Nekilnuojamo turto agentūros verslo planas

XXXXXXXXXXXXXXXXX

NEKILNOJAMO TURTO AGENTŪROS “MEMELIS” VERSLO PLANAS

Verslo ekonomikos kursinis darbas

Atliko:

Tikrino :

TURINYS

1. Titulinis lapas

2. Turinys

3. Įmonės veiklos charakteristika

4. Investicijos

5. Rinkos marketingas

6. Organizacinis planas

7. Gamybos planas

8. Finansinis planas : balansas

9. Išvados

ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Įmonė “Memelis” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus
registruojama kaip individuali įmonė, tačiau pagal jos veiklos apibūdinimą
vadinsis “Nekilnojamo turto agentūra”. Žemiau nekilnojamas turtas=NT.Šios
įmonės tipą pasirinkau todėl, kad ją įregistruoti ir pradėti veiklą yra
greičiausia ir paprasčiausia.

Pridedami priedai: įmonės registravimo kortelė, prašymas
įregistruoti, pareiškimas.

Šios individualios įmonės sąvininkas būsiu aš Jevgenija Topkasova.

Įmonę “Memelis” aš planuoju įrengti Klaipėdos miesto centre tame
pačiame name kur gyvenu ir aš, Taikos prr. 48 name, netoli nuo prėkybos
centro “Hyper Maxima”. Šį įmonė įsikurs pirmame aukšte šalia vaistinės ir
darbo paslaugų agentūros, todėl didelės konkurencijos šitame rajone
nenumatoma. Patalpos 27 m2 yra mano asmeninis turtas, jas įsigijau prieš 5
metus, norėdama invetstuoti savo uždirbtus pinigus į nekilnojamąjį turtą, o
dabar turiu pakankamai žinių ir norėčiau pradėti savo smulkų verslą.

Mano IĮ “Memelis” užsiims nekilnojamųju turtu Klaipėdos miesto
apskrityje: būtų, namų, sklypų ir žemės pirkimai ir pardavimai, jų nuoma,
bet tuo pačių metų tai bus įmonė-tarpininkas. Planuojama, kad šioje įmonėjė
bus 4 darbuotojai: direktoris-finansininkas, 4 agentai, iš kurių 3 agentai
turės dirbti įmonėje, konsultuoti, sudaryti sutartys, o vienas šiuo metų
turės vežti klientus su įmonės transportu, rodyti jiems parduodamas ar
išnuomojamas vietas, tartis su jais.

Įmonė teiks paslaugas, a čia paslauga yra specifinė prekė, nors ir
turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo bū

ūtinumo prekė, tačiau
tai palengvins žmonėms rasti žymiai greičiau tinkamą nekilnojamą turtą,
arba atvirksčiau – padės greičiau jį parduoti ar iškamuoti. Šios paslaugos
bus mokamos.

Šios įmonės pagrindiniai tikslai pirmiesiems ir tolesniems darbo
metams yra tokie:

• teikti paslaugas, aprašytas viršutiniam punkte ir gauti maksimalų

pelną iš šios veiklos

• pritraukti kuo daugiau klientu

• tapti populiaria tarp savo konkurentų

• teikti kokybišką, greitą ir patikimą aptarnavimą šioje srytyje

• siekti dalinio unikalumo

Įmonė sieks ir socialinių tikslų įgyvendinimo. Šie tikslai yra tokie:

• sieksiu tinkamai atlyginti darbuotojams už įmonės interesus atitinkantį

darbą

• būtinai gerai užtikrinsiu darbo sąlygas

• skatinsiu darbuotojus, kad jie būtų suinteresuoti didintį pelną

Norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, reikia išspręsti šiuos

uždavinius:

• apmokyti personalą greitai ir kokybiškai dirbti

• įsigyti įrenginius naujoms paslaugoms teikti

Į šią įmonę planuoju investuoti nedidelę pinigų sumą: pirmą padarysiu
patalpų remontą – čia bus vienas kambarys ir tualetas, reikalingas
darbuotojams. Šio ploto pakankamai užteks, nes įmonėje paastoviai dirbs 1-2
darbuotojai.

Dar pinigai bus paskirti:

• Baldams

• Reikalingai įrangai ( kompiuteriai, telefonai, faksas ir kt.)

