Anglijos etiketas

Turinys
ŠALIS 2
POLITIKA IR VALDŽIA 4
BERDRAVIMO BŪDAI 5
INDIVIDUALI ERDVĖ 6
DOVANOS 7
VERSLO ETIKETAS 8
APRANGA 10
NAUDOTA LITERATŪRA 11Šalis
Įvairūs faktai apie Didžiąją Britaniją

Anglija – Didžiosios Britanijos didžiausioji sudėtinė dalis (dažnai tuo vardu vadinama visa D. Britanija). Užima D.Britanijos salos centrinę ir pietinę dalį.
Oficialus pavadinimas-Jungtinė Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos karalystė.

Plotas-244 820 km2
Sostinė ir didžiausias miestas – Londonas
Gyventojai (1999m)-59 113 439
Kalba – anglų
Valiuta – Svaras sterlingas £
Valdymo forma – Konstitucinė karalystė
Priklauso Europos sąjungai

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos Karalystė įkurta 1801 m.. Pietinį šalies krantą nuo Vakarų Europos skiria Lamanšas, o rytinę pakrantę — šiaurės jūra. šiaurinius ir vaakarinius krantus skalauja Atlanto vandenynas. Vietovei būdingos raižytos kalvos ir neaukšti kalnai lygiagrečiai su plokščiomis lygumomis. Krantas labai vingiuotas, todėl krašte nėra vietos, nutolusios nuo jūros daugiau kaip 75 mylias.

Politinis ir administracinis pasiskirstymas atsispindi nacionalinėje Britanijos vėliavoje: joje vaizduojami raudonas Anglijos šv. Jurgio, raudonas Airijos ir baltas,škotijos šv. Andriaus kryžius mėlyname fone . Velsas yra kunigaikštystė, išlaikiusi šiek tiek nacionalinės nepriklausomybės bruožų.

Klimatas

Britanija – drėgna, skendinti rūkuose vidutinių platumų klimato šiaurės jūros sala. Oro temperatūra
čia retai nukrinta iki užšalimo taško ir retai pakyla per 800″ pagal Farenheito skalę.

Neformalios šventės
Karalienės gimtadienis (švenčiamas antrą birželio šeštadienį). Tą dieną Londone organizuojamas iškilmingas paradas su daugybę arklių ir visomis regalijomis.

Atminties diena (arčiausias lapkričio mėn. 11 d. sekmadienis). ši diena skirta 1918 ir 1945 m. karo pabaigai paminėti.

Motinos sekmadienis — motinų pagerbimo diena. šv

venčiama anksti pavasarį.

Kalba

Britų anglų kalba, kaip ir šalies karališkosios ištakos, yra germanų kilmės. Anglų kalbos formavimuisi didelę įtaką turėjo keltų, skandinavų, anglosaksų, lotynų kalbos,ypač normanų, kurią vartojo skandinavų gentis. Mūsų dienomis anglų kalba tapo tarptautinio bendravimo kalba mokslo, verslo bei technologijos srityse. Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje nuo seno kalbama keliomis kalbomis. Pagrindinė kalba – anglų. Apie 26% Velso gyventojų kalba vietiniu velso dialektu, apie 60000 Škotijos gyventojų kalba škotiška gelų kalbos forma.

Švietimas ir verslas
Tarp verslo ir švietimo sistemų vyksta žymi kooperacija. Kaip eilės iniciatyvų išdava, pramonės ir komercijos klausimai įtraukiami į mokyklų, koledžų ir universitetų programas. Visiems mokiniams, paliekantiems mokyklą, vyriausybės numatyta mažiausiai dviejų savaičių darbinė praktika. Verslo žmonės turi savo atstovus mokyklų valdymo bei kitose institucijose.

