KELIONIŲ VADOVO PAREIGOS PASIEKUS KELIONĖS TIKSLĄ

Kelionių vadovo pareigos pasiekus kelionės tikslą

1. Įvadas
2. Apgyvendinimas
3. Kvalifikuotumas teikiant informaciją
4. K.V. pasirengimas nenumatytam atvejui
5. Remiantis praktika K.V.elgesys ir pareigos su grupe (kaip kavinėje užsisakyti valgius, kaip ir kur išsikeisti pinigus ir t.t.,)
6. Apibendrinimas
REMIANTIS PRAKTIKA K.V. ELGESYS SU GUPE
Kelionių vadovas su grupe turi elgtis oficialiai, nes šios grupės narius vienija veiklos turinys (pažintinė kelionė), taigi tarp jų egzistuoja dalykiški santykiai. Tačiau čia negali būti griežto pavaldumo, o turi vyrauti draugiški, malonūs santykiai.
Jau tik įlipus į autobusą ,iš išvykimo vietos, kelionių vadovas užmezga kontaktą su grupe, pagrindęs tai bendra veikla. Taip grupei tampa reikšmingi vadovo siekiai ir indėlis į bendrą veiklą. Ir taip susidaro vieninga grupė, kurios narius vienija bendri veiklos tikslai ir uždaviniai . Tikslus savanoriškai realizuoja grupės nariai , kuriems būdingas sutelktumas, tarpusavio santykių principingumas ir nuoširdumas.
Kelionių vadovas turi būti nuolat dėmesingas. Tai ne tik sugebėjimas atidžiai dirbti,bet ir santykis su kitais žmonėmis, pasireiškiantis jautrumu, mokėjimu pastebėti kito susidomėjimu.
Kad nuosekliai vyktų kelionė, būtinas atidumas, pagarba kitam, paslaugumas ir žinoma punktualumas. Atvykus į kelionės vietą, dažnai vadovas skiria laisvą laiką, o nurodytą valandą visi privalo susirinkti į sutartą vietą.
Susitikimo vieta turi būti patogi, po stogu. Kelionių vadovas turi ateiti anksčiau už turistus, net 1 valanda. Įlaipinimo / susitikimo vietoje turi būti telefonas, tualetas, baras.
Taip pat vadovas privalo tikrinti kelis kartus; susirinkus, autobuse, tarpiniame taške.
Kelionių vadovas atsako, kad grupė nevėluotų, tai yra jis turi išaiškinti, kur ir kada rinktis, pakartoti šimtą kartų. Iš anksto galima susitarti su grupe dėl elgesio vėluojantis kam nors.

