Verslo planas

1. SANTRAUKAUAB “Žydinti rožė” siuva moteriškus kostiumėlius su trumpu sijonu ir kelnėmis iš medvilninių ir pusvilnonių audinių. Jos gamybinės patalpos ir būstinė yra Vilniuje Naujamiesčio rajone Vytenio g. 42 A tel./faks. (5)2334953. Bendrovė įkurta 2004-12-28. UAB “Žydinti rožė” nusipirko visus reikiamus įrengimus ir įrangą, taip pat buvo nusamdyti reikiamos kvalifikacijos darbuotojai.Bendrovės privalumai yra tie, kad jos gamybinės patalpos yra neseniai bei tinkamai suremontuotos, nupirkti gamybiniai įrengimai ir įrangą yra šiuolaikiški ir modernūs. Yra du bendrovės steigėjai ir akcininkai:Ramunė Markevičiūtė ir Vaida Sužiedelienė. Įmonėje kas mėnesį bus rengiamas visuotinis akcininkų susirinkimas įvairiems sprendimams priimti bei aptarti iškilusius klausimus. Įmonės direktoriumi bus paskirtas, Renatas Sereičikas, firmos vyriausiuoju finansininku Aurimas Boza. Bendrovė realizuos savo produkciją pagal iš anksto pasirašytas sutartis su mažmeninėmis įmonėmis. Šiomis sutartimis pirkėjai įsipareigoja nupirkti tam tikrą kiekį firmos gaminių kiekvieną mėnesį. Pirkėjai patys atsiims UAB “Žydinti rožė” moteriškus kostiumėlius iš bendrovės sandelio. Dėl šios priežasties besikuriančiai įmonei nebus reikalingas automobilis.Bendrovės misija yra:“GROŽIS, ELEGANCIJA, KOKYBĖ, IŠSKIRTINUMAS, PUIKI SAVIJAUTA”.UAB “Žydinti rožė” moteriški kostiumėliai yra šiuolaikinio dizaino ir aukštos kokybės. Šie veiksniai turėtų padėti jai pelnyti klientų pasitikėjimą ir užimti didesnę rinkos dalį. Bendrovės grynasis pelnas pirmą mėnesį sudarys 41505 Lt, o grynasis pelnas per metus – 432683 Lt.Jei jus sudomino mūsų pasiūlymas prašome skambinti vienam iš steigėjų telefonu 868706633.

2. VERSLO APRAŠYMAS2.1. VERSLO SRITIES APRAŠYMASSiuvimo pramonė yra viena iš populiariausių ir greitai plėtojamų lengvosios pramonės šakų Lietuvoje. Ši ūkio šaka nuo senų laikų domino ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių gyventojus, kadangi drabužiai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Gyvenimo patirtis rodo, kad moteris turi skirtingą požiūrį į drabužius negu vyrai. Joms tai yra vienas iš daugelio pasipuošimo būdų, norint išsiskirti iš kitų, pabrėžti savo eleganciją, grožį. Bet kad ir kokio stiliaus drabužius moterys pageidautų, kostiumėlis daugumai jų yra neatsiejama garderobo dalis. Vienoms tai yra kasdieniai drabužiai, kitoms drabužiai darbui ar oficialiems susitikimams, o dar kitoms – drabužiai einant į svečius. Tai parodo ir atliktų marketingo tyrimų rezultatai, remiantis kuriais bendrovė “Žydinti rožė” ir nusprendė užsiimti moteriškų kostiumėlių siuvimu.

Stebint lengvosios pramonės įmonių veiklą, bendrovės steigėjai padarė išvadą, kad siuvimo pramonės šakoje, kaip ir bet kurioje kitoje lengvosios pramonės srityje svarbu naudoti šiuolaikiškas technologijas, nes nuo to priklauso darbo efektyvumo lygis ir produkcijos kokybė. Kuo šie rodikliai yra didesni, tuo didesnės galimybės užimti didelę rinkos dalį ir išlaikyti savo pozicijas joje.Kaip nauja įmonė, bendrovė nesitiki užimti didelę rinkos dalį pirmaisiais veiklos metais, tačiau įsitvirtinus moteriškų kostiumėlių rinkoje, ji planuoja gaminti savo produkciją mažesnėmis gamybos išlaidomis, kas leis sumažinti vieno gaminio kainą, o tuo pačiu ir užimti didesnę rinkos dalį. Mažesnes išlaidas sąlygoja naujų šiuolaikiškų technologijų, garantuojančių didelį darbo efektyvumą ir aukštą kokybę, naudojimas. Tokių našių įrengimų bei kitų technologijų naudojimas neturėtų leisti kitiems smarkiai veikti bendrovės veiklos, nes moteriškų kostiumėlių paklausa yra gana nemaža.Bendrovė pasirinko vieno lygio produkcijos paskirstymo kanalą, todėl jos gaminama produkcija nebus parduodama tiesiogiai vartotojui. Prekės pardavimo galutiniam vartotojui procese tarpininkais bus mažmeninės įmonės. Minėtos šakos turės įtaką bendrovės gaminamos produkcijos paklausos formavimui.

