Verslo steigimas, jo formos ir reguliavimas Airijoje

Verslo steigimas, jo formos ir reguliavimas Airijoje

1. Įvadas1.1 Šalies bendroji politinė ir ekonominė situacija……………………………………2

2. Įmonės steigimo tvarka ir veiklos reguliavimas2.1 Įmonės steigimo tvarka……………………………………………………………62.2 Teisinis verslo reguliavimas………………………………………………………62.3 Lengvatos ir paskatos verslui………………………………………………………72.4 Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos……………….7

3. Verslo formos ir reguliavimas3.1 Asocijuotos verslo struktūros.…………………………………………………….83.2 Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas………………………………………83.3 Mokesčiai, finansinių atsiskaitimų reguliavimas………………………………….93.4 Bankai ir finansinės paslaugos…………………………………………………….133.5 Vartotojų apsauga………………………………………………………………….133.6 Užsienio prekybos reguliavimas……………………………………………………133.7 E. verslas……………………………………………………………………………14

4. Išvados ir pasiulimai5. Literatura

1. Įvadas

1.1 Šalies bendroji politinė ir ekonominė situacija:

Politinė situacija

Pasaulyje nėra daug valstybių kurie būtų taip panašus į Lietuvą, kaip Airija. Airijos plotas- beveik kaip Lietuvos- 70,28 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, Lietuvos- 65,2 tūkstančiai. Gyventojų skaičius irgi, beveik, sutampa- Airijoje gyvena apie 3,8 mln gyventojų, o Lietuvoje- apie 3,7 mln. Gyventojų prieaugis Airijoje sudaro 0,2 procento. Valdžios sistemos irgi panašios- Airijoje vyrauja visuotiniuose rinkimuose liaudės išrenkami Atstovų žemiejį rūmai (Dail) ir Ministro Pirmininko, universitetų ir kitų suinterisuotų grupių renkamas Senatas (Senate). Atstovų Žemuosius rūmus sudaro 166 nariai,o Senatą 60 narių. Atstovų Žemujų rūmų ir Senato nariai renkami penkerių metų kadencijai.

Airijos parlamentas(nariai renkami penkerių metų kadencijai)

Atstovų Žemieji rūmai (Dail) Senatas (Senate)

(166 nariai) (60 narių)Airijos piliečiai Ministras Pirmininkas, universitetai, įvairios interesų grupės.

Abu Parlamento rūmai dalyvauja įstatymų leidyboje, tačiau Senato funkcija yra patariamoji. Pagrindinis vadovaujantis asmuo yra Ministras Pirmininkas (Taoiseach), kurį skiria šalies Prezidentas, atsižvelgdamas į Atstovų rūmų siūlomas kandidaturas. Prezidentas renkamas visuotinių rinkimų budų, septynerių metų laikotarpiui. Įdomus dalykas yra tas, kad Prezidento vaidmuo šalyje yra simbolinė, neatsižvelgiant į tai kad jis turi pasirašyti visus įstatymų projektus ir įstatymų pataisymus.Airijoje susiformavo penkios pagrindinės politinės partijos:• Fianna Fail (centro)• Labour party (darbo)• Fine Gail (centro dešinioji)• Democratic left (kairieji demokratai)• Progressive Democrats (progresyvieji demokratai)

1997 metų rinkimų rezultatai:Fianna Fail-39,3%, Fine Gail-27,9%, Labour-10,4%, Progressive Democrats- 4,7%, Democratic Left- 2,5%, Sinn fein2,5%, Workers party- 0,7%, Independents- 9,8%. Po 2002 rinkimų valdančiąją koaliciją sudaro Fianna Fail ir Democratic Left partijos.

Ekonominė situacija

Ne taip seniai, t.y. 1986 metais, prieš 17 metų, rimtas Londono žurnalas “The Economist” išspausdino priedą apie Airiją, pavadinęs ją “skurdžiausia iš visų neturtingųjų”. Tame priede buvo rašoma , kad Airija neturi vertingų iškasėnų ir inergetikos resursų. Jos žemės ūkio produkcijanikam nereikalinga, nes visoms Europos valstybėms pakanka savo maisto. Neseniai tas pats žurnalas vėl išleido priedą apie Airiją, tačiau šį kartą pavadino ją “Europos žvaigdė”. Per tumpą laikotarpį Airijos bendras vidaus produktas (BVP), t.y. suma to, ką šalis pagamina padalijus vienam gyventojui, tapo didesnis už vidutinį Vakarų Europoje.

Šalis BVP augimas 2002 2003(V)Airija 5,1% 3,2%Didžioji Britanija 1,6% 2,1%Prancūzija 1,0% 1,2%Olandija 0,3% 0,7%Vokietija 0,2% 0,3%Ispanija 2,0% 2,1%Portugalija 0,4% 0,3%JAV 2,3% 2,5%Japonija 0,3% 1,0%

BVP – Bendras Vidaus ProduktasV- Vasaris Išvada: Airijos ekonomika- viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tai sąlygoja suaktyvėjęs verslo steigimas, užsienio investicijos, moderniųjų technologijų diegimas.

