Čekija

Istorija

Čekų žemės buvo apjungtos IXa. pab. Vėliau gyvavo Bohemijos karalystė,
bet palaipsniui prarado savo galią ir pateko į Austrijos – Vengrijos
imperijos sudėtį.
Po Pirmojo pasaulinio karo 1918 m. čekai kartu su slovakais susijungė
ir sukūrė bendrą nepriklausomą Čekoslovakijos valstybę. Po Antrojo
pasaulinio karo šalis pateko į Sovietų įtakos zoną ir laisvę atgavo
tik 1989 m. 1993 m. sausio 1 d. valstybės draugiškai padalintos į
Čekijos ir Slovakijos respublikas. Šios valstybių skyrybos buvo
pavadintos aksominėmis.
Čekija įstojo į NATO 1999, į Europos Sąjungą – 2004 m.

Trumpai apie Čekiją

Čekija – vidurio Europos valstybė, turtingiausias kraštas iš 10 šalių,
kurios 1998 m. buvo pakviestos stoti į Europos sąjungą.Geografinė
padėtis ir istoriniai įvykiai suformavo savitą Čekijos kultūrą ir
nacionalinius bruožus, turinčius tiek vokiškų, tiek slaviškų elementų.
Čekija – labiausiai industializuota Vidurio Europos šalis, turi
modernų ūkį, joje aukštas pragyvenimo lygis.

Simbolika

Čekijos vėliava

Čekijos
herbas

Valstybinis Čekijos respublikos
himnas – Kde domov

Geografija

Čekija žemėlapyje

Čekijos valstybė ribojasi su Lenkija (658 km.), Slovakija (215 km),
Austrija (362 km.) ir Vokietija (646 km.). Šalies ilgis iš vakarų į
rytus 493 km, plotis iš šiaurės į pietus 278 km, neturi išėjimo prie
jūros (trumpiausias atstumas iki jūros 325km.).
Administracinis suskirstymas: 75 rajonai (okres) ir sostinė Praha.
Pagrindiniai miestai: Praha, Brno, Pilzenas, Ostrava, Olomoucas,
Liberecas.
Teritorija: 78, 703 kv. km.

Čekija
žemėlapyje (detaliau)
Klimatas

Klimatas vidutinis su šiltomis vasaromis ir šaltomis žiemomis,
susiformavęs žemyninio ir Atlanto jūrinio klimato sąveikoje. Vidutinė
oro temperatūra sausį ir liepą ºC: Praha – 1,5 ir +19,5, Brno – 0,5 ir
+19,5.

|Miestas |Praha |Brno |Šumava |Beskidai |Jizerskė|
|Kritulių | | | | | |
|kiekis |510 |525 |1350 |1500 |1700 |
|mm. | | | | | |

Vidutinis daugiametis kritulių kiekis

Gyventojai

Čekijoje gyvena apie 10,3 milijonų gyventojų. (2003 metų duomenys)
Etninės grupės: čekai 94%, vokiečiai 0,5%, slovakai 3%, romai 0,7%,
lenkai 0,6% vengrai 0,2%, kitos 1%. Amžiaus grupės: 0 – 14 m.: 15,7%,
15 – 64 m.: 70,3%, 65 m. ir vyr.: 14%.

Etninės grupės esančios Čekijoje (procentais)

Amžiaus grupių Čekijoje diagrama

Valstybės valdymas

Santvarka – Parlamentinė demokratinė respublika.
Veikia 1993 m. Konstitucija.
Valstybės vadovas prezidentas -Václav Klaus. Vykdomoji valdžia
priklauso vyriausybei ir prezidentui. Parlamentas (Čekų nacionalinė
taryba) – dviejų rūmų: Deputatų rūmai, turintys 200 narių, Senatas–
81 senatorius.
Teisinė valdžia priklauso teismams, kurie, vykdydami savo funkcijas
Respublikos vardu, veikia nepriklausomai.

