verslo ekonomika

TURINIS

Įvadas 2
(1 lentelė) Atskirų gaminių gamybos mąstas per metus. 3
(2 lentelė) Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. 4
(3 lentelė) Darbininkų bei barų administracijos darbuotojų 6
skaičius.
(4 lentelė) Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam ir
visiems gaminiams. 8
(5 lentelė) Tiesiogiai priskiriamas darbininkų soc. draudimas. 9
(6 lentelė) Pagalbinių darbinikų ir barų administracijos darbo apmokėjimas
bei įmokos soc. draudimui. 10
(7 lentelė) Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. 12
(8 lentelė) Maksimalios ir vidutinės einamosios (ciklinės) atsargos (m ir lt.). 14
(9 lentelė) Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos (m ir lt.). 20
(10 lentelė) Gautinių medžiagų kiekis metrais ir ve ertė litais per metus. 22
(11 lentelė)Sandėlių plotas. 24
(12 lentelė) Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. 26
(13 lentelė) Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė. 27
(14 lentelė) Bedra pastatų vertė ir plotas. 28 (15 lentelė) Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. 29
(16 lentelė) Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. 31
(17 lentelė) Vieno gaminio tiesioginės gamybinės išlaidos. 32
(18 lentelė) Gamybinės paskirties įrenginių ir pastatų metinės nusidėvėjimo

sąnaudos. 33
(19 lentelė) Netiesioginės gamybos išlaidos. 36
(20 lentelė) Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno
gaminio savikaina. 37
(21 lentelė) Vieno gaminio kaina. 38
(22 lentelė) Už žbaigtos produkcijos ir parduotos produkcijos vertė per metus, Lt. 39
(23 lentelė) Įmonės veiklos sąnaudos. 40
(24 lentelė) Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno sumos per metus. 41
(25 lentelė) Pardavimų pelningumas. 42
Išvados ir pasiūlymai 43
Literatūra 44

.

Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagos poreikis programai vykdyti Išlaidos programai vykdyti, Lt

t. Draustinių medžiagų atsargos, m Draustinių medžiagų atsargos, Lt.
1. Švarkas Pusvilnė m 12672,40 405516,80 138,88 4444,02

Pamušalinis šilkas m 10722,80 128673,60 117,51 1410,12

Petukai vnt. 9748 9748 106,83 106,83

Sągos vnt. 38992 58488 427,31 640,96

Kitos medžiagos Lt. – 58488 – 640,96
2. Sijonas Pusvilnė m 7027,50 224880 77,01 2464,44

Pamušalinis audinys m 6559 78708 71,88 862,55

Užtrauktukas vnt. 4685 7027,50 51,34 77,01

Sagos vnt. 4685 7027,50 51,34 77,01

Kitos medžiagos Lt. – 21082,50 – 231,04

3. Suknelė Šilkas m 10100,20 282805,60 110,69 3099,24

Pamušalinis audinys m 3213,70 38564,40 35,22 422,62

Petukai vnt. 9182 9182 100,62 100,62

Siuvinėjimo siūlai m 13773 41319 150,94 452,81

Sagos vnt. 32137 16068,50 352,19 176,09

Kitos medžiagos Lt. – 36728 – 402,50

4. Kombinezonas Pusvilnė m 14272 456704 156,41 5004,98

Petukai vnt. 8920 17840 97,75 195,51

Užtrauktukas vnt. 4460 4460 48,88 48,88

Kitos medžiagos Lt. – 60210 – –
23

Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos (m ir lt.) 9 lentelė

24
9 užduotis:

Apskaičiuoti draustines (apsaugos) medžiagų atsargas m ir Lt.

Žinome, kad visų siuviniams naudojamų medžiagų draustinės atsargos numatomos tokios, kad pakaktų 4 dienų tiekimo vėlavinui.
Tam tikros medžiagos draustinės atsargos apskaičiuojamos taip:

A = m ∙ t , t – vidutinis medžiagų vėlavimas dienomis.

