Verslo planas

Turinys

1. Verslo aprašymas 3
2. Rinkodaros planas 4
2.1 Bendrojo derliaus apskaičiavimas. 4
2.2 Realizavimo įplaukų ataskaita. 4
2.3 Vartotojai 4
2.4 Konkurentai 4
3. Marketingo planas 5
3.1. Tikslai ir uždaviniai 5
3.2. Kainų politika ir kainos 5
3.3. Realizavimo metodai ir kanalai 5
3.4. Rėmimas ir reklama 5
4. Gamybinis planas 6
4.1 Gamybinės patalpos 6
4.2 Trumpas gamybos proceso aprašymas 6
4.3 Gamybiniai pajėgumai 6
4.4 Įrengimai 6
4.5 Transportas 6
4.6 Dirvos paruošimas ir išlaidų apskaičiavimas 6
4.7 Sodinimo išlaidų apskaičiavimas 6
4.8 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas pirmais metais 7
4.9 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas antrais metais 7
4.10 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas trečiais metais 8
4.11 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas ketvirtais metais 8
4.12 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas penktais metais 9
4.13 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas šeštais metais 9
4.14 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas septintais metais 10
4.15 Išlaidu apskaičiavimas. 11
4.16 Žaliavų ir

r
r medžiagų sąnaudų apskaičiavimas. 11
5. Organizacinis planas 12
5.1 Informacija apie vadovus 12
5.2 Darbuotojai 12
5.3 Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas 12
5.4 Organizacinė struktūra 12
6 Finansinis planas 13
6.1 Lėšų poreikis 13
6.2 Paskolos grąžinimo planas 13
6.3 Sąnaudų prognozė tikėtinu variantu 14
6.4 Pelno (nuostolio) ataskaita 15
6.5 Pinigų srauto ataskaita 16
6.6 Lūžio taško skaičiavimas 17
6.7 Rentabilumas 18
Išvados ir pasiūlymai 19

1. Verslo aprašymas

Aš ketinu įkurti juodųjų serbentų auginimo verslą. Apie juoduosius serbentus domiuosi jau senai, todėl sunkumų juos auginant manau nebus.

Įmonės veikla vyks Pagrynių kaime. Tai bus individuali įmonė su fizinio asmens teisėmis.

Verslui pradėti pasirinkau tris juodųjų serbentų veisles, kurios tinkamos auginti Lietuvoje.

„Dikovinta“ – sukurta Altajaus krašte. Mūsų respublikoje pradėta plačiau auginti nuo 1986m. uogos vidutinio stambumo, tv

v
virtos, skanios, prinoksta labai anksti. Žiedai savidulkai, todėl šią veislę galima auginti ir blogesnėmis sąlygomis. Tinka gamybiniams sklypams.

„Svyriai“ – lietuviška veislė, išvesta A.Riliškio. Uogos vidutinio skanios, sunoksta vidutiniškai anksti. Šalčiams atspari, derlinga veislė.

„Rodknop“ – Užsieninė veislė. Krūmai auga stačiais stiebais, todėl tinka me
e
echanizuotam uogų skynimui. Uogos skanios, vidutinio stambumo, galima auginti blogesnėmis sąlygomis.

Verslo planas parengtas aštuoniems metams.

2. Rinkodaros planas

2.1 Bendrojo derliaus apskaičiavimas.
Skaičiuojama remiantis auginamų veislių moksliškai apskaičiuotais derlingumo rodikliais.

metai rodikliai 0 1 2 3 4 5 6 7
Derlingumas 1ha Optimistinis 1,76 5,72 9,9 10,34 9,02 7,48

Tikslinis 1,6 5,2 9 9,4 8,2 6,8

Pesimistinis 1,44 4,68 8,1 8,46 7,38 6,12
Bendras derlius Plotas (ha) 5 5 5 5 5 5 5 5

