Spinduliuotė patalpose

Spinduliuotė patalpose

Gyvenamosiose patalpose vidutinė spinduliuotės dozė per metus yra maždaug 2 mSv. Dozės gali svyruoti ir priklauso nuo radono kiekio patalpose. Jis gali pažeisti kvėpavimo takus, plaučius ir sukelti vėžį.
Radonas pasiekia mus iš žemės arba nuo statybinių medžiagų, jis gali išsiskirti iš artezinių gręžinių geriamojo vandens. Didesnis radono kiekis mus pasiekia iš dirvožemio.
Apsisaugojimas:
1. Jei radono kiekis padidėjęs nuo statybinių medžiagų, galima gerinti ventiliacijos sistema, įrenginius, kuriais tiekiamas oras.
2. Jei radonas skverbiasi iš dirvožemio, reiktų išsiurbti radono prisodrintą orą siurbliu ar per kanalą. Radono sk kverbimąsi galima sustabdyti užtaisant pastato pamatų plyšius ir nesandarumus.
Kiekio matavimas:
Radono kiekiui išmatuoti dažnai yra naudojama speciali plokštelė. Radonas ant jos palieka pėdsakus, kurie gali būti iššifruoti specialia technika. Radono patalpose matavimus Lietuvoje atlieka Radiacinės saugos centras.

Leave a Comment