Verslo planas

LaŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas Pavardė

Finansų studijų programos x kurso studentas(ė)

 

 

 

 

 

 

 

 

IĮ „x“ VERSLO PLANAS

Įmonės ekonomikos savarankiškas darbas

 

 

 

 

 

Darbo vadovė:

lekt. V. Pavardė

 

 

 

 

 

Šiauliai, 2015

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS 2

ĮVADAS 3

1.VERSLO IDĖJA 4

2.RINKODARA 5

1.1.Rinkos apžvalga 5

1.2.Gaminio / prekės / paslaugos apibūdinimas, konkurentai 7

1.3.Įvaizdžio ar prekės ženklo apibūdinimas, kainodara 8

3.GAMYBOS PLANAS 9

3.1.Vietos analizė, patalpos 9

Patalpų vertė ir nusidėvėjimas 10

3.2.Įranga 10

3.3.Žaliavos ir jų tiekėjai 11

3.4.Personalas 12

4.VALDYMAS IR RIZIKA 13

1.4.Savininkai; Organizacinė struktūra; Vadovai; Personalas 13

1.5.Išorinė rizika 14

5.FINANSINIS PLANAS 16

1.6.Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai 16

1.7.Pardavimų prognozė 18

1.8.Sąnaudų prognozė 19

1.9.Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 20

1.10.Pinigų srautų prognozė 21

1.11.Išlaidų sąmata (prognozuojamos kintamos ir pastovios išlaidos) 22

IŠVADOS 23

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS 24

 

 

 

 

 

 

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS

Lentelės Nr. Lentelės pavadinimas Puslapis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVADAS

 

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame nurodoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Be to, tai yra priemonė supažindinti su verslo idėja potencialius investuotojus ir kreditorius.

Šiame individualios įmonės „Vertimas pas Astą“ verslo plane bus pristatoma vertėjavimo į įvairias kalbas verslo idėja ir jos įgyvendinimas. Įmonės veikla aktuali įvairiems verlininkams ar paprastiems žmonėms, bendraujantiems ar bendradarbiaujantiems su užsienio šalimis.

Darbo objektas – vertimų iš įvairių kalbų įmonė „Vertimas“

Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės veiklos planavimą

Darbo uždaviniai:

Pristatyti verslo idėją;

Apžvelgti įmonės rinkodarą;

Išanalizuoti įmonės gamybos planą;

Aptarti įmonės valdymą ir riziką;

Aptarti įmonės finansinį planą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.VERSLO IDĖJA

 

Įmonės idėja: Teikti vertimų paslaugas. Vertimai tampa vis paklausesne preke, nes rinkos tampa tarptautinės ir tenka dažniau bendrauti su partneriais bei klientais užsienyje. Tikėtina, kad šiame versle darbo netrūks.

Lentelė

Verslo idėjos SSGG analizė

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Geras anglų kalbos žinojimas

Greitas sprendimų priėmimas

 

Verslo pradžioje sunku greitai orientuotis

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Vertėjavimas didžiausioms Lietuvos kompanijoms

Naudingos pažintys su užsienio svečiais

 

Nesugebėjimas išsireklamuoti, todėl gresia klientų nebuvimas

Mažas uždarbis

 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis

Verslo idėjos vidinės stiprybės yra geras anglų kalbos žinojimas, greitas sprendimų priėmimas ir iškalba, tačiau ji turi ir silpnybių: verslo pradžioje gali būti sudėtinga greitai pasiskirstyti darbus, nes nėra susidirbimo tarp darbuotojų, reikia įprasti vieniems prie kitų ir bendrai ieškoti greitesnių būdų suteikti paslaugą klientui. Be to, gali prireikti šiek tiek laiko, kol darbuotojai įpras kokybiškai ir greitai naudotis naujausiomis kompiuterinėmis programomis.

Įmonės galimybės gana plačios. Jei viskas eisis pagal planą, įmonės galimybės plėsis iki vertėjavimo didžiausioms Lietuvos kompanijoms, naudingų pažinčių su svečiais iš užsienio ar net iki vertėjavimo paslaugų plėtimo, įmonės ar net įmonių tinklo įkūrimo. Tačiau kaip ir kiekviename versle, esti ir kylančių grėsmių, tokių kaip: nesugebėjimas išsireklamuoti, dėl ko gali grėsti klientų nebuvimas, mažas uždarbis ir viena iš galimų grėsmių – naujų konkurentų atsiradimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.RINKODARA Rinkos apžvalga

 

