UAB “Hausas” verslo planas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„HAUSAS“
VERSLO PLANO APRAŠYMAS

TURINYS

Reziume 3
Įvadas 4
Įmonės veiklos analizė 5
Marketingo planas 9
Gamybos planas 12
Organizacinis planas 14
Finansinis planas 18
Pagrindiniai rizikos veiksniai 25
Ekologija ir verslas 25
Priedai 26

REZIUME

Įmonės rekvizitai:
Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Hausas“
Įmonės kodas: 3477845
Registravimo data: 2005 01 01
Veiklos pobūdis: Pramogų klubas
Adresas: Savanorių pr. 350, Kaunas, LT-3000
Telefonas: 775533
Bankas: Vilniaus bankas, Kauno filialas, kodas 2601001798
Atsiskaitomoji sąskaita: 36963

Paslaugų verslui įgijant vis didesnę pasiūlą Lietuvoje, verslo planas buvo sudarytas, norint įkurti naktinį klubą „Hausas“. Bene svarbiausias tikslas – sukurti stilingiausią klubą Kaune, kad žmogus atsipalaiduotų ir jį pamėgtų. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – mūsų pagrindinė veikla norint pasiekti tikslo – maksimalaus kliento norų patenkinimo. Klientas ir jo o poilsis yra užduotis, skirta mums, kurią mes galime bešališkai įvertinti ir įvykdyti.
Įmonės buveinė strateginiu požiūriu turi daug privalumų, nes ji yra Savanorių prospekto gatvėje, o ši gatvė – viena iš judriausių gatvių Kauno mieste. Pastato remontuoti nereikės, nes jis yra naujai pastatytas. Mūsų užduotis – sukurti interjerą, kuris neprilygtų nei vienam Kauno miesto klubui.
Tikėdamiesi klientų su tam tikrais pageidavimais, paslaugas kursime užpildant konkurentų spragas, pasiūlydami platų pramogų asortimentą, kuris, kaip ir viskas klube pinsis į bendrą visumą, sudarydamas stilių.
Naktiniame klube „H Hausas“ galima bus ne tik pasilinksminti, bet ir skaniai pavalgyti. Baro meniu sudarytas profesionalių virėjų pagalba. Patiekalai bus ruošiami tik iš šviežių produktų. Tai leis mūsų siūlomus patiekalus paversti nepakartojamais.
Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga ir turės pa

akankamai lėšų įsitvirtinti rinkoje ir atlaikyti konkurenciją.

ĮVADAS

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto ( įmonės, firmos ) padėtis dabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija.
Verslo planas yra didelis technologinių bei finansinių dokumentų, analizių bei skaičiavimų sąvadas, kuriuo įgyvendinama verslo idėja ir strategija. Tai patogi, plačiai paplitusi potencialių investitorių supažindinimo su projektu, kuriame jiems siūloma dalyvauti, forma.
Verslo plano struktūra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto ( įmonės, firmos ) , veiklos srities, konkurentų, esamų sąlygų pasirinktam verslui plėtoti ir t.t.
Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos, įmonės būsimą (esamą) “veidą”. Verslininkas kurdamas verslo planą turi “iššniukštinėti” rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ekonominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale ve erslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems firmos (įmonės) darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmąstęs visus šiuos teiginius būtinus sėkmingam firmos (įmonės) egzistavimui turi išsirinkti geriausią, tobuliausią modelį, kuris pritrauks investitorius bei partnerius.
Verslo planas – tai planas, kurio dėka bus siekiama firmos (įmonės) klestėjimo, sėkmingos kovos su konkurentais, gerų rezultatų rinkoje nepažeidžiant Lietuvos Respublikos konstitucijos, įstatymų bei Vyriausybės nutarimų.

Prieš pradedant veiklą reikia viską gerai apmąstyti ir suplanuoti. Vienas iš svarbesnių et

tapų, norint pradėti savo verslą ar jį išplėsti, yra verslo plano rengimas. Verslo plano užduotis nėra vien tik aptarti veiklos detales, ji kartu privalo vesti į svarbiausią tikslą – pelną.