Draustinių medžiagų atsargos, m Draustinių medžiagų atsargos, Lt.

12672,40 × 4 405516,80 × 4
1) Švarkas: pusvilnė = ——————— = 138,88 ——————— = 4444,02

365 365

10722,80 × 4 128673,60 × 4

pamušalinis šilkas = ——————— = 117,51 ——————— = 1410,2

365 365

9748 × 4 9748 × 4

petukai = —————— =106,83 ——————— = 106,83

365 365

38992 × 4 58488 × 4

sagos = —————— = 427,31 ——————— = 640,96

365 365

58488 × 4

Kitos medžiagos —— ——————— = 640,96

365

7027,50 × 4 224880 × 4
2) Sijonas: pusvilnė = —————— = 77,01 ——————— = 2464,44

365 365

6559 × 4 78708 × 4

pamušalinis audinys = ————— =71,88 ——————— = 862,55

365 365

4685 × 4 7027,50 × 4

užtrauktukas = —————― = 51,34 ——————— = 77,01

365 365

4685 × 4 7027,50 × 4

sagos = —————— = 51,34 ——————— = 77,01

365 365

21082,50 × 4

Kitos medžiagos ——— ——————— = 231,04

365

10100,20 × 4 282805,60 × 4
3) Suknelė: šilkas = —————— = 110,69 ——————— = 3099,24

365 365

3213,70 × 4 38564,40 × 4

pamušalinis audinys = —————— = 35,22 ——————— = 422,62

365 365

9182 × 4 9182 × 4

petukai = ————— = 100,62 ——————— = 100,62

365 365

13773 × 4 41319 × 4

siuvinėjimo siūlai = —————— = 150,94 ——————— = 452,81

365 365

32137 × 4 16068,50 × 4

sagos = —————— = 352,19 ——————— = 176,09

365 365

36728 × 4

kitos medžiagos ———— ——————— = 402,50

365

14272 × 4 546704 × 4
4) Kombinezonas: pusvilnė = —————— = 156,41 ——————— = 5004,98

365 365

8920 × 4 17840 × 4

petukai = —————— = 97,75 ——————— = 195,51

365 365

4460 × 4 4460 × 4

užtrauktukas = —————— = 48,88 —————— = 48,88

365 365

60210 × 4

kitos medžiagos ———— —————— = 659,84

365

Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagų poreikis metinei programai vykdyti Vidutinės einamosios atsargos Draustinės medžiagų atsargos Gautinės atsargos

vnt. Lt. vnt. Lt. vnt. Lt. vnt. Lt.
1. Švarkas Pusvilnė m 12672,40 405516,80 376,11 12035,52 136,77 4376,55 13185,28 421928, 87

Pamušalinis šilkas m 10722,80 128673,60 3166,19 37994,28 113,73 1388,71 14002,72 180670,60

Petukai vnt. 9748 9748 197,26 197,26 105,21 105,21 10050,47 10050,47

Sągos vnt. 38992 58488 789,04 1183,56 420,82 631,23 40201,86 60302,79

Kitos medžiagos Lt. – 58488 – 1183,56 – 631,23 – 60302,79
2. Sijonas Pusvilnė m 7027,50 224880 207,95 6654,40 75,62 2419,73 7311,07 233954,13

Pamušalinis audinys m 6559 78708 194,08 2328,96 70,58 846,90 6823,66 81883,86

Užtrauktukas vnt. 4685 7027,50 94,52 141,78 50,41 75,62 4859,93 7244,90

Sagos vnt. 4685 7027,50 94,52 141,78 50,41 75,62 4859,93 7244,90

Kitos medžiagos Lt. – 21082,5 – 425,34 – 226,85 – 21734,69
3. Suknelė Šilkas m 10100,20 282805,60 298,36 8354,08 108,49 3037,81 10507,05 249197,49

Pamušalinis audinys m 3213,70 38564,4 189,86 1139,16 34,52 414,25 3438,08 40117,81