Šiuo metu Šiaulių mieste yra dar 11 vertėjavimo biurų Šiauliuose. Taip pat, šiuo metu vertėjavimo paklausa yra gana nemaža, nes daugelis įmonių (individualių ir netik) ir privačių asmenų bendradarbiauja ir bendrauja su tarptautinėmis firmomis, užsieniečiais ir tie, kuriems nuo 45 metų neturi pakankamai stiprių anglų kalbos žinių, nes tais laikais labiau mokyta rusų kalbos, o pasaulyje dabar anglų kalba apima daugiau šalių. Tad tokiems žmonėms tenka naudotis vertėjavimo paslaugomis. Tačiau ateityje tokių paslaugų reikės vis mažiau, nes jaunimas vis laisviau kalba angliškai. Tačiau jiems gali prireikti vertėjavimo iš rusų kalbos ir į ją paslaugų, o persikvalifikuoti nėra sudėtinga.

Pagrindinis įmonės „Vertimas pas Astą“ konkurentas yra „Vertimų ir kalbų centras“ („VKC“), kuris užima gana didelę rinkos dalį vertėjavimo srityje tiek Šiaulių mieste, tiek visoje Lietuvoje.

Lentelė

Kliūtys, su kuriomis galima susidurti žengiant į rinka ir jų įveikimo būdai

Kliūtys Kliūčių įveikimas
1. Didesnis žmonių pasitikėjimas konkurentų, kurie jau įsitvirtinę rinkoje paslaugomis, o ne mūsų nauja firma. Kad žmonės pamatytų, jog mūsų paslaugos ne ką mažiau kokybiškesnės už konkurentų, pirmuosius vertėjavimus galime atlikti nemokamai ar labai pigiai, kad įsitvirtintume rinkoje
2. Mažas naujos firmos populiarumas Šią problemą gali lengvai padėti išspręsti reklama

 

Mūsų paslaugos nuo mūsų konkurentų paslaugų skiriasi tuo, kad kol kas esame nepatyrę šioje srityje ir kol susipažinsime su visomis aplinkybėmis, smulkmenomis, kol susidirbsime ir galėsime greitai bei kokybiškai suteikti paslaugas prireiks šiek tiek laiko.

Tačiau vėliau, kai jau būsime įsitvirtinę rinkoje, susipažinę su visais procesais ir įprasime prie darbo sistemos, yra galimybė, kad būsime geresni už savo konkurentus ir juos pranoksime. Be to, ateityje mes būsime pranašesni už firmas, kurios vertėjauja tik viena kalba, nes planuojame praplėsti paslaugų asortimentą ir vertėjauti daugiau kalbų, ne tik viena anglų.

Mūsų paslaugos teikiamos įvairiausioms įmonėms bei įvairaus amžiaus privatiems asmenims.

Į rinką įeisime pagalbon pasitelkę reklamą, kuri padės mūsų įmonei išgarsėti ir pritraukti klientų. Kaip pardavimą skatinančias priemones pasirinkome reklmamą, akcijas, nuolaidų kuponus.

Įmonės klientus sudarys įvairaus amžiaus ir pobūdžio fiziniai ir juridiniai asmenys. Konkreti klientų grupė nėra numatyta, nes vertėjavimo paslaugos reikalingos įvairiausiems klientams.

Savo klientų įmonė kolkas neturi, nes ji dar nėra įsikūrusi.

Tikimasi pritraukti labai daug klientų (tikslus skaičius nežinomas), nes tiek įmonės, tiek fiziniai asmenys vis labiau bendradarbiauja ar šiaip bendrauja su užsienio šalimis, jų įmonėmis ir piliečiais. Taip pat tikimasi ir didelio pinigų kiekio, kurį jie išleis, pirkdami mano įmonės paslaugą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaminio / prekės / paslaugos apibūdinimas, konkurentai

Įmonės parduodama paslauga bus vertėjavimas į anglų kalbą ir iš jos. Vėliau tikimasi užsiimti vertimu ir į kitas kalbas.

Įmonės „Vertimas“ paslaugos iš kitų vertėjavimo biurų ir įmonių išsiskirs tuo, kad „Vertime“ dirbs kvalifikuoti ir profesionalūs vertėjai. Taip pat paslaugos bus suteikiamos greičiau nei kitose įmonėse.

Iš pradžių bandysime mūsų įmonės pranašumų kokybe klientus įtikinti reklama, tačiau, tam nepasiteisinus, bandysime pirmiems penkiems klientams paslaugas suteikti nemokamai, kad suveiktų „iš lūpų – į lūpas“ principas ir mūsų paslaugų kokybe klientai dalintųsi su pažįstamais ir taip atvestų mums daugiau klientų.

