Europos Sąjunga

ES

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė
organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir
daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. 1999 metų ES biudžetas siekia 86 350.4
mln. eurų, arba 362 671.68 mln. litų. Tai valstybių asociacija, siekianti
glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių
gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Europos Sąjungą sudaro
penkios pagrindinės institucijos- Europos Sąjungos Taryba (Taryba), Europos
Komisija (Komisija), Europos Parlamentas, Teisingumo Teismas ir Audito
Rūmai. Kitos ES institucijos: Europos viršūnių taryba, Europos centrinis
bankas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos investicijų
bankas, Pirmosios instancijos teismas, Ombudsmenas.

[pic] [pic]

Pagrindinis Europos Są ąjungos tikslas yra sukurti kuo “glaudesnę
Europos tautų sąjungą, kurioje sprendimai yra priimami kuo arčiau
piliečio.ES sudaro 15 šalių. Yra 8 respublikos, 6 karalystės, 1 didžioji
kunigaikštystė. 11 oficialių kalbų.ES teritorija beveik tris kartus didesnė
už Japonijos ir 1,4 karto – už JAV Valstybės: Airija, Austrija, Belgija,
Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Didžioji Britanija, Liuksemburgas,
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

[pic] [pic]

Yra 13 valstybiu kurios yra pasiruosusios buti ES naremis. Tai
yra musu Lietuva, Bulgarija, Cekija, Estija, Latvija, Lenkija, Kipras,
Malta, Rumunija, Slovakija, Slovenija, Turkija, Vengrija. Tačiau teisėtomis
ES
Narėmis 2004-ųjų gegužės 1 dieną taps 10 Vidurio ir Rytų Europos
valstybių:Lietuva,Latvija,Estija,Čekija,Slovakija,Slovėnija,Kipras,Malta,Len
kijaVengrija.Slovėnija,Kipras,Malta,LenkijaVengrija.

.[pic] [pic]

ES si imboliai

Vėliava. Vėliavą sudaro melsvas (melsvo dangaus) fonas, kuriame
pavaizduotos dvylika žvaigždžių, išsidėsčiusių apskritimo forma. Žvaigždės
simbolizuoja Europos gyventojų vienybę. Žvaigždžių skaičius yra nekintamas.
ES vėliava oficialiai buvo patvirtinta 1986 metais. Himnas. Europos
Sąjungos himnas – 1972 metais Tarybos patvirtinti trys Liudviko van
Bethoveno Devintosios simfonijos finalo aranžuotės fortepijonui, pu

učiamųjų
orkestrui ir simfoniniam orkestrui. Aranžuotės autorius- Herbertas fon
Karajanas. Žodžiai- Johano Šilerio “Odė džiaugsmui”. Europos diena. Europos
diena – 1985 metais Milano Europos viršūnių tarybos patvirtinta diena,
skirta vieningos Europos idėjai propaguoti. Europos diena švenčiam kasmet
gegužės 9 d., minint Šumano plano metines. Pasas. Europos Sąjungoje nėra
centralizuotos pasų sistemos. ES valstybių piliečiai naudojasi
nacionaliniais pasais. Tačiau nuo 1985 metų Europos pasas pradėtas
išdavinėti visose ES valstybėse, palaipsniui keičiant senuosius pasus. Pasų
išdavimas ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai. Europos pasas
yra vienodo formato, puskiečiu tamsiai raudonu viršeliu, ant kurio pasą
išdavusios valstybės narės nacionaline kalba užrašyta “Europos Bendrija”,
tos valstybės pavadinimas ir įspaustas jos herbas.
[pic] [pic]

Lietuva paraišką tapti Europos Sajungos nare padave 1995m. gruodžio 8 d.
2000 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Taryba Nicoje susitarė, kad derybos
dėl narystės turi tęstis remiantis Komisijos pasiūlytu “kelionės
žemėlapiu”, pagal kurį Taryba su utarė pateikti savo poziciją dėl visų
derybinių skyrių atitinkamai aiškiai apibrėžtam tvarkaraščiui. Derybos tarp
ES ir Lietuvos, kurios vyko tiksliai pagal “kelionės žemėlapį”, jau. yra
užbaigtos. Europos Parlamentui pritarus, valstybės narės ir kandidatės
pasirašys stojimo sutartį, kurią visos susijusios valstybės (valstybės
narės ir valstybės kandidatės) vėliau ratifikuos pagal savo reikalavimus.
ES Taryba Geteborge 2001 m. birželio mėn. paskelbė sieksianti, kad narystei
pasirengusios valstybės 2004 m. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose
dalyvautų kaip ES narės.

[pic] [pic]

[pic]

Stojimo sutartis buvo pasirašyta 2003 m. balandzio 16 d.
Atenuose. Referendume dėl narystės ES 91% buvo prabalsuota “už”.
Taigi stokime į ES ir už

žsitikrinkime geresnį rytojų!

[pic]

Leave a Comment