Savarankiškas darbas

TURINYS

1. Makroaplinkos analizė ir prognozavimas 3
2. Vartotojų elgsenos tyrimas 5
3. Rinkos segmentavimas 7
4. Tikslinis marketingas 9
5. Rinkos tyrimas, informacinė anketa 11
6. Asortimento valdymas 13
7. Literatūros sąrašas 23

1 savarankiškas darbas: MAKROAPLINKOS ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS

Tikslas: ištirti Airijos makroaplinkos elementus.

Makroaplinkos elementai Apibūdinimas Pasekmės/ateinančių 5-10 metų prognozė
Ekonominė aplinka BVP vienam asmeniui įstojus i ES išaugo iki 285% (anksčiau buvo 29000$) Ekonomika išvystyta labai gerai ir pastaruoju metu pastebimai auga, bedarbystė viena mažiausių pasaulyje ~ 4,7%. Žemiau skurdo ribos gyveno 10% gyventojų. 2000-2006m. Airijos nacionalinės plėtros plane dėmesys jau koncentruojamas į socialines ir ekonomines spragas, atsiradusias dėl spartaus ekonomikos augimo per pastarąjį dešimtmetį. Per pastaruosius 10 metų Airijos ekonomika augo po 7-

-
-8% per metus, šalis išvengė sunkių socialinių krizių. Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausiai verčiasi eksportuojamu ūkiu, ekonominis ūkis priklauso nuo prekybos, kuri sudaro 96,8% BVP. Beveik puse viso šalies eksporto patenka į kitas ES šalis. Fondų sumažėjimas ir Airijos padalijimas į regionus atspindi ekonomikos augimą per pastaruosius metus. Mokesčiai mažiausi visoje ES. Augimo tempai padidėjo keturis kartus. Bendros Airijos investicijos į Lietuvos įmones sudaro 47,24 mln. Skatinti tolesnį ekonomikos augimą ir plėtrą. Investuoti į infrastruktūras, formuoti žmonių sumanumą per išsilavinimą, sumažinti šalyje socialinius skirtumus
Socialinė ir ku
u
ultūrinė aplinka Airijoje gyvena 4,9 mln. yra apskaičiuota, kad ~ 40 mln. airių yra emigravę į Kanadą. Vidutinė airių gyvenimo trukmė: vyrų – 72m., moterų – 79m.Airiams labiau patinka laiką leisti aludėse, plepėti apie futbolą ar apie žirgų lenktynes, nei apie politiką. Labai bendraujantys žmonės, tačiau jų na
a
amai, jų tvirtovė. Pas juos nepriimtina, kad kas nors pasikviestu draugus į namus net per gimtadienius. Tačiau airiai turi vieną nuostabų bruožą, kurio taip stinga lietuviams. Jie nesityčioja iš savo valstybės valdovų, nei nemenkina savo valstybės įvaizdžio. Airiai kenčia dėl juodaodžių emigrantų, dėl jų išplito narkotikai ir alkoholis. Tai itin didelė grėsmė Airijai. 2005 m. antrasis pagal dydį Airijos miestas ir uostas Korkas taps Europos valstybių kultūros sostine. Kadangi ekonomikos lygis kyla, tai į šalį sugrįžta airiai. Emigrantai juodaodžiai platindami narkotines medžiagas gali pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, tokių atveju gali kristi šalies išsilavinusių žmonių skaičius, nes tokie asmenys jau nenorės niekur mokytis, tampa neaiški ir pačios valstybės ateitis, kadangi daugiausia visos valstybės savo ateitį sieja su augančia karta. Taip pat keisis ir gy
y
yvenimo trukmė, ji žymiai sutrumpėtų palyginus su šiandienine situacija.

