Graikija

ŽMONĖS
Demografija
Graikijos vietoje žmonės gyveno jau 6000 metų prieš mūsų erą. Jie augino gyvulių bandas, įvairius augalus ( miežius, kviečius, vynuoges, alyvmedžius, pupas ). Tarp 3000 ir 1100 metų p. m. e., šie gyventojai buvo įveikti karingų Indoeuropiečių, atėjusių iš šiaurės. Indoeuropiečiai su savimi atsinešė metalo apdirbimo, buriavimo mokslus, naujus žemdirbystės būdus, o taip pat ir savo kalbą bei sugebėjimą įtvirtinti kolonijas. Miestai pradėjo formuotis apie 800 metus p. m. e.
Šiandien dauguma žmonių yra etniniai graikai. Taip pat yra turkų, slavų, albanų, armėnų bei kitų tautinių maažumų. Du trečdaliai gyventojų gyvena miestuose.
Kalba
Valstybinė kalba yra moderni graikų. Turkiškai šneka tik maža dalis gyventojų. Anglų ir prancūzų kalbas supranta daugelis, o anglų kalba yra antra pagrindinė kalba mokoma mokykloje.
Religija
Dauguma žmonių priklauso graikų ortodoksų bažnyčiai. Musulmonų mažuma Graikijoje daugiausia yra Turkų kilmės. Taip pat yra apie 48000 Romos katalikų ir 5000 žydų.
Vedybos ir šeima
Graikijoje neįprasta porai gyventi kartu iki arba vietoj vedybų. Moterys daugiausia veda sulaukusios 20, o vyrai 25 – 30 metų. Nors moterys pastaraisiais dešimtmečiais ir gavo daugiau įvairių teisių, beet graikų visuomenėje dominuoja vyrai. Senesnei kartai šeima, tradicijos, tikėjimas ir mokslas yra pagrindinės vertybės. Pagyvenę žmonės yra gerbiami ir turi didelį autoritetą.
INFRASTRUKTŪRA
Vyriausybė
Nauja respublikinė konstitucija įsigalėjo 1975. 1986 metais parlamentas nusprendė sumažinti prezidento galias. Graikijos prezidentas, renkamas parlamento penkerių metų la

