Mazeikiu naftas

Bendrovės istorija

1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje idėją.
1966 m. pradėtas naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje projektavimas. Įmonei statyti vieta buvo parinkta netoli Jurbarko.
1966 m. per Lietuvos teritoriją pradėti tiesti naftos transportavimo vamzdynai.
1968 m. dirbti pradėjo naftotiekio Polockas–Ventspils Biržų naftos perpumpavimo stotis. Biržuose pradėjo veikti naftos tarnsportavimo įmones “Družba” padalinys, kuris aptarnavo ir vamzdynų atšaką Latvijoje.
1970 m. darbą pradėjo tarpinė naftos perpumpavimo stotis Biržų rajone, Stačkūnų kaime.
1970 m. Lietuvos valdžios institucijos kreipėsi į Maskvos valstybines institucijas prašydamos įmonės statybą peerkelti prie Mažeikių. Galutinė statybos vieta buvo patvirtinta 1970 m. birželio 24 d.
1971 m. geologai baigė įmonei numatytos teritorijos tyrimus ir rudenį pradėta ruošti teritoriją statyboms: buvo kertami miškai, tiesiami keliai ir geležinkeliai.
1972 m. pradėta statyti Mažeikių naftos perdirbimo įmonė.

Naftos perdirbimo įmonės pirmosios eilės statyboms panaudota: 1500 tonų plieno konstrukcijų, 2000 km vamzdžių, 20000 tonų betono.
1979 m. baigtas statyti naftotiekis Polockas–Biržai–Mažeikiai. Naftotiekio ilgis Lietuvos teritorijoje 225 km.
1980 m. pradėtas eksploatuoti pirmasis pirminio naftos perdirbimo įrenginys LK–1. Pradėtas eksploatuoti naftotiekis Polockas–Biržai–Mažeikiai.
1982 m. pastatytas bitumo gamybos įrenginys
1984 m. pastatytas ir pradėtas eksploatuoti analogiškas anntrasis pirminio naftos perdirbimo įrenginys LK–2.
1989 m. pastatytas mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT–1/1.
1992 m. atsiskyrus nuo „Družbos“ įkurta valstybinė naftos transportavimo įmonė „Naftotiekis“.
1993 m. „Mažeikių nafta“ pradėjo projektuoti Būtingės terminalą.
1995 m. įkurta akcinė bendrovė „Būtingės nafta“.
1995 m. įkurta specialiosios paskirties akcinė bendrovė „N

Naftotiekis“, tais pačiais metais vėl reorganizuota į akcinę bendrovę.
1995 m. valstybinė naftos perdirbimo įmonė „Nafta“ reorganizuota į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“, kurios 90 proc. akcijų priklausė valstybei.
1995 m. pradėta Būtingės terminalo statyba.
1998 m. akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, „Būtingės nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizuotos, prijungiant bendroves „Būtingės nafta“ ir „Naftotiekis“ prie toliau tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“.
1999 m. baigta Būtingės terminalo statyba, 1999m. liepos 22 d. Būtingės terminale pripildytas pirmasis tanklaivis.
1999 m. spalio 29 d. 33 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų įsigijo JAV bendrovė „Williams International“. Šiai bendrovei perduotas įmonės valdymas.
2000 m. įmonė pradėta modernizuoti.
2002 m. birželio 18 d. Rusijos naftos kompanija „Yukos“, „Williams“ ir Lietuvos Vyriausybė pasirašė Akcininkų ir Investicijų sutartis dėl 150 mln. JAV dolerių vertės sandorio. Remiantis šiomis sutartimis, tiek „Williams International“, tiek „Yukos“ priklausė po 26,85 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų, LR Vyriausybei — 40,66 proc. akkcijų. Be to, „Mažeikių nafta“ ir „Yukos“ pasirašė 10 metų sutartį dėl naftos tiekimo.
2002 m. rugsėjo 19d. „Yukos“ įsigijo iš „Williams International Company“ papildomą 26,85 proc. akcijų paketą ir su tuo susijusias teises „Mažeikių naftoje“ bei prisiėmė visas su šiuo akcijų paketu susijusias „Williams International“ teises ir įsipareigojimus.
2003 m. pradžioje įsteigta dukterinė įmonė UAB “Mažeikių naftos” prekybos namai, kuri prekiauja “Mažeikių naftos” produkcija.
2003 m. rugsėjį baigtas pirmasis įmonės modernizacijos etapas. Pradėtas eksploatuoti izomerizacijos įrenginys.
2004 m. pradėti antrojo modernizacijos etapo darbai. Pradėta eksploatuoti šviesiųjų naftos pr
roduktų uždaro pylimo į geležinkelio cisternas estakada.
2005 m. pradėta benzino nusierinimo įrenginio statyba.
2005 m. bendrovė įsigijo AB “Mažeikių elektrinė ” kontrolinį akcijų paketą.
2006 m. „Mažeikių naftos“ pagrindiniu akcininku tapo Lenkijos koncernas PKN ORLEN.