Politinė ir teisinė aplinka Tai parlamentinė demokratinė respublika. Užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimą tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Politinės partijos tarpusavyje nesirieja, jos net sugebėjo susitarti, kad ekonomikos politikos klausimu laikosi vieno požiūrio. Dėl airių pasyvumo rinkimuose ir referendumuose, kandidatai kartu su savo pagalbininkų komanda stengėsi kuo daugiau pėsčiomis apeiti gyventojų ir kalbėtis asmeniškai. Vyriausybė nustatė griežtus tikslus busimiems gamybinio pajėgumo ir užimtumo au

u
ugimui. Prezidentė Mery Mckleese neturi jokios vykdomosios galios jos vaidmuo labiau simbolinis, ceremoninis. Darnia vidine politika airiai gali daug pasiekti valstybės tolimesniame besivystyme, kadangi lengvai priima įvairius sprendimus be didesnių konfliktų. Tačiau gyventojų pasyvus dalyvavimas referendumuose ir rinkimuose, gali turėti ir neigiamų pasekmių.
Mokslinė ir technologinė aplinka Kadangi Airijoje yra gaminamas kokybiškas maistas, todėl kuriamos naujos technologijos maistui užšaldyti ir atšildyti, kad neprarastų vertės ir kokybės. Vienas iš svarbiausių uždavinių vyriausybei yra mokslo ir technologijų tobulinimas. Į mokslą ir technologiją vyriausybė pripažįsta kad įeina svarbiausi rodikliai ekonominiai, kultūriniai ir socialiniai. Dabartinė Airija – šiuolaikinių technologijų lyderė. Toliau Airija orientuosis į naujas technologijas ir užsiims jų tobulinimu. Sunku pasakyti ar ji liks pasaulyje lyderė mokslo ir technologijų srityje, nes ir kitos šalys siekia tobulumo panašiose srityse.
Gamtinė aplinka Didesnė Airijos salos dalis yra Atlanto vandenyne. Durpėmis kurianamos šiluminės elektrinės ir pagamina iki penktadalio šalies elektros energijos. Pagal švino gavybą Airija užima 1 vietą Europoje. Dėl švelnaus ir drėgno klimato žalia Airijos žemė labai derlinga. Airijos salą užima Kambo kalnai, susidarę daugiausiai iš vulkaninių ir nuosėdinių uolienų. Dauguma upių sujungtos laivybiniais kanalais Durpių atsargos žymiai mažėja, o tai kelia nemažą pavojų šiluminėms elektrinėms, nes jei visai išnyks teks ieškoti naujų pakaitalų, kurie gali daug kainuoti valstybei.

IŠVADA: Airijos ekonomika labai išvystyta, svarbiausi Airijos uždaviniai yra mokslo ir technologijų tobulinimas. Airiai yra pasyvūs politiniame gyvenime.

2 savarankiškas darbas: VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMAS
Tikslai: suvokti, kas yra rinka, atlikti rinkos segmentavimą ir rinkos tyrimą

Prekė/paslauga Kaip pirkėjas norėtu pirkti? Kaip toli pirkėjas pasiryžęs šios prekės ieškoti? Ar renkantis prekę ženklas pirkėjui bus svarbus? Ar šios prekės ženklą pirkėjas lygins su kitais ženklais? Kiti veiksniai, kuriuos apsvarstys pirkėjas
Kirpimas Tiesiogiai, greitai, pigiai. Arti Svarbus Taip Kaina, aptarnavimas, kokybė, personalas
Indų ploviklis Tiesiogiai, nebrangiai Arti Nevisiems Nevisada Kaina, kokybė, pakuotė
Spauzdintuvas Kad butų visa reikalingainformacija. Pirkti tiesiogiai. Ieškos tinkamiausio Svabus Taip Kaina, kokybė, greitis, išvaizda, garantijos
Teniso raketės Pirkti tiesigiai, svarbi isvaizda kaina ir kokybė. Ieškos tinkamiausios Nevisiems Taip Kokybė, svoris, išvaizda, patogumas
Diržas Pirkti tiesiogiai. Arti Nevisiems Nevisada Kokybė, dizainas, mada
Autoatsakovas Tiesiogiai ir kad kaina atitiktų kokybę. Ieškos tinkamiausio Nesvarbus Nevisada Kokybė, garantijos,išvaizda, dydis
Gyvybės draudimas Tiesiogiai ir kad butų geros sąlygos. Ieškos tinkamiausio Svarbus Taip Kaina,garantijos,patikimumas
Ledų porcija Svarbus skonis, kiekis. Pirkti tiesiogiai. Arti nesvarbu Nevisada Kokybė, skonis, išvaizda
Banko sąskaita Informacija ir teikiamos papildomos paslaugos. Ieškos tinkamiausios Svarbus Taip Garantijos,saugumas,Patikimumas, papildomos paslaugos

