Amžiaus etapai pagal žvaigždes

Per visą savo gyvenimą žmogus praeina 12 etapų, atitinkančių Zodiako ženklus. Kiekvienas šių etapų turi savą problemų spektrą, kurį teks patirti visiems. Žvilgtelėkite, kokiame etape esate šiandien, ir sužinokite, kaip efektyviausiai susidėlioti savo gyvenimo prioritetus.

Nuo 0 iki 7 metų

Tai gyvenimo taškas, kuris atitinka Avino ženklą. Mažyliai kupini energijos, jie nenustygsta vietoje, domisi viskuo, nori tučtuojau sužinoti viską apie visus, nėra jėgos, kuri galėtų juos sustabdyti. Ir nereikia – tokio amžiaus vaikams geriau suteikti daug laisvės, juk jiems dabar ypač svarbu įsitvirtinti supančiame pasaulyje, atskleisti savo gabumus ir talentus.

Užduotis tėvams – įskiepyti vaikui meilę ir supratingumą artimiesiems, neleisti išsikeroti egoizmui ir pykčiui. Juk šio amžiaus Avinukų devizas – AŠ NORIU! Neleiskite vaikui skriausti gyvūnų ar kitų vaikų, mokykite pagarbiai elgtis su gamta, ugdykite valią. Jei nesugebėsite mažyliui įdiegti šių savybių iki 7 metų – tai nepadarysite to niekada!

Nuo 7 iki 14 metų

Gyvenimo taškas persikelia į Jautį. Todėl tėvams belieka patarti: tik neskubėkite pataikauti visiems materialiems savo atžalos įgeidžiams. Šiame gyvenimo etape vaiką būtina išmokyti kontroliuoti savo emocijas, ypač pyktį ir agresiją. Taip pat patartina treniruoti atmintį. Pasistenkite kultūringai, bet tvirtai suformuoti paauglio draugų ratą – žmoguje šiuo periodu akumuliuojasi negatyvi minios energetika, o tai vėliau gali pasireikšti nepritapimu prie aplinkos. Tik jokiu būdu neizoliuokite vaiko nuo bendraamžių. Didelę reikšmę turi jų susitikimo vieta ir joje tvyranti atmosfera. Taip pat svarbu padėti pagrindus sistemingam mokymuisi. Pasistenkite, kad vaikas gautų daugiau užduočių, peno mintims, treniruočių logikai. Kuo daugiau – tuo geriau.

Šiame amžiuje palyginti lengva įskiepyti meilę menui ir estetikai. Pats tinkamiausias laikas ugdyti muzikinius ir meninius gebėjimus. Sulaukus 13-14 metų metas formuoti ir teisingą požiūrį į savo šeimos genealogiją, pagarbą savo protėviams. Galima pasikalbėti ir filosofinėmis temomis – jau būtų pats laikas.

Nuo 15 iki 21 metų

Gyvenimas apsistojo ties Dvynių ženklu. Metas aktyviai ugdyti intelektą, savarankiškai mąstyti. 15-16 metų žmogus patenka į sociumą, kur egzistuoja savi dėsniai ir taisyklės. Jas reikia perprasti, jų paisyti. Būtina išgyvendinti neatsakingumą, potraukį liežuvauti, manipuliuoti. Tėvams tai – amžiaus tarpsnis, kai būtina nuoširdžiai ir išsamiai pasikalbėti su vaikais apie lytinius santykius jei to dar nepadarėte iki šiol.

Šiame amžiuje rekomenduojama daug keliauti, pažinti kitų šalių kultūrą, rinkti įvairią informaciją, kuri tikrai pravers ateityje.

Nuo 21 iki 28 metų

Gyvenimo taškas atsiduria Vėžio ženkle. Tai labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenimo etapas. Pagrindinė jo užduotis – tobulinti vidinį pasaulį, formuoti savo vertybių sistemą, pagrįstą ankstesnių kartų patirtimi. Užsiimdamas savianalize ir dvasiniu tobulėjimu žmogus turėtų pasistengti atsikratyti daugybės negatyvių savybių: įtarumo, atsiribojimo nuo aplinkinių, godumo. Sudėtingiausias momentas šiame etape – įveikti savotišką ribą 25-26 gyvenimo metais, kai apima troškimas viską mesti ir pradėti gyvenimą iš pradžių.

Šiuo metu itin svarbu pasirinkti teisingai, kadangi daug žmonių, sulaukę tokio amžiaus, jau būna sukūrę šeimą, tad neapgalvoti jų poelgiai skaudžiai atsilieptų ne tik jiems patiems, bet ir artimiesiems. Norint nepridaryti klaidų labai svarbu nenutraukti ryšių su tėvais ir giminaičiais, su vyresniąja karta. Sunkią akimirką jie gali padėti ir žodžiais, ir darbais. 25-26 metų – pats palankiausias laikas susilaukti atžalų, šiuo metu vaikai iš tėvų perims pačius geriausius pastarųjų asmenybės bruožus.

