Reklama Internete

Reklama internete
Turinys
1 Įvadas
2. Skyriai
2.1. Reklaminė kampanija Internete. Tikslai ir uždaviniai
2.2. Baneriai
2.2.1. Banerių mainų tarnybos
2.2.2. Banerinės reklamos efektyvumas
2.2.3. Baneris kaip įvaizdžio reklamos priemonė
2.3. E-mail – elektroninis paštas
2.3.1. Diskusijų grupės ir susirašinėjimo sąrašai
3. Kontroliniai klausimai
4. Knygų ir straipsnių sąrašas
5. Šaltiniai Internete
6. Terminų žodynėlis

Įvadas
Internetas ir marketingas
Paskutiniu metu sparčiai vystosi telekomunikacijų sistemos, kurių viena iš dalių yra globalus kompiuterinis tinklas Internetas ir pagrindinis jo servisas WWW(World Wide Web). Internetas yra pirmoji kompiuterinė hipertekstinė aplinka, kuri pasižymi unikaliomis reklamos galimybėmis. Šiuo aspektu, galima išskirti du pagrindinius jo bruožus:
 visų pirma, Internetas – nauja bendravimo priemonė, veikianti pagal komunikacinį principą “daugelis – daugeliui”. Be to, Internetas yra hipertekstinė informacijos pateikimo priemonė, ryškiai besiskirianti nuo tradicinių masinės informacijos priemonių savo interaktyvia prigimtimi ir lankstumu.
 antra, Internetas – globali virtuali elektroninė rinka, neturinti jokių teritorinių ar laiko apribojimų, leidžianti vykdyti virtualų prekių pirkimą – pardavimą, ir žymiai praplečianti firmų galimybes.
Interneto naudojimas kaip vieno iš marketingo sistemos elementų, gali padaryti didelę įtaką teigiamam firmos įvaizdžiui ir klientų informavimui apie firmos prekes ar teikiamas paslaugas. Firma gali panaudoti Internetą šiuose marketingo sistemos elementuose:
 Reklama. Tiesioginės prekių ir paslaugų reklamos galimybių rinkinį Interneto priemonėmis sudaro informacijos apie prekę pateikimas nuosavame “Web-serveryje”, reklamos pateikimas kituose serveriuose, elektroninių laiškų siuntimas, dalyvavimas telekonferencijose. Reklama Internete turi išskirtinį ypatumą – reikia reklamuoti savo Web-serverį. Galima išskirti tris pagrindinius lanytojų patekimo į svetainę būdus:
 serveris gali būti rastas paieškos sistemos pagalba.
 į serverį galima patekti hipernuorodų pagalba.
 apie serverį galima sužinoti iš kitų informacijos šaltinių, tame tarpe ir tradicinių (laikraščių, žurnalų, radijo ir t.t.)
Norint pritraukti lankytojus į savo svetainę, galima imtis tokių veiksmų:
 serverio registracija paieškos sistemose
 nemokamų nuorodų įtraukimas į Web-katalogus
 nuorodų publikavimas “Geltonuosiuose puslapiuose”
 registravimas teminiuose Web-serveriuose
 nuorodų įdėjimas į kitus serverius
 medžiagos, turinčios nuorodas į serverį, publikavimas kituose serveriuose
 mokamų skelbimų dėjimas į gausiai lankomus serverius
 dalyvavimas telekonferencijose
 serverio adreso skelbimas visose tradicinės reklamos srityse
 Ryšiai su visuomene. WWW puslapyje gali būti pateikiama naujausia informacija akcininkams. WWW gali būti efektyviai panaudotas krizinėse situacijose, kai firmai reikalinga greita reakcija į rinkos pokyčius, čia pasireiškia WWW privalumas – atnaujinimo realiame laike galimybė.
 Vartotojų palaikymas. Vartotojų palaikymas gali būti žymiai išplėstas, papildomos viešos informacijos ir/arba papildomo atgalinio ryšio mechanizmo, sąskaita.
 Įmonės infrastruktūros išplėtimas Interneto pagalba. Tai gali pasireikšti kaip Interneto technologijos naudojimas tiek vidinėje įmonės infrastruktūroje, tiek už jos ribų.
 Firmos prekinio ženklo populiarinimas.
 Realizacijos stimuliavimas.
 Marketingo tyrimų vykdymas. Pagrindiniai marketingo tyrimų metodai ir priemonės:
 paieškos mašinų, WWW katalogų, tematinių Interneto serverių naudojimas, apklausų vykdymas.
 sąvojo Web-serverio lankytojų anketavimas.
 konferencijų tyrimas
 apklausų, vykdytų kituose serveriuose, rezultatų panaudojimas.
Kartu su išvardintais marketingo elementais, viena iš pagrindinių marketingo sistemos Internete ypatybių yra interaktyvaus apmokėjimo už prekes galimybė, kuri leidžia organizuoti virtualias parduotuves ir yra pagrindu, Interneto, kaip interaktyvios elektroninės rinkos, vystymuisi.

2.1 Reklaminė kampanija Internete.
Tikslai ir užduotys.

Reklamos tikslas
Kam gali būti firmai reikalinga reklama Internete? Atsakymų daug. Tačiau visų pirma tokia reklama nukreipta į:
1. Palankaus firmos arba prekės/paslaugos įvaizdžio kūrimą.
2. Šimtų milijonų žmonių, tame tarpe ir geografiškai tolimų, aprūpinimą informacija apie firmą arba produkciją
3. Visų informacijos apie prekes pristatymo galimybių: grafikos, garso, animacijos, realizaciją.
4. Operatyvinę reakciją į rinkos padėtį: kainoraščio atnaujinimą, informaciją apie firmą ir prekes, naujos produkcijos anonsavimą.
5. Produktų pardavimą Internetu – viena virtuali atstovybė leis jums neatidaryti naujų prekybos taškų.