IŠVADA:
Pirkėjas ilgalaikės ir brangios prekės ieškos atitinkančios jo keliamus reikalavimus, geros, kokybiškos, žinomoje įmonėje, ieškant jos nesvarbus bus atstumas, atkreips dėmesį į prekės ženklą ir lygins su kitų prekių ženklais, kad įsitikintų savo išsirinktos prekės gerumu.

Pirkdamas laikiną, pigią prekę, pirkėjas atkreipia dėmesį į prekės ženklą ir galbūt palygins su kitais, bet šiuo atveju jam daugiau rūpi kaina, kiekis. Tokią prekę nori pirkti ilgai neieškojęs.

3 savarankiškas darbas: RINKOS SEGMENTAVIMAS
Tikslai: suvokti, kas yra rinka, atlikti rinkos segmentavimą ir rinkos tyrimą

1. Lentelėje 1 pateikti segmentai grupuojami į : administratorius, vartotojus, specialistus. Pirkėjo poreikius galima būtų priskirti prie specialistų, kadangi – savybės, patogumas naudotis ir lengvumas išmokti yra artimiausias specialistui.

1 lentelė
Segmentas Savybės Patogu naudoti Lengva išmokti
Administratorės 3 8 9
Vartotojai 9 2 2
Specialistai 7 5 6
PIRKĖJAS 8 4 7

Pirkėjas Kompiute-rio tipas Prekių svarba Panašumas segmentui Segmentas

Savybės Patogu naudoti Lengva išmokti Adminis-tratorės Varto-tojai Specialistai
A Dell 8 1 2 123 2 33 Vartotojas
B IBM 6 6 5 29 34 3 Specialistas
C Apple 4 9 8 3 110 29 Administratorius
D Apple 2 6 7 9 90 27 Administratorius
E IBM 5 6 5 24 41 6 Specialistas
F Dell 8 3 1 114 3 30 Vartotojas
G Apple 4 6 8 6 77 14 Administratorius

2. 2 lentelė

3. Lentelėje pateikti asmenys grupuojami į tokius segmentus:
Administratoriai – Apple
Vartotojai – Dell
Specialistai – IBM

4. A – labiausiai nepanašus į administratorių, nes didžiausias skirtumas – 123

B – labiausiai nepanašus į administratorių, nes didžiausias skirtumas – 29

C – labiausiai nepanašus į vartotoją, nes didžiausias skirtumas – 110

D – labiausiai nepanašus į vartotoją, nes didžiausias skirtumas – 90

E – labiausiai nepanašus į administratorių, nes didžiausias skirtumas – 24

F – labiausiai nepanašus į administratorių, nes didžiausias skirtumas – 114

G – labiausiai nepanašus į vartotoją, nes didžiausias skirtumas – 77

IŠVADOS:

Orientiojantis į administratores reikėtų parinkti Apple kompiuterinę programą, į specialistus – IBM, į vartotojus – Dell.
Vartotojai labiausiai nepanašūs į administratores, nes jiems nėra taip svarbu, kad būtų patogu naudoti, o svarbiausia geros sąvybės, o administartorėm svarbiausia, kad būtų patogu naudoti ir būtų paparastos ir suprantamos sąvybės. Specialistai labiausiai nepnašūs į vartotojus, nes vartotojams svarbiausia gerosios programinės įrangos sąvybės, o specialistai pageidauja tik tų sąvybių kurios reikalingos jų darbe ir kurias lengva išmokti ir naudoti.
4 savarankiškas darbas: TIKSLINIS MARKETINGAS
Tikslai: mokėti atlikti rinkos tyrimą, išanalizuoti firmų pasirenkamas marketingo strategijas, parenkamas atsižvelgiant į savo galimybes, galimą išorinių veiksnių poveikį

1. Lentelė
Rodikliai Koncentruotas marketingas Masinis marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24 22,50
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 6 7,50
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000 63.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48 42
Pastovios išlaidos, Lt 9.000 19.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000 275.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80 40
Įmonės rinkos dalis, % 50 20
Parduotas kiekis, vnt. 25000*80%*50%=10.000 275000*40%*20%=22.000
Bendrosios pajamos, Lt 48*10000=480.000 42*275000=924.000
Bendrieji kaštai, Lt 240000+60000+24000=324.000 495000+165000+82000=742.000
Bendrasis pelnas, Lt 480000-324000=156.000 924000-742000=182.000
Išvada: Pagal lentelėje gautus duomenis šiuo atveju geresnė yra masinio marketingo strategija, tai matome iš lentelės. Masinio marketingo bendrieji kaštai, yra didesnės už koncentruoto marketingo bendruosius kaštus 418000Lt, bet ir pajamos didesnės 444000 Lt. Masinio marketingo pelnas yra didesnis už koncentruoto marketingo 26000.

2. Lentelė
Rodikliai Koncentruotas marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 5,1
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48
Pastovios išlaidos, Lt 9.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80
Įmonės rinkos dalis, % 50
Parduotas kiekis, vnt. 25000*80%*50%=10.000
Bendrosios pajamos, Lt 48*10000=480.000
Bendrieji kaštai, Lt 240000+51000+24000=315.000
Bendrosis pelnas, Lt 480000-315000=165.000
Išvada: Jei įmonė surastų galimybę vieneto paskirstymo kaštus sumažinti 15%, tai bendrosios įmonės išlaidos sumažėtų, o pelnas padidėtų 9.000 Lt.

3. Lentelė
Rodikliai Koncentruotas marketingas
Vieneto gamybos kaštai, Lt 24
Vieneto paskirstymo kaštai, Lt 6
Bendri rėmimo kaštai, Lt 15.000
Vieneto pardavimo kaina, Lt 48
Pastovios išlaidos, Lt 9.000
Žmonių skaičius rinkoje 25.000
Žmonių, pasiryžusių pirkti, % 80
Įmonės rinkos dalis, % 60
Parduotas kiekis, vnt. 25000*80%*60%=12.000
Bendrosios pajamos, Lt 48*12000=576.000
Bendrieji kaštai, Lt 288000+72000+24000=384.000
Bendrasis pelnas, Lt 576000-384000=192.000
Išvada: ši analizė leidžia marketingo vadovui daryti išvadą – koncertuotame marketinge įmonės rinkos dalį padidinus iki 60% parduodamos produkcijos kiekis padidės iki 12000 vnt. bendrosios pajamos padidės 96000 Lt., taigi bendrasis pelnas padidės 36000 Lt.

5 savarankiškas darbas: ANKETA

Sveiki, maisto pramonės asociacija sudarė šią anketą norėdama sužinoti vortotojų nuomonę apie dešros vartojimo ypatumus Lietuvoje. Anketos tikslas yra ištirti gyventojų pomėgius ir dešros vartojimą, bei poreikį.
Mums svarbi jūsų nuomonė.
(Pasirinkta variantą užbraukite kryželiu)

1. Ar kaina turi įtakos jūsų pasirinkimui?

□ Taip □ Ne

□ Ne visada □ Nežinau
2. Ar jūsų pasirinkimą įtakoja reklama?

