Bevielis_internetas_referat

TURINYS

ĮŽANGA..............................2
1. KAS TAI YRA BEVIELIS INTERNETAS.........................4
1.1. Bevielio interneto patogumas..........................4
1.2. Kaip veikia..............................5
1.3. Kaip pradėti naudotis.............................5
1.4. Ką reikia turėti norint naudotis bevieliu internetu..................5
2. BEVIELIS INTERNETAS WLAN..........................6
2.1. Bevielio ryšio tinklas wlan..........................8
3. WIFI TECHNOLOGIJA............................9
4. EDGE..............................9
4.1. Kaip tai veikia..............................10
5. EDGE,GPRS KORTELĖ............................10
5.1. Bevielio Interneto Zonos..........................11
IŠVADOS IR SIŪLYMAI..............................12
LITERATŪRA..............................13ĮŽANGA
„Bevielis ryšys ir internetas per mobiliuosius telefonus yra viena pagrindinių „Microsoft“ idėjų realizavimo sferų. Siekiame patenkinti ir profesionalų, ir vartotojų poreikius, išplėsti jų galimybes, kurias kol kas varžo paros laikas, darbo sąlygos ir vieta, turima įranga,“– sako Steve Ballmer, „Microsoft“ prezidentas. [1]
Nors apie bevielį prisijungimą prie interneto per mobilųjį telefoną kalbama jau daaugiau nei 10 metų, technologija, leidžianti tokiu būdu peržiūrėti tinklapius, pasitikrinti savo elektroninį paštą ir t.t., atrasta visai neseniai. Tai bevielis taikomasis protokolas WAP („Wireless Application Protocol“ ). WAP nustato interneto komunikacijos bei kitų mobiliųjų telefonų perspektyvių paslaugų, radijo ieškos ir kt. pasaulinius standartus. Jis pritaikytas įvairiems transporto protokolams (transport protocol). Be to, numatoma jį suderinti su ateities standarto namų tinklais „Blootooth”. Nors WAP nėra tradicinių tinklo standartų pakaitalas, jis daugeliu jų remiasi. Kuriant tokius interneto protokolus kaip HTTP ir TCP, į daugelį beevielio ryšio seanso parametrų nebuvo atsižvelgta (ilgas laukimo periodas, nepastovus ryšys, ribota duomenų perdavimo sparta). Teksto formatas, naudojamas tekstui perduoti per HTTP protokolą yra gremėzdiškas; informacijos apsaugos standartai reikalauja didelės tarnybinio duomenų srauto apimties. WAP technologijų vartojamas dvigubas formatas leidžia da

