pamokos stebejimas

Klasė : 2 Mėnuo..spalis

Skyriaus tema „ Medžiai“

Pamokos tema „ Spygliuočiai ir lapuočiai medžiai“

Naujos sąvokos: medžio šerdis, skersinis pjūvis.

Pamokos tikslai:
1. Supažindinti su spygliuočiais ir lapuočiais medžiais.
2. Ugdyti komunikacinius, vaizdinius gebėjimus
3. Ugdyti aplinkosauginius įgūdžius.

Pamokos uždaviniai:
1. Pažins mokyklos teritorijoje augančius medžius.
2. Susipažins su medžių sandara.
3. Skirs lapuočius nuo spygliuočių ir sužinos jų ypatybes.

Metodai: informacijos rinkimas, pasakojimas, pokalbis, spausdintų šaltinių naudojimas, darbas grupėse, iliustravimas.

Priemonės: medžių fotografijos, pieštukai, piešimo lapai, pieštukai.

Namų užduotys: buvo paprašyta vaikų, kad jie pasiklausinėtų savo tėvelių apie lapuočius ir spygliuočius medžius. Kuom jie skiriasi ir kuom jie yra panašūs.

Str.
dalis Mokinių veikla Mokytojo veikla Metodai, me etodiniai būdai Priemonės

Į
V
A
D
I
N
Ė

Išsidėlioja priemones, pasiruošia pamokai.
Mokytojas pasakoja apie lapuočius ir spygliuočius medžius, akcentuoja medžius augančius mokyklos teritorijoje.
Pasakojimas
Spausdinti šaltiniai, paveikslėliai su medžių fotografijomis.

P
A
G
R
I
N
D
I
N
Ė

1. Mokiniai išanalizuoja surinktą medžiagą.

2. susiruošia eiti į kiemą.

3. pasiskirsto į keturias komandas po 5, dvi komandos lapuočių ir dvi spygliuočių.

4. Vykdo mokytojos užduoti, t.y.kiekviena komanda sustoja prie tos grupės medžio ( spygliuočio arba lapuočio).

5. Vaikai apibūdina pasirinktą komandos medį:ar jis lapuotis ar spygliuotis, kuo jis skiriasi nuo kitos komandos medžio, koks šio medžio pavadinimas.
6. Vyksta diskusija ir pokalbis. Vaikai sustoja po beržu ir bando išskirti ypatumus, kuo ji is skiriasi nuo kitų lapuočių:didelė vaikų dalis pastebi,kad tik beržo kamienas turi baltas dėmes, kurių kiti medžiai neturi. Taip pat pastebi lapų formą, kuri taip pat skiriasi nuo kitų lapuočių, kaip pavyzdžiui klevo.

7. Daugelis vaikų pasako žinantys, kad kiekvienas medis turi ži

ievę, lapus arba spyglius, šakas. Tačiau apie medžio šaknis neužsimena nei vienas, apie šerdį taip pat niekas. O kaip suskaičiuoti medžio metus taip pat niekas nežino.

8. Mokiniai įdėmiai klausosi mokytojos pasakojimo.

9. Vaikai yra girdėję apie tai,kad medžiai valo orą, o žmogus juo kvėpuoja, tai jau yra naudinga. Išskirti būtent beržo naudos vaikai negali.
10. Vaikai įdėmiai klausosi ir kai kurie prisimena, jog jų močiutės visada turi jaunų beržo lapų arbatos.

11. Daugelis vaikų žino, kad negalima laipioti medžiais, nes galima nulaužti jo šakas. Kiti vaikai pasako, kad jei miške kuriame laužą, išvažiuojant jį būtinai turime užgesinti, kad neužsidegtų medžiai.
12. Tik keletas vaikų buvo apie tai girdėję ir labai įdėmiai klausėsi mokytojo, kaip dar galima išsaugoti medžius
13. Vaikai klausosi.

14. Vaikai atsisveikina su medžiais ir eina į klasę. Visi paskubomis sėda į suolus ir r piešia medžius.
1. Mokytoja pateikia visų bendrai surinktą medžiagą apie medžius, vaikai tą medžiagą išanalizuoja.
2. Pasako,kad pamoka bus tęsiama lauke.
3. Mokytoja paprašo vaikų pasiskirstyti į keturias komandas, dvi spygliuočių medžių ir dvi lapuočių.

