Verslo planas Sporto ir pramogų centro ,,Žaima“

JURGIO PABRĖŽOS GIMNAZIJA

VERSLO PLANAS

Sporto ir pramogų centro ,,Žaima“ steigimas Baublių kaime

Darbą atliko:
3 ra klasės mok Laimonas Gibišas

Kretinga
2006

Verslo plano struktūra

1. Bendra ketinimų apžvalga
2. Siūlomo projekto esmė.
2.1. Įmonės pagrindiniai tikslai.
2.2. Specifiniai tikslai.
2.3. Konkretūs tikslai.
2.4. perspektyva.
3. Įmonės charakteristika.
4. Rinka.
4.1. Šakos plėtros tendencijos.
4.2. vartotojai.
4.3. Konkurentai.
4.4. Pakeitimai, kurie padidins įmonės konkurencingumą.
5. Paslaugų plėtros planas.

5.1. paslaugos.

5.2. pagrindiniai paslaugos faktoriai.

5.3. Įmonės veiklos analizė.
6. Verslo aplinka.

6.1. Patalpos.

6.2 Reikalingi įrenginiai.

6.3. Verslo plėtros geografija.

6.4. Paslaugų kainos.

6.5. Reklama.
7. Rizikos įvertinimas.

7.1. Pranašumai.

7.2. Trūkumai.

7.3. Pasiūlymai.

7.4. problemos ir kliūtys.
8. Valdymo personalas ir darbuotojai.

8.1. Informacija apie vadovus.

8.2. Darbuotojai.

8.3. darbo užmokestis.
9. Finansinis planas.

9.1. Reklamos samata.

9.2. Pradinių išlaidų samata.

9.3. Gamybos išlaidos.

9.4. Pardavimo išlaidos.

9.4. Pelno skaičiavimas.
Priedai:
1. Pastato, kuriame įsikurs centras, nuotraukos.

Bendra informacija apie įmonę

Įmonės pavadinimas: „Žaima“

Teisinė forma: Individualioji Įmonė

Buveinė: Kretingos rajonas, Baubliai

Tel./fax. +844544281

Mob. tel. +37067544245

Įmonės ko

o
odas: 16542315

Aptarnaujantis AB Hansabankas

bankas: Rotušės g. 55

S/NR. LT357300010029920919

S.W.I.F.T. HABA LT 22

Pradinis kapitalas: 50 000 Lt.

Veiklos pobūdis: Sporto ir pramogų centras

1. Bendra ketinimų apžvalga

Kaime kultūrinis gyvenimas yra gana pasyvus. Jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonės neturi kur nueiti, praleisti laisvalaikį ar šiaip pasilinksminti. Kaimo kultūros namai neatitinka jaunimo poreikių, o važiuoti ieškoti pramogų ar sporto klubo į miestą yra brangoka, tenka derintis prie visuomeninio transporto grafikų, sugaišti daug laiko. Sporto klubas bus populiari vieta jaunimo, kurio Baubliuose yra gausu, tarpe.

Pramogų verslo plėtojimas mažuose miesteliuose yra tiesiog būtinas ir turi di

i
ideles perspektyvas. Baubliai yra gyvenvietė labai gražioje vietoje prie Minijos upės, todėl tikėtina jog šiuolaikiškai įrengtas pramogų centras pritrauks lankytojus ir iš tolimesnių vietovių.
Individuali įmonė „Žaima“ sudarys palankias sąlygas turiningam laisvalaikiui. Numatoma bendradarbiauti su nekonkurencingom visuomeninėm organizacijom. Planuojama įrengti nu
u
uomojamas patalpas su pirtimi banketams ir salę gedulingiems pietums ruošti. Ši paslauga bus pelninga, jau vien dėlto, kad dauguma vietinių gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose ir didesnėms šventėms, sukaktims, vestuvėms švęsti tikrai nuomos puikiai įrengtas, atirtinkančias reikalavimus patalpas.

