Mokesčių strategija investuotojams

Referato tema: „Mokesčių strategija investuotojams“TurinysĮVADAS 3MOKESČIŲ STRATEGIJOS INVESTUOTOJAMS 4KAPITALO PAJAMOS YRA GERIAU NEI ĮPLAUKOS 5SEK IR LIK NEPASTEBĖTAS 7IŠĖJIMO Į PENSIJĄ PLANAMS PASIDARYK DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ MOKESČIUOSE 8LAIKYKI VISKĄ ŠEIMOJE 9INVESTICINIAI FONDAI 10MOKESČIŲ APTARIMAS RENKANTIS INVESTICIJAS 11PAPILDOMA MEDŽIAGA 14LIETUVOS RINKA 17KAIP VEIKIA INVESTICINIS FONDAS LIETUVOJE? 19IŠVADOS 26LITERATŪRA 30ĮvadasKiekvieno investuotojo svajonė yra kiek įmanoma mažiau investuojant pinigų uždirbti kuo daugiau taip pat mokesčių inspekcijai sumokėti kuo mažiau mokesčių už uždirbtas pajamas. Pažaboti mokesčių sistemą ir įstatymus yra kiekvieno investuotojo svajonė.Šiame darbe yra apžvelgtos pagrindinės taisyklės investuotojams. Pensijų fondai, investiciniai fondai, kaip veikia investicinis fondai ir jų veikimo schema, jų teikiama nauda.Mokesčių inspekcijos darbas – neleisti sukčiauti uždirbant pinigus.

Mokesčių strategijos investuotojamsMokesčiai yra nemalonus dalykas, taigi iškart prie reikalo:PIRMOJI TAISYKLĖ:Niekada nedarykite investicijų, remdamiesi tik mokesčių politika. Jei esate konkurencingas investuotojas, Jūsų tikslas turi būti pažaboti rinką ar nugalėti populiarią investicinių fondų kompaniją, bet nenorėkite nugalėti IRS (Vidaus Mokesčių Sistema). Viena priežasčių, šis žaidimas pasiekia viršūnę kiekvieną balandžio 15 dieną.Per keletą pastarųjų metų įstatymai „užkamšė daug skylių“, kuriomis investuotojai naudojosi norėdami sumažinti ar išvis pabėgti nuo mokesčių. Bet, investuotojai turėtų dėkoti kongresui ir IRS, kad tas spragas užkamšė. Nes net neįmanoma pasakyti, kiek protingų žmonių naudojosi šiomis spragomis, investavo, o dabar kenčia (ypač tie, kurie investavo į limituotos atsakomybės partnerystes). Kai kurie jų ne tik patiria investicinius nuostolius, bet ir moka dideles baudas IRS. Aišku, verta ieškoti būdų, kaip sumažinti mokesčius, bet tai nėra esminis sėkmingos investicijos tikslas.ANTROJI TAISYKLĖ:Visada tvarkykite apskaitą. IRS tiesiog myli apskaitą, o jos darbuotojai žino, kaip jomis naudotis. Taip pat turėtum ir tu. Aišku, kaip protingas investuotojas Jūs ir taip išmanote, kaip turi tvarkytis savo įrašus. Atidžiai sekant vertybinių popierių portfelio tikrąsias išlaidas, taip pat pirkimo knygas, publikavimai ir programinė įranga leis žinoti savo grynąjį pelną. IRS leidžia investuotojams nurašyti kai kurias išlaidas: „už pajamų gavimą arba rinkimą“ ir „už valdymo saugojimą ir išlaikymą“ iš pajamas duodančio turto. Neabejotinai yra keletas „pilkųjų zonų“, kur turėtumėte būti atidus, nes net išlaidos, kurias patiri keliaudamas į vadovo biurą spręsti kai kurių investicinių klausimų, gali būti išskaičiuotas. Bet būkite atsargus išskaičiuodamas išlaidas, važiuodamas į investicinį susirinkimą ar keliauti kruiziniu laivu pavadinęs tai, kaip „investicijų seminaras“. Tokie išskaičiavimai, turbūt neišgyventų audito, greičiausiai tik išprovokuotų papildomą.Tikslūs įrašai yra ypač svarbūs, kai yra parduodamos vienos rūšies akcijos. Kai kurie investuotojai galvoja klaidingai, nes jie pardavę dalį XYZ akcijų padaro įrašą tik apie pelną arba nuostolius remdamiesi vidutine visų XYZ akcijų kaina. IRS primygtinai reikalauja tiksliai žinoti, kurie aktai parodo pardavimą, ir kurie rodo sumokėtą sumą tai daliai. Be įrašų, mokesčių inspektorius gali padaryti išvadą, kad Jūs pardavėte pirmąsias akcijas (anksčiausiai pirktas), nes jos paprastai duoda didžiausią pelną ir tai sukuria didžiausius mokesčius.Jūsų nekilnojamo turto operacijos turi taip pat būti atidžiai surašomos ir stebimos. Jei, kaip daugelis amerikiečių per savo karjerą, Jūs kraustėtės iš vienos vietos į kitą keletą kartų, yra svarbu turėti visus dokumentus, kuriuose atsispindi kiekvienas Jūsų namo pirkimas ir pardavimas. Taip pat rinkite visas sąskaitas ir kvitus už kiekvieną atliktą darbą/remontą, medžiagų pirkimą, kuris buvo atliktas/panaudotas Jūsų nekilnojamame turte ir dėl kurio keičiasi Jūsų pelnas ar nuostolis parduodant nekilnojamą turtą. Kadangi yra toks punktas – vienkartinė lengvata/atleidimas nuo per gyvavimo trukmę sukauptų pajamų iš pagrindinės gyvenamosios vietos, bet šis atleidimas turi ribas. Šie pakeitimai padės nustatyti ribas arba leis minimizuoti sumą, kurią viršijate (t. y. permokate).TREČIOJI TAISYKLĖ:Niekada nemanykite, kad žinote visus mokesčių įstatymo punktus. Mokesčių įstatymas tampa vis labiau painesnis, nepaisant visų pl…epalų iš kongreso ir IRS, kurie teigia, kad mokesčiai ir jų sistema paprastėja. Mokesčių įstatymus kuria ne tik kongresas. IRS nuolat keičia įstatymo nuostatus. Jei to negana, tai mokesčių teismai keičia įstatymo interpretacijas ir jų reguliavimą nuolatos. Jūsų bandymas savarankiškai interpretuoti įstatymą, Jums gali kainuoti daugiau nei nusamdyti specialistą, kuris Jums patartų. Jei mokesčių įtaka nėra visiškai aiški potencialiai investicijų strategijai, geriau pasikonsultuoti prieš įgyvendinant strategiją.Kapitalo pajamos yra geriau nei įplaukosDabar, kai žinomos trys pagrindinės taisyklės kaip elgtis su mokesčiais, galima planuoti kai kurias strategijas patiems. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad ne visi mokesčiai yra vienodi. Iš tikrųjų, tas nelygumas, kurį kongresas taip stengėsi panaikinti prieš keletą metų – privilegijuotas traktavimas kapitalo pajamoms prieš įplaukas – buvo atnaujintas Klintono administracijos, kuri bandė padidinti mokesčius nesukeldama investicijų sumažėjimo. Kas reikštų, kad pelnas ir turtas laikomas ilgiau nei metus bus apmokestintas 8 procentais. Tuo tarpu įplaukos turtingiausių investuotojų bus apmokestintos 38 procentų tarifu. Taigi, kurį norėtumėte mokėti – 28 ar 38? Deja, ne visi sugeba uždirbti tam tikrą sumą, kad būtume kvalifikuoti 38 procentų ribai, taigi individualios mokesčių aplinkybės varijuos. Kol mokesčių traktavimas yra toks, didžiausia tikimybė, kad daugiau uždirbsi iš turto – kainos pakilimo – nei iš įplaukų, tokių kaip dividendai ar nuomos pajamos. Šis skirtumas yra ryškesnis akcijoms – būtent mažo augimo, kurios nemoka dividendų – nei daugumai obligacijų, išskyrus municipalinius (savivaldybių) emisijos, ypač tarp investuotojų su didesne mokesčių kategorija.