□ Įtakoja □ Neįtakoja

□ Nežinau
3. Ar įpakavimas turi reikšmės jūsų pasirinkimui?

□ Taip □ Ne

□ Nežinau
4. Ar perkate užsienietišką dešrą?

□ Taip □ Ne

□ Kartais □ Niekada
5. Kokiai dešrai teikiate pirmenybę?

□ Lietuviškai □ Užsienietiškai
6. Ar visada parduotuvėje randate norimos dešros?

□ Taip □ Ne

□ Kartais □ Ne visada
7. Ar jus tenkina parduotuvėje esančių dešrų kokybė?

□ Taip □ Ne

□ Ne visai
8. Kokios rūšies dešrą dažniausiai perkate?
□ Virtą □ Rukytą
9. Kokiame įpakavime dažniausiai perkate?

□ Vakumuota □ Politilene

□ Popieriuje □ Žarnoje

□ Kitą
10. Jūsų lytis:

□ Vyras □ Moteris
11. Jūsų amžius:

□ iki 18 □ 18-25

□ 25-35 □ 35-45

□ 45-45 □ daugiau nei 55
12. Jūsų išsilavinimas:

□ Vidurinis □ Aukštasis

□ Aukštesnysis □ Profesinis

□ Kitas
13. Gyvenamoji vieta:

□ Miestas □ Miestelis

□ Kaimas □ Rajonas

□ Kita

Ačiu!
6 savarankiškas darbas: ASORTIMENTO VALDYMAS
Tikslai: suvokti, kas yra prekė, išsiaiškinti prekių klasifikavimo aspektus, suvokti prekės gyvavimo ciklo reikšmę, prekės pripažinimo reikšmingumą, asortimento valdymo procesą ir prekės identifikavimo ir įpakavimo svarbą

1.
Šaltinio pavadinimas Prekės samprata Prekės asortimento apibrėžimas Asortimento parametrai bei jų sampratos
Vytautas PranulisArvydas PajuodisSigitas UrbanavičiusRegina Virvilaitė„Marketingas“ Prekė – tai marketingo komplekso elemantas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu bei kitimus. Prekės asortimentas – tai visų prekių ir prekių grupių, kurias parduoda įmonė, rinkinys. Prekių asortimentas plotis – tai prekių linijų skaičius.Prekių asortimento gylis – tai prekių liniją sudarančių modifikacijų skaičius.
Rita Kuvykaitė„Gaminio marketingas“ Prekė – visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius, ir tai, kas siūloma rinkai, siekiant pritraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas. Prekių asortimentas – tai įmonės vartotojui siūlomų prekių visuma. Asortimento plotis parodo, kiek įmonė turi skirtingų prekių linijų.Asortimento ilgis matuojamas prekių konkrečioje linijoje skaičiumi.
Philip KotlerGary ArmstrongJohn SaundereVeronica Wrong„Rinkodaros principai“ Prekė – visa tai, ką galima pasiūlyti rinkai atkreipti dėmesį, įsigyti, naudoti ar vartoti ir kas gali patenkinti norą arba poreikį. Prekių asortimentas – visų prekių grupių ir atskirų gaminių įvairovė, kurią konkretus prekiautojas siūlo pirkėjams. Asortimento dydis – tai bendras skirtingų gaminių skaičius bendrovės prekių grupėje.Asortimento išsamumas – tai prekių grupėje siūlomų gaminių skirtingų variantų skaičius.Asortimento darnumas nusako, kaip įvairių prekių grupių gaminiai yra tarpusavyje susiję galutinių vartotojų, gamybos reikalavimų, paskirstymo grandinių ar kitais požiūriais.

