Graikija

Įvadas

Graikija, būdama kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų, iš esmės yra Balkanų šalis, aprėpianti vieną iš pasaulio didžiųjų kultūrų riboženklių, tačiau jos šaknys giliai įleistos antikoje ir unikalioje ikiromėniškoje graikų klasikinėje kultūroje. Penktame amžiuje prieš mūsų erą graikų civilizacija pasiekė savo viršūnę. Atėnai buvo didžiulės imperijos centras. Daug reikšmingų vyriausybės, įstatymų, įvairių laisvių tyrinėjimų prasidėjo Graikijoje. Jos didelis architektūros, skulptūros, mokslo, dramos, poezijos palikimas daug prisidėjo prie modernios vakarų civilizacijos susikūrimo Graikai pasauliui dovanojo demokratiją, laisvą žodį ir filosofines sampratas apie gyyvenimo pobūdį, individus ir visuomenę- jomis mes vadovaujamės ir šiandien.
Geografiniu požiūriu Graikija yra raižytas pusiasalis, susidedantis iš salų, salynų, įlankų, sąsiaurių, kurie per ilgą istorijos laiką atskyrė graikus nuo likusio pasulio, lėmė jų izoliuotumą bei tvirtas nuostatas apie tenykščių gyventojų ir svetimtaučių skirtumus.Galiausiai Graikija patyrė civilizacijų pakilimą ir žlugimą, suformavo visuotinį ir prieštaringą požiūrį į pasaulį; jis ciniškas, viltingas, neigiantis, sveikinantis, šiltas, valdingas ir fatališkas.
Graikijos istorijoje galima išskirti bent du ryškius jos kultūros klestėjimo laikotarpius. Pirmasis – tai antikinė Graikija, gyvavusi ikki jos prijungimo prie Romos imperijos 146 m. pr. Kr., antrasis – nuo 395 m. pr. Kr., kai Romos imperija suskilo į Rytų ir Vakarų imperijas, iki 1453 m., kai Rytų, arba Bizantijos, imperiją galutinai užkariavo turkai osmanai. Galiausiai naujoji Graikijos valstybės istorija skaičiuojama nuo jo

os išsivadavimo iš Turkijos jungo 1830m.
Mūsų dienų Graikija yra parlamentinės demokratijos valstybė, taip pat labai iniciatyvi Europos sąjungos narė.Beje politika Graikijoje yra gyvenimo būdas, ja nepaprastai domisi visi graikai.
Smukus antikinei Graikijai, kuri liko gairė, pagal kurią Vakaruose buvo matuojamas mokslas ir kultūra, šalis priėmė Rytų stačiatikių tikėjimą.Šiuo metu daugiau negu 95 procentai gyventojų išpažįsta šį tikėjimą ir graikų stačiatikių bažnyčia yra oficiali valstybinė religija.Tiesą sakant, religinis ir kasdieninis gyvenimas yra beveik neatskiriami; graikų stačiatikių doktrinos yra įsipynusios į visus valstybinius, visuomeninius, pilietinius ir kasdieninius reikalus, tarp jų į mokyklas bei politika.

Laiko naudojimo Graikijoje ypatumai

Graikijoje požiūris į laiką yra itin daugiamatis, o laikrodis tai tik šiaip bendros laiko gairės.Į susitikimą visai tinka vėluoti pusvalandį, jei tik galėsite pasiteisinti arba esate čia įtakingiausias.Naujokams dera atvykti laiku, tačiau reeikia būti pasirengusiam laukti.Jeigu verslo partneris graikas eidamas i darbą sutiks pažįstamą, tikriausiai jiedu užsuks į kavinę kavos ar šiaip ko išgerti, nors jūs tuo metu jo lauktumėte įstaigoje.Pobūviai Graikijoje prasideda bent valanda vėliau ( jei pakvietimas yra skirtas pvz 20 val., galite drąsiai atvykti 21 val. ir pobūvis dar net nebus prasidėjęs).Viskas vyksta gana lėtai, sprendimai priimami nepakenčiamai vilkinant ir planai dažnai žlugdomi.Visa vyksta todėl, kad kliudo įvairūs trikdžiai- prasta infrastruktūra, nesklandus eismas gatvėse ir painus biurokratizmas.
Graikų elgsenos ir manierų ypatumai

