymo lustų rinkinio parametrai)
Kai kurie pateikti parametrai gali būti keičiami tik įjungus rankinį (Manual) parametro keitimo režimą.

SDRAM CAS Latency Time: skirtas nustatyti delsimą (matuojamą taktiniais impulsais), po kurio pradedami skaityti SDRAM tipo atmintinės duomenys. Kuo ši reikmė mažesnė (ne mažiau kaip 2), tuo sparčiau veikia atmintinė. Tačiau ne visos atmintinės veikia esant mažiausiam delsimui. Todėl, norint rasti geriausią variantą, reikia atlikti daug bandymų. Delsimo trukmės reikšmė priklauso ir nuo atmintinės magistralės darbo dažnio. Pavyzdžiui, kai magistralės darbo dažnis yra 100 MHz, atmintinė gali gerai veikti nurodžius 2, tačiau, esant didesniam magistralės dažniui, gali tekti nurodyti 3.

SDRAM RAS-to-CAS Delay: leidžia keisti laikotarpį tarp atmintinės eilutės ir stulpelio žadinimo.Š·io parametro mažiausią reikšmę reikia eksperimentiškai parinkti taip, kad kompiuteris veiktų stabiliai.

SDRAM RAS Precharge Time: leidžia nustatyti informacijos įrašymo atmintinės stulpeliuose darbo taktų skaičių prieš atmintinės regeneravimą. Kuo taktų mažiau, tuo sparčiau veikia atmintinė, tačiau tuo didesnis sistemos nestabilumo pavojus. Parametro reikšmė parenkama eksperimentiškai.

SDRAM Cycle Length: tas pats kaip “SDRAM CAS Latency Time”.

SDRAM Leadoff Command: leidžia nustatyti delsimo trukmę, kol iš SDRAM bus galima paimti duomenis. Kuo delsimo trukmė mažesnė, tuo sp
parčiau veikia atmintinė, tačiau tuo didesnis sistemos nestabilumo pavojus.

SDRAM Bank Interleave: leidžia keisti atmintinės lustų grupių regeneravimo ir kreipimosi į jas tvarką. Paprastai kiekvienas atmintinės modulis SDRAM sudarytas iš kelių lustų grupių. Siūloma šį parametrą suderinti su kompiuterio SDRAM atmintinę sudarančią lustų grupių skaičiumi.

SDRAM Precharge Control: leidžia nustatyti, ar atmintinės SDRAM įkrovos komanda turi būti sinchronizuota kompiuterio taktiniais impulsais. Sinchronizuota atmintinė veikia šiek tiek sparčiau, tačiau sumažėja kompiuterio darbo stabilumas.
DRAM Data Integrity Mode: rodo, ar į kompiuterį įdiegta brangesnė atmintinė su kontroliniu bitu (ECC), ar atmintinė be kontrolinio bito (Non-ECC).
System BIOS Cacheable: leidžia į kompiuterio RAM įkelti kompiuterio BIOS ir tokiu būdu paspartinti darbą.
Video BIOS Cacheable: leidžia į kompiuterio RAM įkelti grafinės plokštės BIOS ir kartais paspartinti DOS terpei skirtų žaidimų veikimą. Kitais atvejais siūloma šį režimą išjungti.
Video RAM Cacheable: leidžia į kompiuterio RAM įkelti dalį grafinės plokštės atmintinės. Tai gali būti naudinga tik tuomet, kai grafinės plokštės RAM yra labai lėta.

Memory Hole At 15M-16M: leidžia rezervuoti kai kuriuos atmintinės adresus, būdingus ISA magistralei skirtoms plėtimo plokštėms, ir apriboti naudojamą atmintinę 16 MB. Dauguma ISA plokščių veikia gerai, kai šis režimas išjungtas, todėl patariama jį išjungti.
8-bit et 16 I/O Recovery Time: leidžia keisti ISA magistralės delsimą. Tai naudinga, kai kompiuteryje yra PCI ir ISA magistralės. Kadangi PCI magistraė. spartesnė už ISA, tam, kad kai kurios ISA plėtimo plokštės gerai veiktų, kartais reikia padidinti magistralės ISA delsimą (Latence).

Passive Release: leidžia procesoriui kreipimosi į ISA magistralę metu kreiptis ir į PCI magistralę. šis režimas naudingas, nes dėl jo paspartėja kompiuterio darbas. Tačiau jis veikia ne su visomis ISA plėtimo plokštėmis.