2.1

2.2

Rita Kuvykaitė
„Gaminio marketingas“

2.3

Philip Kotler
Gary Armstrong
John Saundere
Veronica Wrong
„Rinkodaros principai“

Šaltinio pavadinimas Prekės gyvavimo ciklas Marketingo strategijos pagal gyvavimo ciklo stadijas
Vytautas PranulisArvydas PajuodisSigitas urbonavičiusRegina Virvilaitė„Marketingas“ · Įvedimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai naujos rinkoje pasirodžiusios prekės pardavimas po truputį didėja;· Augimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas sparčiai didėja;· Branda – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimai stabilizuojasi ir ima po truputį mažėti;· Smukimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai pardavimai nuolat mažėja. o Įvedimo marketingo strategijos:· Greito nugriebimo strategija numato didelę kainą ir dideles rėmimo išlaidas. Įmonė siekia gauti maksimalų pelną už kiekvieną parduotą prekės vienetą. Ši strategija patvirtina, kai didžioji vartotojų dalis nėra informuota apie prekę, o vartotojai turintys informacijos, pasirengę pirkti prekę ir už didelę kainą. Įmonė stengiasi numatyti konkurentus ir konkrečiai prekei stengiasi įgyti pirkėjų palankumą.· Lėto nugriebimo strategija numato didelę prekės kainą ir mažas rėmimo išlaidas. Ji efektyvi, kai vartotojai yra informuoti apie prekę, jų nebaugina didelė kaina, rinkos dydis ribotas, konkurencijos beveik nėra.· Greito įsiskverbimo strategija numato mažą prekės kainą ir dideles rėmimo išlaidas. Tai padeda greitai įsiskverbti į rinką. Ši strategija efektyvi, kai vartotojai prastai informuoti apie prekę, jautrūs kainai, kai rinkoje esama konkurentų arba tuomet, kai rinka gana talpi.· Lėto įsiskverbimo strategija nimato nedidelę kainą ir mažaz rėmimo išlaidas. Ji naudojama tada, kai rinka yra talpi, joje vyksta konkurencija, vartotojai yra informuoti apie prekę, tačiau pasirengę pirkti ją ir už nedidelę kainą.o Augimo strategijoje naudojamos marketingo strategijos: · Naujų paskirstymo kanalų radimas.· Reklamos intensyvinimas· Kainos mažinimas· Prekės modifikavimaso Brandos stadijoje tinka šios marketingo strategijos:· Rinkos modifikavimas. Įmonė visų pirma bandys pritraukti naujų savo prekės vartotojų. Tai galima pasiekti ieškant naujų rinkų arba naujų rinkos segmentų bei naujų prekės panaudojimų galimybių.· Prekės modifikavimas. Įmonė gali padidinti pardavimą, pakeitusi kai kurias prekės savybes bei pagerinusi jos kokybę.· Marketingo priemonių modifikavimas. Įmonė gali stabilizuoti pardavimą arba jį padidinti prekės kaina, taikydama prekybos nuolaidas, intensyvindama reklamą.o Smukimo strategijoje įmonė rimtų priemonių paprastai nesiima.