Akcijos turi ir kitą privalumą mokesčių įstatymo sistemoje: Jūs bet kada gali nuspręsti kada pasiimti kapitalo pajamas. Palūkanų mokėjimai iš obligacijų yra visada pastovūs nori to ar ne. Ir todėl esate apmokestinamas mokesčių nuo įplaukų sumos, kai gaunate. Iš kitos pusės, kapitalo pajamos atsiranda tik tada, kai parduodi kažką kas buvo įvertinta tam tikra suma. Jus gali pagauti ekstazė, kai pamatysi, kad vienos iš savo akcijų vertė pakilo nuo 5 dolerių iki 50 dolerių, bet Jūs neprivalote mokėti jokių mokesčių, tol kol jų nenusprendėte parduoti. Dar Jūs galite koordinuoti pardavimus įvertinto turto, tokio kaip akcijos ir sutapatinti jį su nuvertėjusia preke. Efektas yra viliojančio šunsnukio, į kurį nekreipei jokio dėmesio (žiūrėti 1 lentelė.).Pvz. 1 lentelė. Dėdė Semas (mokesčių inspekcija VMI) gali tapti labai labai godus.Maksimaliai leidžiamos įplaukos mokesčio normoms per 1926-1991 metus.Maksimali įplaukų mokesčio norma apmokestinta federalinės vyriausybės smarkiai kito. Keletas mokesčių mokėtojų, jei tokių išvis buvo, mokėjo didesnius nei 80 procentų tarifus, nes buvo smarkiai paplitę mokesčių atleidimai ir įvairios nuolaidos.1 lentelė

1926-1931 25%1932-1935 631936-1940 791941 811942-1943 881944-1945 941946-1952 911953-1955 921956-1964 911965-1981 701982-1986 501987 38.51988-1991 33

Mokesčių reikšmė vertybiniuose popieriuose ir obligacijose negali būti priežastimi renkatės vieną ar kitą garantą. Tik Jūs pats pakankamai gerai žinote savo finansines aplinkybes, kad galėtumėte priimti vieną ar kitą sprendimą. Ir tik todėl, kad mokesčiai yra dažniau neišvengiami nei pati mirtis, mokesčių reikšmė yra svarbi priimant kažkokį sprendimą, bet tikrai ne pagrindinė.Sek ir lik nepastebėtasAutorius yra nusiteikęs šališkai prieš vertybinius popierius, turbūt ne dėl mokesčių politikos. Priešingai, autorius kaip tik mano, kad yra teisinga ką sako apie obligacijas. Su obligacijomis galima pasiekti tai, ko negalima su akcijomis – „wash sale“ (nelegalus akcijų pirkimas per keletą brokerių). IRS nemėgsta „wash sale“. Tai sukuria įspūdį, kad nori kažką pasiekti, taip ir yra. „Wash sale“ atsiranda tada, kai tu parduodi kažką, kieno vertė sumažėjo, paprastai tai vertybiniai popieriai, siekian…t sukurti nuostolius dėl mokesčių. Tačiau visi ir IRS žinome, kad ilgame laikotarpyje tos akcijos atsigaus ir pagyvės. Taigi po to, kai jos buvo dempinguotos, Jūs jas susigrąžinsite atgal. Ir ne tik, kad IRS Jums už tai sumokėjo, bet dabar Jūs turite tas akcijas žymiai pigiau nei prieš tai. Taigi IRS sako, kad taip daryti negalima – negražu. Jei parduodi nuvertėjusius vertybinius popierius, tada Jūs turite laukti mažiausiai mėnesį, kad galėtumėte jų vėl įsigyti ir susigrąžinti nuostolius pagal mokesčių įstatymą. Taip pat Jūs negalite jų įsigyti daugiau nei pardavėte prieš mėnesį. Aišku, galite pirkti kitas akcijas, kurios priklauso tai pačiai pramonės šakai, bet kiekvienos kompanijos akcijos gali kisti skirtingai, todėl tai yra gana rizikinga. Be to IRS „wash sale“ taisyklės draudžia įsigyti iš esmės panašių investicijų (kapitalo).Tačiau obligacijos leidžia išvengti 31 dienos taisyklės. Todėl, kad obligacijos panašaus stiliaus ir trukmės elgiasi panašiai. Taigi tai leidžia pakeisti priemonę nekeičiant efekto. Sakykime, nusipirkote 10 metų A tipo obligacijų prieš du metus, bet palūkanų norma nukrito. Jūs tas obligacijas parduodate ir pagal mokesčių įstatymus susigrąžinate patirtus nuostolius. Tačiau po 15 minučių Jūs apsigalvojate ir nusprendžiate įsigyti 8 metų A tipo obligacijų iš kitos kompanijos už tą pačią sumą (už kiek pardavėte). Taigi Jūs dabar turite iš esmės panašų turtą ir gausite kompensaciją už patirtus netekimus.Yra būdų kaip išvengti bausmių užsiimant „wash sale“ akcijoms, tačiau tai irgi gana rizikinga. Vienas iš būdų yra nusipirkti vienodą kiekį akcijų, kurių jau ir taip turite (tai žinoma kaip „padvigubinimas“), palaukti mažiausiai mėnesį ir tada parduoti pirmines akcijas. Aišku, per tą laikotarpį kaina gali dar labiau nukristi, tačiau patirtum dvigubus nuostolius. Ir jei parduosite, ir lauksite daugiau nei mėnesį, akcijų kaina jau gali būti aukštesnė nei tuo metu, kai pardavėte. To tikisi IRS, todėl būsite nubausti.Opciono galimybė (teisė pirkti tam tikrą akcijų kiekį nustatytu laiku) gali taip pat padėti atlaikyti tam tikras situacijas. Tarkime, nusipirkote XYZ už 20, o ji nukrito iki 15. Norite išvengti mokesčių nuostolių, bet nenorite netekti XYZ, nes pasak, Jono, tas „vaikas dar skris“. Sprendimas toks: lapkričio pabaigoje (minimum 31 diena prieš metų pabaigą), gaukite teisę kovo mėnesį pirkti XYZ akcijų su sugalvota kaina 17,5. Prieš metų pabaigą Jūs parduodate XYZ akcijas ir taip išvengsite mokestinio nuostolio. Ne anksčiau nei per 31 dieną pateikiate opcioną (jei kaina XYZ yra didesnė nei 17,5) arba leidžiate jam baigtis ir perkate akcijas iš atidarytos biržos (jei XYZ kaina mažesnė nei 17,5). Ši strategija leidžia padvigubinti panašiai už 10 procentų didesnę kainą ir taip pat apsaugo nuo mokesčių netekimų neprarandant XYZ akcijų, o jei tinka palūkanų norma pagal Jūsų XYZ akcijas ramiai galite laikyti jas, kol opcionas nustos galioti.

