Virtualus saugos skydas

Virtualus saugos skydas

Netolimo nuotolio sensoriai gali suformuoti “Virtualų saugos skydą”, aplinkui transporto priemonę gali būti panaudotas tam, kad aprūpinti tam tikrų funkcijų skaičiumi.Signalai iš šio saugos skydo pirmiausiai įspėja vairuotoja, apie galimas pavojingas situacijas, ir antra, jis veikia kaip duomenų šaltinis, apsaugų ir patogumų sitstemoms.Netgi, vairuotojo “aklasis taškas” gali būti valdomas šių sensorių.

Video davikliai

Video davikliai vykdo pagrindinę rolę vairuotojo – pagalbos sistemose, todėl kad jie ypač pagelbėja interpretuojant regimąją informaciją (dalyko klasifikacija).Netolimoje ateityje Bosch sugebės pasiūlyti tokio tipo daviklius naudoti trransporto priemonėms, taip bus suteiktas platus asortimentas naujoms funkcijoms.

Įsirėžimo į kito automobilio užpakalį video davikliai(paprasčiausioje formoje) gali pagelbėti ultragarso pagrindu Parkpilot sistemoje parkuojant automobilį.Didesnė nauda yra siūloma įsirėžimo į kito automoblio užpakalį kameros, jeigu aptiktas objektas gali būti parodomas su vaizdo apdorojimo programine įranga ir vairuotojas, bus perspėtas kritinėje siuacijoje.Tokia situacija gali būti, kai numatomas šalutinis kelias gali būti pavojingas, kadangi transporto priemonė greitai artėja įšoriniu keliu.Naudojimas priekinės priemonės yra būtinas funkcijoms naktinio regėjimo sustiprinimui.Šiame gale sistema nušviečia kelią priekyje prieš transporto prriemonę infroraudonąją šviesa.Monitorius parodo vaizdą, įrašą infroraudonąją – jautriąją kamerą.Matomumas padidėja, vairuotojui ir neakina vairuotojo priešinga kryptimi judančios transporto priemonės.Kliūtys ir pavojai gali būti greičiau nustatyti tamsoje.

Dieninė ir naktinė priekinio vaizdo kamera
Suteikia keleta pagalbos funkcijų Pvz:. Bosch, šiuo metu, vysto si

istemas, šalutinių kelių aptikimui ir kelio ženklų atpažinimui, pagrįstus šia technologija.

Šalutinio kelio atpažinimo sitema gali nustatyti šalutinio kelio ribas ir jo kryptį priekyje.Jei transporto priemonė yra bepradedanti judėti iš šalutinio kelio.Nenumatytai, sistema įspėja vairuotoja.Vėliau, Bosch planuoja išplėsti šalutinio kelio aptikimą į šalutinio kelio siekimo pagalbos sistemą, kuri gali pajudinti transporto priemonę atgal į šalutinį kelią, aktyviai sukant vairą.Sujungus su ACC tai sudarys idealią sistemą mažininat vairuotojo stresą vairuojant, dažnai sugęstant ir pradedant vairuoti.

Dar vėliau, funkcija, kuri yra naudinga naudojant video sensorių “kelio ženklų atpažinimas”.Ši sistema sugeba atpažinti kelio ženklus(Pvz:. Greičio apribojimą arba nelenkimo ženklus).Displėjus rodo paskutinius atpažintus kelio ženklus.

Priekinė kamera taip pat padeda DEC jutikliui netik išmatuojant nuotolį nuo objekto, bet ir klasifikuojant jį.Sujungiant video sistemą su plačios apimties radaru, yra sąveikaujanti naauda – regimoji ACC apimtis yra žymiai išplėsta ir objekto atpažinimas yra labiau patikimas.

Video technologija bus naudojama teikiant informaciją vairavino pagalbos sistemose.Dabartiniai video jutikliai yra tolimi nuo žmogaus akies sugebėjimo: matyti, jausti ir reguoti į šviesos intensivumą.Visgi, pažangūs metodai, kaip apdirbti vaizdą sujungiant su dinamiškų sensorių vaizdo gavimą, jau pademonstravo, didžiulę šių sensorių galią.

CMOS technologija su nelinėjinių skaičių pvertimu sugebės plačiau apimti skaistumo dinamika ir bus aukštesnės, lyginant su įprastais CCD jutikliais.Kadangi vaizdų ryškumas automobilių aplinkoje nėra kontroliuojamas, dinamiška įprastu jutiklių apimtis yr

ra neatitinkanti reikalavimų; dėl šios priežasties labai dinamiški vaizdai yra reikalaujami.

Video signalai iš kameros yra perduodami vaizdo procesoriui, kuris išgaunamas individualaus vaizdo bruožus.Ši informacija gali būti nusiųsta per duomenys į kitus ECU ar informacinius vienetus, kur tai gali būti kaip pagrindas įsikišant į transporto priemonės kontrolę ar suteikiant informacija vairuotojui.

56
Daviklio duomenų susiliejimas

Kad garantuojant pagalbos funkcijas defekto atpažinimas yra svarbus bei sugeba aptikti ir klasifikuoti keleta objektų tuo pačiu metu.Signalai iš jutiklių turi būti apjungti ir išanalizuoti.Daviklio duomenų susiliejimas leidžia sistemoms sukurti visišką, realų transporto priemonės aplinkos vaizdą.Tokiu būdu informacija apie transpoto priemonę, aplinką yra daug patikimenė negu kai ji buvo aptikama individualių jutiklių.

Ateitės vairuotojo pagalbos sistemos sujungs funkcijas su vis daugiau jutiklių ir pavarų.Tai turės sudetingesnius sujingimus su kitomis transporto sistemomis.Bosch vysto visas sudedamasias dalis ir funkcijas pagrįstas “Cartronic” sistema ir ketina išplėsti kontrolės užduotės transporto priemonei.Tai susideda iš aiškiai struktūrinų funkcijų konstrukcijos ir modulinės programinės įrangos su atvira sunorminta sanbara.

Santrauka ir perspektyva

Jutiklų , transporto priemonės, aplinkos atpažinimui plėtojimas progresuoja greitu tempu.Naujos funkcijos yra integruojamos pagal jų svarbumą saugumui ir patogumui.

Artimo diapazono jutikliai, yra sekanti gairė šiame vystime.Tai suformuos “Virtualų saugos skydą” aplink transporto priemonę ir suteiks signalus, kurie įspės vairuotoją apie galimas kritines situacias ir veiks kaip informacijos šaltinis saugumo ir patogumo si

istemoms.

Tuo pačiu metu (kai aukšto atlikimo jutiklio mikroschema taps preinama produkcija) video jutikliai įžengs į automobilių technologijos pasaulį ir atvers daugialypę galimybę.Tai atvers kelią informacinėms sistemoms, kurios pagrįstos kompleksinių vaizdų analizę, naudojant aukšto atlikimo procesorius ir kurie gali būti panaudoti kaip informacijos šaltiniai kelioms vaizduotojo pagalbos sitemoms.

Kamera ECU Pavaros/Komunikacijos
Vaizdo įrašymas vaizdo apdorojimas

Sava pozicija šalutiniame kelyje, šalutinio kelio išlinkio kampas, nuotolo iki objektų, objektų greitis, objekto klasifikacija, kelio ženkai ir t.t.

Vairuotojo info:
– optinė
– akustinė
– haptic?

aplinkos modelis

Leave a Comment