aikotarpiui, yra valstybės galva. Jis skiria ministrą pirmininką, kuris yra vyriausybės vadovas. Nacionalinį parlamentą (Voulį ) sudaro 300 narių, renkamų keturių metų laikotarpiui. Visi piliečiai, sulaukę 18 metų, privalo balsuoti.
Pastarieji dešimtmečiai
Kurį laiką Graikijos santykiai su Turkija buvo silpni ir jie vargiai pagerės tol, kol nebus išspręsta Kipro, kurį 1974 metų liepą užėmė Turkija, problema. Kipras vis dar lieka padalintas į graikų zoną pietuose ir į turkų zoną šiaurėje. Šias dvi bendruomenes skiria pasienio zona, patruliuojama Jungtinių Tautų būrių.
Santykiai tarp Graikijos ir Albanijos taip pat buvo problematiški, bet šios dvi šalys dirbo kartu, siekdamos išspręsti jų ginčą 1996 metais.
Ekonomika
Graikija, tradiciškai agrokultūrinė šalis, gamina vyną, kviečius, vilną, medvilnę, alyvas (vaisius), razinas ir tabaką. Pramonė sudaro pusę eksporto pajamų. Didžiąją eksporto dalį sudaro pagamintos prekės. Taip pat daug ekksportuojama maisto prekių, gėrimų, naftos produktų. Pagrindinę šalies pajamų dalį sudaro įvairios paslaugos.
Graikija turi vieną silpniausių ekonomikų tarp Europos Sąjungos narių. Ši šalis turi didelę juodąją rinką. Šalies valiuta yra drahma.
Prekyba
Darbo valandos keičiasi priklausomai nuo metų laiko bei veiklos rūšies. Bankai paprastai atidaromi nuo 8 iki 14 valandos ir dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau kai kurie, ypač Atėnuose, dirba ir ilgiau. Parduotuvių darbo laikas nuo 8 – 8.30 iki ankstyvos popietės, o kai kuriomis dienomis gali dar kartą atsidaryti vakare. Jos dirba nuo pi
irmadienio iki šeštadienio. Dideli prekybos centrai bei keletas kitų įstaigų vis dažniau dirba visą parą.
Transportas ir ryšiai
Svarbiausi keliai jungia Atėnus su Tesalonikais( Thessaloniki )ir Patrais ( Patra ), o taip pat yra naujas kelias skersai Peloponeso pusiasalio. Kalnuose keliai yra prasti, todėl kai kurias gyvenvietes galima pasiekti tik prastais žvyrkeliais. Autobusai ir traukiniai yra labiausiai mėgstamos viešojo transporto formos. Vidaus oro linijos jungia pagrindinius miestus bei daugelį gyvenamų salų. Gausu ir keltų, kurie plaukioja tarp salų ir žemyno. Atėnuose žmonės daugiausia keliauja autobusais arba nuosavais automobiliais. Šis miestas turi ir metro liniją, kuri pritaikyta tik tik tam tikram skaičiui žmonių, bet ši sistema plečiama. Kadangi Atėnuose dideli kamščiai bei oro užterštumas, todėl miesto centre porinėmis dienomis gali važinėti tik mašinos, kurių numeriai baigiasi poriniu skaičiumi, neporinėmis dienomis – automobiliai su neporine numerių pabaiga. Pakankamai modernus telefonų tinklas nutiestas į daugelį vietovių. Graikijoje daug televizijos bei radijo kanalų, o taip pat daugiau kaip 100 įvairių laikraščių.
Švietimas
Graikijoje mokslas visąlaik buvo aukštinamas. Mokslas yra nemokamas ir privalomas devyniems metams. Pradinis mokymas prasideda nuo šešerių metų ir trunka šešis metus. Po jo tris metus privaloma lankyti gimnaziją. Vėliau galima tris metus siekti vidurinio mokslo licėjuje. Galima pasirinkti klasikinius arba tiksliuosius mokslus. Moksleiviai gali įgyti techninio ir profesinio iš
šsilavinimo viešojoje arba privačioje vidurinėje mokykloje, techniniame licėjuje arba, jeigu nori aukštesnio mokslo, tam tikrame centre. Privačias mokyklas lanko mažiau kaip 10( moksleivių.
Privačios aukštojo mokymo įstaigos uždraustos Graikijos konstitucijos, taigi visi universitetai yra išlaikomi valstybės. Dėl didelio aukštojo mokslo poreikio pasidarė sunku patekti į graikų universitetus, todėl daug studentų mokosi užsienyje.
MENAS
Menai
Penktame amžiuje prieš mūsų erą graikų civilizacija pasiekė savo viršūnę. Atėnai buvo didžiulės imperijos centras. Daug reikšmingų vyriausybės, įstatymų, įvairių laisvių tyrinėjimų prasidėjo Graikijoje. Jos didelis architektūros, skulptūros, mokslo, dramos, poezijos palikimas daug prisidėjo prie modernios vakarų civilizacijos susikūrimo.
Muziejai ir bibliotekos
Daugelis dėmesio vertų muziejų yra apie graikų antiką ir archeologinius radinius. Tokie yra: Nacionalinis archeologijos muziejus, Bizantijos muziejus, Akropolio muziejus. Jie visi yra Atėnuose. Senasis archeologijos muziejus Olimpijoje, eksponuoja didžiausią pasaulyje senovės graikų bronzinių daiktų kolekciją. Archeologijos muziejus Kretoje turi nepaprastą Minoanų ir ankstyvosios Graikijos senovinių daiktų kolekciją. Nacionalinė Graikijos biblioteka Atėnuose turi apie du milijonus knygų.
Literatūra: “ENCARTA VIRTUAL GLOBE”

Graikija
1822 01 24 nepriklausomybė
1827 04 15 Graikijos Valstybė
1830 paskelbta nepriklausomybė (“Strany Mira 1988”) Iš Baranovo karalystė Filatelisticky atlas (51) 1985
1862 10 23 sudaryta laikinoji vyriausybė, kuri nuvertė karalių Otoną I
1863 03 30 Danijos princas Vilhelmas paskelbtas Graikijos karaliumi
1864 karaliumi išrinktas Britanijos siūlomas kandidatas, už tai D.Britanija 1864 Graikijai perdavė Jonijos salas
1897 04 18 prasidėjo graikų – turkų karas
1912 11 15 Makedonija (Salonika) ir Epyras įjungti į Graikiją