Potencialus vartotojas
Po to, kai jūs apsispręsite su tikslais, būtina “nupiešti” potencialaus vartotojo portretą. Atsakykite pats sau į klausimą: “Kas yra tas žmogus ( firma ), kuriam aš noriu parduoti savo prekę ( paslaugą ) ?”. Pavyzdžiui atsakymas gali būti toks: “Mano produkcijos potencialus vartotojas yra vakarų firma, proklausanti smulkaus ar vidutinio verslo kategorijai, prekiaujanti antikvariniais daiktais”, arba “Jauni žmonės, norintys praleisti savo atostogas Palangos poilsio namuose “Rugelis” “. Ši informacija apie žmogų ar firmą, vadinama potencialaus vartotojo charakteristika.

Marketingo stadijos
Neverta galvoti, kad kai tik prekė/paslauga bus pasiūlyta Internete, ją iš karto nupirks. Prieš tai kol vartotojas nuspręs pirkti, jis turi pereiti per eilę stadijų ( subręsti ). Ruošiant reklaminę kampaniją, reikia nustatyti marketingo stadiją, kurioje yra vartotojas prekės atžvilgiu, t.y. reikia atlikti tyrimą. Po to jūs galėsite nuspręsti, kokiu veiksmų imtis rinkoje, kad pervesti vartotoją į sekančią stadiją ( žr. lentelę ).
Stadijos pavadinimas Stadijos charakteristika Reklaminės priemonės, būtinos perėjimui į šią stadiją
Žinojimas Potencialus vartotojas žino apie firmą ir jos prekę, tačiau neturi jokių kitų žinių arba teikia pirmenybę konkurento prekei. Informacijos apie firmą ir jos prekę pateikimas, potencialaus vartotojo, firmos arba prekės įvaizdžio sukonkretinimas, susiejant jį su firminiu ( prekiniu ) ženklu arba prekės pavadinimu.
Pirmenybė Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei. Įtikinamų įrodymų, skatinančių pasirinkti būtent jūsų prekę, sitemos sukūrimas.
Įtikinimas Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei ir įtikintas, kad prekė jam tikrai reikalinga. Įrodomoji dalis kuriama įtikinėjimo: “Mūsų prekė ne tik geriausia – ji jums reikalinga”, pricipu.
Pirkimas Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti prekę, tačiau būtini atitinkami stimuliatoriai. Viskas! Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti. Bet kol jo neparuoš kuo nors, jis vis tiek nepirks. “30% nuolaida tik šį mėnesį! “
Nereikia stengtis priversti klientą iš karto pirkti – tai nerealu. Pirmiausia, ekspertų pagalba, nustatykite, kurioje stadijoje yra klientas. Palaipsniui veskite jį per visas stadijas – tada jis niekur nuo jūsų nedigs ir jūs pasieksite stablios realizacijos.

Reklamos objektas
Dabar būtina apibrėžti reklamos objektą – ar tai bus firma ar atskira prekė. Reikia suprasti, kad pinigų įdėjimas į reklamą ne būtinai reiškia siekimą “parduoti”. Kartais tokios investicijos reiškia firmos ar prekės įvaizdžio “vystymą”. Pavyzdžiui, firmos Sony vertė žymiai didesnė už suminę jos pastatų, ofisų ir įrangos vertę. Jei jūs panorėsite pirkti šią firmą ( arba prekinį ženklą ), jums teks sumokėti didžiąją dalį sumos už prekinį ženklą ir vardą – jūs perkate įvaizdį.
Iš čia seka, kad reklama – tai ne tik būdas parduoti šiandien, bet ir būda sukaupti kapitalą prekinio ženklo forma. Į ką gi investuoti pinigus?

Trys firminio ženklo arba prekinio įvaizdžio kūrimo metodai

Total Brand Vystomas tik firmos įvaizdis, turima galvoje, kad potencialų vartotoją reikia įtikinti, kad: “viskas, ką parduoda firma su tokiu pavadinimu, yra aukštos kokybės ir priimtiną kainą”. Pinigai investuojami į firmos reklamą ir firminio ženklo vystymą.
Unique Brand Vystomas unikalios prekės įvaizdis ( arba prekių grupės ), formuojamas unikalus prekinis ženklas, turima galvoje, kad vartotojui nesvarbu, kas gamina tokią “gerą prekę”. Pinigai investuojami į vystomą prekę.
Total-unique Brand Sujungtos dvi ankstesnės strategijos – vystomas ir firmos ir prekės įvaizdis. Tokiu būdu firmos ir įvaizdžio augimo greičiai susieti ( pristabdomi dėl finansų trūkumo ).
Apibrėžus vartotojo stadiją prekės atžvilgiu, potencialaus vartotojo charakteristiką ir tai ką reikia reklamuoti ( firmą ar prekę ), jūs žinote ką ir apie ką pasakyti potencialiam vartotojui. Tokiu būdu pinigai neišleidžiami veltui nenaudingai reklamai, priešingai, tai jums leidžia sukaupti kapitalą įvaizdžio pavidalu.