• Reklamai

• Atlyginimams

• Kūrui, transporto priemonei

INVESTICIJOS

Mano verslo įkūrimui planuoju investuoti apie 40 534 Lt iš nuosavo
kapitalo:

Veiklai pradėti reikės padaryti tokias išlaidas:

|Remonto darbai “V. Genio ĮI” |7 000 |
|Šarvuotos dūrys “ Vakarų megrame” |800 |
| | |
| 2 rašomieji|2*599=1 118 |
|stalai “Offisas256“ | |
| 5 kėdės “ |5*100=500 |
|Offisas 45 “ | |
| 2 |2*2999=5 998 |
|kompiuteriai “ Ergos” | |
| Odinė sofa “|1 059 |
|Designas” | |
| Stiklinis |117 |
|staliukas “ Kafe” | |
| Spinta-siena su |400 |
|veidrodžiu “Spantux” | |
| Šviestuvai |600 |
|Žaliuzės “EKO” |500 |
|Plastikiniai langai ir durys“EKO” |1 170 |
|Reklaminis stendas “Neoninė reklama”|600 |
|Buitinė technika (mobilieji tel., |5 672 |
|telefono aparatai, faksas, interneto| |
|ryšio įrenginys, prineriai, | |
|skaneriai ir kt.) | |
|Papildomos išlaidos įmonės kū

ūrimui |15 000 |
|VISO |40 534 |

Kai patalpos bus sutvarkytos, sutvarkyti dokumentai( licenzija ir
kt.), duomenų baze, parengtas personalas – galesiu paskelbti kad mano įmone
jau dirba.

RINKA IR MARKETINGAS

Žemiau pateiktomis paslaugomis gales naudotis kiekvienas fizinis ar
juridinis asmuo, pateikes asmeninius dokumentus, nepriklausomai nuo to ar
tai Lietuvos ar užsienio pilietis. Norint išnuomoti nekilnojamąjį turtą
(NT) klientas tures tiesiog apmokėti paslaugos kainą ir įmonės darbuotojai
pateiks klientui tinkamą informaciją apie NT . Dėl nuomos sudaryti sutartį
nebūtina. Kitaip bus su NT pardavimu ir pirkimu. Agentūros darbuotojai
sutvarkys visus pardavimo-pirkimo dokumentus, sudarys dvejų šalių sutaris
(Pardavėjo ir pirkėjo), šią paslaugą klientai turės apmokėti pagal
nustatytas paslaugos kainas + visos sutarčių, ir kitos išlaidos.

Paslaugos, kurias teikia įmonė

• tarpininkaujame parduodant, perkant, nuomojant, keičiant nekilnojamąjį

turtą – žemės sklypus, gyvenamuosius namus, butus, gamybinės,

komercinės paskirties pastatus bei patalpas;

• iškviečiame ekspertą;

• konsultuojame; padedame įsigyti Jūsų poreikius atitinkantį objektą;

suteikiame informaciją apie parduodamus ir nuomojamus butus,

gyvenamuosius namus, patalpas, tinkančias komercinei, gamybinei

veiklai, bei žemės sklypus pajūryje;

• padedame sutvarkyti nekilnojamo turto dokumentus;

• parengiame gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis; 

• vertiname nekilnojamąjį turtą 

• konsultuojame investavimo į nekilnojamąjį turtą klausimais

A, B, C – klientai

Įmonės darbo principas bus toks, kad siekdama savo klientams teikti
teisingą ir realią rinkos situaciją atspindinčią informaciją, agentūra
patirtimi ir informacija keičiasi su kitomis nekilnojamo turto, prekybos,
statybos įmonėmis, architektais bei statybinių medžiagų gamintojais ir
tiekėjais.Vyksta dalykinis bendradarbiavimas su atitinkamais Lietuvoje
veikiančiais komerciniais bankais ir lizingo bendrovėmis. Plačiai taikomas
darbo principas – išankstinis kliento , norinčio įsigyti ne

ekilnojamąjį
turtą pajūryje, užsakymo vykdimas.

