Etika/Analizė

SITUACIJOS APRAŠYMASVaikinas iš Vilniaus nori autostopu nuvažiuoti į Palangą. Jau gana vėlyvas metas. Mašinų važiuoja tikrai nedaug. Bet pagaliau sustoja vienas automobilis, kuris paima keliaujantį vaikiną. Mašinoje sėdi dar penki vaikinai. Jie draugiškai bendrauja, sunku būtų patikėti, kad jie visiškai nepažystami su keliautoju. Bet automobilį sustabdo policija, nes automobilyje sėdi per daug asmenų. Žinoma, paprašoma parodyti dokumentus. Beieškant dokumentų, iškrenta mažas maišelis su kažkuo panašiu į narkotikus. Policininkams kyla didelis įtarimas. Visas automobilis nuodugniai apieškomas ir čia randamas didelis kiekis narkotikų. Žinoma, kol nėra viskas nuodugniai išsiaiškinta ir kol vyks tyrimas, apkaltinami ir suimami visi vaikinai. Nors keliaujantis vaikinas ir buvo čia visai niekuo dėtas.SITUACIJOS ANALIZĖAnalizės tikslą galėčiau suformuluoti kaip klausimą: kurioje vietoje yra neetiškas elgesys; kas atsakingas ir kaltas, kad niekuo dėtas vaikinas buvo įtrauktas į nusikaltimą? Viso to įvykio priežastys ir pasekmės.Iš aprašytos situacijos suprantama, kad vaikinai pasielgė labai neetiškai, paimdami pakeleivį į savo mašiną ir įveldami jį į savo nešvarų reikalą. Nes jie puikiai suprato, kuo tas nekaltas asmuo rizikuoja, kad jis gali net nežinodamas ir nenorėdamas tapti jų bendrininku. Be to kyla klausimas, kodėl jie iš viso sustojo, nes automobilyje leista važiuoti, tik penkiems asmenims, o sustodami ir paimdami dar vieną asmenį pažeidė nustatytas taisykles. Taisyklių nesilaikymas yra taip pat neetiškas elgesys jų atžvilgiu. Gal būt toks jų neetiškas poelgis juos ir sužlugdė. Nes jei jie būtų neviršiję asmenų skaičiaus automobilyje, policija gal ir būtų jų visai nesustabdžiusi. Taip jie sukėlė pavojų ne tik tam nekaltam asmeniui, bet tuo pačiu ir save sužlugdė. Priežastys dėl ko jie paėmė pakeleivį gali būti labai įvairios. Gal jie turėjo ir kokių blogų tikslų, pvz., gal tas vaikinas būtų jiems padėjęs kažką atlikti negero, gal jie būtų juo pasinaudoję blogiems tikslams. Ir gal ta nauda, kurios jie tikėjosi iš pakeleivio buvo daug didesnė už riziką, kuri kilo jį paimant. Jų nuomone, gal buvo ir verta rizikuoti. Žinoma čia būtų galima įsivaizduoti labai įvairias situacijas, nes tolesniam veiksmui įvykti sutrukdė policija.

