Bankų terminuotieji indėliai

Bankų terminuotieji indėliaiTURINYS

ĮVADAS

Indėlis – banke padėti pinigai, santaupos, viena iš investavimo priemonių, leidžianti taupyti, laikyti pinigus banke ir tokiu būdu uždirbti pinigų. Bankai paprastai žmonėms moka palūkanas už padėtus indėlius. Kuo ilgesnė indėlio trukmė, tuo didesnės palūkanos mokamos už padėtą indėlį.

Temos aktualumas ir svarba. Šis bankų veiklos organizavimo projektas yra labai svarbus ekonomisto išsilavinimo siekiančiam studentui, nes jis jį supažindina su Lietuvos komercinių bankų terminuotais indėliais ir jų sąlygomis.

Darbotikslas – aprašyti Lietuvos komercinių bankų terminuotus indėlius.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

1. Išnagrinėti Lietuvos komercinių bankų siūlomas indėlių sąlygas.

2. Palyginti skirtingų Liietuvos komercinių bankų terminuotus indėlius, bei pateikti savo siūlymus kur būtų galima geriausiai padėti indėlį.

3. Pateikti Lietuvos komercinių bankų indėlių rūšis.

Darbo struktūra:

1. Projektą sudaro dvi dalys.

2. Teorinę dalį sudaro išvados bei pasiūlymai.

3. Praktinę dalį sudaro duomenų rinkimas apie Lietuvos komercinių bankų terminuotų indėlių palūkanų normas.

Projekto objektai yra Lietuvos komerciniai bankai, kurie teikia visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams.

Bankų terMinuoti indėliai

Indėlis – siūlomas finansinis produktas klientams bankuose ir kredito unijose. Indėliai, kaip ir taupomosios sąskaitos paprastai yra apdrausti, ir todėl tai yra visiškai nerizikinga investicija. Inndėliai nuo taupomųjų sąskaitų skiriasi vienu atžvilgiu – jie turi nustatyta terminą ir palūkanas. Praėjus nustatytam laikotarpiui klientas atsiima savo padėtus pinigus kartu su sukauptomis palūkanomis.

Indėlius priima visi Lietuvos bankai bei Lietuvos kredito unijos. Indėlių palūkanų dydis priklauso nuo indėlio tr

rukmės, padėtos valiutos bei indėlio rūšies. Dauguma bankų turi nustatę minimalią indėlio sumą, kuri gali svyruoti nuo 100 – 1000 Lt.

Pagrindinės indėlių rūšys – terminuotieji ir kaupiamieji indėliai. Už terminuotąjį indėlį klientuiišmokamos nustatyto dydžio palūkanos arba termino pabaigoje, arba kiekvieną mėnesį. Už kaupiamąjį indėlį kiekvieną mėnesį palūkanos apskaičiuojamos ir pridedamos prie indėlio. Kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos. Taip pat gali būti atvirieji indėliai, iš kurio sąskaitos klientai gali paimti dalį lėšų arba papildyti indėlio sąskaitą nauju įnašu. Svarbiausios indėlio ypatybės – palūkanų dydis, jų apskaičiavimo ir išmokėjimo būdas. Palūkanų dydis priklauso nuo indėlio termino ir indėlio rūšies. Paprastai terminuotųjų indėlių palūkanos būna didesnės nei kaupiamųjų.

INDĖLIŲ RŪŠYS

Terminuotasis indėlis – pinigų laikymas banke nurodant konkrečią trukmę (pvz., 1 mėn., 3 mėn., 12 mėn.). Tai priemonė laisvoms lėšoms innvestuoti pasirinktą laikotarpį ir už tai gauti iš anksto žinomas palūkanas.Pasibaigus pasirinktam terminuotojo indėlio laikui, išmokamos priskaičiuotos palūkanos bei indėlis.

Privalumai:

Daugelyje bankų terminuotojo indėlio palūkanos paprastai aukštesnės nei kaupiamojo.

Galimybė investuoti labai trumpam laikotarpiui – net iki 1 mėn.

