Referatas apie Šveicariją

Turinys

Šveicarija 3
Trumpa istorinė apžvalga 4
Politika ir valdžia 4
Mokslas ir švietimas 4
Gėrimai ir tostai 5
Elgesys prie stalo 5
Susodinimas 5
Kalba ir pagrindiniai posakiai 5
Dovanos 6
Požiūris į laiką 7
Darbo kultūra 7
Vadovavimo stilius 7
Viršininkų ir pavaldinių santykiai 8
Susirinkimai ir prisistatymai 8
Pokalbiai 9
Derybos 9
Korespondencija 10
Literatūros sąrašas 12

Ivadas

Kai kas mano, kad šveicarai yra šalti ir nuobodūs, domisi tik indėliais ir bankų procentais, bet tai viso labo stereotipas. Iš tikrųjų šveicarai karšti ir azartiški.
Šveicarija tai Alpių viršūnės ir žalios pievos, švarutėliai miestai ir bažnyčios smailais bokštais, patikimi bankai ir nepaprastai skanūs sūriai, viliojančios šokolado plytelės ir įmitusios karvės. Ši mažutė šalis neturi naudingųjų iškasenų ir kiitų gėrybių, tačiau nepaisydami visų ekonominių dėsnių šveicarai klesti bei turtėja. Tai dar sunkiau suprasti žinant, kad valstybė padalyta į 23 kantonus ir kiekvienas jų turi savo suverenią vyriausybę, biudžetą, įstatymus, teismus. Šveicarijoje nėra nei ministro pirmininko, nei ilgiems metams renkamo prezidento. Šalies valdymo funkcijas atlieka vienas iš Federalinės tarybos narių, bet nors valstybei vadovauja „budintis“ politikas, gaunantis įgaliojimus vos metams, Šveicarijos politinė sistema laikoma viena stabiliausių pasaulyje.
Tai vienintelė Europos šalis, kur net keturios kalbos turi valstybinės kalbos statusą: vokiečių, prancūzų, ittalų ir retoromanų. Ir nors pastarąją (keistą lotynų, italų ir vokiečių kalbų mišinį) vartoja vos du procentai gyventojų, ji taip pat dėstoma mokyklose.
Šveicarus vienija noras nebūti panašiems į tuos, kurie gyvena kitose pasaulio šalyse ir miestuose. Trokšdama išlikti nepakartojama, Šveicarija ne

eskuba nei į Jungtines Tautas, nei į NATO, nei į Europos Sąjungą. Tai atitinka dar 1815 metais paskelbtą neutraliteto politiką. Šalis nesikiša į kitų valstybių konfliktus. Kiekvienam šveicarui garantuota politinių pažiūrų, sąžinės ir tikybos, prekybos ir verslo laisvė.
Šveicarija šiaurėje ribojasi su Vokietija ir Austrija, rytuose – Lichtenšteinu, pietuose – Italija ir vakaruose – Prancūzija. Tai reiškia, kad trys svarbios Europos kultūros susitinka Šveicarijoje (to pasekmė vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbantys regionai). Šveicarijos plotas – 41,285kv.km. Pagal atlikta surašymą 2001 metais viso Šveicarijoje gyvena 7 261 200 gyventojų. Valiuta: sutartinis vienetas, skirtas apmokėti už prekes ar paslaugas – Šveicarijos frankas (CHF)

Trumpa istorinė apžvalga

Šveicarija, kaip politinis vienetas, keturioliktame šimtmetyje susidarė iš keleto Šventosios Romos imperijos provincijų. Šios provincijos savanoriškai susijungė, kad galėtų pasipriešinti teutonų kunigaikščiams šiaurėje, karališkiems prancūzų kariuomenės būriams šalies vakaruose ir pietuose (Šiaurės Ittaliją tuo metu valdė prancūzai), ir Ausrto – Vengrijos galybei šalies rytuose. Nuo Napoleono karų Šveicarija laikėsi oficialios neutralumo politikos ne todėl, kad nedalyvavo Europos ginčuose, bet greičiau todėl, jog neutralumą suprato kaip efektyviausią būdą konfederacijai išlaikyti, kai kaunasi galingosios Europos jėgos. Kad išlaikytų ir garantuotų neutralumą, nors ir keista, reikia solidžios gynybos: šiandien Šveicarija yra, per capita, geriausiai ginkluota tauta pasaulyje.

