Verslo planas UAB 2 metam

TURINYS

1) Reziumė -2-

Siūlomo projekto esmė -2-

Marketingo planas -3-

a) Tikslinės rinkos parinkimas -3-

3 Marketingo rinkinio elementai -4-

Gamybos planas -7-

6 Gamybos procesas -7-

7 Gamybiniai pajėgumai -7-

8 Žaliavos, reikalingos gamybai -8-

Organizacinis planas -8-

Finansinis planas -9-

2) Sanaudų prognozė -11-

3) Pelno (nuostolio) ataskaita -15-

4) Pinigų srautų ataskaita -18-

5) Balansas -19-

ĮMONĖS “KUBILAS” VERSLO PLANAS

Reziumė

Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “KUBILAS”
Įmonės kodas: 5454545
Registravimo data: 2002-01-02
Veiklos pobūdis :maisto produktų gamyba
Adresas: Bebrūnų miestelis, Mindaugo g. 3
Telefonas: 8-513-42565
Bankas: Bankas Snoras, Bebrūnų skyrius, kodas 260101888
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 47010122565454

Šio projekto esmė- įkurti nedidelę kepyklą, kuri aptarnautų Bebrūnų
miestelį, ir aplinkinius miestelius.
Bus gaminamas kasdieninis ma

a
aisto produktas – “Prancūziškas” batonas, kurio
išskirtinė forma bei puikus skonis patrauks vartotojų dėmesį ir leis
įsitvirtinti planuojamame rinkos segmente. Produkto kaina palaikoma apie 10
( žemesnė nei konkurentų, užtikrinta gaminio kokybė ir operatyvus
pristatymas.
Batonus numatoma kepti p. Jonui Petraičiui priklausančiame pastate Bebrūnų
miestelyje.
Direktorius ir vienintelis akcininkas p. Jonas, baigė KTU Lengvosios
pramonės fakultetą ir turi ne vienerių metų prekybos darbo patirtį.
Projekto finansavimo poreikis sudaro 200 000 Lt, kurių didžioji dalis bus
skirta technologinei įrangai bei automobiliui įsigyti, taip pat statybos
bei remonto darbams atlikti, atsargoms sukaupti. Projektas bus
finansuojamas iš vidinių ir iš
š
šorinių šaltinių. 120 000 Lt numatoma paimti
paskolą iš banko ” Hansabankas”.
Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga ir turės
pakankamai pinigų grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas. Projektas turėtų
atsipirkti mažiau nei per pusę metų.

Siūlomo projekto esmė

Ponas Jonas Petraitis gyvena Bebrūnų miestelyje. Jis turi 100 m2 ūk

k
kinį
pastatą ir neseniai gavo 80 000 Lt palikimą.
Jo siūlomo projekto esmė būtų tokia:

1. P. Jonas steigs uždarają akcinę bendrovę, kur bus vienintelis

akcininkas.

2. Jis įkurs nedidelę kepyklą, kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia

bus kepami “Prancūziški “ batonai.

3. P. Jonas ūkinį pastatą pritaikys gamybai.

4. Įsigis visą reikalingą kepimo įrangą.

5. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų.
Taigi p. Jonas, rašydamas verslo planą, sieks tokių tikslų:

o patikrinti idėją:

o apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį;

o surasti partnerius arba gauti paskolą;

o įvertinti riziką, jei teks skolintis pinigų.

Marketingo planas

Tikslinės rinkos parinkimas. Bebrūnai yra strategiškai geroje vietoje.
Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais ( Čiškiais, Vokiškiais,
Lukštais bei Gerviais ) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina p.
Jono verslo galimybes. Kaip rodo paveikslas, tolimiausias miestelis Gerviai
nutolęs nuo Bebrūnų per 30 km., o Čiškiai ir Lukštai yra beveik pakeliui,
Vokiškiai yra už 15 km. P. Jonui kasdien teks nu

u
uvažiuoti apie 100 km.,
vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius bei užeigas šalia
respublikinio kelio.
Geografinė padėtis labai svarbi p. Jono projekto įgyvendinimui, jos analizė
leidžia įvertinti gyventojų skaičių , prekybos taškų padėtį, apskaičiuoti
transportavimo sąnaudas.

Užeiga

|RESPUBLIKINĖS REIKŠMĖS KELIAS |

Užeiga

5km.

10 km. 5 km.

Bebrūnai
Lukštai Čiškiai

15 km
. 15 km.

Vokiškiai

Gerviai
1 pav. Realizavimo rinka

Potenciali rinka, pagal rinkimų surašymo duomenis miesteliuose bei
transporto intensyvumą šiame rajone, sudaro apie 12000 žmonių. P. Jonas
tikisi, kad per parduotuves bei maitinimo įmones pasiekiama rinka bus 9000
žmonių, o realiai pasiekiama 6000 žmonių.

|12000 žm. |Potenciali |
| |rinka |
|9000 žm. |Pasiekiama | |
| |rinka | |
|6000 žm. |Realiai | | |
| |pasiekiama rinka | | |

2 pav. Tikslinės rinkos parinkimas

Pagal realiai pasiekiamą ( 6000 žm.) ri

i
inką p. Jonas planuoja labiausiai
tikėtinas pardavimų apimtis. Riziką sumažinti, be labiausiai tikėtino
varianto , verslininkas numato, remdamasis optimisinėmis bei pesimistinėmis
pardavimų prognozėmis.
Rinkos galimybių analizė. P. Jonui reikės išsikovoti vietą jau užimtoje
rinkoje, siekdamas išanalizuoti savo galimybes, jis nagrinėja tokius
klausimus:

1. Potencialūs vartotojai

✓ Jo gaminių potencialūs vartotojai- visi asmenys nepriklausomai

nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios

vietos, būdo.

Pyrago gaminių parinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai,

pomėgiai, sveikatos būklė ir, žinoma, pasiūla.

Pyrago gaminiai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nes

prastėja skonis, jie greitai sensta.

✓ Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įmonės ( užeigos,

kavinės, valgyklos ir kt.), jos perka didesniais kiekiais, savo

klientams maitinti. Šiame rinkos segmente aktualu nuolaidų sistema,

savalaikis tiekimas ir, aišku, kokybė.

2. Potencialūs konkurentai

✓ Svarbiausi jų p. Jonui būtų didelės duonos įmonės, esančios mieste

ir aprūpinančios aplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų

gaminiai paprastai į rajono parduotuves tiekiami kas antrą dieną,

vartotojus pasiekia jau nešvieži, taigi nėra labai kokybiški.

