Pietryčių Europa

Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla

-mokykla

Parengė:

Pietryčių Europa

Referatas

Darbo vadovas

Vilnius, 20xx

Įvadas

0x01 graphic

Europà – vienas iš mažiausių (antras po Australijos) Pasaulio žemynų.Jos plotas (10,4 milijono kvadratinių kilometrų), užima tik 1/15-ąją pasaulio teritorijos. Kartu su Azija sudaro Eurazijos žemyną. Europoje gyvena apie 727 mln. žmonių (trečiasis pagal gyventojų skaičių žemynas). Europa taip pat dažnai vadinama „Senuoju kontinentu“. Europa yra mažiausia iš visų žemynų, tačiau pasaulyje yra turtingiausia ir tankiausiai apgyvendinta. Europiečiai dažnai kariavo. Nuo 1950 metų žmonės dirba, kad būtų suartintos Europos valstybės. Šiandien Europos šalys yra susijusios daugybę sutarčių – jos sudaro Europos Sąjungą. Suvienyti Europos valstybes – tai sena idėja, kurią žmonės puoselėja jau labai seniai. Ričardas Kudenovas Kalergis 1932 metais yra pasakęs „ Pasidalijusi Europa eina link karo, priespaudos, skurdo; suvienyta Europa – link taikos, klestėjimo“ (bendras Europos manifestas). Po Antrojo pasaulinio karo, kad būtų užtikrinta taika Europos šalys turėjo suartėti ekonomiškai. 1951 metais buvo įkurta APEB ( Anglies ir Plieno Europinės Bendrijos), kuri 1992 metais tapo Europos Sąjunga.

Europoje yra apie 50 šalių, tačiau tik dalis jų priklauso pietryčių Europai. Šiame referate apie pietryčių Europą apžvelgsime:

Gegrafinę padėtį;

Paviršių;

Sausumos vandenis;

Klimatą;

Gyventojus ir valstybes (stipriausios, silpniausios, didžiausios, turinčios daugiausiai gyventojų ir pan.);

Gegrafinius rekordus ( t°, krituliai, kalnai ir pan.);

Valiuta

Pietryčių Europa buvo Rytų Europos branduolys

1. Gegrafinė padėtis

PietryčiųEuropa yra tarp centrinės, šiaurės Europos ir Azijos. Pietryčių Europos geografinių zonų labai plati įvairovė. Į Pietryčių Europos zoniškumą įeina:

vertikalioji kalnų sritis;

viduržemio tipas;

mišrieji plačialapių miškai;

miškastepės ir stepės;

savanos ir retmiškiai.

Pietryčių Europos klimato juostos susijusio su geografinėmis zonomis. Klimato juostų kaita yra labai įvairi, tai:

vidutinių platumų (saulės aukštis virš horizonto kinta sezonais, dėl to skiriasi metų laikai. Per metus iškrinta gana daug kritulių, bet jie pasiskirsto netolygiai. Pakrantėse jų gausu, o vidinėse žemynų srityse mažai);

, subtropinė (vidutinių platumų atogrąžų). Vasarą vyrauja karšti ir sausi atogrąžų orai, o žiemą į subtropikus atslenka vėsūs, drėgni vidutinių platumų orai.

Atogrąžų(tropinė). Vyraujanti oro masė atogrąžų, būdingas aukštas atmosferos slėgis, giedras dangus. Oras vasarą labai įkaista, žiemą truputį atvėsta.Būdinga didelė paros temperatūros amplitudė. Kritulių iškrinta labai mažai.

Suekvatorinė(atogrąžų, pusiaujo). Vasarą vyrauja šilti ir drėgni pusiaujo orai, o žiemą atslenka sausi ir karšti atogrąžų orai, kritulų skirtingais sezonais iškrinta labai netolygiai.

2. Paviršius

Didžiają Pietryčių Europos dalį užima kalnai. Dirvožemis yra sudėtingiausia gamtinio komplekso dalis. Bet kurio dirvožemio susidarymą lemia įvairūs gamtiniai komponentai (uolienos, drėgmė, oras, augalai, gyvūnai, ir kt.). Dirvožemis skiriasi spalva, sudėtimi, drėgnumu, humuso, bei kitų medžiagų kiekio. Dirvožemio tipas labiausiai priklauso nuo klimato.Taip pat pagal geografines zonas vyrauja būdingiausi dirvožemių tipai:

viduržemio tipas (rudžemis ir raudonžemis);

stepės (juodžemiai)

mišrieji ir plačialapių miškai (miškų pilkžemiai arba rudžemiai, vėlėniniai jauriniai)

savanos (rausvai pilkšvi raudonžemiai, rusvi raudonžemiai)

3. Sausumos vandenys

Pietryčių Europos krantus skalauja Ligūrų,Viduržemio, Tirėnų, Jonijos, Kretos, Egėjo ir Juodoji jūros.