Paslauga

|Paslauga |Aprašymas |Paslagos kaina |
|būto, namo, žemės nuoma |1.Agentai ieško |100 lt už 5 pateiktus |
| |klientams tinkamą |adresus* |
| |būtą, žemę ar namą; | |
| |2. Nuomininkas ieško | |
| |klientų. | |
| būto, namo, žemės |Agentai ieško |Už būto ir žemės pirkimą |
|pirkimas |klientams pardavėju, |Mokestis tarininkaujant – |
| |ar pirkėju. |1 % nuo objekto vertės |
| | |įvykdžius sandorį |
| | |Už namo pirkimą – Mokestis|
| | |tarininkaujant – 2 % nuo |
| | |objekto vertės įvykdžius |
| | |sandorį |
|Dokumentų sutvarkymas |Agentai papildomai |200 lt |
| |užsiima dokumentų | |
| |sutvarimu, sutarties | |
| |paruošimu | |

* – paslaugos kainų kainoraštis:
|1 adresas|25 LT |
|2 adresai|45 LT |
|3 adresai|65 LT |
|4 adresai|85 LT |
|5 adresai|100 LT |
|10 adresų|150 LT |
|20 adresų|250 LT |

Yra daug kainos nustatymo būdų, tačiau aš savo kainas nustačiau pagal
konkurentų kainoraštį, t.y. pagal rinką. Man tai patogiausia ir klientai
nepastebės didelio skirtumo tarp mano ir kitų įmonių kainų. Juk mano įmonė
nėra tokia, kuri siekia didelio pelno, tai tiesiog nekilnojamo turto
agentūra, įmonė-tarpininkas, siekianti užimti gerą ir tvirtą poziciją
Klaipėdoje tarp kitų agentūrų, ir jau po kažkiek metų galedama atnešti
didesnį pelną nei dabar.

Įmonė stengsis pati susirasti klientus, rinkdama informacija iš
laikraščių, per skelbimus. Tuo metu klientai sužinos apie būsimą įmonę taip
pat iš laikraščių, nes aš planuoju kol įmonė dar nebus populiari šitoje
srityje (dėl didelės konkurencijos), pasklebti apie ją miesto laikraštyje.
Skelbimas bus kiekviename laikraščio numeryje. „Klaipėdos“ laikraščio vieno
skelbimo kaina bus apie 18 lt. Todėl į savaitę už 5 skelbimus turesim
sumokėti 90 Lt, reiškia į mėnesį išeis 360 Lt. Ta

ačiau šitos sąnaudos yra
prasmingos, nes nuo jų priklausys įmonės vystimasis ateityje – „Daugiau
klientų – Daugiau pelno“.

Įmonės išlaidos

Nagrinėjant įmonės veiklos išlaidas, galima pastebėti, kad beveik
visos stambiausios į paslaugos tiekimą įeinančios išlaidos yra pastovaus
pobūdžio. Darbuotojai gaus nepastovų atlyginimą, todėl šios išlaidos nėra
pastovios.

Kai įmonė dirbs maksimaliu pajėgumu (apie 491 667Lt darbų apimtis) per
mėnesį ji patirs tokias išlaidas:
|IŠLAIDOS |SUMA į menėsį| SUMA per I |
| |(Lt) |metus (Lt) |
|Reklamos išlaidos |360 |~4 320 |
|Komunalinės paslaugos |250 |~3 000 |
|Transporto išlaidos (kuras) |1 000 |~12 000 |
|Atlyginimai į mėnesį (I metai) |9 726 |~116 712 |
|Kitos nenumatytos išlaidos |2 000 |~24 000 |
|RYŠIAI: |100 |~1 200 |
|Interneto paslaugos | | |
|Fiksuoto ryšio telefonas |150 |~1 800 |
|Mobilūs telefonai |400 |~4 800 |
|SoDRa 33% nuo mėn pajamų |8 821 |~105 852 |
|KITI MOKĖSČIAI IR SOC.DRAUDIMAI |2 000 |~24 000 |
|VISO |24 807 |~297 684 |
|Per pirmuosius veiklos metus įmonė |297 684 |
|padarys tokias išlaidas | |
|Per antruosius veiklos metus |~310 000 |
|planuojama kad įmonė padarys tokias | |
|išlaidas | |
|Per trečiuosius veiklos metus |~315 000 |
|planuojama kad įmonė padarys tokias | |
|išlaidas | |

Konkurencija

Planuodama tokį verslą, atsižvelgiau į esamus konkurentus. Klaipėdoje
yra apie 50