Politika ir valdžia

Politiškai kiekvienas iš dvidešimt šešių tautos kantonų yra savarankiškas ir turi plačią autonomiją. Tačiau Šveicarijos Federalinė valdžia veikia ka

aip dvejų rūmų parlamento, prezidento ir federalinio teismo institucijų sistema. Nėra monarchijos, jos niekada ir nebuvo (nors įvairiais istorijos laikotarpiais, prieš susikuriant konfederacijai, įvairiuose kantonuose būta feodalinių valdytojų bei kunigaikščių).

Mokslas ir švietimas

Kaip ir daugelyje germaniškųjų kultūrų, Šveicarijoje sukurta gamybinio mokymo sistema, kuri sujungia mokyklinę sistemą su pramone, o tai leidžia prisiimti atsakomybę tiek vienai, tiek ir kitai pusei. Po pradinės mokyklos (iki dvylikos metų) vaikai lanko vidurinę/amatų mokyklą (Realschule) arba vidurinę mokyklą su akademinio ugdymo pakraipa (Sekundarschule). Studentai iš Realschule patenka tiesiai į Lehre, arba aukštesniąją profesinę mokyklą, o studentai su akademiniais įgūdžiais arba į Lehre, arba į Gymnasium (vidurinę mokyklą), kur gali studijuoti šiuolaikines kalbas, matematiką, ir gamtos mokslus, lotynų ir graikų kalbas arba ekonomiką. Baigę Gymnasiun, turi pasirinkimą, sulaikę dvidešimties metų, stoti į universitetą (Universitat). Šveicarijoje yra privaloma karo tarnyba visiems vyrams kelias savaites per metus ligi keturiasdešimties metų.

Gėrimai ir tostai

Kokteilių prieš pietus nėra įprasta gerti, tačiau prieš valgį galima pasigardžiuoti vyno aperityvu, vermutu, campario ar juodųjų serbentų likeriu. Baigiant valgyti teikiama įvairių rūšių popietinių gėrimų, įskaitant grappa (sausas bespalvis brendis, distiliuotas iš fermentuotų vynuogių išsunkos). Paprastai jam suteikiamas žolelių aromatas. Taip pat mėgstamas skaidrus brendis, distiliuojamas iš fermentuotų sulčių ar vaisių, pavyzdžiui, kriaušių, aviečių, kuris yra kelių rūšių: vyšnių (kirschwasser), slyvų (p

pflumwasser) ar aviečių (framboisie).
Tostas vokikai kalbančioje Šveicarijos srityse yra Prosit arba Prost, prancūziškai kalbančiose srityse a votre sante arba tik sante, o itališkose – salute (į sveikatą!). Jei įmanoma, sudaužykite taures su kiekvienu už stalo (nepalikdami savo vietos ir judėdami alink stalą, jeigu sėdite už stalo).

Elgesys prie stalo

Išskirtinis šveicariškas variantas lyginant su vokiečių, prancūzų ir italų taisyklėmis yra tas, kad valgantysis aiškiai parodo, kada baigia valgyti – padeda peilį ir šakutę ant lėkštės tik sukryžiuotus kaip X (šakutė nukreipta į kairę, o peilis – dešinę). Nesijaudinkite, jei dar norite papildomos porcijos – tai laikoma pagyrimu šeimininkui ar šeimininkei, tik neužmirkite, kad turite suvalgyti visą pagrindinį patiekalą. Įsidėmėtina, tai kad servetėlės paprastai yra drobinės ar iš audeklo ir nebūtinai po kiekvieno valgio namuose plaunamos. Jeigu pasiliekate namuose daugiau nei vienam valgymui, jums gali tekti naudotis servetėlė pakartotinai.

Susodinimas

Šveicarijoje garbingiausia vieta prie stalo yra stalo vidurys (paprastai vienose pusėse), o ne greta šeimininko ar šeimininkės, kurie paprastai sėdi prie stalo galo.