Verslo planas reikalingas ir verslininkams, ir finansuotojams, kadangi jis:
 verčia žiūrėti į sumanymą kritiškai ir objektyviai;
 padeda nustatyti firmos sugebėjimą išgyventi konkurencijos sąlygomis;
 verčia sudaryti būsimą veikimo planą ir numatyti laukiamus rezultatus;
 padeda siekti užsibrėžto tikslo;
 informuoja apie rinkos galimybes ir būdus jai užimti;
 leidžia išvengti netikėtumų versle;
 parodo, kiek, kam, kada ir kuriam laikotarpiui reikia pinigų;
 padeda greitai ir suprantamai paaiškinti savo ketinimus bankininkams, investuotojams, partneriams.

ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Lietuvoje vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti naktinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus klientų norų tenkinimas. Remdamiesi panašių klubų patirtimi bei klaidomis, stengsimės maksimaliai patenkinti kliento norus.
Naktinio klubo „Hausas“ pagrindinis tikslas – patenkinti kliento norus. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – mūsų pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta mūsų dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. Klientas ir jo poilsis yra užduotis, skirta mums, kurią mes galime bešališkai įvertinti ir įvykdyti.

Klubo svarbiausias akcentas – tai savas stilius, kurį mes sukursime su dizainerių ir architektų pagalba. Klubo stilius bus pritrenkiantis, maloniai rėžiantis lankytojų akį. Klubo aplinka bus spalvinga – daug įvairių spalvų, bei dar daugiau „kreizy“ detalių, kurios patrauks la

ankytoją. Būtent jis turi sukurti dvasią, kuri jaustųsi visame klube. Tik pas mus kiekvienas aptarnaujantis žmogus perteiks savo pakilią nuotaiką ir optimizmą.

Klubas bus lankomas dėl kelių priežasčių:
 Žmonės norės atsipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių;
 Klientų noras pabūti savo draugų, pažystamų rate, kurie toleruoja tas pačias pažiūras ir skonius;
 Įsijungti į mūsų sukurtą erdvę.

Naktinio klubo tikslai:
 Pelno didinimas;
 Išlaidų mažinimas;
 Naujų ryšių su muzikinėmis Lietuvos bei užsienio grupėmis užmezgimas;
 Populiarumo didinimas reklamuojantis;
 Įvairaus pobūdžio renginių organizavimas.

Ekonominiai veiksniai.
Žiūrint makroekonominiu aspektu tokio pobūdžio paslaugos yra komforto dalis. Todėl bendru atveju šių paslaugų paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų. Susidariusi ekonominė aplinka yra gana palanki mūsų kuriamos įmonės veiklai.
Socialiniai veiksniai.
Naktinio klubo gyvavimo sėkmę lemia ir demografiniai veiksniai. Viena iš demografinių charakteristikų – gyventojų skaičius. Daugiausia gyventojų yra Kaune ir Vilniuje. Kaune gyventojų skaičius siekia 370000. Gyventojų tankumas jame 2350 žmonių į kvadratinį kilometrą. Taip pat turime atsižvelgti į gyventojų sudėtį atitinkamoms amžiaus grupėms. Remiantis jau veikiančių muzikinių klubų bei kavinių tyrimo duomenimis, lankytojų amžius vidutiniškai sudaro nuo 20 iki 35 metų.
Įvertinant socialinius veiksnius svarbu atsižvelgti į madą, gyvenimo stilių. Kaune pamažu įsivyrauja natūralus stilius, tampa madinga tai, kas natūralu. Visoj Lietuvoj atgyja parodos, teatrai, rengiami įvairūs festivaliai. Pradedama domėtis net seniau atrodžiusiu kraštutiniu meno stiliumi – avangardu. Miestas atgyja, reikalaudamas vis daugiau originalių naujovių, tuo pačiu didėja išlaidos ir

r paklausa pramoginio pobūdžio paslaugoms.
Politiniai veiksniai.
Šiuo metu politinė padėtis Lietuvoje stabili. Valstybiniai ištekliai tokie, kaip: kuras, vanduo, elektra ir kitokio pobūdžio energija – yra prieinami bet kuriam Lietuvos gyventojui. Valdžia formuojama rinkimų keliu, nėra jokių perversmų, o tai jau suteikia šiokią tokią galimybę nuspėti ateitį. Vyriausybės vykdoma ekonominė politika nėra gera visų pirma tuo, jog mažai plečiama mokesčių mokėtojų bazė, o vis labiau spaudžiami sąžiningi mokėtojai, trūksta kontrolės. Tai dar labiau skatina realių pajamų slėpimą.