(oficialiai internete pasklebta 43) nekilnojamo turto agentūrų. Ir visi
jie yra mano įmonės konkurentai. Savo konkurentus nevertinų neigiamai, o
atvirkščiai turėdama pažistamų, gaunu vertingos informacijos apie
pasikeitimus ir kitą. Kai susidūriau kad dauguma agentūrų ima pinigus, bet
pateikia nevertingos informacijos klientams, supratau kad mano įmonė
reikėtų patobulinti šitoje srityje, o būtent į klientą žiūrėti ne kaip į
„pinigų maišą“ norėdama kuo daugiau gauti iš jo, o siekdama padėti
klientui, o kitą karta patenkintas mūsų paslaugomis, jis pasiūlytų mano
agentųrą kitiems.

Reikšmingumo analizė – konkurentų įvertinimas balais (5-labai gerai, 4

– gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai)
| |Konkurentai |
|Charakteristika |Mano firma|“VESTUS” |“TAIKMINA” |“Namėja” |
|Paslaugos kaina |5 |3 |4 |5 |
|Laikas |4 |5 |1 |3 |
|Informacijos |5 |5 |4 |4 |
|kokybė | | | | |
|Saugumas |3 |5 |3 |3 |
|KOEFICIENTAS |4,25 |4,5 |3 |3,75 |
|Išvada: mūsų įmonė užims tvirtą poziciją rinkoje tarp kitų |
|nekilnojamo turto agentūrų. |

ĮMONĖS SWOT (SSGG) ANALIZĖ
|Stipriosios pusės |Silpnosios pusės |
|Mažai paslaugų, tačiau informacija |Įmonė teiks mažai paslaugų (klientai|
|bus labiau apderinama ir kokybiška |negales : |
|Paslaugų tiekimo matas bus didelis |parengti pirkimo ir pardavimo |
| |sutartis; |
| |Teikti paskolą savo klientams; |
| |Paslaugos sezoniškumas (per dideles|
| |šventes, vasarą kai atvažiuoja daug |
| |turistų planuojama turėti daugiau |
| |klientų – nuomininkų iš užsienio. |
|Įsitvirtinti rinkoje per trumpą |Didelė konkurencija gali sužlugdyti |
|laikotarpį, nes įmonė randasi beveik|įmonę |
|miesto centre, tikimama turėti daug |Paklausos siūlomoms paslaugoms |
|klientų dėl reklamos įtakos |sumažėjimas |
|Įmonės pranašumas |Ekonomikos nuosmukis |
|Galimybės |Gresmės |

Paslaugų tiekimo prognozė

| |I METAI |II METAI |III METAI |
|II |8:00 – 18:00|
|III |8:00 – 18:00|
|IV |8:00 – 18:00|
|V |8:00 – 17:00|
|VI |10:00 – |
| |15:00 |
|VII |Nedarbo |
| |diena |

Mano įmonėjė taip pat kaip ir kituose bus švenčių dienos, kada
darbuotojai tures laisvą dieną kaip ir privaloma.

ORGANIZACINIS PLANAS

Įmonės pasirinkta valdymo struktūra

Agentūrai valdyti pasirenku linijinę valdymo struktūrą, nes joje dirbs
palyginus nedaug darbuotojų. Ši valdymo struktūra palaiko tiesioginį ryšį
su darbuotojais, taip pat efektyvina kontrolę ir gauna tikslesnę
informaciją apie įmonės veiklą. Vadovas turi pakankamai žinių visose
srityse, kurios reikalingos įmonės valdymui. Jei iškyla kokių neaiškumų,
jis konsultuojasi su specialistais, verslo konsultantais – taip
sumažindamas klaidingų sprendimų. Firmoje dirba 5 darbuotojai, kurių
pilnai pakanka efektyviai įmonės veiklai.

Vadovas ir darbuotojai veikia kaip komanda. Suvokia, kad veiksmai turi
būti suderinti, nes siekiama bendro tikslo – gauti pelną. Pasirinktas
vienas iš priimtiniausių variantų, nes yra suinteresuotumas, kad įmonė
dirbtų savarankiškai, savo darbą išmanantys darbuotojai, tai nulemia
atsakomybės paskirstymas.