Gali būti, kad įmonė nespės laiku paruošti reikiamų tekstų ar laiku pasiruošti konferencijoms su užsienio šalimis, todėl prašytume klientų kreiptis į mus kaip galima anksčiau. Tuomet išvengsime bereikalingų rūpesčių ar trikdžių.

Tačiau neišvengiami rūpesčiai yra konkurentų gausa. Jie gali apsunkinti įmonės plėtrą, nes jau yra įsitvirtinę rinkoje ir turi vartotojų pasitikėjimą.

Lentelė

Pagrindiniai įmonės konkurentai

Konkurentų įmonės pavadinimas Vieta

3-ioje lentelėje pateiktas pagrindinių įmonės konkurentų sąrašas. „Vertimų ir kalbų centras“ bei „V&B vertimų biuras“ yra didesni ir labiau pavojingi konkurentai. Kitos įmonės mažesnės, bet taip pat geriau įsitvirtinusios rinkoje nei „Vertimas pas Astą“. Kaip jau buvo minėta, šios įmonės yra seniau įsikūrusios ir yra įgavusios didesnį klientų pasitikėjimą.

 

 

 

 

 

Įvaizdžio ar prekės ženklo apibūdinimas, kainodara

Aukšta kokybė, konfidencialumas, patikimumas, greitis ir profesionalumas – tai įmonės bruožai.

Įmonės pavadinimas – „Vertimas pas Astą“

Įmonės logotipe bus pavaizduotas gaublys o viduryje jo didelė V raidė.

Uniformos mūsų įmonėje bus neprivalomos. Darbuotojams bus nustatytas oficialus aprangos kodas, pvz. moterims – juodas ar pilkas sijonas, baltiniai ir taip pat juodas ar pilkas švarkelis, o vyrams – juodos arba pilkos kelnės, bateliai, marškiniai ir taip pat juodas arba pilkas švarkas.

Planuojamos kainos buvo nustatytos reminatis kitų, tas pačias paslaugas teikiančių, konkurentų kainomis. Mūsų kainos žemesnės nei mūsų konkurentų, nes mes, priešingai nei jie, dar nesame įsitvirtinę rinkoje ir turime pritraukti klientų, kurie renkasi paslaugų įmones, kurių kainos žemesnės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.GAMYBOS PLANAS

 

Vietos analizė, patalpos

Įmonės patalpos yra tokioje vietoje, kur patogu privažiuoti, yra arti gatvės. Netoliese įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, tad klientams nereikės vargti ir galvoti, kur palikti automobilį. Šiaulių regione ir mieste yra nemažai kvalifikuotų anglų kalbos filologų, tad bus nesunku rasti kokybiškai savo darbą atliekančių darbuotojų. O susisiekimas su tiekėjais taip pat labai geras, nes netoliese yra „Via-Baltica“ kelias, tad jei medžiagos bus pigesnės kitose Baltijos šalyse, bus patogu jas atsivežti ir tiekėjams jas pristatyti. Vartotojams vieta patraukli, nes yra beveik miesto centre, kur viskas pasiekiama ranka.

Pradedant verslą, patalpų ploto užtenka. Vėliau, jei verslas bus sėkmingas, patalpas bus galima plėsti, nes yra vietos, kur tai daryti. Jei to prireiks, bus samdomi kvalifikuoti darbininkai statybų ir remonto darbams atlikti. Tai kainuos minimaliai, nes įmonės savininkė turi pažįstamų meistrų.

Lentelė

Patalpų vertė ir nusidėvėjimas

Patalpų plotas, m2 1 m2 kaina, Eur Patalpų vertė, Eur Nusidėvėjimo normatyvas, metais Nusidėvėjimo suma per metus, Eur Nusidėvėjimo suma per mėnesį, Eur
30 400 12 000 20 500 42

 

Lentelėje pateikti duomenys apie įmonės patalpų vertę ir nusidėvėjimą. Planuojama įsigyti 30m2 ploto patalpas, kurių vienas kvadratinis metras kainuotų 400 eurų, o bendra patalpų vertė – 12 000 eurų. Patalpų nusidėvėjimas numatytas po 20 metų, nusidėvėjimo suma per metus apie 50 eurų, o per mėnesį – 42 eurai.

 

 

 

 

 

 

 

Įranga

Įranga darbui bus nuperkama. Duomenys apie tai, kiek ir kokių įrenginių prireiks verlo pradžioje, pateikti 5-oje lentelėje.

