Verslo planas

Turinys

1. Verslo aprašymas 32. Rinkodaros planas 42.1 Bendrojo derliaus apskaičiavimas. 42.2 Realizavimo įplaukų ataskaita. 42.3 Vartotojai 42.4 Konkurentai 43. Marketingo planas 53.1. Tikslai ir uždaviniai 53.2. Kainų politika ir kainos 53.3. Realizavimo metodai ir kanalai 53.4. Rėmimas ir reklama 54. Gamybinis planas 64.1 Gamybinės patalpos 64.2 Trumpas gamybos proceso aprašymas 64.3 Gamybiniai pajėgumai 64.4 Įrengimai 64.5 Transportas 64.6 Dirvos paruošimas ir išlaidų apskaičiavimas 64.7 Sodinimo išlaidų apskaičiavimas 64.8 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas pirmais metais 74.9 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas antrais metais 74.10 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas trečiais metais 84.11 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas ketvirtais metais 84.12 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas penktais metais 94.13 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas šeštais metais 94.14 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas septintais metais 104.15 Išlaidu apskaičiavimas. 114.16 Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas. 115. Organizacinis planas 125.1 Informacija apie vadovus 125.2 Darbuotojai 125.3 Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas 125.4 Organizacinė struktūra 126 Finansinis planas 136.1 Lėšų poreikis 136.2 Paskolos grąžinimo planas 136.3 Sąnaudų prognozė tikėtinu variantu 146.4 Pelno (nuostolio) ataskaita 156.5 Pinigų srauto ataskaita 166.6 Lūžio taško skaičiavimas 176.7 Rentabilumas 18Išvados ir pasiūlymai 19

1. Verslo aprašymas

Aš ketinu įkurti juodųjų serbentų auginimo verslą. Apie juoduosius serbentus domiuosi jau senai, todėl sunkumų juos auginant manau nebus. Įmonės veikla vyks Pagrynių kaime. Tai bus individuali įmonė su fizinio asmens teisėmis. Verslui pradėti pasirinkau tris juodųjų serbentų veisles, kurios tinkamos auginti Lietuvoje. „Dikovinta“ – sukurta Altajaus krašte. Mūsų respublikoje pradėta plačiau auginti nuo 1986m. uogos vidutinio stambumo, tvirtos, skanios, prinoksta labai anksti. Žiedai savidulkai, todėl šią veislę galima auginti ir blogesnėmis sąlygomis. Tinka gamybiniams sklypams. „Svyriai“ – lietuviška veislė, išvesta A.Riliškio. Uogos vidutinio skanios, sunoksta vidutiniškai anksti. Šalčiams atspari, derlinga veislė.

„Rodknop“ – Užsieninė veislė. Krūmai auga stačiais stiebais, todėl tinka mechanizuotam uogų skynimui. Uogos skanios, vidutinio stambumo, galima auginti blogesnėmis sąlygomis. Verslo planas parengtas aštuoniems metams.

2. Rinkodaros planas

2.1 Bendrojo derliaus apskaičiavimas. Skaičiuojama remiantis auginamų veislių moksliškai apskaičiuotais derlingumo rodikliais.

metai rodikliai 0 1 2 3 4 5 6 7Derlingumas 1ha Optimistinis 1,76 5,72 9,9 10,34 9,02 7,48 Tikslinis 1,6 5,2 9 9,4 8,2 6,8 Pesimistinis 1,44 4,68 8,1 8,46 7,38 6,12Bendras derlius Plotas (ha) 5 5 5 5 5 5 5 5 Optimistinis 8,8 28,6 49,5 51,7 45,1 37,4 Tikslinis 8 26 45 47 41 34 Pesimistinis 7,2 23,4 40,5 42,3 36,9 30,6

2.2 Realizavimo įplaukų ataskaita.

Variantai 0 1 2 3 4 5 6 7 kaina kg/lt kiekis (t) suma (lt)Optimistinis 24640 80080 138600 144760 126280 104720 2,8 221,1 619080Tikslinis 19200 62400 108000 112800 98400 81600 2,4 201 482400Pesimistinis 14400 46800 81000 84600 73800 61200 2 180,9 361800

2.3 Vartotojai. Produkcija bus orientuota į stambu pirkėją.

2.4 Konkurentai. Aišku kuo mažiau konkurentų tuo geriau. Bet šiuo atveju jų yra nemažai. Ir norint sėkmingai dirbti teks taikyti labai lanksčia kainų politiką. 3. Marketingo planas