Graikijoje visų svarbiausia še

eima ir draugai: grupė, su kuria esi susijęs, nulemia tavo akiratį ir reikalauja visiškos ištikimybės, o pašalinės grupės vengtinos, nepaisytinos, reikalui esant- išardytinos.Šiuo atžvilgiu graikai nepaprastai priklausomi nuo kitų.Jiems būtinas socialumas: joks graikas negali egzistuoti vienas.Bet už tai, kas vyksta žmogaus gyvenime, atsako tik jis pats; tik pats žmogus dėl savo būdo, asmenybės ir savo būties nulemia tai, kas atsitinka.Šiuo atžvilgiu graikų kultūroje pirmumas teikiamas individui.Visuomenės gyvenime visų svarbiausia išsaugoti savo šeimos garbę.Svarbiau tik sava garbė.Beje, Graikų kultūroje laikomasi labai griežtos hierarchijos: jauni žmonės gerbia senus, žmona gerbia vyrą, pavaldiniai klauso viršininko, vaikai klauso tėvų ir gerbia mokytojus.Tačiau kita vertus, graikai nesvyruodami suabejoja autoritetais, laužo taisykles ar rėžia tiesiai, ką jie jaučia bet kam, tik progai pasitaikius.Vaikai turi paklusti tėvams, bet jiems atleidžiama, kai jie rodo užsispyrimą.Pavyzdžiui viršininkų įsakymų nepaisoma, jeigu pavaldiniai jiems nepritaria, mokiniai nesilaiko įprastinės tvarkos, jei tik jiems naudinga ar reikia padėti draugui.Toks elgesys yra jei ne toleruojamas, tai bent suprantamas ir todėl į jį žiūrima pro pirštus.Graikijoje hierarchija stipri ir suprantama kaip reikalinga tvarka sutelkti grupėms, organizacijoms ir visuomenei, bet pavieniai žmonės skatinami jai drąsiai pasipriešinti, reikalauti savo teisių.
Graikijoje, kaip ir kitose Viduržemio jūros pakrantės šalyse, daugybė biurokratinių taisyklių yra painiai sudėtingos ir trikdo ( ten turint verslą re
eikia laikytis aibės instrukcijų ir ugdyti kantrybę- ilgainiui tai atsiperka); tačiau pagrindinės nerašytinės socialinio gyvenimo taisyklės yra gana neformalios.Šeima visų svarbiausia, ryšiai viską lemia.Lemiamas žmogaus veiklos veiksnys yra tiesioginiai šeimų, draugų ir kaimynų tarpusavio santykiai, todėl be galo svarbu šeimos istorijos, vedybos ir ryšiai.Be kitų niekas nevyksta, o tarp draugų viskas leistina; kartais taisyklės praverčia, bet kai trukdo, jas galima apeiti per tinkamus ryšius ir pasitelkus gudrumą bei atkaklumą.
Graikai iš esmės yra fatalistai; praeities ilgimasi, į ją gręžiojamasi, žavimasi.Graikų kultūra atsigržusi į praeitį, netgi asmeniniame gyvenime graikai atmena savo protėvius, giminystės liniją, savo šeimos priešus ir draugus.Norint įgyti graiko pasitikėjimą reikia nemažai laiko, pasitikėjimo, ištvermės ir išlaikyti reikšmingus išbandymus..Graikai skeptiškai nusiteikę dėl to, jog visuomenė gali valdyti įvykius ar ateitį; vyraujanti nuostata- kuo geriau gyventi čia ir dabar su draugais, šeima, valgyti gerą maista ir mėgautis kasdieninias gyvenimo malonumais.
Apskritai graikai yra labai tiesūs ir daugeliu atveju sako, ką jaučia.Jų debatai, logika, retorika pagrįsta senovės Graikijos švietimu ir filosofija.Graikai būna karšti, provokuojantys ir tiesūs.Tačiau, kita vertus, jie gali būti ir nepermanomi, neiškalbūs ir tylūs, jei tik jiems tai į naudą.Nors be galo svarbu logika ir sugebėjimas argumentuoti ar diskutuoti, galutinių veiksmų, be abejo, bus imtasi remiantis intuityvia nuovoka ir subjektyvia patirtimi.Graikai ilgainiui, matyt, asociatyviai ap
pdoroja gaunamą informaciją remdamiesi tuo, kas panašioje situacijoje sėkmingai klostėsi su kitais.Be to, graikų kultūra nelinkusi į riziką, todėl jiems reikia išnagrinėti daug informacijos ir detalių.

Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimo aspektai

Pagarbūs kreipiniai

Graikijoje susipažįstant su žmonėmis derėtų vartoti kirios ( ponas) ir kiria ( ponia) su pavarde.kartais tarp artimų draugų ir bendradarbių vartojamas mandagus kreipinys su vardu.Kol kolega graikas neparagina vadinti vardais, reikia visuomet vartoti atitinkamą graikišką kreipinį ir pavardę ( dispendida- panelė- Graikijoje labai įprasta ir plačiai vartojama).Iš vaikų reikalaujama, kad su suaugusiais kalbėtų pagarbiai, bet jie ne visada vartoja pagarbius kreipinius, būna gana žaismingi, o kartais išdykę, bet ne piktavališki.Į pardavėjus, padavėjus reikia kreiptis parakalo be vardo.Darbe, parduotuvėje, restorane būtina atitinkamai pasisveikinti su žmonėmis, o išeinant tarti „sudie“.

Supažindinimas

Visada reikia laukti, kol būsite su nepažįstamais žmonėmis supažindintas.Pirmiausia būsite pristatytas vyresniems žmonėms ir vyrams, o paskui moterims.Graikams labiausiai patinka, kai juos supažindina trečias asmuo.Per pobūvius pačiam sėstis nedera, reikia palaukti, kol parodys jūsų vietą.Išeidamas kiekvienam atskirai paduokite ranką: nedera pamoti visiems kartu amerikiečių papročiu.Jei yra užsimezgusi artimesnė draugystė, sveikinantis įprasta pasibučiuoti abiejų lyčių atstovams, dažniausiai pakštelima į abu skruostus.Tokie santykiai su graikų kolegomis jau nusistovi per antrą ar trečią susitikimą.

Sveikinimosi stilius
Graikijoje sveikinantis įprasta paduoti ranką.Graikai vyrai stipriai spūsteli vienas kitam ranką, bet vyras moteriai as moteris moteriai ne taip smarkiai.Spaudžiant ranką dera tarti atitinkamą pasisveikinimą ir galbūt pabučiuoti ar apsikabinti.Be to, derėtų nusišypsoti ar pasitelkti kokią kitą kūno kalbos formą, ypač jei su žmogumi susitinkate ne pirmą kartą.Vyrai turi laukti, kol moteris išties ranką ir moteris nusprendžia, paduoti ją ar ne.Šeimos nariai, draugai ar geri bendradarbiai sveikindamiesi paprastai apsikabina ar kaip kitaip susiliečia.Susipažįstant reikia žiūrėti žmogui į akis ir, kol tas kalba, žvilgsnio nenukreipti.Paprotys paduoti savo vizitinę kortelę yra paplitęs.Jei galima kitoje kortelės pusėje esantį tekstą reiktų išversti į graikų kalbą.Taip derėtų nepamiršti abiejose vizitinės kortelės pusėse surašyti visų aukštesnių mokslo laipsnių, pareigų ar postų.Tokie statuso ženklai graikams atrodo labai svarbūs: jie nori žinoti ar turi reikalą su svarbiu asmeniu.
Bendravimo būdai

Tinamos ir netinkamos temos
Bendraujant su graikais būtina pasirinkti tinkamas bendravimo temas.Tokios kaip: maistas, vynas, politika ( neišvengiama tema, tad ja reikia kuo daugiau pasidomėti), dabarties įvykiai, kinas, menas, filosofija, graikų klasikinė kultūra, muzika ir graikų architektūra.Nesvyruojant galima entuziastingai kalbėti apie graikų kultūrinį gyvenimą ir istoriją- graikams taip patinka.Tačiau reikėtų vengti pasisakyti nuomonę tokiomis temomis kaip Antrasis pasaulinis karas, Kipro problema, santykiai su turkais.Graikai gali pasidomėti nuomonės apie šiuos klausimus, tačiau reikėtų jų paprašyti daugiau informacijos ir geresnio supratimo.Taip pat, nemandagu atsainiame pokalbyje teirautis apie žmogaus užsiėmimą ar pajamas.Graikai yra be galo smalsūs.Tai rodo, kad jie nori kuo geriau pažinti žmones iš kitų šalių.Graikai nesitenkina miglotais atsakymais ir išsisukant nuo jų klausimų galima užsitraukti jų nepasitikėjimą. Visada reikia rodyti norą kuo daugiau sužinoti apie Graikiją ir jos kultūrą.Patartina demonstruoti savo žinias apie šią šalį:tai atsipirks geometrine progresija.