Išėjimo į pensiją planams pasidaryk didžiausią naudą mokesčiuoseSumanus investuotojas tikriausiai gali surasti daug lengvų būdų kaip išvengti arba galima sakyti atidėti mokesčių mokėjimą. Jeigu Jūs nesinaudojate išėjimo į pensiją planų privalumais, kuriuos Jums kompanija siūlo arba Jūs esate savininkas individualios įmonės, Jūs nesate toks protingas.Visiškai gerai žinant, jog Socialinis Saugumas negali susitvarkyti su išėjimo į pensiją poreikių kiekvienam žmogui, Kongresas įsteigė keletą priemonių, kas padrąsina pasirūpinti esminiais dalykais savo paties išėjimui. Šitie 401 K, Koegas (Keogh) ir kiti planai yra mokesčių privalumai (tai visai kas kita nei neapmokestinami mokesčiai) uždirbant iš investicijų iš šių planų, jei kapitalas įgyja arba paprastai pajamos sudaro neapmokestinamus mokesčius iki tol, kol atsiimate pinigus iš pensijos fondų. Tada pinigai yra apmokestinami kaip reguliarios pajamos. Galimas daiktas, nors ir niekas negarantavo to, Jūs būsite žemesnėj mokesčių lentynėlėj tada. Tuo tarpu sumaišyti privalumai tuos uždarbius kiekvienais metais vietoj… to nulupimo 28 % iki 40 % mokesčiai kiekvieną balandžio mėn. gali būti stulbinantys.Yra keletas investicijų, kurios paprastai pritaikytos, kurios turi mokesčių – privalumai portfeliui, (ne kiekvienas turi tokią prabangą, kai kurie bendri planai turi limituotą pasirinkimą). Atsižvelgus į viską, pajamos duodančios turtus yra dėl mokesčių privalumų planų nei turtai, kurie didins kainą (taip yra dėl to, kad Jūs negalite gauti jokių mokesčių privalumų kapitalui, kuris auga nuo tada, kai jis bus apmokestintas kaip paprastos pajamos, kai jos bus atšauktos). Bet daugeliu atvejų investuotojas norės ar reikės pajamų išlaidoms, tokiu atveju leisti obligacijas ir panašūs investavimai turi būti nuošalėje mokesčių privalumų portfelyje. Nulinio kupono obligacijos išleidimas korporacijoms arba finansų ministerija yra geriausiai tinkama pensijos išėjimo planams todėl, kad investitorius tokiu būdu išvengia mokesčių mokėjimo numanomiems interesams. Bet nulinio kupono savivaldybės obligacijos, iš tiesų, visos savivaldybės obligacijos neturi vietos mokesčių privalumų portfelyje, jos jau yra iš beveik visų pusių atleistos nuo mokesčių.Dalis Jūsų bus pakankamai laimingi įdarbinti kompanijos, kuri prisideda prie didžiausio kiekio kiek įmanoma daliniam kvalifikuotam pelnui ar kitiems planams, vadinasi palikdami kompaniją Jūs naudojatės taupymu iš savo atlyginimo, įkuriant investavimą portfelio išorėje su apribojimo išėjimo į pensiją programa. Kiti turės prisidėti prie keleto savo pinigų kvalifikacijos suderinant su kompanijos indėliu. Ir dalis turės tik tuos indėlius, kas pasikels atlyginimą. Nepasaint kas yra su Jumis, pasieks įmanomą maksimalią naudą iš plano, net jeigu tai reiškia, jog Jūs privalote atidėti sukurtą Jūsų pačių be mokesčių privalumų investicinį portfelį. Tik apytiksliai 60 procentai visų darbuotojų tinkami turėti privalumų tokių planų, kol kas tikriausiai vienas svarbiausių pagrindinių investavimo sprendimų. Ne tik padeda pensijų fondai, kurie yra labiau didesni investavimo tikslais, bet ir su minimaliu mokesčių kąsniu.Laikyki viską šeimojeAkivaizdu, kad daugelis investuotojų laikėsi susitarimų su savo šeima, kad apgautų IRS (mokesčių inspekciją). Tai galėtų paaiškinti atstumus, kuriuos mokesčių autoritetas turi eliminuoti, ką kuo jie tiki, kad nėra garbinga arba nepriimtina, kas susiję su pardavimais. Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš mėgstamiausių akcijų turi nepaaiškinamai nukrito 50 procentų, Jūs galite norėti atsiimti savo nuostolius mokesčių atžvilgiu, bet kažkodėl tuo pačiu neparduodate savo akcijų. Jeigu būtų viliojama parduoti jas savo vyrui arba žmonai. Tokiu būdu gaunamas nuostolis, tačiau akcijos lieka šeimoje. Nėra praėjimo, sako IRS. Net jeigu Jūs parduosite gerajai fėjai (kaip pasakose), Jūs negalėsite deklaruoti nuostolio. Pakankamai smalsiai manoma, kad maža strategija gali suveikti, jeigu parduosite nuvertintą akciją pagal įstatymams. IRS privalo tikėti visais tokiais anytos (uošvės) juokeliais ir skaičiavimais Jūs niekada nepasieksite sėkmės su mėgstamom (geriausiomis) akcijomis.Vaikai nepavargsta nuo IRS taip pat. Mažiau nei 14 metų vaikai, kurie turi pajamų pertekliaus už tam tikros sumos (ir ta suma, kuri pritaikyta infliacijos pokyčio kasmet yra velniškai maža) bus apmokestinta tėvų palūkanomis. Vaikai, kuriems 14 ir daugiau metų, bus apmokestintos tik jų pajamos. Yra būdas vaikų mokesčiams, tai apima vaikų investavimą, kas nuverčia, ar mažiausiai pajamos tokios kaip mažo augimo akcijos. Tokiu būdu vaikai turi esminį turtą, kas nenukenčia nuo tėvų mokamų mokesčių.Yra visiems suprantamas būdas išvengti kapitalo augimo dėl mokesčių, tai kas turi įvertinti iš esmės, bet tai nėra malonu apgalvoti (padaryti): Palikti visus turtus paveldėtojams. Jeigu jie paveldi, kainos pagrindas yra turto vertė, kuri yra paveldėjimo metu, visiškai eliminuojant iš kapitalo įgytus mokesčius sumos, įvertinant kas įgyta, kol Jums tai priklausė. Sakykime, Jūs nusipirkote akcijų paketą už 20 000 $ ir Jūsų mirties atveju buvo vert…os akcijos 80 000 $, o tai 60 000 $ pelnas. Jeigu Jūsų sūnus ar dukra paveldi tas akcijas, tai jų kaina iš esmės yra 80 000 $, ir, pavyzdžiui, jeigu jie parduoda už metų už 90 000 $ sumą, jie yra skolingi tik nuo 10 000 $ sumos, o ne nuo 70 000 $ sumos, kuri buvo įgyta, kai Jūs pirkote jas (tačiau žemės mokesčiai yra turto vertės tuo metu, kai žmogus miršta, o ne originali vertė nuo įsigijimo). Ta pati taisyklė galioja ir kolekcionuojamiems daiktams, kurie įgyti iš pagrindinės vertės.
Jeigu Jūs norite ten, kur praeina menkniekai, Jūs galite išvengiate kapitalo pajamų mokesčių atiduodami įvertinti turtą. Atsiras to pačio tipo bazinės kainos išlyginimai. Tačiau dovanų mokesčiai yra apmokestinami, tai kas yra virš 10 000 $ per kiekvienus metus. Ir aišku, kad Jūs netenkate pajamų ar dividendų investicijų, taigi būkite tikri, Jums nereikia tų pinigų. Yra keletas susitarimų, kas informuoja turto partnerystę Jūsų paveldėtojams, bet leidžia Jums naudotis (pavyzdžiui, kaip gyvenimas Jūsų name), kol Jūs esate gyvas. Tokio tipo dalykai daugiau planuojami nekilnojamo turto nei investicijų sprendimai. Tačiau žinant, kad tokie susitarimai yra galimi, jie jums suteiks saugumą kurti energingas investavimo programas tiek ilgai, kiek Jūs galite.Investiciniai fondaiJūs vargiai ar galite kontroliuoti investicinius sprendimus, kurios padarė Jūsų investicinių fondų vadybininkai, kurie Jums dirba. Jūs taip pat mažai ką galite pasakyti ir apie mokesčių pasekmes dėl vadybininkų padarytų investavimo strategijų ir taktikų. Kiekvienais metais gaunate pranešimą iš savo fondo, kuris parodo uždirbto kapitalo pelno kiekio pasiskirstymą ir dividendus. Dividendai yra mokesčiai kaip ir paprastosios pajamos ir įgytas kapitalas, traktuojami kaip kapitalo pajamų mokesčiai. Tai taip pat