2.2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė „Žydinti rožė“ yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, įsteigta akcinio kapitalo pagrindu, kurios akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai. Jos veikla atskirta nuo savininkų veiklos. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu, o akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako vien ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.Bendrovės steigėjai pasirinko uždarosios akcinės bendrovės tipą, kadangi akcijas nusprendė platinti privačiai. Kaip ir bet kuris kitas įmonės tipas, taip ir uždaroji akcinė bendrovė turi savo privalumų ir trūkumų, į kuriuos taip pat buvo atsižvelgta prieš įmonės steigimą.

Akcinės bendrovės privalumai ir trūkumai 2.2.1. lentelėPranašumai: Trūkumai:· Ribota atsakomybė – už bendrovės veiklą savininkai atsako tik investuotais pinigais.· Galimi savininkų pasikeitimai parduodant akcijas kitiems asmenims.· Neribota veiklos trukmė.· Lengviau gauti investicijų bei paskolų ir kartu plėsti veiklą. · Sudėtingiau ir brangiau sukurti.· Kontrolinį akcijų paketą turintys akcininkai gali diktuoti savo valią kitiems.· Sudėtingesnė atskaitomybė.· Ne tokia lanksti veikla.· Savininkai negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis nepaskirstytas.· Paskirstant pelną dalyvauja daugiau suinteresuotų šalių.· Didesnės administracinės sąnaudos.

UAB „Žydinti rožė“ steigimo metu buvo:1. Parašyti bendrovės įstatai.2. Išleista 7000 akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 100 Lt.3. Akcijas įsigijo ir pasirašė akcininkai, kiekvienas įnešdamas atitinkamą dalį akcinio kapitalo:· Ramunė Markevičiūtė – 3400 akcijų.· Vaida Sužiedelienė – 3600 akcijų.

4. Sušauktas steigiamasis akcininkų susirinkimas.5. Bendrovė ir jos įstatai įregistruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre 2004 metų gruodžio 28 d..Įmonės kodas yra 3767923.Moteriškas kostiumėlis išryškina ne tik moters intelektą, aukštą kultūros lygį, bet ir jos grožį bei eleganciją. Todėl bendrovė pasirinko pavadinimą “Žydinti rožė”, norėdama pabrėžti, kad klientės vilkėdamos jos siuvamus kostiumėlius, galės jaustis išskirtinėmis, gražiomis lyg gėlės.Bendrovės darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos ir puikiai išmano savo darbo, kadangi priimant juos į darbą buvo atsižvelgta į atliktų pagal atitinkamas programas testavimo rezultatus.UAB „Žydinti rožė“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, priimtu 2001 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 13 d. akcinių bendrovių įstatymu ir nustatyta tvarka patvirtintais bei įregistruotais savo įstatais.

2.3. ĮMONĖS MISIJA IR TIKSLAI

UAB “Žydinti rožė” misija yra orientuota į verslo, socialinės bei finansų ir kredito darbo srities darbuotojas, gaunančias vidutines bei aukštas pajamas. Ji yra tokia:“GROŽIS, ELEGANCIJA,KOKYBĖ, IŠSKIRTINUMAS, PUIKI SAVIJAUTA”.

UAB “Žydinti rožė” pagrindiniai veiklos tikslai

2.3.1. lentelėBendrieji bendrovės tikslai:1. Ekonominiai tikslai: · Pasiekti atitinkamą pelno lygį pirmaisiais veiklos metais.· Pirmų metų paskutinio mėnesio pabaigoje tapti finansiškai nepriklausomiems nuo paskolos davėjo.2. Rinkos užkariavimo tikslai: · Naujų bei šiuolaikiškų technologijų, kurios bus naudojamos įmonės gamybinėje veikloje, dėka užimti nuo 15 iki 20% rinkos dalies per pirmuosius veiklos metus.3. Socialiniai tikslai: · Užtikrinti darbuotojų darbo vietų saugumą, apdraudžiant jas nuo nelaimingų atsitikimų ne dėl darbuotojo kaltės.

Tolesnėje veikloje UAB “Žydinti rožė” sieks panašių tikslų, nes bus taip pat imama banko paskola esant poreikiui. Kiekvienais metais bendrovė stengsis užimti kuo didesnę rinkos dalį, o tuo pačiu ir didinti gaunamą pelną.

2.4. PREKĖS APRAŠYMASAtlikus marketingo tyrimus ir išanalizavus jų rezultatus, bendrovės savininkai nustatė, kad didžiausią populiarumą tarp moterų turi kostiumėliai su sijonu ar/ir su kelnėmis, pasiūti iš medvilninio ar/ir pusvilnonio audinio. Taigi, remiantis tais duomenimis bendrovė nusprendė siūti moteriškus kostiumėlius:· Su kelnėmis.· Su sijonu.