Nuo 28 iki 35 metų

Gyvenimo taškas atsiduria Liūto ženkle. Ima rastis polinkis į avantiūrizmą, alkoholizmą, narkomaniją. Atiteka daug energijos, kurią toli gražu ne visi moka tinkamai panaudoti, daugelis ją iššvaisto tuščiai, pramogoms ir pasilinksminimams, dažnai nieko nevertiems ir neįspūdingiems. Geriausias ginklas nuo pagundų – filosofija, religija, knygų skaitymas, visa tai, kas kelia moralę ir skaidrina sielą. Labai svarbu išsirinkti tinkamą filosofijos koncepciją, nesimesti į sektas, nekaupti negatyvios energijos – ji suardys asmenybę iš vidaus. Lūžis įvyksta apie 32 metus.

Nuo 28 metų šeimos problemos pasitraukia į antrą planą, svarbiausia tampa nuosavas ego. Žmogus stengiasi išreikšti save kolektyve, trokšta būti pastebėtas ir įvertintas. Apie 29 metus dažnai pirmą kartą permąstomas prabėgęs gyvenimo etapas. Moterims labai svarbi 32 metų riba. Tuo metu keičiasi jausmai, perkratomi asmeniniai santykiai. Šiame amžiuje dažnai vyksta skyrybos, užsimezga nauji meilės ryšiai. Reikia pasistengti išanalizuoti praeitį, pasverti visus „už“ ir „prieš“, nenukirsti visko vienu mostu. Nauji jausmai gali trukti neilgai, kartais – apskritai tik akimirksnį.

Nuo 35 iki 42 metų

Gyvenimo taškas atsiduria Mergelės ženkle. Atėjo metas atiduoti didesnę dalį energijos, kurią sukaupėte ankstesniame periode. Būtinas tikslumas ir metodiškumas sprendžiant įvairias problemas. Palankus metas profesiniam tobulėjimui, santuokoms iš išskaičiavimo. Amžiaus tarpsnis nuo 37 iki 38 metų – karminis patikrinimas, išbandymas sociumu. Tai pirmasis egzaminas, kaip paisote Zodiako principų, tikrinatės, ar pildote savo gyvenimo programą. Jei ne – jūsų laukia bausmė įvairių gyvenimiškų problemų forma: darbo praradimas, sunki liga, draugų išdavystė.

Šiuo periodu būtina skirti daugiau dėmesio savo sveikatai, ypač mitybai – pasistenkite pernelyg neužteršti savo organizmo. Mergelės amžiuje charakteryje gali atsirasti ir nemalonių bruožų: šykštumas, priekabumas, svetimų jausmų nepaisymas. Tačiau svarbiausia – pasiruošti pačiam atsakingiausiam gyvenimo ciklui, 42-iesiems metams, Urano puscikliui, kai gyvenimo taškas pasieks „ekvatorių“. Šiame amžiuje daugelis mėgina keisti savo gyvenimą, nukreipti jį, kaip jiems atrodo, geresne linkme: keičia šeimą, darbą, gyvenamąją vietą, pomėgius.

Nuo 42 iki 49 metų

Gyvenimo taškas Svarstyklėse. Šiuo periodu žmogus stengiasi atsiduoti 42-aisiais metais pasirinktam keliui. Šis amžius dar vadinamas bobų vasara – atsiranda harmonija ir branda tiek asmeniniame, tiek socialiniame gyvenime. Visa, kas sukaupta ankstesniais metais, išanalizuota, susisteminta ir laukia savo laiko realizuotis. Svarstykles valdo Venera. Būtent ji tuo metu veda pirmyn, skatina megzti tvirtus ir nuoširdžius santykius, paisyti etikos ir moralės principų tiek darbo reikaluose, tiek jausmų sferoje.

Šiuo periodu svarbu susikurti gerą socialinių ryšių tinklą, įsitvirtinti darbe, parodyti savo organizacinius gabumus, atsikratyti trūkumų. Pavyzdžiui, egocentrizmo, savimylos, polinkio diktuoti. Sėkmingas laikas talentams vystyti, jei apskritai tokių turite.

Nuo 49 iki 55 metų

Skorpiono era. Sunkus kritinis periodas kiekvieno žmogaus, ypač – moters gyvenime. Tenka keisti nusistovėjusias pažiūras, o tai padaryti labai nelengva. Pokyčiai vyksta lėtai ir skausmingai. Onkologinės ligos dažniausiai užklumpa kaip tik šiuo amžiaus tarpsniu, didėja nepasitenkinimas savo seksualiniu gyvenimu. Skorpiono amžiuje žmogus įgyja daug griaunamosios jėgos, vardan savo tikslo linkęs rizikuoti viskuo. Būtina kontroliuoti savo emocijas, jokiu būdu neužsisklęsti savyje, nepasiduoti savigraužai.