pritaikoma atleidimo nuo mokesčių savivaldybei obligacijų fondams. Pajamos iš tų fondų gali būti atleistos abiejų mokesčių rūšių: tai federalinių, valstijos, ir vietinių. Bet kapitalo pajamos kaip rezultatas, kada vadybininkas parduoda vertybinius popierius su pelnu nėra neatleidžiami nuo mokesčių. Štai kodėl Jūs turite vengti savivaldybės obligacijų, jeigu noras sumažinti mokesčius yra didelis. Tiesioginis obligacijų pirkimas ir laikymas leidžia Jums kontroliuoti ir priimti sprendimus, kada ir kaip pasiimti kapitalo pelno mokesčius, kas kitaip yra laikoma kaip neapmokestinama investicija. Jūs taip pat galite kontroliuoti „apmokestinamus įvykius“ –autorius tiesiog myli kvailybes iš tam tikro žargono – toks pasirodymas su investiciniais fondais. Pelnas ar nuostolis dėl akcijų, kurios Jums priklausė tame fonde ir kurias pardavėte ir naujos bazinės akcijų kainos, kurias ką tik nusipirkote, Jūs turite prisiminti, kad kiekvienu metu pereinant iš vieno fondo į kitą, Jūs sukeliat keletą mokesčių pasekmių. Įrašų laikymas ir skaičiavimas nėra toks sudėtingas, jeigu Jūs investuojate didelę sumą pirkdami visas Jūsų investicinio fondo akcijas vienu metu. Bet jeigu Jūs sumuosite savo akcijas pagal dolerio kainos vidurkį. Situacija taps dar labiau sudėtinga, jeigu Jūs pasinaudosite privalumais iš dividendų reinvestavimo planų, ką ir dauguma fondų siūlo. Ignoruoti ar pamiršti apie dividendų reinvestavimą gali būti skausmingai brangu. Kaip pavyzdys, kažkas perka investicinių fondų akcijas už 20 000 $ ir bėgant metams reinvestuoja 10 000 $ į dividendus. Fondo akcijos yra parduodamos už 35 000 $. Dauguma investitorių galvoja ir jie būna skolingi 15 000 $ mokesčių nuo originalios įsigijimo kainos ir galutinės pardavimo kainos. Netiesa! Reinvestuoti dividendai prideda prie pradinės 20 000 $ kainos, investavimas duoda fondo savininkui 30 000 $ bazės kainos ir jis skolingas nuo 5 000 $. Kad nemanytumėt, kad IRS sumažėja darbo, prisiminkite, kad kiekvienais metais reinvestuota dividendų vertė apmokestinama iš naujo.Daugeliui investitorių labiausiai prieinama prie investicinio fondo įrašų laikymo ir tai tas pats, kaip pirkti individualias akcijas: pastaba prikimo – pardavimo kaina ir data kiekvienam kartui, kai įvykdomas sandoris. Tokiu būdu Jūs galite kontroliuoti sumą apmokestinama pajamas ar nuostolius kiekvienais metais pasirenkant parduoti specifines akcijas. Kitais atžvilgiais IRS priima ir nusprendžia kaip su individualių akcijų pardavimais, pirmos nupirktos akcijos (labiausiai įvertintos) ir yra pirmos parduodamos. Bet investicinio fondo investuotojai gauna galimybę, jog investuotojai pirkdami ir parduodami individualias akcijas negauna: jie gali, jeigu pasirenka ir naudoja „vidutinės kainos“ ar „vidutinio bazinės kainos“ metodo apibrėžiamo apmokestinamo pelno ar nuostolio. Metodas reikalauja, kad skaičiuojant vidurkį kiekvienai akcijos kainai visoms akcijoms, kurios yra fonde. Bet perspėjame, kad jeigu vieną kartą buvo panaudotas šis metodas, Jūs privalote toliau tęsti ir naudoti tam fonde ir ateityje.Tiesiog kaip mes sakome: Laikykite gerus įrašus.Mokesčių aptarimas renkantis investicijasPasirenkant ir suformuojant neapmokestinamą portfelį, visą laiką reikia pasverti mokesčių efektą bendrajam pelnui. Pats lengviausias pavyzdys iliustruoti šią situaciją yra su obligacijomis. Autoriai neįtraukiame didelės rizikos obligacijų į šią analizę, todėl, kad jos yra per daug pavojingos, būti pirktos atskirų investuotojam. Autorius pateikia k…itų galimų obligacijų sąrašą: valstybės, savivaldybės, korporacijų obligacijos. Pirmiausia bus aptariamas mokesčių poveikį kiekvienai šiai obligacijai, tada bus palyginta rizika ir pajamos.Pajamos iš valstybės iždo obligacijų yra apmokestinamos centrinės vyriausybės mastu, bet ne valstijos ar vietinės valdžios lygiu. Jie pirksite savivaldybės obligacijas, pajamos iš jų gali būti atleistos nuo visų mokesčių. Pajamos iš savivaldybės obligacijų kitose valstijose nebus apmokestintos federaliniu lygiu, tačiau bus apmokestinami valstijos ir vietinės valdžios mokesčiais. O pajamos iš korporacijų obligacijos bus apmokestinamos beveik viskuo, kuo tik galima apmokestinti. Neabejotinai, savivaldybės obligacijos išleistos į rinką Jūsų valstijoje, turi didesnę galimybę (įtaką) sumažinti mokesčius.Bet atsiminkite pirmą taisyklę ir niekada nepriimkite sprendimų, kurie daugiausiai remiasi mokesčių kriterijais. Jei Jūs esate konservatyvus investuotojas, kuri investicija duoda daugiausia prasmės? Jei Jūs žinote daug apie savivaldybės obligacijų rinką ir greitį su kuriuo apmokestinimas gali pasikeisti į bloga, Jūs galite jaustis patogiau su valstybės obligacijomis, ypač jei Jūs gyvenate valstijoje, tokioje kaip Florida, kuri neturi valstijos ir vietinio pajamų mokesčio, kuris tolygus nedidelei sumai. Bet kita vertus, jei Jūs gyvenate Niujorke, kur dideli pajamų mokesčiai, jūs būsite linkę į obligacijų emisija išleistą Niujorke, nors jos yra žymiai rizikingesnės nei valstybinės obligacijos. Bet kokiu atveju, paskaičiuokite palyginant sandorių kainas, ypač jei naudojasi valstybės iždo paslaugomis pirkti naujai išleistą obligacijų emisiją be jokio mokesčio. Bet nemanykite, kad obligacijų emisijos išleidimas į rinką Jūsų gyvenamoje valstijoje yra geriau nei bet kuri išleista kitur. Jei Jūs gyvenate Floridoje, tai visos obligacijų emisijos yra išleistos vienodai (su panašia palūkanų norma), kadangi nėra vietinių ir valstijos mokesčių, kurių reikėtų vengti. Bet jeigu ir gyvenate valstijoje, kur pakankamai didelės valstijų ir vietiniai mokesčiai, galite suprasti, kad obligacijų emisija kitoje valstijoje yra daug labiau pelningesnė investuojant ten, negu savo valstijoje. Galite pamanyti, kai lyginate aukštai vertinamų korporacijų obligacijas su valstybinėmis obligacijomis arba obligacijų emisija, pajamos iš firmos obligacijų nebus tokios didelės, kad pateisintumėme riziką, netgi jei prieš tai jūs įskaičiavote mokesčius į sąskaitą. Net aukštesnio pelno firmų obligacijos, turės sunkumų konkuruojant su „ po mokestinėmis“ pajamomis iš panašaus rizikingumo obligacijų emisijos.
Kiti žmonės daro šį procesą sudėtinį matuodami susijusius privalumus valstybinių obligacijų ar savivaldybių obligacijų prieš akcijas. Mes manome, kad tai lyg pratimas susivokti, kad Jūs dar neturite gero investavimo programos supratimo. Iš obligacijų yra gaunamos pajamos, o iš akcijų – kapitalo padidinimas. Nuo tada, kai jos negali arba neturėtų būti sukeistos, nėra tikslo toliau gvildenti klausimą, kuri iš investicijų yra geresnė. Jei jūsų ketinimai rimti pirkti obligacijas, kaip kapitalo didinimo įrankį, jūs turite galvoti apie nulinio kupono obligacijų pirkimą. Jų kaina kyla ir krenta kaip ir palūkanų norma. Jei norite kapitalo pelno iš obligacijų, tai reiškia, kad Jūs galvojate, kad žinote kur palūkanos pakryps. Sėkmės. Mokesčiai, kapitalo pelnui ir pajamoms, yra mažiausias jūsų rūpestis.