4. Mokytoja pateikia užduotį: komandos turi surasti mokyklos teritorijoje augančius medžius ir atitinkamai po jais sustoti ( jei komanda lapuočių tai jie ir stoja po lapuočiu medžiu ir atvirkščiai.
5. Mokytoja paprašo kiekvienos komandos apibūdinti savo medį.

6. Atlikus užduotį mokytojas pamato,ko vaikai dar nežino, tada sukviečia visas grupes po vienu medžiu ir tada visi diskutuoja apie bendras la

apuočių ir spygliuočių savybes ir ypatybes.

7. Tada mokytojas pereina prie kitos pažintinės dalies ir paklausia vaikų ar jie žino kokia yra medžio struktūra:kas slepiasi jo viduje ir kaip galime sužinoti kiek metų šiam augalui.
8. Mokytojas papasakoja, kad medis dar ir šaknis turi, taip pat viena iš svarbiausių medžio sudedamųjų dalių yra šerdis. Papasakoja, kad šerdis yra kamieno centre. Taip pat pasako, jog daugumos medžių šerdis yra apvali, tačiau kai kurių turi ypatinga formą:alksnio – trikampė, uosio – keturkampė, ąžuolo – žvaigždės pavidalo.
Mokytojas taip pat papasakoja, kaip galima nustatyti medžio amžių:pasakoja, kad normaliai augusio medžio skersiniame pjūvyje matomi ryškūs medienos sluoksniai. Kiekvienas toks sluoksnis rodo medžio metus.
9. Mokytojas paklausia vaikų ar jie žino apie medžių naudą žmogui, šiuo atveju išskirtinai beržo.

10. Mokytojas pasakoja apie pavasarį iš beržo gaunamą sulą, kuri atgaivina žmogaus jėgas. Taip pat iš beržo šaknų maisto pasiema grybai, umedės ir raudonikiai, tai vėl naudinga žmogui. Taip pat beržo lapų arbata atgaivina ir organizme naikina mikrobus, bei ji labai gerai plaučiams.

11. Artėjant pamokos pabaigai mokytojas užduoda aktualų klausimą ar žino vaikai kaip saugoti medžius.

12. Mokytojas paklausia vaikų, kiek yra žinančių, kad popierius taip pat gaminamas iš medžių.

13. Mokytojas pasakoja, kad iš medžių taip pat yra gaminamas popierius, o kad juos išsaugotumėm turime taupyti popierių. Taip pat turime saugoti medžius, ne

es juose mes galime įrengti inkilelius, grįžtantiems paukščiams.

14. Mokytojas pasako vaikams, kad pamoka eina į pabaigą ir kad grįžę į klasę turėsime nupiešti pasirinktą medį, lapuotį ar spygliuotį.
Diskusija, pokalbis,darbas grupėse.

Darbas grupėse

Aiškinimas, diskusija

Diskusija

Aiškinimas, pasakojimas, demonstravimas

Pasakojimas, aiškinimas

Iliustravimas

Spausdintų šaltinių naudojimas

Medžio šerdies muliažas

Pieštukai, piešimo sąsiuviniai.

B
A
I
G
I
A
M
O
J
I

1. Vaikai išsamiau pristato savo pieštus medžius, nei tai darė pamokos pradžioje. Nupiešia ir medžių šaknis. Mokytojos nuostabai, jie piešė medžius pasidalinę lapus perpus. Mokytojai paklausus kodėl jie taip elgiasi, jie vienareikšmiškai atsakė „ Reik taupyt popierių ir saugot medžius“

2. Vaikai išskiria esminį skirtumą tarp lapuočių ir spygliuočių, tai, kad vieni turi lapus, o kiti spyglius, todėl jie yra vadinami tokiais vardais. Pasako, kad spygliuočiai nemeta spyglių taip kaip lapuočiai rudenį, jie būna ištisus metus žali.
3. Mokiniai bando ją įminti. 1. Mokytoja aptaria piešinius ir paprašo apibūdinti nupieštus medžius.

2. Paprašoma vaikų dar kartą aptarti lapuočių ir spygliuočių skirtumus ir panašumus.

3. Mokytojas pritaiko mįslę: žiemą vasarą žalia kas? Pokalbis

Diskusija, pokalbis

Leave a Comment