Kelionių vadovas turi labai gerai paaiškinti labai tiksliai ir aiškiai , ką jis daro dabar, kai kas nors vėluoja, sakyti apie visus savo veiksmus, kad grupė galėtų patvirtinti, jog buvo stengtasi rasti ir sulaukti vėluojančio.Prašyti savo veiksmus patvirtinti kokios nors įstaigos įvykio vietoje antspaudu, kad ieškojote. Palikti matomiausioje vietoje žinutę ant firminio ar kokio ypatingo lapo. Pirmai progai pasitaikius, skambinti į agentūrą, pranešti, kas nutiko. Nuvažiuojant pažiūrėti, ar nesiveja.
Atminti, kad nuomonės grupėje dėl laukimo visada išsiskirs: tuo metu ar net vėliau.
Geriausia vėluojančių profilaktika.
Visais kelionės momentais įsitikinti, kad darbas padarytas, turistai jiems skirtoje vietoje ir pan. (pvz., įsikūrė numeriuose, gavo valgyti ir t.t ) ir tik tuomet imtis savo asmeninių ar organizacinių reikalų.
Ryte surasti visus miegančius savo, svetimose lovose, vėluojančius ir girtus, pastariesiems palikti raštą,kur būsite.Mat net nedidelis pavėlavimas jau yra netaktas. Tai svarbu nuolat turėti omenyje, nes neretai nuo vieno žmogaus punktualumo daug kas priklauso.Juk dėl vieno vėluojančio gali sugriūti visi kelionės planai.
Iš to, kaip žmonės elgiasi mitybos įstaigoje, galima suprasti ir apie jo gyvenimo būdą namuose.Tad vadovas privalo įspėti turistinę grupę apie mitybos įstaigoje esančias taisykles. Tarkim restorane yra patiekiamas bendras pusryčių stalas, taigi būtina įspėti kiek ir ko galima paimti vienam asmeniui, kad liktų kitam. Taip išvengiama nesusipratimų. Dar būtina žinoti ar pavalgius palikti indus ant stalo ar nusinešti į tam skirtą vietą.Juk svetima vieta yra ir mitybos įstaiga (restoranas, valgykla, kavinė), kurioje galioja tam tikros nerašytos, bet žinomos taisyklės.Pasitaiko , kad patiekiamas patiekalas, kurio anksčiau neteko ragauti.Tokiu atveju kelionių vadovas išsiaiškina, juk patyręs padavėjas tikrai nenusistebės, stengsis paaiškinti, nes gerai supranta, jog nėra žmogaus, kuris nusimanytų apie visus plačiajame pasaulyje gaminamus patiekalus. Būtina žinoti, jei mitybos įstaigoje teko sėdėti už vieno staliuko su svetimais žmonėmis, išeinant, visuomet su jais atsisveikinama.
Žodžiu mandagumas yra geros elgsenos pamatas ir tikro galantiškumo bruožas. Jis, beje, nieko nekainuoja ir tarsi visrakčiu atveria žmonių širdis.
Šiaip užsienio valstybių gyventojai labai tolerantiški svetimšaliams net tais atvejais, kai pastarieji kartais ir nusižengia krašto papročiams.Tačiau pasitaiko ir tokių poelgių, į kuriuos vietiniai žmonės labai jautriai reaguoja. Todėl, jei norima, kad išvyka į užsienį visais atvejais pavyktų , atsižvelgtina bent į šiuos patarimus:
1. Nepamiršti, kad naudojamasi kito krašto svetingumu. Dėkojant už tai neįžeidinėjami vietinių gyventojų jausmai ir gerbiami jų papročiai.
2.Netaktiškai elgiasi tas, kuris nuolat kritikuoja svetimos valstybės įstaigas, jų darbą, papročius.
3. Kai įsikuriama viešbutyje ar pensione, sužinoma apie čia galiojančią tvarką.
Ir visa tai kelionių vadovas turi nurodyti ir įteigti važiuojančiai turistų grupei. Jei paisoma šių patarimų, apsisaugoma nuo šiurkštoko netakto atvejų.O turistams, esant visur ir visada mandagiems, maloniems ir paslaugiems, bus taip pat rodomi simpatijos jausmai. Be to kilus reikalui, bus suteikta reikiama parama.