Kalba ir pagrindiniai posakiai

Kaip jau buvo užsiminta tai vienintelė Europos šalis, kur net keturios kalbos turi valstybinės kalbos statusą: vokiečių, prancūzų, italų ir retoromanų. Visuomet reiktų turėti omenyje tai, kad šveicarai verslininkai paprastai puikiai kalba dar ir angliškai, nors kartais dvejoja, ar išvis ją vartoti. Jeigu bent kiek mo

okate kalbėti vokiškai, prancūziškai ar itališkai, pasistenkite vartoti tą kalbą, nes ji padės jums laimėti jūsų verslo ar šiaip partnerio šveicaro palankumą. Tai būtų ženklas, kad jūs tikrai stengiatės užmegzti asmeninius ryšius, pagrįstus pagarba bei pasitikėjimu, ir stengiatės padėti jam, kadangi, galimas daiktas, jūsų pašnekovui tenka vartoti tris ar net keturias kalbas. Vokiečių yra pagrindinė kalba.
Štai keletas vokiškų frazių:
Guten Morgen Labas rytas
Guten Tag Laba diena
Guten Abend Labas vakaras
Bitte Prašau
Danke Ačiū
Entschuldigen Sie bitte Atsiprašau, atleiskite
Wie geht es Ihnen Kaip gyvuoji? Kaip sekasi?
Herr Ponas
Frau Ponia

Dovanos

Puiki dovana šveicarui, ypač mandagumo ar reiškiant padėką už namų, kuriuose apsistojote, svetingumą, būtų amerikiečių mėgstami dideli kilpiniai rankšluosčiai (labai tiktų su monograma). Europiečiams jie patinka dėl prašmatnumo.
Šveicarų verslo kultūroje padorumas yra vertinamas labiau nei tokie kilnūs poelgiai kaip dovanų įteikimas. Kai šveicarai nusprendžia, kad jie tave mėgsta, jie tampa draugiškesni ir kilniaširdiški. Geriausias sprendimas turint reikalų su šios valstybės asmeninis yra palaukti derybų pabaigos ir tik tada dovanoti kokias nors dovanas, patartina pirmiau sulaukti dovanos iš derybų partnerių ir atsakant tuo pačiu įteikti savo dovanas. Rekomenduotina turėti skirtingų dovanų asortimentą skirtingiems atvejams. Knyga apie jūsų šalį ar kažkokius reprezentacinius faktus būtų tinkamas pasirinkimas. O butelis vyno, viskio ar brendžio yra pakankamai gera atsargos priemonė, kuria galėtumėte įteikti. Nedovanokite dovanų, kurios yra akivaizdžiai brangios, nes jūsų geranoriškumas gali būti suprastas arba kaip besaikiškumas, arba kaip papirkinėjimas. Jeigu jūs esate pakviestas į šveicaro namus, tai gėlės (bet ne chrizantemos, baltos lelijos ar raudonos rožės), o taip pat šokoladas (bet nebūtinai) yra patikimas pasirinkimas. Pravartu būtų išsiusti ranka parašytą atsidėkojimą šeimininkui. Peilis, žirklės ar kiti aštrūs daiktai yra nepageidaujama ir nepatartina dovana, nes tai simbolizuoja atskyrimą ar sunaikinimą draugystės ar kitų artimų ryšių.

Verslo etiketas

Požiūris į laiką

Šveicarija yra išskirtinai vienmatė kultūra. Srityse, kur pagrinde kalbama vokiškai, požiūris į laiką griežtai vienmatis (ypač venkite vėluoti bent penkias minutes į susitikimą ar pietų pobūvį Ciūriche). Šiuo atžvilgiu lankstesnės prancūziškai kalbančios sritys (pavyzdžiui, įprasta vėluoti penkias minutes į pasitarimą ar pietų pobūvį Ženevoje). Liberaliausios yra itališkai kalbančios sritys pietuose (nieko smerktina, jei jūsų draugas vėluoja dešimt ar penkiolika minučių į slidinėjimo kurortą pietinėse Alpėse).

Darbo kultūra

Šveicarijoje įstaigų durys paprastai uždaromos (kartais rakinamos); prieš atverdami duris, pasibelskite (toji taisyklė galioja ir einant į vonios kambarį), o kai išeinate, duris uždarykite. Lyčių nelygybės šiandien Šveicarijoje nėra, nors tai nėra visuotina pažvelgus į visas kartas, regionus, ar pramonės šakas. Į darbą vakarais įstaigose, pasibaigus darbo dienai, žiūrima skeptiškai: dažniausiai aiškinama individo nesugebėjimu organizuoti darbo taip, kad rezultatai būtų pasiekti per tam skirtą laiką. Nesitikėkite, kad žmonės dirbtų savaitgaliais, švenčių dienomis ar per atostogas : šis laikas yra šventas, skiriamas šeimai.