Papildoma medžiagaDar papildomai radome septynias investavimo strategijas (taip pat pridedame ir tris prieš tai apžvelgtas):10 mokesčių strategijų investuotojuiNeignoruokite mokesčių įtakos investuodami. Tačiau jie neturėtų būti pagrindiniu dalyku atsižvelgiant į tai kur norite investuoti, bet suprasti, kaip mokesčiai gali paveikti pajamas, padės tau minimizuoti mokesčius ir maksimaliai padidinti pelną. Taigi 10 dalykų, ką turėtum žinoti:1. Kapitalo uždarbis turi specialų palankumą mokesčių sistemoje. Mokesčių norma ilgo laikotarpio kapitalo uždarbiui yra žymiai mažesnė, nei normo…s mokamos iš kasdien gaunamų pajamų, tokių kaip algos ar komercinės veiklos pajamos. Taigi geriau daugiau investuoti į vertybinius popierius ir nekilnojamą turtą ir laikyti tol kol jau galėsite save vadinti ilgo laikotarpio investuotojais.2. Reikia balansuoti tarp vertybinių popierių pelno ir nuostolių. Galima sumažinti savo nuostolius 3000 dolerių per metus (tiek valstybė padengia), tad gale metų vertėtų parduoti tiek nepelningų akcijų, kad susidarytų ši suma (nuostolių). O tai gali būti visai nemaži pinigai.Tik žiūrėk atsargiai elgis su „wash sale“.Taip pat gale metų vertėtų už tą pačią 3000 dolerių sumą parduoti akcijų davusių pelno. Tai mokesčių nepadidins. Ji liks neapmokestinta.3. Išbandyk mokesčių pertrauką ir investuok į tam tikras mažų kompanijų vertybinius popierius. Taip darant gali pavykti sumažinti mokesčius iki 50 procentų, o tam tikrom aplinkybėm pelnas gali būti atidėtas jei nuspręsi investuoti į kitas mažos kompanijos akcijas. Bet pirmiausia viską nuodugniai išsiaiškink, nes ši taisyklė turi nemažai suvaržymų ir apribojimų.4. Neapmokestintos investicijos leidžia išvengti federalinių, valstijos ir vietinių mokesčių. Yra nemažai tokių investicijų, kurios aplenkia visas šias tris ėdrūnes mūsų pajamų. Kaip pavyzdys galėtų būti municipalinės obligacijos.Išminčius kartą pasakė: „ne tiek svarbu kiek uždirbi, svarbu kiek tau lieka“ („it’s not how much you make that matters, it’s how much you keep”). Tad pirmiausia reikia pabūti kurmiais ir paskaičiuoti, kas liks turint tokių obligacijų su tokia palūkanų norma ir kas liktų investuojant į tarkim vertybinius popierius.5. Pagalvok apie taupomąsias (kaupiamąsias) obligacijas. Saugios JAV kaupiamosios obligacijos yra geras ilgo laikotarpio investavimo šaltinis. Tau neteks mokėti mokesčių valstijai ir vietiniai valdžiai. Galima sumažinti ir federalinius mokesčius, jei pirksi EE sesijos obligacijų ir I obligacijų, iki tol kol nuspręsi jas parduoti (t.y. kol gausi pinigus).6. Investuokite į vaikų ateitį. Pagalvokite apie galimybę investuoti į vaikų ateitį t.y. atidarykite kaupiamąjį fondą savo vaikams (tarkim finansuoti koledžą) ši investicijų rūšis taip pat turi smarkiai sumažintą mokesčių normą. Jei nuspręsite į tokį fondą įnešti obligacijų, ir jei jos bus skirtos vaiko tolesniems mokslams (aukštasis išsilavinimas) galima išvengti apmokestinimo toms obligacijoms.Neapmokestinimas pasiekiamas jei jūs atitinkate šiuos kriterijus:Ÿ Jos turi būti įsigytos po 1989 metų;Ÿ Jos turi būti įsigytos žmogaus, kuriam daugiau nei 24 metai (taigi neužrašykite tų obligacijų vaiko vardu);Ÿ Jos turi būti skirtos aukštajam mokslui padengti obligacijos savininko, sutuoktinio ar jo palikuoniams.7. Kai sueina terminas kaupiamosioms obligacijoms vertėtų jas iškeisti į pinigus arba pakeisti jas į HH tipo obligacijas.8. Investicijos į nekilnojamą turtą siūlo stulbinančių properšų. Nekilnojamo turto investicijos leidžia padengti nemažą dalį nuostolių kitose investicijų srityse. Taip galima išvengti iki 25 000 dolerių mokesčių per metus. Deja, ši properša nustoja galiojusi, jei bendras pelnas viršija 150 000 dolerių.9. Mokesčių kreditinės investicijos gali atsirasti tam tikromis aplinkybėmis, jei investuojate į nekilnojamą turtą. Tai pasiteisina tiems, kurių kasmetinės pajamos yra palyginus mažos ir tik tiems pastatams, kurie buvo pastatyti iki 1936 metų t.y. jie yra istoriniai pastatai.10. pasirink tinkamą metodą, kuris sumažintų tavo mokesčius, kai parduodi vertybinių popierių akcijas.Yra trys būdai joms parduoti:Ÿ pirmas pirkai pirmas parduodi FIFO metodas;Ÿ specifinio identifikavimo metodas;Ÿ vidutinės kainos metodas [1]….Lietuvos rinkaPaveldėtų vertybinių popierių kapitalo prieaugio apmokestinimas“Vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamų apskaičiavimo, nuostolių apskaičiavimo ir perkėlimo tvarkos” 2 punktas numato, kad vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos iš pajamų, gautų pardavus vertybinius popierius, atėmus jų įsigijimo kainą, įskaitant sumokėtą komisinį atlyginimą bei mokesčius, susijusius su jų įsigijimu. Tuo tarpu paveldėtų vertybinių popierių įsigijimo kainą sudaro tik sumokėtas komisinis atlyginimas bei mokesčiai, susiję su nuosavybės perleidimu. Tokiu būdu pardavus paveldėtus vertybinius popierius paveldėtojas turės sumokėti didesnius vertės padidėjimo mokesčius nei tuo atveju, kai vertybinius popierius parduotų buvęs jų savininkas. Taigi, vertybinių popierių vertės padidėjimo apmokestinimo tvarka mažina investicijų į vertybinius popierius kaip ilgalaikio taupymo instrumentą patrauklumą ir sudaro paskatas naudoti kitus ilgalaikio taupymo instrumentus. Apskaičiuojant paveldėtų vertybinių popierių pirkimo kainą, būtina taikyti įprastinę tvarką, t.y. į pirkimo kainą įtraukti įsigijimo kainą, įskaitant sumokėtą komisinį atlyginimą bei mokesčius, susijusius su jų paveldėjimu [2].

Kapitalo prieaugio reinvestavimas“Vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamų apskaičiavimo, nuostolių apskaičiavimo ir perkėlimo tvarkos” 8 punktas numato, kad reinvestuotos į kitus vertybinius popierius vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamos ar jų dalis atskaičiuojamos iš apmokestinamųjų pajamų. Reinvesticija turi įvykti tais pačiais metais, kai pajamos buvo gautos. Tai suvaržo investuotojų galimybes, kadangi geriausias laikas parduoti vertybinius popierius gali būti, pavyzdžiui, einamųjų metų gruodžio mėnesį, tuo tarpu kai geriausias laikas reinvestuoti į vertybinius popierius gali būti, pavyzdžiui, kitų metų vasario mėnesį, todėl būtina nustatyti, kad reinvestuotomis pajamomis laikomos į kitus vertybinius popierius per metus nuo pajamų gavimo dienos padarytos investicijos. Deklaracijoje reikėtų pažymėti, kad pajamos ketinamos investuoti į vertybinius popierius, o jei jos nebūtų investuotos, pajamos būtų apmokestintos kaip kitų metų pajamos[2].Pati reinvesticijos sąvoka yra sąlyginė. Neaišku, ar tik kapitalo prieaugio lėšas būtina investuoti, ar jas galima skirti vartojimui, o vėliau įvykdyti reinvesticiją iš kitų pajamų. Jeigu būtina reinvestuoti tik kapitalo prieaugio pajamas, tuomet sukontroliuoti šio proceso neįmanoma. Jeigu reinvesticija yra daroma iš kitų pajamų, tuomet tai lyg ir ne reinvesticija[2].Kapitalo prieaugio apmokestinimo tikslingumasPagrindinis kapitalo prieaugio apmokestinimo tikslas yra suvienodinti dividendų ir kapitalo prieaugio apmokestinimo sąlygas ir taip užtikrinti mokesčių neutralumo principą. Tačiau pasiekti apmokestinimo neutralumo, kai kitose srityse lieka galioti daugybė mokestinių lengvatų, skirtingi mokesčių tarifai ir t.t., yra neįmanoma. Kitas apmokestinimo tikslas yra išplėsti apmokestinamąją bazę. Siekis papildyti biudžeto pajamas iš mokesčio, kurio galima išvengti ir kurio reikalauja didelių išlaidų, yra neracionalus.Tokiu būdu kapitalo prieaugio apmokestinimas ne tik neleidžia pasiekti keliamų tikslų, bet ir sumažina paskatas investuoti į vertybinius popierius, mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo tvarka reikalauja iš rinkos dalyvių didelių piniginių ir laiko sąnaudų. Apmokestinimo tvarkos patobulinimas būtų tik kosmetiškas ir esminių apmokestinimo tvarkos ydų neišspręstų. Taigi tikėtina, kad panaikinus šį mokestį tiek investuotojai, tiek valstybė turėtų daugiau naudos [2].Kaip veikia investicinis fondas Lietuvoje?1 pav. pavaizduota investicinio fondo veikimo schema.

