PAŽINTINĖ VERSLO PRAKTIKA ĮMONĖJE

2385 0

ĮVADAS

Dirbdama parduotuvėje “Vėjonas“ atlikau, pažintinę verslo praktiką įmonėje.
Šio darbo objektas yra UAB “Vėjonas”.
Šios praktikos tikslai yra:
1. Susipažinti su darbų saugos reikalavimais įmonėje;
2. Susipažinti su įvairaus tipo įmonėmis ir jų darbo technologijomis;
3. Susipažinti su įmonių organizacine valdymo struktūra;
4. Susipažinti su planų sistema įmonėje;
5. Susipažinti su įmonės planais, jų sudarymo tvarka ir forma;
6. Išsiaiškinti įmonės planų įgyvendinimo sistema;
7. Išsiaiškinti įmonės kokybės vertinimo sistema;
8. Susipažinti su pareiginiais nuostatais ir darbo vietų aprašymu;
9. Išsiaiškinti, kokios yra įmonės plėtros galimybės;
10. Susipažinti su įmonės dalyvavimo užsienio rinkose formomis;
Uždaviniai:
 Susipažinti su prekybos įmone;
 Įvertinti įmonės aptarnavimo sistemą;
 Įvertinti rėmimo komplekso svvarbą įmonėje.

I. ĮMONĖS PRISTATYMAS

UAB “Vėjonas” – tai maisto ir pramoninių prekių prekyba užsiimanti įmonė. Parduotuvė “Vėjonas” yra įsikūrusi Lentvaryje, Bažnyčios g. 25. “Vėjonas“ sėkmingai dirba nuo 1998 metų.

Įmonės įstorija. Nuo 1995 metų įmonė veikė kaip kioskas, jame buvo priekiaujama būtiniausiomis prekėmis: duonos, pieno produktais, salduminais, tabako gaminiais, vaisvandieniais ir alkoholiniais gėrimais (alus). Jų veikla nešė pelną, tuomet jie pradėjo plėstis (buvo atydarytas antras kioskas). Ir tik tada 1998 metais atsirado UAB “Vėjonas“.
UAB “Vėjonas” yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kapitalas paadalintas į akcijas. Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

Geografinė padėtis. Parduotuvė “Vėjonas” yra įsikūrusi Lentvaryje, Bažnyčios g. 25. Šalia parduotuvės yra daug gyvenamųjų namų, vidurinė mokykla,o taip pat bažnyčia , todėl parduotuvėje apsilanko daug įvairaus amžiaus žmonių. Susisiekimas su šia parduotuve yr

ra geras. Prie parduotuvės taip pat galima atvažiuoti ir savo transportu, nes šalia yra automobilių stovėjimo aikštelė.

Įmonės darbo rėžimas. Parduotuvės “ Vėjonas” technologinis procesas, kaip ir daugėlyje parduotuvių yra toks:
 prekių gavimas;
 prekių laikymas;
 prekių paruošimas
 prekių pardavimas.
Prekių gavimas. Juo rūpinasi krovikai ir pardavėjos. Jų tikslas yra yra saugiai iš mašinos iškrauti prekes ir nunešti į sandėlį, o iš ten kiek reikia į pardavimo salę. Prekių kiekį ir kokybę privalo patikrinti pardavėja. Jeigu prekės gaunamos nepažeistoje pakuotėje, jas priima pagal pakuočių kiekį, jeigu pažeistoje prekės tikrina priėmimo metu. Svoris turi sutapti su PVM sąskaitoje nurodytu svoriu ir yra tikrinamas sandėlyje esančiose svarstyklėse. Pardavėja pasirašo PVM sąskaitoje tuomet, jei prekių svoris ir kokybė yra gera. Pardavėja taip pat pasirašo krovinio važtaraštyje.
Prekių laikymas. Parduotuvės sandėlyje yra laikomos pramoninės prrekės, gėrimai, daržovės ir t.t.Dauguma prekių (duonos gaminiai, pieno produktai, mėsos gaminiai,šie produktai yra vežami kasdien nedideliu kiekiu) yra iš karto nešamos į prekybos salę, tam, kad jos neužsistovėtų ir nesugestų.
Prekių paruošimas. Prieš išnešant prekes į salę, jos išpakuojamos ir markiruojamos.
Prekių pardavimas. Tai yra sudėtingiausias procesas. Prekių pardavimo sėkmė, didžia dalimi, priklauso nuo prekių pateikimo sąlygų sudarymo. Parduotuvėje “Vėjonas” pardavimai labai priklauso nuo pardavėjų iniciatyvos, nuo jų bendravimo su klientais.