✓ Antra konkurentų grupė- smulkios privačios kepyklos, sumaniusios

steigtis Bebrūnuose ar aplinkiniuose miesteliuose.

Prieš abi šias konkurentų grupes p. Jonas turi tokius pranašumus:

• gali lengviau persiorientuoti į vartotojų poreikius ir

pakeisti asortimentą;

• gersnė produktų kokybė;

• mažesnė kaina;

• galimybė operatyviai tiekti šviežią (dar šiltą) produkciją.

Marketingo rinkinio elementai.

1.Produkto aprašymas
P. Jonas keps “Prancūziškus” batonus, kurie yra kasdieninio vartojimo,
pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminys bus siauras ir apie 0,5m
ilgio. P. Jonas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį
iš analogiškų gaminių srauto. Vieno batono svoris- 0,25 kg. Reikalingos
medžiagos ir žaliavos pateikiamos lentelėje.
Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kaina
atitiks vartotojų reikalavimus. Pyragai bus švieži, maistingi, firminiai
receptai bei specialūs priedai suteiks jiems malonų ir subtilų skonį.
P. Jonas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijos asortimentą,
pasikeitus paklausai.

2. Paskirstymas
Savo gaminius p. Jonas realizuos per mažmenines aplinkinių miestelių
prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminius tiesiog iš
kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija bus pristatyta tiesiai
į nurodytą vietą, klientui patogiu laiku. 3 paveikslas rodo, kaip pagaminti
produktai pateks galutiniam varotojui. Kiekviename miestelyje yra 1-2
parduotuvės ir maždaug tiek pat kavinių ar restoranų. Čiškiuose, bei
Gerviuose yra valgyklos, kuriose maitinasi vietinės žemės ūkio bendrovės
darbininkai. Kaip matyti iš 3 paveikslo, p. Jono gaminiais prekiaus ir 2
užkandinės šalia respublikinės reikšmės kelio.

[pic]
3 pav. Produkcijos paskirstymo kanalai

3.Rėmimas
Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelkta nuolaidų sistema,
ypač maitinimo įmonės, perkančioms didesniais kiekiais. P. Jonas suteiks
tokias nuolaidas:

• perkantiems 200 ir daugiau vienetų;

• klientams perkantiems pusę metų ir daugiau;

• atsiskaitantiems grynaisiais ir iškart;

• nemokamai reklamuojantiems „Prancūziškus“ batonus prekybos vietose

(reklaminiai plakatai, lipdukai ir kt.).

Reklamai skirti lėšų p. Jonas nenumato, nes tai maža įmonė,. Dirbanti su

pastoviais klientais – su jais ryšiai jau užmegzti.

4. Kainos, jų nustatymas
P. Jonas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą ir konkurentų
kainas (kurios svyruoja nuo 1,10 iki 1,20 Lt); ją numatė 10% žemesnę.
Tikėtina didmeninė gaminio kaina yra 1 Lt.

Pardavimų prognozė (optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtiniausiu
variantu). Kaip bus matyt iš gamybos plano, numatoma įsigyti technologinė
įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 4000 batonų per pamainą. Tarkime, kad
visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kurios aptarnauja apie
12000 žmonių. Numatomos pardavimų prognozės, atsižvelgiant į pasiekiamą
rinką bei turimus gamybinius pajėgumus, pateikiamos lentelėje.

1 lentelė

Įplaukų apskaičiavimas
|Variant|Laik|1ketv. |2ketv. |3ketv. |4ketv. |Antri metai |
|ai |o-ta| | | | | |
| |rpis| | | | | |
|2 – ąjį |0,75 pamainos| |3000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|3 – ąjį |1 pamainą | |4000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|4 – ąjį |1 pamainą | |4000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|Antrais |1 pamainą | |4000 vnt. per dieną |
|metais | | | |

Optimistinis pardavimų prognozės variantas, atvirkščiai, numato:

• spartų pragyvenimo lygio kilimą, didelį vartotojų prisirišimą prie šio

produkto;

• silpną konkurentų veiklą;

• bei p. Jono sėkmę sprendžiant įvairias problemas, susijusias su

projekto įgyvendinimu.
Šiuo atveju būtų pagaminta ir realizuota:

3 lentelė

Gamyba optimistinio varianto atveju
|1 – ąjį |1 pamainą |Technologinė |4000 vnt. per dieną |
|ketvitį | |įranga leis | |
| | |iškepti iki 1 | |
| | |tonos arba 4000| |
| | |batonų per | |
| | |pamainą. | |
|2 – ąjį |1,5 pamainos | |6000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|3 – ąjį |1,5 pamainos | |6000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|4 – ąjį |2 pamainas | |8000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|Antrais |2 pamainas | |8000 vnt. per dieną |
|metais | | | |

Labiausiai tikėtinas variantas – tarpinis tarp optimistinio ir
pesimistinio, numatantis vidutiniškas įmonės veiklos sąlygas. Šiuo atveju
įmonė gamintų ir realizuotų:

4 lentelė

Gamyba labiausiai tikėtino varianto atveju
|1 – ąjį |0,75 pamainos|Technologinė |3000 vnt. per dieną |
|ketvitį | |įranga leis | |
| | |iškepti iki 1 | |
| | |tonos arba 4000| |
| | |batonų per | |
| | |pamainą. | |
|2 – ąjį |1 pamainą | |4000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|3 – ąjį |1,5 pamainos | |6000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|4 – ąjį |1,5 pamainos | |6000 vnt. per dieną |
|ketvitį | | | |
|Antrais |1,5 pamainos | |6000 vnt. per dieną |
|metais | | | |

Gamybos planas

Kadangi kepykla yra gamybinė įmonė, p. Jonui teko pasirūpinti gamybos
procesu, reikiama technologine įranga ir kitais ne mažiau svarbiais
reikalais; tam jis parengė gamybos planą.
Gamybos procesas. Kaip kepamas „Prancūziškas“ batonas.

1. Įmaišo ruošimas iš miltų, vandens ir mielių, užmaišius paliekama 3 –

3,5 val.;

2. Tešlos užmaišymas: į maišą sudedami visi kiti komponentai, paliekama

dar 1 – 1,5 val.;

3. Tešlos ruošinių gamyba: tešla dalijama ir formuojami ruošiniai, kurie

dar 40 – 45 min. palaikomi nusistovėjimo spintose;

4. Kepimas: 15 – 20 min. Kepami krosnyje.

Reikalinga technologinė įranga. Susipažinus su gamybos procesu, 5 lentelėje
matyti, kokios technologinės įrangos prireiks p. Jonui ir kiek ji kainuoja.