1 pav. Investicinio fondo veikimo schemaInvesticiniai fondai perka ir parduoda akcijas, obligacijas ir/ar kitus vertybinius popierius.Vertybinių popierių pirkimui fondas surenka pinigus iš pavienių investuotojų, parduodamas jiems fondo akcijas. Visas pelnas, gautas iš prekybos vertybiniais popieriais, atskaičiavus mokesčius, yra išmokamas fondo akcininkams, atitinkamai pagal jų turimą akcijų kiekį.Investavimas į fondus yra patogus, nes galite investuoti didelę sumą iškart, nusipirkti fondo akcijų pakartotinai – kai to norite, arba reguliariai investuoti fiksuotą sumą per Jūsų pasirinktą laikotarpį.Nors fondų yra daug ir jie skiriasi vienas nuo kito, žemiau išvardintos savybės yra bendros visiems fondams:• Investavimo tikslai – apibūdina ko siekia fondas;• Profesionalus fondo valdytojas arba valdytojai, kurie vadovauja fondo veiklai;• Galimybė už fondo uždirbtus pinigus įsigyti daugiau fondo akcijų.II. Investicinių fondų teikiama naudaInvesticinių fondų patrauklumasInvesticiniai fondai supaprastina tai, kas Jums gali būti sudėtingiausia investavime – sprendimas ką pirkti ir kada parduoti, siekiant Jūsų pagrindinių tikslų. Pavyzdžiui, jei siekiate augimo iš investicijų į dideles, žinomas bendroves, yra įvairių fondų, kuriuos galima pasirinkti ir kurie atitinka tiksliai šią strategiją.Pasirenkant fondą, kuris padės Jums pasiekti specifinius tikslus, galite palyginti jo ilgo laikotarpio pokyčius (apie 5–10 metų) su panašiais fondais, sužinoti apie valdytoją ir kaip valdomas fondas, patikrinti fondo mokesčių sistemą. Jūs galite naudoti fondo prospektus, informaciją iš fondo internetinio puslapio arba profesionalius patarimus.Investiciniai fondai gali padėti diversifikuoti Jūsų portfelį, arba paskirstyti Jūsų pinigus, kuriuos Jūs investuojate, pagal skirtingus tikslus. Vienas diversifikavimo būdas yra pasirinkti fondus su skirtingais tikslais, palyginus su Jūsų, arba kurie reprezentuoja skirtingus rinkos segmentus. Pavyzdžiui, Jūs galite pirkti stabilių bendrovių fondo vienetus, mažo augančio fondo vienetus, tarptautinių akcijų fondo ir/ar vyriausybės obligacijų fondo vienetus.DiversifikacijaDaugelis ekspertų sutinka, kad efektyviau investuoti į įvairias akcijas ir obligacijas, negu būti priklausomam nuo vieno ar dviejų vertybinių popierių pokyčių. Bet diversifikavimas gali tapti iššūkiu, o individualaus akcijų ir obligacijų portfelio formavimas gali būti brangus. Be to, žinojimas ką ir kada pirkti reikalauja žinių ir dėmesio.Investiciniai fondai gali pasiūlyti sprendimą. Kai Jūs investuojate į fondą, jis kaupiasi iš kitų investuotojų pinigų ir sukuria daug didesnę perkamąją galią, negu Jūs turėtumėte investuojant savarankiškai. Fondas panaudoja šiuos pritrauktus pinigus, formuojant diversifikuotą portfelį. Fondo sėkmė nepriklauso nuo vieno ar kito turimo vertybinio popieriaus pokyčių, nes jis gali turėti tūkstančius vertybinių popierių.Konkreti investicinių fondų teikiama naudaPlatus požiūrisDaugelis investuotojų naudoja investicinius fondus tarptautiniam investavimui. Daugelis ekspertų sutinka, kad tarptautinis investavimas yra naudingas, nes veikia kaip apsauga nuo vidinės rinkos smukimo, o taip pat ir sukuria galimybes pasinaudoti stiprių užsienio rinkų privalumais. Tačiau investavimas užsienyje gali būti sudėtingas dėl įvairių priežasčių – nuo valiutos svyravimų iki apmokestinimo. Fondai sureguliuoja tokias detales dėl Jūsų.

Profesionalus valdymasDar viena priežastis, kodėl investiciniai fondai yra patrauklūs investuotojams, yra ta, kad kiekvienas fondas turi profesionalų valdytoją, kuris turi savo investavimo stilių ir tiesiogiai priima sprendimus pirkti arba parduoti.Pirkimo stilius apibrėžiamas kaip tam tikras investavimas, arba investavimo rūšis, kurią vykdo fondas. Pavyzdžiui, siekiant išsaugoti kapitalą ilgu laikotarpiu, kai kurie akcijų fondų valdytojai akcentuoja investicijų vertę, t.y. jie perka tas akcijas, kurių kainos …yra mažesnės negu tikimasi.Kai kurie ekspertai tiki, kad fondų valdytojas turi pagrindinį vaidmenį, lemiantį fondo rezultatus. Jie pataria patikslinti, ar sėkmingas valdytojas dar dirba su fondu, prieš investuojant, ir pardavinėti Jūsų akcijas, kai valdytojas išeina iš fondo.ReinvestavimasGalimybė reinvestuoti, perkant papildomas akcijas iš Jūsų uždarbio, yra investicinių fondų privalumas. Jūs tai galite padaryti atidarant sąskaitą, arba bet kada, kol esate fondo akcijų savininkas. Be abejo, Jūs turite galimybę atsiimti savo pajamas, gautas iš fondo išmokų, jei Jums prireikia grynųjų pinigų.Investuojant reguliariai, Jūs sukuriate investavimo bazę, nuo kurios ateityje bus skaičiuojamas uždarbis, šis procesas yra žinomas kaip formavimas. Kuo Jūs daugiau investavote, tuo didesnis potencialus augimas.Investicinių fondų rūšysInvesticiniai fondai skirstomi į tam tikras grupes:1. Akcijų fondai (investuoja į įmonių akcijas)2. Obligacijų fondai (investuoja į bendrovių ir valstybių obligacijas)3. Subalansuoti fondai (investuoja į akcijas bei obligacijas)4. Pinigų rinkos fondai (investuoja trumpam laikotarpiui)5. Kiti fondai.Kiekvienos grupės bet kuris fondas turi kainą, kuri yra žinoma kaip grynoji aktyvų vertė (GAV), ir kiekviena GAV skiriasi, priklausomai nuo fondo turimų investicijų ir investuotojų turimų akcijų. Kaina keičiasi kiekvieną dieną. Visos dienos transakcijos, pirkimas bei pardavimas, atsispindi šioje kainoje.Akcijų fondaiPavadinimas viską pasako. Akcijų fondai investuoja į akcijas. Bet akcijos fondo portfelyje keičiasi, priklausomai nuo fondo investicinių tikslų ir fondo valdytojo valdymo stiliaus. Bendrovės, analizuojančios investicinius fondus, išskiria daugiau kaip tuziną įvairių akcijų fondų.Vieni fondai prisiima daugiau rizikos negu kiti, nes perka augančių bendrovių, besivystančių šalių bendrovių arba bendrovių su finansiniais sunkumais akcijas. Kiti fondai investuoja į dideles gerai žinomas bendroves, kurios reguliariai moka dividendus. Dar kiti specializuojasi tam tikros pramonės arba ekonomikos sektoriaus akcijose, pavyzdžiui, informacinių technologijų arba sveikatos priežiūros srityse.Mažas, vidutinis ir didelis – tai dar vienas būdas sugrupuoti akcijų fondus pagal rinkos kapitalizaciją, arba bendrovių dydį, kurių akcijas turi fondas. Fondai, kurie