Sportas
Regbis. Pietinėje šalies dalyje jį žaaidžia Regbio sąjungos nariai, dieną užsiėmę įvairiausiais kitais darbais nuolatinėje tarnyboje. Tačiau šiauriniame regione regbis labiau gerbiamas — čia jį žaidžia beveik vien profesionalūs žaidėjai, priklausantys vadinamajai Regbio lygai. Kriketas, būtinas aristokratijos privačių mokyklų atributas,populiariausias pietinėje šalies dalyje. Įspėjame iš anksto: tarptautinės rungtynės gali tęstis penkias ar šešias dienas su pertraukomis pavalgymui, arbatos gėrimui, poilsiui arba dėl lietaus, valkataujančių šunų, traumų, o galiausiai paskelbiamos lygiosios!

Politika ir valdžia

Britanijos santvarka – konstitucinė monarchija; čia nėra rašytinės konstitucijos ir krašto įstatymai (kuriami parlamento), kartu su mo

onarchijos stabilumu ir per ilgus šimtmečius susiklosčiusiomis tradicijomis, nulemia Britanijos visuomenininį ir politinį gyvenimą. Parlamentą, arba Britanijos atstovaujamą valdžią, sudaro dveji rūmai: Bendruomenių (renkami visų gyventojų) ir Lordų. Formaliai parlamentas pavaldus karaliui arba karalienei, tačiau iš tikrųjų nuo jo priklauso visas šalies gyvenimas, o manrchijos vaidmuo yra normaliai atstovauti šaliai. Išrinktoji vyriausybė priklauso nuo paralmento sudėtie.s, o ministras pirmininkas atstovauja Bendruomenių rūmų daugumai. Pasikeitus parlamento daugumai, skelbiami nauji rinkimai. Šiuo atveju yra dvi pagrindinės partijos: leiboristų, išpažįstanti socialiai aktyvesnę politiką, ir konservatorių, prisilaikanti santūresnio vyriausybės vaidmens.

Berdravimo būdai

Tinkamos ir netinkamos temos

Tikamos: orai, naminiai gyvūnai, bet kokia visiems įgrisusi tema (niurzgėjimas yra įprastas laisvalaikio užsiėmimas), ekonomika. Netinkamos: politika, religija, seksas, britų maistas. Be to, venkite užuominų į „besileidžiančią saulę“ (imerijos žlugimą). Atsainiame pokalbyje venkite klausti, kur žmogus dirba. Nepradėkite pasakoti apie savo šeimą ir neklausinėkite apie šeimyninį gyvenimą.

Tonas, garsumas, kalbėsena

Daugumoje formaliu situacijų (išskyrus buvimą šeimose ir šeimyninio stiliaus restorane) svarbiausias dalykas – santūrumas: todėl kalbėti reikia tyliai, beveik pašnabždomis; tonas turi būti pagarbus, tačiau šnekėjimo sparta gali skirtis priklausomai nuo situacijos ir pašnekovų luomo.

Tylos intarpai

Poreikis vengti konfrontavimo toks stiprus, kad kartais tyla yra geriausias būdas išvengti konfliktinės situacijos. Nepainiokite konfrontacijos vengimo su atvirumu: jeigu nemanoma, kad kils konfliktas, anglai paprastai kalba labai atvirai, ypač da

alykiniame pokalbyje.

Gestai ir veido išraiška

Pagrindinė taisyklė – kuo mažiau „kūno kalbos“: tai laikoma vaikiškumu ar prasto auklėjimo pažymiu. Pirmojo susitikimo metu veido mimika turi būti minimali; todėl iš veido visada sunku spręsti apie jausmus. Smilius reiškia vienetą, nykštys – penkis. Kryptis paprastai rodoma smakru ar galva, bet ne pirštais – tai nemandagu.

Emocijos

Venkite tapšnojimo per petį, šūkavimo, nebandykite atkreipti į save dėmesio (ypač viešumoje), neišsiskirkite iš kitų. Norma laikomas santūrus, mandagus elgesys. Laikykite rankas prie šonų, venkite savo žodžius patvirtinti gestais. Britų humoro esmė – akivaizdus dalyko nutylėjimas ir visiškai priešingo dalyko numanymas. Todėl svarbu gali būti ne tai, kas yra, o tai, kas nepadaryta: iš to ir jausmų santūrumas, ypač formalesnėse situacijose.