Optimistinis 8,8 28,6 49,5 51,7 45,1 37,4

Tikslinis 8 26 45 47 41 34

Pesimistinis 7,2 23,4 40,5 42,3 36,9 30,6

2.2 Realizavimo įplaukų ataskaita.

Variantai 0 1 2 3 4 5 6 7 kaina kg/lt kiekis (t) suma (lt)
Optimistinis 24640 80080 138600 144760 126280 104720 2,8 221,1 619080
Tikslinis 19200 62400 108000 112800 98400 81600 2,4 201 482400
Pesimistinis 14400 46800 81000 84600 73800 61200 2 180,9 361800

2.3 Vartotojai. Produkcija bus orientuota į stambu pirkėją.

2.4 Konkurentai. Aišku kuo mažiau konkurentų tuo geriau. Bet šiuo atveju jų yra nemažai. Ir norint sėkmingai dirbti teks taikyti labai lanksčia kainų politiką.
3. Marketingo planas

3.1. Tikslai ir uždaviniai. Pagrindinis įmonės tikslas dirbti pelningai. Uždavinys – po dviejų veiklos metų gauti teigiamą grynąjį pelną.
3.2. Kainų politika ir kainos. Kainos bus pakankamai lanksčios, esant mažai pirkimo apimčiai kaina bus mažinama siekiant padidinti pirkimo mastą.
3.3. Realizavimo metodai ir kanalai. Pirmenybė bus teikiama stambiems pirkėjams. Tokioms kaip vy

y
yno, uogienių, ir kitoms gamykloms.
3.4. Rėmimas ir reklama. Rėmimo klausimas bus sprendžiamas po keturių įmonės veiklos metų, kai bus aiškus įmonės pelningumas. Reklama bus skelbiama laikraščiuose, radijuje, internete ( Oficialus įmonės internetinis puslapis).
4. Gamybinis planas

4.1 Gamybinės patalpos. Bus pastatas kuriame bus saugomas krovininis automobilis, bei nerealizuota produkcija, įrankiai, bei kita.
4.2 Trumpas gamybos proceso aprašymas. Veikla prasidės ir baigsis priklausomai nuo gamtos sąlygų. Pirmais metais reikės gerai parengti dirvą ir pasodinti serbentus. Antrais metais seks sodinukų priežiūrą. Trečiais metais prie visų darbų prisidės de

e
erliaus nuėmimas. Kiti metai bus beveik identiški gamybos proceso atžvilgiu.
4.3 Gamybiniai pajėgumai. Per pirmus dviejus metus praktiškai nebus jokios pagamintos produkcijos. Nuo trečių metu jau bus gaunamas derlius, kuris bėgant laikui tik didės iki penktų metų, o vėliau palaipsniškai mažės.
4.4 Įrengimai. Savų įrengimų neturėsiu, mechanizuotai veiklai bus naudojama samdoma darbo jėga.
4.5 Transportas. Bus naudojamas krovinis automobilis – vežti produkciją
4.6 Dirvos paruošimas ir išlaidų apskaičiavimas.

Eil. nr. Serbentu įveisimo darbai vnt. Plotas (ha) Riba (1ha) Kaina Išlaidos
1 Purškimas raundopu 5 3 50 lt/l 750
2 Purškimas 5 20 lt/ha 100
3 Dirvos arimas 2 5 100 lt/ha 1000
4 Kultivavimas 2 5 40 lt/ha 400
5 Tręšimas super jasfaliu 5 1200 kg 0,54 lt/kg 3240
6 Tręšimas kalio chloridu 5 400 kg 0,54 lt/kg 1080
7 Išbarstymas 5 30 lt/ha 150

Viso: 6720

4.7 Sodinimo išlaidų apskaičiavimas.

Eil. nr. Veislės Plotas (ha) Norma (vnt.) Kiekis (vnt.) Kaina (lt) Suma (lt)
1 Dikovinta 1,67 3400 5678 0,5 2839
2 Svyriai 1,67 3400 5678 0,5 2839
3 Rodknop 1,66 3400 5644 0,5 2822
4 Sklypo išmatavimas 5 100 lt/ha 500
5 Sodinimas 5 150 lt/ha 750
6 Nenumatytos išlaidos 975

Viso: 10725

Eil. nr. Serbentų priež. darbai Tręšimo norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Sodinukų 5 60 lt/ha 300
2 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
3 Tręšimo darbas 5 30 lt/ha 150
4 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
5 Pakrūmių rankų darbu 2 kartai 5 60 lt/ha 600
6 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Plitarių 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Decių 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Nenumatytos išlaidos 314

viso: 3452
4.8 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas pirmais metais.

