indija

Bendra informacija Oficialus pavadinimas: Indijos respublika. Indija tai nenupasakoto grožio ir paslaptingumo šalis. Jos istorija prasidėjo jau prieš 5000 tūkstančius metų. Trys tūkstančiai metų pr. Kr. Čia gyveno dravidai, kurie savo kultūra prilygo Mesopotamijos ir Egipto civilizacijoms. Vėliau kraštą užvaldė Indijos arijai, dar vėliau pakaitomis valdė musulmonų sultonai ir kitokie valdovai. XV amžiaus pabaigoje Vasco de Gama pradėjo kolonializmo laikotarpį. Didesnę XVI amžiaus dalį portugalai, olandai, prancūzai ir anglai grūmėsi dėl prekybos teisių, kol galiausiai XVIII a. Antroje pusėje Indijos rinką užvaldė britų East India bendrovė. 1859 metais, pralaimėjus Indų sukilimui, Indija formaliai prijungta prie Didžiosios Britanijos. Šiandien Indija tai šalis neapsakomo grožio ir nenublankstančios egzotikos, tai nuostabiausių spalvų ir kontrastų kraštas. Taip pat ji pakeri savo aromatais, nepasiekiamu Himalajų kalnyno grožiu, nesibaigiantys paplūdimiai, švelnūs smaragdiniai vandenyno vandenys, ir senovės paslaptimis ir ieškojimais dvelkiančios šventyklos, judėjimas prekybos aikštėse, senovės tradicijos ir šiuolaikiškumas visa tai INDIJA.Plotas: 3287590 kv.km.Geografinė padėtis Indija tai didžiulis subkontinentas, kuris randasi Pietų Azijoje. Indija ribojasi su Pakistanu šiaurės – rytuose, šiaurėje su Kinija, Nepalu, Butanu, rytuose su – Birma ir Bangladešu, pietuose siaurutė įlankėlė skiria nuo Šri Lankos, teritorijos dydis 3200 kv. km. nuo šiaurės iki pietų, ir 3000 kv.km. nuo vakarų iki rytų. Indijos teritorija išsiskiria trim gamtos rajonais. Indijos sostinė DELIS. Didžiausios upės: Gangas, Indas, Bramaputra.Gyventojai:1002 mln. žmonių (1999 m. spalio mėn.) Vidutinis gyventojų tankumas – 267,69 žmogaus kvadratiniame kilometre. 26 procentai žmonių gyvena kaime, 74 procentai – mieste.ŠeimaPagrindinė indų būties ląstelė yra šeima. Labai dažnai vienuose namuose, dalindameisi bendromis lėšomis gyvena kelios kartos, su seneliais, savo vedusiais ir nevedusiais vaikais bei vaikaičiais. Šiai sistemai nūdien sunku išsilaikyti, kadangi vis daugiau jaunų žmonių traukia į miestus, iškodami darbo. Vis dėlto šeimos ryšiai dar stiprūs. Indų jaunoji ir jaunikis. Maži vaikai jau žino, kas laikui atėjus, bus jų sutuoktinis. Tėvai jį pirma renka pagal kasta, labai svarbi astrologo nuomone. Jei būsimos poros žvaigždžių keliai sutampa, numatoma palankiausia vestuvių diena. Pagal taisykles, jaunieji iki tol neturi būti vienas kito matę.

