Verslo steigimas, jo formos ir reguliavimas Airijoje

Verslo steigimas, jo formos ir reguliavimas Airijoje

1. Įvadas
1.1 Šalies bendroji politinė ir ekonominė situacija..............2

2. Įmonės steigimo tvarka ir veiklos reguliavimas
2.1 Įmonės steigimo tvarka.......................6
2.2 Teisinis verslo reguliavimas.....................6
2.3 Lengvatos ir paskatos verslui.....................7
2.4 Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos........7

3. Verslo formos ir reguliavimas
3.1 Asocijuotos verslo struktūros.......................8
3.2 Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas...............8
3.3 Mokesčiai, finansinių atsiskaitimų reguliavimas...............9
3.4 Bankai ir finansinės paslaugos......................13
3.5 Vartotojų apsauga...........................13
3.6 Užsienio prekybos reguliavimas....................13
3.7 E. verslas.............................14

4. Išvados ir pasiulimai
5. Literatura

1. Įvadas

1.1 Šalies bendroji politinė ir ekonominė situacija:

Politinė situacija

Pasaulyje nėra daug valstybių kurie būtų taip panašus į Lietuvą, kaip Airija. Airijos plotas- beveik kaip Lietuvos- 70,28 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, Lietuvos- 65,2 tūkstančiai. Gyventojų skaičius ir

r
rgi, beveik, sutampa- Airijoje gyvena apie 3,8 mln gyventojų, o Lietuvoje- apie 3,7 mln. Gyventojų prieaugis Airijoje sudaro 0,2 procento.

Valdžios sistemos irgi panašios- Airijoje vyrauja visuotiniuose rinkimuose liaudės išrenkami Atstovų žemiejį rūmai (Dail) ir Ministro Pirmininko, universitetų ir kitų suinterisuotų grupių renkamas Senatas (Senate). Atstovų Žemuosius rūmus sudaro 166 nariai,o Senatą 60 narių. Atstovų Žemujų rūmų ir Senato nariai renkami penkerių metų kadencijai.

Airijos parlamentas
(nariai renkami penkerių metų kadencijai)

Atstovų Žemieji rūmai (Dail) Senatas (Senate)

(166 nariai) (60 narių)
Airijos piliečiai Ministras Pirmininkas,

universitetai, įvairios interesų grupės.

Abu Parlamento rūmai dalyvauja įstatymų leidyboje, ta

a
ačiau Senato funkcija yra patariamoji. Pagrindinis vadovaujantis asmuo yra Ministras Pirmininkas (Taoiseach), kurį skiria šalies Prezidentas, atsižvelgdamas į Atstovų rūmų siūlomas kandidaturas. Prezidentas renkamas visuotinių rinkimų budų, septynerių metų laikotarpiui. Įdomus dalykas yra tas, kad Prezidento vaidmuo šalyje yra simbolinė, neatsižvelgiant į
tai kad jis turi pasirašyti visus įstatymų projektus ir įstatymų pataisymus.
Airijoje susiformavo penkios pagrindinės politinės partijos:
• Fianna Fail (centro)
• Labour party (darbo)
• Fine Gail (centro dešinioji)
• Democratic left (kairieji demokratai)
• Progressive Democrats (progresyvieji demokratai)

1997 metų rinkimų rezultatai:Fianna Fail-39,3%, Fine Gail-27,9%, Labour-10,4%, Progressive Democrats- 4,7%, Democratic Left- 2,5%, Sinn fein2,5%, Workers party- 0,7%, Independents- 9,8%.

Po 2002 rinkimų valdančiąją koaliciją sudaro Fianna Fail ir Democratic Left partijos.

Ekonominė situacija

Ne taip seniai, t.y. 1986 metais, prieš 17 metų, rimtas Londono žurnalas “The Economist” išspausdino priedą apie Airiją, pavadinęs ją “skurdžiausia iš visų neturtingųjų”. Tame priede buvo rašoma , kad Airija neturi vertingų iškasėnų ir inergetikos resursų. Jos žemės ūkio produkcijanikam nereikalinga, nes visoms Europos valstybėms pakanka savo maisto.