ĮMONĖS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS PLANAS

Mano įmonėje vadovas turės ne tik vadovo pareigas, bet ir bus
atsakingas už visą buhalteriją ir finansus. Tai ypač vadovas =
finansininkas = buhalteris. Vadovo pareigos reguliuoti biudžetą, skirti
atlyginimus. Vadovo atlyginimas – jo asmeninis reikalas, gales naudotis
savomis lėomis, tačiau paskui viską turės apskaičiuoti ir sutvarkyti
balanse, kad informacija būtų teisi.

Vadovo paveldiniai – 4 nekilnojamo turto agentai. Vienu metų įmonėjė
(patalpose) dirbs 2-3 darbuotojai, o vienas turės su įmonės transportu
važiuoti su klientais ir rodyti objektus.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI AGENTAMS IR PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Aukštasis išsilavinimas

2. Kompiuterio įgūdžiai

3. Anglų, lietuvių, vokiečių, rusų kalbos mokėjimas

4. Sutarčių žinojimas

5. Įstatymų mokėjimas

6. Vairuotojo pažymėjimas

7. Komunikabilumas

8. Greitumas

9. Mokėjimas bendrauti

10. Mažius 21-30 metų

11. Darbo patirtis

Agento funkcijos: tarpininkauti su klientais, ieškoti NT, greitai apdoroti
informaciją, visada didinti duomenų bazę, ieškoti klientus, mokėti sudaryti
sutartis, sutvarkyti visą dokumentaciją.
Atlyginimas: 800 Lt į mėnesį + 10% nuo vieno kliento.

GAMYBOS PLANAS

Transportas

Įmonė vykdys užsakymus ,o ypač įmonės agentas turės važiuoti parodyti
klientui nuomojamą ar parduodamą vietą. Pagrindinis reikalavimas
transportui būtų – didelis ekonomiškumas. Transporto priemonė įregistruosiu
į įmonę, todėl bus nuolaidos kūrui, jos remontui ir priežiūrai. Transporto
priemę neplanuoju pirkti, tai bus esamas lengvasis automobilis
priklausantis man, tačiau nauduotis juo gales visi įmones darbuotojai.
Automobilio išlaidos tures būti pakankamai mažos. Automobilį vairuos vienas
iš agentų, todėl ieškodamą specialistų, taip pat turesiu atsižvelgti kad
jie turėtų “B” kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Apie automobilį:
|Automobilio|“Pegeuot” 306 |
|markė: | |
|Varyklis: |1,8 diesel |
|Spalva: |pilka |
|Metai: |2000 |
|Kūras: |dyzelis |
|Kilometraža|~100 km |
|s per dieną| |
|Rija ant |15 L |
|100 km | |
|Automobilio|20000 Lt |
|kaina | |
|Automobilio|2000 Lt |
|draudimas | |
|metams | |
|Automobilio|15L* |
|išlaidos į |30dienų*2,50Lt/diesel=1125 Lt|
|mėnesį | |

Mano įmonėje gamybos proceso nenumatoma, nes čia prekė – yra paslauga,
kuri aprašyta viršuje.

FINANSINIS PLANAS

Įmonės įkurimui reikalingi tokie kapitaliniai įdėjimai:

Patalpų remontas 13 864

Patalpų įranga 11
670

Automobilis 20
000

Papildomos išlaidos įmonės kūrimui 15 000

VISO:
40 534

|BALANSAS |  |
|TURTAS |  |
| |  |
|I Nematerialusis turtas |15,000 |
|1. Formavimo savikaina |5,000 |
|2. Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų |0 |
|savikaina | |
|3. Įsigytos teisės |5,000 |
|4. Prestižas |0 |
|5. Iš anksto apmokėtos sąnaudos |5,000 |
|6. Priskaičiuota amortizacija už |0 |
|laikotarpį | |
| |  |
|II Materialusis turtas |116,670 |
|1. Žemė |0 |
|2. Pastatai |85,000 |
|3. Statiniai ir mašinos |0 |
|4. Transporto priemonės |20,000 |
|5. Kitas materialusis turtas |11,670 |
|6. Nebaigta statyba |0 |
|7. Išankstiniai apmokėjimai už |0 |
|materialųjį turtą | |
|8. Priskaičiuotas nusidėvėjimas už|0 |
|laikotarpį | |
| |  |
|III Ilgalaikis finansinis turtas |0 |
|1. Ilgalaikės investicijos į |0 |
|dukterines įmones | |
|2. Ilgalaikės gautinos sumos iš |0 |
|dukterinių įmonių | |
|3. Investicijos į susijusias |0 |
|įmones | |
|4. Gautinos sumos iš susijusių |0 |
|įmonių | |
|5. Investicijos į kitas įmones |0 |
|6. Gautinos sumos iš kitų įmonių |0 |
| |  |
|Materialusis turtas iš viso |131,670 |
| |  |
|2. TRUMPALAIKIS TURTAS |  |
| |  |
|I Atsargos |0 |
|1. Žaliavos |0 |
|2. Nebaigta gamyba |0 |
|3. Pagaminta produkcija |0 |
|4. Pirktos prekės, skirtos |0 |
|perparduoti | |
|5. Išankstiniai apmokėjimai |0 |
|6. Gyvuliai |0 |
|7. Netinkamų naudoti atsargų |0 |
|nurašymas | |
| |  |
| |  |
|II Gautinos sumos |0 |
|1. Pirkėjų įsiskolinimas |0 |
|2. Gautinos sumos iš susijusių |0 |
|įmonių | |
|3. Gautinos sumos iš dukterinių |0 |
|įmonių | |
|4. Kitos gautinos sumos |0 |
|5. Pareikalautas, bet neįmokėtas |0 |
|kapitalas | |
|6. Atidėjimai abejotinoms pirkėjų |0 |
|skoloms | |
| |  |
|III Trumpalaikės investicijos ir |0 |
|vertybiniai popieriai | |
| |  |
|IV Gryni pinigai sąskaitoje ir |0 |
|kasoje | |
| |  |
|V Sukauptos pajamos ir ateinančio |0 |
|laikotarpio sąnaudos | |
| |  |
|Trumpalaikis turtas iš viso |0 |
| |  |
|Turtas iš viso |131,670 |
| |  |
| | |
| |  |
|Savininkų nuosavybė ir |  |
|įsipareigojimai | |
| |  |
|1. Kapitalas ir rezervai |  |
| |  |
|I Kapitalas |100,000 |
|1. Įstatinis (pasirašytasis) |100,000 |
|2. Nepareikalautas įmokėti |0 |
| |  |
|II Akcijų priedai (nominalios |0 |
|vertės perviršijimas) | |
| |  |
|III Perkainojimo rezervas |0 |
| |  |
|IV Rezervai |0 |
|1. Įstatymo numatyti |0 |
|2. Nepaskirstytini |0 |
|3. Paskirstytini |0 |
| |  |
|V Nepaskirstytasis pelnas |0 |
|(nuostolis) | |
|1. Ataskaitinių metų |0 |
|2. Ankstesniųjų metų |0 |
| |  |
|2. Dotacijos ir subsidijos |0 |
| |  |
|3. Atidėjimai ir atidėtieji |0 |
|mokesčiai | |
| |  |
|4. Atidėjimai trumpalaikiam turtui|0 |
| |  |
|Kapitalas ir rezervai iš viso |100,000 |
| |  |
| |  |
|4. Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai |  |
|įsipareigojimai | |
| |  |
|I Finansinės skolos |0 |
|1. Kreditinėms institucijoms |0 |
|2. Obligacijos, kiti vertybiniai |0 |
|popieriai ir skolos | |
|(nekonvertuojami) | |
|3. Kitos skolos, vertybiniai |0 |
|popieriai (konvertuojami) | |
|2. Kitos |0 |
| |  |
|II Prekybos skolos |0 |
|1. Tiekėjams |0 |
|2. Kitos |0 |
| |  |
|III Avansu gautos sumos |0 |
| |  |
|IV Kitos mokėtinos sumos ir |0 |
|ilgalaikiai įsipareigojimai | |
