Naudingos iškasenos

NaftaNaftos prekyba be naftos pasaulis sustotų . Būtų paraližuoti transportas ir pramonė , nutrūktų daugelio namų šildymas . Dėl to visame pasaulyje nafta yra išskirtinės svarbos prekė . Naftą išgauna ir eksportuoja nedidelė grupė šalių : daugiausia Viduriniuose Rytuose , Šiaurės ir Vakarų Afrikoje , Centrinėje ir Pietų Amerikoje . Ji transportuojama naftotiekiais ir tanklaiviais . Trys didžiausi naftą importuojantys pasaolio regionai yra Rytų Azija ( su Japonija ) , Europa ir JAV .AnglisTai cheminis elementas , žymimas C , atominis svoris 12 ,atominis numeris 6 . Jų nepaprastas įvairumas yra kilęs iš to , kad tarp savęs jungdamiesi anglis atomai , sudaro ilgesnes ar trumpesnes , ištisas ar šakotas , įvairaus didumo ir pavidalo grandines . Gryna anglis gamtoje randama kristalinės formos deimanto ir grafito pavidalu . Gamtoje akmens anglis randame gilesniuose žemės sluogsniuose . Akmens anglis yra juodas arba tamsiai pilkos spalvos . Akmens anglis rūšiuojamos pagal sudėtį , kokso kiekį , išorės ir kai kurias kitas specialias žymes . Svarbi akmens anglio savybė yra jų pelenų rūšis . Vienos duoda pelenus miltelių pavidalo , kitos lengvai tirpstančius , šlaką sudarančius pelenus . Technikoje akmens anglis plačiausiai naudojamos kurui , žaliava koksui , degančiosioms dujoms , šviečiamosioms dujoms ir įvairiems cheminiams produktams gaminti . Iš akmens anglies gaminamas ir skystas kuras , pvz. benzinas ar gazolis . AuksasTai cheminis elementas , ženklu Au , svoris 197,2 .Gamtoje aukso daugiausia pasitaiko palaido metalo pavidalu kvarcų padermių gyslose , dažnai drauge su sulfidinių rūdžių priemaiša .Daugiausia aukso gaunama Pietų Afrikoje . Paskiau eina Rusija , Kanada ir JAV . Grynas auksas minkštas , greitai raižosi . Kad būtų kietesnis , jį maišo su variu , sidabru . Grynas auksas vad. 1000 laipsnių , arba prabos, arba 24 karatų . JAV auksiniai pinigai yra 21,6 karatų grynumo , taigi turi grynumo laipsnį 900-90% gryno aukso ir 10% vario . Baltasis auksas turi per pusę aukso ir sidabro . Iš aukso galima pagaminti labai plonas skardeles ligi 0,00014 mm storumo . Jos vartojamos mediniams , popieriniams ir kt. daiktams auksuoti . Metalai auksuojami elektrolizės – galvanotechnikos būdu, naudojant aukso kalio cianido tirpinį . Porceleną ir stiklą auksuoja uždedant aukso chlorido ir tam tikrų aliejų mišinį ir paskiau kaitinant auksas yra taurus , neveiklus metalas , negendąs nei ore, nei nuo rūgščių ar šarmų