Neseniai tas pats žurnalas vėl išleido priedą apie Airiją, tačiau šį kartą pavadino ją “Europos žvaigdė”. Per tumpą laikotarpį Airijos be

e
endras vidaus produktas (BVP), t.y. suma to, ką šalis pagamina padalijus vienam gyventojui, tapo didesnis už vidutinį Vakarų Europoje.

Šalis BVP augimas

2002 2003(V)
Airija 5,1% 3,2%
Didžioji Britanija 1,6% 2,1%
Prancūzija 1,0% 1,2%
Olandija 0,3% 0,7%
Vokietija 0,2% 0,3%
Ispanija 2,0% 2,1%
Portugalija 0,4% 0,3%
JAV 2,3% 2,5%
Japonija 0,3% 1,0%

BVP – Bendras Vidaus Produktas
V- Vasaris

Išvada:

Airijos ekonomika- viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tai sąlygoja suaktyvėjęs verslo steigimas, užsienio investicijos, moderniųjų technologijų diegimas.

Užimtumas

Nedarbo lygis 2001 metais Airijoje siekė 4,3 procento. 2001 metais užimtų gyventojų skaičius-1,8 mln.

Sektoriai Iš viso %
Žemės ūkis 114,3 6,1%
Kitos Produkcijos Pramonės 303,2 17,1%
Statyba 188,5 10,6%
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 252,3 14,2%
Viešbučiai ir Restoranai 110,5 6,2%
Transportas, Saugojimas ir Komunikacija 110,9 6,2%
Bankininkystės ir finansų sektorius 226,6 12,7%
Viešasis administravimas ir Apsauga 88,6 5,7%
Švietimas ir Sveikatos apsauga 280,7 15,8%
Kitos paslaugos 96,3 5,4%
iš viso 1772 100%

Užimtumas 2003 m.(Vasaris)

Šimtmečiais tūkstančiai airių vyko ie

e
eškoti laimės į Angliją, dar daugiau į Ameriką. Dabar situacija kordinaliai pasikėitė: iš Anglijos atgal į Airiją kviečiami įvairių profesijų ir specialybių žmonės. Dar vienas svarbus rodiklis- airiai grįžta atgal į protėvių žemė net iš pačios galingiausios šalies- iš Amerikos. Kasmet grįžta apie 50 tūkstančių airių.

Transporto priemonės registracijos mokesčio tarifai

Darbinis tūris (kub. cm) Mokesčio tarifas
0 – 1400 22,5%
1401- 2000 25,0%

2000< 30,0%

Kainos už elektrą(už 1 kWh)

Šalis JAV $
Airija 0,057
Didžioji Britanija 0,064
Prancūzija 0,047
Olandija 0,061
JAV 0,039
Vokietija 0,057
Ispanija 0,056

Vandens kainos(už kub. metrą)
Šalis JAV $
Airija 0,63
Jav 0,51
Ispanija 0,57
Didžioji Britanija 1,18
Prancūzija 1,23
Olandija 1,25
Vokietija 1,91

Išvada:

Airių grįžimas atgal į tėvynė, tai yra labai svarbus rodiklis, rodantis kad pastaruoju metu Airijoje pagėrėjo gyvenimo sąlygos.

Užsienio prekyba
Užsienio prekyba turi didėlė įtaką Airijos ekonomikai.