Petukai vnt. 9182 9182 184,93 184,93 98,63 98,63 9465,56 9465,56

Siuvinėjimo siūlai m 13773 41319 277,40 832,20 147,95 443,84 14198,35 42595,04

Sagos vnt. 32137 16068,5 647,26 20712,32 345,21 172,60 33129,47 36953,42

Kitos medžiagos Lt. – 36728 – 739,72 – 394,52 – 37862,24
4. Kombinezonas Pusvilnė m 14272 456704 424,33 13578,56 154,30 4937,64 14850,63 475220,20

Petukai vnt. 8920 17840 180,82 361,64 96,44 192,88 9197,26 18394,52

Užtrauktukas vnt. 4460 4460 90,41 90,41 48,22 48,22 4598,63 4598,63

Kitos me edžiagos Lt. – 60210 – 1220,54 – 650,96 – 62081,50

Iš viso: 1931670 Iš viso: 200679,95 2061804
26
Gautinių medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus 10 lentelė

10 užduotis:

Gautinių medžiagų kiekį sužinome sudėję medžiagų poreikį programai vykdyti, vidutinių einamųjų atsargų ir draustinių medžiagų atsargų kiekius.
O vertę litais sužinome analogiškai, sudėję jau minėtų kiekių vertę litais.

Sandėlių plotas, kv. m. 28 11 lentelė 11 lentelė
Eil. Nr. Įrengimų (darbo vietų) pavadinimas Įrenginių sk. Vieno įreng. ar darbo vietos užimamas plotas,kv.m, be aptarnav. zonų Papildomų darbo vietų aptarnavimo zona, kv. m. Visų įrenginių naudingas plotas, kv. m. Gamybinio ploto panaudojimo koeficientas Bendras gamybinis plotas, kv. m. Sandėlių plotas,kv. m. Užbaigtų gaminių sandėlių plotas, kv

v. m. Medžiagų sandėliavimoplotas, kv. m.
1. Sukirpimo 6 4 12 36 0,5 72 11,52 3,84 7,68
2. Siuvimo 22 2,5 27,5 82,50 0,5 165 26,40 8,80 17,60
3. Siuvinėjimo 5 2,5 6,25 18,75 0,35 53,57 8,57 2,86 5,71
4. Overlokas 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32
5. Kilpinė mašina 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32
6. Saginė mašina 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32
7. Lyginimo stalai 2 3 3 9 1 9 1,44 0,48 0,96
8. Pagalbiniai darbininkai 27 3,5 47,25 141,75 1 141,75 22,68 7,56 15,12

Iš viso: 450,32 72,05 24,02 48,03

29
11 užduotis:

naudingas plotas
Bendras gamybinis plotas = ——————————————————

gamybinio ploto panaudojimo koeficientas

1. Sukirpimas: 36 ÷ 0,5 = 72 (kv. m.) ; kiti skaičiavimai analogiški.

Sandėliavimo patalpų plotas sudaro 16 % gamybinio ploto.

1. Sukirpimas : 72 × 0,16 = 3,84 (kv. m.) ; kiti skaičiavimai analogiški.

Užbaigtų gaminių sandėlių plotas skaičiuojamas taip:

Užbaigtų gaminių sandėliavimo plotas dauginamas iš 2.

1. Sukirpimas 3,84 × 2 = 7,68 ( kv. m.) ir t.t
Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagos poreikis programai vykdyti Išlaidos programai vykdyti, Lt. Draustinių medžiagų atsargos, m
1. Švarkas Pusvilnė m 2,6 32 83,20

