Ignalinos atominė elektrinė

Ignalinos atominė elektrinė yra Lietuvoje. Ji pastatyta ant pietinio Drūkšių ežero kranto, 39 km nuo Ignalinos. Artimiausi didesni miestai yra Vilnius (575000 gyventojų) ir nuo Ignalinos AE už 130 km, Latvijoje – Daugpilis (126000 gyventojų) yra už 30 km. Visaginą nuo Ignalinos AE skiria 6 km (32600 gyventojų). Visagine gyvena beveik visi jėgainės darbuotojai. Artimiausias kelias, jungiantis Ignalinos miestą su Zarasais ir Dūkštu yra už 12 km nuo Ignalinos atominės elektrinės ir veda į automagistralę Kaunas – Sankt-Peterburgas. Patekti į šią magistralę iš Ignalinos AE galima pasiekus Dūkštą, kuris nuo Ignalinos jėgainės yra nutolęs už 20 km. Ignalinos AE užima 0,75 km2 plotą, pastatai užima 0,2 km2 ploto. 1974 m. prasidėjo parengiamieji IAE statybos darbai. 1983 m. gruodžio 31 d. paleistas pirmasis blokas. Pradėtas statyti 3 energetinis blokas. 1987 m. rugpjūčio 31 d. pradėjo dirbti 2 blokas. Tuo metu jau buvo pastatyta 60 % trečiojo energobloko, bet netrukus statybos buvo užkonservuotos. 1989 m. 3 reaktoriaus statyba buvo pilnai sustabdyta. Per 11 metų buvo pastatyta pati galingiausia atominė elektrinė pasaulyje. Statant atominę elektrinę buvo pastatyta: 142 km kelių, 50 km geležinkelio kelių, 390 km ryšio linijų, 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šiluminių tinklų. Taip pat buvo sunaudota 3544000 m3 gelžbetonio konstrukcijų, 76480 t armatūros. Dabar Ignalinos AE dirba 4634 darbuotojai, iš jų – 1290 moterų. 92,4% darbuotojų – Lietuvos Respublikos piliečiai. 2001 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą. Ignalinos AE turi du panašius blokus su RBMK-1500 reaktoriais. Kiekvienas blokas susideda iš šešių įrenginių. Reaktoriai yra pastatuose A1 ir A2, juos jungia bendras pastatas D1/D2, kuriuose įrengti blokų valdymo pultai, elektros patalpos ir deaeratorių skyrius. Paskutinis pastatas jungiasi su bendra turbinų sale. Pagrindiniai Ignalinos AE pastatai yra nutolę nuo Drūkšių ežero už 400-500 metrų. Abu blokai turi bendras patalpas: mažo radioaktyvumo atliekų saugyklą, kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą, skystų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo korpusą ir t. t. Dvylika dyzelinių generatorių patalpinti dviejuose pastatuose, kurie atskirti nuo kitų (po 6 generatorius kiekvienam energetiniam blokui), jų paskirtis siejama su avarinės elektros energijos gamyba. Kiekvienas blokas turi atskirą vandens siurbimo sistemą, šios sistemos be pertrūkių tiekia vandenį Ignalinos atominei elektrinei. Ignalinos AE veikia kanalo tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500. Toks energetinis reaktorius – galingiausias pasaulyje. Šiluminė elektrinės vieno bloko galia – 4800 MW, elektrinė galia – 1500 MW. Ignalinos AE, kaip ir visose elektrinėse, turinčiose RBMK tipo reaktorius, naudojama vieno kontūro šiluminė schema: į turbinas tiekiamas prisotintas 6,5 MPa slėgio garas, susidaro tiesiog reaktoriuje, verdant per jį pratekančiam lengvajam vandeniui, cirkuliuojančiam uždaru kontūru. Kiekviename energobloke yra patalpos branduolinio kuro transportavimo sistemoms ir valdymo pultams. Bendra energoblokams – mašinų salė, patalpos dujoms valyti ir vandens paruošimo sistemos.