Delayed Transaction ou PCI 2.1 Compliance: sinchronizuoja PCI ir ISA magistrales — tuomet kompiuteris dirba sparčiau ir stabiliau.
AGP Aperture Size (MB): leidžia keisti kompiuterio RAM dalių skirtų grafinių objektų tekstūroms saugoti.
Procesoriaus parametrai (CPU Setup)

CPU Operating Speed: parodo oficialų procesoriaus darbo dažnį.

Multiplier Factor: leidžia nurodyti daugiklį kai kurių procesorių darbo dažniui keisti. Jis neveikia su šiuolaikiniais “Intel” procesoriais. Keičiant daugiklį, galima keisti AMD procesorių “Duron” ir “Athlon” darbo dažnį, kai sujungti atitinkami L1 kontaktai.

CPU FSB/CPUFSB Plus (MHz): leidžia keisti magistralės ir procesoriaus darbo dažnį. Režimas “CPUFSB PLUS” leidžia didinti dažnį iki +28 MHz kas 1 MHz.

Fast Commande Decode: leidžia didinti adresų apdorojimo procesoriuje spartą (režimas “Fast”), tačiau gali sumažėti kompiuterio darbo stabilumas.

CPU Drive Strength: leidžia keisti signalo, perduodamo tarp procesoriaus ir valdymo lustų rinkinio (Chipset), amplitudę. Padidinus procesoriaus darbo dažnį (Overcloking), patartina pasirinkti reikšmę 3.

Enhance Chip Performance: sumžina delsimą perduodant duomenis tarp procesoriaus ir valdymo lustų rinkinio ir pagerina kompiuterio parametrus.

Force 4-Way Interleave: paspartina atmintinių, galinčių veikti šiuo režimu.

Enable Dram 4K-Page Mode: pagerina 8 MB ir didesnės talpos atmintinės modulių veikimą.

DRAM Clock: leidžia pasirinkti vien. iš dviejų atmintinės modulių darbo dažnių: Host – Clk = magistralės dažnis arba dažnis Host – Clk + PCI = magistralės dažnis + PCI dažnis (pavyzdžiui, jei magistralės dažnis yra 100 MHz, o PCI dažnis — 33 MHz, tai atmintinė dirbs 133 MHz dažniu).

AGP 2X Mode arba AGP 4X Mode: skirtas duomenų perdavimo AGP magistrale režimui pasirinkti. Darbui su grafika paspartinti patartina nustatyti AGP 2X arba AGP 4X režimą. Jis išjungiamas tik kilus suderinamumo bėdoms.

AGP Master 1WS Read: leidžia nustatyti vieno arba dviejų taktinių impulsų trukmės delsimą, po kurio AGP pradeda skaityti duomenis. Kuo mažesnis delsimas, tuo sparčiau veikia AGP. Delsimas didinamas tik tuomet, kai darbas nestabilus.

AGP Master 1WS Write: leidžia nustatyti vieno arba dviejų taktini. impulsų trukmės delsimą, po kurio AGP pradeda rašyti duomenis. Delsimas didinamas tik tuomet, kai darbas nestabilus.

Spread Spectrum: leidžia sumažinti pagrindinės plokštės kuriamo elektromagnetinio lauko intensyvumą, tačiau gali sumažėti kompiuterio darbo stabilumas. Todėl parametro reikšmę reikia apriboti 0,25 proc.

Flash BIOS Protection: leidžia uždrausti pagrindinės plokštės BIOS, esančios “Flash” tipo atmintinėje, keitimą. Tokiu būdu apsisaugoma nuo virusų, bandančių jį pakeisti.

DRAM Read Latch Delay: leidžia trumpai uždelsti prieš pradedant skaityti atmintinę. Dėl to gali padidėti atmintinės modulių veikimo stabilumas. Jei stabilumo bėdų nėra, šio režimo nejunkite.

DRAM Interleave Time: leidžia įterpti delsimą prieš skaitant skirtingų atmintinės grupių duomenis. Trumpinant delsimą, didėja atmintinės darbo sparta, ilginant — veikimo stabilumas. Delsimo reikšmę reikia parinkti eksperimentuojant.

Fast R-W Turn Around: leidžia paspartinti atmintinės darbą. Įjungus šį režimą, reikia patikrinti kompiuterio darbo stabilumą, nes ne visi atmintinės moduliai gali dirbti šiuo režimu.

CPU to PCI Write Buffer: leidžia sukurti procesoriaus ir PCI magistralės tarpinę atmintinį (bufer.). Dėl to paspartėja duomenų perdavimas ir kompiuterio darbas.

PCI Dynamic Bursting: leidžia sukurti tarpinę atmintinę.

Leave a Comment