Tranzistorinio_generatoriaus_dirbancio_antros_rusies_virpesiais_laboratorinis

LABORATORINIS DARBAS Nr.
TRANZISTORINIO GENERATORIAUS DIRBANČIO ANTROS RŪŠIES VIRPESIAIS TYRIMAS

Darbo tikslas: susipažinti su galios stiprintuvo darbu. Išsiaiškinti, kaip kinta anodo srovės impulsų forma, kintant maitinimo, žadinimo įtampoms, apkrovimo varžai.
Darbo užduotis:
1. Susipažinti su maketo schema.
2. Ištirti, kokią įtaką turi generatoriaus darbo rėžimui žadinimo įtampos Umb dydžio keitimas.
3. Ištirti, kokią įtaką turi generatoriaus darbo rėžimui priešįtampio Eb dydžio keitimas.
4. Ištirti, kokią įtaką turi generatoriaus darbo rėžimui anodo šaltinio Ek įtampos dydžio keitimas.
5. Ištirti, kokią įtaką turi generatoriaus darbo rėžimui ekvivalentinės kontūro varžos Roe dydžio keitimas.
Matavimų irr skaičiavimų rezultatai:

Keičiame Umb

Lentelė Nr.1
Tiriami parametrai Matavimo rezultatai

Neįtemptas rėžimas Kritinis
rėžimas Pertemtas
rėžimas
Matuojami Umb(V) 0,9 1 1,1

Eb(V) 0,48 0,5 0,5

Ek(V) 16,5 16,5 16,5

Roe 3 3 3

Iko(mA) 3,7 9 10

Ukmax(V) 1 1,9 2,1

ta(s) 65 75 80

tv(s) 0 0 50

T(s) 400 400 400

Skaičiuojami Ik max(mA) 3 6 7

a 29,25 33,75 36,00

v 0 0 22,50

Keičiame Eb

Lentelė Nr.2
Tiriami parametrai Matavimo rezultatai

Neįtemptas rėžimas Kritinis Pertemtas

rėžimas rėžimas
Matuojami Umb(V) 1 1 1

Eb(V) 0,65 0,5 0,3

Ek(V) 16,5 16,5 16,5

Roe 3 3 3

Iko(mA) 3,4 9 11

Ukmax(V) 1 1,9 2,1

ta(s) 60 75 100

tv(s) 0 0 50

T(s) 400 400 400
Skaičiuojami Ik max(mA) 3 6 7

Qa° 27,00 33,75 45,00

Qv° 0 0 22,50

Keičiame Ek

Lentelė Nr.3
Tiriami parametrai Matavimo rezultatai

Neįtemptas rėžimas Kritinis rėžimas Pertemtas rėžimas
Matuojami Umb(V) 1 1 1

Eb(V) 0,5 0,5 0,5

Ek(V) 24 16,5 9

Roe 3 3 3

Iko(mA) 9 9 5,3

Ukmax(V) 2 1,9 1,25

ta(s) 75 75 75

tv(s) 0 0 40

T(s) 400 400 400
Skaičiuojami Ik max(mA) 7 6 4

Qa° 33,75 33,75 33,75

Qv° 0 0 18,00

Keičiame Roe

Lentelė Nr.4
Tiriami parametrai Matavimo rezultatai

Neįtemptas rėžimas Kritinis rėžimas Pertemtas rėžimas
Matuojami Umb(V) 1 1 1

Eb(V) 0,5 0,5 0,5

Ek(V) 16,5 16,5 16,5

Roe 1 3 5

Iko(mA) 9,6 9 3

Ukmax(V) 2 1,9 1

ta(s) 75 75 75

tv(s) 0 0 50

T(s) 400 400 400
Skaičiuojami Ik max(mA) 7 6 3

Qa° 33,75 33,75 33,75

Qv° 0 0 22,50

Skaičiavimams naudojamos formulės:

Kontroliniai klausimai:
1. Kokios rūšies virpesiais gali dirbti svetimo žadinimo generatorius?
Svetimo žadinimo generatorius gali dirbti neįtemptos, kritinės ir pertemptos rūšies virpesiais.
2. Kaip pasikeis svetimo žadinimo generatoriaus rėžimas?
a)Didinant Ea, Eg, Umg, Roe
Didinant žadinimo įtampą Umg iš neįtempto rėžimo pereina į pertemptą. Didinant priešįtampio Eg dydį generatorius pereina iš pertempto į neįtemptą rėžimą. Diidinant anodo šaltinio įtampą Ea pereiname į neįtemptą rėžimą o didinant ekvivalentinės varžos Roe dydį į pertemptą.
b)Mažinant Ea, Eg, Umg, Roe
3. Kokią formą turi anodo srovės impulsai neįtemptame, kritiniame ir pertemptame rėžimuose?

Leave a Comment