Trūkumai:

Negalima nei papildyti, nei nutraukti prieš terminą, neprarandant jau sukauptų palūkanų.

Kaupiamasis indėlis – indėlių rūšis, skirta taupyti, kai sąskaitoje galite kaupti pinigus ją papildydami. Priskaičiuotos palūkanos kiekvieną mėnesį pervedamos į kaupiamojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos.

Privalumai:

Bet kuriuo metu galima papildyti sąskaitą.

Sutartais terminais iš

š anksto perspėjus galima paimti dalį indėlio sumos neprarandant jau sukauptų palūkanų.

Trūkumai:

Palūkanos mokamos dažniausiai tik jei terminas ne trumpesnis nei 3-4 mėn.

Dažnai palūkanos truputį mažesnės nei terminuotojo indėlio.

Kiekvienas bankas turi dar ir kitų indėlio rūšių. AB „Citadele“ turi FLEX indelius kurie leidžia konvertuoti indėlio valiutą ir papildyti indėlio sumą. AB „DNB“ bankas siūlo: investicinį indėlį, vaikų indėlį, krepšinio indėlį bei indėlio planą 3,6,12. UAB „Medicinos“ bankas be dviejų tradicinių indėlių rūšių dar gali pasiūlyti: ilgalaikį terminuotąjį indėlį, atsargos terminuotąjį indėlį ir vartotojišką indėlį. AB „SEB“ bankas turi terminuotą kaupiamąjį ir specialųjį indėlius. AB „Šiaulių“bankas siūlo investuoti į vaiko ir taupomąjį indėlius. AB „Swedbank“ bankas turi plačiausią indėlių pasirinkimą. Jie turi: taupomąjį indėlį, terminuotą periodinį, jaunimo, senjorų ir investicinį indėlius. AB „Ūkio“ bankas siūlo terminuotąjį ilgalaikį ir universalųjį indėlius. AB „Finasta“ bankas teikia tik dvi pagrindines indėlių rūšis, tai yra terminuotus ir kaupiamuosius.

AB „CITADELE“ BANKAS

AB “Citadele” bankas už patrauklias palūkanas siūlo šių rūšių indėlius:

Terminuotasis indėlis;

Kaupiamasis indėlis;

FLEX indėlis.

Padėdami terminuotąjį indėlį AB “Citadele” banke, galite lanksčiai rinktis:

galite pasirinkti indėlį litais, JAV doleriais arba eurais;

galite nurodyti, kad, jums neatvykus į banką, indėlio sutartis būtų automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui;

galima numatyti, kad, automatiškai pratęsiant sutartį, jums priskaičiuotos palūkanos būtų pridėtos prie naujo indėlio sumos;

indėlio terminą ga

alite pasirinkti nuo 7 dienų iki 5 metų.

1 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) Citadele banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.5

0.75

1.2

1.4

1.7

1.7

1.7

200.00

0.00

EUR

0.6

0.7

1.3

1.6

1.6

1.6

50.00

0.00

USD

0.3

0.5

0.65

0.8

1.6

1.6

1.6

50.00

0.00

FLEX indėlis – galimybė konvertuoti indėlio valiutą ir papildyti indėlio sumą:

FLEX indėlį litais galite konvertuoti į eurus ar JAV dolerius ir atgal į litus neribotą skaičių kartų ir neprarasti sukauptų palūkanų;

FLEX indėlį bet kada galite papildyti įnašu net iki 50% pradinės indėlio sumos.

Minimali indėlio suma: 200 Lt.

Laikotarpis – 6, 9 arba 12 mėnesių.

Metinės palūkanos atitinkamai – 1.55%, 1.70% ir 2.00%.

AB „DNB“ BANKAS

DNB bankas siūlo platų pasirinkimą įvairių indėlių, priklausomai nuo termino bei palūkanų mokėjimo periodiškumo.

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI – tai saugus būdas laikyti savo santaupas indėlio sąskaitoje banke pasirinktą laikotarpį ir gauti už jas iš anksto žinomas, nustatytas palūkanas. Terminuotojo indėlio negalima papildyti ar atsiimti dalimis.