Jei kelionės metu atsitiks taip, jog bus sustojama kempinge,viskas primityviau negu net gana prastame viešbutyje ar pensione, išskyrus vieną dalyką – gryną orą, kurio čia į valias. Kiekvienas turistas, besinaudojantis kempingo paslaugomis, turi aišku, gerai elgtis, būti mandagus, atidus, skrupulingai palaikyti švarą ir tvarką. Jeigu kempingas paliekamas lygiai toks pat, koks jis buvo atvykus, keliauninkas elgėsi gerai, ir todėl jis čia mielai laukiamas.
Jei atvykus į šalį, vežama turistų grupė norėtų nueiti į kiną, tai reikėtų žinoti ir įspėti turistus,nuraminti, jog einant į kiną nebūtina puošniai apsirengti, kaip kad lankantis teatre.Tačiau žiūrima, jog apranga, ypač moterų galvos apdangalai, netrukdytų kitiems. Tai pasakytina apie aukštokas skrybėlaites, kurios kartais uždengia dalį ekrano sėdintiems už šitų damų. Tad nieko blogo,jei pastarosios, atsidūrusios savo vietose, kuriam laikui nusiimtų skrybėlaites.
Žiūrint filmą stengiamasi sėdėti vienoje ir toje pačioje pozoje, žodžiu, taip kaip norima, kad sėdėtų priekyje esantis žiūrovas. Visa tai žinant kelionės metu nekils nemalonių situacijų.
Jei atvykus į šalį, kokioje įstaigoje tektų kilti liftu, būtina įspėti turistus, kad gerai išauklėtas žmogus, įlipęs į liftą, kuriame jau yra keleivių, pasisveikina, o vėliau, išeidamas, atsisveikina. Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, JAV, įprasta net nusiimti skrybėlę, jei lifte yra bent viena moteris.
Dvasinei patirčiai, sielos pasitenkinimui, reikalingi suvenyrai. Tai kas vežama namo, kas bus rodoma, komentuojama, kas padės prisiminti tą šalį, kurioje buvo. Kelionių vadovas privalo suteikti turistams informaciją apie prekybos mazgus. Juk atvykus į šalį visuomet lieka laisvo laiko, todėl jie dažnai užsuka į parduotuves. Vadovas privalo įsigyti suvenyrų, kai kada organizuoti jų įsigijimą, visada suteikti informaciją apie jų įsigijimo vietą, kainą ir panašiai. Būtina patarti, kaip orientuotis suvenyrų gausoje, kur labai daug nevertingo kičo dirbinių. Nors žmogus perka daiktus pasaulio didmiesčiuose, tačiau tokių prekių gali būti savame krašte. Kai kuriems turistams prekių pirkimas yra pagrindinis kelionės tikslas, kuris žmogui suteikia malonumą. Bet kuriuo atveju turistas turi įsigyti su jo asmenine patirtimi, kelionės metu susijusius atminimo daiktus.
Kelionių vadovas privalo organizuoti filmavimąsi, fotografavimąsi pačiu geriausiu laiku, nes asmuo pirmą kartą atvykęs į užsienį , pamatęs gražius vaizdus negali atsirinkti pačias tinkamiausias fotografavimosi vietas. Būtina informuoti turistus kada tai bus daroma, kiek tai užtruks, kur galima įsigyti foto prekių (tiesa kelionių vadovas gali prekiauti foto prekėmis, tačiau būtinai už tą pačią kaip ir parduotuvėje kainą).
Jis taip pat privalo nurodyti kur išsikeisti valiutą, sužinoti geriausias kursas keičiantis. Jei turistas nemoka kalbos pačiam iškeisti.
Taigi kelionių vadovas reikalingas kaip vertėjas, konsultantas kaip pasikeisti pinigus, kaip kavinėj užsisakyti valgius, kaip elgtis supermarketuose ir panašiai.