5 lentelė

Reikalinga technologinė įranga
|Pavadinimas |Kiekis, |Kaina, Lt. |Suma, Lt. |
| |vnt. | | |
|Kepimo krosnis |1 |90000 |90000 |
|Nusistovėjimo spinta |1 |50000 |50000 |
|Skardos |40 |42,50 |1700 |
|Vežimėliai |4 |2500 |10000 |
|Kubilai |8 |2250 |18000 |
|Tešlos maišymo ir formavimo |2 |5000 |10000 |
|aparatas | | | |
|Miltų sijotuvas |1 |4000 |4000 |
|Iš viso: | | |183700 |

Suma = kiekis * kaina;
Įrangos montavimo darbai įkalkuliuoti į kainas.

Gamybiniai pajėgumai. Su šia įranga kepykla gali iškepti 1 toną arba 4000
vnt./pamainą. Gamybinę programą p. Jonas sudarė remdamasis prognozuojamomis
pardavimų apimtimis bei turimais gamybiniai pajėgumais.
Vertindamas savo galimybes, lentelėje verslininkas pateikia gamybos
programą optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu variantu. P.
Jonui įdomu, kaip keisis jo prognozuojamas pelnas, priklausomai nuo
pagamintų ir parduotų gaminių skaičiaus. 6 lentelėje duomenys bus
panaudojami apskaičiuojant šių variantų sanaudas.

6 lentelė

Gamybos programa (vienetais)
|Laikotarpis|1 ketv. |2 ketv. |3 ketv. |4 ketv. |Antri metai|
|Variantai | | | | | |
|Optimistini|288000 |432000 |432000 |576000 |2304000 |
|s | | | | | |
|Tikėtinas |216000 |288000 |432000 |432000 |1728000 |
|Pesimistini|144000 |216000 |288000 |288000 |1152000 |
|s | | | | | |

Gamybos programa, vnt – 24 darbo dienos * 3mėn./ketvirtyje * pagaminami
vienetai per dieną, atsižvelgiant į atitinkamus variantus (optimistinį,
pesimistinį ir labiausiai tikėtiną).
Žaliavos, reikalingos gamybai, bei jų kainos nurodytos 7 lentelėje ir
apskaičiuotos 120 kg arba 480 vnt (120 kg/0,25 kg (vieno batono svoris) =
480 vnt.) gaminių.
Vanduo tešlai p. Jonui nekainuoja, nes jį siurbia iš nuosavo šulinio.
Pagal technologiją miltai, kurie yra pagrindinė žaliava, turi bent savaitę
pastovėti, todėl miltų atsargos bus pastoviai kaupiamos 7 dienoms.

7 lentelė

Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas
|Pavadinimas |Kiekis, kg |Kaina, Lt./kg|Suma, Lt. |
|Kvietiniai miltai |100 |1,60 |160,00 |
|Mielinių gaminių pagerintojas|1 |10,00 |10,00 |
|Druska |2 |0,50 |1,00 |
|Mielės |3 |7,00 |21,00 |
|Cukrus |1 |2,90 |2,90 |
|Vanduo |54 |- |- |
|Iš viso: | | |194,90 |

Susumavus visas išlaidas žaliavoms ir padalijus jas iš pagaminamų vienetų
skaičiaus gauname, kad vienam gaminiui sunaudota už 40 centų (194,90 Lt./
480 vnt = 0,40 Lt.).

Organizacinis planas

P. Jono įsteigtoje uždarojoje akcinėje bendrovėje „KUBILAS“, jis bus
vienintelis akcininkas ir įmonės direktorius.
100000 Lt įstatinį kapitalą (reikalaujamas minimalus įstatinis kapitalas
UAB yra 10000 Lt) sudaro 1000 paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė 100
Lt. Kad sukauptų reikalingą kapitalą p. Jonas įnešė į kaupiamąją sąskaitą
80000 Lt, kuriuos gavo palikimo, bei 20000 Lt savo santaupų.
P. Jonas yra vienintelis akcininkas, nėra stebėtojų tarybos bei valdybos,
ir visas uždirbtas įmonėje pelnas, lieka jam.
Personalo poreikį verslininkas nustatė, atsižvelgdamas į įmonės poreikius.
Visi priimami darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, patyrę. Gamybos
vadovas p. Antanaitis bei jo pavaduotojas p. Juozaitis, kuris labiausiai
tikėtinu variantu dirbs puse etato, yra patyrę savo darbo meistrai.
Buhalterė p. Petrienė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei dviejų metų
darbo patirtį gamybos įmonėje. Darbininkų, kurie bus tiesiogiai pavaldūs
gamybos vadovams, skaičius nustatytas atsižvelgiant į planuojamas gamybos
apimtis. P. Jonas užsiims tiekimu, produktų išvežiojimu ir koordinuos
personalo darbą.
Darbo užmokesčio apskaičiavimas pateiktas 8 – 10 lentelėse. Atlyginimų
dydis yra toks:

• Gamybos vadovui – 1000 Lt./mėn.

• Buhalterei – 800 Lt./mėn.

• Darbininkams – 800 Lt./mėn.

8 lentelė

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (labiausiai tikėtinas), Lt
|Laikotarpis |1ketv. |2ketv. |3ketv. |4ketv. |Antri |
| | | | | |metai |
|Ilgalaikiam turtui įsigyti: |187700 |Vidiniai šaltiniai: |200000 |
|Įrengimams ir mašinoms |183700 |Akcinis kapitalas |80000 |
|Transporto priemonėms |4000 |Ilgalaikės paskolos |113000 |
|Trumpalaikiam turtui įsigyti:|12300 |Trumpalaikės paskolos |7000 |
|Atsargoms |7000 | | |
|Statybos ir remonto darbams |5300 | | |
|Iš viso: |200000 |Iš viso: |200000 |

Projekto sąnaudos:
Įrengimams ir mašinoms – 5 lentelė „Reikalinga technologinė įranga“;
Transporto priemonėms – p. Jonas įsigys automobilį už 4000 Lt;
Atsargoms – sąnaudos atsargoms apskaičiuojamos taip:
per dieną (tikėtinu variantu, 1 ketv.) iškepama 3000 vnt. batonų (žr. 4
lentelę). Jiems iškepti sunaudojama 625 kg miltų.
Iš 100 kg miltų išeina 480 vnt., (žr. 7 lentelę) tai iš x kg miltų išeis
3000 vnt.