aug efektyviau suspausti duomenų paketus. Be to, protokolas yra pritaikytas ilgo laukimo periodo bei žemo kanalų pralaidumo parametrams. Speciali kalba „Wireless Markup Language”, kurią naudojant kuriami tinklapiai, suderinami su WAP standartu, leidžia naudoti mažus mobiliųjų telefonų displėjus. „WAP Forum“ sukūrė ir įtvirtino bevielio informacijos perteikimo į mobiliuosius telefonus ir kitus analoginius prietaisus pasaulinį standartą. Beveik 95 % pasaulio mobiliųjų prietaisų gamintojų priėmė šį standartą ir leidžia su juo suderintus prietaisus. Iš asociacijos svetainės galima parsisiųsti WAP V1.1. Egzistuoja daugelis plataus protokolo WAP vartojimo priežasčių. Šiuo metu asociacija „WIP Forum“ kuria apsaugos bei duomenų laikymo specifikacijas, bilingo bei autorizacijos sistemas, transporto protokolus ir kt. Mobiliųjų prietaisų gamintojai „Nokia“ ir „Motorola“ kuria WIP priedams skirtus serverius. Praėjusių metų pabaigoje „WAP Forum“ ir konsorciumas „World Wide Web“ (WW3C) paskelbė susijungiantys bendradarbiauti nustatant ateinančios kartos interneto specifikacijas, kurioms bus pritaikyta daugybė bevielių prietaisų. Kompanijoms sukūrus specifikacijas, bevielio ryšio prietaisai įgaus lygias teises universalioje informacinėje interneto erdvėje. „Wireless Markup Language“ (WML) kalbos priemonės bus integruotos į naujos kartos XHTML kalbą. 1999 metų pabaigoje kompanija „Ztango.com“ – viena didžiausių bevielio priėjimo prie interneto programinės įrangos gamintojų taip pat paskelbė įstojusi į „WAP Forum“. Panaudojant šios kompanijos produktą „Ztango MobileNet“, galima labai lengvai išplėsti bevielio ryšio paslaugų sritį –beveik kiekvieną mobilųjį telefoną ar kitą panašių fu
unkcijų prietaisą galima paversti į abipusio interneto ryšio prietaisą. „Ztango MobileNet“ įranga, pritaikyta GSM, TDMA ir CDMA tinklams, jau naudojama daugiau nei 30 pasaulio šalių. Tyrimų kompanija IDC prognozuoja, kad iki 2000 metų visi gaminami mobilieji telefonai bus suderinti su WAP technologijomis. Naudodamiesi į juos įdiegta WAP naršykle, vartotojai, nesinaudodami kompiuteriais, galės pasileisti įvairius priedus savo ragelių monitoriuose. Tinklo administratoriai galės patikrinti savo serverių būklę stovėdami kelių kamščiuose, o pardavimo skyrių darbuotojai žinos apie paskutinius užsakymus dar neperžengę biuro slenksčio.

1.1 pav. Mobilaus interneto veikimo principas1. KAS TAI YRA BEVIELIS INTERNETAS
1.1 Bevielio Interneto Patogumas

Bevielis internetas (Wireless LAN) – galimybė naudotis didelės spartos interneto ryšiu tam tikrose bevielio interneto veikimo zonose (HotSpots).
Internetas jums bus pasiekiamas bet kur:
• namie,
• kliento biure,
• automobilyje vykstant į susitikimą,
• laukiant oro uoste, stotyje
• esant užmiestyje
• esant užsienyje
Mobiliuoju internetu galite:
• Skaityti ir rašyti elektroninį paštą kelionėje;
• Gauti naujausią jums reikalingą informaciją;
• Susisiekti su draugais, bendradarbiais naudojant pokalbių internetu programinę įrangą;
• Skubiai perduoti svarbią informaciją.
Mobiliojo interneto greitaveika prilygsta duomenų perdavimo greičiui, kuriuo perduodami duomenys fiksuotomis telefono linijomis. Būdami bevielio interneto veikimo zonoje, galėsite:
• Naršyti internete tam tikra sparta (priklausomai nuo tiekėjo)
• Tikrinti elektroninį paštą
• Prisijungti prie savo įmonės tinklo internetu

1.2 Kaip Veikia

Jungdamiesi prie mobiliojo interneto, naudosite tiekėjo siūlomas mobilaus duomenų perdavimo paslaugas – EDGE, GPRS, HSCSD (didelės spartos duomenų pe

erdavimo paslauga) ar paprastą duomenų perdavimą. Jei naudositės elektroniniu paštu, naršysite internetą ar WAP puslapius yra rekomenduojama rinktis EDGE arba GPRS duomenų perdavimo paslaugą. GPRS (General Packet Radio Services) – paketinio duomenų perdavimo GSM tinklu technologija. GPRS iš esmės pakeitė judriojo telefono ryšio tinklo naudojimą, internetas tapo pasiekiamas praktiškai beveik iš bet kurio naujesnio mobiliojo telefono.

Jei reikia greitai persiųsti daug duomenų geriausiai būtų rinktis HSCSD (didelės spartos duomenų perdavimo) paslaugą (BITĖ – vienintelis operatorius Lietuvoje, siūlantis šią paslaugą). Mobiliajam internetui reikalingi EDGE, GPRS ar HSCSD technologiją palaikantys mobilieji telefonai. Nešiojamiesiems kompiuteriams tinka ir duomenų perdavimo kortelės, atliekančios modemo ir telefono funkcijas. Jei Jūsų mobilusis telefonas nepalaiko nei EDGE, nei GPRS, nei HSCSD, greičiausiai galite naudoti paprastą duomenų perdavimą. Interneto naršymui greitaveikos nepakaks, tačiau WAP puslapius naršyti galėsite.