2. Siūlomo projekto esmė:

Mintis atidaryti sporto ir pramogų centrą ,,Žaima“ Baublių kaime kilo išanalizavus šios paslaugos trūkumus. Kretingos rajone nėra daug pasilinksminimo vietų, dauguma jų yra arčiau Palangos, o link Baublių iš viso nėra nei vienos kavinės ar kokios kitos užeigos. Todėl sporto ir pramogų centras ,,Žaima“, turės lankytojų.

2006 balandžio mėnesį suradau patalpas 200 m2 Baublių kaime, esančiame 12 kilometrų nuo Kretingos.

Sporto ir pramogų centrą ,,Žaima“ Baubliuose planuojama atidaryti 2006 m. birželio 19 dieną. Pirmas atidarymui skirtas reklaminis renginys vyks birželio 23 d., Joninėms.

Klubo kainos bus žemesnės, palyginus su ki

i
itų klubų kainomis Kretingoje ir aplinkiniuose rajonuose. Prekių asortimentas tikrai nebus mažesnis nei konkurentų. Paslaugų kainos ir kokybės santykis tenkins lankytojų poreikius.

Visa tai išanalizavus ir įvertinus, tikiuosi, kad sporto ir pramogų centrą ,,Žaima“ dirbs pelningai.

2.1. Įmonės pagrindiniai tikslai:

Pradėti ir plėtoti savo verslą.
Teikti aukštos kokybės paslaugas lankytojams.
Kelti savo įmonės prestižą.
Tobulinti žmonių laisvalaikio praleidimo sąlygas.
Nuolat ieškoti naujų būdų klientams pritraukti.
Nuolat gerinti paslaugų kokybę

2.2. Specifiniai Įmonės tikslai:

Užtikrinti klientų saugumą.
Sudaryti palankias sąlygas klientų patogumui.
Rūpintis darbuotojų kvalifikacija.
Propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir sportą jaunimo tarpe.

2.3. Konkretūs tikslai

Sporto ir pramogų ce

e
entras ,,Žaima“ Baubliuose atidaromas 2006 m. birželio 19 dieną. Pirmas atidarymui skirtas reklaminis renginys vyks birželio 23 d., Joninėms.
Sporto ir pramogų centras dirbs:

Sporto klubas:
Pirmadienį .15 – 21 val.
Trečiadienį 15 – 21 val.
Penktadienį 15 – 21 val.
Savaitgalį .15 – 21 val.

Kavinė ir pramogų centras:
Antradienį 17-22 val.
Trečiadienį 17-22 val.
Ketvirtadieniais 17-22 val.
Penktadieniais 17-22 val.
Šeštadienį 15- 02 val.
Sekmadienį 15 – 02 val.
Gyventojų pageidavimu papildomai bus dirbama patalpų nuomos valandomis. Darbo grafikas bus derinamas prie lankytojų srauto.

2.4. Perspektyva:

Individualios įmonės veikla bus sporto ir pramogų centro ,,Žaima“ paslaugų plėtra. Numatoma įrengti sporto aikštelę ir baseiną centro teritorijoje. Bilijardinę, pirtį, valčių nuomos punktą, nes vasarą plaukimas Minijos upe yra populiarus. Įregti automobilių saugojimo aikštelę.

Antrame pastato aukšte bus įrengti svečių ir poilsio kambariai, derinantis prie reikalavimų taip, kad ateityje būtų galima vystyti kaimo turizmą.

3.Individualios įmonės charakteristika

Sporto ir pramogų centras planuojamas kaip privačios nuosavybės objektas. Steigėjas L.G. perka ir renovuoja pastatą savo lėšomis. Šiuo metu kompetetinga projektų vadybos komandą ,,Partneriai“, mano užsakymu, rengia projektą kaimo turizmo plėtrai. Tolesniam verslo vystymui planuojama gauti lėšų parengus projektą.

Kadangi Baubliai įsikūrę prie Minijos upės, turi puikias prieigas prie vandens telkinių ir vis populiaresnis tampa plaukimas valtimis, manoma, kad ši vieta idealiai tinka vystyti kaimo turizmą. Iš visų pusių Baublius supa miškai, daug erdvės mėgautis gamtos prieglobsčiu, o taip pat svarbu, kad yra geras susiekimas su Klaipėda (30 km), Kretinga (12 km), Palanga (20 km), Gargždais (25 km.).