Pamušalinis šilkas m 2,2 12 26,40

Petukai vnt. 2 1 2,00

Sagos vnt. 8 1,5 12,00

Kitos medžiagos Lt. – 1,2 12,00

Iš viso: 135,60
2. Sijonas Pusvilnė m 1,5 32 48,00

Pamušalinis audinys m 1,4 12 16,80

Užtrauktukas vnt. 1 1,5 1,50

Sagos vnt. 1 1,5 1,50

Kitos medžiagos Lt. – 4,5 4,50

Iš viso: 72,30

3. Suknelė Šilkas m 2,2 28 61,60

Pamušalinis audinys m 0,7 12 8,40

Petukai vnt. 2 1 2,00

Siuvinėjimo siūlai m 3 3 9,00

Sagos vnt. 7 0,5 3,50

Kitos medžiagos Lt. – 8 8,00

Iš viso: 92,50

4. Kombinezonas Pusvilnė m 3,2 32 102,40

Petukai vnt. 2 2 4,00

Užtrauktukas vnt. 1 1 1,00

Kitos medžiagos Lt. – 13,5 13,50

Iš viso: 120,90
30

Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui 12 lentelė

12 užduotis:

Tiesioginės išlaidos medžiagoms skaičiuojamos taip:

Medžiagos poreikis × vieneto kaina

Pvz.: Švarkas : pusvilnė = 2,6 × 32 = 83,20 Lt.

kiti skaičiavimai analogiški.

Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė.

13 lentelė

Bedras gamybinis plotas Administracinis plotas
Plotas, kv. m. 450,32 90,06
Pastatų kv. m. ploto kaina 480 480
Vertė, Lt. 216153,60 43228,80

13 užduotis:

Adminitracinių patalpų plotas sudaro 20 % gamybinių patalpų ploto.

450,32 × 0,20 = 90,6 (kv. m.)

Bendras patalpų plotas ir vertė

14 lentelė

Bedras gamybinis plotas Administracinis plotas Sandėlių plotas Bendras plotas
Plotas, kv. m. 450,32 90,06 72,05 612,43
Pastatų kv. m. ploto kaina 480 480 480 480
Vertė, Lt. 216153,60 43228,80 34584,00 293966,40

14 užduotis:

Bendras pastatų plotas = gamybinis plotas + administracinių patalpų plotas + sandėlių plotas

Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. 33 15 lentelė
Eil. Nr. Įrengimų (darbo vietų) pavadinimas Įrenginių skaičius Vieno įrengimo elektros variklių galingumas , kW Įrengimų variklių galingumas, kW Ekektros variklių galingumo priklausos koeficientas Įrengimo naudingo laiko trukmė per metus, val. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti, kW
1. Sukirpimo 6 0,3 1,8 0,60 3820,16 4125,77
2. Siuvimo 22 0,4 8,8 0,60 3820,16 20170,44
3. Siuvinėjimo 5 0,4 2,0 0,60 3820,16 4584,19
4. Overlokas 1 0,5 0,5 0,60 3820,16 1146,05
5. Kilpinė mašina 1 0,3 0,3 0,60 3820,16 687,63
6. Saginė mašina 1 0,3 0,3 0,60 3820,16 687,63
7. Lyginimo stalai 2 0,2 0,4 0,60 3820,16 916,84
8. Pagalbiniai darbininkai 27 0,2 5,4 0,60 3820,16 12377,32

Iš viso: 44695,87

EE = P × T × k ;

P – įrengimų variklių galingumas, kW

W
T – Įrengimo naudingo laiko trukmė, per atitinkamą laikotarpį, val.
k – energijos paklausos koeficientas

15 užduotis:

1. Sukirpimas:

P = 6 × 0,3 = 1,8 (kW)
EE = 1,8 × 0,60 × 3820,16 = 4125,77 (kW)

2. Siuvimas:

P = 22 × 4 = 8.8 (kW)
EE = 8,8 × 0,60 × 3820,16 = 20170,44 (kW)

3. Siuvinėjimas:

P = 5 × 0,4 = 2,0 (kW)
EE = 2,0 × 0,60 × 3820,16 = 4584,19 (kW)

4. Overlokas:

P = 1 × 0,5 = 0,5 (kW)
EE = 0,5 × 0,60 × 3820,16 = 1146,05 (kW)