Apie 50% siuvamų kostiumėlių bus tamsių ir tik 50% jų bus šviesių bei vidutinio ryškumo spalvų.Siuvami bendrovės kostiumėliai bus šiuolaikiški ir madingi, kurie tinka tiek darbui bei oficialiems susitikimams, tiek ir pasipuošimui, einant į svečius.Kostiumėlių siuvimui bus naudojami aukštos kokybės audiniai ir medžiagos, todėl ir pačių kostiumėlių kokybė bus aukšta. Be to, pasiūti kostiumėliai prieš pardavimą bus tikrinami, kad nebūtų broko.Į kostiumėlių įpakavimą įeis etiketė su firminiu bendrovės ženklu, pakaba, ant kurios kabės kostiumėlis, ir polietileninis maišas, į kurį jis bus įvilktas.Prekės konkurentabilumą lems tai, kad bendrovė yra specializuota tik moteriškų kostiumėlių siuvime, kai jos konkurentai užsiima ir kitų drabužių ne tik moterims, bet ir vyrams siuvimu. O tai reiškia, kad UAB „Žydinti rožė“ kostiumėlių siuvimas turėtų būti efektyvesnis o, kostiumėlių kokybė aukštesnė.

3. GAMYBA3.1. TRUMPAS GAMYBOS PROCESO APRAŠYMASUAB “Žydinti rožė” perka visas reikalingas kostiumėlių siuvimui medžiagas iš tiekėjų, su kuriais yra sudarytos sutartys. Iš pristatytų medžiagų vėliau siuvami atitinkamų modelių kostiumėliai. Vieno kostiumėlio pilnas gamybos ciklas trunka 2 dienas.Visą gamybos procesą galima pavaizduoti taip:1. Pristatyti audiniai (medvilnė arba pusvilnė, pamušalas) yra sukerpami pagal iškarpas specialių sukirpimo peiliu.2. Iškirptą medžiagą siuvimo mašinų pagalba susiuva siuvėjai.3. Vėliau susiūta medžiaga apdoroojama overlokais4. Kitas žingsnis – iškerpamos kilpos specialios kilpinės pagalba, prisiuvamos sagos specialia sagų mašina, įsiuvami užtrauktukai.5. Pasiūtus kostiumėlius išlygina lygintojai.6. Kontrolierius patikrina pasiūtų kostiumėlių kokybę.7. Paskutinis etapas – pakavimas. Pakuotojas prisiuva etiketes ir įvelka jau pakabintus ant pakabų kostiumėlius į specialius maišus.

3.2. VIETOS ANALIZĖ

UAB “Žydinti rožė” gamybinis pastatas bei buveinė yra Vilniuje Naujamiesčio rajone Vytenio g. 42 A. Šį pastatą yra paveldėjęs vienas iš bendrovės steigėjų. Patalpos yra tinkamos siuvimo pramonės veiklai ir yra suremontuotos. Privažiavimas prie bendrovės pastato yra patogus. Yra specialus kiemas su privažiavimu prie sandelio, iš kurio pirkėjai atsiima prekes.Teritorija yra apšviesta ir saugoma signalizacijos įrangos pagalba.

3.3. PATALPOS IR ĮRANGAUAB “Žydinti rožė” patalpos yra pritaikytos siuvimo pramonei, kadangi anksčiau jose buvo siuvami švarkai. Prieš paveldint patalpas jos buvo suremontuotos, todėl bendrovei nereikia skirti tam lėšų.Patalpos, paskirtis bei nusidėvėjimas pateikti 3.3.1. lentelėje.

Patalpos bei jų nusidėvėjimas per mėnesį ir per metus. 3.3.1. lentelėEil. Nr. Patalpos Vieneto įsigijimo vertė (Lt) Naudojimo laikas metais Turto likvidacinė vertė Nusidėvėjimo suma per metus (Lt) Nusidėvėjimo suma per mėnesį (Lt) Lt % 1. Gamybinės patalpos 66500 40 6650 10 1496,25 124,692. Administracinės patalpos 11200 40 1120 10 252,00 21,003. Buitinės patalpos 11200 40 672 6 263,20 21,93

Įrengimų bei įrangos įsigijimo vertė, kiekis bei nusidėvėjimas yra pateikti 3.3.2. lentelėje.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per mėnesį ir per metus 3.3.2. lentelėPavadinimas Įsigijimo vertė,Lt Kiekis,vnt. Naudojimo laikas,m. Turto likvidacinė vertė Nusidėvėjimo suma per metus,Lt Nusidėvėjimo suma per mėn.,Lt Lt % Pastatas 88900 1 15 7112 8 5452,53 454,38Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai 1679 9 8 83,95 5 199,38 16,62Kompiuterinė technika 12945 4 3 906,15 7 4012,95 334,41Įrengimai: Garinis lygintuvas 4000 2 8 280 7 465 38,75Spec.kilpinė mašina 28000 1 8 1960 7 3255 271,25Spec.sagų mašina 4000 1 8 280 7 465 38,75Overlokas 8000 2 8 560 7 930 77,5Siuvimo mašina 22500 9 8 1575 7 2615,63 217,97Spec.sukirpimo peilis 2000 1 8 140 7 232,5 19,38Šviestuvai įrengimams 450 15 8 22,5 5 53,44 4,45Baldai 11881 31 6 831,67 7 1841,56 153,46

Įrengimų techninei priežiūrai ir remontui skiriama 5% viso naudingo darbo laiko per metus. Be to, viena iš 9 siuvimo mašinų yra atsarginė ir bus naudojama tik tuo atveju, kai suges viena iš dirbančių siuvimo mašinų.Visi įrengimai bei įranga yra naujai pirkti bei šiuolaikiški.