 

Lentelė

Įrangos / įrengimų vertė ir nusidėvėjimas

Pavadinimas Kiekis Balansinė vertė Nusidėvėjimas per metus Nusidėvėjimo suma per mėnesį, Eur
Vnt. Iš viso Nusidėvėjimo normatyvas, metais Nusidėvėjimo suma, Eur
3 500 1500 5 300 25
3 200 600 6 100 8,33
3 80 240 2 120 10
3 50 150 3 50 4,17
3 5 15 2 7,5 0,63
3 18 54 2 27 2,25
Iš viso: 18 2559 604,5 50,38

Kadangi kolkas yra numatyta, jog įmonėje dirbs 3 asmenys, tai didesnio kiekio įrangos ir neprireis. Planuojama nupirkti 3 nešiojamus kompiuterius, 3 darbo stalus, 3 biuro kėdes, 3 spausdintuvus, 3 kompiuterio peles ir 3 komplektus kompiuterinių garso kolonėlių. Pasirinkus ne pačias brangiausias, bet ir ne pačias pigiausias, o vidutinio kainų lygio prekes, apskaičiuota, kad jų bendra vertė iš viso yra 2559 eurai. Bendra jų nusidėvėjimo suma per metus siekia 604,5 euro. O šių visų įrenginių nusidėvėjimas per mėnesį yra 50,38 eurų. Tikimasi, kad pasirinkti pirkti įrenginiai nusidėvės per kuo ilgesnį laikotarpį.

 

 

 

 

 

 

 

Žaliavos ir jų tiekėjai

Reikalingas medžiagas darbui pirksime iš „Smartist“ ir „Inkwin“, kadangi jų produktai pasirodė kokybiškiausi, jie ir buvo pasirinkti mūsų įmonės veiklos naudojimui. Tačiau, jei atsitiktų taip, kad šie, mums reikalingų žaliavų, tiekėjai dėl kokių nors priežasčių nebegalėtų teigti medžiagų, yra kitų alternatyvių įmonių. Tokių kaip: spausdinimo popieriaus – „Plan speed“ arba „Data copy“, o spausdintuvo dažų – „Canon“ arba „Samsung“ gamintojai. Kalbant apie kainas, tai pasidomėjus sužinojome, kad kuo ilgiau naudosimės tiekėjų paslaugomis ir kuo daugiau produktų iš jų pirksime, tuo mažesnės kainos bus ir ateityje mažės. Medžiagas pristatys patys tiekėjai, privažiavimas prie mūsų įmonės jiems labai geras, o kad kartais išvengtume mokesčio už pristatymą, medžiagas pasiimsime ir mes, įmonės darbuotojai, nes šie tiekėjai įsikūrę netoliese, pakeliui į mūsų biurą. Už prekes tiekėjai leidžia atsiskaityti taip, kaip mums patogiau: banko pervedimu arba grynaisiais. Pradžioje medžiagų naudosime mažiau, tačiau, kai išsiplėsime ir turėsime daugiau klientų, teks ir daugiau priemonių pirkti.

Lentelė

Reikalingų žaliavų kiekio ir vertės skaičiavimas

Planuojamos pirkti žaliavos / medžiagos Tiekėjo pavadinimas Kiekis, mato vnt. Mato vnt. kaina, Eur Suma iš viso, Eur
Spausdinimo popierius (blokais po 500 lapų) „Smartist“ 50 3 150
Spausdintuvo dažai „Inkwin“ 12 5 60
Iš viso: 62 8 210

Norint gauti kuo didesnį pelną, tenka rinktis kuo pigesnes žaliavas. Šiai įmonei pasirinkti spausdinimo popieriaus tiekėjas „Smartist“ ir spausdinimo dažų tiekėjas „Inkwin“. Pradžiai žaliavų atsargų kiekis pasirenkamas nedidelis, iš viso jų vertė 210 eurų. Kokį kiekį žaliavų atsargų reikės imti vėliau, matysime pagal tai, kiek klientų bus pritraukta.

Įmonė medžiagų ir inventoriaus tiekėjus atsirinks pagal jų paslaugomis besinaudojančių įmonių skaičių, prestižą ir pagal tiekimo paslaugų kainas. Bus stengiamasi kuo mažiau išleisti medžiagoms, kad pelnas būtų kuo didesnis.

 

 

 

 

 

 

Personalas

Pradžioje reikalingų darbuotojų bus mažiausiai 3: direktorius, buhalteris ir vertėjas. Jų vidutiniai atlyginimai nurodyti lentelėje. O vėliau, kai matysis, kad klientų ir darbo daugėja, samdysime daugiau darbuotojų. Buhalteris turėtų būti itin aukštos kvalifikacijos darbuotojas su finansų arba buhalterinės apskaitos bakalauro diplomu. Direktoriaus pareigas užimsiu aš, įmonės savininkė, o vertėjas turėtų būti pabaigęs anglų filologijos magistrą. Tačiau vėliau, kai pradėsime vertėjauti ne tik į anglų, bet ir į kitas kalbas, kitų kalbų vertėjai taip pat privalės būti pabaigę bent jau bakalauro studijas savo kalbos srityje.