Fiziniai gestai ir veido išraiška

Graikai bendraudami yra nepaprastai ekspresyvūs, bet kai nori, būna suakmenėjusiais veidais.Graiką pagyrus, jis pro sučiauptas lūpas išpučia oro: taip ginamasi nuo negeros akies ar piktųjų dvasių.Amerikietiškas ženklas „okey“ iš nykščio ir rodomojo piršto laikomas nemandagiu ir nepadoriu- jo reikėtų vengti.Beje, kaip kitose rytinėse Viduržemio jūros šalyse, kilsčioti galvą į viršų reiškia „ne“, o kraipant galvą iš vieno šono į kitą parodomas pasitenkinimas ar pritarimas.Graikų šypsena apgaulinga: jei graikams iš tiesų smagu, tuomet jų šypsena ir juokas- nuoširdūs, tačiau graikai dažnai šypsosi supykę ar nepatenkinti.Be to, vyras mirkteli ir sušvilpia ( dar ir paleisdamas kokią teigiamą pastabą), nuorėdamas draugiškai susipažinti su moterimi.Jei moteriai neįdomu, ji gali šito nepaisyti.Gatvėje gali pamatyti einant tiek du susikibusius vyrus, tiek dvi moteris: tai rodo draugiškumą ir nieko daugiau.

Laikysena ir fizinis artumas

Graikai linkę prie pašnekovo prieiti daug arčiau negu Šiaurės amerikiečiai ar šiaurės amerikiečiai.Nemandagu trauktis atatupstas, jei kolega graikas žengia artyn.Taip pat, nedera kalbėti susikišus į kišenes rankas; stovint jas reikia laikyti prie šonų.Jei vyrai ar moterys nori sukryžiuoti kojas, nevalia užkelti kulkšnies ant kelio.Būtina atminti, jog net viešose vietose oficialumas visad geriau negu familiarumas: apie gumos kramtymą negali būti nė kalbos, derėtų nesudribti, nesiramstyti daiktų.

Žvilgsniai

Graikai gali visą laiką atkakliai stebeilyti tiesiai į akis.Tačiau nereikėtų pamanyti, kad šitaip elgdamiesi jie nori sugluminti.Taip graikai rodo savo susidomėjimą.Ir priešingai, nukreipus akis, kolegos graikai gali pamanyti, kad pokalbis yra neįdomus.Šiaip ar taip, kai į jus žiūrima, reikia atsakyti tuo pačiu.Jei nepažįstami žmonės susitinka žvilgsniu ir jo nenuleidžia, tai rodo romantišką susidomėjimą.

Emocijos, kalbėsena

Graikijoje susitikę dar nepažįstami žmonės paprastai kalba tyliau, bet santykiams užsimezgus kalba darosi greitesnė, garsesnė ir triukšmingesnė.Graikai yra judrūs ir fiziškai išraiškūs.Bendraujant, galima elgtis taip kaip ir jie, tačiau reikėtų išlaikyti šaltakraujiškumą.Graikai žavisi, jei yra karštai ginamos savos idėjos, išliekant pagarbiu su kitais.

Elgesys viešose vietose

Oro uostuose, geležinkelių stotyse, parduotuvėse

Graikijoje klientų aptarnavimas gerėja, tačiau dar nėra visiškai įgyvendintas.Parduotuvių darbo laikas paprastai nepritaikytas pirkėjų patogumui ( daug parduotuvių uždarytos savaitgaliais ir vakarais).Labai vertinama, jei klientas asmeniškai pasišneka su parduotuvių savininkais, padavėjais, administratoriais- tai geriausias būdas užsitikrinti puikų aptarnavimą.Idomu tai, kad visur deramasi, išskyrus geriausias prekybos tinklo parduotuves ir restoranus; graikai įtartinai žiūri į žmones, kurie nesidera.Graikijoje bendraujama gatvėse, kavinėse, prekyvietėse- bet kur ir bet kada, kur žmonės gali susitikti ir pasišnekėti.Derėtų būti nusiteikus susitikti su žmonėmis, išgerti kavos, užsukti į kavinę.Rekia nepraleisti nė vienos progos asmeniškai kuo geriau pažinti graikus ir jų kultūrą.