Žmonės

Personalo valdymas, strateginis požiūris į personalo vystymą tapo labai svarbiu XXI a. ir „Mažeikių naftai“ tampant sparčiai besivystančia, lyderiaujančia pasaulinio lygio įmone labai didelę įtaką turi čia dirbantys žmonės.
AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų amžiaus vidurkis — 39 m., pats darbingiausias ir produktyviausias žmogaus gyvenimo tarpsnis. Specifinėje greitai modernėjančioje bendrovėje dirba profesionalių specialistų kolektyvas — 94 proc. visų darbuotojų turi aukštąjį ar spec. išsimokslinimą.
2005 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 3514 darbuotojų, iš jų 133 Biržų naftotiekyje, 60 — Būtingės terminale.

Sveikata

Darbuotojų sveikatos ir darbingumo gerinimui įkurtame Darbo medicinos centre sveikatos priežiūros paslaugas teikia gydytojai–specialistai: oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas, psichiatras, terapeutas, ginekologas, odontologai.

Be to, AB “Mažeikių nafta” darbuotojams Darbo medicinos centre Bendrovės lėšomis gydomi dantys.

Bendrovėje dirbančioms moterims, jų pageidavimu, atliekami citologiniai ir morfologiniai tyrimai dėl ankstyvos ikivėžinių ir vėžinių susirgimų diagnostikos.

Nuo 2001 m. darbuotojams dėl sveikatos problemų neberekomenduojama nutraukti darbo sutarties, o cecho administracijos ir personalo tarnybos iniciatyva randama kita darbo vieta.

Naftos perdirbimo įmonė

2005 metais AB “Mažeikių nafta” šventė 25 metų jubiliejų.

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė pradėjo dirbti 1980 metais. Šiandien „Mažeikių nafta“ — vienintelė naftos perdirbimo įmonė Baltijos valstybėse, dirbanti kaip “Typical Complex Refinery” (kompleksinio perdirbimo įmonė).
Projektinis Mažeikių naftos pe

erdirbimo įmonės pajėgumas — 15 mln. t naftos per metus. Siekiant geriau išnaudoti gamybinius pajėgumus, perdirbama ir kita žaliava — dujų kondensatas, mazutas ir vidutiniai distiliatai.
Žaliava į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą importuojama iš Rusijos. “Urals” nafta į Lietuvą transportuojama 720 mm skersmens naftotiekio magistrale per Novopolocką (Baltarusija) iki Biržų, iš kur 220 km atšaka pasuka į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę. Vamzdyno atšakos iki Mažeikių projektinis pajėgumas — 16 mln. t per metus.
Pradėjus veikti reversiniam importo-eksporto terminalui, atsirado alternatyvaus žaliavos tiekimo galimybė.
2000-aisiais, siekiant pagerinti gamybos efektyvumą, sumažinti kaštus ir pasiekti geresnę produkcijos kokybę, pradėta įgyvendinti modernizacijos programa. 2003 m. rugsėjo mėnesį baigtas „Mažeikių naftos“ modernizacijos programos pirmasis etapas.

2004 m. pradėti antrojo modernizacijos etapo darbai. Pradėta eksploatuoti šviesiųjų naftos produktų uždaro pylimo į geležinkelio cisternas estakada.