4.9 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas antrais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai Tręšimo norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbas 3 kartai 5 30 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų:

Purškimas prieš žydėjimą a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Uogų skynimas 8000 kg 0,3 lt/kg 2400
9 Nenumatytos išlaidos 525

Viso 5778

4.10 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas trečiais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Uogų skynimas 26000 kg 0,3 lt/kg 7800
11 Nenumatytos išlaidos 1110

viso: 12358
4.11 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas ketvirtais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Uogų skynimas 45000 kg 0,3 lt/kg 13500
11 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
12 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
13 Nenumatytos išlaidos 1612

viso: 17730

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Uogų skynimas 47000 kg 0,3 lt/kg 14100
11 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
12 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
13 Nenumatytos išlaidos 1672

viso: 18390
4.12 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas penktais metais.

4.13 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas šeštais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Uogų skynimas 41000kg 0,3 lt/kg 12300
11 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
12 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
13 Nenumatytos išlaidos 1492

viso: 16410

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma
1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 375
2 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 450
3 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 600
4 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų

Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 113
5 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
6 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
8 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
9 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
10 Uogų skynimas 34000kg 0,3 lt/kg 10200
11 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130

b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315
12 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 150
13 Nenumatytos išlaidos 1282

viso: 14100
4.14 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas septintais metais.

eil. nr Išlaidų rūšys Suma (lt)
1 Dirvos paruošimas 6720
2 Sodinimo išlaidos 10725
3 Serbentų priež. darbai pirmais metais 3452
4 Serbentų priež. darbai antrais metais 5278
5 Serbentų priež. darbai trečiais metais 12358
6 Serbentų priež. darbai ketvirtais metais 17730
7 Serbentų priež. darbai penktais metais 18390
8 Serbentų priež. darbai šeštais metais 16410
9 Serbentų priež. darbai septintais metais 14100

viso: 105163
4.15 Išlaidu apskaičiavimas.

eil. nr Žaliavų pavadinimas Suma (lt)
1 Dirvos paruošimas sunaudotos medž. 6720
2 Sodinukai 8500
3 1-ųjų metų trąšos ir chemikalai 1188
4 2-ųjų metų trąšos ir chemikalai 1503
5 3-ųjų metų trąšos ir chemikalai 1948
6 4-ųjų metų trąšos ir chemikalai 2393
7 5-ųjų metų trąšos ir chemikalai 2393
8 6-ųjų metų trąšos ir chemikalai 2393
9 7-ųjų metų trąšos ir chemikalai 2393

viso: 29431
4.16 Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas.

5. Organizacinis planas

5.1 Informacija apie vadovus. Vadovas bus vienas, nes įmonė nėra didelė.
5.2 Darbuotojai. Bus vienas specialistas, su kuriuo vadovas tarsis juodųjų serbentų auginimo klausimais. Vėliau kai veikla taps monotoniška jo paslaugų bus atsisakyta. Ir nekvalifikuoti darbuotojai, kurių reikės priklausomai nuo derliaus apimties.
5.3 Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas.

Laikotarpis 0 1 2 3 4 5 6 7
Tarnautojai Žmonių sk. Uždarbis lt Suma lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt
Vadovaujantis 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Specialistas 1 200 200 1 100 100 1 100 100 1 600 600
Nekval. Darbininkai 8 98 750 8 169 1350 8 394 3150 10 870 8700 10 1455 14550 10 1515 15150 10 1335 13350 10 1125 11250
viso tarnautojų 2 200 200 2 100 100 2 100 100 2 600 600 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
viso darbuotojų 10 75 750 10 169 1350 10 394 3150 10 870 8700 10 1455 14550 10 1515 15150 10 1335 13350 10 1125 11250
viso: 950 1450 3250 9300 14550 15150 13350 11250