3.4. TIEKĖJAI

UAB “Žydinti rožė” žaliavas tieks tiekėjai:1. IĮ “Boreka”. Medeinos. g.15 – 22, LT – 2020 Vilnius. Tel. 8-699 85276.2. UAB “Javija”. Geležinkelio g. 3, LT – 2030 Vilnius. Tel. 22 22 19. 3. UAB “Doklas” Vilkpėdės g. 10, LT – 2009 Vilnius. Tel. 23 07 84.Vienas pasirinktas tiekėjas kas mėnesį tieks vienas žaliavas, kiti paskirstytinai – kitas.Visos apmokėjimo sąlygos yra numatytos sutartyse su tiekėjais.

3.5. DARBO JĖGA

Numatytiems gamybiniams tikslams įgyvendinti UAB “Žydinti rožė” reikės 22 darbuotojų, kurie dirbs 5 dienas per savaitę viena pamaina 8 val. per parą.Padidėjus užsakymų skaičiui, bendrovė žada priimti daugiau darbuotojų ir dirbti dviem pamainomis. Naujų darbuotojų planuojama ieškoti per skelbimus arba per darbo agentūras.Priimant darbuotojus į darbą yra atliekami atitinkami testavimai, kurių metu atsižvelgiama į darbuotojų patirtį, sugebėjimą savarankiškai dirbti, kvalifikaciją bei sąžiningumą.Pirmaisiais metais už gerą gaminamos produkcijos kokybę bendrovė premijų neskirs, bet nuo antrųjų veiklos metų planuoja įvestį premijinę darbo apmokėjimo sistemą. Tačiau administracijai, t.y. direktoriui ir vyr. finansininkui darbo užmokestis bus padidintas nuo rugpjūčio mėnesio dėl nedidelių infliacinių šuolių.Darbuotojams yra taikomos papildomos socialinės garantijos, t.y. draudimas nuo nelaimingų atitinkamų darbe, kuriam bus skiriama po 5500 Lt kas mėnesį.

Bendras visų darbuotojų darbo užmokestis pirmaisiais veiklos metais sudaro 133943 Lt, t.y. vidutiniškai 11162 Lt per mėnesį (vienam darbuotojui tenka apie 507 Lt mėnesinio darbo užmokesčio). Socialinio draudimo įmokos sudaro 41522,33 Lt per pirmuosius metus.Darbuotojų darbo užmokestis bei socialinio draudimo įmokos pateikti 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3 ir 3.5.4. lentelėse.

Eil. Nr. Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš viso per metus1. Siūvėjai Planuojama pagaminti gaminių (vnt.) 1100,00 1000,00 1000,00 1050,00 1100,00 1000,00 1150,00 1050,00 1050,00 1150,00 1000,00 1000,00 10550,00 Darbo užm. vienam gaminiui 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 – Darbo užmokestis 2970,00 2700,00 2700,00 2835,00 2970,00 2700,00 3105,00 2835,00 2835,00 3105,00 2700,00 2700,00 28485,00 Soc.draudimas 920,70 837,00 837,00 878,85 920,70 837,00 962,55 878,85 878,85 962,55 837,00 837,00 8830,352. Sukirpėjai Darbo užm. vienam gaminiui 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 – Darbo užmokestis 880,00 800,00 800,00 840,00 880,00 800,00 920,00 840,00 840,00 920,00 800,00 800,00 8440,00 Soc.draudimas 272,80 248,00 248,00 260,40 272,80 248,00 285,20 260,40 260,40 285,20 248,00 248,00 2616,403. Lygintojai Darbo užm. vienam gaminiui 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 – Darbo užmokestis 880,00 800,00 800,00 840,00 880,00 800,00 920,00 840,00 840,00 920,00 800,00 800,00 8440,00 Soc.draudimas 272,80 248,00 248,00 260,40 272,80 248,00 285,20 260,40 260,40 285,20 248,00 248,00 2616,404. Pakuotojas Darbo užm. vienam gaminiui 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 – Darbo užmokestis 792,00 720,00 720,00 756,00 792,00 720,00 828,00 756,00 756,00 828,00 720,00 720,00 7596,00 Soc.draudimas 245,52 223,20 223,20 234,36 245,52 223,20 256,68 234,36 234,36 256,68 223,20 223,20 2354,76Darbo užmokestis iš viso 5522,00 5020,00 5020,00 5271,00 5522,00 5020,00 5773,00 5271,00 5271,00 5773,00 5020,00 5020,00 52961,00Iš viso soc. draudimas 1711,82 1556,20 1556,20 1634,01 1711,82 1556,20 1789,63 1634,01 1634,01 1789,63 1556,20 1556,20 16417,91 Darbininkų darbo užmokestis ir socialinis draudimas3.5.1. lentelė