2.2 Baneriai

Baneris
Baneris – labai svarbus reklamos Internete elementas. Kaip taisyklė, tai yra stačiakampis GIF arba JPG formato paveikslėlis, nors taip pat sutinkami baneriai sukurti JAVA, ShockWave ir kitomis priemonėmis. Baneris patalpinamas Web-puslapyje ir turi hipernuorodą į jūsų firmos serverį. Dabartiniu metu nėra oficialiai priimtų banerių dydžių standartų, nors dažniausiai sutinkami 468×60 pikseliu baneriai. Pirmasis žingsnis link jų dydžio standartizavimo buvo Internet Advertising Bureau ( Interneto reklamos įstatymų leidėjų ) kartu su CASIE ( The Coalition for Advertising Supported Information & Entertainment ) pasiūlymai.
Banerio dydis pikseliais Banerio tipas
468×60 Pilno dydžio baneris [Full Banner]
392×72 Pilno dydžio baneris su vertikalia valdymo panele [Full Banner with Vertical Navigatio Bar]
234×60 Puses dydžio baneris [Half Banner]
125×125 Kvadratinis baneris [Square Banner]
120×90 1-mo tipo mygtukas [Button _1]
120×60 2-tro tipo mygtukas [Button _2]
88×31 Mikro mygtukas [Micro Button]
120×240 Vertikalus baneris [Vertical Banner]

Žinoma, griežtai laikytis šių pasiūlymų nebūtina. Štai keletas banerių pavyzdžių:
6.
http://www.sybase.com/http://www.sybase.com/
7.
http://www.takas.lt/http://www.takas.lt/
Todėl, kad būtina, kad baneris užsikrautų kuo greičiau, taip pat egzistuoja banerių apribojimai kilobaitais. Pavyzdžiui, 468×60 baneriai paprastai būna nuo 10 iki 15 Kb dydžio.
Banerinė reklama yra pati populiariausia ir efektyvi priemone svetaines lankomumui padidinti. Taip pat baneriai yra galinga priemonė imonės ivaizdžio vystymui.

Banerių platinimo būdai
Egzistuoja trys pagrindiniai banerinės reklamos tipai:
1. Specialių banerių mainų tarnybų naudojimas ( Banner Exchange Services ), kurios užtikrina jūsų banerių publikavimą kituose puslapiuose, mainais į tai, kad jūsų puslapyje bus publikuojami kiti baneriai. Kai kurios iš šių tarnybų leidžia vykdyti reklaminę kampaniją lankščiau:
 Jūsų baneriai rodomi tik konkrečios, jūsų pasirinktos, tematikos puslapiuose
 Jūsų baneriai rodomi su apibrėžtu intensyvumu arba jūsų nurodytu laiku.
 Jūsų baneriai konkrečiam vartotojui rodomi tik vieną kartą.
2. Jūs galite tiesiogiai susitarti su kito Web-puslapio administratoriumi dėl pasikeitimo baneriais ir jų publikavimo savuose puslapiuose. Pageidautina baneriais keistis su panašios tematikos puslapiais, tačiau reikia nepamiršti, kad pasikeitimas baneriais su konkurentų Web-puslapiu gali atnešti daugiau žalos nei naudos. Jei jūs neturite galimybės programiškai stebėti kiek kartų jūsų baneriai buvo parodyti ir kiek kartų jūs rodėte konkurentų banerius, orientuokitės į puslapių lankomumo skaitiklius. Stenkitės pasiekti vienodų arba geriausių jūsų banerių publikavimo sąlygų.
3. Jūs galite sumokėti paieškos serveriui, katalogui ar papraščiausiai populiariai Web-svetainei už jūsų banerių publikavimą.

Banerio efektyvumas
Viena iš svarbiausių banerio charakteristikų yra pelės paspaudimų ant banerio skaičiaus santykis su jo rodymo skaičiumi. Pavyzdžiui, jūsų baneris kokiame nors puslapyje buvo demonstruotas 1000 kartų, o per tą laiką ant jo paspaudė ir tuo pačiu, pateko į jūsų puslapį, 50 lankytojų, tai tokio banerio atgarsis lygus 5%. Pagal statistinius duomenis, vidutinis banerių atgarsis (“click-through ratio”, CTR) lygus 2,11%. Žinoma, jeigu jūsų banerio paspaudimų skaičius sudaro ne 2%, o 10% demonstravimų skaičiaus, tai už tą patį priviliotų lankytojų skaičių jūs sumokėsite penkis kartus mažiau arba tiek pat kartų mažiau demonstruosite svetimus banerius. Bet CTR nėra absoliutus banerio efektyvumo garantas. Baneris gali būti gražus ir intriguojantis, verčiantis vartotoją paspausti ant jo. Tačiau patekęs į jūsų puslapį ir supratęs kur pateko vartotojas lengvai gali nuspausti savo naršyklės “Back” mygtuką. Naudodami savo baneryje viliojančius, bet mažai su puslapio tema susijusius paveikslėlius, jūs galbūt priviliosite daugiau suintriguotų lankytojų. Bet iš kitos pusės, jūs prarasite iš tiesu besidominčius jūsų paslaugomis, o tuo pačiu ir iš tikrųjų jums naudingus, lankytojus. Neverta pamiršti banerio kaip įvaizdžio reklamos priemonės. Jeigu benerio CTR yra 2%, tai nereiškia, kad kitos 98% išlaidų, buvo veltui. Smulkiau apie tai žiūrėkite skyriuje “Banerinės reklamos efektyvumas”. Iš kitos pusės, “sausas” baneris su tiksliu tekstiniu Web-puslapio turinio išdėstymu – nėra geriausias sprendimas, nes jo CTR įpatingai mažas. Jis nepalieka įspūdžio ir nekuria palankaus įvaizdžio. Tikrai efektyvus baneris turi būti gerai meniškai ir techniškai sukurtas ( nekokybiškas dizainas iš karto parodo reklamuojamo serverio nesolidumą ir nerimtumą ). Jis turi būti originalus (įsimintinas), galbūt intriguojantis, bet tuo pačiu turi teikti informaciją apie reklamuojamo serverio turinį ir kurti teigiamą įvaizdį.