5.4 Organizacinė struktūra.

6 Finansinis planas

6.1 Lėšų poreikis.

eil. nr Lėšų poreikis Suma Finansavimo šaltiniai Suma
1 Ilgalaikiui turtui įsigyti: Vidiniai šaltiniai: 46408

a) Žemei 20000

b) Pastatams 40000

c) Įrengimams ir mašinoms

d) Transporto priemoniems 10000
2 Trumpalaikiui turtui įsigyti Išoriniai šaltiniai:

a) atsargoms 16408 Ilgalaikė paskola 40000

Iš viso: 86408 Iš viso: 86408

6.2 Paskolos grąžinimo planas. Pirmus dviejus metus apmokėsiu tik palūkanas, nes tais metais pajamų iš serbentų neturėsiu. Palūkanos sudaro 8 % .

Metai Paskolos likutis metų prad. Palūkanos Paskolos suma Metinė paskolos grąžinimo suma
1 40000 3200 0 3200
2 40000 3200 0 3200
3 40000 3200 8000 11200
4 32000 2560 8000 10560
5 24000 1920 8000 9020
6 16000 1280 8000 9280
7 8000 640 8000 8640

6.3 Sąnaudų prognozė tikėtinu variantu.

eil. nr. Išlaidos 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Žaliavos 15220 1188 1503 1948 2393 2393 2393 2393
2 Darbo užmokestis darbininkams 750 1350 3150 8700 14550 15150 13350 11250
3 Socialinis draudimas 232,5 418,5 976,5 2697 4510,5 4696,5 4138,5 3487,5
4 Įrengimų nusidėvėjimas
5 Elektros energija 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Vanduo 150 150 150 150 150 150 150 150
7 Iš viso gamybos sąnaudų 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,5
8 Tarnautojų darbo užmokestis 200 100 100 600
9 Socialinis draudimas 62 31 31 186
10 Transportavimas 1000 1000 3000 5000 7000 8000 7000 6000
11 Automobilio nusidėvėjimas 900 900 900 900 900 900 900 900
12 Kelių mokestis
13 Statybos ir remonto darbai
14 Iš viso veiklos sąnaudų 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 6900
15 Palūkanos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 650

viso: 18614,5 8437,5 13110,5 23481 32163,5 33309,5 29311,5 24930,5

6.4 Pelno (nuostolio) ataskaita.
Tikėtinu variantu
eil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Realizacijos pajamos 19200 62400 108000 112800 98400 81600
2 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,5
3 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 13320,5 48805 86296,5 90310,5 78268,5 64219,5
4 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 6900
5 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 9289,5 42119 78396,5 81410,5 70368,5 57319,5
6 Financinės sanaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 650
7 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,5
8 Pelno mokestis
9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,5

Optimistiniu variantu

eil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Realizacijos pajamos 24640 80080 138600 144760 126280 104720
2 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,5
3 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 18760,5 66485 116896,5 122270,5 106148,5 87339,5
4 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 6900
5 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 14729,5 59799 108996,5 113370,5 98248,5 80439,5
6 Financinės sanaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 650
7 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,5
8 Pelno mokestis
9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,5

Pesimistiniu variantu

eil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Realizacijos pajamos 14400 46800 81000 84600 73800 61200
2 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,5
3 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 8520,5 33205 59296,5 62110,5 53668,5 43819,5
4 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 6900
5 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 4489,5 26519 51396,5 53210,5 45768,5 36919,5
6 Finansinės sąnaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 650
7 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,5
8 Pelno mokestis
9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,5

Pelno (nuostolio) ataskaitaTikėtinu variantu

nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 5089,5 37919 74836,5 78490,5 68088,5 55669,5

a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,5

b) Pasiskolinta iš banko 40000

c) Pardavus akcijas

d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000

b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 8000
3 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -39462,5 -58043,5 293 62283,5 113872

a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 5089,5 37919 74836,5 78490,5 68088,5 55669,5

c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -39462,5 -58043,5 293 62283,5 113872 153041,5