Autobusai, metro, taksi

Graikijoe eismas vyksta dešiniąja puse, bet lenkdami vairuotojai labai greit pasuka į kairę.Tiesą sakant, yra sakoma, kad Graikijoje važiavimas yra be taisyklių.Nesitikėkite, kad automobiliai laikysis važiuojamosios juostos ( gatvėse jie dažnai važiuoja net ant šaligatvio).

Metro uždaromas po vidurnakčio.Taksi pagauti lengviausia taksi stovėjimo aikštelėse ( ypač prie viešbučių, bet tuomet tenka daug brangiau mokėti).Viešojo transporto priemonėse jauni žmonės turi užleisti vietą vyresniems arba moterims.

Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse

Graikijoje svarbu nepamesti orumo ir eilėje visada būti pirmam, negu laikytis eilės.Įprasta, jei banke, restorane ar parduotuvėje graikas tiesiai eis į eilės pradžią ir bus aptarnautas pirmas, nepaisant prieš tai laukusių žmonių.Graikijoje patartina nebūti niekur paskutiniu, kad ir ką reikėtų dėl to daryti.Vien todėl gatvėje gali būti nemažai stumdymosi.Reikia tiesiog neprarasti humoro ir daryti taip, kaip jie.

Arbatpinigiai

Restoranuose ir taksi paprastai užtenka 10 procentų arbatpinigių, daugiau atrodys arogantiška ir išsišokimas.Nešikams ar patarnautojams už kokią nors paslaugą duodamos kelios smulkios monetos.Restoranuose 10 procentų arbatpinigių dažniausiai jau būna įskaičiuota į saskaitą.
Dovanos

Apskritai Graikijoje verslo partneriams įprasta pasikeisti dovanomis, bet dovanų patartina nesiųsti net per šventes, nebent pirmas gaunate dovaną iš kolegos graiko.Gera dovana būtų kokie nors geros kokybės raštinės reikmenys ar šiaip kas nors, ką sunku būtų gauti Graikijoje.Tačiau labai dera nusiųsti šventinę atvirutę, ypač padėkojant kolegai už bendradarbiavimą praėjusiais metais.

Dovanos dera ir per pobūvius, ypač kaip padėka už pietų vaišes namuose.Šiuo atveju geriausia dovana būtų vazonėlyje aganti gėlė ir ją reikia atsinešti ateinant.Ji turi būti suvyniota ir ją reikia išvynioti tik šeimininkės akivaizdoje.Dar dovanų tinka nešti tortą, gerų šokoladinių saldainių dėžę, vyno.Kitą dieną laiškeliu už vaišes padėkoti nereikia- nebent po itin oficialių pietų.kaip ir kitose Europos šalyse, dovanas gavus reikia tuoj pat išvynioti.

Aprangos etiketas

Graikijoje patartina vilkėti oficialesnius drabužius, kol sužinosite kaip rengtis.Tai auksinė taisyklė, taikytina tiek draugiškoje aplinkoje, tiek oficialioje.Galiama nustebti kaip paprastai žmones rengiasi darbe ir kaip puošniai per susiėjimus.Darbe vyrai dėvi elegantiškus kostiumus, baltus marškinius ir ryši įdomų kaklairaštį.Žmogaus drabužiai darbe iš tikro išduoda jo rangą ir pareigas, tad patartina rengtis visada taip lyg užimtumėte aukštesnes pareigas.Vyrai mėgsta tokius aksesuarus, kaip laikrodžiai, rankogalių sąsagas ir kaklairaščių smeigtukus.Beje, moterys taip pasirenka aksesuarus, kad net paprasčiausias jų drabužis atrodo įdomus ir madingas.

