SPERA

30.Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymo, mokymosi išmokimo samprata.
Žmogaus psich. raida yra apibūdinama kaip nuoseklus, progresuojantis procesas, kuris palieka negrįžtamus psichikos kokybinius ir kokybinius pakitimus. Anot A.D.Levitovo , psich. raida – tai laipsniškas psichinių būklių sistemos virtimas asmenybės bruožų sistema. Šveicarų psich. Piaget, remdamasis pusiausvyros tarp individo ir aplinkos teorija, tyrinėjo vaikų intelektinę ir moralinę raidą. Jis psichikos raidą apibūdino asimiliacijos ir akomodacijos sąvokomis. Vaiko organizmas psichofiziologiniu požiūriu turi kažkaip prisitaikyti prie aplinkos. Adaptacija vyksta per asimiliaciją ir akomodaciją tuo pačiu metu. Asimiliac. – naujai suvokiamos medž. priderinimas prie vaizdų, žinių, sąvokų. Akomodac. – pažinimo struktūrų keitimas, kad jos atitiktų tai, kas suvokiama iš tikrųjų. J.Piaget išmokimą laiko psichikos raidos dalimi. jo manymu, psichikos raida yra pirminė, o mokymasis – antrinis. Psichikos raida vyksta tik per mokymą. Mokymas skatina psichikos raidą.
Mokymasis – aktyvi , tikslinga žmogaus veikla, kuria siekiama gauti žinių, jas suprasti ir įsiminti, įgyti įgūdžių. Tai savita veikla. kuria įgyjamas social. patyrimas.
Mokymasis ir išmokimas – procesas, per kurį individas remdamasis patirtimi, pakeičia savo elgesį. mokymosi proceso pasekmė – elgesio pasikeitimas. Fizinių savybių pakitimai nereiškia išmokimo. Mokymosi ir išmokimo komponentas yra patirtis – sąveika su aplinka. Per šį procesą dirgikliai pasidaro reikšmingi.Mokym. ir išmok tai ir toks procesas per kurį individas keičia savo elgesį dėl įgytos patirties. Socialinio išmok teorija – daug išmokstame stebėdami aplinkinius. Susidūrimas su modeliu (filmas apie kokį nors įvykį) gali paveikti žmog. elgesį trejopai: 1.išmokyti naujo elgesio, 2.nuslopinti ar atpalaiduoti jau išmoktą elgesį 3.palengvinti atlikti jau išmoktą elgesį. Išmokimo stebint ypatybė ta, kad išmokstama be bandymų. Ši rūšis išmok. l. veiksminga(, smurtas per televiziją.)4 stadijos mokymosi iš modelio: 1.dėmesio 2.išlaikymo atmintyje.3.atgaminimo 4.motyvacijos.
Išmokimas gretinant – mokymosi būdas, pagrįstas pratimais, paprastu reiškinių grupavimu.(įvykių sugrupavimas gali baigtis išmokimu). Pastiprinimas yra pagrindinė išmokimo priemonė,nes elgesys yra sustiprinamas. Skatulys gali būti bet koks dalykas, kuris stiprina reakciją. (teigiami(apdovanojimas) ir neigiami(stiprus garsas, šviesa) skatuliai).