Lentelė

Darbuotojų skaičius ir jų atlyginimų skaičiavimas

Pareigos Darbuotojų skaičius Mėnesio atlyginimas, eur (priskaityta suma) Visų darbuotojų atlyginimas per m. (priskaityta suma)
Vieno darbuotojo Visų darbuotojų
1 600 600 600
1 300 300 300
1 300 300 300
Iš viso 3 1 200 1 200 1 200

Kaip jau buvo minėta anksčiau, verslo pradžioje įmonėje dirbs 3 asmenys. 2 iš jų – vertėjai ir vienas direktorius, kuris tuo pačiu yra įmonės savininkas. Jis taip pat atliks ir buhalterio pareigas, nes turi tam reikiamą išsilavinimą ir išmano įmoniės apskaitos ir finansų tvarkymą. Taip bus sutaupoma lėšų, nes nereikės papildomai samdyti dar vieno žmogaus buhalterio pareigoms užimti ir nereikės papildomai mokėti dar vieno atlyginimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.VALDYMAS IR RIZIKA Savininkai; Organizacinė struktūra; Vadovai; Personalas

Įmonės savininkas bus tik vienas. Iš viso įmonėje dirbs 3 asmenys. Poreikis plėtrai didės, kai bus pritraukta daugiau klientų. Įmonėje vyraus patriarchalinis valdymo tipas, kai įmonė atitinka šeimos modelį: įmonei vadovauja savininkas, savo nuožiūra skirstantis pareigas ir reikalaujantis iš pavaldinių besąlygiško paklusnumo. Tokią Organizacinę Valdymo Struktūrą pasirinkau todėl, kad nereikės papildomai mokėti atlyginimų administratoriams, direktoriams ir kitiems panašias pareigas užimantiems darbuotojams. Be to, verslo pradžioje įmonė bus nedidelė, todėl užtenka ir vieno vadovo.

"http://www.srpa.lt/konkurencingas_verslas/img/content/img47.PNG

Pav. : Įmonės Organizacinė Valdymo Struktūra

Vadovas iš tiekėjų pirkdamas prekes iš tiekėjų, aprūpina įmonę reikiamomis žaliavomis, medžiagomis. Gamybos procesą vykdantys vertėjai pagamina produkciją, t.y. vertimus, kuriuos pirks vartotojai. Jų kiekio pagalba, prognozuojama kokio gamybos pajėgumo prireiks, t.y. ar reikės samdyti daugiau vertėjų ar ne. Taip pat, pagal tai kiek vartotojų naudosis įmonės paslaugomis, nustatoma kiek išteklių reikės sunaudoti perkant medžiagas iš tiekėjų.

 

 

 

 

 

Išorinė rizika

Į pagalbą pasitelkus PEST (politinę, ekonominę, socialinę ir technologinę) analizę, nustatytos rizikos, kylančios iš organizacijos išorinės aplinkos ir galinčios pakenkti arba padėti plėstis įmonės veiklai.

Lentelė 8

PEST analizė

Aplinkos aspektas Veiksniai
Teigiami (pranušumai) Neigiami (trūkumai)
Lietuva palaiko gerus santykius su užsienio šalimis.
Ekonominė

 

Ekonomika šiuo metu yra plėtros stadijoje, tad sunkumų patirti neturėtume. Jei ekonominės prognozės nepasitvirtins, ekonomika gali smukti ir tai pakenks įmonei.
Šalyje daugėja imigrantų, kuriems taip pat praverstų įmonės paslaugos. Gali būti sunku rasti aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų, nes pastaruoju metu jaunimas sparčiai traukia svetur.
Naujesnės technologijos ir didesnis darbo našumas kitose įmonėse. Pigesnės technologijos gali sumenkinti darbo kokybę, nes verslo pradžioje nebus tiek daug lėšų, kad galėtume sau leisti naujausias technologijas.