2 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) DNB banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.05

0.15

0.2

0.25

0.3

0.3

0.3

0.45

0.8

1.1

1.6

100.00

0.15

EUR

0.1

0.15

0.2

0.45

0.35

0.35

0.35

0.5

0.85

1.15

1.6

0.00

0.15

USD

0.05

0.1

0.35

0.5

0.65

0.65

0.65

0.75

1.05

1.3

1.5

0.00

0.15

INVESTICINIAI INDĖLIAI – tai terminuoti indėliai, kurių palūkanų norma priklauso nuo tam tikros finansinės priemonės vertės pokyčio. Investicinių indėlių tikėtinos palūkanos yra didesnės negu paprastų terminuotų indėlių, bet investuotojas rizikuoja visai negauti palūkanų.

INDĖLIO PLANAS 3, 6, 12 – tai lankstus būdas taupyti atsižvelgiant į asmeninius lūkesčius uždirbti bei ateities planus. Šis indėlio planas suteikia galimybę susidaryti Jums tinkamiausią indėlių litais taupymo planą ir uždirbti didesnes palūkanas.

VAIKŲ INDĖLIS – norintiems iš anksto pasirūpinti, kad pilnametystės sulaukęs vaikas turėtų tvirtą finansinį pagrindą.

KREPŠINIO INDĖLIS® – tai unikalus DNB banko siūlomas taupymo produktas, kurio palūkanos tiesiogiai susijusios su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalėmis Europos, pa

asaulio čempionatuose ar Olimpiadoje.

UAB „MEDICINOS“ BANKAS

Terminuotųjų indėlių sąlygos:

terminuotieji indėliai priimami litais, eurais, JAV doleriais arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingų;

minimalios terminuotųjų indėlių sumos: 400 litų, 100 eurų, 100 JAV dolerių arba 100 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų;

už terminuotąjį indėlį mokamos palūkanos, kurias Jūs galite paimti grynaisiais pinigais banko kasose arba pervesti į kitą sąskaitą:

3 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) Medicinos banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.5

0.8

1.7

1.8

1.9

2.5

2.7

2.9

400.00

0.20

EUR

0.5

0.8

1.7

1.8

1.9

2.5

2.7

2.9

100.00

0.20

USD

0.3

0.5

0.8

1.3

1.6

1.6

1.6

1.7

1.9

2.1

2.3

100.00

0.20

GBP

0.3

0.5

0.8

1.3

1.6

1.6

1.6

1.7

1.9

2.1

2.3

100.00

0.20

Ilgalaikis terminuotasis indėlis – indėlis orientuotas į gyventoją, suteikiant galimybę patogiai ir saugiai investuoti. Šis indėlis nuo paprasto terminuotojo indėlio skiriasi galimybe indėlį atsiimti anksčiau termino, gaunant metines palūkanas už faktinį indėlio laikymo banke laikotarpį.

Ilgalaikių terminuotųjų indėlių sąlygos:

indėlis priimamas litais ir eurais;

minimali indėlio suma – 400 litų arba 100 eurų;

minimalus indėlio terminas – 2 metai arba 720 dienų;

maksimalus indėlio terminas – 5 metai arba 2159 dienos.

Palūkanos išmokamos indėlininko pasirinktu periodiškumu: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kasmet arba sandorio pabaigoje, jas pervedant į banko sąskaitą.

Atsargos terminuotasis indėlis – tai terminuotasis indėlis fiziniams asmenims su galimybe, jeigu indėlis banke laikomas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, per likusį indėlio laikymo banke laikotarpį paimti dalį indėlio, paliekant likutį, ne mažesnį nei minimali indėlio suma.

Atsargos terminuotųjų indėlių sąlygos:

minimalus indėlio terminas – 3 mėnesiai;

maksimalus indėlio terminas – 6 mėnesiai;

palūkanos 0,2 proc. punkto mažesnės už atitinkamo laikotarpio terminuotojo indėlio palūkanas;

atsargos terminuotojo indėlio dalies paėmimų skaičius neribojamas, bet ne dažnesnis kaip vieną kartą per vieną dieną.