2.2.1 Banerių mainų tarnybos
(reklaminiai tinklai)

Kas tai yra reklaminis tinklas? Tai vieningas banerinės reklamos rinkimo ir išskirstymo centras keletui ( vienetams, dešimtims, šimtams it t.t.) Web-svetainių. Gali pasirodyti, kad plati auditorija ir didelis Web-svetainių, įeinančių į reklaminį tinklą, kiekis apsunkina, o daugeliu atvejų daro beveik neįmanomą, reklamą orientuotą į konkrečią auditoriją. Tačiau egzistuoja prekės, kurias galima ir reikia reklamuoti plačiai auditorijai. Šiomis prekėmis naudojasi dauguma žmonių, nepriklausomai nuo lyties, išsilavinimo, religijos it t.t. Pavyzdžiui, dantų pasta, skalbimo milteliai, vaizdajuostės ir panašiai. Bet yra prekės, kurios reikalingos ar prieinamos tik tam tikrai auditorijos daliai.
Tarkime mums reikia išreklamuoti automobilį. Akivaizdu, kad neapsimoka jį reklamuoti serveryje pateikiančiame skelbimus apie ieškomus darbus ir esamas laisvas darbo vietas, todėl, kad dauguma tokio serverio lankytojų – žmonės nepatenkinti dabartine savo finansine padėtimi arba bedarbiai. Suprantama, kad jie neturi pakankamos sumos pinigų tokiai nepigiai prekei, kaip automobilis. Todėl reikia reklamuoti šią prekę reikia tokiuose serveriuose, kuriuose lankosi žmonės turintys pakankamas pajamas.
Tos pačios prekės reklama gali būti skitingai pateikiama skirtingoms auditorijoms. Skirtingoms žmonių kategorijoms išskiriamos skirtingos tos prekės savybės, patrauklios konkrečiai auditorijai.
Tarkime mes raklamuojame kvepalus. Reklamoje moterims, galima panaudoti mintį, kad naudodama šiuos kvepalus ji taps pačia patraukliausia (arba tiesiog patrauklia) savo vyrui. Tų pačių kvepalų reklama vyrams, naudos idealios moters, kuria tapti gali jam brangi moteris, jei jis jai padovanuos šiuos kvepalus, paveikslą. Taigi mums reikia sukurti dvi skirtingas reklamas: vieną serveriui, kuris yra lankomas moterų, ir kitą – serveriui, kuriame lankosi vyrai.
Kiekvienas reklaminis tinklas sukuria bendrą visų serverių, įeinančių į tinklą, auditorijos vaizdą. Reklamos teikėjas aprašo jam naudingą auditoriją. Po to reklaminis tinklas šią reklamą demonstruoja tik tuose serveriuose, kurių lankytojai atitinka pateiktą aprašymą.

2.2.2 Banerinės reklamos
efektyvumas

Efektyvumo kriterijai
Gali pasirodyti keista, kad tokiems mažiems paveiksliukams, skiriamas toks dėmesys. Tačiau, daugeliui serverių tai yra pagrindinis reklamos pajamų šaltinis, todėl ju efektyvumo klausimas svarbus tiek klientams tiek serverių savininkams.
Išskiriami du pagrindiniai banerinės reklamos efektyvumo parametrai:
8. Demonstraciju skaičius: kiek kartu buvo demonstruotas tas ar kitas baneris. Banerines reklamos kaina pagrindinai nustatoma, pagal tai kiek kartu baneris rodomas (paprastai tukstančiais kartų) tame serveryje. Čia naudojamas terminas CPM (cost per thousand impressions) – tūkstančio demonstracijų skaičius. Pavyzdžiui, Rusijos serveriuose ši kaina svyruoja nuo 2 iki 50 JAV dolerių.
9. Paspaudimų skaičius: kiek kartų lankytojas paspaudė pele ant banerio, kad pereiti prie smulkesnio reklamuojamos prekės aprašymo arba į reklamuojamą serveri. Šio dydžio analizei naudojamas terminas CRT (click-through rate) – paspaudimų ir demonstracijų skaičiaus santykis. Paprastai šis dydis svyruoja nuo 2 iki 10 procentų.

Efektyvumo kriterijai
Taikant šiuos kriterijus kartais daromos klaidos. Pats benerinės reklamos kainos apibrėžimas, kaip kaina už tūkstanti demonstracijų, perša mintį, kad kuo daugiau kartų baneris bus demonstruojamas, tuo bus gaunamas geresnis efektas. Tokiu budu, reklamos užsakovui susidaro įspūdis, kad esant vidutinei CRT koeficiento reikšmei, pavyzdžiui 5%, užmokėjęs už 10000 demonstracijų jis sulauks 500 lankytojų, užmokejes už 20000 demonstracijų, jis sulauks 1000 lankytojų ir taip toliau. Deja taip nėra. Kodėl? Dėl labai paprastų priežaščių.
Visų pirma, kiekvieno serverio lankytojų skaičius yra ribotas. Šis skaičius yra apribotas bendru žmonių turinčių ryšį su Internetu skaičiumi. Be to, negalima tapatinti skirtingų lankytojų skaičiaus su banerio paspaudimų skaičiumi, todėl, kad dauguma žmonių jiems patinkančiame ir naudingame puslapyje apsilanko net kelis kartus per dieną.
Antra, įsivaizduokite, kad žmonės gali gėrėtis jūsų baneriu. Pirmą, antrą, trečią, dešimtą, dvidešimtą… Kas atsitinka? O atsitinka paprastas dalykas: kažkuriuo momentu žmogus nustos domėtis jam atsibodusiu paveikslėliu. Tokiu būdu, esant ribotam lankytojų skaičiui, augant banerio demonstracijų skaičiui, CRT koeficientas mažėja. Atlikti statistiniai tyrimai rodo, kad CRT koeficientas turi tokį didėjimo dėsnį: jei reklamos užsakovas nori sulaukti 2 kartus daugiau lankytojų, tai jam teks reklamos išlaidas padidinti apie 6 kartus.
Kita didelė klaida yra principo: “Svarbu, kad paspaustų” laikymasis. Šiuo atveju CRT koeficientas laikomas pagrindiniu banerinės reklamos efektyvumo matas. Kad padidinti šį koeficientą, naudojamos įvairios priemonės, kaip kad neaiškūs tačiau patrauklūs piešinėliai ir panašiai. Tokiu būdu šis koeficientas labai padidinamas. Tačiau, patekęs į jūsų puslapį lankytojas ir supratęs, kad čia pateikiama informacija jam tiesiog neįdomi, jis grįš atgal. Tad šį skaičių tapatinti su sau naudingų lankytojų skaičiumi yra neteisinga. Be to, didelė klaida manyti, kad tas pats baneris visiškai nereklamuoja firmos įvaizdžio.
2.2.3 Baneris kaip įvaizdžio
reklamos priemonė