5. Kilpinė mašina:

P = 0,3 (kW)
EE = 0,3 × 0,60 × 3820,16 = 687,63 (kW)

6. Saginė mašina:

P = 0,3 (kW)
EE = 0,3 × 0,60 × 3820,16 = 687,63 (kW)

7. Lyginimo stalai:

P = 2 × 0,2 = 0,4 (kW)
EE = 0,4 × 0,60 × 3820,16 = 916,84 (kW)

8. Pagalbinių darbininkų darbo vieta:

P = 27 × 0,2 = 5,4 (kW)
EE = 5,4 × 0,60 × 3820,16 = 12377,32 (kW)

Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti

16 lentelė
Patalpų plotas, kv. m. Patalpų apšvietimo trukmė Patalpų 1 kv. m. pšvietimo galingumo nora, W/kv. m. Reikalingas elektros energijos kiekis
612,43 4064 16 39822,65

16 užduotis:

Paaiškinimai:

Reikalingas elektros energijos kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

n

E = Pl × T × ——— ;

1000

Pl – patalpų plotas, kv. m.,
T – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį, (val.),

T = 254 × 8 × 2 =4064 (val.),

n – patalpų ploto 1 kv. m. apšvietimo galingumo norma, W/kv. m.,

n = 16 (W/kv. m.)

E = 612.43 × 4064 × 0,016 = 39822.65

Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos

17 lentelė
Eil.Nr. Gaminio pavadinimas Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis, Lt. Pagrindinių darbininkų įmokos soc. draudimui Lt. Tiesioginės išlaidos medžiagoms Lt. Tiesioginės gamybos išlaidos Lt.
1 Švarkas 42,56 13,19 135,60 191,35
2 Sijonas 14,19 4,40 72,30 90,89
3 Suknelė 48,35 14,99 92,50 155,84
4 Kombinezonas 42,56 13,19 120,90 176,65

Tiesioginės gamybos išlaidos = pagrindinių darbininkų darbo užmokestis + pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui + tiesioginės medžiagų išlaidos.

Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos 37 18 lentelė
Eil. Nr. Įrengimų (darbo vietų) pavadinimas Įrenginių skaičius ar pastatų plotas Vieno įrenginio ar 1 kv. m. pastatų ploto kaina, Lt. Visų įrenginių ar pastatų ploto kaina, Lt. Turto vartojimas Likvidavimo vertė Nusidėvėjimo sąnaudos
1. Sukirpimo 6 550 3300 5 165 627
2. Siuvimo irSiuvinėjimo 27 4500 121500 5 6075 23085
3. Overlokas 1 1250 1250 5 62,5 237,5
4. Kilpinė mašina 1 1100 1100 5 55 209
5. Saginė mašina 1 950 950 5 47,5 180,5
6. Lyginimo stalai 2 500 1000 5 50 190
7. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 27 300 8100 5 405 1539
8. Biuro baldai 2 4800 9600 5 480 1520
9. Faksas 1 2000 2000 5 100 633
10. Kompiuteris 1 3000 3000 5 150 950
11. Pastatai Iš viso: 29171,00
12. Gamybinės patalpos 450,32 480 216453,60 15 10807,68 13689,73
13. Administra- cinės patalpos 90,06 480 43228,80 15 2161,44 2737,82
14. Sandėliai 72,05 480 34584,00 15 1729,20 2190,32

Iš viso: 18617,87

18 užduotis:

Visų įrenginių ar pastatų ploto kaina Lt. apskaičiuojama taip:

1. Sukirpimas = 6 × 550 = 3300 Lt.

2. Siuvimo ir siuvinėjimo mašinos = 27 × 4500 = 121500

kiti skaičiavimai yra analogiški.

Norint apskaičiuoti nusidėvėjimo sąnaudas naudosime šią formulę:

visų įrengimų, pastatų ploto kaina – likvidacinė vertė
Nusidėvėjimo są

ąnaudos = ———————————————————————

Turto vartojimo trukmė (metais)

3300 – 165
1. Sukirpimas = ——————— = 627 Lt.

