“pieno zvaigzdes” maisto ir gerimu pramones lydere lietuvoje

ĮVADAS

Įmonė – vardą turintis ūkinis vienetas įsteigtas nustatyta tvarka tam tikrai ūkinei – komercinei veiklai.
Įmonė tai ne tik produktų gamyba ir jų realizavimas. Jos veikla priklauso nuo aplinkos ir pati įmonė daro įtaką aplinkai.
Nagrinėjant įmonės veiklą svarbu :
1) Įmonės tikslai ( ekonominiai ir socialiniai )
2) Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai :
 likvidumas – tai įmonės mokumas bet kuriuo laiku,
 rentabilumas – įmonės gebėjimas dirbti pelningai, sugebėti efektyviai panaudoti ekonominius išteklius ir gauti ne mažesnę kaip vidutinę pelno normą sunaudotų išteklių sumai,
 augimas – įmonės apimties, pelno ir jos užimamo rinkos segmento diidėjimas.
Mūsų pasirinkta įmonė – koncernas „ Pieno žvaigždės“ – tai ūkio struktūra, jungianti savarankiškas akcines bendroves, kurias sieja bendri interesai, gamybinės bei technologinės programos, glaudi kooperacija.
Kad galėtų normaliai veikti, įmonė, kaip ir kiekviena sistema, turi būti stambesnės sistemos, t.y. valstybės ir jos ūkio dalis. Infrastruktūra yra būtinas bet kokios bendros ekonominės sistemos elementas. Įmonę supančią aplinką galima suskirstyti į:
1) Verslo
2) Foninę
Kalbant apie „ Pieno žvaigždes“ – verslo aplinką sudaro subjektai, kuriems įmonė turi tiesioginę reikšmę – tiekėjai, vartotojai, tarpininkai.
Šiame darbe apžvelgta pačios įmonės veiklos parametrai ir įmonės vietą Liietuvos respublikos pramonėje bei jos daromą įtaką. Būtina suvokti ir įmonės įvaizdžio ( pavadinimo, firmos ženklo ir kt. ) svarbą bei marketingą ir inovacijų taikymą tiek technologijose, tiek reklamos srityje.

MAISTO IR GĖRIMŲ PRAMONĖS ĮMONĖS
LIETUVOS ŪKIO STRUKTŪROJE

Pramonėje visą laiko vyko ir nuolat vyksta di

ideli pertvarkymai. Pramonės plėtrą skatina eksporto didėjimas, ypač tai aktualu įstojus į ES.
Lietuvos ūkis skirstomas į vartojimo įstaigas ir gamybos ir paslaugų įmones. Mūsų nagrinėjama įmonė „ Pieno žvaigždės“ – gamybos įmonė, t.y. apdirbamosios pramonės įmonė.
Dirbančiųjų pasiskirstymas įmonių grupėse pagal darbuotojų skaičių 2005 m., proc.

Daryti iš vadas apie Lietuvos perspektyvas šioje srityje reikia labai atsargiai, nes verslo struktūra įvairiose Europos šalyse pastebimai skiriasi, nevienoda ir jų plėtra.
Nevienodus įmonių tipų svorius skirtingose valstybėse reiktų sieti su šalių ekonominio išsivystymo lygiu, ūkių šakine struktūra, istorinėmis sąlygomis, teisine aplinka ir pan. Bendra tendencija yra ta, kad valstybėse. Turinčiose didesnį BVP vienam gyventojui, pvz.: Vokietijoje, Liuksemburge ar Nyderlanduose, įmonės vidutiniškai yra stambesnės, nei mažiau išsivysčiusiose šalyse ( Graikija, Ispanija, Portugalija ). Tačiau, bendras ekonominio išsivystymo lygis tik iš dalies paaiškina įmmonių tipų vaidmenį skirtingose šalyse.
Maisto pramonėje stambios įmonės sukūrė apie 78 proc. pridėtinės vertės, be to, jų indėlis, pastebimai išaugo. 2004 m. Lietuvai įstojus į ES ir išnykus muitams ir kvotoms, šis sektorius, ypač pieno ir mėsos produktų gamintojai, augo didėjančių eksporto apimčių dėka. Užsienio užsakovų poreikius patenkinti geriau sekasi stambioms įmonėms. Varžytis tenka ir dėl žaliavų, mat šalyje jaučiamas jų trūkumas. Dėl minėtų priežasčių pieno ir mėsos produkcijos gamintojų rinkose koncentravimosi procesai tęsis.
Kalbant apie „ Pieno žvaigždes“ galima teigti, kad vystant jų ve

eiklą buvo rastas puikus sprendimas kaip susieti smulkaus verslo galimybes stambios įmonės perspektyvomis. Įmonių koncentracija davė pagrindą jų susijungimui, t.y. koncernui.