Rita Kuvykaitė„Gaminio marketingas“ · Prekės kūrimas· Pateikimas· Didėjimas· Branda· Suvokimas · Prekės kūrimas – nepatenkintų vartotojų poreikių nustatymas. Potensialių vartotojų poreikių tyrimas. Prekės prototipų įvertinimas. Nišos rinkoje paieška.· Pateikimas- prekės rinkos formavimas. Pardavimo tinklo kūrimas. Bazinio prekės varianto tobulinimas.· Didėjimas – pardavimo didinimas. Skverbimasis į naujus rinkos segmentus. Prekių asortimento gilinimas.· Branda – apyvartos spartinimas. Ypatingas dėmesys prekės markės įvazdžio formavimui. Išskirtinio prekės pranašumo išlaikymas.· Smukimas – pardavimo mažinimas ir gamybos restruktūrizavimo galimybių analizė. Naujos prekės bazinio varianto prototipų paieška.
Philip KotlerGary ArmstrongJohn SaundereVeronica Wrong„Rinkodaros principai“ Produkto gyvavimo ciklas (PGC)- prekės pardavimo ir duodamo pelno kitimas per jos gyvavimo laiką. Išskiriami penki būdingi produkto gyvavimo ciklo etapai:1. produkto kūrimas prasideda tada, kai bendrovė suranda naujo produkto idėją ir pradeda ją diegti.2. pateikimo rinkai etape pardavimo pajamos pradeda lėtai kilti.3. augimo laikotarpiu rinka vis palankiau priima produktą ir pelnas pradeda didėti.4. brandos laikotarpiu pardavimo pajamų didėjimas sulėtėja, nes dauguma potencialių pirkėjų jau būna pritraukta.5. nykimo etapas – tai laikotarpis, kai pradeda mažėti pardavimo pajamos ir pelnas Strategijos:o Produkto:· Pateikimas rinkai – siūlyti bazinį produktą.· Augimas – siūlyti įvairius produkto priedus, paslaugas, garantinį aptarnavimą.· Branda – siūlyti prekės ženklo modelius.· Nykimas – palaipsniui atsisakyti „silpnų“ gaminių.o Kainos:· Pateikimas rinkai – taikyti „sąnaudų plius antkainio“ kainodarą.· Augimas – taikyti kainodarą, padedančią įsiskverbti į rinką.· Branda – nustatyti tokią pat, kaip konkurentų arba žemesnę kainą.· Nykimas – mažinti kainą.o Paskirstymo:· Patekimas rinkai – kurti selektyvų paskirstymą.· Augimas intensyvų paskirstymą.· Branda – kurti intensyvesnį paskirstymą.· Nykimas – veikti selektyviai: palaipsniui atsisakyti nepelningų prekybos vietų.o Reklamos:· Pateikimas rinkai – supažindinti su produktu ankstyvuosius vartotojus ir prekybos atstovus.· Augimas – supažindinti su produktu masinę rinką ir sukelti jos susidomėjimą.· Branda – pabrėžti prekės ženklo išskirtines savybes ir pranašumus.· Nykimas – sumažinti reklamą iki lygio, kuris yra reikalingas ištikimiausiems pirkėjams išlaikyti.o Pardavimų rėmimo:· Patekimas rinkai – vykdyti intensyvų pardavimų rėmimą, siekiant sugundyti klientus išbandyti produktą.· Augimas – sumažinti pardavimų rėmimą, siekiant pasinaudoti didele produkto paklausa tarp vartotojų.· Branda – padidinti pardavimų rėmimą, siekiant paskatinti pirkėjus pasirinkti prekės ženklus.· Nykimas – sumažinti iki minimumo.