3.5.2. lentelėPagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinis draudimas Mėnesiai Iš viso per metus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Darbo užmokestis 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5160Soc. draudimas 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 1599,6Iš viso 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 563,3 6759,6

3.5.3. lentelė Administracijos darbo užmokestis ir socialinis draudimas Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš viso per metusDirektorius: Darbo užm. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600Soc. draudimas 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 6696Vyr. Finansininkas: Darbo užmokestis 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 16200Soc. draudimas 419 418,5 418,5 419 419 419 419 419 419 418,5 418,5 418,5 5022Iš viso darbo užmokestis 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 37800Iš viso socialinis draudimas 977 976,5 976,5 977 977 977 977 977 977 976,5 976,5 976,5 11718

3.5.4. lentelėGamybinės administracijos darbo užmokestis ir socialinis draudimasEil. Nr. Mėnesiai Iš viso per metus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Technologas – meistras Darbo užm. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00 Soc. draudimas 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 3720,002. Kontrolierius Darbo užm. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7200,00 Soc. draudimas 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 2232,003. Sandėlininkas Darbo užm. 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 5160,00 Soc. draudimas 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 1599,604. Valytoja Darbo užm. 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 3120,00 Soc. draudimas 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 967,20Iš viso darbo užm. 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 2290,00 27480,00Iš viso soc. draudimas 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 8518,80

3.6. TEIKIAMOS PAPILDOMOS PASLAUGOS

Pirmaisiais veiklos metais UAB “Žydinti rožė” neplanuoja teikti papildomų paslaugų. Tačiau tolesnėje veikloje jos savininkai svarsto galimybę siūti kostiumėlius pagal individualius užsakymus, o taip pat platinti gaminamos produkcijos asortimentą.

4. RINKODARA4.1. RINKOS ĮVERTINIMASRemiantis marketingo atliktų tyrimų rezultatais bendrovė nustatė, kad pagrindiniai moteriškų kostiumėlių vartotojai yra dailiosios lyties atstovės, dirbančios verslo, socialinėje bei finansų ir kredito srityse. Didžiausią dalį kostiumėlių vartotojų sudaro moterys nuo 25 iki 45 metų.

Statistikos bei atliktų marketingo tyrimų rezultatai rodo, kad moteriškų kostiumėlių paklausa rinkoje ne mažėja, tačiau turi nežymia tendenciją didėti. Tokia situacija turėtų išlikti ir ateityje, kadangi moterys visada nori atrodyti gražios bei nuolat keistis, ir tas jų poreikis vis didėja.Visa bendrovės gaminama produkcija bus parduodama Lietuvoje. Jau pasiūtus moteriškus kostiumėlius bendrovė planuoja parduoti mažmeninėms įmonėms partijomis pagal iš anksto iš jų gautus užsakymus, kas leis jai parduoti visus pasiūtus kostiumėlius, o sandėlyje laikyti juos tik tol, kol jų neatsiims pirkėjai. UAB „Žydinti rožė“ planuoja užmegzti gerus ryšius su pirkėjais, kurie, kaip tikimasi, įvertins jos gaminamos produkcijos aukštą kokybę ir neatsisakys pirkti jos ateityje.

4.2. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Pagrindiniai įmonės konkurentai yra kelios stambios firmos, o taip pat keliolika smulkių siuvimo įmonių. Pagrindiniai ir stambiausi bendrovės konkurentai yra:2. AB „Audimas“.3. AB „Monton“.4. UAB “Burda Moden salonas“.

UAB „Žydinti rožė“ pagrindinių konkurentų analizė 4.2.1. lentelė Bendrovės konkurentaiVertinimokriterijai AB „Audimas“ AB“ Monton“ UAB „Burda Moden Salonas“1. Prekių asortimentas Aukštos kokybės vyriškas, moteriškas ir vaikiškas viršutinis apatinis ir sportinis trikotažas, moteriški kostiumėliai. Viršutiniai drabužiai moterims, merginoms, vyrams ir berniukams Drabužiai moterims, vyrams ir vaikams, avalynė.2. Veiklos pobūdis. Produkcijos gamyba. Didmeninė bei mažmeninė prekyba ja. Produkcijos gamyba. Didmeninė bei mažmeninė prekyba ja. Produkcijos gamyba. Didmeninė bei mažmeninė prekyba ja. Taip pat prekyba siuvimo mašinomis bei kitais siuvimo reikmenimis, taip pat mados žurnalais. Siuvimas pagal individualius užsakymus.3. Užimama dalis rinkoje. 37,5% 15% 47,5%4. Produkcijos eksportavimas į kitų šalių rinkas. Suomija, Danija, Rusija, Estija, Latvija. Latvija, Estija, Europos šalys. Pasaulinė rinka.5. Naudojama gamybinė įranga. Morališkai pasenusi bei labiau pritaikyta trikotažinių gaminių gamybai. Šiuolaikiška. Tinkama reikalingoms funkcijoms atlikti. Nuolat atnaujinama arba keičiama nauja bei šiuolaikiška.