Atlikus politinę analizę, išsiaiškinta, kad Lietuva palaiko gana gerus santykius su užsienio šalimis, kur kai kurios net ekonomiškai stipresnės nei Lietuva. Tuos šalies verslo partnerius, galima pritraukti pasiūlius ar rekomendavus įmonės paslaugas jiems. Žvelgiant ekonominiu aspektu, šalis yra plėtros stadijoje, tad prognozuojama, kad įmonei plėstis dabar yra palankiausios sąlygos. Tačiau, jei prognozės nepasitvirtins, įmonei tai gali būti ir labai nepalanku. Taip pat, šalyje daugėja imigrantų, kuriems praverstų įmonės paslaugos ieškant darbo ar tvarkant įvairius asmeninius reikalus. Tačiau gali būti sunku greitai rasti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, nes pabaigęs mokslus jaunimas traukia svetur, emigruoja, manydami, kad Lietuvoje jų žinios bus neįvertintos ir užsienyje bus didesnis darbo užmokestis. Kadangi mūsų įmonėje bus perkamos vidutinės vertės technologijos, žinoma, jos bus ir ne pačios naujausios, tačiau ir ne pačios seniausios. Tad kyla grėsmė, kad kitos įmonės turės naujesnę įranga, tačiau dalis konkurentų gali turėti ir senesnę įrangą ir mano įmonė bus pranašesnė už juos.

 

 

 

 

 

5.FINANSINIS PLANAS Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

8-oje lentelėje nurodomi: lėšų poreikiai ir finansavimo šaltiniai, kiek ir kam reikės pinigų, kada reikės lėšų, kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus.

Lentelė 9

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Lėšų poreikis Suma, Eur Finansavimo šaltiniai Suma, Eur
Ilgalaikis turtas 14 559 Nuosavas kapitalas 20 000
Pastatai 12 000 Savininko nuosavos lėšos 20 000
Įrengimai 2 559
Trumpalaikis turtas 35 441 Skolintas kapitalas 30 000
Pradinės medžiagų atsargos 210 Ilgalaikė paskola 30 000
Pinigų rezervas 35 231
Iš viso 50 000 Iš viso 50 000

Kadangi įmonė dar tik pradeda verslą, reikalingas pradinis kapitalas, kurį sudaro 50 000 Eur., iš kurių 20 000 Eur. yra saviniko sutaupytos lėšos, o 30 000 Eur. yra pasiskolinta iš banko. Ilgalaikį turtą sudaro įsigytos patalpos, kurių vertė 12 000 Eur. ir įrenginiai, kurie kainuoja 2 559 Eur. Trumpalaikį turtą sudaro pradinės medžiagų atsargos, kurios vertos 210 Eur. Pinigų rezervui, iš pradinio kapitalo 50 000 Eur., lieka 35 231 Eur., iš kurių numatyta 3 mėnesius mokėti atlyginimus (1 800 Eur.) ir pirkti medžiagas (630 Eur.). Tuomet nenumatytoms išlaidoms ir paskolos grąžinimui lieka dar 29 801 Eur.

Kadangi dalis pradinio kapitalo yra pasiskolinta iš banko, sudaromas paskolos grąžinimo planas, kuris pateiktas 9-oje lentelėje.

Lentelė 10

Paskolos grąžinimo planas

Metai Grąžinama paskolos suma, Eur Palūkanos,

Eur

Anuitetas, Eur Skolos likutis metų pradžiai, Eur
1 11 223,29 1 223,29 0,122 22 446,58
2 11 223,29 1 223,29 0,122 11 223,29
3 11 223,29 1 223,29 0,122 0
IŠ VISO: 33 669,87 3 669,87

Kaip matome 9-oje lentelėje, paskolos dydis 30 000 Eur. Paskolą numatyta grąžinti per 3 metus, o paskolos palūkanos yra 6%. Kasmet bus sumokama 1 223,29 Eur. palūkanų.

Lentelė 11

Paskolos grąžinimas

Metai Paskolos likutis, Eur Paskolos dengimas, Eur Palūkanos, Eur Įmoka,Eur
1 30 000 10 000 1 223,29 11 223,29
2 20 000 10 000 1 223,29 11 223,29
3 10 000 10 000 1 223,29 11 223,29
IŠ VISO: 30 000 3 669,87 33 669,87

10-oje lentelėje matyti, kad bankas uždirbs 3 669,87 Eur. iš palūkanų, kurių dydis, kaip jau minėtą, yra 6%. Viena įmoka bus 11 223,29 Eur. o iš viso per 3 metus bankui bus sumokėta 33 669,87 Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimų prognozė

Atlikta reali pardavimų prognozė, kuri yra visų kitų skaičiavimų pagrindas. 11-oje lentelėje nurodyta, kokios pardavimų apimties siekiama, prognozuojama, kaip pasiskirstys pardavimai ir kokių rezultatų galima tikėtis iš klientų.

