Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas

Laboratorinis Darbas Nr. 3

Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus
elektrinės talpos nustatymas

Tikslas: nustatyti ritės induktyvumą ir kondensatoriaus elektrinę talpą

Priemonės : nežinomo induktyvumo ritė, nežinomos talpos kondensatorius, nuolatinės ir kintamos įtampų šaltiniai, voltmetras nuolatinei ir kintamai įtampai matuoti, ampermetras nuolatinės ir kintamos įtampos srovės stipriams matuoti, reostatas, jungiamieji laidai.

Pagrindinės formulės ir matavimo metodika

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezultatai:

Nr U
(V) I
(mA)
(V)
(mA)
(Hz) R
( )
C
(F )
L
(H)
(V)
(mA)
(V)
(mA)
1 1,27 4,6 11 2,4
50
228
3,9
13,9 1,1 1,4 5,6 1,3
2 0,23 1,1 7 1,6 2 2,4 3,6 0,8
3 0,1 0,5 5 1,2 5,2 6 2,8 0,6

apskaičiuojam ritės vielos varžą
randame ritės induktyvumą
14,6 H
13,9 H
13,2 H
13,9 H
apskaičiuojame kondensatoriaus talpą
F
F
F
F
randam grandinės dalies varžą


Randam varžą pagal kitą formulę

Išvados: Kadangi gautos reikšmės apytiksliai sutampa darome iš vadą kad mūsų matavimai ir skaičiavimai teisingi gautas ritės induktyvumas 13,9 H, o kondensatoriaus elektrinė talpa F.

Naudota literatūra: A. Tamašauskas J. Vasylius.
2t – V.:Mokslas, 1989. 44p-45p, 105p-108p,123-132
A. Tamašauskas J. Vasylius.
3t – V.:Mokslas, 1992. 101p-105p.