5

121500 – 6075
2. Siuvimo ir siuvinėjimo mašinos = ——————— = 23085 Lt.

5

Kiti skaičiavimai yra tokie patys.

Netiesioginės gamybos išlaidos 19 lentelė
Eil. Nr. Netiesoginės gamybos išlaidos Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimai Suma , Lt.
1. Pagalbinės medžiagos 1500 × 2 × 12 36000,00
2. Pagalbinių darbininkų DU ir įmokos socialiniam draudimui 209064,31 + 64809,94 (× 0,31) 273874,25
3. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas – 26068,00
4. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas – 13689,73
5. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti 44695,87 × 0,29 12961,80
6. Medžiagų technologo DU ir įmokos socialiniam draudimui 14400 + 4464 (× 0,31) 18864,00
7. Meistro DU ir įmokos socialiniam draudimui 1440 + 4464 18864,00
8. Kitos netiesioginės išlaidos – 18200,00

Iš viso: 418521,78

19 užduotis:

Norėdami sužinoti netiesiogines gamybos išlaidas turime visas jas sudėti.

Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina

20 lentelė
Eil.Nr. Gaminio pavadinimas Išlaidos tenkačios vienam gaminiui, Lt. Netiesioginės išlaidos tenkačios vienam gaminiui Lt. Gaminio savikaina, Lt.
1 Švarkas 191,35 28,45 219,80
2 Sijonas 90,89 13,51 104,40
3 Suknelė 155,84 23,17 179,01
4 Kombinezonas 176,65 26,26 202,91

20 užduotis:

Netiesioginė gamybos išlaidos atskiriems gaminiams paskirstomos proporcingai tiesioginėms gamybos išlaidoms.
Netiesioginių išlaidų paskirstymo koeficientas apskaičiuojamas taip:

netiesioginių išlaidų suma
k = —————————————

tiesioginių išlaidų suma

Tiesioginės gamybos išlaidos tenkančios visiems gaminiams = tiesioginės gamybos išlaidos tenkančios vienam gaminiui × gamybos mąstas

Švarkas = 191,35 × 4800 = 918480
Sijonas = 90,89 × 4600 = 418094
Suknelė = 155,84 × 4500 = 701280
Kombinezonas = 176,65 × 4400 = 777260

Tiesioginės gamybos išlaidų suma = 918480 + 418094 + 701280 + 777260 = 2815114

418521,78
k = —————— = 0,1486695

2815114

Netiesioginės gamybos išlaidos tenkančios visiems gaminiams = tiesioginės gamybos išlaidos tenkančios vienam gaminiui × paskirstymo koeficientas

Švarkas = 191,35 × 0,1486695 = 28,45 Lt.
Sijonas = 90,89 × 0,1486695 = 13,51 Lt.
Suknelė = 155,84 × 0,1486695 = 23,17 Lt.
Kombinezonas = 176,65 × 0,1486695 = 26,26 Lt.

Gaminio savikaina = tiesioginės gamybos išlaidos + netiesioginės gamybos išlaidos.
Švarkas = 191,35 + 28,45 = 219,80 Lt.
Sijonas = 90,89 + 13,51 = 104,40 Lt.
Suknelė = 155,84 + 23,17 = 179,01 Lt.
Kombinezonas = 176,65 + 26,26 = 202,91 Lt.
41

Vieno gaminio kaina

21 lentelė
Eil.Nr. Gaminio pavadinimas Gaminio savikaina, Lt. Antkainis (%) Gaminio kaina, Lt.
1 Švarkas 219,80 60 351,68
2 Sijonas 104,40 60 167,04
3 Suknelė 179,01 75 313,27
4 Kombinezonas 202,91 80 365,24

21 užduotis:

Norint sužinoti gaminio kaina reikia gaminio savikainą padauginti iš antkainio.

Švarkas = 219,80 × 1,60 = 351,68 Lt.

Sijonas = 104,40 × 1,60 = 167,04 Lt.

