Elektrotechnikos labaratorinis darbas Nr. 5

ASINCHRONINIS VARIKLIS

Užduotis: Trifazis asinchroninis trumpai jungtu rotorium variklis maitinamas iš tinklo, kurio linijinė įtampa Ul. Variklio vardiniai dydžiai: veleno galia P2v, rotoriaus sukimosi greitis n2v, galios koeficientas cos1v; naudingumo koeficientas v; variklio fazinė įtampa 220V. Maksimalaus ir vardinio momentų santykis m.

Eil. Nr. Ul, V P2v,
kW n2v,
1/min cos1v v m
66. 380 3,2 725 0,79 0,81 2,2

Rasti:
1. Statoriaus apvijų jungimo schemą (žvaigžde ar trikampiu).
2. Statoriaus apvijų fazinę srovę I1f.
3. Statoriaus apvijos polių porų skaičių P ir vardinį slydimą Sv.
4. Vardinį Mv ir maksimalų Mk sukimo momentus.
5. Krizinį slydimą Sk.
6. Sudaryti ir nubrėžti variklio mechaninę charakteristiką n(M), pasirenkant S0,Sv,SK, 0,,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0.
7. Variklio paleidimo momentą prie 10% sumažintos įtampos.

Sprendimas:
1. Jungimo schema: jungimas žvaigžde nes ;
2. Statoriaus apvijų fazinė srovė I1f:

3. Statoriaus apvijos polių porų skaičius P ir vardinis slydimas Sv:

; -rotoriaus sukimosi dažnis; 0-magnetinio lauko sukimosi dažnis

– polių porų skaičius;

– magnetinio lauko apsisukimo dažnis;

– vardinis slydimas;

4. Vardinis Mv ir maksimalus Mk sukimo momentai:

Nm – vardinis sukimo momentas;

Nm – maksimalus sukimo momentas;
5. Krizinis slydimas Sk:

;
6. Variklio mechaninė charakteristika:
nf(M);

nn0(1-S)

S 0 0,03 0,1 0,12 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
n 750 727,5 675 660 600 525 450 375 300 225 150 75 0
M 0 0,04 0,09 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02

nf(M);
7. Variklio paleidimo momentas:

;
U0,9Uv;
m0,81M;

– variklio paleidimo momentas.

Leave a Comment