|1. Susijusioms įmonėms |  |
|2. Dukterinėms įmonėms |  |
|3. Kitos |0 |
| |  |
|Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai |31,670 |
|įsipareigojimai iš viso | |
| |  |
|5. Per vienerius metus mokėtinos |  |
|sumos ir įsipareigojimai | |
| |  |
|I Ilgalaikių skolų einamųjų metų |0 |
|dalis | |
|1. Kreditinėms institucijoms |0 |
|2. Kitos |0 |
| |  |
|II Finansinės skolos |0 |
|1. Kreditinėms institucijoms |0 |
|2. Obligacijos, kiti vertybiniai |0 |
|popieriai ir skolos | |
|(nekonvertuojami) | |
|3. Kitos skolos, vertybiniai |0 |
|popieriai (konvertuojami) | |
|4. Kitos |0 |
| |  |
|III Prekybos skolos |0 |
|1. Tiekėjams |0 |
|2. Kitos |0 |
| |  |
|IV Avansu gautos sumos |0 |
| |  |
|V Sukaupti įsipareigojimai |0 |
|1. Mokesčiai |0 |
|2. Atlyginimai ir socialinis |0 |
|draudimas | |
|3. Mokėtini dividendai |0 |
| |  |
|VI Kitos mokėtinos sumos ir |0 |
|trumpalaikiai įsipareigojimai | |
|1. Susijusioms įmonėms |0 |
|2. Dukterinėms įmonėms |0 |
|3. Kitos |0 |
| |  |
|6. Sukauptos sąnaudos ir |0 |
|ateinančio laikotarpio pajamos | |
| |  |
|Per vienerius metus mokėtinos |0 |
|sumos ir įsipareigojimai iš viso | |
| |  |
|Savininkų nuosavybė ir |131,670 |
|įsipareigojimai iš viso | |
|Control s/b 0 |0 |
| |  |
| |  |
| |  |
| |  |
|PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA |  |
| |  |
|Pardavimai ir paslaugos |320,750 |
|Parduotų prekių ir atliktų |0 |
|paslaugų savikaina | |
| |  |
|Bendrasis pelnas (nuostolis) |320,750 |
| |  |
|Pardavimų sąnaudos |  |
| tame tarpe atlyginimai ir |  |
|socialinis draudimas | |
|Bendrosios ir administracinės |297,684 |
|sąnaudos | |
| tame tarpe atlyginimai ir |0 |
|socialinis draudimas | |
| |0 |
| |  |
|Netinkamų naudoti atsargų |0 |
|nurašymas | |
|Atidėjimai abejotinoms pirkėjų |0 |
|skoloms | |
| |  |
|Kitos veiklos pajamos |0 |
|Kitos veiklos išlaidos |0 |
| |  |
|Veiklos pelnas (nuostolis) |23,066 |
| |  |
|Gautos palūkanos |0 |
|Sumokėtos palūkanos |0 |
|Valiutų keitimo pagautė |0 |
|Valiutų keitimo nuostolis |0 |
|Kitos finansinės ir investicinės |0 |
|veiklos pajamos | |
|Kitos finansinės ir investicinės |0 |
|veiklos sąnaudos | |
| |  |
|Finansinės ir investicinės veiklos|0 |
|pelnas (nuostolis) | |
| |  |
|Įprastinės veiklos pelnas |23,066 |
|(nuostolis) | |
| |  |
|Pagautė |0 |
|Netekimai |0 |
| |  |
|Ataskaitinų metų pelnas prieš |23,066 |
|apmokestinimą | |
| |  |
|Grynasis ataskaitinių metų pelnas |23,066 |

———————–
Į mėnesį darbuotojams išskyrus vadovą atlyginimai sudarys:

Nuo vieno kliento 10%

Į dieną ateina 8 žm. moka 65 lt už 3 adresus (iš lentelės

kainoraščio) (10% nuo vieno kliento) = 52 lt uždirba agentai

2 žm. moka 250 lt už 200 adresus – agentai uždirba 50 lt

4 žm. po 85 lt = 34 lt

1 žm. sumoka 150 lt = 15 lt

5 žmonems sutvarko dokumentus (200 lt už paslaugą) = 100 lt

uždirba

Bendra suma uždirbta atlyginimams sudaro: 52+50+34+15+100=251 lt

Į mėnesį įmonė dirba teoriškai 26 dienas, atlyginimams skirs apie –

251*26=6526Lt (tik 10%)

Bendras – 6526+ 4*800=9726 Lt

Vienam agentui mėnesinis atlyginimas sudarys apie: 6526/4=1631.50 Lt*

(*- priklausomai nuo to kaip jis dirbs, kiek klientų priims per dieną, ir

nuo sumos dydžio, kurią moka klientas).

Vadovė

Agentas

Agentas

Agentas

Agentas

Leave a Comment