Kaupiamasis indėlis – tai patogus taupymo būdas tam tikrą pasirinką laikotarpį, kadangi indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais.

Kaupiamųjų indėlių sąlygos:

kaupiamieji indėliai priimami litais, eurais, JAV doleriais arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingų;

minimalios kaupiamųjų indėlių sumos: 400 litų, 100 eurų, 100 JAV dolerių arba 100 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų;

už kaupiamąjį indėlį mokamos palūkanos, kurios kiekvieno mėnesio paskutinę banko darbo dieną už einamąjį mėnesį pervedamos į indėlio sąskaitą;

palūkanos už kaupiamąjį indėlį išmokamos tik pasibaigus indėlio sutarties terminui.

Vartotojiškasis indėlis – lankstus ir patogus taupymo būdas, nes indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais ir indėlio termino laikotarpiu galima paimti dalį sukauptos sumos ar dalį indėlio, neprarandant palūkanų.

Vartotojiškųjų indėlių sąlygos:

vartotojiškieji indėliai priimami litais, eurais, JAV doleriais;

minimalus vartotojiškojo indėlio terminas – 6 mėnesiai;

maksimalusvartotojiškojo indėlio terminas – 25 mėnesiai;

minimali vartotojiškojo indėlio suma yra 2 000 litų, 600 eurų arba 600 JAV dolerių;

indėlio termino laikotarpiu iš vartotojiškojo indėlio sąskaitos galima paimti iki 15 % indėlio sumos ne dažniau kaip vieną kartą per 30 dienų (nuo paskutinės indėlio dalies grąžinimo dienos), sąskaitoje paliekant likutį, ne mažesnį nei minimali vartotojiškojo indėlio suma;

pradinė vartotojiškojo indėlio suma turi būti ne mažesnė nei minimali vartotojiškojo indėlio suma;

vartotojiškojo indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais;

minimalios papildomų įnašų sumos: 100 litų, 30 eurų arba 30 JAV dolerių;

minimali vartotojiškojo indėlio suma ir papildomo įnašo suma užsienio valiuta skaičiuojama pagal lito ir užsienio valiutų santykį Lietuvos banko nustatytą sandorio sudarymo dieną;

už vartotojiškąjį indėlį mokamos palūkanos, kurias Jūs galite paimti grynaisiais pinigais banko kasose arba pervesti į kitą sąskaitą:

kiekvieną mėnesį (už praėjusį kalendorinį mėnesį);

kas tris kalendorinius mėnesius;

pasibaigus indėlio sutarties terminui.

AB „SEB“ BANKAS

Terminuotasis indėlis – tai galimybė apsaugoti turimas lėšas nuo nuvertėjimo. Indėlį galėsite padėti pageidaujamam laikotarpiui ir iškart žinosite, kiek iš viso uždirbsite. Be to, galėsite pasirinkti, kada bus mokamos palūkanos. Indėlio sąskaitos papildyti negalima.

4 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) SEB banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.05

0.05

0.1

0.25

0.3

0.3

0.35

0.35

0.7

1.3

100.00

0.10

EUR

0.05

0.05

0.1

0.25

0.3

0.3

0.35

0.35

0.7

1.3

100.00

0.10

USD

0.05

0.05

0.3

0.45

0.6

0.6

0.65

0.55

0.9

1.2

1.4

100.00

0.10

Terminuotas kaupiamasis indėlis – naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, o kitą laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų palūkanų. Indėlio suma didės, nors sąskaitos papildyti negalėsite.

Kaupiamasis indėlis – tai galimybė kaupti pinigus periodiškai papildant sąskaitą. Palūkanos priklauso nuo padėto indėlio dydžio. Per metų ketvirtį galėsite pasiimti iki 30 proc. indėlio sumos.