Lentelė 12

Prognozuojami pardavimai (pardavimų biudžetas), reali prognozė

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Viso per metus
Gaminių (paslaugų) skaičius, vnt. 10 12 15 18 20 17 15 15 20 25 30 35 195
Vieneto kaina, Eur 30 30 40 50 50 50 40 50 50 50 50 50
Pardavimo pajamos, Eur 300 360 600 900 1000 850 600 750 1000 1250 1500 1750 10 510

Taigi, tikimasi, kad iš pradžių klientų bus nedaug, tačiau vėliau klientų daugės ir pardavimų skaičius augs. Tuomet bus mėginama nežymiai pakelti kainą, norint neprarasti klientų ir gauti didesnį pelną, tačiau jeigu kainos pakilimas nulems mažesnį klientų kiekį, kainos vėl bus mažinamos, tikintis vėl pritraukti klientus.

Bandydama numatyti blogiausią ir tam pasirengti, parengiau ir pesimistinę prognozę.

Lentelė 13

Prognozuojami pardavimai (pardavimų biudžetas), pesimistinė prognozė

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Viso per metus
Gaminių (paslaugų) skaičius, vnt. 2 3 4 4 5 4 4 5 6 8 8 9 55
Vieneto kaina, Eur 30 30 30 40 40 40 30 20 30 30 40 50
Pardavimo pajamos, tūkst.. Eur 60 90 120 160 200 160 120 100 180 240 320 450 2200

Blogiausia, kas gali nutikti įmonei, tai mažas klientų skaičius, reklamos neveikimas, tuomet teks mažinti kainas ir pelnas bus mažesnis. Tačiau, mažesnėmis kainomis, tikimasi pritraukti daugiau klientų ir vistiek gauti didesnį pelną.

Sąnaudų prognozė

Atlikus realią prognozę, tenka apskaičiuoti ir kokia bus prekių savikaina bei numatyti kokį antkainį užsidėti, kad apsimokėtų toliau vystiti verslą ir padengti visas išlaidas.

Lentelė 14

Savikainos biudžetas

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Viso per metus
Gamybos apimtis, vnt. 10 12 15 15 13 10 9 15 20 25 30 35 195
Reikalingo įsigyti žaliavų kiekio kaštai 210 210 210 210 210 1050
Tiesiog. DU fondas 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7600
Pridėtinės sąnaudos 10 11 12 12 11 10 7 12 15 17 20 21 158
Gamybos savikaina 610 611 612 822 611 610 817 612 825 617 830 831 8808
Vieneto savikaina 61 50,9 40,8 54,8 47 61 90 40,8 41,25 24,68 27,66 23,74

Kadangi tik pirmi verslo egzistavimo metai, jis įsivažiuoja tik metų gale. Pirmi mėnesiai gana nuostolingi, tačiau baigiantis metams, savikaina sumažėja, pelnas didėja ir netgi galima pakelti atlyginimus darbuotojams. Kadangi pardavimai didėja, sąnaudos už elektrą ir žaliavų pristatymą irgi didėja, tačiau darbuotojai laikui bėgant išmoko darbą atlikti greičiau ir elektros energijos sunaudoti minimaliai.

 

 

 

 

 

 

 

Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita

Sudarant pelno prognozę, būtina įvertinti pardavimų prognozę. Tuomet ja remiantis apskaičiuojamos pajamos, kurias numato gauti įmonė. Pelno rodiklis svarbus ne tik asmeniui, kuriančiam verslą, bet ir bankui, suteikiančiam paskolą. Įvertinus sąnaudas, atliktas pelno prognozės skaičiavimas.

Lentelė

Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Viso per metus
Pardavimo pajamos 39 138 175 633 672 919,1 2576,1
Pardavimo savikaina 610 610,8 612 822 611 610 810 612 825 617 828 830,9 8398,7
Bendrasis pelnas -310 -250,8 -12 -72 650 -110 -450 750 1000 1250 1500 1750 1371,3
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 10 11 12 12 11 10 7 12 15 17 20 21 158
Pelno mokestis 5,85 20,7 26,25 94,95 100,8 137,87 386,42
Grynasis pelnas -320 -261,8 -24 -84 22,15 -120 -457 105,3 133,75 521,05 551,2 760,23 826,88

Kaip matoma 15-oje lentelėje, metai nebus tokie pelningi, kaip tikimąsi, tačiau jų pabaiga planuojama šiek tiek geresnė nei pradžia. Pradžioje bus patiriami nemaži nuostoliai, nes prekių savikaina didesnė nei pardavimo kaina, tačiau jei užsikelsime aukštą kainą, nepritrauksime klientų. Tačiau turint nemažą pinigų rezervą, viskas kontroliuojama. Pagal visus skaičiavimus verslas įsivažiuos ir pelnas ims didėti jau nuo 8-o mėnesio, nes padidės vartotojų, susidomėjusių mūsų paslauga, kiekis. Taigi, pirmais metais ketinama uždirbti 1371,3 Eur., sąnaudų vertė planuojama 158 Eur., o per metus planuojamas sumokėti pelno mokestis siekia 386,42 Eur. Atmetus visu mokesčius ir sąnaudas, grynasis pelnas bus apie 826,88 Eur.