Kvalifikuotumas teikiant informaciją
Norint kvalifikuotai teikti informaciją būtina žinoti šias prielaidas.
Dažnai pasirengtas pasakojimų objektas būna arti gatvės, ar šiaip judrioje vietoje, todėl kelionių vadovas privalo laikytis tokių nurodymų, jog čia būtina gerai elgtis, atsižvelgiant į kitus, daugiausia nepažįstamus žmones ir netrukdyti jiems. Praeiviams trukdoma, kai sustojus viduryje šaligatvio, pasakojama apie objektą o grupė plačiai pasiskleidus joje. Todėl turistus būtina suburti kuo arčiau savęs ir teikti tam tikrą informaciją. Trukdoma ir tuo atveju, kai, turint ganėtinai laiko, vos krutama ir tampama tam tikru stabdžiu bendram pėsčiųjų srautui.
Norint kvalifikuotai suteikti informaciją reikia išsakyti pagrindinę mintį ir esmę.
Tai koncentruotas teiginys to, ką tikiesi pasakyti. Pagrindinė mintis yra tai, ką klausytojai turi suprasti po ekskursijos. Kas būtinai turi likti jų atmintyje po to, kai jie užmirš detales.
Todėl reikia :
informuoti,
suteikti žinių,
parodyti kaip kas veikia,
egzistuoja,
tiksliai, aiškiai ir įdomiai persuoti informaciją.
Neginčijamai tinka:
Įtikinti, kalbėti taip, kad klausytojai pakeistų požiūrį į kalbamą dalyką. Kelionių vadovas privalo skleisti tik teigiamas žinias, jausmus įvaizdžius.Sužadinti jausmus: pasakoti tai kas įdomu, malonu, naudinga žinoti.
Kraštotyrinės informacijos teikimas
Informacija konkreti, tiesiogiai susijusi su objektu, įvykiais, istorija šioje vietoje.
Architektūros paminklui nulemia laikotarpis, ekonomika, politika, specialistai. Pasakojimų punktų seka kinta priklausomai nuo maršruto, medžiagos dėstymo pobūdžio, laiko sekos.
Rodymas ekskursijoje
Rodymas ekskursijoje – yra specifinė veikla, kai :
1.Grupė kelionių vadovo nurodymu pamato pasirinktą ekskursijai objektą.
2. Kelionių vadovas tam tikra tvarka rodo objekto visumą ir detales, paaiškindamas jų atsiradimą, prasmę, funkcionavimą, buvimo vietą.
Rodant kartu pateikiamas vidinis vaizdumas:
1. Išorinis – natūraliai pastebimas reginys, vaizdas ir savybės;
2. Vidinis vaizdumas – kelionių vadovo tikslingo pasakojimo pagalba, papildomi komentuojami, aiškinami, apibendrinami, grupuojami ir t.t. faktai, įvykiai, reiškiniai, susiję su rodomu objektu.
Rodymas – organizuoto stebėjimo ir priderinto pasakojimo deriniu.
Ekskursijos rengimo prielaida ir yra galėjimas akivaizdžiai parodyti pasirinktos temos objektus.
Ekskursijos rodymas nėra tik matymas.
Tai yra objekto turinio supratimas, suvokimas, įsigilinimas į jį. Tiems dalykams pasiekti būtinas ekskursinis pasakojimas. Jis parengiamas renkant ekskursijai medžiagą ir paskirstant ją pagal objekto vertinimo kriterijus, parengtą maršrutą, pagrindinę mintį ir pagrindinius teiginius.
Kelionių vadovo vieta rodyme
Jis neturi trukdyti:
1. Grupei stebėti objektą;
2. Objektui sužavėti grupę, tai yra savo asmeniu negali užgožti objekto vertės, grupės interesų;
Kelionių vadovas yra vertėjas – iš objekto kalbos į grupės kalbą, aiškintojas.Jo funkcijos :
1. Supažindinti grupę su objektu;
2. “Padaryti juos draugais” ;
3. Vesti ekskursiją !