Prekių asortimentas. Parduotuvėje “Vėjonas” yra platus, bet negilus kasdieninės bei dažnos paklausos prekių as

sortimentas. Šioje parduotuvėje galima nusipirkti tokių maisto prekių kaip: duonos, žuvies, mėsos, pieno produktų gaminių, saldumynų, arbatos, kavos, daržovių ir vaisių, vaisvandienių, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių. Taip pat čia galima įsigyti ir higienos, švaros priemonių, bei kitų prekių. Pirkdami šias prekes, pirkėjai mažai svarsto, deda mažai pastangų jų rūšims palyginti, nes dažniausiai perka prekes skirtas kasdieniniam vartojimui.

Palyginti su kitomis netoli esančiomis parduotuvėmis kainos yra vidutinės. Kaina- tai vienas pagrindinių įmonės rinkos politikos elementų.
UAB “Vėjonas” kainos yra nustatomos atsižvelgiant į tiekėjus, konkurentus, įmonės kaštus ir pirkėjus.
Gamybos išteklių padidėjimas turi didelę įtaką kainai. Nes tada gamintojas didina kainą, tuomet tuo pačiu ir pati parduotuvė turi didinti kainą. Įmonė palaiko glaudžius ryšius su tiekėjais nes nuo jų pardavimo kainos ir priklauso kokia kaina ji galės parduoti prekes vartuotojams.

Įmonės vidaus galimybių analizė (privalumai ir trūkumai).
Pranašumai:
 malonus, bei kokybiškas aptarnavimas;
 patyrusios darbuotojos;
 geras valdymas;
 geras bendravimas su klientais;
 įmonė randasi tokioje vietoje, kur apsilanko daug žmonių įvairaus amžiaus, kurių poreikiai yra skirtingi.

Trūkumai:
 dideli mokesčiai;
 darbuotojų asmeninės problemos;
 konkurentai.

Grėsmės:
 pirkėjų poreikių pasikeitimas;
 naujų konkurentų atsiradimas;
 tiekėjų praradimas.
Galimybės:
 darbo sąlygų gerinimas;
 įmonės veiklos plėtra (naujų parduotuvių atidarimas);
 asortimento didinimas.

Rinkos struktūra. Įmonė “Vėjonas“ priskyriama prie oligopolinės rinkos. Oligopolija – rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės.

Todėl, kad kiekvienos iš tokių firmų ka

ainų ir gamybos apimties kitimas veikia kitų firmų kainas ir gamybos apimtį. Šioje rinkoje prekės gali būti identiškos arba skirtis reklama, įpakavimų, techninėmis charakteristikomis . Skiriamoji oligopolijos savybė yra ta, kad kelios, paprastai gerai žinomos, firmos tiekia didžiausią produkcijos kiekį.

Įmonės vieta rinkoje.
1 pav. Konkurentai

Iš diagramos galima pasakyti, kad UAB “Vėjonas“ užima mažiausiai procentų rinkos, o Vilniaus priekyba daugiausiai. Tam turi įtakos mažesnės kainos, reklama ir t.t.
Kaip ir visos įmonės, taip ir ši turi konkurentus. Šalia yra keletas parduotuvių, kurie stengiasi sumažinti savo kainas, daro visokias nuolaidas ir akcijas, bet ir įmonė, kurioje dirbau, nuo jų neatsilieka ir taip pat daro visokiausias nuolaidas.

Įmonės veiklos planavimas.
Planavimas – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti pasirinkimas. Be planų įmonės dirba aklai ir turi mažai galimybių pasiekti tikslą. UAB “Vėjonas” įmonė planuoja plėsti savo veiklą ir kituose Lietuvos miestuose, t.y. atidaryti naujas parduotuves bei padidinti įmonės pelną.
Įmonės vizija – tai busimo įmonės būvio įvaizdis. Vizija apima įmonės filosofiją, kultūrą ir misiją. UAB “Vėjonas” įmonės vizija tai: vartotojai, produktas, produkto kokybė, darbuotojai ir jų sugebėjimai, plėtros galimybės, įmonės prestižas bei asortimento didinimas.
Įmonės misija – tai įmonės veiklos divizas, jos veiklos orientiras.
UAB “Vėjonas” įmonės misija: “Apsilankius pas mus – problemų nebebus.” Įmonės misija yra orientuota į klientus, t.y. kuo daugiau jų pr