[pic]
Nesupainioti sąvokų „žaliavos“ ir „miltai“! Žaliavos – tai visa masė, iš
kurios kepami batonai. 480 vnt reikia 120 kg žaliavų, tame tarpe 100 kg
miltų.

7 dienų atsargoms sukaupti prireiks 7d * 625 kg/d = 4375 kg miltų. Jų kaina
1,60 Lt/kg (žr. 7 lentelę); tai sudauginus gaunama 7000 Lt (1,60 Lt/kg *
4375 kg = 7000 Lt).
Statyboms ir remonto darbams – p. Jonas turės skirti 5300 Lt.
Finansavimo šaltiniai:
Iš akcinio kapitalo finansavimui p. Jonas skirs 80 000 Lt.
Iš lentelės matyt, kad p. Jonas neišsivers be paskolų.
P. Jonas ims:

• Trumpalaikę paskolą;

• Ilgalaikę paskolą.
Trumpalaikės 7000 Lt paskolos jam reikės – miltų atsargoms sukaupti, ir ją
jis gražins bankui po vienerių metų, su 10 % metinėmis palūkanomis.
Palūkanas jis mokės kas ketvirtį.

12 lentelė

Paskolos (trumpalaikės) padengimo schema, Lt
|Paskolos |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv. |4 ketv. |Per visus |
|padengimas | | | | |metus |
|Paskolos |- |- |- |7000 |7000 |
|grąžinimas | | | | | |
|Palūkanų mokėjimai|175 |175 |175 |175 |700 |

Ilgalaikė paskola (113000 Lt) padengia trūkstamas lėšas įrangai,
automobiliui įsigyti bei statybos ir remonto darbams atlikti. Paskolos p.
Jonas prašys iš banko su 12 % metine palūkanų norma, ir ją grąžins kas
ketvirtį per 2 metus lygiomis dalimis. Palūkanos taip pat bus mokamos kas
ketvirtį pirmus metus, antrus metus palūkanas sumokės metų gale nuo
likusios grąžinti antrais metais sumos. Mokėjimų pradžia (tiek paskolos,
tiek palūkanų) atidėta 3 mėnesiams.

13 lentelė

Paskolos (ilgalaikės) padengimo schema, Lt
|Paskolos |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv. |4 ketv. |Antri metai |
|padengimas | | | | | |
|Paskolos |- |16143 |16143 |16143 |64571 |
|grąžinimas | | | | | |
|Palūkanų mokėjimai|- |6780 |2906 |2421 |7749 |
|Paskolos likutis |113000 |96857 |80714 |64571 |0 |
|mokėjimo periodo | | | | | |
|pabaigoje | | | | | |

Paskolos grąžinimas:
113000 / 7 = 16143 Lt
16143 * 4 = 64572 Lt (antri metai).
Palūkanų grąžinimas:
Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:

Ps = (Pl * R * d) / 360

Ps – palūkanos,
Pl – paskolos likutis,
R – metinė palūkanų norma,
d – dienų skaičius.
Jeigu reguliariai dalimis grąžinama paskola, tai palūkanų suma sumažėja,
nes toliau palūkanos skaičiuojamos nuo likusios paskolos dalies.
Paskolos likutis 2 ketv = Paskolos likutis 1 ketv – paskolos grąžintina
suma;

360 dienų į metus, į ketvirtį 90
113000 * 12% * 180 / 360 = 6780Lt
96857 * 12% * 90 / 360 = 2906Lt
80714 * 12% * 90 / 360 = 2421Lt
Antriems metams palūkanos
64571 * 12% * 360 / 360 = 7749Lt

Sanaudų prognozė

14 lentelė

Sąnaudų prognozė, tikėtinu variantu, Lt
|Eil.n|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv.|4 ketv.|Antri|
|r. | | | | | |metai|
|1 |Žaliavos |86400 |115200 |172800 |172800 |69120|
| | | | | | |0 |
|2 |Darbo užmokestis |7200 |9600 |14400 |14400 |57600|
|3 |Soc. Draudimui |2232 |2976 |4464 |4464 |17856|
|4 |Įrengimų nusidėvėjimas |5166 |5166 |5166 |5168 |20666|
|5 |Įrengimų išlaikymas |500 |500 |500 |500 |2000 |
|6 |Elektros energija, galia |3000 |3000 |3000 |3000 |12000|
|7 |Elektros energija |5616 |7488 |11232 |11232 |44928|
|8 |Vanduo |1404 |1404 |1404 |1404 |5616 |
|9 |Iš viso gamybos sąnaudų |111518 |145334 |212966 |212968 |85186|
| | | | | | |6 |
|10 |Tarnautojų darbo |4200 |4200 |5700 |5700 |22800|
| |užmokestis | | | | | |
|11 |Soc. Draudimui |1302 |1302 |1767 |1767 |7068 |
|12 |Transportavimas |1800 |1800 |1800 |1800 |7200 |
|13 |Automobilio nusidėvėjimas|180 |180 |180 |180 |720 |
|14 |Kelių mokestis |1080 |1440 |2160 |2160 |8640 |
|15 |Statybos ir remonto |5300 |- |- |- |- |
| |sąnaudos | | | | | |
|16 |Iš viso veiklos sąnaudų |13862 |8922 |11607 |11607 |46428|
|17 |Palūkanos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|18 |Iš viso sąnaudų |125555 |161211 |227654 |227171 |90604|
| | | | | | |3 |
|19 |Vieneto savikaina |0,58 |0,56 |0,53 |0,53 |0,52 |

Sąnaudos žaliavoms. Iš 7 lentelės žinome, kad vienam batonui iškepti
sunaudojama žaliavų už 0,4 Lt. Visas gaminių kiekis (gamybos programa)
pateikiamas 6 lentelėje. Sudauginus gaminių skaičių ir kainą vienam
gaminiui, gaunamos visos žaliavų sąnaudos:

15 lentelė

Sąnaudos žaliavoms, Lt
|Laikotarpi|Kaina 1 |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv. |4 ketv. |Antri |
|s |gaminiui| | | | |metai |
| |, Lt | | | | | |
|Variantai | | | | | | |
|Optimistin|0,4 |115200 |172800 |172800 |230400 |921600 |
|is | | | | | | |
|Tikėtinas |0,4 |86400 |115200 |172800 |172800 |691200 |
|Pesimistin|0,4 |57600 |86400 |115200 |115200 |460800 |
|is | | | | | | |

1. Darbo užmokestis. Sąnaudos darbininkų darbo užmokesčiui perkeliamos iš

8, 9 ir 10 lentelių. Kadangi čia skaičiuojamos gamybos sąnaudos,

perkelsime tik darbininkų, o ne visų darbuotojų DU sąnaudas.
2. Soc. draudimas. Soc. draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 31% nuo

priskaičiuoto darbo užmokesčio.