MAISTO IR GĖRIMŲ PRAMONĖS LYDERĖ
„PIENO ŽVAIGŽDĖS“

Mūsų pasirinkta įmonė – koncernas „ Pieno žvaigždės“. Koncernas Pieno žvaigždės, įkurtas 1998 metais, yra didžiausias ir moderniausias pieno perdirbėjas ne tik Lietuvoje, bet Baltijos šalyse.
Tai ūkio struktūra, jungianti savarankiškas akcines bendroves, kurias sieja bendri interesai, gamybinės bei technologinės programos.

Koncernas – tai pelno siekiančių juridinių asmenų susivienijimas, įgyvendinantis gamybos, technikos, ekonomikos politiką, centralizuojantis finansinius išteklius, kurių reikia bendrai investicijų programai atlikti. Į koncernus gali jungtis vienos ar keleto ekonomikos šalių įmonės. Centrinis organas atlieka bendrą susivienijimo vadovavimą ir kontrolę, centralizuojama apskaita, ataskaitos ir kontrolė.
„ Pieno žvaigždės“ – tai pieno pramonės įmonių susijungimas, vienijantis: Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę, AB „ Panevėžio pienas“ ir Kauno pieninę.
Koncerno teigiamos pusės:
 Padidėja gamybos, sandėliavimo, transportavimo efektyvumas, nes gauname gamybos išlaidų ekonomiją dėl masto, didėja darbo našumas.
 Daugiau lėšų ir kitų išteklių gali būti skirta mokslo tiriamiesiems darbams.
 Sukoncentravus kapitalą, daugiau lėšų galima skirti rinkos tyrimams, reklamai, ryšiams su visuomene, gaminių eksportui remti.
 Daugiau lėšų skiriame darbuotojų rengimui, kvalifikacijos kėlimui.
 Įmanoma samdyti geresnius, aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus.
 Gaunamas sinergetinis efektas, kai bendras rezultatas didesnis negu pavieniai.

ĮMONĖ – GAMYBINIO PROCESO PAGRINDAS: JOS VEIKLA, STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Gamybos procesas – tai visuma tarpusavyje susijusių darbo ir gamtinių procesų, kurių metu pr

radinė medžiaga paverčiama gatavais (baigtais) gaminiais. Gamybos proceso organizavimas – sistema priemonių, racionaliausiai derinančių gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu. Šių priemonių sistema turi atsakyti į klausimus: Kas? Ką? Kada? Kaip? Taigi numatoma vizija, iškeliami tikslai, numatoma gaminama produkcija bei technologijos gamybai atlikti.
Koncernas “ Pieno žvaigždės”, įkurtas 1998 metais, yra didžiausias ir moderniausias pieno perdirbėjas Baltijos šalyse.
Gaminami švieži, sveiki ir naudingi produktai ir remiamas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Taip padedama Lietuvos sportininkams siekti pergalių sporte. Be to, dalyvaujama ekologiniuose projektuose, skatinančiuose naudingai žmogui ir be žalos gamtai utilizuoti panaudotą pakuotę.
Koncerno vizija
Koncerno vizija būti naujoviška gamybos ir rinkodaros įmone, užimančia tvirtas pozicijas Baltijos šalių rinkoje bei gaunančia nuolatinį ilgalaikį pelną.
Koncerno misija
Koncerno misija gaminti tik aukščiausios kokybės pieno produktus be konservantų, kurie užtikrintų sveiką mitybą ir palengvintų maisto ruošimą.
Koncerno šūkis
Koncerno šūkis pieno produktai sveikam gyvenimui!
Koncernas Pieno žvaigždės yra vienas iš didžiausių maisto prekių gamintojų Baltijos šalyse. Vietos rinkoje koncernas garsėja savo pieno gaminiais: pienu, kefyru, sviestu, grietine, įvairių rūšių varške, jogurtais, pieniškais desertais ir fermentiniu sūriu.
Pagrindinę eksportui skirtų produktų dalį sudaro puskietis fermentinis sūris, sviestas, lieso pieno ir išrūgų milteliai. Daugiausia produktų šiuo metu eksportuojama į Europos Sąjungos ir Baltijos šalis, Rusiją, NVS, Japoniją ir JAV.
Koncernui Pieno žvaigždės priklausančiose įmonėse šiuo metu ga
aminama apie 500 pavadinimų produktų. Atsižvelgdami į Europos tendencijas ir besikeičiančius vartotojų poreikius nuolat atnaujina asortimentą ir pirkėjams kasmet pasiūlo naujų gaminių. Įmonės yra nuolat modernizuojamos. Jose diegiamos naujos technologijos, moderniausi gamybos ir pakavimo įrenginiai, kokybės laboratorijos. Kad pagaminti produktai kuo greičiau pasiektų prekybos centrus ir pirkėjus, nuolat modernizuojama produktų užsakymo, transportavimo ir sandėliavimo sistema.
2002 metais koncernui ir jo valdomoms atskiroms įmonėms suteikti kokybės sertifikatai ISO. Tai įpareigoja dirbti efektyviai užtikrinant aukštą gaminamo produkto kokybę. Dėl nuolat pristatomų naujų produktų koncernas Pieno žvaigždės dažnai vadinamas pieno madų diktatoriumi. Lietuvos, Baltijos šalių ir Rusijos rinkose yra populiarūs ir mėgstami šie prekių ženklai: DVARAS (natūralių pasterizuoto pieno produktų šeima), BIOS (produktų su bifidobakterijomis šeima), MŪ (pienas aseptinėje pakuotėje), SMILGA (premium desertai ir jogurtų grupė), MŪSŲ (populiariausia ir įvairiausia produktų grupė), BIOLA (probiotinis gėrimas su L.Casei bakterijomis), OKTAVA (šviežios grietinėlės ledai), JO (populiariausias jogurtas vietinėje rinkoje), SVALIA (puskietis fermentinis sūris pagrindinis iš eksportuojamų produktų).
Už kokybę, skonį ir naujoviškumą koncerno gaminiai yra vertinami mitybos specialistų. Nuo koncerno Pieno žvaigždės įkūrimo pradžios specialistai žvelgia į ateitį ir dirba kaip darni šeima. Jie kuria geresnį ir sveikesnį gyvenimą savo vartotojams, partneriams, šaliai ir sau.
Produkcija:
Produktų grupės: Prekiniai ženklai:
1.Desertai 1.Ūpas
2.Fermentiniai sūriai 2.Atletas
3.Glaistyti sūreliai 3.Aukštaičių
4.Grūdėta varškė 4.Žvaigždutė
5.Grietinė 5.Baltijos
6.Grietinėlė 6.Biola
7.Jogurtas 7.BIOS
8.Kastinys 8. Coliuke
9.Kefyras 9. Dūmas
10.Ledai 10. Dvaro
11.Lydyti sūriai 11. Gilija
12.Pienas 12. JO
13.Pieno gėrimai 13. Jonukas
14.Pieno milteliai 14. Labas rytas
15.Rauginto pieno gerimai 15. MŪ
16.Sviestas 16. Mūsų
17.Varškė 17. MIAU
18.Varškės sūreliai 18. Oktava
19.Varškės sūriai 19. Pasaka