6. Nepatenkintų klientų procentas. 57,2% 30% 11,1%

Pateiktos lentelės duomenys parodo, kad bendrovės veiklos gaire ateityje galėtų būti UAB „Burda Moden Salonas“ veikla, kadangi ji yra pasiekusi gerų rezultatų ne tik moteriškų kostiumėlių, bet ir lengvosios pramonės rinkoje. Taip pat UAB „Žydinti rožė“ yra galimybė užkariauti tuos pirkėjus, kurie ne itin patenkinti jos konkurenčių siuvamais moteriškais kostiumėliais.

4.3. RINKODAROS PLANAS4.3.1. PARDAVIMO STRATEGIJAUAB „Žydinti rožė“ produkciją planuoja pardavinėti per tarpininkus selekcinio pateikimo būdu. Tai reiškia, kad yra pasirinkti tam tikri pastovūs produkcijos pirkėjai, kurie pateiks užsakymus sutartais terminais, o vėliau juos atsiims iš bendrovės sandėlio. Yra sudarytos sutartys su penkiomis moteriškų drabužių parduotuvėmis, kurių pavadinimai bei buvimo vieta pateikti 4.3.1.1. lentelėje.

UAB „Žydinti rožė“ produkcijos pardavimo tarpininkai 4.3.1.1. lentelėEil. Nr. Parduotuvės pavadinimas Parduotuvės adresas1. UAB „Mes pačios“ Kalvarijų g. 9, LT – 2005 Vilnius

3. UAB „Aladinas“ Laisvės pr. 117 a, LT – 2022 Vilnius4. UAB “Dibares” Savičiaus g. 2, :LT – 2001 Vilnius 5. UAB “Plius minus” S. Konarskio g. 21/1, LT – 2015 Vilnius

Firma pasirinko šiuos tarpininkus, nes jų buvimo vieta yra gana patogi bei lengvai pasiekiama vartotojoms. Privažiavimas priešių parduotuvių yra geras, be to, prie jų yra automobilių nemokamos aikštelės.Visos išlaidos, susijusios su produkcijos transportavimu įskaitytos į jos kainą.

4.3.2. KAINODAROS STRATEGIJA

Nustatant kostiumėlių kainas, bendrovė atsižvelgė į konkurentų parduodamų prekių kainas, į siuvamų kostiumėlių savikainą, į vartotojų grupę bei sumas, kurias jos skiria kaskart kostiumėlių pirkimui.UAB “Žydinti rožė” kostiumėlių kainos mažai skirsis nuo konkurentų kainų. Jos svyruos nuo 2% iki 5%.Pirmais metais bendrovė pardavinės savo produkciją nustatytomis kainomis, o nuo antrųjų metų planuoja taikyti kainų nuolaidas išskirtiniams klientams.

4.3.3. REKLAMA IR RĖMIMAS

UAB “Žydinti rožė” planuoja reklamuoti savo prodiukciją laikraščiuose. O praėjus pusmečiui (kas antrą mėnesį) – per videosiužetus ekrane ęsančiame virš Operos ir baleto teatro.

Firmos reklamai skiriamos lėšos sudarys 5000 Lt kiekvieną mėnesį pirmaisiais veiklos metais. Tolesnėje veikloje biudžetas reklamai bus sudaromas atsižvelgiant į įmonės padėtį rinkoje.Reklamos kompanijos dėka firma sieks pritraukti dailiosios lyties atstovių dėmesį į kostiumėlių dizainą bei kokybę, kurie bus akcentuojami pačioje reklamoje. Taip pat bus vardijamos parduotuvės, kuriose pirkėjos galės įsigyti UAB “Žydinti rožė” siuvamus moteriškus kostiumėlius.

5. VADYBA5.1. SAVININKAI IR VALDYTOJAIYra du bendrovės savininkai:Ramunė Markevičiūtė, turinti 48 proc. akcijų, ir Vaida Sužiedelienė, turinti 52 proc. akcijų.Bendrovė direktoriaus pareigoms priėmė Renatą Sereičiką, kuris 1993m. baigė Kauno technologijos universitete lengvosios pramonės bei dizaino specialybes. Siuvimo įmonėje dirbo direktoriaus pavaduotoju, meistru, kontrolieriumi.Bendrovėje taip pat dirba ir vyriausiasis finansininkas Marius Kriaučiūnas, kuris yra dirbęs keliose įmonėse finansininku, buhalteriu. Turi dešimties metų darbo stažą.2004 metais gruodžio mėnesio pabaigoje savininkai įregistravo uždarąją akcinę bendrovę “Žydinti rožė”. Jos veikla aprašyta verslo srities aprašyme.Savininkai nuolat stebi rinką ir jos pokyčius. Taip pat sprendžia įmonėje iškilusius klausimus dėl gaminamos produkcijos, darbuotojų saugumo, darbo užmokesčio ir kt.