4.
Šaltinio pavadinimas Prekės identifikavimo samprata Pakuotės samprata
Vytautas PranulisArvydas PajuodisSigitas UrbonavičiusRegina Virvilaitė„Marketingas“ Marketingo priemonėmis atliekamos jos išskyrimas iš konkuruojančių prekių. Daugelį prekių galima atpažinti pagal jų išvaizdą. Prekės dydis, forma, spalva – tai prekių savybės, kartu galinčios būti ir jų identifikavimo priemonėmis. Kol panašių konkuruojančių prekių nedaug, pirkėjai reikalingas prekes pajėgia atpažinti vien pagal jų išorinius bruožus, ypač – jei įmonė stengiasi juos pavrėžti, sugeba rasti originalių sprendimų. Tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo funkcijas.Seniausia pakuotės paskirtis – talpinti tas prekes, kurių kitaip apskritai būtų neįmanoma parduoti. Prekės įpakavimas- vienas iš svarbių procesų, be kurių šiandieninė prekė būtų nebaigta. Vis dažniau pirkėjas renkasi ne pagal pačios prekės savybes, bet pagal pakuotės patrauklumą ar patogumą. Konkurencija iš pačių prekių tobulinimo srities vis dažniau persikelia į pakuotės tobulinimą.Funkcijos:1. apsaugos:1.1. prekių kiekio1.2. prekių kokybės2. identifikavimo ir rėmimo2.1. identifikavimas2.2. dalyvavimas reklamos veiksmuose2.3. dalyvavimas pardavimo skatinimo veiksmuose3. papildomos naudos3.1. transportuojant3.2. sandėliuojant3.3. perkant ir vartojant
Rita Kuvykaitė„Gaminio marketingas“ Tai marketingo priemonėmis atliekamas jos išskyrimas iš konkuruojančių prekių. Prekę išskirti gali padėti įvairios identifikavimo priemonės: pačios prekės forma, pakuotė, pasikartojanti savotiška kaina, prekės pardavimo vieta, reklama ir pan. Literatūroje nurodoma, kad visos identifikavimo priemonės turi atitikti dvi sąlygas:1. turi būti lengvai pastebimos2. turi būti būdingos tik tam tikros firmos prekei ar jų grupei. Tai prekės elementas neretai turintis apčiuopiamą reikšmę vartotojo apsisprendimui ir prekės kainai.Pakuotė- prekės elementas neretai turintis apčiuopiamą reikšmę vartotojo apsisprendimo pirkti prekės kainai. Pakuotė kartu su kitais pirkimo sprendimui įtaką darančiais veiksniais padeda parduoti prekę. Patraukli pakuotė padeda gamintojui įgyti pranašumą konkurencinėje kovoje. Pakuotė yra svarbus vartotojų informavimo instrumentas-ant pakuotės nurodomi prekių ženklai, paskirtis, kiekis, sudėtis bei kita prekės etikėtei būdinga informacija, čia gali būti spausdinami reklamos tekstai, kuponai.Funkcijos:1. apsaugos:1.1. prekių kiekio1.2. prekių kokybės2. identifikavimo ir rėmimo2.1. identifikavimas2.2. dalyvavimas reklamos veiksmuose2.3. dalyvavimas pardavimo skatinimo veiksmuose3. papildomos naudos3.1. transportuojant3.2. sandėliuojant 3.3. perkant ir vartojant
Philip KotlerGary ArmstrongJohn SaundereVeronica Wrong„Rinkodaros principai“ Tai kieto arba minkšto gaminio apvalkalo kūrimo ir gamybos procesas.Pakuotės gali būti kelių pakopų: pirminė gaminio tara; antrinė pakuotė, kuri išmetama, kai gaminiu kėtinama pasinaudoti; transportavimo tara, kuri reikalinga gaminiams sandėliuoti, identifikuoti ir išsiųsti.Stiprėjanti konkurencijai ir prigrūstos parduotuvių lentynos reiškia, kad dabar pakuotės turi prisidėti prie daugelio prekybos tikslų-pradedant tuo, kad atkreiptų pirkėjų dėmesį į gaminį, apibūdintų jį ir baigiant gaminio pardavimu.

Išvada: Sudėtingiausias ir nekonkrečiausias prekės apibūdinimas V.Pranulio knygoje “Marketingas“. Jis labiausiai skiriasi nuo visų kitų apibrėžimų. Visų autorių: Vytauto Pranulio, Ritos Kuvykaitės ir Philip Ketler nuomonė yra panaši, tik visi jie išskiria skirtingus aspektus. Asortimento apibrėžimo esmė visų minėtų autorių knygose ta pati, tik išsakyta kitais žodžiais.

Literatūros sąrašas:

1. Kurvykaitė R., „Gaminio marketingas“.
2. Kotler P. , Armstrong G. , Saunders J. , Wrong V. Rinkodaros principai- Kaunas. 2003- 856 p.
3. Pranulis V. , Pajuodis A. , Urbonavičius S. , Viršilaitė R. „Marketingas“- Vilnius:The Baltic Press 2000. 470 p.