Kastos Bendruomenėje indai skirstomi (bet ne visada) į keturias kastas – varnas. Aukščiausia yra brahmanų (šventikų) kasta, toliau kšatrijų (karių), vaišijų (prekybininkų) ir šudrų (vargingųjų žemdirbių ir darbininkų). Aukštesniosios (pirmosios trys) kastos apima 17,6 procento gyventojų. Apie 43,7 procentų yra žemesniosios kastos indai, kurie gyvena daugiausia kaimo bendruomenėse, dirbdami žemę ir augindami gyvulius. Nors dauguma šiuolaikinių indų sakosi niekiną kastų sistemą, ji tebeveikia kaip socialinės paramos sistema.Moteris Indijoje visada dėvi nacionlinį drabužį-sari. Pagal sario kokybę (kaina gali būti nuo 10 iki kelių tūkstančiu dolerių) galima spręsti kokiai kastai moteris priklauso. Moterį Indijoje visada turi globoti vyras. Jaunystėje-tėvas, ištekėjus-vyras, našlaujant-brolis, sūnus, jei tokių nėra, ji turi gyventi atsižadėjusios,sanjases gyvenimą ir būti globojama bendruomenės. Sakoma, “moteriai negalima suduoti net gėle”.Išėjus i gatvę Indijoje atrodo, tarsi būtum papuolęs i didelį turgų. Minios žmonių, gyvulių, triukšmas, dulkės, ikyrūs prekeiviai. O atkišus rupiją vienam elgetaujančiam, nežinia iš kur užplūsta visa minia, tiesiasi žaizdotos, šašuotos, apipuvusios be pirštų rankos, apie kojas šliaužioja kažkoks padaras, mažai primenantis žmogišką butybę. Sako tik ką gimusius kūdikius suluošina, kad paskui šeima turetų pragyvenimo šaltinį, paleisdami ji elgetauti. Batų taisykla įsikurūsi tiesiog ant žemės: patiestas audėklas, padėta pora įrankių, niekada nežinai ar pridavęs batsiuviui taisyti savo batus jį sutartu laiku rasite ir ar iš viso rasite. Kirpėjai ir barzdaskučiai isikūrę tiesiai po medžiu. Labai patogu-prikala veidrodį prie medžio, pastato kėdutę ir kirpykla įrengta.Daugiau, kaip du trečdaliai indų-visiški beraščiai, jie neturi darbo arba netiesiogiai vergauja dirbdami juodžiausius darbus už 20-100 lt. algą per
mėnesį. Gatvės pilnos valkataujančių vaikų. Ištisos šeimos gyvena gatvėje: pasistato palapinę, susikuria laužą ir gyvena. Čia pat prausiasi, gimdo ir miršta.Po gatves slampinėja būriai bezdžionių, kiaulių, karvių, kačių, šunų. Jei viduryje kelio atsigulė karvė, vairuotojas jokiu būdu nesipiktins, nesignalizuos. Pagal Indijos religijas, gyvunai -praeityje buvę žmonės. Prie šventojo Gango visą parą rūksta laužai. Už 2000 rupijų (260 lt) žmogaus lavonas pavirsta i pelenus ir dūmus, o ceremonijos pabaigoje pelenai išbarstomi į šventą upę. Griežtai draudžiama mesti nesudegintus kūnus. Bet ne visi išgali susimokėti už sudeginimą, todėl temstant, šimtai lavonų atsiduria vandenyje. Nesnaudžia ir grifai. Vaizdas gana žiaurus: krūvos lavonų, smilkstantys laužai, pūvančių lavonų smarvė. Ir nebandyk prieštarauti indams, kurie su didžiausia palaima siekia “švento” Gango vandens.

Nacionalinės šventės Kai kurios šventės būdingos tam tikroms vietovėms, kitos skirtos religiniams arba valstybiniams įvykiams atminti. “Holi”-pavasario šventė, švenčiama kovo 5d. Tą dieną viskas įmanoma-turtingi ir vargšai, aukštųjų ir žemiausiųjų kastų atstovai neatpažįstamai nugrimuoja vienas kito veidus, ištepa drabužius visų vaivorykstės spalvų dažais, šoka ir dainuoja tiesiog gatvėse. Tie dažai ilgai nenusiplauna, todel dar pora savaičių visi vaikšto, kaip vėlykiniai margučiai. Respublikos diena minima sausio 26d. Švenčiama Indijos, kaip nepriklausomos valstybės, susikūrimo data. Id al fitras-skirta šventojo Ramadano mėnesio pabaigai pažymėti.Indijos klimatas Indijos klimatas nepaprastai įvairus. Indijos klimatas artimas ekvatoriniam pietuse. Karštas, sausas sezonas prasideda balandžio mėn., ir tęsiasi iki birželio, temperatūra 38C – 46°C, nuo birželio pabaigos iki spalio tęsiasi lietaus sezonas – temperatūros 35°C. Pats šalčiausias periodas gruodį – vasarį, temperatūra nuo10 – 26 °C. Didžiulę įtaką šalies gyvenimui daro musoniniai vėjai. Jie atneša lietaus ir papildo upių, ežerų bei požeminius vandenis, taip palaikydami žemdirbystę, kuri yra daugumos indų pragyvenimo šaltinis.