20. Rytas
21. Smilga

22. Smilgelė
23. Svalia
24. Venta

„PIENO ŽVAIGŽDŽIŲ“ VADYBA, MARKETINGAS, LYDERIO POZICIJOS

Įmonės valdymo aparatas – tai valdymo darbus dirbantys darbuotojai, kurie rūpinasi normaliu įmonės funkcionavimu. Valdymo struktūra – tai valdymo darbus atliekančių padalinių skaičius, jų specializacijos forma, tarpusavio ryšiai.
AB „Pieno žvaigždės“ yra viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių jungianti tris dideles šalies įmones t.y. Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir Kauno pieną ir valdanti AB Panevėžio pienas. Šiuo metu AB Pieno žvaigždės gamina daugiau nei 500 pavadinimų produktų. Bendrovės produkcija skirta ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos, NVS, Baltijos šalis, Rusiją, JAV ir Japoniją. Fermentiniai sūriai, pieno miltai bei sviestas yra pagrindiniai AB Pieno žvaigždės eksporto rinkoms gaminami produktai, užsitarnavę pripažinimą nepriekaištingos kokybės dėka. Jiems suteikti tarptautiniai produkto kokybės sertifikatai.
Siekdama išlaikyti lyderio pozicijas, AB Pieno žvaigždės griežtai seka žaliavinio pieno kokybinius rodiklius, nuolat modernizuoja gamybą. Šie faktoriai tiesiogiai įtakoja galutinio produkto kokybę, kurią ne kartą yra įvertinę mitybos specialistai ir nuolat didėjančiais pardavimais patvirtina paprasti pirkėjai.
MAISTO SAUGOS SISTEMA