1.3 Kaip Pradėti Naudotis

Jei mobiliajam internetui pasirinkote GPRS paslaugą, pradėti naudotis yra itin paprasta. Tereikia prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio Norėdami naudotis mobiliuoju internetu per HSCSD, turite užsisakyti šią paslaugą. Tai galite padaryti pas paslaugos tiekėją. Siunčiant ir priimant duomenis per EDGE arba GPRS, sistema prie duomenų paketų prideda lydimąją informaciją, padedančią nustatyti, kur duomenys turi būti nusiųsti, bei kontrolinius skaitliukus, užtikrinančius, kad visa informacija būtų persiųsta. Todėl norint persiųsti, pavyzdžiui, 150 kB dydžio failą iš tikrųjų bu

us perduota šiek tiek daugiau duomenų.

1.4 Ką Reikia Turėti Norint Naudotis Bevieliu Internetu

Naudojantis bevieliu internetu būtina:
1. Kompiuteris su bevielio interneto adapteriu. Norėdami pradėti naudotis bevieliu internetu, turite turėti kompiuterį su bevielio interneto adapteriu. Šie adapteriai būna iš karto įdiegti kai kuriuose nešiojamuose kompiuteriuose. Jų galima įsigyti ir atskirai kompiuterinės įrangos parduotuvėse.
2. Veikimo zona (HotSpot). Turėdami kompiuterį su įdiegtu bevielio interneto adapteriu, turite būti bevielio interneto veikimo zonoje. Buvimą prisijungimo zonoje nurodys ryšio stiprumo indikatorius „Windows“ užduočių juostoje (angl. Task Bar).
3. Kompiuterio nustatymai. Patikrinkite, ar teisingi bevielio interneto adapterio ir naršyklės nustatymai:
a. Operating mode: Infrastructure
b. Network name („SSID“ arba „ESSID“)
c. Channel selection: automatic
d. Log on to domain: not in use
e. WEP encryption/WEP Encryption: not in use
f. Obtain an IP address from a DHCP server: in use
Naršyklėje turi būti išjungta PROXY funkcija. Jeigu Jūsų interneto naršyklė yra „Microsoft Internet Explorer“:Tools / Internet options / Connections / LAN Settings. J.eigu Jūsų interneto naršyklė yra „Netscape Navigator“: Edit / Preferences / Advanced / Proxies / Direct connection to the Internet

4. Apmokėjimo kodo įvedimas. Atidarykite interneto naršyklės langą ir įrašykite (pvz. http://wifi.bite.lt) ar bet kurį kitą interneto adresą ir toliau vygdyti paslaugų tiekėj0 nurodymus.2. BEVIELIS INTERNETAS WLAN
Bevielis internetas (Wireless LAN, WLAN) – visiems prieinama interneto prieiga, veikianti IEEE 802.11b standartu. Trumpo technologijos pavadinimo – WiFi ženklas šiandien sutinkamas beveik ant kiekvieno nešiojamo kompiuterio. WiFi veikia 2,4 GHz dažnių juostoje, maksimalus duomenų perdavimo greitis – iki 11 Mbps. WiFi – bevielio greitaeigio kompiuterinio tinklo technologija, leidžianti sukurti infrastruktūrą mobilaus interneto ryšio teikimui. Teritorija, kur yra įdiegta WiFi infrastruktūra (ryšio zona) vadinama hotspotu. Šioje zonoje galima naudotis greitaeigiu interneto ryšiu bevieliu būdu – nenaudojant jokių laidų, telefono linijų ar modemo.