IMPORTAS EKSPORTAS

Mašinos ir įvairus transporto įrenginiai

Chemijos pramonės produkcija

Minėralinis kūras Kompiuterinė įranga

Tekstilė ir jos gaminiai Gyvi galvijai

57,2 mlrd. Eurų 92,5 mlrd. Eurų

Šalys Eksportas (proc.) Importas (proc.)
Didžioji Britanija 20 33
Vokietija 11 6
Prancūzija 8 5
Olandija 6 4
Visos ES šalys 63 61
JAV 20 16

Pagrindiniai Airijos prekybos partneriai 2001

(mlrd. eurų)

Svarbiausi eksportuojami produktai 2002 m. Airijos eksportas, importas ir prekybos perteklius

2002 2003(B)
Eksportas €93,690 €33,612
Importas €55,303 €15,714
Prekybos perteklius €38,421 €11,066
Chemijos pramonės produkcija 42%
Kompiterinė Įranga 20%
Mašinos ir transporto įrengimai 15%
Maistas, gyvi galvijai 6%
Kt. 17%

Išvada:

Svarbiausi Airijos prekybos partneriai yra Didžioji Britanija ir JAV.

Ryšiai su Lietuva

Lietuvos prekybiniai santykiai su Airija vis dar yra labai silpni. Iki 2000 m. Airija buvo viena iš nedaugėlio šalių, su kuriomis Lietuva turėjo teigiama prekybos balansą. Tačiau 2000 m. eksportas į Lietuvą sumažėjo beveik trigubai ir sudarė 36,5 mln. litų. Lietuvos importas iš Airijos sudarė 70,4 mln. litų.

Užsienio investicijos

1989-1993 metais Airija iš Europos Sąjungos gavo 4 miliardus dolerių subsidijų, 1994-1999 dar 6,5 miliardo. Kyla klausimas: daug tai, ar mažai? Tai yra daug, nes Airija imokėdavo į E.S. biudžetą keturius kartus mažiau. Idomu pabriežti ir tai, kad Airija kiekvienais metais gauna iš E.S. fondo tiek pinigų, kiek pajamų gauna Lietuvos valstybės biudžetas. Šie pinigai buvo skirti keliams, uostams, oro uostams, ryšiams gerinti, ligoninėms statyti, žemės ūkiui tvarkyti. Airija atsižvelgė į E.S. reikalavimus, ir dabar gamina paklausia produkciją.

Airija sugeba derinti E.S. finansinę pagalbą su privačiuoju kapitalu.
Kiti užsienio investuotojai: JAV, Didžioji Britanija, Prancuzija, Japonija, Olandija.
Investuojama į tokius sektorius: chemikalų ir farmacijos gamybą, elektroninį verslą, informacinės ir telekomunikacinės sistemas, programinę įrangą.

2. Įmonės steigimo tvarka ir veiklos reguliavimas

2.1 Įmonės steigimo tvarka:

Airijoje įmonės steigimas paprastai trunka apie 4-6 savaites, tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 10 dienų. Be to, kiekvienas steigėjas privalo būti ir akcininkas.

Bendrovės steigimas:
Steigiant bendrovę reikia parengti šiuos dokumentus:

-steigimo sutartį (Memorandum of Association), pasirašytą visų steigėjų. Sutartyje turi būti nurodytas bendrovės vardas, verslo organizavimo forma, tikslai, akcininkų atsakomybė, įstatinio kapitalo dydis, akcijų nominali vertė ir t.t.;

-bendrovės įstatus (Articles of Association), kuriuose nustatomos akcininkų teisės ir pareigos;

-užpildyti Bendrovių rigistravimo biuro formą (Companies Registration Office Form), kurioje pateikiami duomenys apie bendrovės akcinį kapitalą ir vadovus. Veiklą galima pradėti tik tada, kai bendovei suteikiamas Bendrovių registravimo biuro sertifikatas.