Dažniau būkite tarp žmonių, susitikite su draugais, savarankiškai studijuokite psichologiją, meną arba imkitės kokios nors kolektyvinės veiklos. Šis periodas palankus atskleisti savo maginiams ir okultiniams gebėjimams. Ypač į tai linkę 52 metų sulaukusios moterys. Tiems, kas iki šiol gyveno neteisingai, likimas suteiks progą pasitaisyti, atsisakyti klystkelio ir pradėti gyvenimą tarsi iš naujo, grindžiant jį naujais filosofiniais principais.

Nuo 56 iki 63 metų

Šiame amžiuje gyvenimo taškas keliauja per Šaulio ženklą. Žmogus pradeda labiau domėtis filosofija ir religija. Daugeliui prabunda žinių troškimas, skubama padaryti tai, kam kadaise neužteko laiko. Norima įsigilinti iš karto į keletą mokslų, įvairių filosofinių sričių. Tačiau dažniausiai tai nepasiseka. Merkurijus lemia, kad pernelyg didelis noras aprėpti daug baigiasi nerezultatyviai. Pasistenkite išsirinkti vieną sritį, į kurią gilinsitės labiau. Sulaukęs 56 metų žmogus pereina dar vieną išbandymą sociumu. Čia išryškėja visos klaidos, kurias padarėte 37-38 metų. Kas teisingai ėjo savo keliu – tas šiuo metu bus gerbiamas visuomenėje. Nepraėjusieji šio išbandymo liks taip ir nepasiekę savo tikslų, pajus poreikį pailsėti nuo visko.

Nuo 63 iki 70 metų

Gyvenimo taškas keliauja per Ožiaragį. Tai – paskutinis jūsų šansas! Būtent 63 metų sulaukus vyksta paskutinis pasirinkimas, kai žmogus dar gali pakeisti savo gyvenimą. Tas, kuris pasirenka neteisingai, dažniausiai pasitraukia iš gyvenimo arba jo gyvenimas nebetenka prasmės. Ypač tai pasakytina apie žmones, kurie skuba sukurti naują šeimą palikę senąją. 90 proc. tokių permainų – ne į gera. Seną sugriauti lengva, o sėkmingai sukurti naują – nerealu.

Ožiaragio amžiuje būtina atsisakyti kai kurių stereotipinių prietarų, galutinai ištobulinti savo požiūrį į gyvenimą ir jo filosofinį pagrindą, tiksliai vertinti kiekvieną reiškinį ir įvykį, bet jokiu būdų nepiršti savo nuomonės, įdėmiau įsiklausyti, ką sako oponentai. Labai svarbu susikurti tinkamus santykius su artimaisiais, neleisti pasireikšti šiam amžiaus tarpsniui būdingam polinkiui į despotizmą. Pasistenkite išsiugdyti diplomatiškumą, gebėjimą siekti kompromisų.

Nuo 70 iki 77 metų

Vandenio laikas. Gyvenimo ir filosofinio požiūrio branda, jūs – tarsi pašalinis stebėtojas. Per visą gyvenimą žmogus keletą kartų keičia savo požiūrį į supantį pasaulį, prioritetus. Vaikystėje sakome: „Aš“. Jaunystėje – „Aš ir pasaulis“. Brandžiame amžiuje – „Pasaulis ir aš“. Vandenio amžiuje lieka tik „Pasaulis“. Šis ketvirtasis suvokimo laiptelis – pats svarbiausias gyvenimo ir savo vietos jame suradimo prasme. Jei su metais toks suvokimas neateina, tai žmogaus dvasinė kokybė ima blėsti, jis puola į senatvinį marazmą, tai neišvengiamai veda ir prie fizinio kūno irimo. Vandenio laikas – tai metas mėgautis vienatve arba užsisklendimu savo šeimoje, kadangi gyvenimo programa jau atlikta. Bet mėgaujantis gyvenimu vis tiek rodykite išmintį, meilę pasauliui – tada aplinkiniai jus gerbs ir vertins už patirtį, gilias mintis.

Nuo 77

Gyvenimo taškas pasiekia Žuvų ženklą ir užbaigia gyvenimo ciklą. Žmogui jau viskas aišku ir suprantama, jis jaučia ryšį su gamta, yra jos dalimi. Ateina dvasinė ir kosminė harmonija. Žmogus mėgaujasi gyvenimu. Tas, kuris teisingai paskirstė gyvenimo jėgas ir sudėliojo prioritetus, šiuo metu turėtų keliauti, pažinti kitas kultūras, gilinti savo išmintį kitose erdvėse. Būtent šiuo metu aukštą dvasinės harmonijos lygį pasiekę žmonės pasijungia prie kosminių šaltinių. Žmogus susilieja su kosmosu, bet kartais jam tenka sugrįžti ir į Žemę. Tai – viskas.

Sutikite, yra peno apmąstymams…

Comments are closed.