16 lentelė

Soc. draudimo sąnaudų skaičiavimas, tikėtinas variantas, Lt
|Laikotarpis / Straipsniai |1 |2 |3 |4 |Antri metai|
| |ketv. |ketv. |ketv. |ketv. | |
|Darbo užmokestis |7200 |9600 |14400 |14400 |57600 |
|31% nuo priskaičiuoto darbo |2232 |2976 |4464 |4464 |17856 |
|užmokesčio | | | | | |
|Soc. draudimo sąnaudos |2232 |2976 |4464 |4464 |17856 |

Analogiškai apskaičiuojamos soc. draudimo sąnaudos ir optimistinio bei
pesimistinio variantų atvejais.

3. Įrenginių nusidėvėjimas. Apskaičiuojamas tiesioginiu būdu:

(V1 – V2) / T = Nusidėvėjimas;

V1 – pradinė vertė, Lt;

V2 – likvidacinė vertė, Lt (paprastai apie 10% pradinės vertės);

T – naudojimo laikas metais (iš amortizacijos normatyvų);

V1 = 183700Lt (žr. 5 lentelę);

V2 = 183700 Lt * 10% = 18370 Lt;

T = 8m.

Nusidėvėjimas:

(183700 Lt – 18370 Lt) / 8 m = 20666 Lt/m.

Per ketvirtį: 20666 Lt/m / 4 = 5166Lt/ketv.
4. Įrenginių išlaikymas. Įrenginių išlaikymui kas ketvirtį skiriama 500 Lt.
5. Sąnaudos elektros energijai. Sąnaudos elektros energijai skiriamos į dvi

dalis, kadangi p. Jonas atsiskaito pagal dvikainį tarifą. Dvikainis

susideda iš mokesčio už galios kilovatą ir sunaudotą energijos

kilovatvalandę. Kadangi technologinei įrangai reikia 100 kW galingumo, o

mėnesio tarifas yra 10 Lt/kW, tai ketvirčiui gaunamas 3 tūkst. Lt

mokestis už instaliuotą galingumą:

100 kW * 10 Lt/kW * 3 mėn. = 3000 Lt.

6. Sąnaudos elektros energijai. Kita dalis mokesčio už sunaudotą elektros

energiją apskaičiuojama taip:

pamainos darbo valandos (1 pamaina – 8 val.) * įkainis už 1 kWh (0,13)

* įrangos galingumas, kW * darbo dienos ketvirtyje (72 d.d.);

Taigi tikėtinu variantu, 1-mą ketv. mokestis už sunaudotą elektros

energiją:

6 * 0,13 * 100 * 72 = 5616Lt

Taigi tikėtinu variantu, 2-mą ketv. mokestis už sunaudotą elektros

energiją:

8 * 0,13 * 100 * 72 = 7488Lt

12 * 0,13 * 100 * 72 = 11232Lt

12 * 0,13 * 100 * 288 = 44928Lt

7. Sanaudos vandeniui. Įmonėje kasdien sunaudojama 5 m3 vandens. Tarkime,

kas 1 m3 vandens kaina 3,90 Lt/m3.

Tuomet per ketvirtį: 5 * 3,90 * 72 = 1404Lt
8. Visos gamybos sąnaudos. Tai suma atitinkamų stulpelių nuo 1 iki 8

eilutės.
9. Tarnautojų darbo užmokestis. Perkeliamas iš atitinkamų 8, 9 ir 10

lentelių.
10. Soc. dradimas. Soc. draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 31% nuo

priskaičiuoto darbo užmokesčio.

17 lentelė

Soc. draudimo sąnaudų skaičiavimas, tikėtinas variantas, Lt
|Laikotarpis / Straipsniai |1 |2 |3 |4 |Antri metai|
| |ketv. |ketv. |ketv. |ketv. | |
|Darbo užmokestis |4200 |4200 |5700 |5700 |22800 |
|31% nuo priskaičiuoto darbo |1302 |1302 |1767 |1767 |7068 |
|užmokesčio | | | | | |
|Soc. draudimo sąnaudos |1302 |1302 |1767 |1767 |7068 |

Analogiškai apskaičiuojamos soc. draudimo sąnaudos ir optimistinio bei
pesimistinio variantų atvejais.
11. Transportavimas. Transportavimo sąnaudas sudaro išlaidos benzinui. P.

Jonas kasdien nuvažiuoja 100 km išvežiodamas produkciją ir tam sunaudoja

10 l benzino per dieną, kurio kaina 2,50 Lt/l. Vadinasi ketvirčiui

benzino sąnaudos sudaro:

10 * 2,50 * 72 = 1800Lt
12. Automobilio nusidėvėjimas. Apskaičiuojamas tiesioginiu būdu,

analogiškai 4 eilutei, tačiau nusidėvėjimo laikotarpis lygus 5 metams.
13. Kelių mokestis. Kelių mokestis apskaičiuojamas 0,5% nuo realizavimo

įplaukų iš 1 lentelės.

18 lentelė

Kelių mokesčio apskaičiavimas, Lt
|Variant|Laiko|1ketv. |2ketv. |3ketv. |4ketv. |Antri metai |
|ai |-tarp| | | | | |
| |is | | | | | |
|Palūkanų mokėjimai (ilg.) |- |6780 |2906 |2421 |7749 |
|Palūkanų mokėjimai (tr.) |175 |175 |175 |175 |- |
|Palūkanų mokėjimai iš viso: |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |

14. Iš viso sąnaudų. Visos sąnaudos – tai gamybos, veiklos sąnaudų suma,

pridėjus palūkanas.
15. Vieneto savikaina. Vieneto savikaina apskaičiuojama 18 eilutės (iš viso

sąnaudų) atitinkamus stulpelius padalijus iš pagamintų gaminių skaičiaus

pagal 6 lentelę.