Steigiama bendrovė rigistruojama kaip mokesčių mokėtoją Pajamų komisijoje (Revenue Commission) bei socialinės gerovės departamente (Department of Social Welfare)

2.2 Teisinis verslo reguliavimas:

Pagrindinės verslo organizavimo formos Airijoje

Verslo organizavimo forma Dalyvių sk. Įstatinis kapitalas Atsakomybė Apmokestinimas
Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė Nuo 7 Minimalus- 38 tūkst. eurų Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis
Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė 2-50 Nenustatytas Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis
Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovė 1 Nenustatytas Ribota; atsako tik įnešto turto dalimi Pelno mokestis
Neribotos atsakomybės bendrovė Neribotas Nenustatytas Neribota Pajamų mokestis
Individualus prekiautojas 1 Nenustatytas Neribota Pajamų mokestis

Atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Gali būti leidžiamos ir viešai platinamos paprastosios ir privilegijuotos akcijos bei obligacijos (bonds) Privalomas Bendrovių registravimo biurui ir spaudai savo veiklos statistinių ir finansinių ataskaitų pateikimas.

Uždarosios ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Negalima viešai platinti savo vertybinių popierių , akcininkai negali nevaržomi parduoti savo akcijų kitiems asmenims. Bendrovės veiklos reglamentavimas analogiškas atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės veiklai.

Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Bendrovės vienintelis narys savo įgaliojimais prilygsta akcininkų susirinkimui, o jo sprendimai protokoluojami. Atsiradus antram nariui bendrovė privalo persiregistruouti kitos teisinės formos įmonė. Bendrovės veiklos reglamentavimas analogiškas atvirosios ribotos atsakomybės bendrovės veiklai.

Neribotos atsakomybės bendrovės ypatumai: Bendrovė yra juridinis asmuo, todėl jai gali priklausyti turtas ir jos egzistavimas nenutrūksta išėjus ar pasikeitus nariams. Bendrovei neprivalomas auditas.

2.3 Lengvatos ir paskatos verslui:

Jau daugiau nei trisdešimt metų Aijrijos vyriausybė aktyviai skatina užsienio investicijas bei kuria verslui palankų klimatą ir sąlygas. Užsienio investuotojams Airija labai palanki dėl keleto priežrasčių: stabibili politinė, ekonominė ir socialinė aplinka, palanki mokesčių sistema, įvairios paskatos ir lengvatos verslui, kvalifikuota ir angliškai kalbanti darbo jėga.

Verslo paskatos užsienio investotojams susidėda iš finansinės paramos ir mokestinių lengvatų.
Svarbiausia Vyriausybinė verslo plėtros agentūra yra Airijos pramonės plėtros agentūra (Industrial Development Agency, IDA Ireland). Ši agentūra teikia grantus įvairiuose srityse, pvz. gamybą arba užsienio prekybą plėtojančioms įmonėms. Gali būti sutėikiama viena subsidija, arba subsidijų paketas (“grants package”).

Skiriami tokie paskatų tipai: kapitalo grantai (Capital grants), mokymo grantai (Training grants), įdarbinimo grantai (Employment grants), moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtos subsidijos (Research and development grants, R&D grants).

2.4 Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos:

Pastaraisiais metais Airijos aplinkosaugos sistemos įtaka labai išsiplėtė. Įgyvendinant svarbų projektą būtina atsižvelgti į jo poveikį aplinkai. Įdomu tai, kad paties projekto patvirtinimas dar nesuteikia jums garantijų, kad jus gausite visas reikalingas licencijas.

Aplinkosaugos kontrolę šalyje vykdo Aplinkosaugos agentūra (Environmental Protection Agency, EPA) bei vietinės institucijos. Įmonės norinčios įgyvendinti savo projektus privalo gauti Aplinkosaugos agentūroje išduodamą licenciją. Be to, agentūra atsakinga už išduotų licencijų kontrolę ir peržiūrą.

Pagrindiniai aplinkosaugos reikalavimai apima šias sritis:

Atlliekų valdymas (Waste Management) Aplinkosaugos agentūra teikia licencijas įmonėms, šalinančioms toksines ir pavojingas, bei pramonines atliekas.
Vandens teršimas (Watter Pollution) Aplinkosaugos agentūra teikia licencijas įmonėms, teršiančioms vidaus ir pakrantės vandens telkinius bei jūrą.
Oro teršimas
(Air Pollution) Oro tarša uždrausta. Įmonės užsiimančios tam tikra veikla privalo gauti licencijas. Jį gali būti išduota tik tuo atveju, kai tarša neviršija normų.