 

 

 

 

Pinigų srautų prognozė

Šios prognozės tikslas – parodyti, ar užteks pinigų veiklai bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu. Joje fiksuojamos ne pajamos ir sąnaudos, bet pinigų mokėjimai ir gavimai. Ši ataskaita sudaroma kartu su pelno (nuostolių) ataskaita, nes jai naudojami tie patys duomenys. Prie verslo plėtimo projekto taip pat pridedamas prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas.

Lentelė

Prognozuojama pinigų srautų ataskaita 2016 m.

Straipsniai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Viso per metus
1. Pinigų likutis laikotarpio pradžioje, Eur 20000 33711 32249,2 31025,2 29531,2 28353,35 27033,35 25166,35 24071,65 22795,4 22116,45 21257,65
30000 30000
39 138 175 633 672 919,1 2576,1
Viso įplaukų 30 000 39 138 175 633 672 919,1 32576,1
12 000 12000
2 559 2559
210 210 210 210 210 210 1260
1 200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1440
5,85 20,7 26,25 94,95 100,8 137,87 386,42
1223,29 1223,29
320 261,8 24 84 11 120 457 12 15 17 20 10021 11362,8
4. Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje, Eur 33711 32249,2 31025,2 29531,2 28353,35 27033,35 25166,35 24071,65 22795,4 22116,45 21257,65 9384,59

 

 

 

Išlaidų sąmata (prognozuojamos kintamos ir pastovios išlaidos)

Norint numatyti būsimas išlaidas ir reikiamą uždirbti pinigų kiekį, būtina pasidaryti išlaidų sąmatą, kuri pateikiama 17-oje lentelėje.

Lentelė

Išlaidų sąmata

Išlaidų rūšys Suma, Eur
1. Kintamos išlaidos (vienam gaminiui)
5
45,71
15
1
5
6
Iš viso kintamų išlaidų 77,71
2. Pastovios išlaidos (visos įmonės, kurie nepriklauso nuo gamybos apimties)
17
15
42
50,38
50
13,20
Iš viso pastovių išlaidų 187,58

Iš viso kintamų išlaidų 77,71 Eur., o pastovių 187,58 Eur. Turbūt kyla klausimas, kodėl reklamai skiriama vos 50 Eur. per mėnesį. Todėl, kad teikiant kokybiškas paslaugas, pritraukus didesnį kiekį klientų, pati geriausia reklama yra „iš lūpų į lūpas“. Klientai, pasinaudoję įmonės paslaugomis ir pastebėję, kad jos yra tikrai kokybiškos, būtinai rekomenduos jas pažįstamiems, draugams ar kolegoms, kuriems yra reikalingos tokio pobūdžio paslaugos. Taigi, kuo kokybiškesnes paslaugas teiksime, tuo daugiau klientų pritrauksime ir tuo mažiau lėšų reikės skirti reklamai.

 

 

IŠVADOS

 

Verslo idėja: teikti vertimo paslaugas;

Iš 11 veikiančių vertėjavimo biurų mieste, didžiausias konkurentas „Vertimų ir kalbų centras“ („VKC“). Įmonės klientus sudarys įvairaus amžiaus ir pobūdžio fiziniai ir juridiniai asmenys.

Verslo pradžioje įmonėje dirbs 3 asmenys: vadovas, buhalteris ir vertėjas. Pradinis patalpų plotas bus 30m2. Vėliau bus galima plėsti patalpas. Darbui reikalingos medžiagos: spausdinimo popierius iš „Smartist“ ir spausdintuvo dažai iš „Inkwin“.

Įmonėje vyraus patriarchalinis valdymo tipas.

Dalis pradinio verslo kapitalo bus nuosavos savininko sutaupytos lėšos, dalis jų bus pasiskolinta iš banko, t.y. Bus paimta ilgalaikė paskola, kurią numatyta grąžinti per 3 metus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS

 

Informacijos šaltinis Bibliografinis aprašas
Vieno autoriaus knyga
Vieno autoriaus knyga
Vieno autoriaus knyga
Vieno autoriaus knyga
Dviejų autorių knyga Žvinklys J. ir Vabalas E. (2006). Įmonės ekonomika, Vilnius: Vilniaus vadybos aukštoji mokykla;