4.Rinka
4.1. Šakos plėtros tendencijos

Išanalizavus analogiškas paslaugas rinkoje, matome, kad tokių paslaugų, kurias siūlys įmonė ,,Žaima“, Kretingos rajone trūksta. 2005 m. vasarą buvo tirti lankytojų srautai ir paslaugų poreikis HBH Juozo alaus užeigoje, kavinėje ,,Vienkiemis“ ir ,,Virkštininkų“ užeigoje. Pagal tyrimų rezultatus galime teigti, kad rinkoje dar labai daug laisvos vietos pramogų verslui. Atlikta sociologinė vietos gyventojų apklausa parodė, kad Baublių apylinkėse ši vieta yra visiškai tuščia. Todėl yra visos prielaidos teigti jog sumanytas verslas bus sėkmingai plėtojamas.

4.2. Vartotojai

Sporto ir pramogų centras ,,Žaima“ teiks paslaugas įvairaus amžio žmonėms.
Savaitgalių dienomis renginiai ir diskotekos vaikams. Klube galės švęsti savo gimtadienius ir kitokias šventes.
Sekmadienio vakarais klasikinės muzikos vakarai, vyresnio amžiaus žmonems.
Penktadienio ir šeštadienio vakarais poilsio vakarai su kviestais atlikėjais.
Sporto klubo lankytojams teikiamos nuolaidos mėnesiniams abonementams.

4.3. Konkurentai

Sporto ir pramogų centro ,,Žaima“ konkurentų sąrašas nėra ilgas. Svarbu, kad paslaugos, aptarnavimas nebūtų blogesni nei jau pripažintuose klubuose, o naujovės lankytojus visada traukia, svarbu. Kad čia apsilankę jie vėl norėtų sugrįžti. Numatomi konkurentai:
HBH Juozo alaus užeigoje, kavinėje ,,Vienkiemis“ ir ,,Virkštininkų“ užeigoje.
HBH Juozo alaus užeiga.
Kavinėje ,,Vienkiemis“.

3. ,,Virkštininkų“ užeiga.

4.4. Pakeitimai, kurie padidins įmonės konkurencingumą:

Teikiamų paslaugų sąrašo plėtimas.
Įmonės prestižo išlaikymas.
Kainų mažinimas.
Paslaugų reklama.
Kvalifikuotų darbuotojų paieška.
Stažuotė ir patirties perėmimas panašioje užsienio bendrovėje.
Kita

5. Paslaugų plėtros planas
5.1. Paslaugos:

Sporto klubo profesionalių trenerių paslaugos.
Diskotekos – profesionalūs disdžėjai.
Poilsio vakarai – profesionalūs samdyti vedėjai:
Šokių ir muzikos,
Teminiai literatūriniai.
Pirtis, baseinas.
Salės nuoma.
Virtuvės paslaugos.
Bilijardas ir kiti pramoginiai žaidimai.
Koncertai – kviesti estrados ir kt. atlikėjai.
Apsauga – samdomi apsaugos darbuotojai.

5.2.Pagrindiniai paklausos faktoriai:

Kainos ir paslaugų kokybės santykis.
Analogiškų paslaugų tyrimas rinkoje, tų paslaugų kokybė ir kaina.
Įėjimas į rinką su naujovėmis.
Reklama gerai paruošta ir tinkamai organizuota.

5.3. Įmonės veiklos analizė:

Sporto ir pramogų centre ,,Žaima“ vyks įvairūs pramoginiai renginiai. Čia veiks baras, kurį stengsimės padaryti kuo modernesnį. Jame bus pateikiama kuo galima platesnis alkoholinių gėrimų ir užkandžių asortimentas. Bare dirbs kvalifikuoti ir mokantys bendrauti su žmonėmis barmenai. Kavinėje numatoma rengti vaikų šventinius pokylius, kaip pvz. Kalėdų eglutę, gimtadienius ir kt.

Profesionalaus trenerio paslaugomis galės naudotis įvairaus amžiaus žmonės, vyrai, moterys, jaunimas.