Įmonėms, diegiančioms aplinkosaugos technologijas, teikiamos šios lengvatos:

– įmonėms dieginčioms ISO 14001 standartą, teikiamos subsidijos bei mokestinės lengvatos. Maksimalus subsidijos dydis – 12,69 tūkst. Eurų.
– atliekų valdymo projektams lėšos skiriamos iš Europos regijoninės plėtros fondo. Privačių projektų finansavimas vykdomas pagal ES valstybės pagalbos nustatytus kriterijus.

3. Verslo formos ir reguliavimas

3.1 Asocijuotos verslo struktūros:

Asocijuotos verslo struktūros atstovauja įmonių interesams įvairiose valdžios institucijose ir daro nemažą įtaką Vyriausybės politikai. Užsienio įmonės, tapusios vietinių pramonės, prekybos ar kitų ekonominių asociacijų narėmis, turi didesnę galimybę gauti finansavimą iš Vyriausybės investicinių projektų.

Airijos verslo ir darbdavių konfederacija (Irish Business and Employers Confederation) teikia pasiūlymus Vyriausybei formuojant pramonės ar prekybos politiką. Konfederacija teikia naudingą informaciją, atlieka atskirų sektorių ir individualius tyrimus bei platina apžvalgas, rengia įvairias parodas.

Airijos pramanės ir prekybos rūmai (The Chambers of Commerse of Ireland) jungia keturiolika regioninių pramonės ir prekybos asociacijų. Airijos pramonės ir prekybos rūmai atstovauja narių interesams, padeda susirasti verslo partnerius, naujus prekių ir paslaugų tiekėjus, palaiko ryšius su kitomis oganizacijomis bei institucijomis.

3.2 Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas:

Airijoje legaliai gali dirbti tiek vietiniai, tiek užsienio darbuotojai. Šiuo metų Airijoje trųksta kvalifikuotos darbo jėgos, todėl laikraščiai spausdina ištisus puslapius skelbimų. Daug žmonių Airijoje dirba nelegaliai, todėl padaugėjo atvėjų kai šiuos nelegalus pagauna ir išvaro iš šalies. Kad galima būtų legaliai dirbti Airijoje reikia pasirašyti raštišką sutartį su darbdaviu.

Darbo sutarties elementai:
– įmonės pavadinimas ir adresas
– darbuotojo vardas ir pavardė
– darbo vieta, pareigos
– darbo pradžios data
– darbo sutarties trukmė
– darbo funkcijos
– darbo apmokėjimo tvarka
– darbo laikas

Darbdavis įsipareiguoja informuoti darbuotoją apie įvairius pasikeitimus. Darbuotojas turi būti įspėtas apie atleidimo iš darbo procedūrą, apie atskaičiuotus mokesčius, apie sutarties sąlygų pasikeitimą.

Šalis Vidutinis maksimalus darbo laikas (val.) Darbo savaitės trukmė (val.) Įstatymu nustatytos atostogos Tipiškos atostogos
Airija 48 37 – 40 20 dienų 20 – 25 dienų
Didžioji Britanija 48 35 – 40 20 dienų 20 – 30 dienų
Prancūzija 10 per dieną 35 25 dienų 25 – 30 dienų
Vokietija 8 per dieną 35 – 38 20 dienų 30 dienų
Ispanija 9 per dieną 34 – 38 20 dienų 22 – 25 dienų
Portugalija 8 per dieną 35 – 40 22 dienų 22 – 25 dienų

Įmokos

Į socialinį darudimo fondą
Į sveukatos draudimo fondą

Darbo užmokėstis, kai mokėti nereikia

Darbuotojai 4% nuo darbo užmokesčio 2% nuo darbo užmokesčio < 287 eurų
Savarankiškai dirbantys asmenys 3% nuo darbo užmokesčio 2% nuo darbo užmokesčio <356 eurų

