Paklausa

Paklausa

Paklausa – tai vartotojo noras ir pajėgumas įsigyti tam tikrą prekę ar paslaugą visomis esamomis kainomis tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje. Pavyzdžiui, jei žmogus nori įsigyti mašiną ir turi pakankamai pinigų, tai jo noras yra paklausa, o jei neturi pakankamai pinigų tai jo noras ne paklausa. Prekės ar paslaugos pasiūla atsiras tik tada, kai jos turės paklausą. Verslo įmonės siūlys prekes ar paslaugas tik tuomet kai galės jas parduoti už tokią kainą, kuri padengs visus kaštus.
Paklausą galima išreikšti diagrama. Diiagramoje nubrėžta paklausos kreivė. Paklausos kreivė – tai grafinis prekės kainos ir paklausos kiekio ryšio vaizdas. Pagal diagramą galime matyti, kad kai tam tikros prekės kaina mažėja, tai vartotojų gyvenimo lygis kyla, galima daugiau nusipirkti tam tikrų prekių, nesumažinus kitų prekių pirkimo.
Paklausos dėsnis: kitoms sąlygoms nesikeičiant, vartotojai perka ko nors didesnį kiekį esant mažesnėms kainoms ir mažesnį kiekį esant didesnėms kainoms. Didėjant prekės ar paslaugos kainai, žmonės verčiami jos vartoti mažiau, ieškoti pakaitalų, todėl prekės ar paslaugos perkamos mažiau. Kainai mažėjant, viiskas vyksta atvirkščiai. Šis ryšys tarp prekės kainos ir paklausaus jos kiekio apibūdina paklausos dėsnio esmę. Jis galioja tol, kol kiti veiksniai, turintys įtakos paklausai, lieka nepakitę.
Paklausos kiekis priklauso ne tik nuo prekės kainos, bet ir nuo daugelio kitų veiksnių, iš

š kurių svarbiausi:
• kitų prekių kainos;
• vartotojų pajamos ir jų kitimas;
• vartotojų skonis ir mados;
• vartotojų norai ir skaičius;
• reikalingumas;
• gyventojų skaičius ir kt.
Paklausos kiekio pokytis – tai judėjimas išilgai paklausos kreivės. Paklausos pokytis – tai paklausos kreivės poslinkiai koordinačių sistemoje. Paklausos didėjimas reiškia, kad paklausos kreivė pasislenka į dešinę pusę, todėl paklausa padideja, esant skirtingoms kainoms. Paklausos sumažejimas reiškia, kad paklausos kreivė pasislenka į kairę pusę, todėl paklausa sumažėja, esant skirtingoms kainoms.
Pakaitalai – tai prekės pakeičiansios kitas prekes. Pavyzdžiui, kad kiauliena pabrango, tai vietoj jos perkame jautieną ar dar kitokią mėsą. Dar keli pakaitalų pavyzdžiai: duona ir batonas; benzinas ir dujos; sultys ir limonadas; arbata ir kava.
Papildančios prekės – tai prekės vartojamos kartu su kitomis prekėmis. Pavyzdžiui, mašina nevažiuos be benzino, skalbiami drabužiai be skalbimo miltelių; siūvami drabužiai be siūlų ir meedžiagos.
Jei prekės nėra tarpusvyje susijusios, tai vienos prekės kainos pasikeitimas nedaro poveikio kitos prekės paklausai.

Leave a Comment