Objekto ir grupės supažindinimas arba objekto pristatymas
I Pirminis apžiūrėjimas (atvedus grupę prie objekto leidžiama keletą sekundžių dairytis, apžiūrėti aplinką ir objektą) .
II Objekto išskyrimas iš aplinkos
2.1. Nusakome objektą mūsų atžvilgiu,
a) šalia konors esančio atžvilgiu,
b) konors netipiško atžvilgiu,
c) prieš mus, kairėje, dešinėje,
d) už upės, už tvoros, viršuje, apačioje, arti, toli,
2.2. Sakoma spalva, spalvų derinys, atspindys.
2.3. įvardijame medžiagą, dangą,
2.4. Apibrėžiamas tūris, išorės vaizdas, aukštyn kylančios į šalis kyšančios dalys;
Tūrio tipai ir elementai :
sačiakampis
trikampis
ritinys
kūgis
piramidė
rutulys
Iš jų susidaro sudėtingesnis ar paprastesnės objekto dalys.
2.4. Išvaizda, pavidalas, išoriniai kontūrai; sudėtinga ar paprasta forma, geometrinė ar plastiška.
2.5. Įvardijimas būdingas bruožas šalia esančių atžvilgiu.
III Įvardijimas : vardas, pavardė, pravardė ( bet tik po to, kai pasakytas tikras vardas ); apsiribojimui pristatoma tik vienu, kuo tikslesniu pavadinimu. Vėliau pasakojant galima paminėti kitus vardus, būtinai motyvuojant.
Kelionių vadovo pasirengimas nenunumatytam atvejui
Kelionių vadovas privalo įžvelgti būsimas problems ir nenumatytus atvejus, juos išspręsti.
Šalyje nutikus blogiems dalykams ( susižeidus, paametus dokumentus ir panašiai ) tarpininkauja tarp klijento ir pareigūnų, bendraudamas lankomos šalies kalba. Tad kelionių vadovas turės padėti turistams greitai ir patogiausiu būdu išspręsti problemas. Jam mokama už tai, kad viską padarytų tinkamai.
Tad kelionių vadovas turi žinoti ir mokėti :
– sutekti pirmąją pagalbą.
Gerai organizavus kelionę, laikantis higienos reikalavimų bei tinkamai fiziškai pasiruošus, iki minimumo sumažėja nelaimingų atsitikimų arba susirgimų. Tačiau nelaimingų atsitikimų numatyti neįmanoma. Todėl kelionių vadovas privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
Kaip tam pasiruošti? Jei nelaimė įvyksta netoli gyvenvietės, nukentėjusįjį reikia nugabenti į gydymo įstaigą. Tačiau gali atsitikti taip, jog ją teks suteikti tuojau pat.
Pirmoji pagalba – tai paprastų, tikslingų priemonių visuma, kuria siekiama apsaugoti nukentėjusįjį nuo traumos arba staiga susirgusio žmogaus sveikatą ir gyvybę. Tinkamai suteikta pirmoji pagalba sutrumpina specialaus gydymo laiką, padeda greičiau sugyti žaizdoms ir dažnai būna lemiantis momentas, nuo kurio priklauso nukentėjusiojo gyvybė. Pirmoji pagalba turi būti suteikta tuč tuojau įvykio vietoje, greitai ir sumaniai, dar prieš gydytojui atvykstant arba prieš nuvežant nukentėjusįjį į ligoninę. Taigi kelionių vadovas privalo žinoti pirmosios teikimo esmę, principus, taisykles ir seką. Tai būtina dar ir todėl, kad pasitaiko atvejų, kai nukentėjusiąjam tenka teikti pirmąją pagalbą pačiam sau, tai vadinamoji “savigalba”.
Teikiant pirmąją pagalbą, būtina :
a. išnešti nukekentėjusįjį iš nelaimės vietos,
b. sutvarstyti sužalotas kūno vietas ir sustabdyti kraujavimą,
c. imobilizuoti lūžusią galūnę ar kitą kūno dalį ir apsaugoti nuo trauminio šoko,
d. nuvežti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą.

