Asinchroninio_variklio_siluminis_laboratorinis_darbas

Laboratorinis darbas Nr. 8

ASINCHRONINIO VARIKLIO ŠILUMINIS BANDYMAS

• Darbo tikslas

Ištirti asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi įšilimo ir atvėsimo procesus, esant ilgalaikio darbo režimui.
Gauti įšilimo ir atvėsimo laiko pastoviąsias, apskaičiuoti terminį ir mechaninį variklio perkrovimą, taip pat šilumos atidavimo pablogėjimo koeficientą.

• Teorinė dalis

Dirbant elektros varikliui, neišvengiama elektros energijos nuostolių, kurie virsta šiluma ir jį šildo. Variklio įšilimas yra sudėtingas procesas, nes elektros variklis sudarytas iš daugelio elementų, turinčių sudėtingą konfigūraciją, pagamintų iš skirtingų medžiagų, esančių skirtingose šildymo bei aušinimo sąlygose. Šios ypatybės labai apsunkina šiiluminius skaičiavimus. Uždaviniui supaprastinti laikoma, kad variklis yra vienalytis kūnas, o jo šiluminis laidumas lygus begalybei. Nors tokia prielaida pilnai neatitinka tikrovės, tačiau skaičiuojant variklio įšilimo procesus, labai palengvina skaičiavimus ir duoda pakankamo tikslumo rezultatus.
Kadangi variklio įšilimo laikas gana ilgas, tai procesą galima laikyti baigtu tada, kai variklio temperatūra per valandą pakyla ne daugiau kaip lº C Todėl visai įšilimo kreivei gauti reiktų sugaišti labai daug laiko. Nusistovėjusią temperatūrą galima nustatyti grafiškai, turint variklio įšilimo proceso kreivės dalį. Ši kreivės daalis pavaizduota žemiau:

• Ataskaita

Darbo schema:

Duomenų lentelė:

Įšilimas Ist. = 0,5 Atvėsmas Ist. = 0 ; nAV1 = 0
t min. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
tapl., ºC 16 20 20 20 20 20,5 21 21 22 22 22 22 22 22 22
st.a., ºC 16 27 33 37 41 44 47 50 51 47,5 43 41,5 40 39 38
st.p, ºC 16 20 24 27 20 34 36 40 42 41 40 39 39 39 38
krp., ºC 16 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 32

Skaičiavimai:

;

W

Leave a Comment