Užimtumas

Nedarbo lygis 2001 metais Airijoje siekė 4,3 procento. 2001 metais užimtų gyventojų skaičius-1,8 mln.

Sektoriai Iš viso % Žemės ūkis 114,3 6,1%Kitos Produkcijos Pramonės 303,2 17,1%Statyba 188,5 10,6%Didmeninė ir mažmeninė prekyba 252,3 14,2%Viešbučiai ir Restoranai 110,5 6,2%Transportas, Saugojimas ir Komunikacija 110,9 6,2%Bankininkystės ir finansų sektorius 226,6 12,7%Viešasis administravimas ir Apsauga 88,6 5,7%Švietimas ir Sveikatos apsauga 280,7 15,8%Kitos paslaugos 96,3 5,4%iš viso 1772 100% Užimtumas 2003 m.(Vasaris)

Šimtmečiais tūkstančiai airių vyko ieškoti laimės į Angliją, dar daugiau į Ameriką. Dabar situacija kordinaliai pasikėitė: iš Anglijos atgal į Airiją kviečiami įvairių profesijų ir specialybių žmonės. Dar vienas svarbus rodiklis- airiai grįžta atgal į protėvių žemė net iš pačios galingiausios šalies- iš Amerikos. Kasmet grįžta apie 50 tūkstančių airių.

Transporto priemonės registracijos mokesčio tarifai

Darbinis tūris (kub. cm) Mokesčio tarifas0 – 1400 22,5%1401- 2000 25,0% 2000< 30,0%

Kainos už elektrą(už 1 kWh)

Šalis JAV $Airija 0,057Didžioji Britanija 0,064Prancūzija 0,047Olandija 0,061JAV 0,039Vokietija 0,057Ispanija 0,056

Vandens kainos(už kub. metrą)Šalis JAV $Airija 0,63Jav 0,51Ispanija 0,57Didžioji Britanija 1,18Prancūzija 1,23Olandija 1,25Vokietija 1,91

Išvada: Airių grįžimas atgal į tėvynė, tai yra labai svarbus rodiklis, rodantis kad pastaruoju metu Airijoje pagėrėjo gyvenimo sąlygos.

Užsienio prekybaUžsienio prekyba turi didėlė įtaką Airijos ekonomikai.

IMPORTAS EKSPORTAS Mašinos ir įvairus transporto įrenginiai Chemijos pramonės produkcija Minėralinis kūras Kompiuterinė įranga Tekstilė ir jos gaminiai Gyvi galvijai 57,2 mlrd. Eurų 92,5 mlrd. Eurų

Šalys Eksportas (proc.) Importas (proc.)Didžioji Britanija 20 33Vokietija 11 6Prancūzija 8 5Olandija 6 4Visos ES šalys 63 61JAV 20 16 Pagrindiniai Airijos prekybos partneriai 2001 (mlrd. eurų)

Svarbiausi eksportuojami produktai 2002 m. Airijos eksportas, importas ir prekybos perteklius

2002 2003(B)Eksportas €93,690 €33,612Importas €55,303 €15,714Prekybos perteklius €38,421 €11,066Chemijos pramonės produkcija 42%Kompiterinė Įranga 20%Mašinos ir transporto įrengimai 15%Maistas, gyvi galvijai 6%Kt. 17%

Išvada:

Svarbiausi Airijos prekybos partneriai yra Didžioji Britanija ir JAV.

Ryšiai su Lietuva

Lietuvos prekybiniai santykiai su Airija vis dar yra labai silpni. Iki 2000 m. Airija buvo viena iš nedaugėlio šalių, su kuriomis Lietuva turėjo teigiama prekybos balansą. Tačiau 2000 m. eksportas į Lietuvą sumažėjo beveik trigubai ir sudarė 36,5 mln. litų. Lietuvos importas iš Airijos sudarė 70,4 mln. litų.

Užsienio investicijos

1989-1993 metais Airija iš Europos Sąjungos gavo 4 miliardus dolerių subsidijų, 1994-1999 dar 6,5 miliardo. Kyla klausimas: daug tai, ar mažai? Tai yra daug, nes Airija imokėdavo į E.S. biudžetą keturius kartus mažiau. Idomu pabriežti ir tai, kad Airija kiekvienais metais gauna iš E.S. fondo tiek pinigų, kiek pajamų gauna Lietuvos valstybės biudžetas. Šie pinigai buvo skirti keliams, uostams, oro uostams, ryšiams gerinti, ligoninėms statyti, žemės ūkiui tvarkyti. Airija atsižvelgė į E.S. reikalavimus, ir dabar gamina paklausia produkciją.

Airija sugeba derinti E.S. finansinę pagalbą su privačiuoju kapitalu.Kiti užsienio investuotojai: JAV, Didžioji Britanija, Prancuzija, Japonija, Olandija.Investuojama į tokius sektorius: chemikalų ir farmacijos gamybą, elektroninį verslą, informacinės ir telekomunikacinės sistemas, programinę įrangą.

2. Įmonės steigimo tvarka ir veiklos reguliavimas

2.1 Įmonės steigimo tvarka:

Airijoje įmonės steigimas paprastai trunka apie 4-6 savaites, tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 10 dienų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 990 žodžiai iš 3280 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?