Religija83% gyventojų išpažysta induizmą, 12 % islamą, ir kiti džanizmą, budizmą, sichizmą ir krikščionybę. Religija apima visą indų gyvenimą. Ji išsilieja į gatves, kai induistai traukia į šventyklas arba musulmonai išeina laukan melstis, sikai ir krikščionys procesijomis pažymi šventas dienas. Diduma sudaro induistai. Induizmas turi šventų knygų, kurių svarbiausios – Vedos, Upanišados ir Bhagavadgyta. VI ir V amžiuje pr. Kr., sąveikaujant filosofinėmis sampratoms, atsirado daugybę sektų, iš kurių išaugo dvi žymios religijos – džainizmas ir budizmas. Pirmoji, kurios pradininkas buvi Vardamana Mahavyra, įsivyravo tarp Gudžarato, Radžastano ir Karnatakos prekiautojų. Pagrindinisšios religijos principas achmisa – nenaudoti smurto prieš gyvas būtybes.KalbaGimtoji kalba – chindi, anglų. Pietinė dalis plačiai vartoja tamili. Indijoje kalbama aštuoniolika oficialių kalbų ir nemažai dialektų. Du trečdaliai kalbų išsirutuliojo iš sanskrito senovinės kalbos. Dabartinė Indija suskirstyta į valstijas kalbiniu principu. Hindi šnekamoji – pagrindinė kalba, kuria kalbama šiaurės valstijose, tarp jų Utar Pradeše, Bihare, Madja Pradeše. Visos kalbos turi savo raštą ir senas bei turtingas literatūros tradicijas. Pietų Indijos kalbos yra senesnės už kai kurias šiaurinių sričių kalbas. Urdu kalboje daug hindi arabų ir persų kilmės žodžių. Be to, Indijoje yra šimtai stambesnių tarmių. Diduma indų moka dvi arba daugiau kalbų. Plačiai vartojama anglų kalba visų pirma yra aukštesniosios valdžios, teismų, žiniasklaidos, stambesnio verslo ir aukštojo mokslo kalba.ValiutaIndijoje – piniginis vienetas rupija. 1 USD lygus 43 rupijoms. 1 rupija lygi 100paisų. Bankuose, viešbučiuose, parduotuvėse priimamos visos pagrindinės kreditinės kortelės. VizaVisi užsienio piliečiai įvažiuodami į Indiją privalo turėti pasą ir vizą.Ekonomika: Finansiniai metai nuo balandžio 1d. iki kovo 31d. Bendras vidaus produktas veinam gyventojui – 1720 JAV dolerių. Užsienio prekyba: importas – 41,34 mlrd, JAV dolerių., eksportas – 32,17 JAV dolerių. Pagrindiniai prekybos partneriai: JAV, D. Britanija, Belgija, Japonija, Vokietija. Bendrą vidaus produktą sudaro: 25% žemės ūkis, 30% pramonė, 45% paslaugų sritis.
Darbo jėgos pasiskirstymas: 67% žmonių dirba žemės ūkyje, 18% aptarnavimo srityje, 15% pramonėje.Biudžeto pajamos per metus 35,8 bilionai JAV dolerių, išlaidos sudaro 66,3 bilionai JAV dolerių.Pagrindinės pramonės šakos: tekstilė, chemija, maisto pramonė, plieno, transporto, įrengimų, cemento, kasybos pramonė.Žemės ūkio produktai: ryžiai, kviečiai, medvilnė, džiutas, arbata, cukranendrės, bulvės.

KultūraIndija turi galingą ir gebančią prisitaikyti kultūrą. Per pirmą šimtmetį po Kr. Indų civilizacija išplito į Birmą, Tailandą, Malaiziją ir Indoneziją. Įspūdingų indiškos praeities įrodymų išliko, pavyzdžiui, Balio saloje. Ankor Vato ir Borobudūro griuvėsiai rodo indų kultūros įtaką didžiosioms imperijoms, pastačiusioms šiuos kultūros paminklus. Apie Indijos kultūrą liudija ir sanskrito bei dravidų kalbų žodžių gausa.Indijos valdžiaVykdomoji valdžia: Prezidentas Kicheril Raman NARAYANAN (nuo 1997m. liepos 25d.) Vice Prezidentas Krishnan KANT (nuo 1997m. rugpjūčio 21d.)Ministras pirmininkas Atal Behari VAJPAYEE (nuo 1998m. kovo 19d.) Ministrų tarybą patvirtina prezidentas, o ją prezidentui teikia ministras pirmininkasRinkimai: prezidentą 5metų kadencijai renka rinkimų kolegija, kuri susideda iš narių deleguotų iš abiejų parlamento rūmų. Vice prezidentą renka abu parlamento rūmai 5 metų kadencijai. Ministrą pirmininką renka partijos nariai kurie turi dauguma parlamente.Įstatymų leidžiamoji valdžia: Dviejų rūmų Parlamentą arba Sansadą sudaro valstijų atstovai arba Rajya Sabha (pagrindą sudaro daugiau negu 250 narių, 12 narių skiria prezidentas ) ir Visuomenės Asamblėja arba Lok Sabha (545 vietos; 543 išrenkami visuotiniu balsavimu, 2 narius skiria prezidentas). Teisinė valdžia: Aukščiausias Teismas, teisėjai skiriami prezidento ir eina savo pareigas kol jiems nesukanka 65 metai.