2.1 pav. Teritorija, kur yra įdiegta WiFi infrastruktūra

Wifi technologija leidžia ne tik sukurti naujus bevielio ryšio tinklus, tačiau ir išplėsti jau esamus standartinius laidinius kompiuterinius tinklus. Naudojant Wifi technologiją galima prie bendro tinklo prijungti labiau atskirtas įstaigų vietas – susitikimų kambarius, posėdžių ar konferencijų sales, taip pat atskirus pastatus. Interneto paslaugų teikėjai naudoja WiFi technologiją interneto paslaugai įdiegti individualiuose namuose, įmonių patalpose, pastatų kompleksuose bei viešose vietose, kur dažnai lankosi interneto vartotojai. Išplėsti bevielį tinklą,naudojant WiFi technologiją, yra kur kas paprasčiau nei įprastinį laidinį. Jums nereikia pirkti papildomo kabelio, šakotuvo ar maršrutizatoriaus. Užtenka prie kompiuterio prijungti bevielio ryšio tinklo kortą ir įjungti patį kompiuterį! Lietuvoje WiFi zonos yra daugelyje degalinių, viešbučiuose, aerouoste ir kitose vietose. Prisijungę prie kompiuterio mobilųjį telefoną, internetu naudotis galite bet kurioje Lietuvos vietoje. Nėra svarbu, kokį kompiuterį turite – mobilųjį telefoną junkite prie nešiojamojo, delninio ar paprasto kompiuterio. Jei naudotis kompiuteriu neįmanoma, galite naudotis WAP – internetu mobiliajame telefone. WAP galimybės nėra tokios plačios, kaip įprasto interneto – jas riboja nedidelis mobiliojo telefono ekranas bei navigacija klavišais. Nepaisant to, WAP leidžia sužinoti paskutines naujienas, valiutų kursus, bei tikrinti elektroninį paštą.

2.1 Bevielio Ryšio Tinklas Wlan
Wifi technologija leidžia ne tik sukurti naujus bevieliu ryšiu grįstus tinklus, tačiau ir išplėsti jau esamus standartinius laidinius kompiuterinius tinklus. Wifi technologijos pagalba galima prie bendro tinklo prijungti labiau atskirtas ofisų vietas – susitikimų kambarius, posėdžių ar konferencijų sales, o taip pat atskirus pastatus.Interneto paslaugų teikėjai naudoja WiFi technologiją įdiegti interneto paslaugai individualiuose namuose, verslo ofisuose, pastatų kompleksuose bei viešose vietose, kur dažnai lankosi interneto vartotojai. Išplėsti bevielį, WiFi technologija grįstą, tinklą yra žymiai paprasčiau nei įprastinį laidinį. Jums nereikia pirkti papildomo kabelio, šakotuvo ar maršrutizatoriaus. Užtenka prie kompiuterio prijungti bevielio ryšio tinklo kortą ir įjungti patį kompiuterį!

2.1.1 pav. Wifi technologijos galimybės3. WIFI TECHNOLOGIJA
WiFi – bevielio greitaeigio kompiuterinio tinklo technologija, leidžianti sukurti infrastruktūrą mobilaus interneto ryšio teikimui. Teritorija, kur yra įdiegta WiFi infrastruktūra (ryšio zona) vadinama hotspotu. HotSpot’e galima naudotis greitaeigiu interneto ryšiu bevieliu būdu – nenaudojant jokių laidų, telefono linijų ar modemo. HotSpot’ai paremti bevieliu kompiuteriniu IEEE-802.11b (WiFi) standarto ryšiu, siekiant užtikrinti saugų, patikimą bei greitą bevielį ryšį. Šis ryšys buvo sukurtas kaip alternatyva laidiniam ofiso kompiuterių tinklui (LAN), todėl neretai jis dar vadinamas “Wireless LAN – WLAN”. Wi-Fi tinklas gali būti naudojamas kompiurterių sujungimui vienas su kitu, prijungimui prie interneto ar įprastų vielinių kompiuterinių tinklų (kurie paremti IEEE 802.3 standartu). WiFi bevielis ryšys veikia 2,4 ir 5 GHz GHz nelicenzijuojamo dažnio diapazone, o greitis siekia 11Mbps (802.11b standarto) ar 54 Mbps (802.11a standarto).4. EDGE
EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) – tai aukštesnė paketinio duomenų perdavimo GSM tinkle pakopa. Jai naudoti reikalingas EDGE palaikantis telefonas, EDGE užtikrina iki 4 kartų didesnį nei GPRS (iki 59 Kbps per vieną laiko intervalą) duomenų perdavimo greitį, be to vartotojui EDGE naudojimas niekuo nesiskiria nuo GPRSJei prie interneto ar vidinio įmonės tinklo jungiatės mobiliuoju telefonu, EDGE užtikrins pačią didžiausią įmanomą greitaveiką. EDGE yra nauja populiarios GPRS (paketinis duomenų perdavimas) technologijos versija. Pagrindinis EDGE privalumas- itin spartus ryšys. 236 kilobitų per sekundę prisijungimo sparta yra maždaug tris kartus didesnė nei GPRS technologijos.