20 lentelė

Vieneto savikaina, tikėtinu variantu, Lt
|Laikotarpis |1 |2 |3 |4 |Antri metai |
| |ketv. |ketv. |ketv. |ketv. | |
|Iš viso sąnaudų |125555|161211|227654|227171|906743 |
|Gamybos programa |216000|288000|432000|432000|1728000 |
|Vieneto savikaina |0,58 |0,56 |0,53 |0,53 |0,52 |

21 lentelė

Sąnaudų prognozė, optimistiniu variantu, Lt
|Eil.n|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv.|4 ketv.|Antri |
|r. | | | | | |metai |
|1 |Žaliavos |115200 |172800 |172800 |230400 |921600|
|2 |Darbo užmokestis |9600 |14400 |14400 |19200 |76800 |
|3 |Soc. Draudimui |2976 |4464 |4464 |5952 |23808 |
|4 |Įrengimų nusidėvėjimas |5166 |5166 |5166 |5168 |20666 |
|5 |Įrengimų išlaikymas |500 |500 |500 |500 |2000 |
|6 |Elektros energija, galia |3000 |3000 |3000 |3000 |12000 |
|7 |Elektros energija |7488 |11232 |11232 |14976 |59904 |
|8 |Vanduo |1404 |1404 |1404 |1404 |5616 |
|9 |Iš viso gamybos sąnaudų |145334 |212966 |212966 |280600 |112239|
| | | | | | |4 |
|10 |Tarnautojų darbo |4200 |5700 |5700 |7200 |28800 |
| |užmokestis | | | | | |
|11 |Soc. Draudimui |1302 |1767 |1767 |2232 |8928 |
|12 |Transportavimas |1800 |1800 |1800 |1800 |7200 |
|13 |Automobilio nusidėvėjimas|180 |180 |180 |180 |720 |
|14 |Kelių mokestis |1584 |2376 |2376 |3168 |12672 |
|15 |Statybos ir remonto |5300 |- |- |- |- |
| |sąnaudos | | | | | |
|16 |Iš viso veiklos sąnaudų |14366 |11823 |11823 |14580 |58320 |
|17 |Palūkanos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|18 |Iš viso sąnaudų |159875 |231744 |227870 |297776 |118846|
| | | | | | |3 |
|19 |Vieneto savikaina |0,56 |0,54 |0,53 |0,52 |0,52 |

22 lentelė

Sąnaudų prognozė, pesimistiniu variantu, Lt
|Eil.n|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv.|4 ketv.|Antri |
|r. | | | | | |metai |
|1 |Žaliavos |57600 |86400 |115200 |115200 |460800|
|2 |Darbo užmokestis |4800 |7200 |9600 |9600 |38400 |
|3 |Soc. Draudimui |1488 |2232 |2976 |2976 |11904 |
|4 |Įrengimų nusidėvėjimas |5166 |5166 |5166 |5168 |20666 |
|5 |Įrengimų išlaikymas |500 |500 |500 |500 |2000 |
|6 |Elektros energija, galia |3000 |3000 |3000 |3000 |12000 |
|7 |Elektros energija |3744 |5616 |7488 |7488 |29952 |
|8 |Vanduo |1404 |1404 |1404 |1404 |5616 |
|9 |Iš viso gamybos sąnaudų |77702 |111518 |145334 |145336 |581338|
|10 |Tarnautojų darbo |2700 |4200 |4200 |4200 |16800 |
| |užmokestis | | | | | |
|11 |Soc. Draudimui |837 |1302 |1302 |1302 |5208 |
|12 |Transportavimas |1800 |1800 |1800 |1800 |7200 |
|13 |Automobilio nusidėvėjimas |180 |180 |180 |180 |720 |
|14 |Kelių mokestis |648 |972 |1296 |1296 |5184 |
|15 |Statybos ir remonto |5300 |- |- |- |- |
| |sąnaudos | | | | | |
|16 |Iš viso veiklos sąnaudų |11465 |8454 |8778 |8778 |35112 |
|17 |Palūkanos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|18 |Iš viso sąnaudų |89342 |126927 |157193 |156710 |624199|
|19 |Vieneto savikaina |0,62 |0,59 |0,55 |0,54 |0,54 |

Pelno (nuostolio) ataskaita

Visų laikotarpių pelnas, apskaičiuotas labiausiai tikėtinu, optimistiniu
bei pesimistiniu variantu, pateiktas atitinkamose 23, 24, 25 lentelėse.
Reikalingi duomenys paimti iš šių atitinkamų langelių:

1. Realizavimo įplaukos. Iš 1 lentelės.

2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina. Iš atitinkamų variantų sąnaudų

prognozės lentelių 14, 21, 22; 9 eilutė („iš viso gamybos sąnaudų“).

3. Bendras pelnas. Bendras pelnas lygus realizavimo įplaukų (1 eil.) ir

parduotų prekių ir paslaugų savikainos (2 eil.) skirtumui.

4. Veiklos sąnaudos. Iš atitinkamų variantų sąnaudų prognozės lentelių

14, 21, 22; 16 eilutė.

5. Veiklos pelnas (nuostolis). Veiklos pelnas lygus bendro pelno (3 eil.)

ir veiklos sąnaudų (4 eil.) skirtumui.

6. Finansinės sąnaudos. Iš atitinkamų variantų sąnaudų prognozės lentelių

14, 21, 22; 17 eilutė.

7. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą. Pelnas prieš apmokestinimą

lygus veiklos pelno (5 eil.) ir finansinių sąnaudų (6 eil.) skirtumui.

8. Pelno mokestis. Pelno mokestis lygus pelnas prieš apmokestinimą * 15%.

Jei gaunamas nuostolis, jis neapmokestinamas.

9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas. Grynasis pelnas lygus pelno prieš

apmokestinimą (7eil.) ir pelno mokesčio (8 eil.) skirtumui.