Specialieji indėliai – tai yra indėliai ypatingoms Jūsų reikmėms. Mažiausia vienos nakties indėlio suma 100 000 Lt (arba ekvivalentas kita valiuta), bet užtat galima „uždirbti“ per naktį. Tokį indėlį padėsite nakčiai, o dieną visa indėlio suma su palūkanomis bus grąžinta į Jūsų sąskaitą, todėl vėl galėsite naudotis savo pinigais. Sąlyginio deponavimo indėlis praverčia sudarant stambius verslo sandorius.

AB „ŠIAULIŲ“ BANKAS

Terminuotasis indėlis – tai indėlis, kurio palūkanų dydis priklauso nuo pasirinktos indėlio trukmės. Kuo ilgesnis terminas, tuo didesnės palūkanos.

Už terminuotuosius indėlius mokamos didžiausios palūkanos, palyginti su kitomis atitinkamo termino indėlių rūšimis.

Palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba paskutinę indėlio termino dieną.

Indėlio sutartis gali būti pratęsiama automatiškai.

Indėlis gali būti padedamas Šiaulių banko padaliniuose ar naudojantis banko paslaugų internetu sistema SB linija.

Indėlio terminas – nuo 7 dienų iki 60 mėnesių.

Indėlis gali būti padedamas litais, eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, Norvegijos kronomis bei Šveicarijos frankais.

5 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) Šiaulių banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.4

0.5

1.7

2.5

2.5

2.5

2.8

3.1

3.2

3.2

400.00

0.10

EUR

0.4

0.5

1.7

2.5

2.5

2.5

2.7

2.9

100.00

0.10

USD

0.4

0.5

1.2

1.5

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.1

100.00

0.10

GBP

0.4

0.5

1.5

1.8

100.00

0.00

Vaiko indėlis – tai lėšos banke, laikomos nepilnamečio vardu atidarytoje sąskaitoje, kol jam sukaks 18 metų. Sąskaitą nepilnamečio vardu gali atidaryti  tėvai, įtėviai arba jo globėjai.

Vaiko indėlio pagrindinės sąlygos:

indėlį galima padėti litais, eurais arba JAV doleriais;

indėlio terminas – iki vaikui sukaks 18 metų. Trumpiausias terminas – 1 metai (t. y. indėlis negali būti padėtas asmeniui, vyresniam nei 17 metų);

minimali pradinė indėlio suma 200 litų, 100 eurų arba 100 JAV dolerių;

Vaiko indėlį pildyti galima bet kada ir bet kokio dydžio suma – tai padaryti gali ne tik tėvai, įtėviai ar globėjai, bet ir bet kuris kitas pilnametis asmuo, žinantis tikslų indėlininko vardą, pavardę ir indėlio sąskaitos numerį;

indėlio palūkanos kasmet pridedamos prie indėlio sumos ir termino pabaigoje išmokamos kartu su indėliu;

nepasibaigusterminui, indėlis dalimis neišmokamas;

indėlis gali būti padedamas Šiaulių banko padaliniuose (indėlio sutarties sudarymas per SB liniją negalimas);

už indėlį mokamos metų trukmės terminuotojo indėlio palūkanos, plius 0,3 proc. papildomų palūkanų;

metinės palūkanos, mokamos už vaiko indėlį: litais ir eurais po 2.8%, o JAV doleriais po 2,1%.

Taupomasis indėlis – tai neterminuotasis indėlis, skirtas saugiai ir patogiai taupyti pinigus. Patraukliausias gaunantiems pastovias pajamas.

Minimali pradinė indėlio suma – 100 Lt arba 50 eurų, arba 50 JAV dolerių.
Indėlį galima bet kada ir bet kokia suma papildyti – papildymo sumos neribojamos.

Galima atsiimti visą indėlį arba jo dalį, neprarandant sukauptų palūkanų. Prieš 30 dienų raštų įspėjus banką apie indėlio arba jo dalies atsiėmimą, lėšos iš Taupomojo indėlio sąskaitos išmokamos netaikant banko nustatyto mokesčio.

Galima taupyti neribotą laiką.

Indėlis gali būti padedamas Šiaulių banko padaliniuose (indėlio sutarties sudarymas per SB liniją negalimas).