Vadovavimo stilius

Privatumas ir individualus užduočių atlikimas yra esminis dalykas; vis dėlto tarp administracijos ir personalo egzistuoja sutarimas, glaudūs tarpusavio ryšiai ir ryšiai tarp kolektyvo narių. Manoma, jog veiksmingiausias būdas pasiekti gerų rezultatų vykdant užduotį – tai laikytis proceso eigos, nustatytos darbo tvarkos. Visa, kas ypatinga ar neįprasta, yra nepriimtina, ir turi būti paaiškinta. Žmonės ir dalykai turi būti patikimi ir tvirti. Vertinamas darbuotojo sugebėjimas ramiai ir sklandžiai dirbti kolektyve; privalumu greičiau laikomos tokios savybės kaip nuoširdumas ir rimtumas, rūpestingumas bei draugiškumas. Viešai darbuotojai nėra apdovanojami ar giriami.

Viršininkų ir pavaldinių santykiai

Aukštas postas, savaime suprantama, Šveicarijoje turi savų privilegijų. Hierarchija turi būti gerbiama, taigi kiekvienas turi tam tikrą nustatytą gyvenimo kelią, kurio turi laikytis pagal užimamą padėtį visuomenėje ir darbe. Kiekvienam privalu paisyti griežtų įsakymų grandinės. Nesvarbu, kokioje srityje jūs būtumėte, paprastai egzistuoja tinkamas bendravimo būdas su individais ir nustatyta tvarka, kurios reikia laikytis. Nukrypimas nuo priimtos tvarkos paprastai jums sudarys daugiau problemų netgi tuo atveju, jeigu jūs tik norėtumėte apeiti tariamus kliuvinius. Iš viršininkų tikimasi vadovavimo, informacijos paskirstymo ir sprendimų priėmimo; pavaldiniai turi tiekti išsamią informaciją ir vykdyti tai, ką nusprendžia viršininkai.

Susirinkimai ir prisistatymai

Šveicarai tikriausiai yra bene labiausiai punktualūs žmonės žemėje. Norint padaryti gerą įspūdį jūs turėtumėte atvykti į iš anksto suplanuotą susitikimą sutartu laiku, nei per anksti, nei per vėlai. Nepatartina atvykti anksčiau dėl vienintelės priežasties – jūsų kolegą, partneris gali būti dar nepasiruošęs jus priimti. Šie principai ypač galioja ir jų laikomasi vokiškai kalbančiose Šveicarijos srityse, kur net 5 minučių vėlavimas į verslo susitikimą gali įtakoti jūsų partnerio ar kolegos įsižeidimą. Nors Prancūziškai bei Itališkai kalbančiose srityse žmonės į laiką žiūri šiek tiek atlaidžiau, bet punktualumas yra vertinamas.
Darbo valandos Šveicarijoje yra nuo 7:30 iki 17:30. Nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvieną dieną yra vienos ar dviejų valandų pietų pertraukos nuo vidurdienio iki maždaug 2 valandos po pietų. Turėkite tai omenyje organizuodami susitikimus. Taip pat turėtumėt vengti planuoti svarbius susitikimus nuo Liepos iki rugpjūčio mėnesių, kuomet dauguma šveicarų pasiima kasmetinių atostogų.
Dalyvaujant tos pačios padėties darbuotojams susirinkimuose puikiai bendraujama ir atvirai dalijamasi mintimis; iš esmės tokio tipo pasitarimai yra naudingi, nes padeda pasidalyti informacija, įvairiomis nuomonėmis ir priimti sprendimus, kuriuose pasisako visi dalyviai. Tokiomis aplinkybėmis diskusijos yra audringos, entuziastingos, išklausoma kitų nuomonė; įprastas dalykas klausti, pertraukti pasisakantįjį, netgi teikti klausimų. Konservatyvesnių, oficialių organizacijų susirinkimuose paprastai dalyvauja nevienodos padėties tarnautojai, sušaukti sprendimų priėmėjų tam, kad surinktų informaciją iš apačių, iš visų padalinių, nustatytų ir išaiškintų tikslus bei suformuotų veikimo planus. Tokiais atvejais individai paprastai nesidalija mintimis, patirtimi ir neprisideda prie bendro užduočių sprendimo. Faktai ir skaičiai yra būtini, ir jie turi būti aiškiai apibrėžti ir smulkiai apibūdinti, išanalizuoti.
Pokalbiai