Europos žemės rūšys:

Žemėnaudos plotai 37,5%

Pievos 6%

Urbanizuota 4%

Bergždžios žemės 3%

Pelkės 0,5%

Tundra 5,5%

Miškai43,5%

Vandenynas daro didelę įtaka. Jūros ir vandenynai veikia klimatą, dirvožemį, sausumos augaliją ir gyvūniją. Nepaprastai didelė jo reikšmė žmonėms. Vandenyje gyvenantys organizmai yra maisto šaltinis, o dugno uolienose randama įvairių naudingu iškasenų

4. Klimatas

Klimato juostos – didžiojoje Europos dalyje vyrauja vidutinis klimatas, jūrinis arba tarpinis (pereinamasis). Vidutinė sausio mėnesio temperatūra -2°C iki +3°C, liepos mėnesio temperatūra +16°C iki +20°C. Vidutinis metinis kritulių kiekis 500 – 2000 mm. Daugiausia kalvota ir kalnuota, pietryčių Europoje paprastai šilta ir sausa. Klimatą įtakoje aukštis virš jūros lygio, vyraujantys vėjai, žmonių ūkinė veikla, geografinė platuma, sausumos reljefas, vandenynų srovės, atstumas nuo jūrų ir vandenynų. Temperatūra tai vienas iš reikšmingiausių orų rodiklių. Ji priklauso nuo įvairių veiksnių. Iš kurių svarbiausia – saulės spinduliuotė. Temperatūrai pasiskirstyti didelė įtaka turi pastovūs vėjai ir reljefas.

5. Gyventojai ir valstybės

Pietryčių Europai priklauso: Šveicarija, Austrija, Prancūzija, Italija, Slovėnija, Kroatija, Vengrija, Bosnija ir Hercagovina, Rumunija, Serbija, Juodkalnija, Bulgarija, Makedonija, Graikija, Turkija, Albanija.

Vatikanas yra vienintelė valstybė kurioje kalbama lotynų kalba, tai valstybė valstybėje.

Europos valstybių plotas yra 2621348km2.Gyventoju skaičius- 258,480292 milijonų.

Europoje gyventojų tankumas yra 31žm./km2. Pagrindinės kalbos: vokiečių, turkų, italų, anglų.

Nedideliame pusiasalyje įsikūręs Senasis Nesebaras yra vienas seniausių Europos miestų, galbūt pats seniausias Pietryčių Europos miestas. Miestas (praeityje jis buvo vadinamas Mesembrija, arba Menebrija), šiame pusiasalyje buvo įkurtas jau antrajame tūkstantmetyje pr. m. e..

6. Gegrafiniai rekordai

Aukščiausias Europos taškas yra Elbruso kalnas kuris siekia net 5642m., o žemiausias yra Kaspijos jūra kuris yra 28m. žemiau jūros lygio. Sen Gotardo tunelis Šveicarijoje yra ilgiausias pasaulyje. Estija turi didžiausią Europoje linų perdirbimo fabriką. Baltijos šalyse auginama daug linų. Vokietija gamina daugiausia cheminių medžiagų

Europoje: jos naudojamos dažams, kosmetikai ir vaistams gaminti.

Aukščiausiatemperatūra: 50°C -Sevilija (Ispanija)

Žemiausia temperatūra: -55°C -Ust Ščugoras.

Ekstremalus gamtos reiškinys įvyko 2000 metais (Climate – watch, 2000; National., 2000) . pietryčių Europoje atsirado karščio bangos, sausros, gaisrai. Žuvo 25 žmonės. 2000 metais Bulgarijoje užfiksuota 1500 gaisrų. Gaisrai apėmė 20 % kurortinės Samos (Graikija) salos teritorijos.

7. Valiuta

Žemiausia infliacija Pietryčių Europoje. Stabiliausia valiuta Pietryčių Europoje (pririšta prie EURO, 1KM =0.51 EUR). Nuolatinis BVP augimas per metus 5.0% per metus. Pietryčių Europos valstybių BVP kitais metais turėtų išaugti 4,4 proc. Šiame regione augimąlabiausiai skatins Albanija, Bulgarija ir Rumunija. Tuo tarpu Rytų Europos ir buvusių Sovietų Sąjungos šalių bendras ekonominis augimas 2004-aisiais, palyginti su šiais metais, sulėtės nuo 5,2 proc. iki 4,9 proc. Apie 27 regiono valstybėse sulėtėsiančią bendrą plėtrą ERPB įspėjo savo metinėje ataskaitoje.

8. Pietryčių Europa buvo Rytų Europos branduolys

Pietryčių Europa, kurios istorinį savituma, lygindamas ją su Rusija, aiškiai pabrėžė O. Ha-leckis, derėtų atskirti nuo bizantiškojo arealo šiaurrytinės dalies – Rusijos ir traktuoti kaip atskirti regioną, kuris, remiantis N. Statkaus, E. Motiekos, È. Laurinavièiaus veikalu, ir XXI a. pradžioje tebeturėjo savo geopolitina savitumą. Kaip minėta, pasak O. Haleckio, Pietryčių Europa buvo Rytų Europos branduolys – senoji Rytų Europa (vadinamosios Viduržemio epochos palikimas). Pasak P. An-dersono, galima daryti tam tikrą tipologinę analogiją tarp Balkanų ir Skandinavijos. Vis dėlto Balkanams nepavyko sukurti stabilaus rytinio feodalizmo varianto, nepaisant to, kad čia tūkstantį metu egzistavo Romos imperijos paveldėtoja – Bizantija.

6