Advokatas konsultuoja: „Susituokėme Anglijoje. Kokia yra santuokos registravimo tvarka Lietuvoje?“

Šiais emigracijos laikais ne retenybė yra santuokos tarp skirtingų valstybių piliečių, tuokiamasi įvairiose valstybėse. Kiekviena valstybė įstatymu įtvirtina reikalavimus ir procedūras santuokai sudaryti. Jei santuoka sudaryta laikantis užsienio valstybės įstatymų, tai ji bus teisėta ir pripažįstama kitose valstybėse. Užsienyje sudaryta santuoka pripažįstama Lietuvoje atitinkama tvarka ją įregistruojant Civilinės metrikacijos skyriuje (CMS). Santuoka bus įregistruojama, jei jos sudarymas užsienio valstybėje neprieštarauja imperatyvioms LR CK normoms dėl santuokos sudarymo., t.y.:

1. Santuoka yra sudaryta tarp skirtingos lyties asmenų. 2. Santuoka sudaryta laisva valia. 3. Sudarę santuoką asmenys turi 18 metų. 4. Nėra priimtas teismo sprendimas, kad asmuo yra neveiksnus. 5. Sudaręs santuoką asmuo nepažeidė monogamijos principo. 6. Susituokė asmenys nėra artimi giminaičiai.

Taigi santuoka sudaryta Anglijoje, jei vienas iš susituokusiųjų yra Lietuvos pilietis, turi būti registruojama ir Lietuvoje gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos skyriuje. Jei asmuo (-ys) nedeklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje, dėl santuokos, sudarytos užsienyje įregistravimo turėtų kreiptis į paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvoje (jei abu susituokusieji yra Lietuvos piliečiai – vieno iš sutuoktinių) arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigas. Civilinės metrikacijos skyriui pateikiamas santuokos liudijimas. Visi Lietuvos institucijoms pateikiami užsienio valstybės dokumentai turi būti atitinkamoje užsienio valstybėje legalizuoti, t.y. patvirtinti ženklu „Apostille“. Didžiojoje Britanijoje dokumentai legalizuojami Užsienio ir bendrųjų reikalų biuro Legalizavimo tarnyboje (Foreign and Commonwealth Office).

Santuokos registracija reiškia, kad santuoka, sudaryta užsienyje pripažįstama Lietuvoje ir yra įtraukiama į apskaitą. Įregistravus, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas. Santuokos pradžia laikoma data, nurodyta užsienio nvalstybės išduotame santuokos liudijime.

Konsultuoja advokatė Ramunė Snarskytė

Jei turite klausimų, rašykite: ramune.snarskyte@yahoo.com

Comments are closed.