Pradžioje šveicarai gali pasirodyti santūrūs, užsidarę, pernelyg oficialūs bei nedraugiški. Kai tik užmegsite ryšius su jais, jūs suprasite, kad jie yra nuoširdūs, atsakingi žmonės, kurie bus lojalūs jūsų interesams. Visuomeniniuose renginiuose bei verslo susitikimuose šveicarai yra mandagūs bei išauklėti pašnekovai, kurie yra linkę imtis nešališko vaidmens. Šveicarai yra labai geri klausytojai, moka išklausyti, galbūt būtent dėl to jie yra linkę būti užsidarę savyje. Jie yra ypatingai atidūs, retas atvejis kada šveicaras pertraukia pašnekovą, ir jie prisimena beveik viską, ką jūs jam pasakote. Kartais jie net peržengia ribas ir pradeda žymėtis jūsų mintis tuo metu, kai jūs šnekate. Šveicarai yra linkę būti konservatyvūs savo nuomonės atžvilgiu ir nekeičia savo minčių paprastai ir lengvai, bet būtų klaidinga manyti apie juos kaip apie užsispyrėlius.
Šveicarai yra labai uždari, nuošalūs žmonės, taigi jūs turėtumėte vengti pernelyg asmeniškų klausimų. Pavyzdžiui, susilaikykite nuo klausinėjimo apie jų profesija, amžių, šeimyninę padėtį, religiją ir panašius dalykus. Taip pat ir jūsų pašnekovas šveicaras nesmalsaus apie jūsų asmeninius reikalus pokalbio eigoje.
Šveicaras gali būti šiek tiek rimtas, taigi yra patartina vengti pokštauti, juokauti iki tol kol nebūsite užtikrintas savo padėtimi. Labai lengvai jūsų švelnus, nereikšmingas pajuokavimas gali būti suprastas kaip tyčiojimasis.
Pageidautinos pokalbio temos būtų : pasaulinio masto reikalai, jūsų kelionė Šveicarijoje, teigiamos mintys bei įspūdžiai apie šią šalį, žiemos sporto šakos, klausimai apie retoromanų kultūra, taip pat klausimai apie darbą, tačiau tik iš oficialiosios pusės, pavyzdžiui klausimai apie tai kuo užsiima asmuo.
Vengtinos temos: Šveicarijos vaidmuo I bei II Pasaulinių Karų metu, šveicarų neutralitetas, Šveicarijos kariuomenė, pinigai bei šios šalies bankai ir bet kokie asmeniniai klausimai.