EDGE greitaveikos užtenka:
• naršyti internete;
• skaityti elektroninį paštą;
• parsisiųsti muzikos ar vaizdo klipus;
• priimti bei siųsti laiškus su prikabintomis bylomis.
Prisijungę EDGE ryšiu, galėsite skambinti internetu ar bendrauti naudodami vaizdo kamerą.

4.1 Kaip Tai Veikia

Norint naudotis EDGE, reikalingas telefonas, palaikantis EDGE technologiją.
Norėdami EDGE ryšiu prisijungti prie interneto ar vidinio įmonės tinklo, prijunkite mobilųjį telefoną prie Kompiuterio.
Norėdami naudotis WAP per EDGE, nusiųskite trumpąją žinutę su tekstu WM trumpuoju numeriu 1516.

EDGE technologija gali naudotis visi BITĖS klientai, papildomos paslaugos užsisakyti nereikia.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Siunčiant ir priimant duomenis per EDGE arba GPRS, sistema prie duomenų paketų prideda lydimąją informaciją, padedančią nustatyti, kur duomenys turi būti nusiųsti, bei kontrolinius skaitliukus, užtikrinančius, kad visa informacija būtų persiųsta. Todėl norint persiųsti, pavyzdžiui, 150 kB dydžio failą iš tikrųjų bus perduota šiek tiek daugiau duomenų.5. EDGE,GPRS KORTELĖ
„Sony Ericsson GC85“ (EDGE, GPRS) kortelė skirta darbui nešiojamu kompiuteriu už biuro ribų – prisijungimui prie interneto ar darbovietės kompiuterių tinklo bevieliu ryšiu. Patogi vartotojo programinė įranga leis pasinaudoti šiomis kortelės teikiamomis galimybėmis:
• EDGE (4+2) iki 236 Kbps greitis „Omnitel“ EDGE/GPRS,
• GPRS (4+2), iki 80 Kbps greitis „Omnitel“ GPRS tinkle,
• SMS ir faksogramų siuntimu.
Pagrindinės savybės:
• Nereikia atskiro maitinimo šaltinio (naudoja nešiojamo kompiuterio maitinimą),
• Programinė įranga Windows 98 SE, Me, 2000, XP ir CE 3.0 operacinėms sistemoms,
• Svoris 51 g,
• Išmatavimai 125 x 54 x 5/10 mm.
Privalumai
Su „Omni Connect“ kortele tiesiog patogu dirbti, nes:
• Mobilusis telefonas lieka laisvas;
• Jokių nepatogumų prijungiant kortelę prie kompiuterio;
• Neeikvojamas mobiliojo telefono akumuliatorius.

