Verslo šakų analizė

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymasUžsiimti šiuo verslu reikia specialių žinių. Be to manau, kad šis verslas nebūtų labai pelningas, nes gyvulius dažniausiai laiko kaimo žmonės, kurie neturėtų pakankamai lėšų skirti savo augintiniams.

Veterinarinė diagnostinė veiklaŠiai veiklai reikia specialios įrangos, kuri brangiai kainuoja, be to Lietuvoje yra dvi veterinarinės diagnostikos klinikos ir, manau, kad trečia nesugebėtų konkuruoti.

Veterinarijos labaratorijų veiklaŠi veikla taip pat reikalauja specialios brangiai kainuojančios įrangos ir galėtų konkuruoti Lietuvai įstojus į EU, kai galėsime nukonkuruoti pigia darbo jėga.

Socialinio darbo veiklaŠi veikla praktiškai neduoda pelno, jas išlaiko valstybė.

Socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu.Ši veikla praktiškai neduoda pelno, jas išlaiko valstybė. Be to, reikia turėti nekilnojamojo turto, kuriam įsigyti reikia nemažo kapitalo.

Našlaičių priežiūra.Ši veikla praktiškai neduoda pelno, jas išlaiko valstybė.

Vaikų ir senelių priežiūra priežiūra dieną.Šios veiklos niša rinkoje nėra visiškai užpildyta ir trūksta tokios kvalifikuotos veiklos. Geruose vaikų darželiuose trūksta vietų, tačiau senelių rūpyba vis dar nepopuliari Lietuvoje dėl keleto priežasčių: 1. tai yra gana brangu. 2. Vyresniems žmonėms apgyvendinimas senelių namuose atrodo kaip išvarymas iš namų ir jų atsisakymas. Lietuvoje tai dar nėra prigiję kaip vakaruose.

Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla.Visų pirma tai nepelno siekiančios įmonės. Tokia veikla galėčiau organizuoti tik turėdamas pakankamai kapitalo savo reikmėms.

Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikla.Tokia veikla jau užsiima valstybės valdoma UAB “Švara”. O kunkuruoti su ja būtų begalo sunku.

Gamybos atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimasNemanau, kad ši veikla perspektyvi. Visų pirma Lietuva nėra pramoninė šalis, nėra tokių gamyklų, kurios negalėtų pačios pasirūpinti savo atliekomis.

Skystųjų atliekų ir nuotiekų šalinimas bei apdorojimasNemanau, kad ši veikla perspektyvi. Lietuvos gamyklos savo skystąsias nuotekas dažniausiai supila į upes norėdami sutaupyti pinigų. Po kolkas Lietuvoje ekonomika yra aukščiau už ekologiją.

Vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūraŠia veikla tikrai neužsimčiau visų pirma dėl to, kad ji tiesiogiai priklauso nuo valstybinų užsakymų. Ir neturint ryšių valdžios institucijose užsakymų gauti būtų gana sunku.

Gatvių, kelių, automobilų stovėjimo aikštelių valymas ir laistymasŠia veikla tikrai neužsimčiau visų pirma dėl to, kad ji tiesiogiai priklauso nuo savivaldybės užsakymų. Gatvės ir stovėjimo aikštelės priklauso savivaldybei. Ir neturint ryšių valdžios institucijose užsakymų gauti būtų gana sunku.

Verslininkų, darbdavių ir profesinių organizacijų veikla.Ši verslo niša yra pilnai užpildyta. Sugalvoti ir pritraukti į naują organizaciją narių būtų labia sunku. Vienintelė proga sukurti naują organizaciją būtų tuo metu kai vyktų konfliktai kurios nors organizacijos viduje ir dauguma jos narių nebūtų patenkinti.

Prekybos rūmų veiklaKiekviename mieste yra vieneri prekybos rūmai. Aš net neįsivaizduoju kokias paslaugas turėtų teikti antrieji, kad nukonkuruoti jau esamus.

Visuomeninių organizacijų veiklaVisų pirma, užsiimdamas tokia veikla turtų nesusikrausi. Antra, tokia veikla manęs nedomina ir trečia, tokių organizacijų apstu.

Profesinių bendrijų, sąjungų veiklaManau, kad Lietuvoje netrūksta profesinių bendrijų, ir naujai sąjungai įsisprausti į rinką būtų tikrai sunku, nes tos, jau esančios rinkoje, turi užsitikrinusios savo reputaciją ir turi ilgalaikę patirtį.

Religinių organizacijų, sąjungų veiklaVisų pirma nesu labai religingas ir tokia veikla manęs tikrai nedomina.

Vienuolynų veiklaŠi veikla yra finansuojama valstybės ir religinių organizacijų. Neduoda pelno ir atsiskyrėlių gyvenimas manęs dar nedomina.

Politinių organizacijų veiklaNenorėčiau sieti savo ateities su politika. Nes atrodo, kad politkoje tvyro arši kova dėl pinigų, užimamų pareigų.

Jaunimo organizacijų veiklaNors tai irgi nepelno siekiančios organizacijos, dirbti su jaunimu yra įdomu, tačiau sugalvoti naują organizaciją ir gauti jai finansavimą tikrai nemalonus ir sunkus darbas.

Kino filmų vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla.Man sunku įsivaizduoti kodėl šis verslas turėtų duoti naudos. Pirma, rinka užpildyta piratine produkcija iš Rusijos. Antra, vaizdajuostės tampa mažiau populiarios, žmonės renkasi DVD, kurių vaizdo ir garso kokybė yra nepalyginamai geresnė.Vaizdajuosčių gamyba prieš kokius penkerius metus gal ir būtų pelninga, bet dabar jos galima sakyti yra atgyvena. Dabar vis labiau populiarėja skaitmeniniai video formatai kaip DVD ar VCD, kurių vaizdo kokybė yra daug geresnė.

Poilsio Organizavimo, kultūrinė ir sportinė veiklaAš rinkčiausi tokią veiklą, nes mano manymu, tai yra tikrai įdomus verslas, kuris šiuo metu duoda palyginti nemažą pelną, be to, tokia veikla visada yra perspektyvi. Pradėti tokį verslą manau nebūtų daug problemų, nes dabar lietuviai tikrai daug dėmesio ir lėšų skiria savo poilsiui, sportui ir kultūrai.Manau, kad šios srities verslą reiktų labiau sukoncentruoti i vieną veiklą – pavyzdžiui poilsio organizavimą.Pagrindiniai konkurentai būtų jau esamos ir nuolatinius klientus turinčios didžiosios poilsio organizavimo bendrovės. Su jomis būtų galima konkuruoti skiriant didesnį dėmesį klietams ir imant mažesnius komisinius mokesčius.Samdyčiau tik malonios išvaizdos darbuotojes, kurios gerai naudotųsi kompiuteriu, mokėtų anglų kalbą ir puikiai įtikintų klientus užsisakyti brangesnes ir kokybiškesnes paslaugas.Aš pasirinkčiau kurti Uždarąją Akcinę Bendrovę, nes jos įstatinis kapitalas tik 10 tūkstančių, o ne 150 tūkstančių kaip Akcinės bendrovės, be to UAB turi daugiau galimybių, negu individuali įmonė, didinti kapitalą.