Būti laimingu

Laimė — žodis, kurį žino visi. Tiems nelaimėliams, kuriems jos pritrūksta, mėgina padėti visas būrys profesionalų. Bet prieš pradedant laimės paieškas būtų pravartu atsakyti į klausimus: „Kas yra laimė? Kaip man tapti laimingam?”.

Dažniausiai laimingu gyvenimu laikoma malonių įvykių seka. Taigi sveikas ir turtingas turi daugiau galimybių džiaugtis nei vargšas ir ligotas. Antra vertus, ne kiekvienas, kuriam sekasi, mano esąs laimingas.

Laimę galima suprasti ir kaip malonių įvykių, viršijančių nemaloniuosius, gausą. Bet vėlgi pastebėtume, jog yra žmonių, visą gyvenimą nelengvai ieškojusių laisvės, teisybės ar pažinimo ir galų gale pasiekusių savo tikslą. Jie mano, kad, nepaisant sunkumų ir vargų, gyveno prasmingai, o todėl ir laimingai.

Taigi, nors žodį „laimė” žino visi, tiksliai apibūdinti jo turinį nelengva. Akivaizdu, kad žmogus, sakantis: „praėjusieji metai man buvo laimingi”, ir besigiriantis: „tą vakarą buvau laimingiausias žmogus pasaulyje”, kalba apie skirtingus jausmus.

Taigi kuo pasižymi laimingieji? JAV psichologai Wiliamsas Costa ir Josephas MacCrisas pasiūlė paprastą ir dalykišką laimės apibūdinimą: laimingi tie, kurie patyrė daugiau malonių išgyvenimų (džiaugsmo, pasitenkinimo, euforijos) negu nemalonių (pykčio, baimės, nusivylimo). Šie psichologai taip pat pamėgino surinkti ataskaitas apie teigiamus ir neigiamus išgyvenimus, palyginti jų dažnumą su tiriamųjų asmeniniais bruožais.

Pagal asmeninius bruožus žmones galime suskirstyti į įvairias grupes. W. Costa ir J. MacCrisas nustatė, jog ekstravertai, t. y. tie, kurie gyvai reaguoja į aplinką, sugeba greičiau užmegzti ryšius su kitais, sparčiau išsakyti mintis ir išreikšti jausmus, patiria pastebimai daugiau malonių išgyvenimų negu intravertai, t. y. žmonės, linkę labiau domėtis savo vidiniu pasauliu negu aplinka, užsisklendę, nemėgstantys aktyvios veiklos. Pagal neigiamų išgyvenimų gausą šių dviejų tipų atstovai nesiskyrė.

Galima ir kitaip suskirstyti tiriamuosius – padalyti juos į dirglius, t. y. greitai pavargstančius, irzlius, nerimastingus, ir pusiausvirus, t. y. ramiai reaguojančius į pokyčius. Nesunku nuspėti, kad pirmieji dažniau jaučiasi nelaimingi. Psichologų tyrimai tai ir patvirtino.

Taigi laimingiausi — patiriantys daugiausia malonių išgyvenimų ir mažiausiai nemalonių — yra tie, kurie psichologinių testų skiriami prie pusiausvirų, besidominčių aplinka ekstravertų, o liūdniausiai gyvena į save įsigilinę, dirglūs intravertai.

pshichologas dr. Gediminas Navaitis
2007 Spalio 10 d.