Individuali erdvė

Laikysena ir fizinis artumas

Jeigu įmanoma, derėtų laikytis tam tikro atstumo nuo pašnekovo. Nors turint galvoje gyventojų tankį šiuolaikinėje urbanizuotoje Anglijoje, tai ne visada pavyksta. Niekada nekalbėkite susikišę rankų į kišenes: tegul jos būna nuleistos prie šonų; stovėkite tiesiai. Sėdėkite tvirtai pastatę pastatę pėdas ant grindų. Jeigu moterims ir vyrams reikia sukryžiuoti kojas, niekad nedėkite kulkšnies ant kelio, o moterims labiausiai įprasta sukryžiuoti kulkšnis.

Žvilgsniai

Čia esama dvejopo elgesio: atsitiktinio pokalbio metu, ypač tarp menkai pažįstamų (ar nenorinčių artimiau susipažinti) žmonių, žvilgsnis būna minimalus. Iš pražių žvilgsniai susitinka, paskui akys nusukamos. Tai pasakytina ir apie dalykinius po

okalbius. Tačiau kai pabrėžiami svarbūs dalykai, rodomas susidomėjimas ar ketinimas artimiau susipažinti, žvigsnis yra labai svarbu. Nespoksokite į žmones viešumoje. Kai dviejų pašnekovų žvilgsniai susitinka, trečiam asmeniui nevalia kištis į pokalbį, kol jis nepasibaigs. Žvilgsnio vengimu paprastai pasakoma „Noriu būti netrikdomas“, o anglams gali būti tai labai priimtina, net veišumoje.Dovanos
Apskritai dovanos Britanijoje nėra dovanojamos dalykiniais tikslais; geriausiai nesiuntinėti dovanų, net ir švenčių proga, nebent pirma būtumėt gavęs dovaną iš verslo partnerio. Tačiau šventiniai atvirukai labai populiarūs, yapč siunčiami dėkojant už preėjusių metų kartu nuveiktus darbus, ir turėtų būti išsiunčiami laiku, kad gavėjas jo sulauktų savaitę prieš Kalėdas. Dovanos teikiamos už viešus renginius, ypač kaip padėka už privačiai rengtas vakarienes. Šiuo atveju geriausia dovana – gėlių puokštė – ir geriausia nusiųsti ją vakarienės dieną kiek anksčiau. Niekada nesiųskite chrizantemų (tai laidotuvėms skirtos gėlės) ir raudonų rožių (tai reikštų romantiškus ketinimus). Ir žiūrėkite, kad puokštėje būtų nelyginis žiedų skaičius (sena europietiška tradicija). Jeigu gėles į pobūvį nešite pats, prieš įteikdami būtinai jas išvyniokite. Dovanai tinka ir šokoladas arba šampano butelys. Be dovanos (ypač tai būtina padaryti, jeigu jos nenusiuntėte ar neatnešėte), kita dieną po vakarienės nusiųskite šeimininkams ranka parašytą padėkos laiškelį; dr geriau, jeigu nesiųsite paštu, o perduosite per pasiuntinuka.
Jeigu gyvenate šeimoje, tinkama dovana būtų atsiųsti ką nors iš savo gimtos šalies – ką nors aukštos kokybės arba ko neįmanoma nusipirkti Anglijoje, arba ką nors, kas atitinka šeimininkų skonį ir interesus. Dovanos paprastai išvyniojamos dovanotojo akivaizdoje. Šventiniai atvirukai (Velykų, Kalėdų progomis) yra siunčiami geriems partneriams ir draugams.Verslo etiketas
Kasdienė tvarka įstaigoje

