Parduotos pramones produkcijos statistinis tyrimas

TURINYS
ĮVADAS 2
1. PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS STATISTINIO TYRIMO TEORINIS PAGRINDIMAS.............................. 3
1.1 STATISTINIŲ LENTELIŲ NAUDOJIMAS.............................. 3
1.2 GRAFIKAI KAIP STATISTINIŲ TYRIMŲ INSTRUMENTAS....................... 4
1.3 FORMULIŲ NAUDOJIMAS.............................. 7
2. PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS VIENAM GYVENTOJUI STATISTINIO TYRIMO EIGA IR INSTRUMENTAI.............................. 12
3. PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS STATISTINIO TYRIMO REZULTAI..... 15
IŠVADOS.............................. 27
LITERATŪRA.............................. 28

ĮVADAS
Ekonominės statistikos paskirtis – teikti informaciją vyriausybei bei ūkio subjektams – įmonėms bei namų ūkiams – apie pokyčius šalies ūkyje. Ūkio subjektams statistiniai duomenys yra papildomas informacijos šaltinis, nes pagrindinis šaltinis yra rinkos teikiama informacija. Tuo tarpu pagrindiniai statistinių duomenų vartotojai yra valstybės institucijos. Statistika naudojama valstybės funkcijoms attlikti, lyginti šalies ekonomiką su kitomis valstybėmis. Ji taip pat atlieka grįžtamojo ryšio funkciją, kuri vyriausybės institucijoms padeda kritiškai vertinti makroekonominės politikos poveikį.
Žodis statistika kilęs iš lotyniško žodžio „status“, kas reiškia „tvirtinti, konstatuoti, būsena“. Statistika nagrinėja socialinius ekonominius reiškinius, išmatuoja juos kiekybiškai su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.
Labai ilgai statistika buvo tapatinama su duomenų vaizdavimu įvairiomis diagramomis,
atspindinčiomis ekonominę, demografinę ir politinę šalies situaciją. Net ir šiandien didesnė visuomenės dalis mano, kad statistika yra sinonimas atstumiančioms skaičių eilėms ir beegalei grafiku. Dabar monotoniškas skaičių ir diagramų vaizdavimas yra tik nereikšmingas statistikos aspektas, o šiuolaikiniu statistikos specialistu, užimtu rutininiais lentelių bei diagramų sudarymais, yra labai mažai, jei dar išvis yra.

Šiame darbe atliktas parduotos pramonės produkcijos vienam gyventojui statistinis tyrimas(Utenos apskrityje). Ma

atysime iš kokių šakų susideda ir kaip tai vystosi. Duomenys pateikti remiantis 2000m. Lietuvos statistikos metraščiu.

Statistikos tyrimo objektas – masinių, visuomeninių reiškinių kiekybinė pusė, susijusi su kiekybiniu turiniu, išreikšta vietos ir laiko sąlygomis. Šiame darbe statistikos tyrimo objektas yra parduota pramonės produkcijos.
Statistikos tyrimo tikslas – parduotos pramonės produkcijos vienam gyventojui (Utenos apskrityje) duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis. Pagrindinis statistikos ti

Leave a Comment