dirba su skirtingų dydžių bendrovėmis turi tendenciją vaizduoti pokyčius pagal akcijų subklases. Pavyzdžiui, mažos kapitalizacijos fondo grąža gali labai skirtis bet kokiu periodu nuo vidutinės arba didelės kapitalizacijos augimo fondų.Obligacijų fondaiKaip ir obligacijos, obligacijų fondai suteikia pajamas ir gali augti. Skirtingai nuo obligacijų, obligacijų fondai nemoka fiksuotų palūkanų ir neturi išpirkimo dienos. Taip yra todėl, kad tokie fondai prekiauja įvairių terminių obligacijomis, kurios moka skirtingas palūkanas, dažniau parduoda negu laiko jas iki išpirkimo.Teigiama pusė yra ta, kad Jūs galite reinvestuoti Jūsų pajamas, perkant daugiau fondo akcijų. Be to, galite investuoti į fondą mažiau, negu reikėtų perkant obligacijas savarankiškai, ir gauti diversifikuotą portfelį.Yra įvairių obligacijų fondų, su skirtingais investavimo tikslais ir strategijomis. Jūs galite pasirinkti kokybišką bendrovių obligacijų fondą, ilgo ar trumpo laikotarpio vyriausybių obligacijų fondus, fondus, kurie kombinuoja emisijas su skirtingais išpirkimo metais, arba rizikingus išmetamų obligacijų fondus, kurie dažnai pardavinėjami daug pigiau negu aukšto pelningumo fondai.Pinigų rinkos fondaiPinigų rinkos fondai koncentruoja dėmesį į stabilias ir artimas pinigams investicijas. Palūkanos, kurias jie moka, yra palyginamos su tuo, ką Jūs uždirbtumėte iš indėlių sertifikatų arba banko einamųjų sąskaitų, ir yra daug mažesnės negu vidutinės akcijų ir obligacijų fondų pajamos. Tai reiškia, jog šie fondai gali būti geri siekiant apsaugoti Jūsų lėšas, tačiau jie nėra geri norint gauti pelną iš investicijų augimo arba ilgalaikių palūkanų.Kiti fonda…iInvesticiniai fondai skiriasi ne tik pagal investavimo objektus (akcijos, obligacijos, pinigų rinkos instrumentai), bet ir pagal investicinio portfelio formavimo politiką.Pavyzdžiui, indeksų fondai sukurti tam, kad duotų tokias pat pajamas, kurias Jūs gautumėte, jeigu investuotumėte į akcijas pagal tam tikrą indeksą, pavyzdžiui, Standart & Poor’s 500-akcijos. Indeksų fondai yra populiarūs „bulių rinkoje“ (kylančioje), nes tada pagrindinių akcijų indeksų pokyčiai yra stabiliai augantys. Jie gali būti mažiau patrauklūs „meškų rinkoje“, kai indeksų vertės krenta.Investavimas į indeksų fondus gali eliminuoti sprendimus turėti specifinius akcijų arba obligacijų fondus, ir gali subalansuoti kitas labai siauras investicijas. Šie fondai yra tipiškos efektyvių kaštų investicijos, nes dažniausiai jie turi žemesnius mokesčius, negu aktyviai valdomi fondai. Investicijų fondai gali būti valdomi aktyviai arba pasyviai. Aktyviai valdomuose fonduose, valdytojas priima sprendimus pirkti ar parduoti popierius bei vykdo juos. Pasyviai valdomuose fonduose, tokiuose kaip indeksų fondai, popieriai keičiami tik kai jie keičiasi pasirinkto indekso sudėtyje. Tai reiškia, kad bendrai, indeksų fondų sudėtis keičiasi daug rečiau, negu aktyviai valdomų fondų.
IV. Naudinga informacija prieš pasirenkant fondąEgzistuoja trys informacijos tipai, kurių Jums reikia investicinio fondo įvertinimui:1. Istorinė informacijaPraeities pokyčiai parodo fondo istorinį pelningumą, ar buvo pajamos nuolatinės, ir kaip pajamos lyginamos su kitų fondų rezultatais. Turėtumėte būti atsargus dėl kiekvieno fondo, kurio aukšto ilgo laikotarpio pajamos remiasi vieneriais ar keliais pagrindiniais metais, o kiti aštuoneri ar devyneri metai nėra įtraukiami.Tačiau net ir visa tai negarantuoja, jog fondo ateities pokyčiai bus lygūs esamiems arba praeities rekordams. Daug ekspertų atkreipia dėmesį, kad geri praeities rodikliai įtakoja ateities investicinius sprendimus.2. Išlaidos, susijusios su fondo veiklaIšlaidos matuojamos tuo, kiek Jūs sumokate pirkimo bei pardavimo mokesčių, komisinių, ir/ar metinių valdymo mokesčių. Šios išlaidos tiesiogiai veikia Jūsų pajamas. Bet kada galite palyginti skirtingų fondų mokesčių normas. Aukštesni mokesčiai gali koreliuoti su aukštesne rizika, kai fondo valdytojas prisiima daugiau rizikos, kad sumažinti mokesčių spaudimą pajamoms.3. Fondo prospektasProspektas turi paaiškinti fondo strategiją ir politiką, kurią taiko valdytojai siekiant fondo investicinių tikslų. Prospektas apima tokias dalis:• Tikslo apibrėžimas • Investavimo programa • Fondo mokesčiai • Fondo istorija • Kaip pirkti ir išpirkti akcijas • Akcininkų aptarnavimas. Fondo prospektas taip pat apibūdina jo pagrindines turimas investicijas ir investavimo ratą, nors kartais fondai perka daug plačiau, norint padidinti grąžą. Nors fondai prekiauja laisvai, jų publikuojamas investicijų sąrašas yra koreguotas.V. Kaip analizuoti fondusTik turint visą informaciją apie investicinį fondą, galima pradėti jį vertinti, bei paskui priimti investicinį sprendimą.Vertinant istorinius fondo rezultatus nereikia pamiršti, kad bet koks fondas lyginamas su tam tikru lyginamuoju indeksu (benchmark). Negalima fondo rezultatų lyginti su visa rinka arba tam tikro prekybos sąrašo augimu. Fondo valdytojo tikslas yra padaryti fondą pelningesnį negu lyginamojo indekso rezultatai, bet ne pelningesnį už visą rinką.Įvairių fondų lyginamieji indeksai skiriasi priklausomai nuo fondo rūšies, investavimo strategijos, tikslų, geografinio bei sektorinio investicijų paskirstymo. Tik lyginamasis indeksas parodo, kaip keičiasi investicinė fondo aplinka, kurioje jis veikia.Po fondų įvertinimo pagal istorinius duomenis, fondai lyginami tarpusavyje. Šioje vietoje labai svarbu nepasimesti fondų įvairovėje, nes galima lyginti tik vienos rūšies fondus, veikiančius vienodose rinkose ir turinčius panašius tikslus. Negalima lyginti obligacijų ir akcijų fondų, arba besivystančių rinkų akcijų …fondą ir didelių gerai žinomų bendrovių akcijų fondą, tarptautinių bei vietinių fondų ir t. t.Tarp vertinimo kriterijų ne paskutinę vietą turi užimti ir valiutos, kurią denominuotas fondas, įvertinimas. Turint galvoje, kad litas yra pririštas prie euro, bet koks fondas, kuris denominuotas eurais arba prie euro pririšta valiuta, nesukuria papildomos valiutinės rizikos. Fondai, išreikšti JAV doleriais arba kitokia valiuta, turi riziką, susijusią su valiutų kursų svyravimu. Tokiu būdu dėl galimo valiutų skirtumo bet koks tokio fondo pelningumas Lietuvos gyventojams skiriasi nuo oficialiai skelbiamo.