Darbo diena Britanijoje prasideda 9 val. ryto ir baigiasi 17 val., nors aukštesniojo rango vadybininkai būna raštinėse iki 18 val. ar panašiai. Įprastas dalykas yra kokią valandą po darbo praleisti alinėje su bendradarbiais. Alinė – tai tokia vieta, kur nusimetami nuo pečių rūpesčiai, kur išnyksta rangų ribos ir nelieka vietos ceremonijoms. Pirmą kartą atvykę į įmonę, sveikinkitės su pažįstamais žmonėmis sakydami „good morning“, bet rankos spausti nereikia. Ranką spauskite kiekvienam nepažįstamam, su kuriuo jūs esate supažindinamas, tačiau antrą kartą susitikus su tuo žmogumi tą pačią dieną, rankos spausti nebereikia. Vieno rango vyrai ir moterys yra traktuojami vienodai.

Vadovavimo stilius

Vieno rango asmenys – nesvarbu, kokios lyties – bendrauja daug ir tiesiogiai. Skirtingo rango asmenų bendravimas yra santūresnis ir dažniausiai netiesioginis; atidedamas sprendimo priėmimas, juntama tendencija laukti nurodymo iš aukščiau ir neteiktini pasiūlymai viršesniems už save. Atskiri individai turi daug laisvės patys siekdami užsibrėžto tikslo, kai gaunami nurodymai iš vyresnybės, ir jų veiklos pažanga periodiškai yra tikrinama. Anglų darbuotojai tikisi gero atlyginimo už gerai atliktą darbą, bet tai nėra daroma viešai, ir jie nelaukia neprašytų pagyrimų. Tradiciškai, geriausiai apmokamos darbo vietos milžiniškame britų verslo pasaulyje yra tos, kur prisiimama atsakomybė už finansinius sprendimus, ir asmenys, turintys tokia atsakomybę, paprastai seka ir kontroliuoja finansinę veiklą.

Viršininkų ir pavaldinių santykiai

Dar nesenai britų verslo pasaulyje rangai buvo griežtai atskiri: vadybinikų klasė – paparstai iš „gerųjų“ buvo įtraukiami į organizacijos veiklą iš šalies (vadybininkai nedarė karjeros toje pačioje kompanijoje, o buvo pervedami iš vieno padalinio į kitą tame pačiame sluoksnyje). Be to, rangas turėjo savų privilegijų: atskiros svetainės, atskiri aukštai, atskiri kompanijos renginiai. Tačiau verslo pasaulis šiandien nestovi vietoje, nors pokyčiai priklauso nuo pramonės srities; dauguma atvejų didžiosios pramonės šakos, kurias anksčiau valdė vyriausybė – telekomunikacijų, transporto, energetikos ir sunkiosios pramonės – daugeliu atžvilgių išlieka konservatyviausios. Tradiciškai į vadovą žiūrima oficialiai, ir jis laikosi nuošalyje nuo pavaldinių kaip sprendimų priėmėjas. Pavaldiniai, savo ruožtu, atvirai lenda į akis su savo nuomone ir rekomendacijomis ar pasvarstymais, ir jų santykiai su vyriausybe gali būti labai formalūs, kai vyrauja ribotas ir dažniausiai netiesioginis bendravimas.

Susirinkimai ir pristatymai

Tos pačios socialinės grupės asmenų sisirinkimuose bendraujama laisvai ir atvirai keičiamasi nuomonėmis: tokie susirinkimai, tiesą sakant, yra apsikeitimo informacija ir sprendimų priėmimo forumai, kai laikiama kiekvieno dalyvaujančio nuomonės. Formalesnėse, konservatyvesnėse organizacijose, susirinkimuose dažniausiai dalyvauja skirtingo rango asmenys, kai sprendimus priimantys viršininkai sukviečia pavaldinius, norėdami sužinoti jų nuomonę, patikslinti siekius, suformuluoti veiksmus ir planus. Šiais atvejais pavaldiniai neskelbia savo idėjų ir neprisideda prie problemų sprendimo.