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų įmokos į socialnio draudimo fondą

Procentas nuo darbuotojo atlyginimo į soc. draudimo fondą Darbuotojo užmokestis
8,5% < 356 eurų
10,75% 356 eurų<

Darbdavių įmokos į socialinio draudimo fondą

Ne ES piliečių įdarbinimas Airijoje

Neradęs tinkamų darbuotojų ES šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, darbdaviui tenka ieškoti darbuotojų kitose šalyse. Iš pradžių darbdavys turi kreiptis į Dailo jėgos banką ir informuoti apie darbo jėgos trūkumą. Negavęs atsakymo, darbdavys pateikia prašymą į Dailo leidimų skyrių, prekybos ir darbo departamento . Radęs tinkamą darbuotoją, darbdavys privalo už atitinkamą mokestį įsigyti leidimą, leidžiantį darbuotojui dibti Airijoje. Mokesčio dydis priklauso nuo darbuotojo darbo trukmės: nuo 50 eurų, jei darbuotojas įdarbinamas menesiui, iki 400 eurų, jei darbuotojas įdarbinamas nuo 6 menėsių iki metų.

3.3 Mokesčiai, finansinių atsiskaitimų reguliavimas:

Fizinių asmenų pajamų mokestis

Mokesčio mokėtojai – asmenys, kurie kasmet praleidžia Airijos teritorijoje daugiau nei 183 dienas. Šis mokestis imamas nuo bendrųjų pajamų: atlyginimo už darbą, pensijos, nuosavo turto, pelno gauto iš ekonominės veiklos.

Šeimyninė padėtis Mokesčio tarifai

20% 42%
Vienas asmuo pirmieji 28 tūkst. eurų 28 tūkst. eurų<
Vienas iš sutuoktinių gauna pajamas pirmieji 37 tūkst. eurų 37 tūkst. eurų<
Abu sutuoktiniai gauna pajamas pirmieji 58 tūkst. eurų 58 tūkst. eurų<
Pajamų mokesčio tarifai
Juridinių asmenų pelno mokėstis

Mokėsčio mokėtojai – asmenys kurie gauna pelno iš komercinės, pramoninės ar kitos veiklos.
Nuo 2003.01.01. įsigaliojo naujas 12,5 % pelno mokestis. Gamybos ir paslaugų tiekėjams taikomos lengvatos. Isigaliojo 10 % pelno mokesčio tarifas tiems, kurie pradėjo savo veiklą 1998 metais.

Pelno mokestis

Šalis Pelno mokestis, proc.

Standartinis pelno mokesčio tarifas Priemoka nuo pelno mokesčio Vietinis pelno mokestis Įstatymų nustatyta pelno mokesčio maksimali riba įskaitant priemokas ir vietinius mokesčius
Airija 12,5 − − 12,5
Austrija 34 − − 34
Belgija 39 3 − 40,17
Danilja 30 − − 30
Graikija 35 − − 35
Ispanija 35 − − 35
Italija 36 − 4,25 40,25
Jungtinė Karalystė 30 − − 30
Liuksemburgas 30,0 4 9,1 30,38
Olandija 34,5 − − 34,5
Portugalija 30 10 − 33
Prancūzija 33,3 9,3 − 36,43
Suomija 29 − − 29
Švedija 28 − − 28
Vokietija 25 6 17,63 39,35
Lietuva 15 − − 15

Išvada:

Pelno mokestis Airijoje yra pats mažiausias Europoje ir yra puikus masalas investuotojams.