3.1. Tikslai ir uždaviniai. Pagrindinis įmonės tikslas dirbti pelningai. Uždavinys – po dviejų veiklos metų gauti teigiamą grynąjį pelną.3.2. Kainų politika ir kainos. Kainos bus pakankamai lanksčios, esant mažai pirkimo apimčiai kaina bus mažinama siekiant padidinti pirkimo mastą. 3.3. Realizavimo metodai ir kanalai. Pirmenybė bus teikiama stambiems pirkėjams. Tokioms kaip vyno, uogienių, ir kitoms gamykloms. 3.4. Rėmimas ir reklama. Rėmimo klausimas bus sprendžiamas po keturių įmonės veiklos metų, kai bus aiškus įmonės pelningumas. Reklama bus skelbiama laikraščiuose, radijuje, internete ( Oficialus įmonės internetinis puslapis). 4. Gamybinis planas

4.1 Gamybinės patalpos. Bus pastatas kuriame bus saugomas krovininis automobilis, bei nerealizuota produkcija, įrankiai, bei kita. 4.2 Trumpas gamybos proceso aprašymas. Veikla prasidės ir baigsis priklausomai nuo gamtos sąlygų. Pirmais metais reikės gerai parengti dirvą ir pasodinti serbentus. Antrais metais seks sodinukų priežiūrą. Trečiais metais prie visų darbų prisidės derliaus nuėmimas. Kiti metai bus beveik identiški gamybos proceso atžvilgiu. 4.3 Gamybiniai pajėgumai. Per pirmus dviejus metus praktiškai nebus jokios pagamintos produkcijos. Nuo trečių metu jau bus gaunamas derlius, kuris bėgant laikui tik didės iki penktų metų, o vėliau palaipsniškai mažės.

4.4 Įrengimai. Savų įrengimų neturėsiu, mechanizuotai veiklai bus naudojama samdoma darbo jėga. 4.5 Transportas. Bus naudojamas krovinis automobilis – vežti produkciją4.6 Dirvos paruošimas ir išlaidų apskaičiavimas.

Eil. nr. Serbentu įveisimo darbai vnt. Plotas (ha) Riba (1ha) Kaina Išlaidos1 Purškimas raundopu 5 3 50 lt/l 7502 Purškimas 5 20 lt/ha 1003 Dirvos arimas 2 5 100 lt/ha 10004 Kultivavimas 2 5 40 lt/ha 4005 Tręšimas super jasfaliu 5 1200 kg 0,54 lt/kg 32406 Tręšimas kalio chloridu 5 400 kg 0,54 lt/kg 10807 Išbarstymas 5 30 lt/ha 150 Viso: 6720

4.7 Sodinimo išlaidų apskaičiavimas.

Eil. nr. Veislės Plotas (ha) Norma (vnt.) Kiekis (vnt.) Kaina (lt) Suma (lt)1 Dikovinta 1,67 3400 5678 0,5 28392 Svyriai 1,67 3400 5678 0,5 28393 Rodknop 1,66 3400 5644 0,5 28224 Sklypo išmatavimas 5 100 lt/ha 5005 Sodinimas 5 150 lt/ha 7506 Nenumatytos išlaidos 975 Viso: 10725

Eil. nr. Serbentų priež. darbai Tręšimo norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Sodinukų 5 60 lt/ha 3002 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3753 Tręšimo darbas 5 30 lt/ha 1504 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6005 Pakrūmių rankų darbu 2 kartai 5 60 lt/ha 6006 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Plitarių 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Decių 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1137 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 1309 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Nenumatytos išlaidos 314 viso: 34524.8 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas pirmais metais.

4.9 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas antrais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai Tręšimo norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbas 3 kartai 5 30 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų: Purškimas prieš žydėjimą a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3157 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Uogų skynimas 8000 kg 0,3 lt/kg 2400

9 Nenumatytos išlaidos 525 Viso 5778

4.10 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas trečiais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3157 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3159 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Uogų skynimas 26000 kg 0,3 lt/kg 780011 Nenumatytos išlaidos 1110 viso: 123584.11 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas ketvirtais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3157 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3159 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Uogų skynimas 45000 kg 0,3 lt/kg 1350011 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 31512 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15013 Nenumatytos išlaidos 1612 viso: 17730

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570

b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3157 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3159 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Uogų skynimas 47000 kg 0,3 lt/kg 1410011 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 31512 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15013 Nenumatytos išlaidos 1672 viso: 183904.12 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas penktais metais.

4.13 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas šeštais metais.

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3157 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3159 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Uogų skynimas 41000kg 0,3 lt/kg 1230011 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 31512 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15013 Nenumatytos išlaidos 1492 viso: 16410

Eil. nr. Serbentų priež. darbai norma Plotas (ha) Kaina (lt) Suma1 Tręšimas amonio saliet. 150 kg/ha 5 0,5 lt/kg 3752 Tręšimo darbai 3 kartai 5 30 lt/ha 4503 Tarpueilių kultivavimas 3 kartai 5 40 lt/ha 6004 Apsauga nuo ligų ir kenkėjų Purškimas a) Ditanu 3 kg/ha 5 38 lt/ha 570 b) Deciu 0,3 kg/ha 5 75 lt/ha 1135 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1506 Purškimas a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 315

7 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 1508 Purškimas po žydėjimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 3159 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15010 Uogų skynimas 34000kg 0,3 lt/kg 1020011 Purškimas po skynimo a) Jastaku 0,2 l/ha 5 130 lt/kg 130 b) Topazas 0,3 kg/ha 5 210 lt/l 31512 Purškimo darbas 5 30 lt/ha 15013 Nenumatytos išlaidos 1282 viso: 141004.14 Serbentyno priežiūros darbai ir išlaidų apskaičiavimas septintais metais.

eil. nr Išlaidų rūšys Suma (lt)1 Dirvos paruošimas 67202 Sodinimo išlaidos 107253 Serbentų priež. darbai pirmais metais 34524 Serbentų priež. darbai antrais metais 52785 Serbentų priež. darbai trečiais metais 123586 Serbentų priež. darbai ketvirtais metais 177307 Serbentų priež. darbai penktais metais 183908 Serbentų priež. darbai šeštais metais 164109 Serbentų priež. darbai septintais metais 14100 viso: 1051634.15 Išlaidu apskaičiavimas.

eil. nr Žaliavų pavadinimas Suma (lt)1 Dirvos paruošimas sunaudotos medž. 67202 Sodinukai 85003 1-ųjų metų trąšos ir chemikalai 11884 2-ųjų metų trąšos ir chemikalai 15035 3-ųjų metų trąšos ir chemikalai 19486 4-ųjų metų trąšos ir chemikalai 23937 5-ųjų metų trąšos ir chemikalai 23938 6-ųjų metų trąšos ir chemikalai 23939 7-ųjų metų trąšos ir chemikalai 2393 viso: 294314.16 Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas.

5. Organizacinis planas

5.1 Informacija apie vadovus. Vadovas bus vienas, nes įmonė nėra didelė. 5.2 Darbuotojai. Bus vienas specialistas, su kuriuo vadovas tarsis juodųjų serbentų auginimo klausimais. Vėliau kai veikla taps monotoniška jo paslaugų bus atsisakyta. Ir nekvalifikuoti darbuotojai, kurių reikės priklausomai nuo derliaus apimties. 5.3 Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas.

Laikotarpis 0 1 2 3 4 5 6 7Tarnautojai Žmonių sk. Uždarbis lt Suma lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. lt Ž. sk. U. lt S. ltVadovaujantis 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0Specialistas 1 200 200 1 100 100 1 100 100 1 600 600 Nekval. Darbininkai 8 98 750 8 169 1350 8 394 3150 10 870 8700 10 1455 14550 10 1515 15150 10 1335 13350 10 1125 11250viso tarnautojų 2 200 200 2 100 100 2 100 100 2 600 600 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0viso darbuotojų 10 75 750 10 169 1350 10 394 3150 10 870 8700 10 1455 14550 10 1515 15150 10 1335 13350 10 1125 11250

viso: 950 1450 3250 9300 14550 15150 13350 11250

5.4 Organizacinė struktūra.

6 Finansinis planas

6.1 Lėšų poreikis.

eil. nr Lėšų poreikis Suma Finansavimo šaltiniai Suma1 Ilgalaikiui turtui įsigyti: Vidiniai šaltiniai: 46408 a) Žemei 20000 b) Pastatams 40000 c) Įrengimams ir mašinoms d) Transporto priemoniems 10000 2 Trumpalaikiui turtui įsigyti Išoriniai šaltiniai: a) atsargoms 16408 Ilgalaikė paskola 40000 Iš viso: 86408 Iš viso: 86408

6.2 Paskolos grąžinimo planas. Pirmus dviejus metus apmokėsiu tik palūkanas, nes tais metais pajamų iš serbentų neturėsiu. Palūkanos sudaro 8 % .

Metai Paskolos likutis metų prad. Palūkanos Paskolos suma Metinė paskolos grąžinimo suma1 40000 3200 0 32002 40000 3200 0 32003 40000 3200 8000 112004 32000 2560 8000 105605 24000 1920 8000 90206 16000 1280 8000 92807 8000 640 8000 8640

6.3 Sąnaudų prognozė tikėtinu variantu.

eil. nr. Išlaidos 0 1 2 3 4 5 6 71 Žaliavos 15220 1188 1503 1948 2393 2393 2393 23932 Darbo užmokestis darbininkams 750 1350 3150 8700 14550 15150 13350 112503 Socialinis draudimas 232,5 418,5 976,5 2697 4510,5 4696,5 4138,5 3487,54 Įrengimų nusidėvėjimas 5 Elektros energija 100 100 100 100 100 100 100 1006 Vanduo 150 150 150 150 150 150 150 1507 Iš viso gamybos sąnaudų 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,58 Tarnautojų darbo užmokestis 200 100 100 600 9 Socialinis draudimas 62 31 31 186 10 Transportavimas 1000 1000 3000 5000 7000 8000 7000 600011 Automobilio nusidėvėjimas 900 900 900 900 900 900 900 90012 Kelių mokestis 13 Statybos ir remonto darbai 14 Iš viso veiklos sąnaudų 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 690015 Palūkanos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 650 viso: 18614,5 8437,5 13110,5 23481 32163,5 33309,5 29311,5 24930,5

6.4 Pelno (nuostolio) ataskaita.Tikėtinu variantueil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Realizacijos pajamos 19200 62400 108000 112800 98400 816002 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,53 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 13320,5 48805 86296,5 90310,5 78268,5 64219,54 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 69005 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 9289,5 42119 78396,5 81410,5 70368,5 57319,56 Financinės sanaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 6507 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,58 Pelno mokestis 9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,5

Optimistiniu variantu

eil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Realizacijos pajamos 24640 80080 138600 144760 126280 1047202 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,53 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 18760,5 66485 116896,5 122270,5 106148,5 87339,54 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 69005 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 14729,5 59799 108996,5 113370,5 98248,5 80439,56 Financinės sanaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 6507 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,58 Pelno mokestis 9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,5

Pesimistiniu variantu

eil. nr. Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Realizacijos pajamos 14400 46800 81000 84600 73800 612002 Parduotų prekių savikaina 16452,5 3206,5 5879,5 13595 21703,5 22489,5 20131,5 17380,53 Bendras pelnas (nuostolis) -16452,5 -3206,5 8520,5 33205 59296,5 62110,5 53668,5 43819,54 Veiklos sąnaudos 2162 2031 4031 6686 7900 8900 7900 69005 Veiklos pelnas (nuostolis) -18614,5 -5237,5 4489,5 26519 51396,5 53210,5 45768,5 36919,56 Finansinės sąnaudos 3200 3200 3200 2560 1920 1280 6507 Pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,58 Pelno mokestis 9 Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,5

Pelno (nuostolio) ataskaitaTikėtinu variantu nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 5089,5 37919 74836,5 78490,5 68088,5 55669,5 a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 6089,5 38919 75836,5 79490,5 69088,5 56669,5 b) Pasiskolinta iš banko 40000 c) Pardavus akcijas d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10002 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000 b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 80003 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -39462,5 -58043,5 293 62283,5 113872

a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 5089,5 37919 74836,5 78490,5 68088,5 55669,5 c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -39462,5 -58043,5 293 62283,5 113872 153041,5

Optimistiniu variantu

nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 10529,5 55599 105436,5 110450,5 95968,5 78789,5 a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 11529,5 56599 106436,5 111450,5 96968,5 79789,5 b) Pasiskolinta iš banko 40000 c) Pardavus akcijas d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10002 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000 b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 80003 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -34022,5 -34923,5 54013 147963,5 227432 a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 10529,5 55599 105436,5 110450,5 95968,5 78789,5 c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -34022,5 -34923,5 54013 147963,5 227432 289721,5

Pesimistiniu variantu

nr Straipsniai 0 1 2 3 4 5 6 71 Gauta pinigų: 20385,5 -9437,5 1189,5 22319 47836,5 50290,5 43488,5 35269,5 a) Grynasis pelnas -18614,5 -8437,5 1289,5 23319 48836,5 51290,5 44488,5 36269,5 b) Pasiskolinta iš banko 40000 c) Pardavus akcijas d) Nusidėvėjimas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10002 Išleista pinigų: 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 a) Ilgalaikis turtas 20000 10000 40000 b) kitos išlaidos 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 c) Grąžinti paskolą 8000 8000 8000 8000 80003 Pinigai laikotarpio pradžioje 0 -8114,5 -26052 -43362,5 -77543,5 -46207 -12416,5 14572 a) atimti išleistus 28500 8500 18500 56500 16500 16500 16500 16500 b) pridėti gautus 20385,5 -9437,5 1189,5 22319 47836,5 50290,5 43488,5 35269,5 c) pinigai laikotar. pabaigoje -8114,5 -26052 -43362,5 -77543,5 -46207 -12416,5 14572 33341,56.5 Pinigų srauto ataskaita. 6.6 Lūžio taško skaičiavimas.

Šio taško įvertinimas remiasi tuo, kad verslininkas turi nustatyti, kokiu atveju ( tai yra kokią gaunant apyvartą ) verslas nebus nuostolingas. Reikia nusistatyti tai yra išskirti savo sąnaudas į kintamas ir pastovias. Šiuo atveju kintamoms sąnaudos priskiriama atlyginimai, žaliavos, transporto bei kitos sąnaudos ( tos kurios priklauso nuo šios paslaugos teikimo apimties). Pastovios sąnaudos šiuo atveju yra patalpų nuoma, įrankių amortizacija(tos kurios nepriklauso nuo paslaugos teikimo apimčių). Nenuostolingumo arba pelningumo lūžis būna tuomet, kai pasiekiama lygybė:Planuojamos paslaugų pajamos = Visos išlaidos;

Tikėtinu variantu:

Kintamieji kaštai vienam kg = (dirvos paruošimas + sodinimo išlaidos + darbuotojų atlyginimai + socialinis draudimas + serbentų priežiūra pirmais metais + antrais + trečiais + ketvirtais + penktais + šeštais + septintais) / produkcijos kiekis

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 201000 = 1,03 lt

Pastovus kaštai = Palūkanos + amortizacija + vadovu atlyginimai + atsiskaitymai

P. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 lt

Lūžio taškas = Pastovūs kaštai / ( vieneto realizacinė kaina – vieneto kintamieji kaštai)

L = 57900 / ( 2,4 -1,03 ) = 42263 kg

Optimistiniu variantu:

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 221100 = 0,94 ltP. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 ltL = 57900 / ( 2,8 -0,94 ) = 31129 kg

Pesimistiniu variantu:

K. k. kg = ( 6720+10725+68250+21158+3452+5778+12358+17730+18390+16410+14100) / 180900 = 1,17 ltP. k = 16000+900+1000+40000 = 57900 ltL = 57900 / ( 2 – 1,17 ) = 69759 kg 6.7 Rentabilumas.

Rentabilumas – pelno dalis, tenkanti vienam patirtų sąnaudų litui. Rentabilumo rodikliai naudojami, kai norima nustatyti, kiek įmonė gauna patirdama vienokias ar kitokias išlaidas.

Rentabilumas = grynasis pelnas / gamybos sąnaudos

metai 0 1 2 3 4 5 6 7Tikėtinas -1 -1 0,46 1,66 2,36 2,39 2,36 2,27Optimistinis -1 -1 0,88 2,41 3,31 3,35 3,31 3,2pesimistinis -1 -1 0,1 0,99 1,52 1,54 1,52 1,45

Išvados ir pasiūlymai

Iš parengto verslo plano galima spręsti, kad pirmi du metai labai sunkus, nes nėra gaunama jokių pajamų. Bet vėliau pajamos didėja su kiekvienais metais. Ir šis verslas yra pelningas net ir pesimistiniu variantu. Vėliau įsitikinus verslo sėkme būtu galima plėsti verslą ir taip gauti labai dideles pajamas. Literatūros sąrašas

1. A. Misevičiūtė „Serbentų, agrastų ir aviečių auginimas“ „Mokslas“, 1987. Vilnius2. A. Jasnauskas „Serbentai“ „Ūkininko patarėjas“ 2001m. Kaunas3. S. Švirinas „Jaunajam sodininkui“ , „Šviesa“ , 1990m. Kaunas.