Gatvėse paprasta apranga, vadinasi, džinsai ir sportbačiai, nors ji labiau tinka einant į sporto salę, paplūdimį ar pabėgioti.Į pobūvius einama neoficialiais, bet skoningai suderintais drabužiais, tarkime vyrai su švarku ir kaklairaščiu.“Formalus“ apsirengimas būtų gana puošnūs vakariniai drabužiai.
Verslo etiketas

Darbo kultūra

Graikijoje įstaigos durys daugiausia atdaros.Tačiau prieš atverdamas uždarytas duris pirma derėtų į jas pasibelsti.Darbovietėse moterys neturi tokios įtakos. Kaip vyrai.Paprastai jos eina žemesnio lygmens vadybininko ar administratoriaus padejėjo pareigas.Graikijoje retai pamatysi moterį, užimančią aukščiausius verslo ar vyriausybės postus ( nors kartais pasitaiko).Reikėtų nenustebti, jei per dalykinius susitikimus graikai gali supažindinti su kur kas daugiau žmonių negu tikėtąsi.Jie galbūt yra partnerio graiko patikimi patarėjai, šeimos nariai ar draugai; į juos nereikėtų krepti dėmesio.

Darbo diena gali prasidėti vėlai, vėlai baigtis ir susidėti iš dviejų dalių, atskirtų priešpiečiais ir trumpu poguliu.Tariantis dėl susitikimo, datą derėtų nustatyti iš ankto ir terminui artėjant, priminti ir pasitikslinti.Susitikimo pradžioje reikia tikėtis daug šnekų ne apie reikalus ir segti graikus kolegas, kada pereiti prie esminių dalykų.

Vadovavimo stilius, viršininkų ir pavaldinių santykiai

Graikijoje visų svarbiausia- privatumas ir individualus savo užduočių atlikimas.Darbuotojai pateikia tai, ko iš jų nori viršininkai, o planų, metodų, ataskaitų, informacijos, reikalingos darbams atlikti, parengimas bei sukaupimas gali ilgai užtrukti ir pareikalauti daug pastangų.Dėl griežtos hierarchinės tvarkos visas dėmesys sutelkiamas į detales, aiškią logiką ir formos tobulinimą, o terminai ir našumas tampa antraeiliais dalykais.

Graikijoje labai svarbu postai.Rangas neabejotinai suteikia privilegiją, tačiau neapsaugo nuo asmeniškų nuomonių, veiksmų ir neveiklumo tų, su kuriais tenka dirbti, ar jie būtų aukštesnio, tokio paties ar žemesnio lygmens darbuotojai.Graikų išdidumas reikalauja, kad jie turėtų reikalą su svarbiausiais kokios organizacijos asmenimis.Nukrypti nuo nustatytos tvarkos galima, jei tai laiduoja sėkmę ir tam pritaria visa komanda.Visas sunkumas- pasiekti sutarimą tarp stiprių egocentriškų asmenybių, kurių stipriausias polinkis- pasireikšti kitų sąskaita.

Susirinkimai, derybos

Susirinkimuose dalijamasi informacija, priimami sprendimai ir kiekvienas gali pasisakyti.Tokiomis aplinkybėmis diskusijos būna gyvos, vienu kartu kalba keli žmonės, net per pristatymus užduodama daug klausimų, kalbantieji pertraukiami.Reikėtų atminti, jog Graikijoje glaudus asmeninis ryšys dažnai išreiškiamas per laikyseną- juo graikų kolegos yra arčiau, juo geriau reaguoja į tam tikrą siūlymą.

Derybose graikai iš karto neatskleidžia savo kortų ir atsiveria tik didėjant pasitikėjimui.Bendraudami nuo pradžių jie būna atsargūs ir savo nuomonę išreiškia netiesiogiai.Graikai gerbia tuos, kurie pas juos atvyksta su didele patirtimi ir išmintimi, nors patys tuo nepatiki ir visad stengiasi patikrinti arba reikalauja įrodymo.

Pirmas susitikimas paprastai būna tik formalumas, kai graikai stengiasi susidaryti nuomonę.Tuomet derėtų elgtis maloniai ir oriai, nekalbėti globėjiškai ir nepareikšti ultimatumo: visada graikų kolegoms reikia palikti galimybę trauktis, kad prireikus jie galėtų ja pasinaudoti.Nors sutartis turi atitikti visus juridinius reikalavimus, ji graikams- tik teisinis formalumas, kurio gali nepaisyti abi pusės, jei iškiltų tokia būtinybė.Susitikimus reikia planuoti iš anksto, bet ir tikėtis permainų.Bent pirmojo susitikimo tikslas yra užmegzti geranoriškus, pagarbius ir tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius.Svarbu niekada neįžeisti graikų orumo jų kolegų akivaizdoje.

Leave a Comment