Mūsų kuriamai įmonei svarbiausi nustatyti mokesčiai būtų šie:
1. Soc. draudimo mokestis SODRAI – 30% nuo bendro užmokesčio fondo ir 1% nuo kiekvieno atlyginimo.
2. Fizinių asmenų pelno mokestis – tarifas 24% nuo apmokestinimo pelno.
3. Akcizo mokestis (PVM) – 18% nuo pardavimo kainos.

Pastatą klubo veiklai nuomosime. Jis randasi Savanorių prospekto gatvėje. Ši gatvė yra judri, todėl tikimės sulaukti nemenko dėmesio, be to nereikės labai daug reklamos. Kadangi pastatas yra naujai pastatytas, jo remontuoti nereikės.
Šalia naktinio klubo bus įrengta didelė stovėjimo aikštelė, kuri bus apšviesta bei saugojama. Tai yra labai didelis mūsų naktinio klubo privalumas.
Atidarius naktinį klubą, pirmą dieną įėjimas bus nemokamas, kad pritrauktumėme daugiau klientų ir jie galėtų susipažinti su mūsų atidarytu naktiniu klubu. Naktinis klubas dirbs kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienius. Darbo laikas 2000-400. Ketvirtadieniais įėjimas bus nemokamas, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 20 val. iki 21 val. kaina bus 5Lt. Įėjimas nuo 21 val. kainuos 10 Lt. Darbo dienomis bei sekmadieniais įėjimas taip pat kainuos 10 Lt. Studentams bus taikoma nuolaida: su studento pažymėjimais bilietas kainuos 5 Lt.

Naktinio klubo „Hausas“ darbo laikas

Įleidimas į naktinį klubą bus labai griežtas. Lankytojai bus įleidžiami tik pateikus asmens dokumentą, t.y. jaunesni negu 18 metų asmenys bus neįleidžiami. Naktiniame klube dirbs 5 apsauginiai. 2 darbuotojai stovės prie įėjimo, kurie tikrins asmens dokumentus, žiūrės ar asmenys neįsineša neleistinų daiktų į naktinį klubą: narkotinių medžiagų, ginklų ir panašiai. 2 apsauginiai dirbs pirmajame aukšte ir 1 apsauginis darbuotojas antrajame aukšte.
Prie įėjimo įrengsime rūbinę, kad lankytojai galėtų palikti savo striukes, paltus. Įdarbinsime atsakingą ,sąžiningą darbuotoją kuris jas priiminėtų.
Naktiniame klube bus įrengtas baras, kuriame bus galima nusipirkti alkoholinių bei nealkoholinių gėrimų, užkandos prie jų bei kitų patiekalų.

Naktiniame klube bus rengiami įvairūs renginiai: teminiai vakarai (Naujųjų metų, Halloween‘o, bei kitų švenčių), konkursai (Misis bei Misterio „Klubo pažiba“ rinkimai ir panašiai).
Taip pat galima bus rezervuoti staliukus. Staliuko rezervavimo kaina priklausys nuo jo dydžio. Mažesnių staliukų rezervavimo kaina bus 30 Lt, didelių – 50 Lt. Pinigai, kurie bus sumokėti užsirezervavus staliuką niekur nedings, už juos bus galima užsisakyti alkoholinių bei nealkoholinių gėrimų. Jeigu klientai, užsirezervavę staliuką neatvyks, pinigai jiems bus grąžinti.
Muzika bus leidžiama šiuolaikinė – klubinė, ketvirtadieniais bus leidžiama techno stiliaus muzika. Dvejose naktinio klubo patalpos pusėse pastatysime televizorius, kuriuose lankytojai galės stebėti krepšinio, futbolo varžybas ir kitas programas.

Naktinio klubo planas

1 pav. Naktinio klubo planas

MARKETINGO PLANAS

Rinkos apžvalga
Įmonės rinkos dydis priklausys nuo vartotojų paklausos. Tikimės sulaukti, kuo daugiau klientų, todėl galėsime sumažinti kainas, didinti pasiūlą.
Įmonė aptarnaus visus klientus, turinčius galimybes atvykti į mūsų naktinį klubą. Bus taikomos nuolaidos studentams, bei asmenims, atvykusiems į klubą nuo 20 iki 21 valandos.
Kadangi naktiniai klubai yra gera poilsio, laisvalaikio praleidimo vieta, juos mėgsta ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji, vidutinio amžiaus žmonės, manome, kad tai turėtų pritraukti daug klientų.
Įmonėje turėtų dirbti tikrai patikimi darbuotojai, kad įmonė neprarastų klientūros. Darbuotojai turėtų būti gerai pasiruošę ir puikiai išmanyti savo darbą, turėti darbo patirties.

