Egiptas

Egiptas
1
Geografinė padėtis
Egiptas yra Afrikos Šiaurės Rytuose.Iš Šiaurės Egiptą skalauja Viduržemio jūra, iš Rytų – Raudonoji jūra. Šalies kaimynai: iš Vakarų – Libija, iš Pietų – Sudanas, iš Rytų – Izraelis.59 000km2 Egipto (iš Rytų) arba Sinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.
2
Geologinė sandara, reljefas, gamtiniai
ištekliai
Egiptas yra ant senųjų platformų, kurioms 3-2 mln. metų. Tik kai kuriose vietose iškyla senųjų platformų skydai, bei Sinajaus pusiasalis yra baikalinės kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m. aukščiai. Yra al Kataros įduba(-133m.). Aukščiausia vieta – Katerinos kalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). Šalies Ry

y
ytuose yra grabenų virtinė. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plokščių ribos. Egipte yra naftos, geležies, apatitų, fosforitų, urano gamtinių išteklių.
3
Klimato juosta, klimato bruožai
Egiptas yra atogrąžų ir subtropinėse klimato juostose. Išskyrus mažą Egipto plotą, esantį subtropinėje klimato juostoje, visoje šalyje yra sausa ir karšta. Ypač karšta būna 5-11 mėnesiais, nes saulės spinduliai krinta stačiausiai. O šiaurinėje Egipto dalyje, esančioje subtropinėje klimato juostoje drėgniau būna 11-5 mėnesiais, nes visos klimato juostos tarsi pasislenka link Šiaurės. Tada subtropinėje klimato juostoje vyrauja tropinis klimatas.
4
Gamtinė zo
o
ona ir būdingi gamtos
bruožai
Egiptas yra pusdykumių ir dykumų gamtinėje zonoje. 96% Egipto teritorijos užima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro _3% Egipto ploto. Didžiausi plotai – pusdykumių ir dykumų dirvožemiai, tik prie Nilo ir Nilo deltoje yra aliuviniai dirvožemiai. Gyvūnija ir augalija skurdi, iš
š
šskyrus oazėse. Gyvūnai ir augalai yra prisitaikę gyventi sunkiomis sąlygomis.
5
Gyventojai ir jų ūkinė veikla
1997m. Egipte buvo _65 mln. žmonių. Islamas – oficiali Egipto religija. 90% egiptiečių yra musulmonai. Kiti -krikščionys koptai. 45% egiptiečių yra miestiečiai. 99% gyvena šalia Nilo ar jo deltoje. Išsilavinimas yra nemokamas, bet tik 51% pilamečių moka skaityti.
6
Įdomybės
Egiptas yra įdomus savo istorija, vietovėmis, kultūra ir žmonėmis. Žmonės Egipte gyvena vien dėl Nilo. Visas Egiptas yra dykumose. Tik Nilo slėnys ir delta nėra dykumingos. Nilas – ilgiausia pasaulio upė. Smarkūs potvyniai nusėsdavo didelius plotus derlingu dumblu. Dėl to plėtojosi žemdirbystė. Įtekėdamas į Viduržemio jūrą, Nilas sudaro milžinišką deltą.
Senovės Egiptas buvo labai turtingas. Todėl faraonai statydavo didelius savo kapus – piramides. Egipe yra apie 80 piramidžių. Apie 2700 m. pr. Kr. faraonas Džoseris pastatė pirmąją piramidę. Iš Gizoje es
s
sančių piramidžių didžiausia yra Cheopso piramidė. Jos aukštis 146 metrai. Šią piramidę dar gyvas pradėjo sau statytis faraonas Cheopsas. Piramidę statė 20 metų. Kita Egipto įžymybė – Sueco kanalas. Tai dykume einantis kanalas, tarp Viduržemio ir Raudonosios jūros. Šį kanalą keletą kartų yra užnešę smėliu, ir reikėdavo jį pagilinti, kad būtų tinkamas laivybai.