Gamyba

Įmonė nuolat gerina savo gaminamos produkcijos kokybę ir žaliavos perdirbimo efektyvumą. 1995 m. visiškai atsisakyta etiliuotų benzinų gamybos; nuo 1996 m. įmonė garsėja aukštos kokybės neetiliuoti benzinai su multifunkciniais priedais VENTUS ir žieminis dyzelinis kuras; pradėta reaktyvinių variklių kuro JET A1, visiškai atitinkančio pasaulinius standartus, gamyba; 1999 m. pradėti naudoti multifunkciniai priedai dyzelino kokybei gerinti; pradėta polimerais modifikuoto kelių bitumo gamyba; nuo 2001 m. pradėtas gaminti arktinės specifikacijos dyzelinas ir t. t.

Šiuo metu „Mažeikių naftoje“ gaminama:
 neetiliuotas benzinas 98, 95, 92;
 benzinas su multifunkciniais priedais VENTUS 98, VENTUS 95, VENTUS 92;
 vasarinis ir žieminis dyzelinas;
 dyzelinas su multifunkciniais priedais VE

ENTUS;
 katilų kuras;
 reaktyvinis kuras JET A-1;
 suskystintos dujos: automobilinės (PBA) ir buitinės (SPBT);
 kelių, stogų ir statybinis bitumas;
 elementinė siera.

1999 m. pabaigoje AB „Mažeikių nafta“ laboratorija akredituota Vakarų Europos tarplaboratorinių bandymų sistemoje, kur jau dalyvauja 74 laboratorijos iš 33 šalių.

2003 m. vasario mėn. laboratoriją akreditavo GOSSTANDART Rossi tiriamųjų darbų ir žaliavos įvadinės kontrolės laboratorija GOST R ISO/MEK 17025 standartu.

2006 m. jos darbas antrą kartą sertifikuotas – įvertintas penkerius metus galiosiančiu atestatu, patvirtinančiu, kad laboratorijos techninė kompetencija visiškai atitinka akreditavimo sistemos ir standarto GOST R ISO/IEC 17025 reikalavimus. Sertifikavimo įstaigose Rusijoje vyksta reorganizavimas – jos tapo Techninio reguliavimo ir metrologijos Federaline agentūra, šiuo metu dalyvaujančia analitinių laboratorijų akreditacijos sistemoje ir savo ruožtu esančia asocijuota Europos Sąjungos akreditacijos sistemos dalyve.

Gaminama produkcija

Įmonė nuolat gerina savo gaminamos produkcijos kokybę ir žaliavos perdirbimo efektyvumą. 1995 metais visiškai atsisakyta etiliuotų benzinų gamybos; nuo 1996 metų įmonėje gaminami aukštos kokybės bešviniai benzinai su multifunkciniais priedais VENTUS ir žieminis dyzelinas; 1997 metais pradėta reaktyvinių variklių kuro JET A1, visiškai atitinkančio pasaulio standartus, gamyba; 1999 metais pradėti naudoti multifunkciniai priedai dyzelino kokybei gerinti, pradėta automobilinio benzino pagal LST EN 228 ir dyzelino pagal LST EN 590 gamyba; 2003 metų pradžioje pagamino aukštos kokybės arktinės 2-osios klasės dyzeliną.

Šiuo metu “Mažeikių naftoje” gaminama:
— bešvinis benzinas 98, 95, 92;
— Benzinas su ETBE (etiltretbutilo eteriu)
— bešviniai benzinai su multifunkciniu priedu VENTUS 98, VENTUS 95, VENTUS 92;
— vasarinis ir žieminis dyzelinas;
— Dyzelinas su RRME (Riebalų rūgščių metilo esteriu)
— dyzelinas su VENTUS priedu;
— arktinis 2 klasės dyzelinas;
— žymėtasis žemės ūkiui skirtas dyzelinas;
— katilų kuras;
— reaktyvinis kuras JET-A1;
— suskystintos automobilinės dujos ir suskystintos buitinės dujos;
— kelių, stogų ir statybinis bitumas; bitumai, pagal Europos Sąjungos standartus;
— elementinė siera.