5.1 pav. Sony Ericsson GC85 kortelė
6. BEVIELIO INTERNETO ZONOS
“Hot Spot” zonos pagrindas – bevielio greitaeigio kompiuterinio tinklo technologija “Wi-Fi”, leidžianti sukurti infrastruktūrą mobiliojo interneto ryšio teikimui. M.Pranskevičiaus teigimu, WiFi yra alternatyva GSM tinklo pagrindu veikiančioms GPRS bei HSCSD technologijoms. Palyginti su GPRS bei HSCSD, “Wi-Fi” technologija abonentui leidžia naudotis net iki 100 kartų didesne interneto ryšio sparta.
“Hot Spot” zonose jungiantis prie interneto nereikia jokių papildomų ryšio priemonių. Vartotojui pakanka kompiuteryje įdiegto bevielio ryšio adapterio (tinklo kortos). Šiandien jie beveik visuose naujuose nešiojamuose kompiuteriuose įrengiami dar gamyklose.
ISM pranešime spaudai skelbiama, kad pirmosios Lietuvoje nevalstybinės aukštosios vadybos mokyklos Kauno patalpose interneto paslaugų bendrovė “Baltnetos komunikacijos” įdiegė bevielio greitaeigio interneto ryšio zoną “Hot Spot”, kuria ISM studentai ir dėstytojai gali naudotis nemokamai.
“ISM – pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje diegta “Hot Spot” zona. Džiaugiamės, kad nuo šiol mūsų studentai turės nemokamą galimybę sutvarkyti neatidėliotinus darbo reikalus. Be to, galimybė bet kada naudotis internetu jiems pravers ieškant studijoms svarbios informacijos”, – kalbėjo Tarptautinės aukštosios vadybos mokyklos rektorius dr. Virginijus Kundrotas.[2]
Pasak “Baltnetos komunikacijų” plėtros direktoriaus Mindaugo Pranskevičiaus, diegdama “Hot Spot” zoną bendrovė stengiasi prisidėti prie naujų technologijų plėtros Lietuvoje. “ISM studijuoja daug verslininkų, kuriems ši paslauga yra aktuali. Laisvu nuo studijų laiku jie galės naudotis elektroniniu paštu, sutvarkyti skubius verslo reikalus ar ieškoti svarbios informacijos”, – teigė M.Pranskevičius.[3]

6.1 pav. Wi-Fi hotspotų skaičius pasaulyje: * prognozėIŠVADOS IR SIŪLYMAI
Krizės krečiamai kompiuterijos pramonei bevielis internetas ir su juo susijusios galimybės yra viena šviesiausių vilčių. Bevielio interneto “salos” (WLAN) sparčiai kuriasi oro uostuose, lankomiausiose miestų vietose, biuruose ir namuose. “Wi-Fi” technologija plinta visur. JAV ir kitose šalyse “Wi-Fi” ryšiu naudojasi apie 16 mln. nešiojamųjų kompiuterių vartotojų. “Intel” ketina pasiūlyti rinkai į savo mikroschemų rinkinius integruotą “Wi-Fi” mikroschemą, kuri bevielio interneto galimybe aprūpintų dešimtis milijonų nešiojamųjų bei kišeninių kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių. Pasak “Intel” komunikacijų politikos vadovo Piterio Pitčo, ši technologija bendrovei yra milžiniškos svarbos.LITERATŪRA
1. WAP technologija. Iš penki kontinentai online. [žiūrėta 2005-04-20]. Prieiga per internetą: .
2. OMNI CONNECT.[žiūrėta 2005-04-21]. Prieiga per internetą: .
3. Mobilus internetas kompiuteriu.[žiūrėta 2005-04-22]. Prieiga per internetą: .
4. What is WI-FI?.[žiūrėta 2005-04-23]. Prieiga per internetą:

.
5. [2],[3] Murauskaitė, Jurgita. Kauno studentams ir dėstytojams nemokamas internetas – ir kavinėje.[žiūrėta 2005-04-24]. Prieiga per internetą: .
6. WCDMA, EDGE ar abi technologijos kartu? [žiūrėta 2005-04-24]. Prieiga per internetą: .
7. CityHotSpot – bevielio interneto zonos. [žiūrėta 2005-04-24]. Prieiga per internetą: .
8. [1]

Leave a Comment