Baneriai ir įvaizdis
Jei jūsų tikslas nėra tik lankytojų pritraukimas į jūsų Web-svetainę, o jūs taip pat žiūrite į ateitį – Interneto pagalba norite pagerinti savo prekės/paslaugos realizaciją, padidinti rinką, sukurti teigiamą ivaizdį – jums reikia susimastyti apie ivaizdžio reklamą.
Vidutinis banerio CRT koeficientas – 2%. Gaunasi, kad tik 2% banerio demonstracijų yra naudingos (pritraukia lankytojus į Web-svetainę), o likę 98% – teisiog visiškai nenaudingi?
Visiškai ne. Kiekviena banerio demonstracija atneša apčiuopiamą naudą, būdama puikia firmos, prekės ar Web-svetainės įvaizdžio reklamos priemone.
Kad įvaizdžio reklama būtų veiksminga, baneris turi būti profesionalaus dizaino, turėti gerą reklaminį tekstą ir t.t. Aptarsime keletą ivaizdžio reklamos terminų.

Įvaizdžio hierarchija (nuo kraštutinai neigiamo iki kraštutinai teigiamo)
Neigiamas ivaizdis
(Brand Rejection) toki ivaizdį, pavyzdžiui, turi Litimpeks bankas savo klientų atžvilgiu. Tai blogiausia kas gali atsitikti su jūsų firmos ivaizdžiu.
Informatyvumo trukumas
(Brand NonRecognition) pavyzdžiui, vartotojas nėra informuotas apie firmą “ABC”, todėl, kad aš ją ką tik sugalvojau, ir savaime suprantama, apie ją niekas nieko nežino.
Informuotumas apie firmą
(Brand Recognition) Interneto vartotojai infromuoti apie tokių kaip AltaVista, Excite, WebCrawler, HotBot paieškos sistemų egzistavimą. O kuriai iš ju teikia pirmenybę – kitas klausimas.
Pirmenybes teikimas
(Brand Preference) jei dėl kokių nors priežaščių jūs paiešką Internete pradedate nuo Yahoo!, arba pavyzdžiui, teikiate pirmenybe margarinui “Rama”, tai čia yra pirmenybės teikimo pavyzdys.
Ištikimybe ivaizdžiui
(Brabd Insistance) tam tikros vartotojų grupės išskirtinės ištikimybės duotam ivaizdžiui ženklas. Teikdamas pirmenybę tam tikram produktui, vartotojas kartais negali racionaliai paaiškinti jo privalumų ir samoningai neieško alternatyvaus pirkinio.
Consumer Loyalty Tkimybė to, kad žmogus pirks iš tam tikros prekių grupės produktą, turintį konkretų prekinį ženklą.

Naudingos išvados
Apklausos vykdomos Internete rodo, kad baneriai yra efektyvi firmos įvaizdžio reklamos priemonė. Remiantis šių tyrimų duomenimis padarytos tokios išvados:
10. Vartotojų požiūris į reklamą Internete:
 18% karštai palaiko
 41% pritaria
 34% neprieštarauja
 6% prieš
 1% visiškai nepritaria
11. Nežiūrint to, kad televizijos reklama turi galimybę naudoti žymiai geresnės kokybės vaizdo ir garso efektus, nepasiekiamus spausdintinei ir tinklo reklamai, televizijos žiūrovai – pasyvi auditorija. Interneto lankytojai – priešingai yar aktyvūs ieškodami informacijos ir žymiai geriau priima reklamą: apie 30% apklaustųjų (iš 16 758) atsimena matytą banerinę reklamą septynių dienų laikotarpyje. Kiekviena banerio demonstracija šį skaičių padidina.
12. Iš šitų atsimenančių, 96% tiesiog matė banerį, ir tik likę 4% paspaudė ant jo ir pateko į reklamuojamą Web-svetainę. Atsiminus, kad banerį paspaudžia vidutiniškai 2% jį mačiusiųjų, galima daryti išvadą, kad įvaizdžio reklamai žymiai svarbesnė yra pati demonstracija, o ne tai kad jis paspaudžiamas.
13. Po vienos banerio demonstracijos informatyvumas apie tam tikro prekinio ženklo egzistavimą vidutiniškai padidėja 7%. Kiekviena banerio demonstracija (įpač tinkamoje Web-svetainės aplinkoje) sukuria ryšį tarp prekinio ženklo ir atitinkamos prekių grupės, ir tuo pačiu kelia firmos įvaizdį į aukštesnį lygmenį (žr. lentelę).
14. Po vienos banerio demonstracijos Consumer Loyality padidėja 4%, kas yra potencialaus realizacijos padidėjimo indikatorius.
2.3 e-mail – elektroninis paštas