Būtingės terminalas

1995 m. buvo įkurta akcinė bendrovė “Būtingės nafta”, kuri 1998 m. tapo “Mažeikių naftos” padaliniu, pradėtu eksploatuoti 1999 m. vasarą. Būtingės terminalą sudaro 91,5 km ilgio naftotiekis, jungiantis Mažeikių naftos perdirbimo įmonę su Būtingės terminalu, siurblinė Mažeikiuose, terminalo įrenginiai bei talpyklų parkas Būtingėje, jūrinis vamzdynas ir plūduras (SPM).

Šis Lietuvoje ant Baltijos jūros kranto pastatytas reversinis naftos eksporto — importo terminalas yra visus metus neužšąlantis uostas. Per metus Būtingės terminalas gali eksportuoti iki 14 mln. tonų naftos. Taip pat yra galimybė importuoti naftą ir visiškai aprūpinti „Mažeikių naftos“ perdirbimo įmonę žaliava.

Terminalas gali aptarnauti iki 150 tūkstančių tonų talpos tanklaivius. Pumpavimo pajėgumas — iki 5520 kub. m per val.

Pirmasis tanklaivis CENTAUR Būtingės terminale pakrautas 1999 m. liepos mėnesį – nuo šios datos ir skaičiuojame terminalo darbo metus.

2006 m. kovo 4 d. aptarnautas tanklaivis MONTIGNY – jau 400-asis, po Liberijos vėliava plaukiojantis 249 m ilgio ir 44 m pločio 115 418 DWT talpos tanklaivis.

Iš 400 tanklaivių didžiausias, apsilankęs Būtingės terminale – tanklaivis FRONT BIRCH (DWT 149 999).

Būtingės terminale taikomos moderniausios technologijos, tarp jų — ir naftos nuotėkio aptikimo sistema. Remiantis tarptautinių kompanijų bei Lietuvos mokslininkų poveikio aplinkai įvertinimais vykdoma griežta aplinkos apsaugos monitoringo programa.

Apie bendrovę

AB „Mažeikių nafta“ sudaro nuo 1980 m. dirbanti Mažeikių naftos perdirbimo įmonė, nuo 1999 m. pradėjęs veikti Būtingės terminalas bei nuo 1970 m. naftą ir jos produktus pumpuojantis Biržų naftotiekis.
Mažeikių naftos perdirbimo įmonė yra 18 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių miesto, netoli (apie 90 km) nuo veikiančių Būtingės, Klaipėdos ir Ventspilio (Latvija) terminalų.
Nuo 2002 m. pavasario į vieną — vamzdynų ir terminalo — padalinį sujungti šiauriausiame Lietuvos rajone įsikūręs Biržų filialas, kurį su Mažeikių naftos perdirbimo įmone jungia 220 km naftotiekio atšaka, ir Būtingės filialas, ant Baltijos jūros kranto pastatytas reversinis naftos eksporto-importo terminalas, kurį su Mažeikių naftos perdirbimo įmone jungia 92,5 km ilgio naftotiekis.

Veikla
AB „Mažeikių nafta“ pagrindinės veiklos sritys:
— naftos ir kitos žaliavos perdirbimas,
— prekyba naftos produktais,
— naftos krova į tanklaivius,
— naftos ir naftos produktų transportavimas vamzdynais.

Ekologija

AB “Mažeikių nafta” skiria ypatingą dėmesį aplinkosaugai. Bendrovė skiria daug lėšų gamtos apsaugos priemonių diegimui, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis kompanijomis kurdama ekologines programas. “Mažeikių nafta” yra tvirtai užsibrėžusi laikytis visų aplinkosaugos reikalavimų.

Pasaulyje pripažintų firmų atlikti bendrovės gamtosauginiai auditai teigiamai vertina įmonės ekologinę situaciją, jos veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams aplinkosaugos reikalavimams. Siekdama užtikrinti nepriekaištingą pramoninių avarijų, kurios gali pakenkti aplinkai, prevenciją ir likvidavimą, AB “Mažeikių nafta” rūpinasi techninių priemonių parengimu, organizuoja nuolatines skubios pagalbos tarnybų pratybas, naudojasi civilinės atsakomybės draudimu polisu.