Konkurencijos analizė
Šiuo metu Kaune užregistruota 12 naktinių klubų. Tai:
1. Amerika pirtyje – Vytauto g.71
2. City Metro – Daukanto g. 19
3. Europa (klubas) – Gruodžio g. 19/21
4. Ex-it – Jakšto g. 4
5. GO – Studentų g.63a
6. Laukinis arklys – Savanorių pr. 206
7. Metelica – Laisvės al. 46a
8. Pupa lounge – Laisvės al. 59
9. Siena – Laisvės al. 93
10. Žemyn upe (klubas) – M. Valančiaus g. 24
11. Zepelinus – Kovo 11-osios g. 22
12. Oazė – Baltų pr. 16

Kadangi savo klubą žadame atidaryti Savanorių prospekto gatvėje, mūsų svarbiausi konkurentai būtų „Laukinis Arklys“ ir „Los Patrankos“, taip pat esantys toje pačioje gatvėje bei užsiimantys panašia veikla.
Silpnoji konkurentų savybė – tik kelios iš konkurenčių gali pasigirti stovėjimo aikštelėmis. Mūsų naktinis klubas „Hausas“ išsiskirs šalia klubo esančia automobilių stovėjimo aikštele, kuri bus apšviesta, bei saugoma.
Stipriosios konkurenčių savybės yra įsitvirtinimas rinkoje, žinomas prekinis ženklas, didelė bei efektyvi reklama.
Naktinio klubo „Hausas“ galimų klientų ratą sudarys Kauno ir kitų miestų gyventojai atvykę į šį miestą. Tai bus studentai, moksleiviai, moterys bei vyrai, norintys pasilinksminti, turiningai praleisti laiką. Klientai norės naudotis mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis todėl, kad stengsimės maksimaliai patenkinti mūsų klientų norus, kurių jie pasigenda kituose naktiniuose klubuose. Stengsimės leisti įvairią muziką, kurią mėgsta bei kurios klausosi mūsų klientai, kviesti populiariausius, profesionaliausius Europos DJ‘us. Taip pat prie klubo įrengta didelė stovėjimo aikštelė bus didelis privalumas, kuriuo daugelis klientų pasigirti negali.
Mūsų UAB „Hausas“ įsikurs vietoje, kurioje labai geras susisiekimas autobusais, troleibusais su bet kuriuo Kauno mikrorajonu, o prie pastato bus didelė automobilių stovėjimo aikštelė, todėl planuojame, kad mūsų paslaugomis naudosis Kauno bei kitų miestų gyventojai, studentai ir kiti gyventojai, norintys linksmai bei turiningai praleisti savo laisvalaikį.
Kainos nustatymas produktui ir paslaugai – vienas atsakingiausių verslininko sprendimų. Taigi mes savo gaminiams ir paslaugoms kainas nustatėme, remdamiesi konkurentų kainomis, bei, atsižvelgdami į vartotojus. Tai yra, maksimaliai sumažinome kainas, kad įmonė pardavusi prekes ir paslaugas gautų pelną.

Įėjimo į naktinį klubą kainos
2000-2100 – 5 Lt.
2100 – 400 – 10 Lt.
Su studento pažymėjimu – 5 Lt.

Baro meniu ir kainas žiūrėti priede.