Tekiant pirmąją pagalbą, reikia vadovautis šiais principais :
1. tikslumo ir tikslingumo
2. greitumo
3. nuovokumo, ryžtingumo ir ramumo.

– išmanyti kelio žeklus, skaityti žemėlapį
– turėti visų grupės narių giminaičių adresus nelaimės atvejui. Patikrinti, ar šeimos narių dokumentai sutampa, ar tesingai įforminti. Ar nesrrga turistas kokia nors liga ?
– Pasiruošti ryškių etikečių lagaminams, kad grupės lagaminai išsiskirtų ir nesusimaišytų.Taigi norint išvengti nelaimių kelionių vadovas turi turėti:
kelionės programą, etiketes ant lagaminų, žodyną, kelių žemėlapį, miesto centro planą, papildomų pinigų, dokumentus.

APGYVENDINIMAS

Apgyvendinimo paslauga – būtinos apgyvendinti sąlygos ir veikla, kuria tenkinami turisto nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikiai.
Turistai gali būti apgyvendinami svečių bei poilsio namuose, bendrabučiuose.Taigi viežbūtis būna užsakytas iš anksto, todėl kelionių vadovas turi visų pirma atvykus į viežbutį pateikti visus reikiamus dokumentus.Tuomet su administratorės pagalba apgyvendinti turistus.Vėliau vadovas turi nurodyti kur yra tualetas, dušai ir t.t.
Taip pat derėtų nurodyti kur yra atsarginiai išėjimai ir supažindinti su instrukcijomis, kaip elgtis gaisro atveju.
Jei grupei trūktų antklodžių, pagalvių, rankšluosčių ar pakabų rūbams, tai grupės vadovas privalo pakviesti patarnautoją ir padėti išsiaiškinti.

ĮŽANGA
Šiuolaikinės technologijos dėka vis daugiau žmonių leidžiasi į keliones po savo ir svečias šalis. Atsiradus specializuotiems turams, susikūrus studentų, vyresnio amžiaus žmonių ir kitokioms turistinėms asociacijoms, kelionės atpigo ir tapo prieinamos didesniam ratui žmonių.Tai tiems žmonėm, kurie nori pamatyti svetimus kraštus, paskanauti neįprastų valgių, susipažinti su naujomis kultūromis,bus puikus būdas tai pajusti ir pamatyti.
Kelionėms tapus masiniu reiškiniu, būtinas paslaugų teikimas. Taigi kelionės metu turistus privalo lydėti kelionių vadovas. Tai asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi pavienius žmones ar žmonių grupes kelionėse, šalies viduje arba užsienyje.Jis taip pat kontroliuoja kelionės sutarties vykdymą ir kelionės metu informuoja kelionės dalyvius apie kelionės maršruto eigą, reikalavimus, susijusius su vietovės ar abjekto lankymu, taip pat supažindina su paslaugų teikimo tvarka.
Ypač atsakingas darbas vadovo laukia atvykus į lankomą vietą.Čia jo atliekama veikla reikalauja reguliuoti grupės veiksmus. Šią reguliavimo funkciją kiekvienoje grupėje atlieka jos lyderis, o turizmo versle vadinamas kelionių vadovas. Grupėje galli būti keli neoficialūs lyderiai, kurie padeda kontroliuoti grupės veiksmus, kuris tam tikroje situasijoje imasi didesnės už kitus atsakomybės, kad būtų įgyvendinti grupės uždaviniai.
Kelionės metu norint gerai įvykdyti pasiruoštą programą kelionių vadovas turėtų pasiskaityti elgesio abėcėlę. Žinoma, ne taip jau sudėtinga ir užsienyje būnant gerai elgtis. Tam būtina mokėti kalbą, kuria galėtum susišnekėti esančioje šalyje. Dar patartina kelias savaitess prieš išvykstant paskaityti atitinkamos literatūros apie valstybę, į kurią ruošiamasi keliauti, iš viso daugiau pasidomėti ja, tenykščias papročiais, galiojančia bendra kalba.

PRISTATYMO VARIANTAI IR PASAKOJIMAS
I Pristatymas sustojus prie objekto Pasakojimas :
ETAPAI :
1. pirminis apžiūrėjimas nurodymai ką stebėti
2. išskyrimas iš aplinkos charakteristika, bruožai, pagal ką atskirti
3. įvardijimas informacija kas tai yra
II Pristatymas pravažiuojant
ETAPAI:
1. pirminis apžiūrėjimas tinkamu laiku iš anksto duoti nurodymai,
ką stebėti, įvertinus autobuso judėjimą
2. išskyrimas iš aplinkos charakteristika, pagal ką atskirti bruožai
3. įvardijimas, pasakojimo dalalė informacija kas tai yra
4. funkcionavimas, paskirties pritaikymas, informacija, kam objektas skirtas, ką
kai išorinis vaizdas to nenurodo reiškia
PASTABA : pirmame variante ketvirtojo etapo nėra, nes objekto paskirties ir panašiai bus paaiškinta priartėjus prie objekto.
TAI YRA – tikrasis ekskursinis rodymas atliekamas būtinai sustojus, išlipus ir priartėjus prie objekto ; jis yra dviejų dalių :
1. Objekto pristatymas ( žiūrėti schemą ), pristatymas ir pasakojimas pagal pristatymo eigą.
2. Objekto analizė pagal metodiniuose nurodymuose apibrėžtus klausimus ir teiginius, tai yra objekto dalių pristatymas ir išsamus pasakojimas atitinkantis tai, ką rodome tuo metu.
Taigi šiuose pateiktuose punktuose ir slypi visas teikiamos informacijos kvalifikuotumas.