Optimistiniu variantu

nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 10529,5 55599 105436,5 110450,5 95968,5 78789,5

a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,5

b) Pasiskolinta iš banko 40000

c) Pardavus akcijas

d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000

b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 8000
3 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -34022,5 -34923,5 54013 147963,5 227432

a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 10529,5 55599 105436,5 110450,5 95968,5 78789,5

c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -34022,5 -34923,5 54013 147963,5 227432 289721,5

Pesimistiniu variantu

nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 1189,5 22319 47836,5 50290,5 43488,5 35269,5

a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,5

b) Pasiskolinta iš banko 40000

c) Pardavus akcijas

d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000

b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 8000
3 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -43362,5 -77543,5 -46207 -12416,5 14572

a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500

b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 1189,5 22319 47836,5 50290,5 43488,5 35269,5

c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -43362,5 -77543,5 -46207 -12416,5 14572 33341,5
6.5 Pinigų srauto ataskaita.
6.6 Lūžio taško skaičiavimas.

Šio taško įvertinimas remiasi tuo, kad verslininkas turi nustatyti, kokiu atveju ( tai yra kokią gaunant apyvartą ) verslas nebus nuostolingas. Reikia nusistatyti tai yra išskirti savo sąnaudas į kintamas ir pastovias. Šiuo atveju kintamoms sąnaudos priskiriama atlyginimai, žaliavos, transporto bei kitos sąnaudos ( tos kurios priklauso nuo šios paslaugos teikimo apimties). Pastovios sąnaudos šiuo atveju yra patalpų nuoma, įrankių amortizacija(tos kurios nepriklauso nuo paslaugos teikimo apimčių). Nenuostolingumo arba pelningumo lūžis būna tuomet, kai pasiekiama lygybė:
Planuojamos paslaugų pajamos = Visos išlaidos;

Tikėtinu variantu:

Kintamieji kaštai vienam kg = (dirvos paruošimas + sodinimo išlaidos + darbuotojų atlyginimai + socialinis draudimas + serbentų priežiūra pirmais metais + antrais + trečiais + ketvirtais + penktais + šeštais + septintais) / produkcijos kiekis

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 201000 = 1,03 lt

Pastovus kaštai = Palūkanos + amortizacija + vadovu atlyginimai + atsiskaitymai

P. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 lt

Lūžio taškas = Pastovūs kaštai / ( vieneto realizacinė kaina – vieneto kintamieji kaštai)

L = 57900 / ( 2,4 -1,03 ) = 42263 kg

Optimistiniu variantu:

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 221100 = 0,94 lt
P. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 lt
L = 57900 / ( 2,8 -0,94 ) = 31129 kg

Pesimistiniu variantu:

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 180900 = 1,17 lt
P. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 lt
L = 57900 / ( 2 – 1,17 ) = 69759 kg
6.7 Rentabilumas.

Rentabilumas – pelno dalis, tenkanti vienam patirtų sąnaudų litui. Rentabilumo rodikliai naudojami, kai norima nustatyti, kiek įmonė gauna patirdama vienokias ar kitokias išlaidas.

Rentabilumas = grynasis pelnas / gamybos sąnaudos

metai 0 1 2 3 4 5 6 7
Tikėtinas -1 -1 0,46 1,66 2,36 2,39 2,36 2,27
Optimistinis -1 -1 0,88 2,41 3,31 3,35 3,31 3,2
pesimistinis -1 -1 0,1 0,99 1,52 1,54 1,52 1,45

Išvados ir pasiūlymai

Iš parengto verslo plano galima spręsti, kad pirmi du metai labai sunkus, nes nėra gaunama jokių pajamų. Bet vėliau pajamos didėja su kiekvienais metais. Ir šis verslas yra pelningas net ir pesimistiniu variantu. Vėliau įsitikinus verslo sėkme būtu galima plėsti verslą ir taip gauti labai dideles pajamas.
Literatūros sąrašas

1. A. Misevičiūtė „Serbentų, agrastų ir aviečių auginimas“ „Mokslas“, 1987. Vilnius
2. A. Jasnauskas „Serbentai“ „Ūkininko patarėjas“ 2001m. Kaunas
3. S. Švirinas „Jaunajam sodininkui“ , „Šviesa“ , 1990m. Kaunas.