Naktinio klubo bare galima bus nusipirkti ne tik gėrimų, bet ir patiekalų, todėl ypatingą dėmesį skyrėme patiekalams ir aptarnavimo lygiui. Meniu išvardinti patiekalai visada bus apyvartoje, t.y. nebus atvejų, kai, užsisakę tam tikrą patiekalą, klientai bus informuoti, kad jo nėra. Valgiai visada bus švieži ir aukštos kokybės. 2000 valandą, prasidėjus programai, mokestis už bilietą į koncertą neviršys 10 Lt. Tuo būdu žadame pritraukti klientus. Muzikinė programa tęsis nuo 1900 iki 100 h su pertraukom, kurių metu vyks įvairūs renginiai ir šou programa. Muzikinei grupei pabaigus koncertą, žmonės galės toliau linksmintis pagal šiuolaikinę muziką iki 400.
Aptarnaujantis personalas bus dalelė mūsų stiliaus, papildant visumą. Todėl sukuriama speciali apranga padavėjams bei barmenams.
Reklama
Kad mūsų paslaugos pasiektų vartotojus, reikia juos informuoti. Šios informacijos priemonės vadinamos reklama.
Reklama priverčia žmones susimąstyti ir išbandyti prekę ar paslaugą. Be reklamos įmonė negali sėkmingai konkuruoti ir plėsti gamybą. Naktinio klubo „Hausas“ reklamas galima bus rasti:
• reklaminiuose stenduose.
• skrajutėse.
• Laikraštyje „Vakaro žinios“ .
• Radijo stotyje „Tau“.

Reklamos pavyzdį žiūrėti priede

1 lentelė
Išlaidos reklamai

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Metai
Reklaminis stendas 5000 – – – 5000
Skrajutės 500 500 500 500 2000
Reklama laikraštyje 1500 1500 1500 1500 6000
Reklama radijo stotyje 2000 2000 2000 2000 8000
Iš viso: 21000

2 pav. Reklama laikraštyje „Vakaro žinios“

GAMYBOS PLANAS

UAB „Hausas“ patalpas savo veiklai nuomos Savanorių prospektas 350.
Pastatas randasi Kalniečių mikrorajone, kur patogus susisiekimas visuomeniniu bei nuosavu transportu, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, nuolat didelis transporto srautas.
Patalpų nuoma už metus 24000 Lt. Šios patalpos atitinka visus techninius ir sanitarinius reikalavimus, todėl remonto atlikti nereikės.

2 lentelė
Reikalinga technologinė įranga
Eil. Nr. Įranga Kiekis, vnt. Kaina, Lt.. Suma, Lt.
1. Įrengimai:

a) šaldytuvas 2 1000 2000

b) elektrinė viryklė 2 700 1400

c) mikro bangų krosnelė 2 500 1000

d) kavos aparatas 2 300 600

e) indaplovė 2 800 1600
2. Indai:

a) kavos, arbatos servizai (12 vnt.) 10 24 240

b) pietų servizai (12 vnt.) 10 100 1000

c) stalo įrankiai (12 vnt.) 10 60 600

d) taurės, stiklinės, bokalai 250 2 500
3. Baldai:

a) stalai:

virtuvei 2 130 260

barui 1 500 500

klubui 10 150 1500

b) kėdės:

virtuvei 4 50 200

barui 20 80 1600

klubui 10 50 500

c) Minkšti baldai

foteliai maži 15 300 4500

Foteliai dideli 6 500 3000

d) spintelės virtuvei 4 200 800
4. Aparatūra:

a) muzikos salei 1 2000 2000

b)kolonėlės 10 500 5000

c) telefonas 2 100 200

d) kasos aparatai 2 1000 2000
Iš viso: 31000

Pradinis kuriamo baro – klubo meniu

Kaip praktika rodo, atsidarančios naujos kavinės, neplanuoja meniu ilgesniam laikui, kadangi laikas nuo laiko meniu reikia keisti, kad nepabostų lankytojams. Patiekalų kaina bus nustatoma pagal receptūrą, sudėtį, produktų kainą, pridedant atitinkamą antkainį. Tačiau ir antkainis nėra pastovus. Jis priklausys nuo konkurentų kainos bei apyvartos.

Meniu žiūrėti priede.

3 lentelė
Vidutinis mėnesinis apyvartinio turto poreikis (mėnesiui)
Eil. Nr. Produkto pavadinimas Kiekis Kaina, Lt Suma Lt
1. Mėsa, Kg P

Vištiena 20 8,8 176,0

Kiauliena 17 14,7 279,9

Jautiena 15 11,3 169,5
2. Žuvis, Kg 10 5,71 57,1
3. Bulvės, Kg 350 0,7 245,0
4. Kiaušiniai, Vnt. 400 2,5 1000
5. Miltai, Kg 40 1,0 40,0
6. Aliejus, l 45 3,7 166,5
7. Majonezas, l 10 3,0 300,0
8. Ledai, l 10 10,0 100,0
9. Kava, Kg 10 7,0 70,0
10. Arbata, Pok. 7 5,0 35,0
11. Gėrimai, l 500 2,0 1000,0
12. Alus, l 500 3,0 1500,0
13. Kiti 1161,0

VISO: 6000,0

ORGANIZACINIS PLANAS

Vadovavimas
Kuriamos įmonės forma – uždaroji akcinė bendrovė. Šios formos įmonės yra labiausiai paplitusios Lietuvoje.