Turizmo versle reikia nepamiršti, kad turistui rūpi kokybė, jo pasitenkinimas, kad jis suionteresuotas vertingai ir maloniai išleisti savo pinigus. Juk bet kuriuo atveju turistų lūkesčiai ir kelionių tikslas yra gerai ir linksmai praleisti laiką. Todėl daug šių dalykų jai priklauso nuo kelionių vadovo.
Kad gerai vadovautų kelionei darbuotojas turi kontroliuoti savo veiksmus, išvengti nemalonaus bendravimo, konfliktų su klijentais. Labai svarbu kiekvieno turisto lūkesčių išpildymas.

Apibendrinimas
Taigi vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, vertinančių savo klijentus ir mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka savo darbą ,ir stengiasi kuo geriau jį atlikti. Susidaro įspūdis, kad vadovui- labiau rūpi klijento nei jo paties norai. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo.Tad turizme- viskas priklauso nuo klijento.
Žmogus privalo dirbti. Tai taip pat tikra kaip ir tai, kad jis turi valgyti. Jūs galite dirbti nenoromis ar su džiaugsmu ir dėkingai. Kadangi turite dirbti, tai ar ne geriau tai daryti noriai ir džiugiai?
Nėra tokio darbo, kurio negalima būtų pagerinti, tokio nuobodaus, kurio neįmanoma pagyvinti, ir tokio niekingo, kurio negalėtume padaryti kilnesniu.
Yra tokių žmonių, kurie visada nepatenkinti savo darbu ir klijentais, aišku dar ir bendradarbiais. Jie visą gyvenimą skundžiasi ir protestuoja dėl savo darbo sąlygų. Jie sutiktų būti bet kur, tik ne darbe. Jie visada nepatenkinti kompensacija už darbą, kurį atlieka nenoromis. Nuolat reikalaudami jie pamiršta, kad darbo pajamas iš tikro lemia ne tai, ko reikalaujame iš kitų, bet tai, ką mes darome kitiems.
Tokių žmonių darbas paprastai būna atmestinis, jis skurdina visą kompaniją dėl savo paviršutiniškumo.
Geri darbo įgūdžiai įdiegia pasididžiavimą, džiaugsmą ir yra patikimi darbo pasisekimo orientyrai. Jie yra daug kartų pastovesni ir turi didesnės jėgos negu samprotavimai ir geri ketinimai. Protingai ir meistriškai suformuoti jie tampa antrąja prigimtimi. Net to pats nesuvokdamas žmogus gali tapti labai produktyviu.

ŠIAULIŲ AUKŠTESNIOJI TECHNIKOS MOKYKLA

ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

JOVITA REPISAUSKAITĖ
TURIZMO ADMINISTRAVIMO 1K. STUDENTĖ

KURSINIS DARBAS

KELIONIŲ VADOVO PAREIGOS PASIEKUS KELIONĖS TIKSLĄ

2001-05-01
ŠIAULIAI
NAUDOTA LITERATŪRA :
1. Dembinskas A., Turisto žinynas V., 1978 m.,
2. Žemaitytė A., Literatūra ir menas 1972 m., gruodžio 16.
3. Jackevičius M., Gairės 1999 m., Nr. 10.
4. Jackevičius M.,Gairės 2000 m., Nr. 5.