Kita iš priežasčių, kodėl jie paėmė pakeleivį galima būtų pažvelgti iš teigiamos pusės. Jie paprasčiausiai nieko blogo negalvodami norėjo padėti keliaujančiam vaikinui nuvažiuoti į reikiamą vietą, be to buvo jau labai vėlus metas ir važiuojančių mašinų tikrai buvo nedaug. Jie nepagalvojo, kad tokiu metu juos gali sustabdyti policija. Šiuo atveju vaikinams, kaip narkotikų kontrabandininkams būtų priskiriamas geras vaidmuo. Jie tik norėjo padėti kitam žmogui, negalvodami apie naudą sau. Nors tai yra labai neįtikėtina, žinant, kad jie yra nusikaltėliai. Visuomenėje yra susiformavusi nuomonė, kad nusikaltėliai yra blogi, jiems yra priskiriamos visos blogos savybės. Aišku yra išimčių, nusikaltėliai kartais gali būti ir geri, juk jie yra žmonės ir pas juos turi būti kažkas gera, nors tai ir yra paslepiama po nusikaltėlio kauke. Gal šiuo atveju ir buvo ta išimtis, jie tik norėjo padaryti gera kitam, neturėdami jokių kitų tikslų. Bet puikiai žinoma, kad visi žmonės iš prigimties yra egoistai, ir yra tikrai sunku patikėti, kad vaikinai keliautoją paėmė tik norėdami gero jam, manau, kad turėjo ir savanaudiškų tikslų, bet čia nieko keista: taip yra, tokie yra žmonės, toks pasaulis.Analizuojant situaciją naudingumo požiūriu, negalvojant apie jokias galimybes, kurias galima, tik spėlioti, atrodo, kad šiuo atveju vaikinai paimdami keliautoją, padarė jam naudą. Jį norėjo pavežti iki reikiamos vietos. O naudos jiems patiems nelabai ir matoma, kokia nauda jiems sėdint penkiese automobilyje imti dar vieną asmenį ir keliauti labai nepatogiai. Bet iš tikrųjų iš šios situacijos naudos neturėjo, nei viena pusė, nei tas vaikinas, kuris buvo nekaltai apkaltintas ir dėl to turėjo daug problemų. Neturėjo naudos nei tie, kurie jį paėmė, nes gal būt tik dėl tos priežasties jie ir buvo sulaikyti. O žiūrint iš kitos pusės, įvertinant šio įvykio pabaigą, tai bus toliau aptarta testavime, naudą turėjo tik visuomenė, nes į jos rankas nepateko narkotikai, gabenami tame automobilyje.
TESTAVIMASKompetencijos testas: manau, kad aš tikrai galiu analizuoti šią situaciją, nes ji nėra labai sudėtinga. Žiūrint iš savo pozicijos ir žinant visus faktus aš galiu bandyti įvertinti, kas čia buvo teisinga, o kas ne, galiu spėlioti apie įvairias alternatyvas. Pati situacija, kurią aš nagrinėjau, nereikalauja išmanyti daug įstatymų ar kokių taisyklių, nes nagrinėjau paprastą gyvenimišką situaciją: mašina paima pakeleivį, tai vyksta kasdien, tik šiuo atveju pabaiga kiek kitokia. Aišku jei analizuočiau toliau, kaip viskas vyko susidūrus su teisėsaugos pareigūnais, čia prireiktų išmanyti įstatymus, įvairius nutarimus. Tada man ir trūktų kompetencijos analizuoti šią situaciją. Atsakomybės testas: kyla klausimas, kas yra atsakingas dėl šio įvykio. Atsakingi yra visi asmenys ir tie, kurie paėmė keliautoją, bet ir pats keliautojas yra dėl to atsakingas. Vaikinai, kurie sėdėjo automobilyje, atsakingi dėl to, kad jie puikiai žinojo, ką jie dabar veža ir kuo tas nekaltas asmuo rizikuoja. Be to jie puikiai žinojo taisyklę, kad negali sėdėti automobilyje daugiau kaip penki asmenys, bet vis tiek tą taisyklę sulaužė. Ir gal būt šios taisyklės nesilaikymas juos ir sužlugdė.Bet taip pat atsakingas dėl šio įvykio yra ir keliautojas, nes jis pamatęs, kad automobilyje nėra vietos galėjo iš viso į jį nesėsti, nes jis taip pat turėjo puikiai žinoti taisyklę, koks yra leistinas asmenų skaičius automobilyje. Sėsdamas į šį automobilį jis žinojo, kad rizikuoja. Todėl visos atsakomybės dėl įvykio negalima priskirti tiems vaikinams, kurie paėmė keliautoją.Su situacija susijusios informacijos testas: informaciją apie šią situaciją sužinojau iš gana patikimų šaltinių, iš nekaltai nukentėjusio asmens artimo žmogaus. Negaliu teigti, kad ši informacija yra tikrai visiškai teisinga, nes pasakotojas galėjo kai kuriuos faktus iškreipti ar nuslėpti. Bet manau, kai reikalas yra susijęs su teisėsaugos pareigūnais, tai informacija negali būti labai iškraipoma. Nors jei pradedu kalbėti apie faktų iškraipymą, tai galėčiau pasakyti, kad spaudoje aprašomi įvykiai gali būti dar labiau iškraipomi, todėl pateikta informacija gali būti dar labiau nutolusi nuo tikros situacijos.