Kaupiamasis indėlis – tai terminuotasis indėlis, kurį galima nuolat papildyti, o prireikus per kalendorinį ketvirtį atsiimti ketvirtadalį indėlio. Šis indėlis tinkamiausias norintiems nuolat kaupti lėšas.

Papildant indėlį, nereikia sudarinėti naujos indėlio sutarties. Indėlį galima papildyti bet kokia suma. Tris paskutinius kaupiamojo indėlio termino mėnesius indėlio papildyti negalima.

Indėlio terminas – nuo 4 iki 24 mėnesių.

Maksimali kaupiamųjų indėlių suma vienamklientui yra 1 000 000 Lt, arba ekvivalentu EUR, USD.

AB „SWEDBANK“ BANKAS

Terminuotasis indėlis – saugi priemonė laisvoms lėšoms įdarbinti. Jei esate tikri, kad santaupų neprireiks bent jau 6 mėnesius, pasinaudokite šia paslauga, nes jo palūkanos didesnės negu taupomojo indėlio. Sudarykite Terminuotąjį e. indėlį interneto banke ir gausite 0,1 proc. daugiau metinių palūkanų.

6 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) Swedbank banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.02

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.4

0.8

1.2

1.6

500.00

0.10

EUR

0.07

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.45

0.85

1.25

1.65

150.00

0.10

USD

0.05

0.1

0.25

0.4

0.55

0.6

0.65

0.75

1.2

1.5

150.00

0.10

Taupomasis indėlis – paprastas ir patogus būdas taupyti didesniam pirkiniui ar kaupti atsargą netikėtoms išlaidoms. Kai turėsite laisvų lėšų, jį galėsite papildyti, ir palūkanos bus skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos. Jei prireiks pinigų nesibaigus sutarties terminui, galėsite dalį santaupų paimti ir neprarasite sukauptų palūkanų.

Terminuotasis periodinis indėlis skirtas norintiems gauti nuolatinių pajamų iš savo laisvų lėšų. Palūkanos už indėlį mokamos kas mėnesį į jūsų pasirinktą banko sąskaitą. Šis indėlis rekomenduojamas turintiems didesnes lėšas ir planuojantiems gyventi iš palūkanų.

Jaunimo indėlis – patikimas būdas sukaupti pinigų savo vaiko ar kito nepilnamečio asmens savarankiško gyvenimo pradžiai: studijoms, svarbiam pirkiniui ar kitoms išlaidoms. Jaunimo indėlis sudaromas vaiko vardu ir galioja iki jo 18-ojogimtadienio, indėlį galima papildyt be apribojimų. Indėlį galima sudaryti tik „Swedbank” klientų aptarnavimo padalinyje.

„Senjorų indėlis”– skirtas klientams, kurių senatvės pensija pervedama į „Swedbank”sąskaitą. Šio indėlio sąskaitą bet kada galėsite papildyti ir gauti didesnes palūkanas, kurios mokamos kas mėnesį į jūsų pasirinktą banko sąskaitą. Indėlį galima sudaryti tik „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinyje.

Investicinis indėlis – indėlis, kurio palūkanos priklauso nuo tam tikro finansinio turto (pvz.: akcijų, akcijų indeksų), su kuriuo indėlis susietas, vertės kitimo.  Rekomenduojame, jei siekiate saugiai uždirbti gerokai didesnes negu terminuotojo indėlio palūkanas ir nebijote prisiimti rizikos, kad esant nepalankiai situacijai rinkose, palūkanų galite visiškai neuždirbti. Periodiškai siūlome naujų investicinių indėlių, todėl galėsite išsirinkti jums patraukliausią. Investicinių indėlių pasiūlymai skiriasi pagal finansinį turtą (akcijų kainas, akcijų indeksus, akcijų fondus), su kuriuosusietas indėlis.

AB „ŪKIO“ BANKAS

Terminuotojo indėlio sąlygos:

Indėliai priimami litais, eurais, JAV doleriais, D. Britanijos svarais sterlingų.