Bendrovė – tai privatusis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.
Įstatymas nustato reikalavimus minimaliam įstatiniam akcinės bendrovės kapitalui: uždarosios akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10.000 litų.

Organizacinė struktūra

3 pav. Organizacinė UAB „Hausas“ struktūra

Naktinio klubo „Hausas“ darbuotojai bus skirstomi į 2 grupes:
1. Administracija
2. Aptarnaujantis personalas

Atėjus asmeniui, kuris ieško darbo, bus būtini pereiti 2 etapai:
1. Anketa.
2. Pokalbis.

Anketa sudaroma norint susidaryti bendrą vaizdą apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, požiūrį į darbą.
Pokalbio metu bus bandoma pažinti žmogų, šis pokalbis vyks tik tarp darbdavio ir darbuotojo, bus bandoma pamatyti jo sugebėjimus ekstremaliose situacijose, jo veiksmai dirbtinai sukurtose situacijose.
Žinoma, kad įmonės klestėjimas priklauso ir nuo darbuotojų kvalifikacijų. Darbuotojų ieškosime įdarbinimo agentūrose, kuriose pagal užpildytas anketas atrinksime darbuotojus.

Naktiniui klubui „Hausas“ bus reikalingi tokie darbuotojai:

3 lentelė
Administracija
Eil. Nr. Pareigos Skaičius
1. Direktorius 1
2. Buhalteris 1
3. Vadybininkas 1
4. Aptarnaujančio personalo vadovas 1
Viso: 4

4 lentelė
Aptarnaujantis personalas
Eil. Nr. Pareigos Skaičius
1. Apsauga 5
2. Padavėjos 6
3. Barmenai 2
4. Prekių priėmėjas 1
5. Virėjos 2
6. Valytojos 2
7. Rūbininkas 1
8. Renginių vedėjas 1
Viso: 20
Įmonės darbuotojų pareigos:
1. Administracija.
Direktorius – vadovauja visai įmonės veiklai, pasirašo sutartis, priima, atleidžia, tvirtina pareiginius atlyginimus, užtikrina normalias darbo sąlygas. Jam pavaldūs visi įmonės darbuotojai.
Buhalteris – visiškai atsakingas už baro – klubo vedamą apskaitą. Jis organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja įmonės materialinius ir finansinius išteklius.
Aptarnaujančio personalo vadovas – vadovauja aptarnaujančiam personaliu, prižiūri, kad klubo ir baro veikla vystytųsi sklandžiai.
Vadybininkas – atsakingas už baro – klubo reklamą, taip pat suranda koncertuojančias grupes, organizuoja atrakcijas klube.
2. Aptarnaujantis personalas.
Apsauga – atlieka baro – klubo saugos funkcijas. Prižiūri, kad būtų tvarka, taip pat tikrina ar į salę neįeina jaunesni nei 18 metų.
Padavėjos – priima klientų užsakymus, prižiūri stalų higieną, nuneša indus.
Barmenai – aptarnauja klientus, sėdinčius prie baro.
Prekių priėmėjas – priima tiekėjų atvežtas prekes.
Virėjos – gamina patiekalus, bei yra atsakingos už jų kokybę.
Valytojos – Švariai išvalo naktinio klubo patalpas.
Rūbininkas – priima saugoti klientų striukes bei paltus, atsakingai juos prižiūri ir saugo.
Renginių vedėjas – atsakingas už atėjusių asmenų gerą laiko praleidimą, vedamų atrakcijų, švenčių kokybę.

