Sveicarija ir Palyginimas su Estija

Šveicarija

Šveicarija įsikūrusi Centrinėje Europoje, ribojasi su Italija, Prancuzija, Vokietija, Austrija taciau nesiriboja su jokiomis jūromis ir vandenynais.

Šveicarija laikoma viena iš labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių ir turtingiausių pasaulio valstybių. Šveicarijoje įsikūrę daug stambių bankų. Svarbiausias bankininkystės centras – Ciūrichas. Dabar šalyje gaminami garsėjantys pasaulyje mechaniniai laikrodžiai, programinio valdymo staklės, matavimo prietaisai ir kiti aukštos kokybės gaminiai. Nors Šveicarija – kalnų šalis, tačiau turi gerai išplėtotą transporto sistemą.
Šveicarijos pagrindiniai prekybos partneriai Vokietija, Prancūzija, Italija, Austrija.
Šveicarijoje vyrauja demokratinė valdymo forma. Šveicarija – seniausia demokratinė respublika Europoje.
Šveicarija yrra garsi visame pasaulyje savo pagaminamais laikrodžiais “Atlantic” ir kt., kurie yra vertinami visame pasaulyje, programinio valdymo staklės, dar Šveicarijoje įsikūrę daug stambių bankų. Svarbiausias bankininkystės centras – Ciūrichas.
1291 metais trijų kantonų (Uri, Švizo, Untervaldeno) atstovai pasirašė laišką, kuriuo suformavo sąjungą. Tai suvienijo juos priešintis valdžiusiems Habsburgams, kurie tuo metu užėmė Šventosios Romos Imperijos imperatoriaus sostą. 1315 m. Morgarteno mūšyje šveicarai nugalėjo Habsburgus taip užsitikrindami nepriklausomybę. Po 1648 metų Vestfalijos taikos Europos šalys pripažino Šveicarijos nepriklausomybę nuo Šventosios Romos imperijos ir jos neutralumą. 1798 prancūzų reevoliucionierių armija užėmė Šveicariją, bet 1815 metų Vienos kongresas atstatė Šveicarijos nepriklausomybę. 1848 m. Šveicarija priėmė federalinę konstituciją, kuri stipriai pakeista 1874 m., pagal ją federacinės valdžios žinioje yra teisės sistema, gynyba ir prekyba. Šveicarija visą laiką laikėsi neutralios pozicijos, taip pat ir ab

biejuose pasauliniuose karuose, kuriuose nedalyvavo.
Švedija ir Estija
Šveicarijos plotas 41 290 km², vandens 3,7%. Šalyje gyvena 7 489 370 gyventojų, tankumas 181,38 žm./km². Šveicarijos BVP – 262,10 mlrd. JAV dolerių, BVP vienam gyventojui 35 000 JAV dolerių.
Estijos plotas 45 226 km², vandens 4,56%. Šalyje gyvena 1 332 893 gyventojų, tankumas 29,47 žm./km². Estijos BVP – 21,81 mlrd. JAV dolerių , BVP vienam gyventojui 16 400 JAV dolerių.
Skirtumus tarp šių šalių labiausiai nulėmė skirtinga istorija. Tai lėmė karai ir okupavimai, Šveicarija paskelbė savo nepriklausomybę 1648m., o Estiją buvo okupavę Vokiečiai ir Rusai. Nepriklausomybę paskelbė tik 1918m. Tai ir nulėmė šalies ekonomiką, ir valstybės vystimasi.

Leave a Comment