Derybos

Nusistovėjus tarpusavio santykiams, kai pasidaro aišku, jog bendras darbas gali atnešti vaisių, britai gali būti labai tiesmuki, atviri, neslėpti ką galvoja. Tačiau iki tol, kol dar kuriami tarpusavio santykiai, britams reikia duoti įvertinti bendravimo su jumis naudą, jūsų pasiūlymą ir jus patį. Tiesiai paklausę, ne visada išgirsti tiesų atsakymą. Apskritai britų sprendimai priklauso nuo precedento; todėl jūsų pasiūlymas turės daugiau šansų būti priimtas, jeigu jis atitiks tai, ką britai jau sėkmingai yra darę praeityje. Atminkite, kad precedentas nebūtinai turi turėti loginį pagrindą; dažnai tai tik empirinis, praeities padiktuotas sprendimas, kuriuo remdamiesi britai noriai išdėstys priežastis, dėl kurių negali priimti jūsų pasiūlymo.

Planavimas

Neraginkite priimti greito s.prendimo: jeigu britai rimtai susidomėjo projektu (arba visai nesidomėjo), jie jums tai pasakys; o šiaip jau nespauskite jų ir kantriai laukite. Nepamirškite, kad britai labai santūriai reiškia jausmus, todėl nelaukite, kad jie jausmingai ims remti jūsų projektą: labiau priimtinas – santūrus, objektyvus ir dalykiškas požiūris. Labai svarbu per prievartą neprišti savo prekės ir nepeikti kitos kompanijos produktų – savęs menkinimas yra labiau vertinamas už savęs išaukštinimą.Apranga
Šiais laikais Anglijoje į rengimosi stilių sėlina ypatingas britiškas variantas, nors čia dr neatėjo „nerūpestingieji penktadieniai“, nebent tam tikrose socialinėse sferose. Pavyzdžiui, einant į teatrą nebūtina puoštis – išskyrus premieras (labai formalūs renginiai), o gatvėje drabužiai priklauso nuo kartos. Tačiau tradicinis cilindras, pavyzdžiui, nebemadingas net Sityje (Londono finansinių institucijų rajonas). Tačiau tarnautojams privalu dėvėti kostiumą ar švarką su kaklaraiščiu, moterims privalu – suknelė as sijonas su palaidinuke. Britai paprastai dėvi marškinius be kišenių; jeigu jos yra, turėtu būti tuščios. Britų verslo žmonės nenošioja įsispiriamų ar susegamų basučių ar sandalų; jie verčiu renkasi suvarstomus batus. Kadangi anglų aristokratų gyvenimas koncentruojasi provincijų dvaruose, net verslinikai įgavo „dvarišką“ išvaizdą: tvido švarkas, šiek tiek trumpos kelnės, kojnės su rombiniu mezgimo raštu, solidūs (šiek tiek nudėvėti) batai – toks įprastas apsirengimas (paprastai neformaliuose viešuose sambūriuose). Dalykiniame gyvenime galimas dvejopas stilius: labai madingas kostiumas arba šiek tiek pasiglamžęs, net padėvėtas kostiumas (geras daiktas ilgai laikosi).

Stiliai

„Formalus apsirengimas“ Anglijoje paprastai reiškė „baltą kaklaraištį ir fraką“, o neformalus apsirengimas visada buvo kaklaraištis ir švarkas (nebūtinai kostiumas).

Papuošalai, makiažas
Moterys paprastai neapsikabinėja papuošalais eidamos į darbą, ir prašmatnūs drabužiai darbo dieną nėra įprastas dalykas.

Naudota literatūra

1. Foster Dean „Europos šalių etiketas“, Vilnius: Algarvė, 2004.
2. http://uk.ambasada.lt
3. http://www.anglija.com
4. www.anglija.co.uk

Leave a Comment