5.2. ORGANIZACINĖ ĮMONĖS STRUKTŪRAOrganizacinę įmonės struktūrą yra pavaizduota 5.2.1. paveikslėlyje.

5.2.1. pav. Organizacinė UAB “Žydinti rožė” struktūra.

Pateiktos schemos apibūdinimas bei bendrovės darbuotojų priklausomybė pateikti gamybos proceso aprašyme.

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS6.1. RIZIKOS VERTINIMAS BEI ALTERNATYVI VEIKLAUAB “Žydinti rožė” įvertindama galimą verslo riziką išskyrė rizikos veiksnius bei numatė galimus jų sprendimus, kurie yra pateikti 6.1.1. lentelėje.

Verslo rizikos vertinimas bei alternatyvi veikla 6.1.1. lentelėRizikos veiksniai Apsisaugojimas nuo rizikos veiksnių (alternatyvi veikla)1. Konkurentų kainų sumažėjimas gali sumažinti bendrovės pardavimų apimtį. 1.1. Išsiaiškinti kainų sumažėjimo priežastis.1.2. Mažinti gamybos mastą.1.3. Ieškoti naujų pirkėjo pritraukimo būdų, t.y. tobulinti.

2. Darbuotojai gali pereiti dirbti į konkurentų įmones dėl siūlomų didesnių darbo užmokesčių. 2.1. Didinti darbo užmokesčio fondą iš gaunamo pelno.2.2. Skirti premijas bei skirti kitas skatinimo priemones už gerą darbo kokybę.2.3. Turėti numatytas kitas galimas kandidatūras.3. Verslo sritis gali tapti nepelninga dėl makro- ar mikropriežasčių 3.1. Likviduoti bendrovę, kol ji nepasiekė bankroto ribos.3.2. Įvertinti ir parduoti visą įmonės turimą turtą.3.3. Atsiskaityti su kreditoriaisARBAReorganizuoti bendrovę, keičiant jos veiklą į labiau pelningą, jeigu tai bus naudinga jai.4. Infliacija. Gyvenimo lygio smukimas gali priversti vartotojus daugiau taupyti, o ne išleisti pinigus 4.1. Mažinti metinį gaminamos produkcijos kiekį.4.2. Atsižvelgiant į numatomos infliacijos trukmę, parduoti prekes kreditan.4.3. Sumažinti darbo valandų skaičių, kas leis sumažinti darbo užmokestį, o taip pat ir gamybinę savikainą.

6. FINANSINĖ DALIS

6.1. lentelė

6.2. lentelė

6.3. lentelė

6.4. lentelė

6.5. lentelė

6.6. lentelė

6.7. lentelė

6.8. lentelė

6.9. lentelė

6.10. lentelė

6.11. lentelė

6.12. lentelėFinansavimo poreikiai ir šaltiniai

6.13. lentelėPlanuojamas gaminti ir parduoti produkcijos kiekisModeliai Mėnesiai Iš viso per metus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kostiumėlis su kelnėm,vnt. Medvilnė 330 285 275 275 255 190 200 190 190 300 260 300 3050 Pusvilnė 345 290 280 265 215 150 150 150 150 260 240 350 2845Kostiumėlis su sijonu,vnt. Medvilnė 200 200 225 250 315 390 510 390 390 270 230 150 3520 Pusvilnė 225 225 220 260 315 270 290 320 320 320 270 200 3235Iš viso 1100 1000 1000 1050 1100 1000 1150 1050 1050 1150 1000 1000 12650