Pinigus į indėlio sąskaitą galima įnešti grynaisiais pinigais arba pervesti iš kitų sąskaitų.

Minimali indėlių suma – 400 litų, 150 eurų, 150 JAV dolerių, 150 D. Britanijos svarų sterlingų.

Minimali indėlio trukmė – 1 mėnuo, maksimali – 60 mėnesių.

Palūkanos priklauso nuo indėlio termino: ilgesnė trukmė – didesnės palūkanos.

Palūkanųatsiėmimą galima pasirinkti: kas mėnesį, termino pabaigoje.

Palūkanos gali būti išmokamos į banko ar debetinės mokėjimo kortelės sąskaitą.

Už nustatytą mokestį galima turimą indėlį litais konvertuoti į eurus.

Ūkio banke laikomi indėliai apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

7 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos (%) Ūkio banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.5

0.6

2.3

2.9

2.9

2.9

3.1

3.2

3.3

3.3

400.00

0.10

EUR

0.5

0.6

2.3

2.6

2.6

2.6

2.8

3.1

3.1

150.00

0.10

USD

0.5

0.6

1.1

1.6

1.9

1.9

1.9

2.1

2.2

2.2

150.00

0.10

GBP

0.5

0.6

1.1

1.6

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

150.00

0.10

Terminuotasis ilgalaikis indėlis naudingas tuo, kad esant poreikiui galėsite atsiimti pinigus anksčiau termino ir gauti metines palūkanas už faktiškai išlaikytą indėlio laiką, jei jis ne trumpesnis nei 3 mėn. Pasibaigus indėlio terminui, Jūs gausite sutartyje numatytas už indėlį priskaičiuotas palūkanas.

Indėliai priimami litais, eurais, JAV doleriais, D. Britanijos svarais sterlingų.

Pinigus į indėlio sąskaitą galima įnešti grynaisiais pinigais arba pervesti iš kitų sąskaitų.

Minimali indėlių suma – 200 litų, 150 eurų, 150 JAV dolerių, 150 D. Britanijos svarų sterlingų.

Minimali indėlio trukmė – 720 dienų, maksimali – 1829 dienų.

Palūkanos išmokamos termino pabaigoje į banko sąskaitą.

Nutraukus terminuotojo ilgalaikio indėlio sutartį anksčiau numatyto termino, išmokamos palūkanosuž faktiškai išlaikytą indėlio laiką, jei jis ne trumpesnis nei 3 mėnesiai. Išmokamos sutarties nutraukimo momentu Banke galiojančios indėlių metinės palūkanos 720 d. terminui. Jei šio termino metinės palūkanos yra didesnės nei nurodytos Sutartyje, taikoma Sutarties palūkanų norma.

Ūkio banke laikomi indėliai apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

Kaupiamasis indėlis – tai puikus būdas taupyti ir per pasirinktą laikotarpį sukaupti norimą pinigų sumą. Kaupiamąjį indėlį galite nuolat papildyti. Pasibaigus indėlio terminui, Jūs gausite sutartyje numatytas už indėlį priskaičiuotas palūkanas. Palūkanos skaičiuojamos nuo kintamos indėlio sumos ir įskaitomos į kaupiamojo indėlio sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje.

Minimali papildymo suma – neribojama.

Minimali indėlio trukmė – 3 mėnesiai, maksimali – 60 mėnesių.

Universalusis indėlis – tai taupymo būdas, kuomet pradinę indėlio sumą galite papildyti įnašais, o esant poreikiui atsiimti dalį indėlio lėšų nepasibaigus sutarties terminui ir neprarandant palūkanų.

Minimali papildymo suma – neribojama.

Minimali indėlio trukmė – 4 mėnesiai, maksimali – 24 mėnesiai (731d.).

AB „FINASTA“ BANKAS

Terminuotasis indėlis – saugiai padėkite indėlį banke „Finasta“. Jūsų terminuotas indėlis uždirbs net 4 proc. metinių palūkanų – daugiausiai iš visų Lietuvos bankų.