1913 03 18 Salonikuose užmuštas Graikijos karalius Georgius I
1915 karalius paleido parlamentą su liberalų dauguma
1916 09 Venizelas pabėgo į sąjungininkų okupuotus Salonikus, kur sukūrė laikinąją vyriausybę
1916 10 Venizelas su anglų ir prancūzų pagalba Salonikuose organizavo antrą paralelią vyriausybę su savo armija
1917 06 Venizelas anglų ir prancūzų padedamas užėmė Afinus ir Pirėją (3 mėn. blokavęs Graikiją laivyno pagalba), išvijo karalių ir paveldėtoją, sąjungininkai užėmė Atėnus ir išvijo Konstantiną
1919 05 užėmusi Izmyro miestą išprovokavo Graikijos – Turkijos karą (1919 – 1922), kurį Graikija pralaimėjo
1920 01 10 Tautų Lygos narė
1920 11 14 liberalai pralaimėjo rinkimus, kas iššaukė karaliaus sugrįžimą
1920 12 19 grįžo karalius
1922 09 26 sukilusi armija išvijo karalių. 1922 11 28 sušaudyti 6 monarchistų ministrai ir vadovai
1923 10 numalšintas monarchistų pučas
1924 03 16 Graikijos Valstybė
1924 03 25 paskelbta respublika, nuvertus karalių Graikija paskelbta respublika
1925 09 29 Graikijos Respublika
1926 01 03 po perversmo, įvykdyto dar birželio mėnesį, Graikijos diktatoriumi pasiskelbė Teodoras Pangalosas
1935 10 10 Graikijos Karalystė
1935 10 – 11 karinis monarchistinis perversmas
1935 11 03 per plebiscitą Graikijoje nuspręsta grąžinti į sostą karalių Jurgį II. Jis emigracijoje gyveno nuo 1923 metų
1940 09 28 italų kariai įsiveržė į Graikiją
1940 10 28 Italijos užpuolimas. Italija pradėjo karo veiksmus prieš Graikiją (nepaisydama Hitlerio protestų)
1940 10 – 11 atrėmė Italijos puolimą
1941 01 Italija po nesėkmingo puolimo prašo Vokietijos pagalbos
1941 02 22 vokiečių kariai įsiveržė į Graikiją, padėti atsitraukusiems italams
1941 03 07 anglų kariai atvyko į Graikiją
1941 04 05 vokiečių – italų kariai įsiveržė į Jugoslaviją ir Graikiją
1941 04 06 Italijos ir Vokietijos puolimas
1941 04 06 – 1944 10 13 Vokietijos okupacija (Graikijos Valstybė), Vokietijos okupacija (pilnai 1941 04 30) (Graikijos Valstybė)
1941 04 16 Čerčelis įsakė evakuoti anglų karius iš Graikijos
1941 04 21 Graikijos armija kapituliavo vokiečių kariams
1941 04 23 Graikijos vyriausybė persikėlė į Kretą
1941 04 29 okupavo visą teritoriją, išskyrus Kretą ir kitas salas
1941 04 30 paskutiniai anglų kariai paliko Graikiją
1941 06 02 užimtos paskutinės salos
1941 06 Italija, Bulgarija ir Vokietija baigė okupuoti. Vakarų Frakiją ir Rytų Makedoniją iki Strumos su Fasos ir Samofrakijos salomis perduota Bulgarijai. Centrinę Makedoniją su Salonikais ir Lemnoso, Leboso ir Chioso salomis užėmė Vokietija. Visa likusi Graikijos dalis įjungiant Atėnus – okupavo Italija. Atėnuose sukurta marionetinė Graikijos vyriausybė.
1943 09 08 Vokietija okupavo Italijos teritoriją
1943 09 22 italų kariai Graikijoje kapituliavo Vokiečiams
1944 10 pabaigoje graikai išsivadavo iš okupantų
1944 10 04 kovai su vokiečiais pretekstu išsilaipino D.Britanijos kariuomenė
1944 10 13 Graikijos Karalystė (atkurta)
1944 D.Britanijos intervencija
1944 10 18 Graikijos vyriausybė buvusi emigracijoje nuo 1941 metų grįžo į tėvynę
1944 11 03 paskutiniai vokiečių kariai paliko Graikiją
1944 11 10 vokiečių kariai paliko Graikiją
1944 12 atvirai įsikišus D.Britanijai buvo sukurtas antidemokratiškas režimas
1944 12 03 anglų kariai sušaudė taikią demonstraciją Atėnuose
1945 JTO narė
1945 10 25 JTO narė
1946 09 01 dauguma Graikijos gyventojų referendume pasisakė už monarchijos atstatymą
1946 09 27 atstatyta monarchija
1946 09 28 po šešių metų trukusios tremties į šalį grįžo karalius Georgijus
1946 – 1949 vyko pilietinis karas
1947 12 Šiaurės Graikijos rajonuose sudaryta Laikinoji vyriausybė
1947 12 24 – 1949 08 28 Graikijos komunistų partija paskelbė Laikiną Demokratinę Vyriausybę Šiaurės Graikijoje, jų kontroliuojamoje teritorijoje
1949 10 nutraukta respublikonų kova
1973 06 01 paskelbta prezidentinė parlamentinė respublika Graikijos Respublika
1973 11 25 nuverstas karinis George’o Popadopulos režimas
1974 07 23 karinė chunta atsistatydino
1974 12 08 referendume dėl valstybės valdymo formos 69,2% pasisakė už respubliką referendumo metu didžioji Graikijos gyventojų dauguma nubalsavo prieš monarchijos atstatymą
1975 06 11 pagal konstituciją tapo Respublika
1993 11 01 Europos Sąjungos narė

Leave a Comment