5 lentelė
Numatomas personalo darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Atlyginimas Lt, Suma Lt,
1. Direktorius 1 1000 1000
2. Buhalteris 1 800 800
3. Personalo vadovas 1 700 700
4. Vadybininkas 1 800 800
5. Apsauga 5 700 3500
6. Padavėjos 6 500 3000
7. Barmenai 2 600 1200
8. Prekių priėmėjas 1 500 500
9. Virėjos 2 500 1000
10. Valytojos 2 350 700
11. Rūbininkas 1 500 500
12. Renginių vedėjas 1 800 800
Iš viso: 24 14500
Kaip matyti iš lentelės, vienam mėnesiui bus išleista 14500 Lt., o per metus tai sudarys 174000 Lt.

6 lentelė
Naktinio klubo „Hausas“ įmokos Sodrai
Eil. Nr. Pareigybė Procentas Atlyginimo dydis Įmoka
1. Direktorius 31 1000 310
2. Buhalteris 31 800 248
3. Aptarnaujančio personalo vadovas 31 700 217
4. Vadybininkas 31 800 248
5. Apsauga 31 3500 1085
6. Padavėjos 31 3000 930
7. Barmenai 31 1200 372
8. Prekių priėmėjas 31 500 155
9. Virėjos 31 1000 310
10. Valytojos 31 700 108,5
11. Rūbininkas 31 500 155
12. Renginių vedėjas 31 800 248
Viso: 4386,5
Kaip matyti iš lentelės, vienam mėnesiui bus išleista 4386,5 Lt., o per metus tai sudarys 52838 Lt.

FINANSINIS PLANAS

Planuojant pradėti individualų verslą, būtina apgalvoti, kokios yra įmonės kūrimo finansinės galimybės, kokie parankiausi jam yra finansavimo keliai, per kiek laiko įnešti pinigai atsipirks ir ar iš viso jie atsipirks. Tiek naudodamas savo kapitalą, tiek prašydamas paskolos verslininkas turi būti apytiksliai paskaičiavęs, kiek pinigų jam reikės įmonės steigimui ir veiklos pradžiai. Aišku, kad visi tiksliai nustatyti, kiek reikės tam pinigų yra labai sunku, nes tai priklauso nuo įvairių pokyčių: tiek susijusių su pačia verslo šaka, tiek su teisiniais ir įstatyminiais bei ekonominiais pakitimais šalyje.

7 lentelė
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Ilgalaikis turtas Kiekis Įsigijimo kaina Naudingumo laikas Nusidėvėjimo procentas Suma
Šaldytuvas 2 1000 10m. 10 % 200
Elektrinė viryklė 2 700 10m. 10 % 140
Mikro bangų krosnelė 2 500 10m. 10 % 100
Kavos aparatas 2 300 10 m. 10 % 60
Stalai 10 150 10 m. 10 % 150
Kėdės 30 80 10 m. 10 % 240
Spintelės virtuvei 4 200 10 m. 10 % 80
Aparatūra salei 1 2000 10 m. 10 % 200
Kolonėlės 10 500 10 m. 10 % 500
Kasos aparatas 2 1000 10 m. 10 % 200
Telefonas 2 100 10 m. 10 % 20
VISO: 18900 1890

Kapitalo įsigijimo šaltiniai
Mano kuriamam verslui reikalinga pinigų suma yra 80000 Lt, kurį aš įsigysiu:
8 lentelė
Kapitalo įsigijimo šaltiniai
Eil. Nr. Turtas Suma, Lt.
1. Palikimas 50000
2. Santaupos banke 30000

Viso: 80000

9 lentelė
Pardavimų prognozės. Pirmųjų metų pardavimų prognozės

Mėnesiai Iš viso per metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Maisto gaminiai
Visa pardavimų suma 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000

II Alkoholiniai gėrimai
Visa pardavimų suma 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 840000

III Programa
Suma gauta iš programos 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000

Iš viso bus parduota
Visų gaminių bei pramogų pardavimo kaina 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1800000

10 lentelė
Pirmaisiais metais parduosimų prekių savikaina

Mėnesiai Iš viso per metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Maisto gaminiai
Visa savikaina 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000

II Alkoholiniai gėrimai
Visa savikaina 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000

III Programa
Visa savikaina 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

Iš viso bus parduota
Visa parduosimų prekių savikaina 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000