23 lentelė

Pelno (nuostolio) apskaičiavimas, tikėtinu variantu, Lt
|Eil|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv.|2 ketv. |3 ketv.|4 ketv.|Antri |
|.nr| | | | | |metai |
|. | | | | | | |
|1 |Realizacijos pajamos |216000 |288000 |432000 |432000 |1728000|
|2 |Parduotų prekių ir paslaugų|111518 |145334 |212966 |212968 |851866 |
| |savikaina | | | | | |
|3 |Bendrasis pelnas |104482 |142666 |219034 |219032 |876134 |
| |(nuostolis) | | | | | |
|4 |Veiklos sąnaudos (pardavimų|13862 |8922 |11607 |11607 |46428 |
| |ir administracinės) | | | | | |
|5 |Veiklos pelnas (nuostolis) |90620 |133744 |207427 |207425 |829706 |
|6 |Finansinės sąnaudos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|7 |Pelnas (nuostolis) prieš |90445 |126789 |204346 |204829 |822257 |
| |apmokestinimą | | | | | |
|8 |Pelno mokestis |13567 |19018 |30652 |30724 |123339 |
|9 |Grynasis ataskaitinių metų |76878 |107771 |173694 |174105 |698918 |
| |pelnas | | | | | |

24 lentelė

Pelno (nuostolio) apskaičiavimas, optimistiniu variantu, Lt
|Eil|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 |4 ketv.|Antri |
|.nr| | | |ketv. | |metai |
|. | | | | | | |
|1 |Realizacijos pajamos |316800 |475200 |475200|633600 |2534400|
|2 |Parduotų prekių ir paslaugų |145334 |212966 |212966|280600 |1122394|
| |savikaina | | | | | |
|3 |Bendrasis pelnas (nuostolis)|171466 |262234 |262234|353000 |1412006|
|4 |Veiklos sąnaudos (pardavimų |14366 |11823 |11823 |14580 |58320 |
| |ir administracinės) | | | | | |
|5 |Veiklos pelnas (nuostolis) |157100 |250411 |250411|338420 |1353686|
|6 |Finansinės sąnaudos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|7 |Pelnas (nuostolis) prieš |156925 |243456 |247330|335824 |1345937|
| |apmokestinimą | | | | | |
|8 |Pelno mokestis |23539 |36518 |37100 |50374 |201891 |
|9 |Grynasis ataskaitinių metų |133386 |206938 |210230|285450 |1144046|
| |pelnas | | | | | |

25 lentelė

Pelno (nuostolio) apskaičiavimas, pesimistiniu variantu, Lt
|Eil|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 |3 ketv.|4 ketv.|Antri |
|.nr| | |ketv. | | |metai |
|. | | | | | | |
|1 |Realizacijos pajamos |129600 |194400|259200 |259200 |1036800|
|2 |Parduotų prekių ir paslaugų |77702 |111518|145334 |145336 |581338 |
| |savikaina | | | | | |
|3 |Bendrasis pelnas (nuostolis)|51898 |82882 |113866 |113864 |455462 |
|4 |Veiklos sąnaudos (pardavimų |11465 |8454 |8778 |8778 |35112 |
| |ir administracinės) | | | | | |
|5 |Veiklos pelnas (nuostolis) |40433 |74428 |105088 |105086 |420350 |
|6 |Finansinės sąnaudos |175 |6955 |3081 |2596 |7749 |
|7 |Pelnas (nuostolis) prieš |40258 |67473 |102007 |102490 |412601 |
| |apmokestinimą | | | | | |
|8 |Pelno mokestis |6039 |10121 |15301 |15374 |61890 |
|9 |Grynasis ataskaitinių metų |34219 |57352 |86706 |87116 |350711 |
| |pelnas | | | | | |

[pic]4 pav. Pelno prognozė

Stulpelinėje diagramoje pateikiamas prognozuojamas pelnas optimistiniu,
pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu variantu.
Kaip matyt iš 4 paveikslo, prognozuojami pelnai auga, tačiau labai skiriasi
kiekvieno varianto jų dydis.
Projekto atsipirkimo laikas = kapitalas / metinis grynasis pelnas;
Projekto atsipirkimo laikas labiausiai tikėtinu variantu = kapitalas /
metinis grynasis pelnas = kapitalas – iš 11 lentelės, finansavimo
šaltiniai.
200000 / 532448 = 0,38 ≈ 4 mėn.
Metinis grynasis pelnas iš 23 lentelės, 9 eilutės pirmųjų metų suma:
Projekto pelningumas = metinis grynasis pelnas / kapitalas;
Projekto pelningumas parodo, kiek kiekvienas įdėtas litas duoda pelno.
Projekto pelningumas tikėtinu variantu:
532448 / 200000 = 2,66 Lt.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamas pinigų judėjimas per dvejus
planuojamus įmonės veiklos metus.

26 lentelės

Pinigų srautų ataskaita, labiausiai tikėtinu variantu, Lt
|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 ketv.|4 ketv.|Antri |
| | | | | |metai |
|GAUTA PINIGŲ |302224 |113117 |179040 |179453 |720304|
|1. Grynasis pelnas |76878 |107771 |173694 |174105 |698918|
|2. Pasiskolinus iš banko |120000 |- |- |- |- |
|ar kt. įmonių | | | | | |
|3. Pardavus išleistas |100000 |- |- |- |- |
|akcijas | | | | | |
|4. Nusidėvėjimo sąnaudos |5346 |5346 |5346 |5348 |21386 |
|IŠLEISTA PINIGŲ |194700 |16143 |16143 |23143 |64571 |
|1. Perkant ilgalaikį turtą|187700 |- |- |- |- |
|2. Kitos išlaidos |7000 |- |- |- |- |
|3. Grąžinti paskoloms |- |16143 |16143 |23143 |64571 |
|Pinigai laikotarpio |0 |107524 |204498 |367395 |523705|
|pradžioje | | | | | |
|Atimti: išleistus pinigus |194700 |16143 |16143 |23143 |64571 |
|Pridėti: gautus pinigus |302224 |113117 |179040 |179453 |720304|
|Pinigai laikotarpio |107524 |204498 |367395 |523705 |117943|
|pabaigoje | | | | |8 |

Gauta pinigų:
1. Grynasis pelnas. Iš 23 lentelės, 9 eilutė.
2. Pasiskolinus iš banko ar kitų įmonių. Iš 11 lentelės, (ilgalaik.
paskolos 113000 Lt + trump. paskolos 7000 Lt. = 120000 Lt). Paskolą ima iš
karto, t.y. 1-mą ketv.
3. Pardavus išleistas akcijas. Suformuotas 100000 Lt įstatinis kapitalas
(žr. „Organizacinis planas“).
4. Nusidėvėjimo sąnaudos. Tai įrengimų ir automobilio nusidėvėjimų suma.