Kapitalo prieaugio mokestis

Kapitalo prieaugio mokestis mokamas iš pelno, gauto pardavus turtą (butą, automobilį, vertybinius popierius, ir t.t) Mokesčio subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Taikomas standartinis 20 % tarifas

Žyminis mokėstis

Žyminis mokestis mokamas perleidžian turtą, jei sudaroma raštiška sutartis. Taikomi 6-9 % mokėsčio tarifai priklausomai nuo turto vertės Perleidžiant vertybinius popierius taikomas 1% tarifas.

Kapitalo įsigijimo mokestis

Apmokėstinamas paveldėtas arba dovanuotas turtas. Standartinio mokesčio nėra, nes tarifas priklauso nuo turto vertės ir nuo palikusio (dovanojusio) asmens ir paveldėtojo santykių. Maksimalus taikomas mokesčio tarifas – 40 %.

Transporto priemonės registracijos mokestis

Mokamas pirmą kartą registruojant autotransporto priemonę Airijoje. Nesvarbu iš kokios šalies transportas yra atgabentas, tačiau mokestis yra mokamas nuo rinkos kainos.

Darbinis tūris (kub. cm) Mokesčio tarifas
0 – 1400 22,5%
1401- 2000 25,0%
2000< 30,0%
Transporto priemonės registracijos mokesčio tarifai

Vietiniai mokesčiai

Vienintelis vietinis mokestis yra turto mokestis. Mokamas į vietinių organų biudžetą, kurie ir nustato mokesčio dydį.Todėl atskiruose teritorijose tarifai skirtingi ir dažnai priklauso nuo biudžeto. Šiuo mokesčių apmokestinamas turtas, žemė, nekilnuojamas turtas, ir pan.

Netesioginiai mokesčiai

Netesioginiams mokesčiams priskiriami pridėtinės vertės mokestis (Value-added Tax), akcizo mokestis ir kiti.

Pridėtinės vertės mokestis
(PVM)
Tarifas (Standartinis-21%; Lengvatinis-12,5%;)

Žemės ūkio Statybos Viešbučių Laikraščių, Restoranų Elektros Veterinarijos

paslaugos paslaugos paslaugos, žurnalų leidybą paslaugos energija paslaugos

4,5 % Tarifas

Galvija Kai kurie žemės ūkio produktai

(pvz arkliai)

0 % Tarifas

Kai kurie Rūbai vaikams Maistas Medicininė Knygos Eksrotuojama

vaistai įranga produkcija

Akcizo mokestis

Benzinas Dyzelinis Akloholiniai Tabako

kuras gėrimai gaminiai

3.4 Bankai ir finansinės paslaugos:

Airijoje užregistruota apie 50 licencijuotų bankų. Steigiant banką reikia turėti atitinkamą Airijos centrinio banko išduotą liceciją.Licencijos nereikalauja tik tuo atvėju, kai bankas yra licecijuotas Europos Sąjungoje. Tiems bankams reikia tik pranešti Airijos centriam bankui apie filialo steigimą.

Pagrindinės valstybės finansinės institucijos yra Pramonės kredito korporacinis bankas, kuris specializuojasi teikti finansines paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui, ir Žemės ūkio kredito korporacinis bankas, kuris teikia paslaugas tiek individualiems, tiek juridiniams asmenims.

Vertybinių popierių birža – šalies finansų infrastruktūros elementas. Nuo 1995 12 08 Airijos birža buvo atskirta, nes anksčiau veikė kaip Londono vertybinių popierių filialas.

Airijos vertybinių popierių birža padalinta į 4 rinkas:
• Oficialusis sąrašas (the Official list)
• Plėtojamų įmonių rinką (Developing Companies Market)
• Tyrinėjimų vertybinių popierių rinką (Explorations Security Market)
• Technologijoms skirtą vertybinių popierių rinką (the Market for Technology Stock)

3.5 Vartotojų apsauga:

Airijoje yra keletas organizacijų, apsaugančių vartotojų teisės. Pagrindindinė iš jų, tai Varotojų reikalų direktoriaus biuras. Jeigu nekokybiškas produktas padaro žalą vartotojo sveikatai arba turtui, vartotojas turi teisę kreiptis į vartotojų apsaugos biurus. Jei importuotojas ar gamintojas bus pripažintas kaltas, jis turės kompensuoti padarytą žalą.

