Vidiniai konfliktai (II)

“Jeigu apie kažkokį dalyką nekalbama, jo paprasčiausiai nėra. Dalykai tampa tikrais tik apvilkti žodžių drabužiu” – airių kilmės rašytojas, Oskaras Vaildas.

Praeitoje dalyje aptarėme vidinių konfliktų sąvoka bei tris priežastis, dėl ko jie atsiranda. Šioje dalyje aptarsime šešis būdus, padėsiančius išsilaisvinti iš konfliktų, veikiančių žmogaus viduje.

Pirmas žingsnis: suvokite ir stebėkite

Norėdami pasprukti nuo vidinio konflikto šydo, pirmiausia turime tą šydą “pamatyti”. Svarbu suvokti, kas iš tiesų vyksta ir kaip tai veikia jūsų sistemą. Taigi vėl pateikite sau klausimus: “Kas aš esu?” ir “Kas čia vyksta?” Tai sustabdys pasikartojimų ciklą ir jūs tapsite stebėjotu. Tada ir pamatysite, kas iš tiesų vyksta.

Šydas – savarankiškai veikianti tam tikrų minčių ir jausmų kombinacija – jums sako: “Man iškilo problema.” Jis aiškina jums, kad turite rasti tos problemos sprendimą. Kuo sunkiau seksis sprendimą rasti, tuo prasčiau jausitės. Norėdamas jus supainioti, šydas naudojosi viena iš šių trijų gudrybių.

Jis nori priversti jus patikėti, kad reikia išspręsti problemą, bet 1) jokios problemos iš tiesų nėra; 2) galbūt kažkokia problema ir yra, tačiau jos spręsti jums nereikia; iš tiesų tai jūsų nė neliečia; 3) tai ne sprendimo reikalaujanti išorinio pasaulio problema, o vidinis konfliktas.

Bet kurio iš čia paminėtų atvejų jums nepavyks nutraukti savo samprotavimų ir jausmų kebeknės. Galite mąstyti kiek norite, vis tiek sprendimo nerasite, nes esate įsipainioję į savo minčių voratinklį.

Antras žingsnis: padarykite konfliktą matomą

Jau vien užsirašius mintis ant popieriaus jums pasidarys ramiau. Nes akivaizdžiai pamatysite tai, kas iki šiol slapta veikė vidiniame pasaulyje. Tai padės protui prablaivėti ir nurimti.

Jūsų stebėtojas, norintis žinoti, kas čia vyksta, dabar aiškiai pamatys atsakymą. Jūs vis dar jausite ir konfliktą, ir vienas kitam prieštaraujančius jausmus, bet dramatiškos aistros po truputėlį ims rimti.

Trečias žingsnis: atpažinkite tiesą, besislepiančią už konflikto

Tarkime, suvokėte: neigiamus jausmus sukelia tam tikros jūsų vidinės sistemos jėgos, o ne išsprendžiamos išorinio pasaulio problemos… Ką tuomet daryti?

Užduokite sau klausimus: “Kas aš esu?” ir “Kas dabar manyje vyksta?”, pakui paklauskite: “Kokia paprasta ir nepagražinta tiesa manyje glūdi?” Galbūt sulauksite atsakymų, kurie bus tokie: “Tiesa yra štai kokia: aš turiu išspręsti tai, nes man sunku tai išgyvenant / nes jaučiu atsakomybę už šį žmogų / nes jo (jos) nebemyliu / …”

Gali būti, kad jus kamuoja vienas kitam prieštaraujantys jausmai: “Aš myliu jį (ją), bet sykiu ir nekenčiu / man dėl to liūdna, bet sykiu tam tikra prasme esu laiminga(s) / man skaudu tai daryti, bet privalau / jokiu būdu to nenoriu, nors iš teisybės man tai turėtų būti visiškai nesvarbu.”

Kai išmoksite pastebėti savyje štai tokius prieštaravimus, suprasite viena: esate normalus žmogus. Visa tai yra normalūs vidiniai konfliktai ir nė vienas nereiškia kažko blogo. Nesvarbu, ką kažkas jums apie tai sako ar ką esate apie tai skaitę: tai tikrai nėra kažin koks neleistinas dalykas.

Argi ne puiku, kad tokiu būdu galite pažvelgti į save? Suprasite, kas iš tikrųjų jumyse veikia; o svarbiausia – leisite sau tiesiog būti žmogumi. Mėgaukitės šiuo nuostabiu jausmu. Galbūt susitaikę su savimi jau ir išsprendėte vidinį konfliktą. Galbūt jus apėmė ramybė ir taika, ko taip ilgai troškote.

Ketvirtas žingsnis: pažvelkite į konfliktą

Jeigu konfliktas nenurimsta, o jums kyla noras žengti kitą žingsnį, visai nebūtina pulti kažką dirbti, lavinti įgūdžius ar mokytis. Užteks, jei tiesiog stebėsite.

Ar jau susigaudote, kaip tas ar kitas konfliktas veikia jūsų sistemoje? Dabar pažvelkite į visa tai iš dar arčiau. Prisiminkite, kad nesate nei tos mintys, nei tie jausmai – jūs tiesiog juos patiriate. Tokiu būdu automatiškai pereisite į stebėtojo poziciją.

Penktas žingsnis: pajuskite konfliktą ir leiskite jam pasitraukti

Apmąstymai jums naudos iki šiol neatnešė. Nepavyko ir užgniaužti jausmų. Laukimas irgi negelbėjo. Todėl dabar padarykite kitaip: tiesiog pajuskite, kas čia dedasi. Jau žinote, kad nesate šie jausmai – jie tiktai ritasi jūsų kūnu ir jūros bangos.

Jums nereikia nieko galvoti ar analizuoti. Nieko nedarykite, tik atsiduokite šiems jausmams. Suvokite juos. “Pamatykite, kas tai yra.” Jei norite, galite įsivaizduoti, kad švelniai prisitraukiate šį spaudimą, tą “sunkųjį kažką”, apkabinate ir įsileidžiate į širdį. Tai bus kažkas naujo. Taip susivienysite su savo jausmu – ir nesvarbu, ką pajusite.

Taip elgdamiesi duodate savo konfliktui leidimą išeiti. Jei pajusite baimę, žinokite – tai visiškai normalu. Nepamirškite, kad tai nesate jūs – tai viso labo potyris. Duokite leidimą – ir baimė, konfliktas, spaudimas, prižiūrimi širdies, tarytum savaime iškeliaus iš jūsų žmogiškosios sistemos.

Šeštas žingsnis: prašykite

Atėjo akimirką, kai jums reikia pagalbos šiame procese. Visai nesvarbu, į ką kreipsitės – Dievą ar save. Tai nėra koks nors religinis aktas. Prašymo svarba tokia: tai nuoširdus prisipažinimas, kad jūs suvokėte esąs kažkas daugiau nei vien tik protas ir kad protas problemos sprendimo nerado.

Ši akimirka panaši į atsisveikinimo su senu pažįstamu akimirką. Jūsų ir šio konflikto niekas nebesieja, tai – jau praeitis. Savarankiškai veikusi programa dabar pati “išsitrina” ir jūsų minčių ir jausmų, nes jūs nutraukėte ryšį su konfliktu. Taigi liovėtės tiekęs konfliktui energiją. Tai jau nebėra jūsų konfliktas.

Jumyse gyvenusią programą maitinote energija, kuri gamindavosi kai bandydavote konfliktą užgniaužti ir nugalėti. Vos tik liovėtės tai daręs, energijos tiekimas nutrūko ir “baterijos nusėdo”. Visas šis procesas trunka neilgai – dažniausiai vos keletą minučių. Kad ir kokie jausmai kiltų, leiskite jiems prasiveržti. Tai – išsilaisvinimas.

Straipsniai “Vidiniai konfliktai (I)” ir “Vidiniai konfliktai (II)” parašyti remiantis R. Schache knyga “Septyni tiesos šydai”.

Egidijus Varnavičius