Planetos

Merkurijus:lietuviškai Vaivora.Artimiausia saulei planeta.Nuotolis kinta nuo 46 – 70 mln.km.Orbita gerokai ištęsta.Skersmuo 2.6 karto mažesnis už Žemės,o masė 18 kartų.Aplink saulę apskrieja per 88d. o aplink savo ašį – 59d.Saulinė para trunka 176d.Paviršius labai panašus į mėnulio – nusėtas gausybe įvairaus dydžio ,apskritų kraterių,susidariusių krintant stambiems meteoritams..Aptikta labai reta atmosfera.Turi 1800km spindulio geležies ir nikelio branduolį,virš jo silikatų mantija ir granito bei bazaltų plutą.Magnetinis laukas 300 kartų silpnesnis už žemės.Palydovų neturi.Temperatūra kinta nuo +430C iki -160C.
Venera:Vakarinė arba Aušrinė.Antra pagal nuotolį nuo saulės:108mln.km.Orbita beveik apskrita. Trečias pagal spindesį dangaus kūnas:ryškis siiekia – 4.1.Aplink saulę per 225d.Aplink ašį sukasi priešingai negu kitos planetos ir labai lėtai:per 243d.Para trunka 117d.Skersmuo mažesnis už žemės 5% o masė 18%.Atmosfera labai tanki ir atspindi net 77% krintančių spindulių.Atmosferą sudaro anglies dioksidas 96% ,azotas 3,5%.truputis kitų elementų bei junginių.Vandens garų 0.1%.Paviršiaus niekada nesimato,nes 50 – 70km.aukštyje jį dengia trys debesų sluoksniai.Debesys sudaro sieros rūgšties lašeliai.Prie paviršiaus atmosferos slėgis apie 90 kartų viršija žemės atmosferos slėgį,o temperatūra +460C.Dienos ir nakties temperatūrų skirtumas – 50C.Kalnuotos sritys – 8% ,žemumos – 27%. Magnetinio lauko nerasta.Palydovų neturi.
Žemė:trečia pagal nuotolį nuo saulės.Sudėtis:molekulinis azotas 788% molekulinio deguonies21% dar yra argono,vandens garų,anglies dioksido.Atmosfera skirstoma:troposferą ,stratosferą,jonosferą, egzosferą.Paviršiaus dalį dengia vanduo – hidrosfera.(71).
Marsas:ketvirtas pagal atstumą nuo saulės.-2 ryškio.Skersmuo mažesnis už žemės 1,9 karto,o masė 9,3
Atmosferos sudėtis:anglies dioksidas (95).

Leave a Comment