ritraukti, o tam reikia malonaus aptarnavimo neatsižvelgiant į jų būdą, išvaizdą bei amžių.
UAB “Vėjonas” įmonės tikslai – pasiekti kuo didesnio pelno, neprarasti įmonės įvaizdžio. Įmonės socialiniai tikslai būtų tokie: saugios darbo sąlygos, socialinės garantijos (pensija, darbo vietos išsaugojimas, pagalba nelaimės atveju.), karjeros galimybės, naujų darbo vietų sukūrimas. Tikslai turi būti kontroliuojami ir turi būti numatyti paskatinimai už tikslų įgyvendinimą.
Strategijos pasirinkimas priklauso nuo įmonės tvirtumo, padeties rinkoje, konkurentu, nuo to ar tai įmonė veikianti, ar besikūrianti.

Įmonės struktūra.
Parduotuvėje dirba šeši žmonės, tai:
 Direktorius;
 Buchalterė;
 Vadybininkė;
 Trys pardavėjos.

Direktorė

Buhalterė Vadybininkas

Pardavėjos

Personalas yra pastovus, nes dažna jo kaita direktoriui yra nepriimtina ir nenaudinga.
UAB “Vėjonas” pagrindiniai tikslai yra:
 užkariauti kliento palankumą;
 geriau ir kokybiškiau aptarnauti klientus;
 sugebėti funkcionuoti pagal vis didėjančias konkurencijos sąlygas rinkoje;
 gauti pelno.


Parduotuvės išplanavimas. Prekybos salė atitinka rekomenduotinus salės
matmenys, t.y. 3:5. Parduotuvės prekybos salės plotą galiu suskirstyti taip:
1. Įrenginių užimamas plotas;
2. Prekių demonstarvimo plotas;
3. Pirkėjams skirtas plotas;
4. Pardavėjams skirtas plotas.
Įrenginių išdėstymas parduotuvėje yra blokinis. Dažniausiai šį būda lemia darbo organizavimo ypatumai.
Saugos ir sveikatos organizavimas. Kaip ir kiekvienoje įmonėje, taip ir parduotuvėje “Vėjonas“ kiekvienas darbuotojas turi išklausyti pirminį instruktažą ir pasirašyti instruktavimo žurnale. Taip pat kas 12 mėnesių vyksta periodinis instruktažas. Kiekvienas darbuotojas supažindinamas su savo pareigybinėm nuostatom. Visi įmonės darbuotojai privalo turėti medicinos knygeles ir žalias kortas (jeigu dirba su maisto produktais).

Įmonės dokumentacija. UAB “Vėjonas“ yra maža įmonė, todėl joje yra tik vienas kompiuteris (buhalterijoje). Vidaus dokumentams, t.y. įsakymams, prašymams yra taikomi nauji raštvedybos norminiai aktai.
Reklama. Parduotuvės randasi tarp gyvenamųjų namų, mokyklos todėl vienas iš reklamos būdu yra iškaba su įmonės pavadinimu. UAB “Vėjonas“ neturi internetinio puslapio ir kol kas neturi užsienio partnerių.

II. BENDRAVIMAS IR KLIENTAI

Bendravimas su klientais ir jų tipai. Parduotuvės “Vėjonas” darbuotojos neišskiria klientus pagal jų aprangą, bendravimo būdą, nuomonių išskirtinumą – visus aptarnauja vienodai. Leidžia klientui p

. . .

UAB “Vėjonas“ palyginus su Verslo inkubatoriumi turi bendra tikslą: skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Parduotuvė “Vėjonas“ siekdama pėsti savo veiklą žada atidaryti naujas parduotuves – ir taip sukurtų naujas darbo vietas, o Verslo inkubatorius kuria naujas įmones – ir taip sukuria naujas darbo vietas. Skirtingai nuo UAB “Vėjonas“ Verslo inkubatorius parduoda paslaugas, ir jų vartotojai yra ne tik fiziniai asmenys, bet ir juridiniai (įmonės).

LITERATŪRA

1. KTU. Mikroekonomika. – K.: Technologija, 2003.
2. Kate Keenan. Kaip spręsti problemas. – K.: Poligrafija ir informatika, 1998.
3. Kate Keenan. Kaip pasirinkti darbuotojus. – K.: Poligrafija ir informatika, 1997.
4. Sakalas A. Vadyba. – V.: Margi raštai, 1997.
5. Stoner I.A.F. Vadyba. – K.: Poligrafija ir informatika, 1997.
6. www.vvi.lt

Join the Conversation

×
×