Elektroninio pašto privalumai
Vykdant reklaminę kampaniją, pagrindinis dėmesys skiriamas baneriams. Apie kitas priemones lyg ir pamirštama. Tai didelė klaida. Baneriai – gana sudėtinga reklamos ir marketingo priemonė, jie reikalauja tam tikrų specialių priemonių juos ruošiant ir naudojant. Nebanerinės priemonės leidžia firmai pajusti naudą iš Interneto nuo pat prisijungimo. Viena iš tokių priemonių yra elektroninis paštas – e-mail. Žemiau išvardintos jo galimybės ir privalumai.
Pirma, tai operatyvaus ir pigaus ryšio su partneriais, kolegomis, klientais, platintojais, dukterinėmis įmonėmis kanalas. Jis efektyvus šalies viduje, tačiau ypač palaikant ryši su užsienio šalyse gyvenančiais žmonėmis. Įprastinis elektroninis laiškas pasieks adresatą sekundžiu laikotarpyje ir tai kainuos tikrai pigiai. Elektroninį paštą galima naudoti informacijos, dokumentacijos, brėžiniu, piešinių, video- ir audiomedžiagos persiuntimui, nuomoniu pasikeitimui (pavyzdžiui, apie valiutos kursų, akcijų kainų pasikeitimus ir t.t. ). Jeigu paskaičiuoti pašto paslaugų, popieriaus, telefoninių pokalbių kainas, kurių galima išvengti ir palyginti su laiko požiūriu neapribotomis Interneto paslaugomis ir įvertinti darbo efektyvumą ir operatyvumą, tai tiesioginė priemonių ekonomija akivaizdi.
Yra ir kita šio reikalo pusė: jei jūs neturite elektroninio pašto, su jumis šiuo būdu negali susisiekti potencialūs klientai, partneriai. O tai žmonių, supratusių jo patogumą ir praktiškumą, akyse didelis minusas.
Antra, elektroninis paštas – pigus, operatyvus ir patogus ivairios specialios informacijos reikalingos darbui, gavimo kanalas. Dabar tinkle, elektroniniu paštu, galima gauti didžiuli kiekį informacijos nemokamai. Tai yra informaciniai biuleteniai, specializuoti susirašinėjimo sąrašai, apimantys daugybę interesų (tame tarpe ir verslo), įvarių rinkos dalių apžvalga ir t.t.
Trečia, tai kad elektroninis paštas suteikia tiesioginio ryšio, su tam tikros srities specialistais, galimybę. Tai leidžia, dirbti pagal naujausius darbo standartus.
Ketvirta, pademonstruosiu tokį pavyzdį. Turint elektronini paštą, galima naudoti programą – autoatsakiklį, kuri pateiks informaciją, kurios dažniausiai prašo jūsų partneriai, klientai, bendradarbiai. Gavusi laišką iš atitinkamo adresato, programa jam automatiškai išsiūs reikiamą informaciją (kainos, instrukcijos, sąskaitos, techninės instrukcijos ir t.t.). Kai kuriose imonėse toks auto-atsakiklis gali atpalaiduoti darbuotoją nuo monotoniško darbo ir panaudoti jo gabumus kitoje srityje. Tuo atveju, jeigu reikia periodiškai išsiuntinėti tam tikrą informaciją plačiam klientų, platintojų tinklui, tai tokia programa sutaupys dideles išlaidas popieriui, tradicinio pašto paslaugoms, telefonų pokalbiams.
Be to galima pažymėti sekančius privalumus:
15. Elektroninis paštas veikia tiesiogiai ir pasiekia kokretų jums reikalingą vartotoją.
16. Dėka griežto susirašinėjimo sąrašų skirstymo pagal temas, jūs galite paveikti būtent jus dominančią auditoriją. Tai ir daro elektroninį paštą išskirtiniu iš kitu Interneto resursų.
17. Vartotojo požiūriu įdomus skelbimas gali būti išplatintas tarp jo kolegu ir pažįstamų.
18. Daugelis vakarų ekspertų sutaria, kad teisingai parašytas laiškas duoda didesnį efektą nei baneris. Pavyzdžiui, kompanija National Geographics elektroninio pašto pagalba pritrauke 23 000 naujų vartotojų, CTR lygus 32%. Tuo tarpu šios firmos banerio CTR buvo lygus 3,1%.
19. Dabar daugelis vartotojų jau naudoja pašto programas, kurios palaiko HTML formatą. Taigi, laiške jus galite pateikti ne tik tekstinę, bet ir grafinę informaciją. Taip pat laiške gali būti hipernuorodos į jūsų Web-svetainę.