8 lentelė

Terminuotų indėlių palūkanų normos(%) Finasta banke

Indėlio valiuta

Terminai, mėn.

Minimalus įnašas

E-indėlio priedas,%

LTL

0.61

0.85

2.05

2.35

2.95

3.1

3.25

1000.00

0.05

EUR

0.61

0.85

2.05

2.35

2.95

3.1

3.25

289.00

0.15

USD

0.61

0.85

1.2

1.65

2.2

2.2

2.3

2.5

2.5

2.7

2.7

368.00

0.15

Kaupiamieji indėliai – tai investicija, kurią nuolat galima papildyti be jokių apribojimų, o kiekvieną mėnesį priskaičiuojamos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą ir vėl investuojamos (palūkanos mokamos kas mėnesį į tą pačią kaupiamojo indėlio sąskaitą).

IŠVADOS

Rengiant šį projektą surinkau duomenis apie Lietuvos komercinių bankų terminuotų indėlių palūkanų normas, apdorojau duomenis ir pateikiau statistines lenteles.

Atlikęs projektinį darbą darau šias išvadas:

1. Išnagrinėjau Lietuvos komercinių bankų siūlomas indėlių sąlygas.

2. Palyginau skirtingų Lietuvos komercinių bankų terminuotus indėlius. Todėl šiai dienai siūlyčiau AB „Finasta“ banko siūlomas terminuotų indėlių sąlygas, nes Jūsų terminuotas indėlis uždirbs net 4 proc. metinių palūkanų – daugiausiai iš visųLietuvos bankų. Indėliai priimami net trimis valiutomis: litais, eurais ir JAV doleriais. Taip pat naudojantis elektronine bankininkyste Jus gautumėte papildomai 0,05 proc. palūkanų normos jeigu indėlį padėtumėte litais. Jeigu eurais ar JAV doleriais net 0,15 papildomų procentų. AB „Finasta“ banke laikomi indėliai apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Todėl jeigu Jūsų indėlis neviršys 100000 eurų, tai bus visiškai be rizikos.

3. Lietuvos komerciniai bankai turi dvi pagrindines indėlių rūšis: terminuotus ir kaupiamuosius. Kiekvienas bankas turi dar ir kitų indėlio rūšių. AB „Citadele“ turi FLEX indelius kurie leidžia konvertuoti indėlio valiutą ir papildyti indėlio sumą. AB „DNB“ bankas siūlo: investicinį indėlį, vaikų indėlį, krepšinio indėlį bei indėlio planą 3,6,12. UAB „Medicinos“ bankas be dviejų tradicinių indėlių rūšių dar gali pasiūlyti: ilgalaikį terminuotąjį indėlį, atsargos terminuotąjį indėlį ir vartotojišką indėlį. AB „SEB“ bankas turi terminuotą kaupiamąjį ir specialųjį indėlius. AB „Šiaulių“ bankas siūlo investuoti į vaiko ir taupomąjį indėlius. AB „Swedbank“ bankas turi plačiausią indėlių pasirinkimą. Jie turi: taupomąjį indėlį, terminuotą periodinį, jaunimo, senjorų ir investicinį indėlius. AB „Ūkio“ bankas siūlo terminuotąjį ilgalaikį ir universalųjį indėlius. AB „Finasta“ bankas teikia tik dvi pagrindines indėlių rūšis, tai yra terminuotus ir kaupiamuosius.

LITERATŪRA

BALTRŪNIENĖ,Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519-16-9.

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bankai.lt/indeliai/terminuoti-indeliai-litais>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.citadele.lt/privatiems/indeliai>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.dnb.lt/lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-investavimas/indeliai/>

Socialinistinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.medbank.lt/indeliai-privatiems-asmenims.html>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.sb.lt/article/archive/21?durl=84cb4fe69591534522f63943b78e233c>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/indeliai>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ub.lt/lt/privatiems/taupymas-ir-investavimas/taupymas>

Socialinis tinklalapis. [interaktyvus]. Vilnius, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.finasta.com/lit/lt/taupymas/indeliai>

Leave a Comment