Alternatyvų testas: aišku buvo galima to nelaimingo nuotykio, jei taip galima vadinti, išvengti. Pirma automobilyje sėdintys vaikinai galėjo iš viso nesustoti ir nepaimti keliaujančio vaikino. Arba pats keliautojas galėjo pats atsisakyti važiuoti su jais, nes matė, kad mašinoje vietos nebuvo. Jei būtų pasielgusi tinkamai bent viena iš esančių pusių, to įvykio gal būtų visiškai išvengta. Nes policininkai mašiną sustabdė dėl to, kad joje buvo per daug asmenų. O jeigu tas vaikinas nebūtų įsėdęs į mašiną. Gal būt tikrai policininkai nebūtų jų sustabdę. Bet iš karto būtų galima kalbėti ir apie utilitarizmo testą.Utilitarizmas: šioje situacijoje nukentėjo vienas nekaltas asmuo, bet žiūrint kitaip: jis išgelbėjo daugybę kitų žmonių nuo šio „visuomenės nuodo“, kuris būtų patekęs į daugelio rankas. Žinoma galima pagalvoti ir plačiau, pvz. narkotikai buvo skirti jau juos vartojantiems žmonėms, bet pagalvojus vien apie tai, kad į šį „purvą“ galėjo būti įtraukta daugybė naujų žmonių. O juk daugiausia narkotikai plinta jaunimo tarpe. Tokiu būdu vis labiau žlugdoma visuomenė. Galėčiau tvirtinti, kad šio įvykio pasekmės visuomenės labui yra teigiamos. Nukentėjo vienas asmuo, bet šis įvykis buvo teigiamas visuomenei (didžiai daliai žmonių).

IŠVADOSIš pradžių ši situacija atrodo gana gyvenimiška ir paprasta. Vaikinas važiuoja autostopu, sustoja automobilis. Bet toliau matome, kad viskas tampa per daug sudėtinga ir rimta. Analizuojant situaciją bandžiau aprašyti priežastis dėl ko visa tai įvyko, taip pat kalbėjau ir apie alternatyvas, kaip galėjo viskas būti kitaip, jei keliautojas nebūtų važiavęs su nusikaltėliais. Visą situaciją dar geriau išanalizuoti padėjo įvairūs testai. Tokių situacijų, kai apkaltinamas visai nekaltas asmuo, neretai pasitaiko ir kasdieniniame gyvenime. Bet šis įvykis teikia ir tam tikrą naudą visuomenei, nes didelė dalis visuomenės buvo apsaugota nuo narkotikų. Dabar įsivaizduokime taip: automobilis, kurį vairavo nusikaltėliai nebūtų sustojęs arba jei keliaujantis vaikinas būtų su jais nevažiavęs. Tai gal būt policija nusikaltėlių automobilio nebūtų sustabdžiusi ir nusikaltėliai būtų nesulaikyti, o jų visa gabenama narkotikų siunta būtų pakliuvusi į visuomenę, dėl to nukentėtų labai daug žmonių. Galiu teigti, kad šioje situacijoje naudą turės daug daugiau žmonių negu nenaudą. Nenaudą patyrė vienas žmogus.

LITERATŪROS sąrašo net nerašiau, nes nesinaudojau jokia literatūra. Žinoma išskyrus tai, kad informacija apie situaciją buvo gauta iš artimo žmogaus asmeniui, kuris dalyvavo šiame įvykyje ( nekaltai nukentėjęs asmuo).