2002 m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba AB „Pieno žvaigždės“ filialams suteikė sveikumo ženklus (veterinarinius pažymėjimus), kurie leidžia eksportuoti produkciją į Europos šalis. Šio ženklo turėjimas įrodo, kad įmonėje laikomasi Lietuvos higienos normų bei Europos sąjungos higienos reikalavimų, kad įmonėje taikoma geros gamybos praktika. Visų šių reikalavimų laikymasis užtikrina saugių ir kokybiškų produktų gamybą ir kontrolę.
Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistema tai veiksmingiausia šiuolaikinė maisto saugą užtikrinanti sistema. Ji leidžia valdyti nustatytus pavojus ir rizikos veiksnius bei svarbius kontrolės taškus, kurie susiję su maisto produktų gamybos procesu, transportavimu ir vartojimu, pagerina kokybės kontrolę. Įmonėse yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę.
Įmonėse veikianti maisto saugos sistema užtikrina, kad dirbama pritaikytose patalpose gerai parinktais įrengimais, darbuotojai yra kvalifikuoti ir nuolat mokomi, naudojamos kokybiškos žaliavos, pagaminta produkcija tinkamai laikoma ir transportuojama. Gamybos operacijos yra apibrėžtos ir nuolat peržiūrimos bei tobulinamos. Vadovaujamasi aiškiomis instrukcijomis, darbuotojų pareigos ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžtos ir paskirstytos, įdiegta efektyvi gamybos kontrolės sistema. Įmones periodiškai tikrina ir prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai.
Maisto saugos sistema ir geros gamybos praktika tai pirmoji šiuolaikinės kokybės vadybos sistemos diegimo pakopa.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Sekanti kokybės vadybos sistemos diegimo pakopa tarptautinis ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai standartas. Per porą metų AB Pieno žvaigždės filialuose buvo įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti šio tarptautinio standarto reikalavimams. 2002 m. sertifikavimo įstaiga TUV SERT atliko bendrovėje sertifikacinį auditą, kurio rezultate AB Pieno žvaigždės filialams buvo suteiktas sertifikatas, liudijantis, kad įmonėse yra sukurta, įforminta dokumentais, įgyvendinta ir prižiūrima kokybės vadybos sistema.
Pagrindiniai kokybės vadybos principai:
1) Kokybės vadybos sistema orientuota į vartotoją, didelis dėmesys skiriamas vartotojo poreikių ir lūkesčių užtikrinimui. Kokybės vadybos sistema užtikrina, kad esami ir būsimi vartotojo poreikiai yra suvokiami, ir kad įmonė stengiasi tenkinti jų reikalavimus ir viršyti jų lūkesčius.
2) Įmonės vadovybė nustato vieningus tikslus ir uždavinius. Vadovai sukuria įmonėje tokią atmosferą, kurioje, siekiant tikslų, dalyvauja visi darbuotojai.
3) Į įmonės veiklą įtraukiami visų lygių darbuotojai.
4) Visa įmonės veikla ir su ja susiję ištekliai yra valdomi kaip procesas.
5) Tarpusavyje susiję procesai apibrėžiami, suvokiami ir valdomi kaip sistema, o tai didina įmonės rezultatyvumą ir veiksmingumą.
6) Įmonės tikslas nuolatinis gerinimas. Gerinimo veikla yra suderinta su įmonės strategija, o kiekvienas dirbantysis siekia nuolat gerinti produktus, procesus, sistemas.
7) Rezultatyvūs sprendimai pagrindžiami duomenų ir informacijos analize.
8) Didelis dėmesys skiriamas ryšiams su tiekėjais.
ISO 9001 sertifikato turėjimas įrodo, kad įmonėje struktūra, atsakomybė ir įgaliojimai yra apibrėžti, procesai ir procedūros aprašyti, pagrindiniai dokumentai kontroliuojami ir nuolat atnaujinami, patikrinimai ir kontrolės veiksmai reguliariai atliekami, neatitiktys identifikuojamos, analizuojamos ir taisomos, užtikrinama neatitikčių prevencija.
Koncernas „Pieno žvaigždės“ yra vienas iš Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės lyderių.

IŠVADOS

1. Įmonės veiklos rodikliai liudija apie efektyvią įmonės veiklą:
 likvidumas – įmonė yra moki bet kuriuo metu
 rentabilumas – įmonė dirba pelningai, efektyviai naudoja ekonominius išteklius, taiko naujoves atitinkančias laikmečio reikalavimus
 augimas – įmonės augimas vyksta didėjant tiek gamybos apimčiai, tiek užimamam rinkos segmentui ( atskirų smulkių ir vidutinių verslo įmonių susijungimas pačiomis palankiausiomis aplinkybėmis ).
2. Įmonės pasirinkta veiklos forma įgalina sėkmingai konkuruoti ir rasti savo segmentą pakankamai užpildytoje Lietuvos pieno rinkoje.
3. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema orientuota į vartotoją.
4. Įmonė aktyviai vykdo pardavimų rėmimo programą ( naujienos, konkursai, pramogos ).
AB „Pieno žvaigždės“ yra viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių jungianti tris dideles šalies įmones t.y. Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir Kauno pieną ir valdanti AB Panevėžio pienas. Koncernas „Pieno žvaigždės“ yra vienas iš Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės lyderių.

LITERATŪRA

1. Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. Kaunas: Technologija, 2000.
2. http://www.pienas.lt/
3. http://www.online.lt/biznis.htm
4. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika. Vilnius, 2001.
5. http://lt.wikipedia.org/wiki/Pieno_žvaigždės

Leave a Comment