Suknelė = 179,01 × 1,75 = 313,27 Lt.

Kombinezonas = 202,91 × 1,80 = 365,24 Lt.

Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė per metus Lt.

22 lentelė
Eil.Nr. Gaminio pavadinimas Gaminio kaina , Lt. Pagaminta produkcija Parduota produkcija

kiekis vnt. vertė Lt. kiekis vnt. vertė Lt.
1 Švarkas 351,68 4837 1701076,10 4800 1688064
2 Sijonas 167,04 4650 776736 4600 768384
3 Suknelė 313,27 4556 1427258,10 4500 1409715
4 Kombinezonas 365,24 4448 1624587,50 4400 1607056

Iš viso: 18491 5529657,70 18300 5473219

22 užduotis:

Pagaminta, parduota produkcija = gaminio kaina × kiekis

Pagaminta produkcija:

Švarkas = 351,68 × 4837 = 1701076,10 Lt.
Sijonas = 167,04 × 4650 = 776736,00 Lt.
Suknelė = 313,27 × 4556 = 1624587,50 L.
Kombinezonas = 365,24 × 4448 = 1624587,50 Lt.

Parduota produkcija:

Švarkas = 4800 × 351,68 = 1688064,00 Lt.
Sijonas = 4600 × 167,04 = 768384,00 Lt.
Suknelė = 4500 × 313,27 = 1409715,00 Lt.
Kombinezonas = 4400 × 365,24 = 1607056,00 Lt.

Įmonės veiklos sąnaudos

23 lentelė
Eil. Nr. Veiklos sąnaudos (per 1 metus) Suma, Lt.
1. Įmokos socialiniam draudimui 325456,80
2. Ilgalaikio materialinio turto nusidėvėjimas 47788,87
3. Vyriausiojo buhalterio priskiriamas DU 12961,80
4. Reklama 6000
5. Ryšių išlaidos 1440
6. Kitos veiklos sąnaudos 3600
7. Aministracijos darbo užmokestis per metus 97372,80
Iš viso: 494620,27

23 užduotis:

Veiklos sąnaudos apskaičiuojamos jas susumuojant.

Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumos per metus, Lt.

24 lentelė
Eil. Nr. Atskaitymų pavadinimai Suma Lt. Bendras pelnas, Lt. Grynas pelnas , Lt.
1. Tiesioginės išlaidos medžiagoms 614,73
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 18617,87
3. Netiesioginės sąnaudos 418521,78
4. Veiklos sąnaudos 494620,27
5. Tiesiogiai priskiriamas DU darbininkams, pagalb. darbininkams ir technologams 1004261,80
6. Išlaidos metinei programai vykdyti 1963521,40
7. Tiesiogiai priskiriamas direktoriaus DU 24000
Iš viso: 3902557,80 5473219,00 1570661,20

24 užduotis:

Kadangi bendrąjį pelną mes jau žinome (tai pardavimų apimtis, Lt.), tuomet grynasis pelnas apskaičiuojamas taip:

Grynasis pelnas = bendras pelnas – įvairios išlaidos

Grynasis pelnas = 5473219 – 3902557,80 = 1570661,20 Lt.

Pardavimų pelningumas

25 lentelė
Grynasis pelnas Pardavimai Pardavimų pelningumo koef. (%)
1570661,20 5473219,00 0,2869

25 užduotis:

Apskaičiuoti pardavimų pelningumui naudosime šią formulę:

grynasis pelnas
Pardavimų pelningumas = —————————

pardavimai

1570661,20
Pardavimų pelningumas = ———————— = 0,2869 (%)

5473219,00

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Lukoševičius K., Martinkus B., Verslo vadyba. – K.;Technologija, 2001.

2. Labutienė E. S. Koncernų steigimas ir valdymo organizavimas. – V., 1996.

3. Monkevičienė Z., Žitkus L., Verslininkystė. – Kaunas: Technologija, 1996

Leave a Comment