2005 metais bendrovėje pradėta diegti aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal tarptautinį ISO 14000 standartą.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

Naujas požiūris į aplinkosaugą atsispindi griežtėjančiuose aplinkos apsaugos įstatymuose bei vis labiau ekologiškose visuomenės nuostatose. Aplinkos apsaugos srityje pagrindinė suinteresuotoji šalis yra visuomenė, savo poreikius išreiškianti per atitinkamus įstatymus ir kitus norminius reikalavimus, kurių bendrovės privalo laikytis.

Galiojantis aplinkos apsaugos standartas ISO 14000 pateikia vadybos sistemos modelį, kuriuo vadovaujantis bendrovės turi susikurti priemonę, padedančią sistemingai valdyti ir gerinti aplinkai daromą poveikį, laikantis privalomųjų aplinkosaugos reikalavimų. Be to, šiame standarte yra pateikiamos rekomendacijos ir reikalavimai, kaip įvertinti bendrovių ir gaminamų produktų poveikį aplinkai, kokiais būdais teikti atitinkamą informaciją suinteresuotoms šalims.

Vadovaujantis šio standarto nuostatomis AB „Mažeikių nafta“ pradėta diegti aplinkosaugos vadybos sistema. Planuojama, kad sistemos įdiegimo darbai bus baigti 2007 m. antroje pusėje ir aplinkosaugos vadybos sistema bus sertifikuojama pagal tarptautinį ISO 14001:2004 standartą.

Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas Bendrovėje apims keletą etapų.

Visų pirma Bendrovė turės nustatyti savo įtakos sferoje esančius aplinkos apsaugos aspektus, t.y. veiklos, produktų ar paslaugų elementus, galinčius veikti aplinką, aplinkos apsaugos požiūriu įvertinti Bendrovės veiklą, naudojamas medžiagas, vykstančius technologinius procesus, susidarančias atliekas.

Bendrovėje bus sukurta ir įdiegta struktūra, skirta valdyti aplinkos apsaugos priemones.

AB „Mažeikių nafta“ turės nustatyti reguliarias procesų ir veiklos, galinčios turėti reikšmingą poveikį aplinkai, stebėjimo ir matavimo procedūras bei įrašyti atitinkamus duomenis.

Bendrovė periodiškai atliks sistemos matavimo analizę. Informacija apie aplinkos apsaugos sistemos veikimą ir aplinkos apsaugos rodiklių atitiktį bus renkama ir laikoma pagal nustatytą tvarką.

Įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema padės Bendrovei gerinti verslo ir aplinkosaugos veiksmingumą bei rizikos valdymą, taip pat užtikrins operatyvų aplinkosaugos problemų nustatymą, efektyvių sprendimų priėmimą bei aplinkosauginių įsipareigojimų vykdymą

„Mažeikių naftai“ aplinkosaugos vadybos sistemą įdiegti padės šiam darbui skelbtą konkursą laimėjęs aplinkos inžinerijos institutas (APINI), kuris yra savarankiškas Kauno technologijos universiteto padalinys, vykdantis subalansuotos plėtros bei švaresnės gamybos projektus Lietuvoje bei užsienio šalyse.
Sauga darbe

Įmonėje griežtai laikomasi saugos darbe reikalavimų, modernizuojamos darbo vietos. Daug lėšų skiriama asmeninės apsaugos priemonėms ir darbo rūbams. Didelis dėmesys skiriamas saugos darbe mokymams, nelaimingų atsitikimų prevencijai, atliekamų darbų kontrolei.

Pagal JAV OSHA standartus 100 bendrovės daruotojų tenkantis nelaimingų atsitikimų statistinis rodiklis 2004 metais mūsų įmonėje nesiekia 0,49. Tuo tarpu bendras perdirbimo pramonės įmonių darbuotojų ir nelaimingų atsitikimų santykio rodiklis pagal OSHA siekia 2,5 (šimtui darbuotojų).

Leave a Comment