Sporto ir pramogų centre ,,Žaima“ dirbs samdoma apsauga, todėl bus galima išvengti didesnių nesusipratimų bei konfliktų, žmonės galės jaustis saugūs.

6. Verslo aplinka:
6.1. Patalpos

Sporto ir pramogų centras ,,Žaima“ įsikurs buvusiame kolūkio sporto ir kultūros komplekse. Pastatas šiuo metu yra banko nuosavybė, kurią tikimasi nupirkti. Kadangi statinys buvo pritaikytas panašiai veiklai, todėl nebus didelių projektavimo išlaidų. Taip pat yra sutvarkyti privažiavimai, daug teritorijos, kur bus galima įgyvendinti anksčiau minėtus planus. Patalpos – tai 200m2 plotas, su skirtingais įėjimais ir gera garso izoliacija. Tai leis numatomą veiklą paskirstyti efektyviai. Planuojama įrengti salę, kuri vienu metu talpintų apie 100 – 120 žmonių.

6.2. Reikalingi įrenginiai:

modernus ir pritaikytas pagal poreikius sporto inventorius.
gera ir šiuolaikiška garso bei vaizdo aparatūra.
virtuvės įranga.
baro baldai ir kt. įranga.
staliukai, kėdės, salės dekoracijos.
baldai poilsio kambariams.
pirties inventorius.

6.3.Verslo plėtros geografija

Sporto ir pramogų centras ,,Žaima“ turi visas galimybes įsitvirtinti pramogų verslo rinkoje ir užtarnauti gerą vardą. Tikimasi, kad kvalifikuoto kolektyvo dėka pavyks tai pasiekti ir kad įmonė neš pelną.

Turėdami tiek daug planų ateičiai, stengsimės juos įgyvendinti, siekdami kuo aukštesnio lygio. Jei pavyks įgyvendinti savo planus, sporto ir pramogų centras ,,Žaima“ taps viena iš geriausių pasilinksminimo vietų Kretingos rajone. Tikimasi pritraukti klientų ir iš artimiausių rajonų.

6.4. Paslaugų kainos:

Jos yra pasiūlos ir paklausos rezultatas. Kai pasiūla viršija paklausą, kaina mažėja ir atvirkščiai. Įmonės paslaugų kainos nustytos atsižvelgiant į įmonės kaštus ir orientuojantis į vartotojų mokumą. Orientuotasi į vidutines pajamas turinčius vartotojus, kainų svyravimai neturėti kelti rūpesčių vartotojams. Nuolatiniams klientams taikysime 5% nuolaidą.

6.5. Reklama:

Parduoti kokybišką paslaugą padeda efektyvi reklama. Reklama – apmokamas informacijos būdas. Kadangi sporto ir pramogų centras ,,Žaima“ tik pradeda savo verslą, nemaža lėšų dalį žadu skirti reklamai. Įmonės veiklos pradžioje žadu pasirinkti reklamą Kretingos rajono laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ ir ,,Švyturys“. Tokia reklama santykinai nebrangi, bet turi vieną didelį minusą: ją ne kiekvienas perskaitys. Todėl planuoju parengti reklaminių brošiūrų, kurios bus platinamos įvairių miesto renginių metu, bei aplinkiniuose miesteliuose. Manau nemažai lėšų skirti pirmojo renginio Joninių vakaro reklamai. Skelbti apie jį per radiją ir kitas informavimo priemones. Nes šis renginys turėtų tapti žodine klubo reklama.

7. Rizikos įvertinimas

7.1. Pranašumai:
Prekių asortimentas pakankamai platus
Prekių kokybė atitinka klientų reikalavimus
Darbuotojų kvalifikacija aukšta
Kainos gana žemos

7.2.Trūkumai:
Nelabai patogi geografinė padėtis.
Nedaug gyventojų.
Maži atlyginimai.

7.3. Pasiūlymai:
Daugiau reklamuotis ne tik Kretingos rajone, bet ir Klaipėdos apskrityje.
Nustatyti kainą mažesnę už konkurentų.
Pasididinti darbuotojams atlyginimus
Domėtis pramogų verslo naujovėmis, taikyti jas versle.