Čekijos parlamentas
Sostinė Praha

Praha – karalių šimtabokštis, Europos širdis, legendų miestas…
Turistai su Praha susipažįsta praeidami ‘karališkuoju keliu’ – nuo
Parako bokšto iki šv. Vito katedros. Praha garsi bažnyčiomis su
paauksuotais stogais, dėl kurių vadinama Auksine Praha. Prahos
centras – Senojo miesto aikštė, buvusi turgaus vieta, aplink kurią
kūrėsi miestas. Aikštę supa vaizdingi pasiturinčiųjų namai, puošnios
bažnyčios, kilmingųjų rūmai, Rotušė. Bokštas su astronominiu
laikrodžiu – turistų smalsumą žadinantis objektas. Jis ne tik laiką
rodo, bet ir saulės bei mėnulio fazes, žvaigždžių judėjimą,
lygiadienius ir švenčių dienas. Kiekvieną valandą giltinė apverčia
smėlio laikrodį ir patraukia varpo virvę. Kas valandą atsidaro du
laikrodžio langeliai ir pražygiuoja 12 apaštalų eisena… Karolio
tiltas Prahoje jungia Senamiestį rytiniame Vltavos upės krante su
Mažuoju miestu vakariniame krante. Senovėje šis 400 m ilgio tiltas
buvo ne tik svarbiausia miesto arterija, bet ir eisenų kelias
karūnacijų ir kt. valstybinių švenčių metu. Kontreformacijos metu ant
jo pastatyta 30 šventųjų statulų; pasakojama, kad pamaldūs pėstieji
eidami per tiltą prieš kiekvieną statulą nusiimdavo kepurę. Prahoje
čekas režisierius Milošas Formanas filmavo filmą apie Mocartą
(“Amadėjus”, 1984), šiame mieste sukomponavusį geriausius savo
kūrinius ir labai jį branginusį. Senasis ir Naujasis miestas, Mala
Strana, senieji miesto vartai – Parako bokštas, XV a. įrengtas
astronominis Rotušės laikrodis, viena gražiausių Europoje –
Senamiesčio aikštė, prekybinis miesto centras – Vaclovo aikštė,
Karolio tiltas, “Prahos Venecija” – Kampa sala, Šv. Vito katedra, Šv.
Jurgio bazilika…  Tai lankytinos Prahos vietos.

Prahos
senojo miesto aikštė
Kultūra

Alus – tradicinis čekų gėrimas (“Pilsner”, “Budweiser”). Jį šalis
gamina ir eksportuoja; pagal apynių derlių Čekijai tenka 4 vieta
pasaulyje, pagal alaus eksportą – 2 vieta pasaulyje, na o pagal alaus
suvartojimą vienam gyventojui – 1 vieta pasaulyje.

Teatras: simboliška, kad Čekijos prezidentas Vaclav Klaus yra ir
dramaturgas, nes šioje šalyje teatro tradicija siekia net XIII a.
Teatras daro įtaką ir kitoms meno šakoms, ypač muzikai, literatūrai
ir kinui

Prahoje nuolat skamba muzika: ąžuolo paneliais išmuštose kavinėse
koncertuoja liaudies dainininkai ir džiazo muzikantai; Nacionaliniame
teatre išsipuošusiai publikai, sėdinčiai į daugiaaukštį vestuvinį
tortą panašiuose balkonuose, visados entuziastingai grojami Mozarto,
Bethoveno, Berliozo, Listo, Wagnerio ir Čaikovskio kūriniai. Garsiausi
čekų kompozitoriai, žadinę tautinius jausmus – tai
Smetana , Dvoržakas,
Janačekas.

Čekų rašytojas Franzas Kafka pagarsėjo kurdamas pasakas, kuriose
pilna košmariškų kliūčių ir metamorfozių, keistuoliškos ir žiauriai
sąmojingos moralinės painiavos.

Naudoti šaltiniai

1. http://lt.wikipedia.org
2. http://www.google.lt
3. Encarta Encyclopedia Standard 2005

———————–
[pic]

[pic]