Firmos įvaizdžio kūrimas elektroninio pašto pagalba
Kaip galima panaudoti elektroninį paštą savo firmos įvaizdžiui kurti.
4. Visu pirma, reklamuokite aktyvų darbą su klientais. Toki aktyvumą lengviausia įrodyti darbu. Tikrinkite savo elektroninį paštą nors kartą per dieną ir atsakinėkite į gautus laiškus ilgai nelaukdami. Taip respondentams sukursite darniai dirbančios firmos įvaizdį. Kai kurios firmos šį principą ištobulina iki tokio “klientas turi gauti atsakymą 5 minučių laikotarpyje”. Išsirinkite sau kokį nors laiko tarpą – nuo 5 minučių iki parų, per kurį jūs atsakinėsite klientams ir ateityje visada jo laikykitės. Gali atsitikti taip, kad jūs negalėsite atsakyti klientui parų bėgyje, tarkim dėl informacijos stokos. Šiuo atveju, klientui galite dukart parodyti savo aktyvumą. Visų pirma, nedelsdami nusiūskite klientui atsakymą, kad gavote jo laišką ir ruošiate išsamų atsakymą, kurį tam tikrame laikotarpyje išsiūsite. Taip pat, nepamirškite šį laišką išsiūsti nurodytu laiku.
5. Visada rūpestingai užpildykite laiško antraštės grafą: Nuo ko (From). Užrašą formuluokite trumpai ir aiškiai. Dažnai yra naudojamas firmos pavadinimas. Geriausia yra naudoti angliška raidyną, nes kai kurios pašto programos nesusitvarko su skirtingais raidynais ir šis užrašas gali būti tiesiog nesuprantamas.
6. Taip pat labai svarbus yra laiško pavadinimas (Subject). Didžiąją dalį įspūdžio apie laišką būtent ir sudaro ši dalis.
7. Rodykite mandagumą. Viename laiške geriausia spręsti vieną klausimą. Tai supaprastina tolesnį darbą su laišku. Jei jūs atsakote į kažkieno laišką, tai laiške reikia pacituoti kliento laišką. Plačiame susirašinėjime jis gali pamiršti apie laišką. Citavimas jam padės prisiminti apie ką buvo kalbama. Jei jūs pradedate dialogą, tai neblogai būtų jį padalinti į dvi dalis. Pradžioje reikiama informacija, toliau veiksmas kurio tikitės iš laiško gavėjo. Jei jūs nelaukiate atsakymo, tai pabaigoje pridėkite: “Atsakymo nelaukiu”.
8. Neįkyriai priminkite apie firmos specializaciją ir kontaktinę informaciją. Firmai optimaliausias yra keturių eilučių rinkinys ( parašas ). Pašto programos paprastai prideda šią informaciją automatiškai. Reikia nurodyti:
 laiško siuntėjo vardą
 jo pareigas ir firmą, kurioje jis dirba
 elektroninio pašto adresą
 firmos Web-svetainės adresą
Be to, jus galite nurodyti telefono, fakso numerius ir kitą kontaktinę informaciją. Pageidautina, kad visi firmos darbuotojai naudotų vienodą parašo struktūrą elektroniniams laiškams.

2.3.1 Susirašinėjimo sąrašai.
Diskusijų grupės.

Susirašinėjimo sąrašai
Pasaulyje egzistuoja dešimtys tūkstančių susirašinėjimo sąrašų. Juos, kaip taisyklė, tvarko žmonės, gerai išmanantys tą sritį. Jie periodiškai išsiuntinėja ta tema paruoštus laiškus. Šių laiškų gavėjai, patys savo noru įsirašė į šiuos sąrašus ir bet kada, pareiškę norą, gali iš jų pasitraukti. Egzistuoja atviri (visiems norintiems), uždari (tam tikro rato žmonėms), nemokami (egzistuojantys leidėjų entuziazmo, sponsorių, reklamos užsakovų dėka), mokami susirašinėjimo sąrašai. Susirašinėjimo sąrašas skirtas tam tikrai grupei žmonių ir dažnai turi tūkstančius narių – toliu būdi, jis yra tikrai efektyvus reklamos įrankis.
Jūsų reklama, patalpinta svetimuose sąrašuose, gali būti nelabai efektyvi. Todėl verta sukurti savo susirašinėjimo sąrašą. Tai turi prasmę tada jei jūs galite pastoviai paruošti konkrečią informaciją, kuri domintų jūsų auditoriją. Jei jūs neturite galimybės savo serveryje įdiegti programos, kuri vykdytų laiškų išsiuntinėjimą, galima kreiptis į specialią tarnybą ListBot (http://www.listbot.com). Ši tarnyba jums garantuoja visišką susirašinėjimo sąrašo tvarkymą. Už tai ji pasilieka teisę į kiekvieną laišką įdėti nedidelį reklamos bloką.
Keletas rekomendacijų organizuojant susirašinėjimų sąrašą:
20. Pateikite vartotojams tikslią informaciją apie jūsų susirašinėjimo sąrašo tematiką, formatą, periodiškumą. Ateityje neverta be sąrašo narių sutikimo nukrypti nuo sąrašo charakteristikų.
21. Sukurkite patogų ir aiškų prisijungimo prie sąrašo mechanizmą, ir svarbiausia atsijungimo. Prisijungiant būtina, kad adreso patvirtinimas būtų atsiūstas tiesiogiai iš norinčiojo prisijungti, kitaip gali iškilti situacija, kai energingas vartotojas tuo pačiu į sąrašą užrašo ir visus savo draugus (ar priešus) be jų sutikimo. Jie į tai gali reaguoti įvairiai, ir jūs rizikuojate būti neteisingai apkaltintas spam_u (žr. žodynėlį).
22. Rūpestingai elkitės su jūsų susirašinėjimo sąrašo narių adresais, jokiu būdu nenaudokite jų kitiems tikslams, kaip pavyzdžiui: vienos reklamos siuntinėjimui (tam tikras reklamos kiekis laiškuose yra leidžiamas). Jokiu būdu neatiduokite ir neparduokite šio sąrašo tretiems asmenims. Buvo keletas atvejų, kai dėl susirašinėjimo sąrašo paskelbimo prieita net iki teismo.
23. Pageidautina, kad prisijungimo metu vartotojas užpildytų nedidelę anketą. Visų pirma, jums pačiam naudinga žinoti, kas yra jūsų sąrašo nariai, ir po to tai bus labai naudinga, jei jums tektų reklamos užsakovą įtikinėti, kad jam verta publikuoti savo reklamą, jūsų sąraše. Svarbu įvertinti, kad ne kiekvienas vartotojas norės skelbti informaciją apie save, ir visi turi turėti galimybę išlaikyti konfidencialumą.
24. Sukurkite savo Web-svetainėje laiškų archyvą.