27 lentelė

Nusidėvėjimo sąnaudos, Lt
|Eil|Laikotarpis/straipsniai |1 ketv. |2 ketv. |3 |4 ketv.|Antri |
|.nr| | | |ketv. | |metai |
|. | | | | | | |
|1 |Įrengimų nusidėvėjimas |5166 |5166 |5166 |5168 |20666 |
|2 |Automobilio nusidėvėjimas |180 |180 |180 |180 |720 |
| |Nusidėvėjimas iš viso: |5346 |5346 |5346 |5348 |21386 |

Išleista pinigų:
1. Perkant ilgalaikį turtą. Iš 11 lentelės. Įrengimai ir mašinos 183700 Lt.
+ Transporto priemonė 4000 Lt. = 187700 Lt.
2. Kitos išlaidos. Iš 11 lentelės. Sąnaudos atsargoms 7000 Lt.
3. Grąžinti paskoloms. Iš 12, 13 lentelių.

28 lentelė

Paskolos mokėjimai iš viso, Lt
| |1 ketv. |2 ketv. |3 |4 ketv.|Antri |
| | | |ketv. | |metai |
|Paskolos mokėjimai (ilg.) |- |16143 |16143 |16143 |64571 |
|Paskolos mokėjimai (tr.) |- |- |- |7000 |- |
|Paskolos mokėjimai iš viso: |- |16143 |16143 |23143 |64571 |

Pinigai laikotarpio pradžioje:
1 ketv., tik pradėjus veiklą, sukauptų pinigų nebuvo, todėl šį ketvirtį
eilutėje „pinigai laikotarpio pradžioje“ reikia rašyti 0 Lt.
2 ketv. į eilutę „pinigai laikotarpio pradžioje“ atsikelia suma iš 1 ketv.
eilutės „pinigai laikotarpio pabaigoje“.
3 ketv. į eilutę „pinigai laikotarpio pradžioje“ atsikelia suma iš 2 ketv.
eilutės „pinigai laikotarpio pabaigoje“ ir t.t.

Balansas

Balansas parodo tam tikros dienos įmonės finansinę padėtį.
Pirmiausiai pateikiamas pradinio laikotarpio balansa, kai įmonė ką tik
įkurta, suformuotas jos įstatinis kapitalas (100000 Lt.), o paskolos ką tik
gautos (ilgalaikė – 113000 Lt., trumpalaikė – 7000 Lt.). Taip pat nupirkta
technologinė įranga (183700 Lt.), automobilis (4000 Lt.), bei sukauptos
reikalingos atsargos (7000 Lt.).

29 lentelė

Balansas (2002 m. sausio 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|Automobilis |4000 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |113000 |
|Banko sąskaitoje |25300 |Trumpalaikės paskolos |7000 |
|Iš viso: |220000 |Iš viso: |220000 |

Balansas 1 ketvirčio pabaigai labiausiai tikėtinu variantu keičiasi taip:

• Turto pusėje mažėja ilgalaikis turtas dėl jo nusidėvėjimo. Iš 14

lentelės, 4 ir 13 eilutės.

• Gautas pelnas parodytas nuosavybės pusėje. Iš 23 lentelės, 9 eilutė.

• Taip pat laikotarpio pabaigoje į monė turi 107524 Lt. pinigų (žr. 26

lentelę, eilutėje „Pinigai laikotarpio pabaigoje“ 1 ketv.).

• Paskolų būklė nepasikeitė, nes ilgalaikės paskolos grąžinimas

ketvirčiui buvo atidėtas, o trumpalaikė bus grąžinta tik tų metų

pabaigoje.

30 lentelė

Balansas (2002 m. balandžio 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |5166 |Pelnas |76878 |
|Automobilis |4000 | | |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |180 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |113000 |
|Banko sąskaitoje |107524 |Trumpalaikės paskolos |7000 |
|Iš viso: |296878 |Iš viso: |296878 |

2, 3 ir 4 ketvirčių balansų nuosavybės pusėje kaupiamas nepaskirstytas
pelnas, dalimis grąžinama ilgalaikė paskola, dėl nusidėvėjimo mažėja
ilgalaikis turtas.
2 ketvirtis:

• Nusidėvėjimas. Iš 14 lentelės, 4 ir 13 eilutės.

Sumuojamas 1-ojo ir 2-ojo ketvirčių nusidėvėjimas:

Technologinės įrangos nusidėvėjimas: 5166 Lt. + 5166 Lt. = 10332 Lt.

Automobilio nusidėvėjimas: 180 Lt. + 180 Lt. = 360 Lt.

• Pelnas. Iš 23 lentelės, 9 eilutė.

Sumuojamas 1-ojo ir 2-ojo ketvirčių pelnas: 76878 Lt. + 107771 Lt. =

184649 Lt.

• Ilgalaikė paskola. Iš 13 lentelės, eilutė „Paskolos likutis mokėjimo

periodo pabaigoje“, 2 ketv – 96857 Lt.

• Laikotarpio pabaigoje įmonė turi 204498 Lt. pinigų (žr. 26 lentelę,

eilutę „Pinigai laikotarpio pabaigoje“, 2 ketv.).

31 lentelė

Balansas (2002 m. liepos 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |10332 |Pelnas |184649 |
|Automobilis |4000 | | |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |360 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |96857 |
|Banko sąskaitoje |204498 |Trumpalaikės paskolos |7000 |
|Iš viso: |388506 |Iš viso: |388506 |

32 lentelė

Balansas (2002 m. spalio 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |15498 |Pelnas |358343 |
|Automobilis |4000 | | |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |540 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |80714 |
|Banko sąskaitoje |367395 |Trumpalaikės paskolos |7000 |
|Iš viso: |546057 |Iš viso: |546057 |

33 lentelė

Balansas (2003 m. sausio 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |20666 |Pelnas |532448 |
|Automobilis |4000 | | |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |720 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |64571 |
|Banko sąskaitoje |523705 |Trumpalaikės paskolos |- |
|Iš viso: |697019 |Iš viso: |697019 |

34 lentelė

Balansas (2004 m. sausio 1 dieną)
|Turtas |Lt. |Nuosavybė ir |Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|Technologinė įranga |183700 |Įstatinis kapitalas |100000 |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |41332 |Pelnas |1231111|
|Automobilis |4000 | | |
|(Nusidėvėjimas, atimamas) |1440 | | |
|Atsargos |7000 |Ilgalaikės paskolos |- |
|Banko sąskaitoje |1179183 |Trumpalaikės paskolos |- |
|Iš viso: |1331111 |Iš viso: |1331111|

———————–
Kavinės, restoranai

Galutiniai vartotojai

Šalikelės užeigos, užkandinės

Lukštuose

Čiškiuose

Gerviuose

Vokiškiuose

Bebrūnuose

Maitinimo įmonės

Prekybos įmonės

GAMINTOJAS

Valgyklos