6.14. lentelė

6.15. lentelė

6.16. lentelė Pelno (nuostolio) prognozė

Rodikliai Mėnesiai Iš viso per metus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pardavimo pajamos (be PVM) 365649,45 330042,75 326838,14 341028,05 349457,67 304214,66 341360,25 323091,36 323091,36 372464,07 325526,69 339382,2 4042146,652. Parduotų prekių savikaina 297736,3 269526,15 267435,7 279187,4 287183,1 235318,81 284394,6 267497 267497 307142,9 266583,3 275622 3305124,263. Bendrasis veiklos pelnas 67913,15 60516,60 59402,44 61840,65 62274,57 68895,85 56965,65 55594,36 55594,36 65321,17 58943,39 63760,20 737022,394. Veiklos sąnaudos 19084,52 19001,54 18935,84 18406,86 18463,26 18223,65 18390,08 18270,30 18350,40 18861,23 18979,31 19145,88 227983,944.1. Patalpų apšvietimas 22,88 20,8 20,8 21,84 22,88 20,8 23,92 21,84 21,84 23,92 20,8 20,8 263,124.2. Šiltas vanduo 7,74 7,74 7,26 6,97 6,78 6,29 6,24 6,29 6,44 6,78 7,02 7,26 82,814.3. Šaltas vanduo 1,62 1,67 1,84 1,9 1,96 2,13 2,13 2,11 2,06 1,98 1,84 1,67 22,914.4 Patalpų apšildymas 502,92 502,92 502,92 251,46 502,92 502,92 2766,064.5. Administracijos darbo užmokestis 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 378004.6. Administracijos soc. draudimas 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 976,5 117184.7. Administracijos patalpų nusidėvėjimas 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2524.8. Reklama 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 600004.9. Baldų nusidėvėjimas 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 1841,564.10. Palūkanos bankui 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 14404.11. Buitinių patalpų nusidevėjimas 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 263,24.12. Šiukšlių išvežimas 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4204.13. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų įmonėje 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660004.14. Laikraščių prenumerata 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 54724.15.Kanceliarinės prekės 330 315 320 320 325 330 330 310 325 320 316 330 38714.16. Ryšių paslaugos 1032,5 1132,5 1082,5 982,5 992,5 982,5 952,5 932,5 1012,5 1022,5 1132,5 1232,5 124904.17. Mokesčiai 2082,97 1902,02 1886,63 1959,76 2005,25 1778,04 1971,40 1873,67 1873,67 2120,70 1880,34 1946,84 23281,284.17.1. Kelių mokestis 1755,12 1584,21 1568,82 1636,93 1677,40 1460,23 1638,53 1550,84 1550,84 1787,83 1562,53 1629,03 19402,304.17.2. Įmokos į garantinį fondą 227,84 217,8 217,8 222,82 227,84 217,8 232,86 222,82 222,82 232,86 217,8 217,8 2678,864.17.3. Nekilnojamojo turto mok. 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 1200,125. Veiklos pelnas 48828,63 41515,07 40466,59 43433,79 43811,31 50672,20 38575,58 37324,06 37243,96 46459,94 39964,09 44614,32 509038,456. Apmokestinamasis pelnas 48828,63 41515,07 40466,59 43433,79 43811,31 50672,20 38575,58 37324,06 37243,96 46459,94 39964,09 44614,32 509038,457. Pelno mokestis 7324,29 6227,26 6069,99 6515,07 6571,70 7600,83 5786,34 5598,61 5586,59 6968,99 5994,61 6692,15 76355,778. Grynasis pelnas 41504,34 35287,81 34396,60 36918,72 37239,62 43071,37 32789,24 31725,45 31657,36 39490,95 33969,47 37922,17 432682,68

6.17. lentelė

7. FINANSINIAI RODIKLIAI7.1. Lūžio taško apskaičiavimasLūžio taškas=(Veiklos sąnaudos/Pelno marža)*100

pelno marža=(Bendras pelnas/realizavimo pajamos)*100

Realizavimo pajamos= 4769733,05 Bendras pelnas= 737022,39 Veiklos sąnaudos= 227983,94 Pelno marža 15,45 Lūžio taškas 1475426,73

7.2 Apyvartumo rodikliai

Trumpalaikio turto (TT) naudojimas ir valdymas visada yra susijęs su investicijomis į trumpalaikius aktyvus. Trumpalaikio turto valdymui apskaičiuoti naudojama labai daug rodiklių. Pagal UAB „Moters elegancija“ duomenis mes galime apskaičiuoti šiuos rodiklius.1) Nuosavas grynasis TT = TT – Trumpalaikiai įsipareigojimaiNuosavas grynasis TT = 641025 – 18000 = 623025 Lt

7.3. Likvidumo (mokumo) rodikliai:

7.3.1. Padengimo koeficientas = TT / Trumpalaikiai įsipareigojimaiPadengimo koef. = = 35,617.3.2. Kritinio įvertinimo koeficientas = Mobilusis TT – Trumpalaikiai įsipareigojimaiMobilusis turtas = TT – AtsargosMobilusis turtas = 641025 – 558895 = 82130 LtKritinio įvertinimo koef. = 4,567.4. Santykis parodantis kiek savininkų nuosavybės tenka kiekvienam skolos litui:Savininkų nuosavybė / Skolintojų nuosavybė = 1

7.5. Pelningumo rodikliai7.5.1. Bendrasis pelningumas = Bendrasis pelnas / Pardavimų pajamosBendrasis pelningumas = 0,157.5.2. Grynasis pelningumas = Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą / PardavimaiGrynasis pelningumas = 0,117.5.3.Turto pelningumas = Grynasis pelnas / Visas turtasTurto pelningumas = 0,557.5.4. Akcinio kapitalo grąža = Grynasis pelnas / Savininkų nuosavybėAkcinio kapitalo grąža = = 0,55

8. BALANSAS8.1 lentelėUAB “Moters elegancija” 2002 metų balansas

PRIEDAI

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Žydinti rožė”Kodas: 3767923Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovėĮregistravimo data: 2004 m. gruodžio d.Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centrasPažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Juridinių asmenų registravimo skyriaus II privačių juridinių asmenų registravimo grupės vedėja Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. gruodžio d.

Nr. 033415

LITERATŪRA

1. Kvedaraitė V. “Firmos finansinė analizė”,V: Lietuvos informacijos institutas, 1996.2. Garškienė R. “Verslo planavimas”,V: Lietuvos informacijos institutas, 1997.3. Jovaiša A. “Kaip parengti verslo planą”, V: Pačiolis, 2001.