Diskusijų grupės
Diskusijų grupės kuriamos informacijos apsikeitimui, konkrečios tematikos klausimų aptarimui. Skirtingai nuo susirašinėjimo sąrašų, į diskusijų grupę gali rašyti ne tik grupės kūrėjai, bet ir visi jos dalyviai. Kaip taisyklė, prieš tai kai pranešimas išsiuntinėjmas visiems grupės nariams, jis yra peržiūrimas asmens prižiūrinčio šią diskusijų grupę. Jei išima pranešimus, kurie neatitinka grupės tematikos.
Būtinai prisijunkite prie diskusijų grupių vienaip ar kitaip temomis susijusių su jūsu verslu. Tarp jų dalyvių jūs tikriausiai rasite būsimuosius savo partnerius ir klientus.
Žemiau išvardinti keli patarimai, kaip efektyviai išnaudoti diskusijų grupes.
9. Visų pirma, negalima į tokias grupes siūsti tiesioginės reklamos. Jos nariai įsijungė į grupę norėdami apsikeisti nuomonėmis ir gauti naujos informacijos, o ne reklamos paskaityti. Nereikia į grupę rašyti kas papuolė tik tam, kad pabaigoje parodyti savo parašą su adresu ir kontaktine informacija.
10. Prieš siunčiant savo pirmuosius laiškus, atydžiai susipažinkite su grupės taisyklėmis. Kartais naudinga paskaityti archyvą, kad nekelti klausimų, kuriems buvo skirtas didelis dėmesys savaitę ankščiau, prieš jums įsijungiant į diskusiją. Pradžioje pageidautina keleta dienų nieko nerašyti, o tiesiog perprasti bendrą diskusijų grupės atmosferą, pagrindinius autoritetus ir kitą panašią naudingą informaciją.
11. Diskusijų metu, kaip ir visada rašant elektroninį laišką, nepamirškite tokio tipo laiškų rašymo etiketo.
12. Stenkitės aktyviai dalyvauti tų klausimų aptarime, kuriuose jūs esate kompetetingas. Jūsų užduotis – užsirekomenduoti, kaip šios srities specialistui. Klientai greičiau kreipsis į jus, nei į jiems nežinomą jūsų konkurentą.
13. Nepamirškite kiekvieno savo pranešimo gale pridėti parašą.
14. Pageidautina, kad dalyvaudami diskusijų grupėse ir visur kitur, nerašytumėte savo atgalinio adreso HotMail, Yahoo ar kito gauto nemokamai. Tai gali sukelti nepasitikėjimą grupės nariams, kadangi dažnai juos naudoja spam_eriai, tam kad neparodyti tikrojo savo pašto adreso.
Papildomas jūsų aktyvaus dalyvavimo diskusijų grupėje privalumas yra tas faktas, kad autoritetingos diskusijų grupės yra dažnai peržiūrimos specializuotos spaudos atstovų ir yra tikimybė, kad jūs būsite pacituotas leidinio puslapiuose arba jus pakvies parašyti straipsnį.
Analizuodamas publikuojamus pranešimus, jūs galite rasti jūsų potencialius klientus ir su jais užmegsti ryšį.
Galų gale, dalyvaudamas diskusijų grupėse jūs apsirūpinsite naudinga informacija ir naujienomis.

šaltiniai internete
 http://www.glasnet.ru/_junior/netiq/manual/index.html
gero tono taisyklės bendraujant elektroniniu paštu ( rusų kalba ).
 http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Announcement_Services/
Keletas naudingų svetainių reklamuojant savo puslapį.C:Tempwww.soften.ktu.lt_hts99 eorija1-6-ltinternet-6-lt.htmlindex.html
Susirašinėjimo sąrašai:
 http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/Mailing_Lists/
Web katalogo Yahoo! susirašinėjimo sąrašų sąrašas.
 http://www.catalog.com/vivian/interest-group-search.html
Susirašinėjimo sąrašų sąrašas.
 http://lawwww.cwru.edu/cwrulaw/faculty/milles/mailser.html
_How-to_ tipo puslapis apie susirašinėjimo sąrašus.
 Svarbiausios paieškos priemonės:
http://www.hotbot.com
http://www.lycos.com
http://www.excite.com
http://www.altavista.com
http://www.infoseek.com
 http://www.yahoo.com
Vienas populiariausių paieškos katalogų.

Terminų žodynėlis
ClickThrough (paspaudimas)
Jei vartotojas pastebi banerį ir jis jį sudomina, vartotojas ant jo spragteli pele. Vartotojas taip pat gali gali spragtelėti ant banerio atsitiktinai. Po spragtelėjimo naršyklė pradeda užkrauti puslapį, kurį reklamuoja šis baneris. Visas šis procesas vadinamas paspaudimu.
CTR
Viena svarbiausių banerio charakteristikų. Šis koeficientas lygus banerio paspaudimų skaičiaus santykiui su jo demonstracijų skaičiumi.
CPM
Tūkstančio banerio demonstracijų kaina.
Spam
Terminas, atsiradęs Internete, reiškiantis neprašytą reklamą, išsiuntinėjamą elektroniniu paštu į individualias pašto dėžutes ar telekonferencijas
C:Tempwww.soften.ktu.lt_hts99 eorija1-6-ltglossary-6-lt.htmllindex.html[Atgal]