IšvadosŠi dalis prasideda trimis taisyklėm apie mokesčius:• Pirma taisyklė: Nepriimkite investavimo sprendimų daugiausiai paremtų mokesčių svarstymais.o Yra sunkiau apeiti mokesčių inspekciją bet kuriuo atveju.o Mintys pasilikti mokesčiams skirtus pinigų kiek galima daugiau, turi būti papildymas sėkmingos investavimo sistemos, bet ne pagrindinis tikslas.• Antra taisyklė: gera apskaita.o Sekite savo išlaidas valdant savo vertybinių popierių portfelį, įskaitant knygų įsigijimą, publikacijų ir programinės įrangos.o Užsirašykite kiekvieną kartą kai perkate vertybinius popierius ir kiek Jūs sumokėjote už šias akcijas.o Veskite dokumentaciją, kuri aprašo kiekvieną vertybinių popierių pardavimą ar pirkimą.o Rinkite kvitus ir sąskaitas darbo ir medžiagų įtrauktų į kapitalo padidėjimą ar kitus patobulinimus kokios nors nuosavybės.• Trečia taisyklė. Niekada nemanykite, kad žinote visus mokesčių įstatymus.o Mokesčių įstatymai tampa vis labiau sudėtingesni.o Jūsų mėginimai suprasti mokesčių įstatymus gali kainuoti daugiau, nei pasikonsultuoti su kvalifikuotu mokesčių ekspertu.o Jei mokesčių pasekmės potencialiam investuotojui nėra aiškios Jums, pasikonsultuokite su ekspertu prieš įgyvendinant strategiją.• Autoriaus nuomone, gali pasirodyti, kad mes grįžtame į kapitalo pajamų padidėjimo apmokestinimą mažesniu tarifu nei pajamos.o Stengiantis uždirbti pinigus per kapitalo pelną – kainos padidėjimas – tikriausiai bus pigesnis po mokesčių negu pajamos obligacijų palūkanų, akcijų dividendų, ar nuomos mokesčių.o Šis diferencijavimas argumentuoja palaikymą mažo augimo akcijų, kurios nemoka dividendų, ir valstijos obligacijos.o Su akcijomis Jūs galite pasirinkti kada bus kapitalo pelnas.o Jūs galite koordinuoti pardavimą tinkamos nuosavybės sutinkantį su nuvertėjusių daiktų pardavimu, taip kad galutinis mokesčių skaičius būtų sumažintas.• Su obligacijom Jūs galite įvykdyti kažką ko negalite su akcijomis – „wash sale“o „Wash sale“ – nelegalus akcijų pirkimas per keletą brokerių.o Jei parduodate akcijas su praradimais, Jūs turite palaukti mažiausiai 31 dieną, prieš perkant ją atgal, jeigu norite susigražinti mokestines pajamas.o Taip negalite įsigyti tų pačių akcijų nepraėjus 31 dienai, po to kai pardavėte turimus indelius su nuostoliais.o Bet obligacijos tos pačios rūšies ir trukmės linkusios elgtis panašiu būdu:

 Tarkim, Jūs parduodat 10 metų įkainota korporacijos A obligaciją po dviejų metų, nes jos kaina krito. Tada Jūs perkate 8 metams įkainotą korporacijos obligaciją išleistą kitos korporacijos, už beveik tą pačią kainą, kaip Jūs pardavėt pirmas obligacijas. Jūs dabar turite iš esmės panašų turtą ir gausite kompensaciją už patirtus netekimus.• Imkite visus privalumus, kokius tik gali išėjimas į pensiją gali suteikti:o Pajamos iš investicijų šiuose planuose, kur kapitalo pelnas ar įprastos pajamos, prieaugis neapmokestinamas.o Pinigai atsiimami kompensuoti išėjimą yra apmokestinami kaip reguliarios pajamos.o Pajamas uždirbantis turtas yra geresnis nei mokesčių privalumų planas nei turtas duodantis pelną iš kainos.o Nulinio kupono obligacijos išleistos korporacijų arba finansų ministerijos labiausiai tinka išėjimo į pensiją planui, nes investuotojas tokiu būdu išvengia mokesčių mokėjimo už spėjamas palūkanas.o Bet savivaldybių obligacijos yra neturi mokesčių privalumų, nes jos yra jau… atleistos nuo mokesčių.o Darykite patį geriausia išėjimo į pensiją planą, net jeigu tai reiškia, kad reiks atidėti neapmokestinamo investicinio portfelio sudarymą.• Mokesčių taisyklės draudžia naudotis šeimos nariais, norint apsaugoti pajamas arba turėti apgaulingus nuostolius:o Tarkim Jūs turite popierinių nuostolių (potencialių nuostolių) vertybinių popierių, bet jūs nenorite parduoti jų.o Ar jūs galite parduoti savo sutuoktiniui, gauti nuostolius ir išlaikyti vertybiniu popierius toje pačioje šeimoje?o Ne, tačiau įstatymai leidžia parduoti nuvertėjusius vertybinius popierius tolimesniems giminaičiams (pvz., pusbroliui, tetai).• Pajamų sąskaita yra kredituojama vaikui jaunesniam nei 14 metų, kai yra perteklinė suma, tai apmokestinami tėvų pagrindine palūkanų norma.o Vaiko investicija turėtų duoti mažą pelną, tokios kaip mažo augimo akcijos.o Kaupiamosios vyriausybės obligacijos, kurių palūkanos auga, bet nėra išmokamos iki termino suėjimo, gali būti efektyvūs įrankiai, tol, kol sueis terminas, kai bus vaikui 14 ar daugiau metų.• Turtas paliktas mirties atveju testamentu išvengia kapitalo pajamų mokesčių, tačiau neišvengia palikimo mokesčių.o Jūs galite išvengti kapitalo pajamų padidėjimo mokesčių atiduodant turtą kol esate gyvi. Bet dovanojimo mokesčiai yra atitinkamai už kiekvieną dovaną 10 000 dolerių kiekvienais metais.• Investiciniai fondai tampa priežastimi netikėtų mokesčių padarinių:o Kiekvienais metais pranešimas iš kiekvieno fondo parodo kapitalų pelno padidėjimą ir dividendus.o Į kapitalo pelną įeina savivaldybių obligacijas parduotos su pelnu (uždarbiu).o Kiekvieną kartą, kai pereinat iš vieno fondo į kitą, Jūs patiriate nuostolius arba gaunate pelną iš fondo akcijų, kurias pardavėte atėmus sumą, už kurią nusipirkote kito fondo akcijas.• Investicinių fondų akcijų laikymo įrašai gali būti sudėtingi, jei naudojate vidutinio dolerio kainos metodą arba naudojate dividendus kaip reinvestavimo įrankį:o Geriausias metodas yra pasižymėti kiekvieną pirkimą, pardavimo kainas, ir datas kiekvieną kartą, kai įvyksta sandoriso Investicinių fondų investuotojai gali rinktis „vidutinės kainos“ ar „vidutinio bazinės kainos“ metodus, kurie sąlygoja apmokestinamas pajamas arba nuostolius.o Metodas reikalauja vidutinės kainos už akciją skaičiavimo visoms turimoms akcijoms tame fonde.o Kartą panaudojus šį metodą, jūs turite naudoti šį metodą ir toliau tame pačiame fonde ateityje.• Sudarinėjant neapmokestinamą vertybinių popierių portfelį, reikia pasverti mokesčių efektą galutiniam pelnui.o Su obligacijomis, pvz., savivaldybių obligacijos turi daugiau įtakos Jūsų valstijoje mažinant mokesčius. Bet kuri investicija prasmingiausia.o Greitai paskaičiuokite palygindami sandorių kainas, ypač jei Jūs naudojatės valstybės iždo paslaugomis pirkti naujai išleistas obligacijas be jokių apmokestinimų.o Niekada nemanykite, kad savivaldybės obligacijos išleistos Jūsų gimtoje valstijoje yra geriau, nei išleistos kur nors kitur.o Pajamingumas iš korporacijos obligacijų gali būti nevertos papildomos rizikos netgi prieš tai, kai į mokesčius yra atsižvelgiama.• Nebandykite lyginti valstybės obligacijas arba savivaldybių obligacijas su akcijomis:o obligacijos teikia pajamas, o akcijos – kapitalo prieaugį.o Jos neturi būti naudojamos viena vietoj kitos.

Literatūra1. Tax strategies. Prieiga per Internetą: http://www.cpa-brown.com/taxstrategies.asp, [žiūrtėa 2006 05 10];2. LLRI. Tyrimai ir ekspertizės: Kapitalo rinka. Pagrindinių kapitalo r inkos plėtros kliūčių apžvalga. Prieiga per Interntą: , [žiūrėta 2006 05 15];3. Sampo bankas. Priega per Internetą: http://www.sampo.lt/investavimas/vertazinoti/ifondus?SMPID=77e2c5a0cb54a3c82d973204c8e617d1, [žiūrėta 2006 05 21];4. Parex bankas. Priega per Internetą: http://www.parexinvest.lt/pdf/Paildomo_pensiju_2005-1_rastas.pdf, [žiūrėta 2006 05 21];5. Hanza bankas. Priega per Internetą: http://www.hansa.lt/fiziniams420.html, [žiūrėta 2006 05 21];6…. Creative Real Estate Inveting Learn Forclosures, Rehabs, Flipping, Shors Sales. Prieiga per Internetą: http://www.dealmakerscafe.com/Real_Estate_Investing_Glossary.html, [žiūrėta 2006 05 10].