Elektrotechnikos 3 n.d. 69 variantas

Namų darbas Nr. 3

Variantas Nr. 69

Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas

1. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą.2. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Uab, Ubc, Uca.3. Nustatyti abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nuostolius.4. Nubraižyti srovių ir vektorių diagramas.

Duota: Ef = 110 V, Zl = 40 – j30 Ω, Zab = 100 + j100 Ω, Zbc = j80 Ω, Zca = 50 Ω.

1. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą.

2. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Uab, Ubc, Uca.

Pagal Kirchhofo dėsnius:

3. Nustatyti abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nuostolius.

Apskaičiuojame P1W ir P2W:

Galios nuostolių skaičiavimas

4. Nubraižyti srovių ir vektorių diagramas.

3 pav. Vektorinės diagramos

Atsakymai: