verslo planas

TURINYS

1. Įmonės charakteristika 3
1.1 Verslo aprašymas 3
1.2 Verslo idėjos aprašymas 4
1.3 Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas 4
2. Veiklos aprašymas 4
3. Marketingas 5
3.1 Rinkos apžvalga 5
3.2 Konkurencijos analizė 5
3.3 Kaina 5
3.4 Reklama 6
4. Verslo vietos parinkimas, patalpos ir įrenginiai 6
4.1 Vieta 6
4.2 Patalpos ir įrenginiai 6
4.3 Transportas 7
4.4 Personalo parinkimas 7
4.5 Organizacijos modelis ir stilius 8
5. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys 9
6. Finansai 10
7. Lūžio taškas- ribinis pelnas 10
8. Kintamos ir mekintamos išlaidos 11
LITERATŪROS SĄRAŠAS 121. Įmonės charakteristika
1.1 Verslo aprašymas
Mano planuojama privati įmonė dirbs smėlio gavybos srityje- tieks kokybišką smėlio žaliavą įvairioms statybinių medžiagų, priemonių gaminimo fabrikams, statybų bendrovėms. Įmonė vadinsis „ Birioji kopa”.

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniems darbo metams yra:
° Teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės žaliavą
° Gauti maksimalų pelną iš šios veiklos.
Po nepriklausomybės at tkūrimo, smukus šalies ekonomikai, beveik nebuvo skiriama dėmesio ir lėšų statybinių medžiagų gavybai ir gamybai. O dabar, po truputį atsigavus ekonomikai, statybų poreikis išaugo, todėl ir statybinių medžiagų poreikis išaugo.
Stabilizavusis šalies ekonomikai, atsirado nemažai privačių asmenų, turinčių nemažas pajamas, bet neturinčiais laiko, galimybių, o galbūt ir noro patiems pasirūpinti kokybiškomis medžiagomis. Todėl šiam darbui yra samdomi patyrę, išmanantys savo veiklą darbuotojai.
Atsiranda vis daugiau šios paslaugos pirkėjų- daugėja smulkių ir stambesnių užsakymų iš privačių asmenų, įmonių ir organizacijų.
Įmonės taikinys yra smulkūs, vi idutiniai ir pakankamai stambūs užsakymai sutvarkymo, gamybos ir statybų srityje.
Verslo įkūrimui planuojama gauti 60 000 Lt. Paskola 3 pusmečiams su 13% palūkanų ir kas pusmetį atiduoti jos dalį. Pusmetinė įmoka- 22 600 Lt., per mėnesį paskolos įmoka bus- 3766 Lt paskolos garantas- įmonės pastatas- sandėlis, kurio vertė 12

20 000 Lt.
Įmonė pilnai atsipirks per 1 veiklos metus, bet kreditas bus grąžintas tik per 3 veiklos metus.

Veiklos pradžioje įmonėje dirbs 1 ekskavatorininkas, 2 vairuotojai, sandelininkai, 1 žemės ekspertas- tyrėjas- laborantas, 1 įrenginių prižiūrėtojas, 1pagalbinis darbuotojas. Darbininkus ketinama pasisamdyti per darbo biržą, nes visų darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai nėra aukšti. Pirmaisiais darbo metais apyvarta sieks 250 tūkst. Lt.
Pagerėjus šalies ekonominei būklei žmonės pradeda vėl rūpintis ne tik turto kaupimu, bet ir savo aplinkos gražinimu, kokybišku pastatų statymu, nes nori, kad naujų statinių kokybė būtų garantuota ne vieneriems, dvejiems, o dešimtims metų. Nori, kad namai, įmonės būtų jų estetiškos tvirtovės. Todėl imta skirti vis daugiau lėšų ne tik savo verslų plėtimui, buities gerinimui, bet ir savo aplinkos gražinimui, kokybiškam ir patvariam pastatų statymui, aplinkos sutvarkymui, patvarių stiklo gaminių gamybai. Todėl ma anau, kad smėlio gavybos srityje dirbančios įmonės turi neblogas perspektyvas.
Šiuo metu įmonės ir bendrovės sustiprėjo finansiškai ir jau numato savo biudžetuose lėšų, skirtų remontui, eksploatacijai ir statyboms.
Individuali įmonė „ Birioji kopa” bus įregistruota Kėdainių miesto savivaldybėje. Įmonės registravimui bus pateikti tokie dokumentai:
Ų Prašymas įmonės registravimui,
Ų Prašymas patentų biurui dėl vardo suteikimo,
Ų Pažyma apie sumokėtą įmonės registracijos mokestį,
Ų Prašymas policijos komisariatui dėl leidimo pasigaminti įmonės spaudą,
Ų Prašymas gauti licenziją.
Įmonė bus įregistruota ir socialinio draudimo skyriuje, su darbo inspekcija bus suderinta, kad dirbs 7 darbuotojai.1.2 Verslo idėjos aprašymas
Idėja, kuri kilo įk
kuriant verslą: nėra nei vienos įmonės užsiimančios šią veikla rajone ir tik keletas visoje Lietuvoje. Padariau tyrimą su kokiomis problemomis susiduria įmonės, vykdydamos statybų darbus- problema susijusi ne tik su statybinių medžiagų gavimu, bet ir žaliavai gauti reikalingas tam reikiamos žemės plotas, tad ir smėlio pasirūpinimas sukelia daug problemų. Taip pat pastaruoju metu išaugo statybinių medžiagų poreikis. Konkurentų, galima sakyti, nėra.
Mano planuojamos verslo įmonės vienas iš privalumų tai, kad kliento reikalaujamos smėlio produkcijos kiekis, kokybė atitiks kliento norus ir bus pristatoma pageidaujamu laiku ir reikiamoje vietoje.1.3 Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas
Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniesiems darbo metams yra:
Teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės produkciją ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, o vėliau, atsiradus galimybei, plėtoti verslą šioje srityje.
Šiuos pagrindinius tikslus galima išskirti į keletą smulkesnių veiklos momentų, padėsiančių juos įgyvendinti:
Ų Įsitvirtinimas rinkoje ir pelno gavimas,
Ų Įmonės populiarinimas,
Ų Išsamios informacijos apie esamus ir potencialius klientus rinkimas,
Ų Temkinančios užsakovus produkcijos kokybės užtikrinimas,
Ų Reguliarus ir nenutrūkstamas reikalingų įrankių tiekimas bei priežiūra,
Ų Optimalus turimų įrankių panaudojimas,
Ų Optimalus pareigų pasidalinimas tarp darbuotojų.

Tikimasi, kad jau per pirmuosius įmonės gyvavimo metus „ Birioji kopa” stipriai įsitvirtins rinkoje ir gaus nemažą pelną.
Darbo priemonės yra kibirai, kastuvai ir pan. Darbui taip pat reikalingi spec. Rūbai, pirštinės ir kita. Visą šį inventorių greitai ir lengvai galima įsigyti atitinkamuose prekybos centruose, to

odėl tokiam darbui pakaks vieno žmogaus, dirbančio antraeilėse pareigose. Motorinės įrangos eksploatacinę priežiūrą atliks firmos, iš kurių ji buvo pirkta. Sunkvežimiai, ekskavatorius, kurie yra ne nauji, eksploatacinį remontą atliksime savo jėgomis. Detalės bus perkamos iš autoservisų- tai neturėtų užimti daug laiko. Taigi, visas reikiamas inventorius, kuras ir detalės bus perkami operatyviai, tada, kai jų prisireikia. Visa veikla, galima sakyti, bus atliekama automatizuotai.
Kontraktų sudarymas ir klientų paieška yra įmonės direktorės pareiga. Taip pat ir personalo paskirstymą atliks direktorė. Personalas- 7 asmenys, dirbs penkias savaitės dienas po 8 h. Planuojamo pirmojo veiklos mėnesio pelno apimtis- apie 50 000 Lt. Kitų mėnesių pelno apimtis taip pat sieks panašią sumą.2.Veiklos aprašymas
Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, įmonė stengsis pati susirasti klientus, rinkdama informaciją apie rajone vykdomus statybų darbus, naujų įmonių įkūrimą ir panašius darbus- apie galimus klientus. Kai klientas vienu ar kitu būdu sužino apie įmonę ir nusprendžia pasinaudoti jos paslaugomis, jis kontaktuoja su firmos direktore. Ji tariasi su užsakovu dėl kainos( nors yra nustatyti konkretūs įkainiai, tačiau, atsižvelgiant į kliento pageidavimus, ją galima koreguoti), kokybės reikalavimų ir terminų. Kiekvienu atveju kaina yra sutartinė. Nustatant ją yra atsižvelgiama ar tai stambus užsakovas, ar ne, ar jis pastovus klientas, ar tai įmonė, ar privatus asmuo.
Įmonės vykdomų darbų aprašymas:
· Teikia žaliavas aplinkos sutvarkyme- takų ba
arstymui, kapinių, parkų, individualių namų kelių priežiūrai, vaikų smėlio dėžėms.
· Teikia produkciją statybinių priemonių gamybos ir darbus vykdančioms įmonėms.
Turimos motorinės įrangos priežiūrą atliks su ją dirbantys asmenys.
Kadangi kiekvienas sandėris bus sudaromas taikant individualius įkainius kiekvienam klientui, tai galima bus labai konkrečiai išsiaiškinti, ko klientas nori, kokia kokybė jį tenkina ir tai užtvirtina kontrakte. Įmonė samdys tik patyrusius šioje srityje specialistus ir darbininkus. Taip bus užtikrinta reikalinga darbų kokybė.3. Marketingas
3.1 Rinkos apžvalga
Gerėjant rajono įmonių ekonominei padėčiai, jos jau nebegaili lėšų pastatų rekonstrukcijoms ar net naujoms statyboms. Gyventojai, įmonės rekonstruojasi, plečia ar net iš naujo įsikuria. Dėl šių priežasčių statybos taip pat ir statybinių medžiagų rinka plečiasi ir žada plėstis toliau. Ji specifinė tuo, kad yra odel sezoniška, todėl stambesnės firmos užsiimančios šios srities veikla, nespėja arba patiria sunkumus prisitaikydamos prie jos. Pavyzdžiui, bendrovė statybinių priemonių gamintoja „ Pakruojo Žėrutis” 2003 metais negalėjo patenkinti visų užsakymų, nes trūko personalo, o žiemos metu ji patyrė nemažus nuostolius, nes turėjo mokėti už prastovas dviems trečdaliams darbuotojų. Mūsų įmonė žada dalyvauti tiek smulkių, tiek stambesnių statybinių organizacijų, aplinkos tvarkymo įmonių veikloje. Stambieji vartotojai rinkoje yra visos didžiosios rajono, galbūt keletas ir šalies, įmonės, kaip kelių valdyba, „ Vikstata” odel. Smulkūs užsakovai yra privatūs asmenys, besitvarkantys gyvenamųjų namų, kapinių aplinką.3.2 Konkurencijos analizė
Rajone konkurencijos kaip ir nėra. Tikriausiai mano įmonė neturės progresyvių konkurentų ir visoje Lietuvoje, nors šiokia tokia konkurencija vyks su didesnėmis įmonėmis. Tačiau kalbant apie smulkius užsakymus- konkurencija nenumatyta. Didesnės konkurencijos rizika nenumatoma ir todel, kad retai pasitaiko smėlingų dirvožemių, o jei jų ir yra, tai dažniausiai netinka eksploatacijai- gavybai ar yra privati nuosavybė.3.3 Kaina
Veiklos pradžioje, nustatydami paslaugų kainas taikysime nuolaidas, tačiau jei konkurentinė kaina bus daug aukštesnė, žinoma, mūsų paslaugų įkainiai kils. Įmonės atstovai reklamoje ir bendradarbiaujant akcentuos tai, kad mūsų įmonė netaiko nekintančių įkainių, tad naudinga yra su mumis susisiekti ir konkrečiai aptarti paslaugos kainą. Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.

Nustatant kainą bus atsižvelgiama į tokius momentus:
· Ar klientas yra stambi, ar smulki įmonė;
· Gal klientas gali mokėti daugiau( finansinė jo padėtis);
· Ar klientas įmonė ar privatus asmuo;
· Kokių terminų ir kokybės klientas reikalauja;
· Ar tai nuolatinis mūsų klientas;
· Ar klientas žada tapti nuolatiniu užsakovu.

Pagal išvardintus kriterijus įvertinus klientus, pastoviems klientams, ketinantiems tokiais tapti, bei privatiems asmenims bus galima taikyti sutartines nuolaidas. Įvertinant kliento finansinius pajėgumus irgi galima nežymiai keisti tarifą- geroje finansinėje būklėje esanti įmoni sutiks mokėti keliais procentais daugiau. Atsižvelgiant į kliento reikalavimus kokybei ir atlikimo laikui, tarifas irgi bus didinamas.

Produkcijos asortimentas

Medžiaga Kaina (tonos)
Grynas smėlis 1000 Lt
Smėlis su žvyru 800 Lt3.4 Reklama
Įmonei integruotis nebus daug lėšų išleidžiama reklamai. Pagrindinė integravimosi kryptis- ryšių su potencialiais klientais užmezgimas ir plėtra. Todėl daugiausia ne klientai ateis pas mus, bet mes patys ieškosime klientų.

Reklama bus užsakyta tik dalyje spaudos: „ Statau namą”, „ Kėdainių garse” ir panašiuose, kuriuos skaito žmonės tuo besidomintys ir kiti galimi potencialūs klientai. Reklaminis klipas bus transliuojamas ir per rajoninę televiziją. Pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į vykstančius statybų konkursus. Jo tikslas surinkti kuo daugiau informacijos apie mus dominančią su statybomis susijusią darbų pasiūlą ir jų užsakovus. Labai didelis dėmesys bus skiriamas informacijos rinkimui apie galimų, nuolatinių mūsų teikiamų paslaugų užsakovus. Susisteminus informaciją, bus galima numatyti būsimą paslaugų pareikalavimą. Taigi, kiekvieną nuolatinį paslaugų vartotoją periodiškai lankys mūsų atstovas su dalykiniais pasiūlymais. Tai tuo pačiu daugiau suteiks informacijos vartotojams apie įmonės įkainius ir atliekamas paslaugas.4. Verslo vietos parinkimas, patalpos ir įrenginiai
4.1 Vieta
Mano įmonės pavadinimas bus „ Birioji kopa”. Tokį pavadinimą renkuosi, nes jis įdomus,
skambus, intriguojantis ir, žinoma, apibūdinantis įmonės veiklos sritį. Jis tarsi informuoja apie kokybišką smėlio produkciją, tuo pritraukdamas potencialius klientus.

Manau, kad vietos parinkimas šios srities įmonei turi didelę reikšmę įmonės veiklai. Todėl pargindinis jos filialas bus prie smėlio gavymos šaltinio- karjero, čia pat vyks visas kvalifikacinis kokybės darbas. Kadangi įmonė įsikurs miesto nuošalyje, tai teks pasirūpinti filialu ir pačiame centre, taip tikimasi sulaukti didesnio klientų dėmesio- ofisas mieste suteiks patogumą klientams.4.2 Patalpos ir įrenginiai
Pagrindinės patalpos bus pakankamai didelės- 100 kvadratinių metrų. Tai yra mano
nuosavybė- kaip ir žemė. Tad įsigijant pagrindines patalpas ir eksploatacinę žemę neteks patirti išlaidų. Be to, nekilnojamas turtas- tai garantas, jei vėliau reiktų paskolos veiklos plėtrai.

odel mieste būsiančias biuro patalpas teks nuomoti. Jos nebus didelės: laukiamasis ir administratoriaus- vadovo kabinetas, todėl manau, 500 Lt joms nuomoti mėnesiui turėtų pakakti. Patalpas aš nutariau nuomoti, o ne pirkti dėl kelių priežasčių. Patalpoms nusipirkti reikia papildomo kapitalo tačiau tokio neturiu, tad tektų skolintis. O nedidelei įmonei kreditą gauti būtų sunku ir pavojinga. Be to, įmonė dirba tik sezono metu, tad patalpas labiau apsimoka išsinuomoti reikalingam laikotarpiui, nei turėti nupirktas ir nenaudojamas patalpas. Taigi, pirmaisiais darbo metais, siekiant sutaupyti lėšas, patalpas nuomosime darbų sezono laikotarpiu.Vėliau, plečiantis firmos veiklai ir kai bus grąžinti visi kreditai, galima bus ir nusipirkti nuolatines patalpas.

Veiklai pradėti reikės padaryti tokias išlaidas:
· Du lengvieji sunkvežimiai 26 000 Lt
· Ekskavatorius 10 000 Lt
Patalpų įranga:
· Konvejeris 10 000 Lt
· Sietuvas- priemaišas atskiriantis prietaisas 10 000 Lt
· Svarstyklės 8 000 Lt
· Įrankiai, spec. rūbai, statybos, remonto, kuro išlaidosi 6000 Lt
· Papildomos išlaidos įmonės kūrimui 5000 Lt
VISO: 75 000Lt

Statybinės priemonės 2000 Lt
Įrankiai: kastuvai, kibirai, šluotos ir pan. 300 Lt
7 komplektai spec. rūbų 700 Lt
kuro sąnaudos 3000 Lt
VISO: 6000 Lt

Papildomos priemonės įmonės kūrimui 5000 Lt

Ofiso įrengimui reikės tokios įrangos:
· Kompiuteris ir spausdintuvas 4000 Lt
· Telefonas- faksas 1000 Lt
· Raštinės priemonės 250 Lt
· Ofiso baldai 3000 Lt
VISO: 8250 Lt

Papildomos smulkios reikalingos priemonės ir smulkus remontas, jei tai bus reikalinga, bus atlikta iš lėšų, skirtų papildomoms išlaidoms įmonės kūrimui. Įmonės registravimui, vardo registravimui, spaudo gamybai, juridinėms paslaugoms skirsime lėšų iš papildomų priemonių įmonės remontuo.4.3 Transportas
Transporto priemonės:
· Du sunkvežimiai—kadangi dažniausiai reikės vežti įvairiais kiekiais smėlio produktus, bus naudojami 5 t. keliamosios galios automobiliai. Jie bus perkami geros techninės būklės, bet ne nauji- 1993- 1994 m. gamybos. Jie atitinka įmonės keliamus reikalavimus: turi platformą kroviniams ir medžiagoms vežti, galima uždengti tentu. Tad galima vežti tiek įrenginius, baldus, tiek statybines medžiagas. Veiklos pradžioje bus naudojami tik du tokie automobiliai. Vėliau, plečiant įmonės veiklą bus nupirktas dar vienas.
· Ekskavatorius

Ypatingų priemonių transporto organizavimui ir sąnaudų taupymui nebus imamasi. Automobilių eksploatacijai ir kurui bus skirta 3000 Lt mėnesiui. Šios sumos tikrai turėtų pakakti kurui ir atsarginėms detalėms.4.4 Personalo parinkimas
Darbuotojų paieška bus paskelbta dviem kanalais. Pirmiausia darbuotojų pareikalavimas bus paskelbtas rajono darbo biržoje. Darbuotojams bus taikomi anksčiau minėti reikalavimai.
Antrasis darbuotojų paieškos kanalas- rajono spauda. Darbuotojų pareikalavimas nedidelis, todėl skelbimas bus duotas tik į vieną rajoninį laikraštį- „ Rinkos aikštę” .

4.5 Organizacijos valdymo modelis ir stilius

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos valdymo ir vadovavimo jai. Taigi, didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka vadovui, kadangi jis yra vienintelis šios įmonės savininkas ir pats turi sukurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių ir tai turi gerai apgalvoti dar prieš įkurdamas įmonę( kai jau yra parinkti visi reikiami darbuotojai ir galima spręsti, kas kam pavaldus turėtų būti). Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia daryti ir rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų gerą valdymą, kurį vadovas suvokia taip: geras valdymas yra tuomet, kai planuojami darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai, tai padaryta efektingiausiu būdu.
Aišku, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsis vadovas( kadangi darbuotojų dar nėra, o jie ir negalėtų tvarkyti firmos kūrimo reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklai įsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų ir greičiau pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą. Šiuo atveju geriausia paprastoji valdymo struktūra. Kodėl? Visų pirma todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų, todėl paranku palaikyti tiesioginį ryšį su jais, taip efektyvinant kontrolę ir gaunant tikslesnę informaciją apie veiklą, kiekvienas darbininkas turi pareigas, kurias reikia atlikti.
Firmoje dirbs 7 darbuotojai, ir šio skaičiaus visiškai pakanka efektyviai įmonės veiklai. Kaip pastebėjote, nesamdomas sekretorius, pavaduotojas, nes manau, kad tokiai mažai įmonei papildomos darbo vietos būtų nuostolingos, o be to vadovė tikisi, kad turi pakankamai žinių visose srityse, kurios reikalingos įmonės valdymui ir plėtrai. Tad su viskuo ketina susitvarkyti pati.

Organizacinė firmos struktūra

Direktoriaus pareigas atliksiu aš pati. Jis yra tuo pačiu ir vyr. Finansininkas, ir buhalteris, ir įmonės vadybininkas, atstovas konkursuose. Geologas- žemės tyrėjas bendraus su klientais, susitars dėl norimos žaliavos kokybės ir kiekybės. Jis turėtų būti baigęs šios srities aukštuosius mokslus. Pageidautina bent vienerių metų patirtis. Sunkvežimių, ekskavatoriaus vairuotojai dirbs ir prižiūrės savo srities veiklą, rūpinsis mašinų eksploatacija. Reikalingos bendros teisės vairuoti transporto priemones. Sandelininkas turėtų prižiūrėti tvarką sandėlyje, dirbti prie svarstyklių. Įrenginių prižiūrėtojas stebės mechanizmų veiklą- privalo išmanyti elektroniką, montuotojo darbą. Pagalbinis darbininkas atliks sargo pareigas ir kitus reikiamus darbus.
Darbininkams reikalavimai nėra aukšti, reikalaujama tik patirtis šioje srityje.

Įmonėje bus naudojamas vienas iš vadovavimo modelių- delegavimas. Tai vienas priimtiniausių variantų, nes yra suinteresuotumas, kad įmonėje dirbtų savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kiekvienas dirba savo darbą taip, kad būtų gaunami kuo geresni rezultatai. Atsako už savo veiklos sritį.

Darbuotojų atlyginimai ir socialinis draudimas

Darbuotojai Atlyginimai Soc. Draudimas per mėnesį
Geologas- žemės ekspertas 1500 Lt* = 1500 Lt 4 65 Lt
3 vairuotojai 700 Lt* 3 = 2100 Lt 651 Lt
3 darbininkai 700 Lt* 3 = 2100 Lt 651 Lt
direktorė 2000 Lt*1= 2000 Lt 620 Lt
IŠ VISO 7700 Lt 2387 Lt

Darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, žinoma pelno. Jis priklausys nuo darbo sudėtingumo, socialinės reikšmės, atsakomybės, darbo sunkumo sąlygų, darbo. paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. Bus taikoma vienetinė darbo apmokėjimo forma ( yra kiekybiniai darbo rodikliai, kurie tiesiogiai priklauso nuo darbininko, galimybė didinti išdirbį ar atliekamų darbų mastus, taikomos techniškai pagrįstos normos).5. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys
Mūsų teikiamos paslaugos rinka yra priklausoma daugiausia nuo rajono įmonių, organizacijų, būtų ūkių finansinės padėties. Kol kas statybos priemonių rinka auga. Ji auga kartu su įmonių, organizacijų, privačių ūkių finansinės padėties gerėjimu. Gerai besitvarkančios įmonės plečiasi. Jų finansinė gerovė didžiąja dalimi priklauso nuo energijos, kuro kainų. Tad vienas iš pavojų- energijos, kuro svyravimai. Eksploatuojamos žemės ribotumas- naujos radimas ir įsigyjimas. Pakankamai didelė rizika susižeisti darbe- tai sunkus mechaninis darbas. Tokios pat rūšies įmonių atsiradimas rinkoje. Jei atsirastų tik viena įmonė, tai nesudarytų rimtų problemų, nes mūsų įmonė pajėgtų konkuruoti ir blogiausiu atveju sugebėtų išlaikyti pastovią apyvartą. Veiklos pradžioje mūsų įmonė nesugebės patenkinti visos rinkos, tad lieka vietos ir konkurentams.6. Finansai
Planuojama įmonė, manau, atsipirks per 1 veiklos metus, bet kreditas bus grąžintas tik per 3 veiklos metus. Iš karto skolinto kapitalo neapsimoka atiduoti, nes neliks laisvų lėšų įmonės plėtrai.
Prognozuodama veiklos apimtis aš remiuosi apskaičiuotomis minimaliomis mėnesinėmis veiklos apimtimis, nes įmonė, nustatydama paslaugų kainas, bent jau pirmaisiais veiklos metais remsis nenuostolingumo principu.7. Lūžio taškas- Ribinis pelnas
pastovios išlaidos
L T= ―

Kaina – vidutiniai kintami kaštai

KK
VKK=―

Ọ( kiekis)

42 150 42 150
LT= ― = ― = 56,2≈ 57 t

1000 – 252 750

42150 42150
LT= ― =― = 76,6 ≈ 77 t

800- 252 550

755226
VKK=― = 251,74 ≈ 252

300 t

Ribinis pelnas- tai pelnas tarp ribinių įplaukų ir ribinių išplaukų. Vadinasi, jeigu mes gausime tik tiek pelno, kad galėsime padengti tik išlaidas. Tai ir bus mūsų ribinis pelnas.

Kad įmonė neturėtų nei nuostolio, nei pelno, ji turi prikasti 57 toną gryno smėlio ir 77 tonas smėlio su priemaišomis per mėnesį.

8. Kintamos ir nekintamos išlaidos

Eilės numeris Išlaidų pavadinimas Vienetų skaičius Išlaidos per mėnesį vienam vienetui Suma per mėnesį Suma per 6 mėnesius
1. Nekintamos išlaidos
1.11.21.31.4 Turto draudimasDirektorės atlyginimasPaskolos grąžinimasTurto nusidėvėjimas 1 2000 Lt 300 Lt2000 Lt3766Lt500 Lt 1800 Lt12 000 Lt22 600 Lt3000 Lt

Iš viso 2000 Lt 7066 Lt 42 150 Lt
2. Kintamos išlaidos
2.12.22.32.42.5 Darbuotojų atlyginimaiSocialinisDraudimasKomunalinės išlaidosTransporto išlaidosReklama 73 5700 Lt2387 Lt1500 Lt3 000 Lt1 000 Lt 34 200 Lt14322 Lt9 000 Lt12 000 Lt6 000 Lt

Iš viso: 14487 Lt 75522 Lt

IŠ VISO: 21553 Lt 117672 LtLITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Bagdonas E. Ir Kazlauskienė E. Biznio įvadas. Kaunas: KTU, 2001. ISBN 9986-13-549-4.
2. Martinkus B. Ir Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. Kaunas: KTU, 1997. ISBN 9986- 13- 575-3.
3. Žižys V.Smulkaus verslo pradmė.Vilnius: „ Alma littera”, 1993. ISBN 9986-02-009-3.
4. Žvinklys J. ir Vabalas E. Įmonės ekonomika. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2001. ISBN 9986- 9349- 5-8.

Leave a Comment