3.6 Užsienio prekybos reguliavimas:

Muitai

Airija – Europos Sąjungos šalis, todėl vadovaujasi Europos Bendrijos bendruoju muitų tarifu (TARIC). Daugėliui į Airiją ivežamų žaliavų yra taikomas labai mažas, arba nulinis importo muitas. Importo muitai taikomi tik importuojant kai kuriuos lietuviškus žemės ūkio produktus: arklius, medų, agurkus, voveraites, galvių taukus, cukrų.
Licencijos

Importo licencijos išduodamos:

a) vienai prekių siuntai.

b) kelioms prekių siuntoms, su sąlyga, kad būtų nustatytos prekių kiekis.

Importo licencijų reikalauja tik kai kuriems žemės ūkio produktams: grūdams, pienui, sviestui, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms.

Ženklinimas

Impotuojant prekes į Airiją, visi matavimai etiketėsę turi būti pateikti metrinėje matų sistemoje, reikalingas CE ženklinimas.
Supakuotų maisto produktų etiketėms teikiamį reikalavimai:
• Produkto pavadinimas
• Kiekis
• Sudėtis
• Vartojimo ypatumai
• Inkamo vartojimo laikas
• Neto svoris
Importo ir eksporto dokumentai

Importuojant prekės į Airiją muitinei reikia pateikti šiuos dokumentus:
• Sąskaitą faktūrą
• Važtaražtį
• Prekių kilmės setifikatą
• Importo licenciją
• Draudimo polisą
• Pakuotės sarašą
• Formaliją sarašą
• Formaliją sąskaitą

Muitinės sandėliai

Muitinės sandeliai yra isikūrę Dubline, Korke, Limerike, Vaterforde ir kituose didžiuose Airijos miestuose. Jie ypač padėda kai impotuotojas negali sumokėti visų importo mokesčių ar sutvarkyti reikalingus dokumentus. Sandėliai atlieka tokias paslaugas: sandėliavimas, pakavimas, rušiavimas, išpiltymas į butelius, transportavimas.

3.7 E. verslas:

Kai Airija įstojo į Europos Sąjungą, Airijos vyriusybė pradėjo ieškoti užsienio firmų, kurios norėtų investuoti savo lėšus. Airijos vyriausybė sužinoję kad JAV kompiuterinių technologijų gigantas IBM ješko kur įsikurti Europoje, pasiūlė jam geras sąlygas. Po dviejų metų iškilo didelės fabrikos, kuriose gamina kompiuterių programinę įrangą. Svabiausia yra tai, kad airiai neužmovė amerikiečius didėliais mokesčiais, leido susipirkti žemės. Amerikiečiai buvo labai patenkinti bendradarbiaujant su airiais. Šiuo metų, jau apie 600 įmonių teikia e-verslo paslaugas. Tarp jų ir viso pasaulio pripažinti lyderiai: Microsoft, IBM, Warner. Per 10 metų Airija tapo antraja pasaulyje pagal kompiuterinės įrangos gamybą.

Airija e-verslo šalis 2/3 visų įmonių parduoda prekės internetu

32% įmonių perka prekės internetu

21% nauduojasi internetu

Išvados:

Airijos ekonomika- viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tai sąlygoja suaktyvėjęs verslo steigimas, užsienio investicijos, moderniųjų technologijų diegimas. Be to, palanki geografinė, ekonominė padėtis, palankūs mokesčiai, kvalifikuota ir angliškai kalbanti darbo jėga rodo, kad Airija yra puiki šalis steigiant verslą.

Literatura:

www.cia.dov
www.basis.ie
www.idaireland.com
Žurnalas: “Integracijos žinios”
Verslo steigimas Europos Šalyse.
Verslininko vadovas