11 lentelė
Pirmųjų metų darbo apmokėjimo išlaidos

Mėnesiai Iš viso per metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atlyginimai
Pareigybės:
I Administracija
1. Direktorius 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
2. Buhalteris 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
3. Personalo vadovas 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
4. Vadybininkas 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
II Personalas
1. Apsauga (5) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
2. Padavėjos (6) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
3. Barmenai (2) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
4. Prekių priėmėjas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
5. Virėjos (2) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
6. Valytojos (2) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
7. Rūbininkas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
8. Renginių vedėjas 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
Iš viso 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 174000
Įmokos Sodrai 31% 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 4495 53940

Iš viso 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 227940

12 lentelė
Pirmųjų metų ne darbo apmokėjimo išlaidos

Mėnesiai Iš viso per metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuoma 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Komunalinės paslaugos 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
Prekių pristatymas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Reklama – – – – – – – – – – – – 21000
Juridinės paslaugos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Nusidėvėjimas – – – – – – – – – – – – 1890

Viso: 75690

13 lentelė
Pirmųjų metų planuojama pelno ataskaita labiausiai tikėtinos prognozės atveju

Per metus
Pardavimai ir paslaugos 1800000
Parduotų prekių savikaina 360000
Bendrasis pelnas 1440000
Įmonės išlaidos

Atlyginimai

174000
Socialinio draudimo įmokos 53940
Nuoma 24000
Komunalinės paslaugos 14400
Automobilių naudojimas ir parduodamų prekių pristatymas 12000
Reklama 21000
Juridinės paslaugos 2400
Nusidėvėjimas 1890
Iš viso įmonės išlaidų 303630

Pelnas prieš apmokant mokesčius 1136370
Pelno mokestis 24% 272728,8
Grynasis pelnas 863641,2

14 lentelė
Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Lėšų šaltinis Suma, Lt. Lėšų panaudojimas Suma, Lt.
Palikimas 50000 Nuoma 24000
Santaupos banke 30000 Įranga 31000

Žaliavos 6000

Licencijos 5500

Apyvartinis kapitalas 13500
Iš viso: 80000 Iš viso: 80000

Atsipirkimo laikas

ATSIPIRKIMO LAIKAS = KAPITALAS / METINIS GRYNASIS PELNAS

Atsipirkimo laikas = 80000 / 863641,2 = 0,09 (metų)

Projekto pelningumas

PROJEKTO PELNINGUMAS = GRYNASIS PELNAS / KAPITALAS

Projekto pelningumas = 863641,2 / 80000 = 10,79 ( % )

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Įmonės veiklos strategija – tai aplinkos sąlygojama išankstinių veiksnių programa, leidžianti pasiekti iš anksto užsibrėžtą tikslą. Strateginis planavimas sumažina riziką, panaikina neapibrėžtumą ir skatina darbuotojus aktyviai dalyvauti įmonės veikloje. Dirbant rinkos sąlygomis, nepakanka pasikliauti nuojauta ar prielaida, kad gali nepasisekti. Reikia suvokti riziką, nes egzistuoja nekontroliuojami veiksniai, kuriuos strateginiame planavime šiek tiek numatome ir įvertiname (tai išoriniai veiksniai). Strateginis verslo planavimas – tai ir yra verslo įmonės scenarijaus sudarymas, siekiant užsibrėžto tikslo.
Mano vadovaujamai įmonei gali pakenkti:
 Sumažėjus apyvarta
 konkurencija
 vagystės
 gaisrai, padegimai

EKOLOGIJA IR VERSLAS

Aplinkos apsaugos įstatymas – pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis visuomenės santykius aplinkos apsaugos srityje. Šis įstatymas nustato aplinkos apsaugos valdymo struktūrą.
Ekologiniu požiūriu, dirbant bet kokius darbus, reikia prisitaikyti prie gamtos:
 Nepažeisti vandens apylankos ciklo;
 Išmetamų į aplinką kenksmingų medžiagų kiekis neturi viršyti leistinų normų;
 Nutekamieji vandenys neturi teršti aplinkinių teritorijų ir vandens telkinių.
Įstatymai numato teisinę atsakomybę už aplinkos apsaugos normų pažeidimus, padarytos žalos atlyginimo būdus. Tačiau nereikia pamiršti, kad švarios ir sveikos aplinkos išsaugojimas visų mūsų pilietinė pareiga. Tik visų bendros pastangos padės apsaugoti aplinką.

PRIEDAI

UAB „Hausas“ firmos ženklas

Leave a Comment