Derybos

Šveicarai gerbia tuos, kurie ateina pas juos tvirtai ir pagrįstai žinodami, ko nori. Jiems svarbi yra kiekviena detalė, o pasiūlymai turi būti kruopščiai suplanuoti ir logiškai organizuoti. Pirmais susitikimas turi būti labai dalykiškas; šveicarai tirs jus visapusiškai: tiek jūsų organizaciją, tiek jūsų idėjas. Toks susitikimas vyks tik įstaigoje. Kadangi laikas Šveicarijoje tiksliai planuojamas, pasistenkite iš anksto susiplanuoti susitikimą, paruoškite detalią darbotvarkę ir ją išdalykite dar prieš nustatytą datą. Patvirtinkite visus susitikimus ir pasiruošimus jiems iš anksto. Atsitiktinis vietos ir laiko keitimas yra nepriimtinas. Tinkamiausias laikas susitikimams yra nuo 9 iki 10 val. ryto ir nuo 14 iki 15 val. pietų. Niekada nevėluokite.
Jūs neprivalote būti patraukianti asmenybė, kad išsikovotumėte šveicaro malonę, paprastai pakanka būti atsakingu, protingu, logišku, doru bei sąžiningu verslo partneriu. Išlaikyti emocinę kontrolė, kitaip tariant mokėti valdyti savo emocijas, ramus bei drausmingas elgesys, stiprios lyderio savybės, drausmingas asmeninis gyvenimas taip pat yra gerbtinos savybės. Kuklumas bei santūrumas yra labai svarbūs privalumai, taip pat aiškumas yra prilyginamas nuoširdumui. Organizavimas, veikimo būdas, darbo tvarka, kruopštus planavimas, jei visa tai yra šveicaro širdyje, tai laukia užprogramuotas verslo pasisekimas. Ypač svarbus yra aiškus bei suprantamas organizavimas, sistemos kūrimas. Susitikimai visada turi detalią darbotvarkę, kuri dažnai iš anksto yra išsiunčiama laiške. Diskusijos, apsvarstymai yra galimi, tačiau jokių būdų negali būti betikslės.
Prezentacijos bei pristatymai turėtų būti labai aiškūs bei suprantami ir patartina turėti atspausdintą aptariamo ar pristatomo dalyko trumpą aprašymą, jei įmanoma tai pateiktą vietine kalba.
Šveicarai ypač gerai moka įtikinti, kad jūs gausite būtent tai už ką esate sumokėję, kokybė garantuota. Reikėtų turėti omenyje, kad jie jus privers suprasti, kad jie abejoja pateiktu pasiūlymu, jei jūs bandysite per greitai sudaryti sandėrį. Jie išliks atviri bei tiesmuki derybų metu ir įdės nuoširdžias pastangas įžvelgti sunkumus iš oponento pusės. O taip pat jie yra greiti kalbant apie pagalbos suteikimą patarimais, net jeigu tai nėra būtina jų pačių interesų atžvilgiu. Jų pagrindinis bei svarbiausias tikslas yra kompetentingi, santūrūs bei tvirti verslo santykiai ir abipusė nauda.

Korespondencija

Jūsų susirašinėjimai su kolegomis šveicarais turi būti labai dalykiški, tik kartais įterpiami asmeniški reikalai. Datos rašomos tokia tvarka: diena, mėnuo, metai (tarp jų takai, bet ne įžambūs brūkšniai), pagarbumo kreipinys su pareigybe, titulu yra taip pat priimtinas kaip ir pagarbumo kreipinys su pavarde. Pinigų sumos rašomos taip, kad takai skirtų dešimtis, šimtus ir tūkstančius, o kablelis skirtų stambesnius pinigus nuo smulkių (pvz., 10.000,00 = dešimt tūkstančių eurų).
Pasistenkite su savimi turėti kuo daugiau vizitinių kortelių. Neužmirškite, jog šveicarai kortelėje įpratę nurodyti firmos, kompanijos įsteigimo datą; gerą įspūdį sudaro, jeigu firma įkurta seniai. Kai atvykstate į susirinkimą, ar derybas turėtumėte duoti savo vizitinę kortelę sekretoriui., arba registratoriui, taip pat turėtumėte duoti vizitines korteles visiems sutiktiems darbuotojams, kurie jos neturi, ne tik klientams ar svarbiems partneriams.
Vizitinėje kortelėje nurodykite savo mokslo laipsnį ir titulą. Kaip ir Vokietijoje ir Austrijoje tai sustiprins jūsų įvaizdį. Jeigu esate kokios akademinės ar profesinės organizacijos narys, nurodykite tai kortelėje (mokslinis laipsnis rašomas po pavarde).
Dėl šalies lingvistinių sunkumų, priimtina turėti angliškų vizitinių kortelių.
Vokus, adresuotus asmenims, paprastai atplėšia tik adresatas (netgi jeigu adresatas turi asmeninę sekretorę). Urėkite tai omenyje siųsdami (adresuodami) dokumentus su nefiksuotu laiku; jums gali tekti įspėti apie tai sekretorę ir nurodyti jam/jai perduoti informaciją adresatui, jei tai būtina.

Literatūros sąrašas:

1. http://www.menu.lt/news.php?strid=1016&id=70514
2. http://www.meniu.lt/publications.php?strid=1097&id=201214
3. http://lt.wikipedia.org/wiki/Šveicarija
4. Dean Foster “Europos šalių etiketas”

Leave a Comment