7.4. Problemos ir kliūtys:
Nekilnojamojo turto kainų šuolis.
Mokesčiai nuo verslo įregistravimo pradžios.
Naujų konkurentų atsiradimas rinkoje.
Didesnis tiekiejų antkainis produkcijai.
Lėšų trūkumas įmonės plėtimui.
8. Valdymo personalas ir darbuotojai
8.1. Informacija apie vadovus

Individualios įmonės direktorius Laimonas Gibišas – ekonomikos mokslų bakalauras. II vadybininko kategorija.
8.2. Darbuotojai
Nuolatiniai:
Ekonomistė – aukštasis, darbo patirtis 3m.
Sporto treneris- aukštasis, darbo patirtis 3m.
vyr. virėja – aukštesnysis darbo patirtis 13m.
padavėja – aukštesnysis darbo patirtis 3m.
valytoja – aukštesnysis.
Vasaros sezonui:
Kiemsargis, virtuvės darbininkė, barmenas.
Samdomi:
Apsaugos darbuotojai,
Renginių vedėjai,

8.3 Darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Mėnesinis darbo užmokestis Lt. Metinis darbo užmokestis Lt. Soc. Draudimas, Lt.(mėnesiui)
Įmonės savininks 1 900 10 800 275
Finansininkė 1 700 8 400 217
Valytoja 1 500 6 000 155
Sporto treneris 1 600 7 200 186
Padavėja 1 600 7 200 186
Viso: 3 200 38 400 1 019

9. Finansinis planas

Licencija tabakui ir alkoholiui – 5 040 Lt.

Lėšų šaltiniai: Lėšų panaudojimas
Nuosavos lėšos 65 000 Lt.

Pastatas 24 000Lt
Remontas 26 000
Įrenginiai 10 000Lt
Piniginis rezervas: 5 000 Lt.
Iš viso: 65 000 Lt. Iš viso: 5 000Lt

9.1. Reklamos sąmata

Eil. nr. Reklamos forma Suma (mėnesiui) Lt. Suma (metams) Lt.
1. „Pajūrio naujienos“

,,Švyturys“ 20
20 240
240
2. Reklaminės brošiūros 25 300
3. Šviečianti iškaba 170 1 000

Iš viso: 235 1 780

9.2. Pradinių išlaidų sąmata

Išlaidos Suma Lt
Pastato pirkimas
Įrenginiai
Įmonės įregistravimas
Reklama
Remontas 24 000
10 000
220
1 780
26 000
Iš viso: 62 000

9.3. Gamybos išlaidos

Išlaidos Suma Lt
1. Kintamosios gamybos išlaidos
1.1.Indai ir įrankiai
1.2. Elektros energija
1.3. Darbininkų darbo užmokestis
1.4. Socialinis draudimas
1.5. Reklama
4 000
1 000
20 400
6 324
1 780
Iš viso kintamųjų gamybos išlaidų 33 504
2. Nekintamosios gamybos išlaidos

2.1. Administracijos darbo užmokestis

2.2. Socialinis draudimas

2.3. Įrengimų nusidėvėjimas

2.4. Pastato nusidėvėjimas (nuoma ir remontas)

2.5. Transporto išlaidos

2.6. Teisinės paslaugos ( įmonės įregistravimas)

2.7. Licencija (alkoholiui ir tabakui)

2.8. Turto draudimas
19 200
5 904
500
3 900
2 000
220
5 040
2 000
Iš viso nekintamų gamybos išlaidų 38 764
Iš viso gamybos išlaidų: 72 268

9.4. Pardavimo išlaidos

Išlaidos Suma Lt.
Reklama
Komunikacijos išlaidos
Darbuotoju atlyginimai
Socialinis draudimas 1 780
600
20 400
6 324
Iš viso pardavimo išlaidų: 29 104

9.5. Pelno skaičiavimas

Rodikliai Suma Lt.
1. Pajamos
2. Išlaidos 100 000
72 868
3. Pelnas iki mokesč4. ių
5. Mokesč6. iai (13% pelno) 27 132
3 527,16
5. Grynasis pelnas 23 604,84

Priedas

Pastatas, kuriame bus įrengtas sporto ir pramogų centras ,,Žaima“